Okolje in prostor Slovenije


Tomaž Ogrin1

Mag. Tomaž Ogrin

Slovenija spada med majhne države. Torej je prostor dragocena dobrina. Trenutno stanje prostora je, kakršno je. Ni rezultat sistematične pozitivne razvojne prostorske politike. Kako naprej z njim, je pa izjemno pomembno. Koliko in čemu ga bomo še trajno spremenili, zabetonirali, pozidali, je najpomembnejše vprašanje ministrstva za okolje in prostor.

Če do nepovratnih sprememb prostora ne bo zavzelo kritičnega odnosa, se nam še slabše piše kot doslej. To ministrstvo nima osnovne naloge, da uslužno dovoljuje pozidave, ampak da prostor varuje pred škodljivimi posegi. Razvoj v prostoru je lahko pozitiven, lahko pa tudi zelo negativen, s čimer že imamo izkušnje. Na primer vetrne elektrarne, ki prinašajo večkratno škodo, koristi za Slovenijo pa nobene. Obstaja namreč alternativa, ki ne uničuje prostora.

Samo strateško najmočnejši argumenti lahko nepovratno spremenijo dele slovenskega prostora. Prostor ne sme biti plen posameznega ministrstva, ampak je dobrina nad vsemi ministrstvi. Različne rabe prostora si namreč pogosto nasprotujejo. Vlada zmeda, kaos. Razne strategije so papir brez vrednosti in upoštevanja. Kapitala ne briga dragocenost nepozidanega prostora za Slovenijo. Gleda samo na svoj, ozek, privatni dobiček. Še posebej škodljivo za Slovenijo je, če so zadaj subvencije. Racionalno, varčno, trajnostno ravnanje s prostorom je za zdaj mrtva črka na papirju. Tretja os na primer do Šentruperta je povsem zgrešena, netrajnostna varianta, brez močne utemeljitve, z veliko izgubo kmetijskih površin in domov. Več kot 100 milijonov evrov cenejša na Arjo vas je prava rešitev. Kdo je sposoben spremeniti napačno odločitev in te evre preusmeriti v znanost in tehnologijo?

Vsake toliko časa se na primer oglasi kmetijstvo z opozorili o nesprejemljivem zmanjševanju kmetijskih zemljišč. Ampak ne kmetijsko ministrstvo, pač pa predvsem uporabniki kmetijskega prostora. Prof. Lobnik iz Biotehnične fakultete je že pred leti s študijo opozoril na nesprejemljivo zmanjševanje kmetijske zemlje in nas soočil tudi s številkami. Medtem ko je v Evropi kmetijskih površin okrog 2000 m2 na prebivalca, jih je v Sloveniji le 800. Humus nastaja stoletja. Na primer v obdobju od 2002 do 2007 smo izgubili 7 ha zemljišč na dan (isti vir). Kako hudo je že na tem področju, kaže tudi klic k streznitvi s sejma Agra.

Organizacije, kot je kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ki v vseh letih obstoja samo piše in sem pa tja opozarja, si ne upa pa krepko nastopiti v državnem zboru pa proti mlačnim kmetijskim ministrom ali predsednikom vlade. Slednji namreč razprodajajo slovensko zemljo, ker pač to ne gre iz njihovega žepa in nimajo državotvornega pogleda na Slovenijo. Kaj pomaga domovinska vzgoja za mladino, če pa so zgledi na vrhu politike ključni. Tu pa imamo katastrofo (po krivdi stranke DeSUS) prav v ministrstvu za okolje in prostor. Štiri leta.

Na primer: kljub večletnim pripombam na raznih posvetovanjih z udeležbo ministrov in strokovnjakov, da je treba industrijske in poslovne obrtne cone načrtovati za vso državo vnaprej in eno za več občin skupaj, še vedno velja navodilo vlade iz leta 2004, naj si vsaka od 212 občin zgradi svojo cono. Nesposobnost (ali pa podkupljenost; je še kakšna razlaga?) ministrov pač igra glavno vlogo. Nihče drug pa ne ukrepa. Poslancev to tako ali tako ne briga. Pripadajo strankam, stranke so združbe zasebnikov (minimalno 200 za registracijo) in država je legalno privatizirana. Krog je zaključen.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Advertisements
Objavljeno v Organizacije

Pripombe in zahteve Alpe Adria Green na dopolnjen osnutek SD OPN 2 Loški Potok


In der Nacht von Freitag auf Samstag (12. Oktober 2013) ist in Sande bei Wilhelmshaven (Landkreis Friesland) eine Windkraftanlage ausgebrannt. - <em>Fotos: Hans Sehringer</em>

Alpe Adria Green (AAG) je v predpisanem roku vložil  pripombe in zahteve na dopolnjen osnutek SD OPN 2 Loški Potok in na prikaz območij urejanja enot prostora SD OPN 2 Loški Potok na osnovi Javnega naznanila o javni razgrnitvi od 16.8. do 31.8.2018. V naznanilu je napotek, da je gradivo objavljeno na povezavi www.loski-potok.si/za-obcane/oglasna deska/), in sicer: Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka SD OPN 2 Loški Potok, dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN 2 Loški Potok in prikaz območij urejanja enot prostora SD OPN 2 Loški Potok. Spremembe in dopolnitve se načrtujejo sprejeti z objavljenim osnutkom Odloka o SD OPN 2 Loški Potok (Odlok).

Istočasno AAG vstopa v postopek sprejemanja Odloka v skladu s 153.členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), saj deluje v javnem interesu na področju okolja in narave v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in zahteva vlogo stranskega udeleženca v postopku in argumentirano nasprotuje umestitvi načrtovane vetrne elektrarne v prostor občine Loški Potok in s tem tudi Odloku, kar dodatno argumentiramo v nadaljevanju. Zahtevali smo, da se Odlok umakne iz obravnave, ne glede na sicer nujno podaljšanje razgrnitve, ki se mora izvesti zaradi širše javnosti.

V AAG smo nasprotovali proti samo formalni 14 dnevni javni razgrnitvi, v času od 16. avgusta do 31. avgusta 2018, kar je v resnici z le 12 delovnimi dnevi in še, napačno, v času šolskih in letnih počitnic. Zahtevamo najmanj od 30 do 60 dnevno razgrnitev. Dvanajst dnevna razgrnitev grobo krši Resolucijo o normativni dejavnosti (ReNDej) – UL RS , št. 95/2009, ki nalaga normodajalcem od 30 do 60 dni javne razprave. Obenem pa na področju okolja velja Aarhuška konvencija, ki jo je ratificirala tudi Slovenija in tudi predvideva tako obdobje za neposredno sodelovanje javnosti. Dodajamo povezavo.

Še posebej pa je MOP priporočil občinam v skladu z zakonodajo več od minimalnih 30 dni, posebej še, če je del tega časa v šolskih in letnih počitnicah.

V AAG tudi nasprotujemo predlaganemu Odloku, ker v tekstu nikjer ni obrazložitve predlaganih sprememb in se ne ve za razloge za predlagane člene, zato je Odlok nesprejemljiv in ni strokovno pripravljen. Razlogi morajo biti pisno navedeni, morajo biti del gradiva, ne pa morebitno ustno na predstavitvi na kakšna vprašanja, ki so ali pa tudi ne. Javnost tako sploh ni informirana, zakaj so te spremembe potrebne. Poleg tega ni vključen podatek o lastništvu Op506, ki je povrh vsega še del večje parcele, na meji s sosednjo občino, katere mnenja tudi ni v gradivu (bi moralo biti), saj vpliv vetrne elektrarne (VE) sega tudi v sosednjo občino. Občina ne more, po Ustavi RS uzurpirati prostora, ne da bi opredelila lastništvo. Odlok ne vsebuje soglasij ali nasprotovanj lastnikov. Domnevati je, da Op506 kot del parcele 2098 k.o. Retje-Kočevje ni javno dobro, ampak zasebna lastnina. Pri tem tudi ni navedeno, kdo je nosilec posega, za koga se spreminja OPN. Ali je nosilec tudi lastnik Op506 ter tudi celotne parcele? Ali je Op506 zdaj zazidalni del parcele, torej gre za spremembo namembnosti iz K2 v zazidalno zemljišče? V nadaljevanju pomenijo pripombe in zahteve tako za Op506, predlagano v Odloku, kot za predhodno predlagano Op308, ki ni daleč stran.

AAG obenem zastopa javni interes tudi po Zakonu o graditvi objektov (GZ), katerega namen je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov. Načrtovana vetrna elektrarna krši varnost objektov, krši načela varstva okolja, načela ohranjanja narave, krši varstvo voda, pa krši varstvo kulturne krajine, je ne trajnostna gradnja, je neskladna v prostoru, je izraz nekulture in je neusklajena z okoljem v njenem celotnem življenjskem ciklu. Vse naštete kršitve niso javni interes. Tudi zato AAG nasprotuje načrtovani vetrni elektrarni in Odloku.

V AAG se tudi ne strinjamo z mnenjem ZRSVN, ki kaže na nepoznavanje problematike vetrnih elektrarn in njihovem škodljivem vplivu na ljudi in živali ter z mnenjem MOP o črtanju CPVO. AAG tudi opozarja, da gre pri načrtovanju VE za brezpravno stanje, saj ni predpisa o minimalnem odmiku VE od naselij in bivališč, niti predpisa o merjenju hrupa iz industrijskih objektov in naprav v infra-zvočnem in nizko-frekvenčnem območju (meritve dB linearno, ne pa zgolj dBA), kjer je hrup (vibracije, ki vnašajo spremembe v organizmih) bistveno višji, kot ga lahko slišimo, kar potrjujejo meritve. V  obrazložitvi smo navedli še vrsto nepravilnosti na dopolnjen osnutek SD OPN 2 Loški Potok in na prikaz območij urejanja enot prostora SD OPN 2 Loški Potok in pričakujemo od pristojnih, da bodo osnutek umaknili iz nadalne obravnave .

Alpe Adria Green je član European Platform Against Windfarmslogo-epaw

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Objavljeno v Organizacije

Prosvjedni skup za zaštitu rijeka Stare planine u Srbiji


Ekovjesnik – Zagreb – Hrvaška

Projektom izgradnje derivacijskih hidroelektrana trajno bi se narušio Park prirode Stara planina

Iz Vojvođanske zelene inicijative, članice međunarodne ekološke mreže Alpe Adria Green, stigla nam je vijest o prosvjedu protiv izgradnje mini hidroelektrana na rijekama Stare planine, koji će se održati sutra u Pirotu. Na prosvjedu se očekuje dolazak 5.000 ljudi iz Srbije i zemalja regije.

Stara planina je najveća planina u istočnoj Srbiji (najviši vrh Midžor 2169 m) i visokoplaninski masiv koji se proteže duž granice s Bugarskom, a proglašena je parkom prirode 1997. godine kao područje prve kategorije od nacionalnog značaja, izuzetno vrijedno sa stanovišta raznovrsnosti biljnog i životinjskog svijeta i njihovih zajednica te geomorfoloških, geoloških, hidroloških i hidrogeoloških osobenosti i pojava. Starom planinom teku rijeke Trgoviški Timok, Beli Timok, Visočica i Toplodolska rijeka, dok su planinski masivi protkani brojnim planinskim potocima, brzacima i vodopadima.

Unatoč tomu, Vlada Republike Srbije u Parku prirode Stara planina planira sagraditi stotine malih hidroelektrana i živopisne vodotoke planinskih rijeka zatvoriti u cijevi. Ovaj projekt bi trajno narušio Park prirode zbog ostvarivanja manje od jedan posto električne energije potrebne Srbiji, a sumnja se kako bi zarada od tako proizvedene električne energije završila u rukama malog broja privatnika.

Stara planina / Facebook

Na velikom prosvjednom skupu za zaštitu rijeka Stare planine, koji će se održati u nedjelju, 2. rujna 2018. godine na Crvenom trgu u Pirotu s početkom u 17 sati, očekuje se dolazak 5.000 prosvjednika iz Srbije i zemalja regije.

Cilj prosvjeda je ukazati na pogubne ekološke posljedice i smanjenje kvalitete života lokalnog stanovništva zbog izgradnje derivacijskih malih hidroelektrana na očuvanim rijekama i zaštićenim prirodnim dobrima Parka prirode Stara planina.

Inicijativu „Odbranimo rijeke Stare planine“ trenutno podržava 48.000 građana Srbije, a na nedjeljnom skupu se uz veliki broj prosvjednika očekuje dolazak brojnih ekoloških aktivista i stručnjaka.

Povezava:

Dan sa prijateljima na Rudinjskoj reci

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Objavljeno v Organizacije

e-novice AAG: HRAST 8/2018


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodavgust /2018

This is the divider

Od 1. avgusta živimo na kredit na račun naših otrok

Dan prekoračenja Zemljinih virov ali tudi Dan ekološkega dolga je tisti dan v letu, ko je človeštvo izkoristilo vse naravne vire, ki jih Zemlja v enem letu še lahko generira.Od tega dne naprej vstopamo v ekološki dolg do naslednjih generacij. Letos je ta dan 1. avgust, kar pomeni, da smo v zgolj 7 mesecih izkoristili toliko virov, kot nam jih je bilo danih za 12 mesecev. Dan prekoračenja Zemljinih virov je vsako leto prej, predlani  …

PREBERI VEČThis is the divider

Uradno potrdili, da ne bodo gradili plinovoda “Žavlje” v tržaškem zalivu

Italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj je uradno sporočilo, da je zaustavilo postopek o presoji načrtovane gradnje plinovoda družbe Snam Rete Gas na trasi Trst-Gradež-Vileš.Odločitev je bila pričakovana, saj bi se bil moral plinovod priključiti na plinski terminal v Žavljah, katerega pobudnik Gas Natural je junija letos dokončno vrgel puško v koruzo. Konec julija je družba Snam Rete Gas sporočila…

PREBERI VEČ

This is the divider

Stekli prvi ukrepi za povečanje varnosti Koroške Bele pred plazovi

3. avgusta se je pričela sanacija potoka Bela, ki je eden prvih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti prebivalcev pred plazovi nad Koroško Belo. Sanacijo in čiščenje struge skozi potok Bela bo izvedel državni koncesionar Vodnogospodarsko podjetje Kranj, ki bo z deli začel pri gasilskem domu. Končana pa naj bi bila do poletja prihodnje leto.Za potrebe gradnje  …

PREBERI VEČ

This is the divider

Po sledeh kriminalistične preiskave: poročilo razkriva, zakaj je zagorelo v Kemisu

Andraž Rožman – Dnevnik Čeprav je policija že lani poleti izdala poročilo, v katerem so opisali, kako je nastal požar v tovarni Kemis, do zdaj širši javnosti niso bile znane podrobnosti.O tem, kaj je bil pravi vzrok lanskega požara v vrhniškem Kemisu, je bilo veliko špekulacij, toda kriminalistično poročilo, ki smo ga pridobili, in mnenje kemika Tomaža Ogrina v trditve, …

PREBERI VEČ

Okoljsko zakonodajo se splača kršiti

This is the divider

Rozmari Petek – Večer Voc in Toming inženiring bosta zato, ker sta na črno v velenjsko pregrado vgradila del materiala iz vrtca Hudinja v Celju, plačala smešno nizko kazen v višini 100 evrovFOTO: ANDREJ PETELINŠEK Ta kup je Celjanom povzročal težave, v velenjski pregradi pa bi na njem lahko celo kmetovali. Inšpekcija za okolje in prostor …

PREBERI VEČ

This is the dividerDan sa prijateljima na Rudinjskoj reci

Ruža Helać – predsednica AAG – VOJVOĐANSKA ZELENA INCIJATIVA – U selu koje miruje na avgustovskoj vrućini čekamo prijatelje iz Niša. Čekamo pijatelje koje ne poznajemo. Moraju biti prijatelji,….. ko bi inače na poziv za pomoć došao gotovo ne pitavši ko smo, samo sa razlogom koji delimo kao bolest i kao strast.Iz pomalo ofucane službene Lade izlaze ljudi, nasmejani, obični, …

PREBERI VEČThis is the divider

Barbarski posek Valvazorjeve lipe pri graščini Krumperk

Anton Komat – Blizu graščine Krumperk je rasla mogočna lipa, stara več kot 400 let. Zasajena je bila leta 1593 v spomin na sijajno zmago nad Turki, ki jo je pri Sisku izbojeval vitez Adam Ravbar, poveljnik kranjskih plemiških konjenikov in slovenski narodni junak. Lipa je upodobljena na grafiki v Valvazorjevi Slavi vojvodine Kranjske, zato so jo poimenovali Valvazorjeva lipa. Toda to veličastno drevo, …

PREBERI VEČThis is the divider

Alpe Adria Green: sežigalnice so najbolj smiselne v mestih

Alpe Adria Green: sežigalnice so najbolj smiselne v mestihBORUT HOČEVAR – FINANCE – Nadaljujemo s serijo odgovorov okoljevarstvenih organizacij na vprašanje, kako se rešiti nakopičenih odpadkov brez sežigalnic. Tokrat je na vrsti Alpe Adria Green (AAG). Ena od resnih možnosti za sežigalnico bi bilo po mnenju AAG območje TE-TOL v Ljubljani.Vse več ustanov …

PREBERI VEČ

This is the divider

Savo Bohinjko so onesnažile gnijoče alge

Smrdeča plast na Savi Bohinjki pri Cajhnovem jezu na Lancovem niso bile plavajoče fekalije temveč odmrle alge, je pokazala raziskava. Za njihov pojav pa ne more biti kriva blejska čistilna naprava, kakršne so bile prvotne domneve okoliških prebivalcev.Raziskava je pokazala, da smrdeča plast na Savi Bohinjki  …

PREBERI VEČThis is the divider

EKO PATRULJA AAG: ZGODOVINSKI TURIZEM SLOVENSKIH ŽELEZNIC

Že vrsto let Slovenske železnice ponujajo Muzejski vlak po slikoviti Bohinjski progi, vendar morajo pred odhodom pripraviti parno lokomotivo. Na Jesenicah parno lokomotivo pripravo za vožnjo ( kurjenje) izvedejo nasproti stanovanjskega naselja.Stanovalci tega dela Jesenic so se obrnili z pritožbo na AAG. V  …

PREBERI VEČThis is the divider

Monsanto se požvižga na vaše zdravje!

 

AVTOR: Lara Jelen Revija Zarja – Dolga desetletja je korporaciji Monsanto uspelo prepričevati javnost, da je ključna sestavina njihovega herbicida Roundup, glifosat, naravnost revolucionarna in popolnoma varna za ljudi. Hitro so znali utišati vsakega, ki je  …

PREBERI VEČThis is the divider

DRŽAVA JE VEDELA, DA JE TERMINAL ŠKODLJIV, A SE NI HOTELA VPLETATI

bernard vojkoJURE ALEKSIČ – REVIJA  ZARJA

V večni bitki kapitala proti okolju lahko že dolgo prebiramo skoraj samo zgodbe o tragičnih porazih. Zato je toliko bolj dobrodošla vest o vsaki zmagi. In ena pomembnejših v moderni zgodovini je bila nedavna zmaga civilne družbe nad podjetjem Gas Natural, ki se je po več kot desetletju dokončno odpovedalo gradnji za okolje smrtonosnega plinskega terminala v Tržaškem zalivu.

Anton Komat je ob tem prav na teh straneh napisal, da smo bili priča izjemni zmagi samoorganizacije ljudstva proti politično-korporativni navezi. Eden ključnih generalov ljudstva na terenu je bil  …

 

PREBRI VEČ

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN

mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450

e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

AVGUST 2018

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

NE ŽELIM PREJEMATI E-NOVIC AAG

Objavljeno v Organizacije

DRŽAVA JE VEDELA, DA JE TERMINAL ŠKODLJIV, A SE NI HOTELA VPLETATI


JURE ALEKSIČ – REVIJA ZARJA

zarja - splet1

zarja - splet2

zarja - splet3

 

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Objavljeno v Organizacije

Monsanto se požvižga na vaše zdravje!


AVTOR: Lara Jelen Revija Zarja
Dolga desetletja je korporaciji Monsanto uspelo prepričevati javnost, da je ključna sestavina njihovega herbicida Roundup, glifosat, naravnost revolucionarna in popolnoma varna za ljudi. Hitro so znali utišati vsakega, ki je trdil drugače, in ga, če ne drugega, prikazali kot paranoičnega norčka. V zadnjih letih jih ni bilo malo.
glifosat1

Glifosat bo uničil tudi vas, ne samo plevela.

A je bilo treba počakati, da ljudje zaradi kontroverznega izdelka dejansko zbolijo, da se je dojelo, s čim imamo opravka. Monsanto na zdravstveno tveganje ob uporabi njihovega izdelka nikogar ne opozarja, ravno zato pa je bil pred dnevi obsojen na ameriškem sodišču. Evropski poslanec Igor Šoltes poudarja, da gre za zgodovinsko razsodbo.

»Razsodba sodišča v ameriškem San Franciscu o povezanosti med glifosatom in rakom je zgodovinska! Monsanto mora moškemu, ki je korporacijo tožil, ker trdi, da je zaradi glifosata v herbicidu zbolel za rakom, plačati visoko odškodnino. Posebno pomembna je soglasna razsodba porote, da je korporacija vedela za škodljive učinke herbicidov, ki jih proizvaja že več kot 40 let, a ni posvarila potrošnikov! Globalno se je uporaba glifosata v zadnjih desetih letih povečala za skoraj 15-krat, zato je interes industrije, da razsodbo ovrže, jasen. Spomnim pa naj še na izjemen paradoks: medtem ko na ravni EU poteka intenzivno prizadevanje za prepoved glifosata, imamo pri nas v Račah evropski center za njegovo proizvodnjo,« je na družbenem omrežju Facebook poudaril Igor Šoltes. Le par dni po njegovi objavi je odjeknila novica, da je v ZDA Monsanto izgubil še eno tožbo. Je to znak, da se dnevi nedotakljivosti te mogočne korporacije končno bližajo koncu? Bomo zdaj, ko so na ameriškem sodišču neizpodbitno dokazali, da je Monsanto manipuliral z znanostjo in napadal znanstvenike, ki so poskušali javnost opozoriti, da glifosat povzroča raka, ukrepali tudi v Sloveniji? Dr. Gorazd Pretnar, mikrobiolog in ekolog, meni, da ni več treba čakati na IARC (Mednarodna agencija za raziskave raka), ki je že leta 2015 opozorila, da je glifosat verjetno rakotvoren, niti na Evropsko unijo, saj je po podatkih, ki jih je razkrilo ameriško sodišče, prepoved glifosata popolnoma legitimna.

gorazd3

Gorazd Pretnar – član UO AAG

Ko je dovolj, je dovolj. Peščici ljudi, ki zasedejo politične stolčke, zaupamo svoj glas, ko pride do pomembnih odločitev. Žal pa se je ravno v zvezi z glifosatom pokazalo, da ta peščica do nas ne čuti nobene odgovornosti. Več kot milijon podpisov na evropski ravni ni bilo dovolj, da bi jim odgovorni prisluhnili. O, ne … medtem ko smo mi podpisovali peticijo proti uporabi glifosata, so se z njim veselo škropili pločniki, parki, ceste in železnice v naši neposredni bližini. Prepoved uporabe se zamika v prihodnja leta. Odločitev občine Ljubljana, da postane mesto brez pesticidov, je vredna vse pohvale, a kaj, ko DARS ceste še vedno škropi s strupom brez primere. Ravno to je med drugimi tako ujezilo Gorazda Pretnarja, da je mag. Dejanu Židanu napisal kratko odprto pismo, v katerem mu je dejal: »Prav bi bilo in spodobilo bi se, da naju s Tonetom Komatom povabiš na skupni sestanek odborov za zdravje in kmetijstvo za takojšnjo prepoved uporabe glifosata v Sloveniji. Sedaj ni dvoma, da je le pogojno rakotvoren, ampak tudi dokazano rakotvoren pri ljudeh. Po podatkih USA odvetnikov obstoja zamolčan dokument, ki pove, da je Monsanto to vedel in na to ni opozoril. Začnimo delo nove vlade in parlamenta konkretno. Imam pravni interes. Že trikrat me je DARS našprical z mojo hčerko na avtocesti. Policija Kozina temu kriminalu ni dorasla. Tožilka iz Sežane je odstopila od pregona, čeprav se šprica osem metrov od mimoidočih. Dejan, ko je dovolj, je dovolj. In tole pobudo bi moral napisati tvoj stanovski kolega dr. Posedi.« Pretnar nam je ob tem povedal, da se je na Židana obrnil, ker ga šteje za pozitivno osebo. Prepričan je, da bodo z njim lahko vzpostavili tako pomemben dialog o glifosatu in da bodo na skupnem sestanku odborov za zdravje dosegli, da se do popolne prepovedi uporablja previdnostni ukrep, ki veleva, da se z glifosatom ne smejo škropiti ceste in železnice, kadar so v njeni neposredni bližini osmih metrov ljudje. »Sem optimist, zdaj, ko so vse te informacije dosegle javnost, jih je treba prenesti samo še v parlament in do odbora. Naš glavni cilj je seveda takojšnja popolna prepoved uporabe glifosata na vseh površinah v Sloveniji, ne ozirajoč se na trenutna prehodna obdobja, ki jih je zapovedala EU in nas do popolne prepovedi ločijo še nadaljnja štiri leta,« nam je zaupal.A.KOMAT

Anton Komat – strokovni sodelavec pri AAG

Glifosat bo uničil tudi vas, ne samo plevela. Je sploh še treba poudarjati, zakaj je treba prenehati uporabljati glifosat, glavne sestavine znanega herbicida Roundup? Ta še zdaleč ne ubije samo plevela, pač pa tudi vse koristno v zemlji. »Glifosat s pomorom bakterij v prsti odstrani osnovni vir življenjsko pomembnih snovi za rastline in z njimi za človeka. Glifosat v prebavilih človeka pospešuje nastajanje zonulina, preveč zonulina pa povzroči sindrom prepustnega črevesja in vnetje. Zaplet z zonulinom v prebavilih se ponovi v sluznicah sinusov in zgornjih delov dihal, kjer povzroča vnetne procese, prepoznane kot alergične reakcije. Drži torej izjava raziskovalcev Univerze John Hopkins, da astma ni bolezen dihal, ampak bolezen tankega črevesja. Ker glifosat dokazano poškoduje tudi druge membranske sisteme v telesu, hematoencefalno pregrado, ožilje, jetra in ledvice, te membrane puščajo na vseh koncih, kar telo spreminja v gobo, ki žejno vpija strupe. Številne raziskave potrjujejo povezavo glifosata z avtizmom, druge potrjujejo, da organizem lahko namesto aminokisline glicina uporabi kemično soroden glifosat,« opozarja Anton Komat. Rak je torej le končna postaja, vmes pa se lahko zaradi vpliva glifosta pojavijo še marsikateri drugi zapleti.

Povezave:

Alpe Adria Green je na ARSO poslal zahtevo za vključitev v postopek izdaje OVD “Povečanje zmoglivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, Albaugh TKI d.o.o., REČE”

ODKRITO O GLIFOSATU

Albaugh obremenjuje z dovoljenjem občine Rače – Fram

Rakotvorni Glifosat bo v uporabi še najmanj pet let!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Objavljeno v Organizacije

EKO PATRULJA AAG: ZGODOVINSKI TURIZEM SLOVENSKIH ŽELEZNIC


Že vrsto let Slovenske železnice ponujajo Muzejski vlak po slikoviti Bohinjski progi, vendar morajo pred odhodom pripraviti parno lokomotivo. Na Jesenicah parno lokomotivo pripravo za vožnjo ( kurjenje) izvedejo nasproti stanovanjskega naselja.

Stanovalci tega dela Jesenic so se obrnili z pritožbo na AAG. V  pritožbi zapisali , da iz lokomotive dim nosi prah in smrad v stanovanja in morajo imeti neprestano zaprta okna, zato smo se v AAG odločili da 23.08.2018 opravimo EKO-Patruljo na tem predelu Jesenic.

Na podlagi videnega menimo, da kraj za pripravo parne lokomotive ni primeren in da za kurjenje le te uporabljajo kurivo slabše kakovosti. V AAG bomo primer prijavili inšpekcijskim službam.

FOTOREPORTAŽA:

Dim iz parne lokomotive1

Dim iz parne lokomotive2

Dim iz parne lokomotive3

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod
Podprite AAG
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Objavljeno v Organizacije