PLINSKI TERMINAL – TRŽIČ / TERMINAL GAS – MONFALCONE

 glava aag

image.png

 

 

Svobodno Ozemlje³; izjava v zvezi z projektom obrata za ponovno uplinjevanje pri Tržiču

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN SLOVENSKI VLADI GLEDE PLINSKEGA TERMINALA “TRŽIČ”

Alpe Adria Green je posredovala predsednici Vladi RS mag. Alenki Bratušek dne 17. 9. 2014, »Javni poziv za vključitev v javno obravnavo glede uplinjevalnika v Tržiču (Monfalcone) zaradi čezmejnega vpliva na okolje« z naslednjim besedilom:

»Od lanskega julija je v javni obravnavi gradivo za izgradnjo kopenskega plinskega terminala na izlivu Timave v Tržaški zaliv, o čemer smo Vas obvestili že pred pol leta in se zaključi jutri.

 

Sam investitor predvideva prekomejni vpliv, kršenje direktiv – konvencij kot sta Seveso in ESPO, vendar se mu ne zdi potrebno obvestiti slovenske strani. Poudarili bi, da ne gre za „alternativo“ ali kompromis glede podobnega projekta v Žavljah; temveč povsem nov način degradacije okolja in ekonomskega pritiska na Slovenijo, ki s tržaškim, ki še ni zaključen, ni povezan.

 

V imenu državljanov, ki smo prepričani, da delate v našo korist, smo prepričani, da boste tekom jutrišnjega dne oddali zahtevo za ustavitev tega projekta in nas o tem obvestili.«

Na naš dopis uradnega odgovora od prejšnje Vlade RS v AAG, ki deluje v javnem interesu, nismo prejeli. Načrtovani plinski terminal v Tržiču v Italiji pomeni potencialno nevarnost tudi za Slovenijo. Terminal bo po zračni razdalji oddaljen le 2 km od meje med Slovenijo in Italijo. Vsaka eksplozija tega terminala lahko ogrozi tamkaj živeče prebivalstvo in povzroči čezmejne vplive na okolje. Na tem območju živijo tudi naši rojaki, slovenska manjšina v Italiji, ki upravičeno pričakujejo od svoje matične domovine, da bo Slovenija izkazala skrb ter jih skušala zaščititi pred negativnimi vplivi iz okolja. Kljub našemu opozorilu na potek javne obravnave in pozivu za vključitev v postopek javne obravnave v zvezi z uplinjevalnikom v Tržiču (Italija) ter čezmejnih vplivov na okolje v primeru izgradnje le-tega, se prejšnja Vlade RS v postopek ni vključila.

Alpe Adria Green je večkrat opozorila na tveganja za okolje in varnost prostora, ki jih bo prinesla, s strani Smart Gas načrtovani uplinjevalnik v Tržiču, izgradnja utekočinjenega zemeljskega plina v zalivu med občinama Tržič (Manfalcone) in Devin – Nabrežina (Duino – Aurisina). Obveščeni sta bili tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Svoje mnenje v zvezi z načrtovanim plinskim terminalom v Tržiču so podali tudi nekateri člani Tehničnega omizja – Žavlje. Postavitev plinskega terminala v Tržiču, na občutljivem območju Tržaškega zaliva, zavoljo okoljske šibkosti, gostote urbane poseljenosti ter drugih gospodarskih aktivnosti, predstavlja nevarnost za okolje in prebivalce tega območja (kot načrtovani terminal v Žavljah).

Okoliščine in dejavniki:

  1.  Oktobra 2013 je Evropska komisija potrdila seznam 250 prednostnih energetskih projektov za obdobje 2014 – 2020, katerim bo na voljo delež sofinanciranja v skupni vsoti 5 milijard in 850 milijonov evrov. Med temi najdemo tudi terminal za uplinjevanje in skladiščenje utekočinjenega zemeljskega plina na severnem Jadranu, ki naj nastane v dogovoru med Italijo in Slovenijo. Uplinjevalnik naj bi prispeval k diverzifikaciji dobavnih virov za evropski trg, ki je dandanes preveč odvisen od ruskega tovrstnega plina.
  2.   Dejstvo je, da Italija trenutno ne potrebuje dodatnega plina saj razpolaga s cca 85 milijardami m3, ki povsem krijejo njeno potrebo po zemeljskem plinu. To stališče EU negira.
  3.   V AAG smo informirani, da terminal off-shore v Livornu »stoji«, ker ni povpraševanja, prav tako pa terminal na lokaciji v Porto Viru obratuje le s 60% zmogljivostjo. Če to drži, čemu se ne izgradi plinovoda iz Porto Vira do Trsta in se s tem izkoristi preostalih 40% kapacitet?
  4.   Zaradi vplutja tankerjev in posledičnega dvigovanja, z živim srebrom nakopičenega mulja na plitkem morskem dnu ter ostale plovbe v zalivu in zaradi varnosti okoliškega urbanega prostora in drugih gospodarskih dejavnosti,…Italija vztraja na postavitvi uplinjevalnika na kopnem kljub vsem nevarnostim, ki jih le-ta prinaša. Tehnično omizje je že v primeru za plinski terminal Žavlje predlagalo alternativno pot za postavitev terminala, ki napotujejo k objektom za dostavo, obdelavo in skladiščenje zemeljskega plina na odprtem morju, v večjih globinah in daleč od obal, kot to delajo drugje, v ozaveščenih okoljih in, ki so cenejši.
  5.  V Alpe Adria Green smo že pri nameravani izgradnji plinskega terminala v Žavljah podali predlog na Evropsko komisijo in takratnim vladam v Sloveniji in Italiji, da se postavi off-shore terminal na eni od opuščenih ploščadi INA-e. Naš predlog je bil spregledan. Evropski komisiji smo predlagali ustanovitev meddržavne komisije med Italijo, Slovenijo in Hrvaško, ki bi proučila postavitev terminala na ploščadi INA-e. Komisar g. Potočnik je, ob izteku svojega mandata v Evropski komisiji, podal predlog v zvezi s tem, vendar se na tem področju ni storilo nič. Zakaj se vlade vseh treh držav še niso dogovorile za skupno omizje in obravnavale predlog komisarja Potočnika, nam ni znano.
  6. Zemeljski plin, ki bi v Tržič prihajal z ladjami iz ZDA, bi bil pridobljen večinoma iz skrilavcev. Znanstveniki in ekologi take proizvodnje ne podpiramo, zaradi stranskih posledic, ki jih prinaša hidravljično drobljenje skrilavcev t.i. fracking. Glavni okoljski problem zaradi “fracking-a”  je onesnaženje pitne vode.
  7.   Slovenija bi morala podpirati energijo pridobljeno iz obnovljivih virov, ne pa, da podpira uporabo zemeljskega plina, na območju kjer je možno pridobiti obnovljivo energijo s pomočjo sončnih celic, geometralne energije in iz drugih virov. Slovenija namreč podpira še vedno izgradnjo novih plinovodov za zemeljski plin na Primorskem, ki je slab nadomestek fosilnim gorivom, saj je tudi plin fosilno gorivo. Ta plin vsebuje namreč metan, ki je pri uporabi 10–37 x večji toplogredni plin kot ogljikov dioksid.

Skrb za varstvo slovenske narodne manjšine je urejena v Temeljni ustavni listini. Izgovor, kot »verjetno ne bo čezmejnih vplivov na okolje«, v zadevi s plinskim terminalom, ni na mestu. V imenu slovenske (naše) majšine v Italiji, ki so nekateri tudi člani AAG, in prebivalcev obmejnih območij med Slovenijo in Italijo v Alpe Adria Green pričakujemo, da se bo naša Vlada aktivno vključila v reševanje problematike glede plinskega terminala in tako zaščitila Slovence, ki živijo na obeh straneh meje. To pričakujemo tudi od Ministrstva za zunanje zadeve ter Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v tem tednu v zvezi s plinovodom Južni tok izjavil, če si Evropa tega projekta ne želi, ga pač ne bo. Vsled tega se bodo ponovno odprli interesi po izgradnji Žaveljskega plinskega terminala, kajti ministrtvo za okolje v Italiji v zvezi z ustavitvijo izgradnje le-tega, še ni reklo zadnje besede.

V upanju, da bomo dobili konkreten odgovor, Vas lepo pozdravljamo!

ALPE ADRIA GREEN
Vojko Bernard, predsednik

Poslano:

–       Kabinet Predsednika Vlade RS g.Miro Cerar

–       Vlada RS

–       Evropski komisar za okolje g. Karmenu Vella

–       Minister za zunanje zadeve g. Karel Erjavec

–       Ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen

–       Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Gorazd Žmavc

–       Varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer

tržič - predvidena lokacija pl.terminala

Območje kjer bi stal plinski terminal “Tržič”

La falsa opposizione al rigassificatore di Zaule nascosta nel gioco dell’oca del Piano Portuale. Così Teseco se ne andrà
4 novembre 2014
Rigassificatore, ma quanto costi a Pantalone?
Internazionale : Lo stato del gas – 4 novembre 2014

Il Piccolo 2 novembre 2014 Ts

Rigassificatore, il principe non accetta la sfida

Carlo della Torre e Tasso risponde con un “no” all’invito di Vescovini a un dibattito  

DUINO AURISINA «Lui vuole un incontro, un colloquio. Io dico che l’avrà sì, ma con i miei avvocati». Il principe Carlo della Torre e Tasso non raccoglie il guanto della sfida gettato da Alessandro Vescovini, project leader di Smart gas, che attraverso il social network, alcuni giorni fa, lo aveva invitato a spiegare le ragioni del “no” a Monfalcone. «Quando è troppo, è troppo – esordisce il principe: è da due mesi che ricevo offese continue, dirette alla mia persona. Insulti, diffamazioni su Facebook… È stato sollevato un mare di fango. E non solo contro di me, ma anche contro il sindaco, Romita, Rozza, Franzosini, insomma tutte le persone che hanno espresso avversità a un tale progetto e non, lo ribadisco, al gas». Non ci sarà un confronto tra il proprietario del Castello e Vescovini, che comunque si era dichiarato disponibile anche a illustrare a Duino Aurisina ogni dettaglio del terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione di gnl al Lisert, purché “ci sia la volontà di parlare in modo sereno”. «Con la stampa – prosegue il principe – lui fa il buono e parla di un sereno colloquio, ma a sentire questa frase viene da ridere, perché nelle sue parole non c’è niente di sereno, basta ricordarsi come ha trattato il dottor Franzosini. E io, a colloqui con persone maleducate, non vado: questa è la prima cosa che voglio dire». La seconda riguarda la vicenda Snam: «Ricordo quanto accaduto vent’anni fa, quando si volle proporre un impianto di rigassificazione in zona. All’epoca c’erano le tivù che venivano qui, facevano i loro servizi e spiegavano tutto… Era più obiettivo. Io fui inviato da Telequattro a discutere del progetto e con me c’erano anche Franzosini, il rappresentante di Snam e l’allora sindaco della città dei cantieri. Furono 45 minuti piacevolissimi, perché ogni persona si comportò correttamente: pur se critici, non volavano insulti. E alla fine dell’incontro il sindaco molto democraticamente disse: “Faremo un referendum: se vinco il sì si fa, se vince il no non se ne sentirà mai più parlare”. E così effettivamente è stato fino a oggi». Insomma, scenari diversi. «Questo gruppo di lavoro opera da un punto di vista tecnico – sottolinea il principe -, mentre io sono contro il progetto per motivi culturali, perché la mia famiglia è qui da non so quanto tempo… Anzi, rammento che all’epoca fu mio padre a vendere per due lire i terreni alla cartiera, di modo che la gente di Duino potesse trovare un posto di lavoro qui. E ci sono persone che ancora oggi se ne ricordano. Mio padre non ha mai fatto i soldi vendendo le sue proprietà in giro: era una persona che aveva un altro modo di fare». Insomma, nessuna lezione sugli operai. «Io non cado di sicuro nel populismo – conclude – né accetto gli insulti continui e questo mare di porcherie che compaiono da due mesi su Facebook. D’ora in poi non lo accetterò più: devo difendere la mia famiglia, le persone che mi sono vicino e la mia cittadina». Tiziana Carpinelli

Porto, si vota sul parere ambientale per il Piano regolatore   Il Piccolo 1 novembre 2014 
Iter rallentato, frenato, bloccato anche, ma non solo, perché sulle aree ricomprese nel Piano regolatore del porto rientrava il Canale navigabile di Muggia dove “pendeva” la richiesta di Gas natural di realizzare un contestato rigassificatore. Progetto che, si è poi certificato, era incompatibile coi traffici portuali…..
 
 
Il Piccolo 31 ottobre 2014 Ts
Rigassificatore: la “sfida” di Vescovini al principe  
L’imprenditore di Smart gas invita Carlo della Torre e Tasso a un pubblico confronto  
DUINO AURISINA :Alessandro contro Carlo Alessandro: l’imprenditore Vescovini lancia il guanto della sfida al principe della Torre e Tasso e lo invita a spiegare le ragioni del “no” alla città dei cantieri, direttamente a “quei signori con la tuta blu che si svegliano alle 6 di mattina per lavorare il ferro, per fare carta, per portare a casa la pagnotta”. Dunque non ha tardato a farsi sentire, forte anche dell’appoggio riscosso nei giorni scorsi dalla rappresentanza sindacale unitaria della Burgo di San Giovanni, il project leader di Smart gas. E immediatamente dopo l’incontro indetto al centro congressi del Castello dal Gruppo di lavoro sorto un paio di mesi fa contro il terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione di gnl in zona Lisert, a Monfalcone, Vescovini rilancia proponendo un nuovo confronto, ma su ring bisiaco. Difficile dire se il principe di Duino stavolta accetterà, dal momento che la sua assenza, dal proponente, era stata già notata alla presentazione di Smart gas avvenuta nel mese di settembre al Kinemax di via Grado, a Monfalcone. Ma ciò non impedisce, all’imprenditore della Sbe, di gettare l’amo della provocazione. E allora, smentendo quanto dichiarato al centro congressi dagli organizzatori (“Abbiamo rivolto l’invito anche al proponente”, così il moderatore Luca Marcuzzi, segretario di Carlo della Torre e Tasso), Vescovini formula la proposta. «Io – dichiara al telefono – non ho alcun problema a confrontarmi con chicchessia per spiegare il progetto Smart gas e cosa si intende realizzare. Se c’è la volontà di fare informazione corretta, io la disponibilità la offro pure. Quanto all’incontro al Castello, non ho ricevuto inviti dal principe… Ribadisco: se ho la possibilità di dire la mia, mi confronto volentieri con tutti. L’importante è che ci sia la volontà di parlare in modo sereno. Non sono io ad aver boicottato incontri, ma è la rappresentanza del Comune di Duino Aurisina, in primis il sindaco Kukanja, a non aver partecipato all’evento del Kinemax, caratterizzato dalla partecipazione di 500 persone». Vescovini ammette che l’aria, a Duino Aurisina, “ultimamente si è fatta un po’ pesante”. Ciononostante, a quanto sembra di capire, il proponente sarebbe disposto a dire la sua anche in questo comune, dove, a parte un iniziale incontro in sede di Seconda commissione consiliare, un vero e proprio confronto pubblico col privato, davanti ai cittadini, non c’è stato. Almeno per ora. Fin qui, comunque, le dichiarazioni rese alla stampa. Sul social-network, invece, la “sfida” al principe, coi consueti toni cui Vescovini ha abituato i suoi follower: “Lei (si rivolge direttamente a della Torre e Tasso, ndr), per essere ascoltato, deve uscire dal suo feudo, attraversare le sacre acque del Timavo e venire nel contado monfalconese ad organizzare i suoi incontri; anzi le propongo un duello, come si faceva una volta: facciamo un dibattito io e lei nella città dei cantieri”. In quella sede, scrive Vescovini a principe ed esponenti del Gruppo di lavoro di Duino «avrete la possibilità di illustrare a tutti noi le ragioni del no, ci spiegherete i vostri progetti per il futuro dell’area e per combattere la disoccupazione, le alternative che avete in mente, rispetto a quelle dell’industria, per dare occupazione; e soprattutto come lei intende valorizzare le sue proprietà, che appaiono molto inutilizzate dal punto di vista turistico, Rilke in primis, perché se non si fa industria ci vuole qualcuno che investa sul turismo, vero? Attendo un suo cenno – scrive Vescovini in conclusione – il guanto della sfida è lanciato». Tiziana Carpinelli
 
 
ANSA 31 ottobre 2014
Firmato accordo Kiev-Mosca-Ue, gas ‘sicuro’ fino a marzo

Saldo debiti e pre-pagamento forniture. Barroso,ora intesa Minsk

“L’accordo è un passo importante nel prevenire interruzioni delle forniture di gas in Europa questo inverno“. Lo sottolinea, in una nota, il portavoce di Gazprom Sergey Kupriyanov commentando l’intesa raggiunta tra Kiev, Mosca e l’Ue sul gas. “Gazprom ha dimostrato una notevole flessibilità per rendere possibile questo accordo”: il gruppo “è e sarà un fornitore di gas affidabile per l’Europa” aggiunge auspicando che l’accordo sia “l’inizio di un nuovo capitolo, più costruttivo nei rapporti di gas tra l’Unione europea, Russia e Ucraina. Con relazioni basate sulla parità di condivisione dei rischi e il rispetto di obblighi contrattuali”.

L’Ue “svolgerà tutto il suo ruolo per facilitare l’attuazione dell’accordo raggiunto” a Bruxelles per regolare temporaneamente la controversia sul gas tra Russia e Ucraina, hanno garantito il presidente francese e la cancelliera tedesca. Secondo un comunicato dall’Eliseo, Francois Hollande e Angela Merkel hanno tenuto colloqui con i presidenti Vladimir Putin e Petro Poroshenko: i quattro leader hanno “accolto con favore la conclusione dei negoziati, condotte con la mediazione Ue”.

Scongiurata l’emergenza gas per il prossimo inverno non solo per l’Ucraina ma per l’intera Europa. L’accordo tra Kiev, Mosca e l’Unione Europea è stato raggiunto dopo due giorni di negoziati e garantirà la fornitura fino a marzo 2015 grazie ad un’intesa che prevede parte del saldo del debito ucraino e il pre-pagamento delle forniture per la prossima stagione invernale. L’intesa prevede un protocollo vincolante che assicura le forniture di gas a Kiev sino a marzo 2015 e un’aggiunta al contratto tra Naftogaz e Gazprom. Testimoni della firma il presidente della Commissione José Barroso e il vicepresidente Maros Sefcovic. A porre la sigla i ministri Alexander Novak e Iuri Prodan, gli ad di Naftogaz e Gazprom ed il commissario Ue, Guenther Oettinger che ha reso noti alcuni passaggi dell’intesa.

L’accordo – è stato spiegato – prevede una cifra di circa 4,6 miliardi di dollari tra il saldo del pagamento del debito ucraino nei confronti di Mosca e le forniture di gas da ora a marzo 2015. Il saldo dei debiti pregressi, pari a 3,1 miliardi, sarà pagato in due tranche: la prima da 1,45 miliardi che Kiev dovrà versare domani e i restanti 1,65 miliardi entro fine anno. L’Ucraina garantisce i pagamenti grazie a un fondo Fmi già bloccato da 3,1 mld di dollari per il pregresso, mentre il pagamento delle nuove forniture – è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa al termine dell’incontro – viene garantito dai finanziamenti già previsti dai programmi di assistenza finanziaria Fmi-Ue, a cui se ne aggiungerà un terzo nell’anno nuovo. Il prezzo è stato fissato in 385 dollari per mille metri cubi. Un accordo che “garantisce la sicurezza energetica dell’Ucraina e dei nostri paesi” cui ora deve seguire, come priorità, l’attuazione dell’accordo di Minsk, ha sottolineato il presidente uscente della commissione Jose Manuel Barroso auspicando che “l’intesa sul gas” raggiunta stasera “faccia crescere la fiducia reciproca” tra Mosca e Kiev.

Da Mosca i segnali sembravano più che concilianti, a partire dal fatto che la delegazione russa fosse tornata a Bruxelles dopo aver avvertito che da parte loro erano pronti a firmare purché Ucraina e Commissione Ue si mettessero d’accordo per dare garanzie sul pagamento delle forniture di gas. Il numero uno di Gazprom, Alexei Miller, prima della ripresa dei negoziati aveva annunciato infatti che se questa intesa fosse stata firmata “allora ci si può aspettare che tutti gli accordi trilaterali saranno siglati”. Con l’accordo sul gas “è molto verosimile che si verifichino conseguenze politiche positive” sulla crisi in Ucraina, aveva avvertito la Commissione Ue, determinata a chiudere il suo mandato in scadenza con il suo sigillo all’intesa tra Mosca e Kiev.  di Lucia Sali

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2014/10/30/gas-raggiunto-accordo-ue-russia-ucraina_91b22f6f-64b9-406e-bda4-50c01139e847.html

Presidential joint statement: Bulgaria and Austria still want the South Stream- and as soon as possible

http://www.standartnews.com/english/read/presidential_joint_statement_bulgaria_and_austria_still_want_the_south_stream_and_as_soon_as_possible-6070.html

Energy: Projects of Common Interest ( PCI )  29 november 2014 UE

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm

Uplinjevalnik bi »ubil» turizem

V Devinu spet srečanje o projektu družbe Smart gas

sreda, 29. oktobra 2014 | 11:00

Posnetek devinskega gradu

Ko bi podjetje Smart gas na območju Lokavca med tržiškim pristaniščem in izlivom Timave res zgradila uplinjevalnik, bi se vrednost turističnih dejavnosti na ozemlju tržiške in devinsko-nabrežinske občine zmanjšala za 89 odstotkov. Šokantni podatek, sad temeljite analize učinka nove industrijske strukture na bližnje območje, je na srečanju v Devinskem gradu sporočil arh. Danilo Antoni, eden od najbolj zavzetih članov skupine občanov, ki si že mesece prizadeva z argumenti dokazati, da bi bila gradnja uplinjevalnika nevarna za ljudi, okolje in krajevno gospodarstvo. Na srečanju, ki se ga je udeležil tudi devinsko-nabrežinski župan Vladimir Kukanja, so pobudniki podrobno obdelali »kritične točke« načrta. Predsednik devinskega jusa Vladimir Mervic se je obregnil ob izraz mini-uplinjevalnik, s katerim skuša predlagatelj pomensko »omiliti« vpliv strukture na okolje. V resnici gre za plinski terminal, kot jih poznajo drugod po Evropi, in ti niso prav nič majhni.

pl.tržič

Il Piccolo 29 ottobre 2014 Provincia Ts

Rigassificatore al Lisert: cinquecentotrenta firme per 26 quesiti al governo

Il documento è stato presentato l’altra sera in una riunione al Castello di Duino. Adesso nasce il “Gruppo di azione”  

di Tiziana Carpinelli :DUINO AURISINA Terminata la fase delle osservazioni (al Ministero dell’Ambiente ne sono state spedite 26 entro i termini dell’iter di Via nazionale, corredate da 9 mila firme in totale, perché i 530 cittadini aderenti hanno siglato più pareri), il “Gruppo di lavoro” sorto a Duino Aurisina per fronteggiare il progetto Smart gas, cioè il terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione di gnl in zona Lisert, a Monfalcone, diventa ora “Gruppo di azione”. L’intento, come spiegato all’incontro di lunedì sera al centro congressi del Castello, presente il principe Carlo della Torre e Tasso, è quello di allargare le informazioni raccolte dalla decina di residenti tra Medeazza e Duino e le analisi prodotte dai loro esperti ai territori coinvolti nel progetto, Doberdò del Lago e Monfalcone. Per “capire le criticità che questo progetto potrebbe arrecare all’area”, come spiegato dal moderatore Luca Marcuzzi, sul palco con l’architetto Danilo Antoni. La riunione, rivolta a operatori turistici, mitilicoltori e società nautiche, non a caso ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche di esponenti politici isontini: Gualtiero Pin assessore monfalconese, Donatella Gironcoli della giunta provinciale Ghergetta e Alice Gregori del Movimento 5 stelle. Queste ultime due, in particolare, hanno espresso pubblicamente la loro contrarietà al rigassificatore. Seduti c’erano anche Vladimir Kukanja e Giorgio Ret. Tra le proposte emerse in seno al “Gruppo di azione”, l’intenzione, assieme agli ambientalisti, di compiere un “tour” nel Lisert. Così il principe: «Noi non siamo contro il gas – ha esordito -, ma contro il gas là, in quel cul-de-sac. Non siamo, come ci dipingono, i signori del “no se pol”, ma auspichiamo che la presidente Serracchiani non si rimangi la parola rispetto a quanto detto in un video nel 2013 e cioè che l’area del golfo resti protetta per sempre». Per il principe è necessario tutelare il “diportismo e i nostri mitili” e sostenere la candidatura del Carso a patrimonio Unesco. E la politica “deve dirci cosa è giusto: il contrario, cioè che siano i cittadini a pronunciarsi, è troppo facile”. «L’ambito di incidenza di questo progetto va necessariamente allargato», ha osservato Antoni, che ha polemizzato anche con l’iter di Via (“un giochetto per tener fuori la popolazione dalle decisioni”). Bisogna considerare, cioè, i “danni economici” che il territorio avrebbe, pensando alle ricadute sulle attività turistiche, dalla zona della Foci del Timavo, passando per Castello, baia, Mitreo, altipiano carsico e fino alla Cona.«Per esempio le Foci, con un rigassificatore lì vicino – ha proseguito –, vedrebbe decadere tutte le possibilità di finanziamento e funzionamento del sito, con una perdita del suo valore del 95%. Il 30% per la Cona». Quindi l’intervento di Vladimiro Mervic (Comunella Duino), per il quale “l’impianto proposto è da ritenersi di taglia convenzionale e non mini”. Marcuzzi ha illustrato i dati raccolti sulla movimentazione navi in porto (“avremmo molto da dire e pensare sulle dichiarazioni in merito all’aumento di lavoro e occupazione allo scalo”) e sui traffici su gomma e ferro-cisterna. L’architetto Paolo Giangrande si è soffermato, invece, sugli impatti visivi, mentre il maestro Stefano Sacher ha attaccato discorso con la domanda: «Cui prodest? Giova alla comunità avere un obbrobrio così impattante?. In tutto questo – ha poi osservato – c’è però una certezza positiva: al di là delle differenze, questo progetto ha costituito un senso di comunità». Quindi gli interventi dei presenti, tra cui Walter de Walderstein (“bisogna sperimentare prima cosa succede quando si mettono in sospensione i sedimenti e quale sia la possibilità che l’insieme di mitili e altre specie filtratrici trasformino il mercurio inorganico in mercurio organico”, a proposito dell’escavo) e Aldevis Tibaldi che ha stigmatizzato l’assenza di piani paesaggistici, energetici, dell’acqua e delle cave in Fvg e definito “altamente scorretta l’anticipazione di Sara Vito su Smart-gas”. Quindi la politica con Gregori: «Apprezzo quanto fatto a Duino e invito a fare altrettanto a Monfalcone, un territorio che ci vede abbandonati anche dal punto di vista politico». Di diverso avviso Gironcoli che ha espresso avversità (e “politicamente mi è costato molto”) all’impianto: «In provincia non si è andati in Consiglio perché la maggioranza era spaccata. Il Pd è spaccato». Gironcoli ha dato disponibilità a promuovere incontri nell’Isontino.
Il principe della Torre e Tasso : ” Smart Gas ? Non qui “
Il Piccolo 29 ottobre 2014 Regione pag.17
Gli operatori di Monfalcone si disegnano il porto del futuro

Il Gruppo Maneschi vuole investire su un terminal dedicato alle merci varie da 600mila metri quadrati

Opera da realizzare accanto al mini-rigassificatore. Ieri il primo incontro con Serracchiani in Regione  
di Giulio Garau :MONFALCONE Il porto di Monfalcone nel 2018. Spazi dello scalo aumentati del 40% grazie al nuovo terminal multi-purpose da 600 mila metri quadrati, per il traffico di merci varie, la prima parte della nuova banchina dedicata all’attracco delle navi gasiere, in fondo nel retroporto nel cuore del Lisert l’impianto del mini rigassificatore di Smart Gas. Dall’altro lato del piazzale il dente per l’attracco delle navi ro-ro dell’autostrada del mare dedicate in particolare alle automobili. Non c’è più l’ombra del Superporto, al posto dei mega-progetti destinati a rimanere vaghi come sogni, c’è un progetto concreto e forse per la prima volta, ci sono gli stessi operatori del mercato, che “fanno i traffici” a spiegare come vorrebbero il loro porto e soprattutto sono pronti a realizzarlo con investimenti privati. Venti milioni di euro almeno per le opere a mare. Di questo si è parlato ieri in Regione in un primo incontro, a sui seguiranno gli approfondimenti tecnici, durate il quale il project leader di Smart Gas Alessandro Vescovini assieme a Pierluigi Maneschi, a capo dell’omonimo gruppo e al presidente della controllata Compagnia portuale di Monfalcone, Riccardo Scaramelli, hanno presentato il progetto alla presidente Debora Serracchiani che aveva accanto a se gli assessore regionali Mariagrazia Santoro e Sara Vito. A parlare per il progetto c’è il rendering, si tratta ancora di una bozza che dovrà essere affinata, all’incontro di ieri seguirà (nei prossimi giorni) un vertice più tecnico con l’assessore regionale alle infrastrutture Santoro che con i suoi uffici sta preparando il nuovo piano regolatore portuale di Monfalcone (l’ultimo risale al 1979). Nel disegno presentato dalla cordata di privati le novità saltano immediatamente agli occhi, soprattutto l’ampliamento della vecchia cassa di colmata. L’idea non è più quella di lavorare in quell’area che presenta notevoli problemi vista la sua realizzazione, 10 anni or sono, e l’abbandono in cui versa. Ma di realizzare una cassa di colmata tutta nuova, con i più moderni criteri tecnologici e ambientali. Serve un nuovo dragaggio ed è stato chiesto alla Regione di unificare i due progetti di escavo, quello vecchio del canale di accesso e quello nuovo che si renderà necessario per rendere agibile la banchina del nuovo terminal. Smart Gas e Gruppo Maneschi pensano di utilizzare delle speciali draghe olandesi, che lavorano in maniera più compatibile con l’ambiente, e l’obiettivo è di realizzare l’escavo in soli 9 mesi facendo risparmiare circa 5 milioni di euro alla Regione visto che il progetto potrebbe essere realizzato senza attendere i 2-3 anni necessari (come prevede l’attuale progetto di escavo) iniziando i lavori già nel 2015. Non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione presentata alla presidente Serracchiani, ma già dalle linee guida si riescono a capire i contorni di un’operazione strategica, legata alla realizzazione dell’impianto di rigassifigazione di Smart Gas, che prevede di ampliare lo scalo valorizzando la vocazione del porto, quello del traffico di merci alla rinfusa (dalla cellulosa al rottame sino ad altri materiali, tra questi il gas metano) assieme alle automobili grazie al potenziamento delle linee ro-ro dell’autostrada del mare. Molti di questi traffici, in particolare quelli del rottame, fortemente ambiti dai porti (tutta la merce lavorata dà molto più valore aggiunto rispetto a container e ro-ro) si sono trasferiti a Capodistria, si tratta di commodities che servono alle imprese siderurgiche regionali e potrebbero tornare a “casa” grazie ai nuovi piazzali. E proprio per questo tipo di sviluppo del porto ieri in Regione sembra sia stata ribadita la «totale compatibilità» del progetto Smart Gas con il decollo dello scalo. Tra i dettagli emersi c’è anche la volontà da parte della cordata di privati di fare approfondite caratterizzazioni dei sedimenti. E da quello che è è capito la situazione è piuttosto positiva, non ci sono situazioni di inquinamento tanto che una buona parte del materiale scavato (sarà uno scavo fatto a secco, non con i sistemi di aspirazione creando sospensione di fanghi in mare) si pensa di metterlo in vendita per l’infrastrutturazione di nuove aree. Smart Gas e gruppo Maneschi hanno anche dato assicurazione che il progetto di ampliamento e quello del mini-rigassificatore non avranno alcuna ripercussione paesaggistica rispetto al complesso di Porto Piccolo. Un grande progetto di sviluppo che però, lo ha ribadito il project leader di Smart Gas, Vescovini, sarà attuato solo dopo l’ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione del mini-rigassificatore.
 
