PROJEKTI IN PONUDBA AAG OD 2011 DO 2014

glava aag

Najbolj vidni projekti AAG

od 2011 do 2015

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

aag-tck-awakeMEDNARODNA NEVLADNA OKOLJEVARSTVENA ORGANIZACIJA ZA ZAŠČITO OKOLJA IN NARAVE – SPLETNA STRAN- NEPROFITNI DEL: https://alpeadriagreen.wordpress.com/

SPLETNA STRAN- PROFITNI DEL:  http://imisije.wordpress.com/celotna-ponudba-alpe-adria-green/

CELOTNA PONUDBA – Alpe Adria Green – international environmental NGOs

Vizija in poslanstvo našega mednarodnega združenja AAG je usmerjenost k novim ciljem, z novo strategijo delovanja in prehoda v ekološko in ljudem prijazno družbo ter doseganja vidnih rezultatov na področju ohranitve narave za naše potomce.

V AAG smo leta 2008 odločili da moramo, zaradi ohranitve našega osnovnega poslanstva, pričeti izvajati tudi dela po naročilu za državo, občine, podjetja in posameznike, za kar imamo v združenju tudi ustrezno usposobljene ljudi iz vseh področij ekologije.

Z sklepom Upravnega odbora z dne 20.11.2013 opravljamo brezplačne dejavnosti v katre pa niso všete sodne takse, plačilo odvetniških storitev, kilometrina ter dnevnice samo še za člane AAG, ki morajo dokazati, da so člani najmanj tri leta in da so poravnali članarino. Za vse druge, ki bi hoteli koristiti usluge AAG, pa naše usluge zaračunavamo neprofitno. Ravno tako smo uvedli kotizacijo za posvetovanja, seminarje in strokovna predavanja.  UO AAG lahko za vsako dejavnost odloči, da jo bo organizacija plačala iz svojih sredstev. Smo ena izmed zadnjih NVO, ki je uvedla te ukrepe. V to nas je prisililo ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ker ne objavlja več razpisov za delo okoljskih NVO.

NAŠA DEJAVNOST ZAJEMA:

– Meritve emisij in imisij – http://imisije.wordpress.com/

– Izdelava okoljskih poročil in ocene vplivov na okolje

–  Organiziramo in vodimo samooskrbo občin, na področju samooskrbe s povrtninami

– Organizacija predavanj, seminarjev in posvetov iz področja ekologije

– Predstavitev dela lokalnih komunalnih podjetij otrokom in mladostnikom, z namenom osveščanja mladih, da bi pravilno  ločevali odpadke

– Energetiko svetovanje za velike kurilne naprave ter svetovanje pri  energetski obnovi objektov.

– Energetsko svetovanje za samooskrbo z energenti v mestih in naseljih

– Zastopanje civilnih Iniciativ in posameznikov na področju okoljskih vprašanj

– Strokovna pomoč pri prijavi na ekološke projekte

– Strokovna pomoč pri izvedbi ekoloških projektov

– Izdelava tretjih mnenj za okoljska dovoljenja in soglasja

– Mediacije

Poleg navedenega naši nudimo strokovno pomoč in svetovanja na vseh področjih ekologije za podjetja, lokalne skupnosti, občine in posameznike.

Ta ponudba velja v vseh državah bivše Jugoslavije in Italiji, povsod tam, kjer ima AAG svoje podružnice.

AAG deluje na izkušnjah in znanju naših članov in simpatizerjev AAG:

  • slovenskih in tujih strokovnjakov,
  • podjetij in različnih organizacij,
  • in ostalih, ki želijo, da Jugovzhodna Evropa postane čista družba in kot taka postane zgled Evropi in širše.

Celotni regiji in ostalim želimo pokazati  da:

  • delujemo popolnoma drugače, od profitnih organizacij. AAG porabi ves zaslužen denar za varstvo narave, okolja in zdravja ljudi ter zaščito živali,
  • smo drugačni, ker povezujemo znanje iz različnih držav in kultur,
  • smo skrbni do ljudi in družbe,
  • s skupnimi močmi povečujemo kakovost zdravega življenja posameznikov in celotne družbe,
  • skrbimo za naše okolje in ohranitev narave za naše zanamce.

AAG, kot član svetovnega združenja okoljevarstvenih NVO TCK,TCK,TCK ter Evropskega Združenja NVO  GENERATION AWAKE,  v Sloveniji deluje kot mednarodna okoljevarstvena organizacija v javnem interesu na področju okolja in na področju narave. Odločbi, za to delovanje v javnem interesu AAG, je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.

PLANET ZEMLJA SMO PODEDOVALI OD SVOJIH ZANAMCEV, ZATO GA MORAMO OČUVATI ČISTEGA IN UREJENEGA!

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

aag - celota

SPOŠTOVANI:
Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:
-članarin

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi
NAMENITE 0,5% DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPROFITNA ORGANIZACIJA, BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!
https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

clip_image002_thumb.jpg

Donacijo AAG lahko prispevate z nakazilom na

TTR: SI56 3300 0000 6508 788

Donacijo AAG lahko tudi prispevate tudi preko PayPal

Kliknite na spodnjo povezavo – sliko.

Donate-page-001

HVALA!

AVTOR SPLETNE STRANI: Vojko Bernard
%d bloggers like this: