Stražiščanom lahko pomaga le evropska komisija


Miran Šubic

Krajani Stražišča in okolice nestrpno čakajo na odločitev evropske komisije o okoljevarstvenem dovoljenju za predelavo odpadkov v coni Laze, ki je po njihovi oceni nevarna za ljudi.

Ob naselju Stražišče leži gospodarska cona Laze, ki je nastala brez načrtov in dovoljenj. Tam deluje več kot ducat različnih podjetij, eno od njih celo zbira oziroma predeluje odpadke. Ljudje že dolga leta opozarjajo na nepravilnosti, ki se po njihovem mnenju dogajajo v coni, recimo na odtekanje izcedne vode v naravo, o coni je poslansko vprašanje obljubila tudi Alenka Bratušek, ki živi v neposredni bližini.

Civilna pobuda Laze je že pred leti izsilila odziv Mestne občine Kranj, a tudi to ni zaleglo. »Ker so podjetju Ekorel podelili okoljevarstveno dovoljenje, smo se pritožili evropski komisiji. Zastopa nas okoljska organizacija Alpe Adria Green, ker sami niti ne moremo sodelovati v postopkih. Že dolga leta opozarjamo na možno ogrožanje podtalnice, na bližino območja s statusom Natura 2000, na neustrezen protipožarni sistem, prestrezanje odpadnih vod in še in še. Ljudje se težko borimo sami, a ne moremo čakati na katastrofo, ker smo ogroženi in še bolj naši otroci,« trdi Marko Špolad, ki je do zdaj z drugimi iz civilne pobude skušal državo prepričati, da Laze niso primerne za predelavo odpadkov.

Krajani so v preteklosti sami odkrili izpuste onesnažene vode v coni Laze. (Foto: civilna pobuda Laze)

Siti prelaganja odgovornosti

Špolad trdi, da se država požvižga na njih, tudi od občine Kranj so zaman terjali prestavitev sporne dejavnosti. Leta 2014 se je na protestnem zboru krajanov zbralo ogromno nezadovoljnih, a se od tedaj urejanje cone Laze ni premaknilo. Težave so nastopile tudi zaradi neurejenega stanja pri lastništvu nekaterih zemljišč. Špolad zatrjuje, da so za lastno občino očitno nepomemben problem, ker se »posmehujejo njihovim prizadevanjem«.

Zahtevamo kazensko odgovornost za nepravilno izdana dovoljenja. (Foto: Marko Špolad, Civilna iniciativa za zeleno Stražišče)

V civilni pobudi so razočarani, ker morajo ljudje tožariti lastno državo, a so po drugi strani siti prelaganja odgovornosti. Šele prizadevanja podjetja Ekorel, da poveča predelavo odpadkov v Lazah, so ponovno pritegnila pozornost tako inšpekcijskih služb kot drugih ustanov. Krajani medtem že 12 let poskušajo opozoriti na dejansko stanje v okolju in na birokratske igre, ki se dogajajo na vseh ravneh. »Namesto ukrepov vozijo k nam odpadke s pogorišča na Vrhniki,« so opozorili že pred meseci. Zdaj upajo, da jim bo prisluhnila vsaj Evropska unija

Povezavi:

EKO-PATRILJI AAG–POTOKA IZPOD INDUSTRIJSKE CONE LAZE

BO KDO ODGOVOREN ZA OKOLJSKO ŠKODO V INDUSTRIJSKI CONI LAZE?

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Advertisements
Objavljeno v Organizacije

NA SLEDI NEZAKONITEGA ČEZMEJNEGA POŠILJANJA ODPADKOV


42 Komteks-page-001

42 Komteks-page-002

42 Komteks-page-003

42 Komteks-page-004

Povezave:

PRIPOMBE AAG na osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov v RS

Odpadki iz Rcera na sežig vse do Dunaja – članek in odmev na njega

Izjava za javnost – EU komisija pričela obravnavati pritožbo AAG v zvezi z odpadki iz Kampanje – Italija

Jedrski odpadki še vedno prihajajo v Trst

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Objavljeno v Organizacije

PRIJAVA SMETI V JAMI NAD LUKINI – EKO PATRULJA AAG


Alpe Adria Green je na podlagi Ekološke patrulje AAG, ki je bila izvedena  v torek 03.oktobra 2017  na poziv občanov podal 09. oktobra 2017 prijavo Zavodu RS za varstvo narave Območna enota Piran zaradi nelegalnega odlagališča odpadkov v Jami nad Lukini.

AAG ekološka patrulja je  ugotovila, da so v jami odpadki. Videti jih je na tleh od dna vhodnega brezna do konca votline. Gre za steklo, dele avtomobilov, gospodinjske odpadke, kovinske in plastične predmete,…

OBRAZLOŽITEV

 

Okoli pol kilometra severozahodno od cerkvice sv. Kirika na gradišču Gradec pri Sočergi, nedaleč od kolovoza, ki vodi po robu apnenčeve luske proti Smokvici, je okoli 3 m dolg in pol toliko širok vhod v Jamo nad Lukini. Pod štiri metre globokim breznom se nizek rov z zasiganim dnom strmo spusti v skladu z nagnjenostjo skladov. Po osmih metrih se razširi in prevesi v okoli tri metre globoko stopnjo z gruščnatim stožcem na dnu. Ostanki breče ob straneh strmega rova in napokani kapniški stebri v sklepnem delu jame nakazujejo, da se tla posedajo in spirajo usedline. Vode se verjetno stekajo v izvire rižanskega vodovodnega zajetja, saj je sledilni poskus dokazal to povezavo z bližnjimi ponori pri vasi Lukini. V jami živijo netopirji vrste veliki podkovnjaki, ki imajo verjetno porodno kolonijo.

V AAG zahtevamo, da se jamo takoj očistiti in postaviti prepreko, da bi ostal življenjski prostor netopirjev in vodni vir neogrožen. Predlagali bi postaviti ob kolovozu, ki je tudi rekreacijska pot, pojasnilno tablo, ki bi ne opozorila samo na naravoslovni pomen votline ampak tudi na sožitje človeka s podzemljem. Domačin je povedal, da biva tam »arjava bareta«, ki straši pastirčke; mogoče bi arheološka izkopavanja potrdila ugibanja, da gre tudi za obredno jamo bližnjega prazgodovinskega naselja.

Za ureditev stanja v jami se v AAG najprej obračamo na vas, zahtevamo odstranitev odpadkov in preprečitev uničevanja kraškega podzemlja. Prepričani smo, da bomo ob prihodnjem ogledu naleteli na boljše stanje. V kolikor se stanje na tem področju ne bo v dveh mesecih izboljšalo, bomo v AAG prisiljeni podati prijavo na inšpekcijske službe RS ter na Ministrstvo za okolje in prostor.

clip_image002

Vhod v Jamo nad Lukini

clip_image004

Smeti na dnu vhodnega brezna

clip_image006

Smetišče na dnu jame

clip_image008

Veliki podkovnjaki so si izbrali jamo za bivališče

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

PRILOGA: JAMA NAD LUKINI – DIAPOZITIVI

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Objavljeno v Organizacije

Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi v občinah Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija, Dol pri Ljubljani, Ljubljana in Medvode


ZEG in ZENS sta 02.10.2017 poslala županom posavskih občin dopis katerega namen je seznanitev lokalne skupnosti z dejavnostmi obeh organizacij in ostalih deležnikov za uresničitev načrta izgradnje verige hidroelektrarn na srednji Savi. Obe združenji si prizadevata za čim hitrejšo izvedbo tega projekta ob aktivnem sodelovanju vseh, ki jih bo projekt tako ali drugače zajel.

Ne bomo iskali avtorjev prvih snovalcev idej za gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi, saj je za nas pomembnejši prvi pravni akt »Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnega telesa reke Save od Ježic do Suhadola«. Na podlagi navedenega pravnega akta je Vlada RS v letu 2005 podelila koncesijo Holdingu slovenskih elektrarn d.o.o. iz Ljubljane. In zgodba je dobrih deset let zorela pri koncesionarju v predalu. Razen občasnih medijskih novic ni bilo zaznati nobenih premikov, koncesionar pa je čakal na osnutek koncesijske pogodbe z Ministrstva za okolje in prostor.

V sredini meseca septembra smo dve nevladni organizaciji z novinarsko konferenco obudili »zgodbo o Trnuljčici« v okviru priprav na sprejemanje Energetskega koncepta Slovenije, ki naj bi se predvidoma sprejel v DZ RS. Po novinarski konferenci se je pričela zadeva premikati z mrtve točke, Holding je objavil naročilo za izdelavo DNP za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Ronke, MOP pa je posredovalo na Holding tudi osnutek koncesijske pogodbe.

Pismo o gradnji hidroelektrarn je namenjeno zgoraj omenjenim občinam, ker bodo v bližnji prihodnosti deležne pomembnih sprememb pri načrtovanju rabe prostora z neposrednim vplivom na narodno gospodarstvo, ki predstavljal korak k izpolnjevanju sprejetih okoljskih obvez.

sava

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije (ZENS) in Zveza ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) sta se odločila, kot podpornika napovedane gradnje, da prejemnikom podata pobudo za ustanovitev spremljajočega in neodvisnega organa, ki bi spremljal potek gradnje in bi bil tudi povezovalni člen z investitorjem. Predvsem bi takšen skupni »odbor« lahko postal jedro vzpodbujanja gradnje, koordinacije in javnega nadzora, kar domnevamo, da bo tudi želja prejemnikov.

Ker nam je poznan časovni potek gradnje HE na spodnji Savi, predlagamo, da v ta odbor imenujejo funkcionarja, ki opravlja funkcijo vodenje občinske službe za gospodarstvo. Tako kadrovske spremembe pri posameznem prejemniku ne morejo vplivati na sestavo »odbora«. ZENS in ZEG pa bi vodila kronologijo dogajanja v času gradnje in bo le ta ves čas na razpolago prejemnikom in zainteresirani javnosti. Vsekakor predvidena gradnja prinaša vsem prejemnikom na njihovem območju pozitivne premike, saj bo to istočasno tudi priložnost za zgraditev (obnovo) infrastrukturnih objektov v zasavski dolini, kakor tudi ureditev protipoplavne zaščite. Z namenom opisa pozitivnih vplivanj v času gradnje prilagamo našemu pismu še krajše mnenje mag. Vekoslava Korošca, direktorja Združenja za inženiring pri GZS

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Objavljeno v Organizacije

VABILO NA OKROGLO MIZO: OMEJITVE MOTORNEGA PROMETA V NARAVOVARSTVENO ZAŠČITENIH OKOLJIH ( TNP)


AAG znakeko sklad1

AlpeAdriaGreen, mednarodno društvo za varovanje okolja, v sodelovanju z Inštitutom Metron ter Inštitutom Jožefa Stefana , v okviru aktivnosti projekta E- Avto-Mladi vabi na okroglo mizo z naslovom

Omejitve motornega prometa v naravovarstveno zaščitenih okoljih na primeru TNP

v organizaciji Alpe Adria Green, mednarodnega društva za varstvo okolja pod pokroviteljstvom

Eko sklada RS,

ki bo v torek, 10. Oktobra a ob 17.00 v v sejni dvorani Hotela Krek, Hraška cesta 15, Lesce

.5

cesta na Vogar

Rast turizma in s tem tudi prometne obremenitve na okolje je vsak dan večja, še posebno so močno obremenjena tudi naravovarstvena področja, kot je območje Triglavskega narodnega parka. V letošnjem poletju je tako prišlo do več pobud za različne vrste omejitev motornega prometa na področju TNP.

Problematika omejitve prometa na področju TNP ni nova. Že nekaj let se vrstijo pobude, razprave in različna strokovna mnenja in rešitve glede te problematike.

Sodelujejo:

Tony Mlakar, moderator  – AAG,

Dr. Matej Ogrin – CIPRA Slovenija, društva za varstvo ALP

Bojan Dejak – predsednik sveta TNP,

Marija Vičar – nekdanja direktorica  zavoda TNP

Franc Kramar- župan občine Bohinj

V razpravi bodo sodelovali tudi prisotni predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki pristojnih ministrstev ter nevladnih organizacij.

V AAG smo mnenja, da je potrebno o problematiki ponovno razpravljati, seznaniti širšo javnost o tem ter nasloviti konkretne predloge in rešitve na zakonodajalce. Z izbranimi gosti okrogle mize bomo skušali izpostaviti največje probleme in nakazati možne rešitve za razbremenitev okolja.

Za vse informacije o dogodku smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@alpeadriagreen.com ali na telefonski številki 041 703 379 ( Tony Mlakar, vodja projekta).

VSTOP PROST – VLJUDNO VABLJENI!

Tony Mlakar, AAG

Vodja projekta E-Mladi-Avto

Povezava: EKO PATRULJA AAG V TNP

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Objavljeno v Organizacije

Nov obetaven obnovljiv vir energije je izhlapevanje vode


Matevž Krajnik

V zadnjih desetletjih smo s posegi v naravo naš planet pripeljali do zaskrbljujočega stanja. Pri tem je imela zelo velik vpliv energetska industrija. Obnovljivi viri energije so za preživetje našega sveta izjemno pomembni, zato je dobra novica, da na tem področju ves čas testirajo nove načine pridobivanje energije po čistejši poti.

Sončna in vetrna energija pobereta veliko pozornosti. Poleg njiju pa ima tudi zbiranje energije iz izhlapevanja vode velik potencial

Znanstveniki napovedujejo, da lahko postane energija iz izhlapevanja vode pomemben vir, primerljiv s sončno in vetrno energijo, ki sta prisotni v našem svetu že kar nekaj časa. A ker je nova metoda še v začetnih fazah, je do nadaljnjega težko pričakovati, da jo bomo začeli izrabljati v večjem obsegu.

Spore spreminjajo velikost glede na to, koliko vode vsebujejo.

V svojih napovednih modelih so raziskovalci izračunali, da bi lahko z zbiranjem energije izhlapevanja jezer in rezervoarjev v ZDA (brez Velikih jezer) generirali kar 2,85 milijona megavatnih ur na leto. To predstavlja kar 70 odstotkov vse generirane energije v ZDA v letu 2015.

Novi energetski vir pa ima prednost pred uveljavljenima viroma v tem, da ni v enaki meri odvisen od vremena. Seveda vsaka zbirka vode ni primerna za zbiranje energije, poleg tega pa se poraja tudi vprašanje, kakšen vpliv bi potrebne strukture imele na zaloge sladke vode. Tako obstaja še kar nekaj vprašanj, ki jih morajo znanstveniki razrešiti, preden bomo lahko vodo še na en način uporabljali za ustvarjanje energije.

Kako pa zbiranje energije iz izhlapevanja vode sploh deluje? Predstavljajte si material, ki spremeni velikost, ko absorbira veliko vode oziroma ko jo izpusti v zrak. Motor za izhlapevanje so že pred dvema letoma ustvarili s pomočjo spor. Te se ob vpitju vode povečajo, ko pa je okolje toplo, to vodo izpustijo v zrak, same pa se pomanjšajo. Ta proces je podoben krčenju in raztezanju mišic, v motorju za izhlapevanje pa so s sporami povezali generator, ki proizvaja energijo iz gibanja.

Motorček za izhlapevanje je postavljen na vodno površino.

Spore pa so povezane tudi do določenih zapor, s katerimi lahko nadzorujemo, koliko vode izhlapi. To pomeni, da imamo nadzor nad tem, koliko energije se generira, lahko pa jo tudi shranjujemo. Sončne in vetrne elektrarne so mnogo bolj odvisne od stanja vremena. Poleg že omenjenih vprašanj pa želijo znanstveniki razviti še način, kako motor uporabiti na večji vodni površini. Če jim čez nekaj let uspe proces spraviti na uporaben in nedestruktiven nivo, bomo lahko s pridom izrabljali velike količine vode, ki jih imamo na našem planetu.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Objavljeno v Organizacije

ONESNAŽENA ZEMLJA V CELJSKIH VRTCIH


Glede na izjavo Varuhinje, ki jo je podala 28.09.2017, da je bila obravnavana problematika vrtca Hudinja glede onesnažene zemlje, ne pa tudi problematika onesnaženja ostalih vrtcev v Celju,  nam je CI Celje posredovala pridobljeno celotno analizo iz leta 2005  kjer  je vsa zemlja na igriščih,  razen vrtca na Ljubečni izjemno onesnažena- celo preko kritične meje za kadmij v vrtcu Gaberje. Ker je analiza bila opravljena že leta 2005 pa niso ukrepali za zaščito zdravja otrok je to po mnenju CI Celje skrajno zavrženo dejanje.

Dvanajst let že vedo na kako strupeni zemlji se otroci igrajo, so še zapisali!

Vrtec Ljubečna

Mejne, opozorilne in kritične vrednosti za nevarne snovi v  zemlji  in  mejne vrednosti nevarnih snovi za površinske vode

Pravilnik o imisijskih  vrednosti po uredbi  za  nevarne  snovi v tleh      v    mg/kg

Mejne               opozorilne                       Kritične

kadmij               1                         2                                    12

Baker               60                      100                                300

nikelj                 50                       70                                210

svinec               85                      100                               530

cink                 200                     300                                720

celotni krom     100                    150                                380

živo srebro         0,8                      2                                   10

kobalt               20                       50                                  240

molibden           10                      40                                   200

arzen                20                       30                                    55

Uredba za površinske vode Ur list RS 11/02      dopustne  mejne vrednosti         mg/l

Cink                        0,1

krom                       0,01

Živo srebro             0,001

Baker                    0,005

Kadmij                 0,001

Direktiva 2004/107/ES z dne 15.12. 2004 v točki 3. navaja :

“Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične, rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi. Na zdravje ljudi in okolje vplivajo s koncentracijami v zunanjem zraku ter z usedanjem……«

Strokovno mnenje dr. Arturja Fursta toksikologa in farmakologa- Nobelovega nagrajenca:

»Kadmij je ena najbolj strupenih snovi na svetu, saj preprečuje delovanje številnih encimov v telesu. Encime pa uporabljamo za kompletno delovanje vseh procesov«

Strokovno mnenje na 228 strani študije dr. Primoža Gspana z naslovom PRAH

»Drugače je pri rakotvornih snoveh. Zanje ni mejne koncentracije, pod katero ne bi predstavljale tveganje za nastanek raka«

PRILOGA: 

POROČILO O ANALIZI VZORCEV TAL NA OBMOČJU OTROŠKIH IGRIŠČ VRTCEV TER VRTOV V CELJU IOKOLICI V PDF

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Objavljeno v Organizacije