Risposta a Vescovini da parte di Carlo Franzosini sulle bonifiche della laguna di Grado e Marano ( discussione Fb allegata )

Un paio di estati fa avevo fatto il punto sulla questione della gestione commissariale della bonifica in laguna di Grado e Marano, anche su sollecitazione della Procura di Udine. Ne venne fuori un articolo per Konrad, pubblicato in 2 puntate (Agosto e Settembre 2012). “La chimera della gestione dei sedimenti: dieci anni di gestione commissariale, decine di milioni di euro sprecati” è disponibile a questi link:

http://container.area.trieste.it/storage/d0055cdda5addcc0fb2a84ed2edd7bac/1o_articolo_Konrad.pdf

http://container.area.trieste.it/storage/a41c0622db4bcadb97de65af34ebcd68/2o_articolo_Konrad.pdf

Vanno comunque fatte due precisazioni: il contesto è il SIN della laguna – non la foce Isonzo -, ed in quel sito il mercurio ci è arrivato sia per via geologica (per lo più nel lobo nord-orientale) che per via antropogenica (SNIA di Torviscosa).

 
 
 
Staffetta Quotidiana 27 ottobre 2014

Gas naturale, le previsioni Aie sull’Europa

La richiesta di gas naturale in Europa rischia di restare bassa per almeno due decenni, ma il declino del nucleare lascia buone prospettive di crescita. Queste le previsioni di Faith Birol, capo economista dell’Aie, interpellato dal Financial Times. “Non vedo un’immagine brillante per il settore del gas naturale” dice Birol, “il consumo corrente di gas naturale è tornato indietro a 15 anni fa” e, continua l’economista, non guadagnerà terreno prima del 2035-2040. Il mese prossimo l’Aie darà maggiori spiegazioni nell’annuale World Energy Outlook , ma in questa “anteprima” Birol rivela al quotidiano economico che i consumi attesi per quest’anno, già scesi nel 2013 a 448 mld di mc, caleranno ulteriormente a 420 mld mc, mentre durante il boom avevano superato i 500mld di mc di volume.

La prima causa di questo crollo è certamente la crisi, spiega Birol, ma a svantaggiare il gas naturale sono stai anche la debolezza dell’economia, i prezzi bassi del carbone e gli incentivi alle rinnovabili. Perché il gas naturale riprenda terreno sarebbe necessario, ha spiegato l’economista al Financial Times, che l’Europa cercasse di sviluppare politiche che incentivino le esplorazioni per lo shale. L’errore è stato puntare solo sulle rinnovabili concedendo ingenti sussidi al solare e all’eolico. Secondo Birol, le possibilità di ascesa del gas naturale ci sono, anche perché il nucleare sta via via regredendo, andando a creare un vuoto che il gas naturale può riempire in maniera competitiva: “Il nucleare sta fronteggiando seri problemi in Europa. Buona parte degli impianti verrano dismessi nei prossimi 20 anni. Ci sarà molto spazio che il gas naturale potrà riempire, se il prezzo sarà competitivo”.

Staffetta Quotidian  24 ottobre 2014 
di G.Picchio e A.Sileo

Stoccaggi gas, inizia l’inverno

Col freddo ieri le erogazioni hanno compensato per la prima volta le immissioni. Elevato riempimento delle scorte, circa 11,8 mld mc, ma ha avuto senso togliere 500 mln mc allo strategico?

Gas Naturale - GPL - GNL

Sembra avviata a concludersi con qualche giorno di anticipo la stagione del riempimento degli stoccaggi di gas in vista dell’inverno. Con l’arrivo del primo freddo ieri, infatti, per la prima volta il sistema ha chiuso la giornata essenzialmente in pareggio: in serata Stogit dichiarava una movimentazione di 12 mln mc e un saldo a zero, in cui cioè le erogazioni hanno compensato le immissioni. La previsione di Snam sempre alle 20 di ieri sera evidenziava addirittura il primo, ancorché minimo, saldo in erogazione dall’inizio dell’autunno (+1,3 mln mc) a fronte di una previsione iniziale di iniezioni nette di circa 6 mln mc*. Insomma, salvo un reinnalzamento delle temperature e/o correzioni al rialzo dell’import per iniettare ancora qualcosa da qui a fine mese, la stagione del riempimento può sostanzialmente dirsi conclusa ieri.

Mentre gli occhi di tutti sono puntati sul fronte russo-ucraino per capire se questo inverno si dovrà affrontare una riduzione o uno stop dei flussi dalla Russia, c’è da dire che, come già rilevato anche dal ministero dello Sviluppo, lo stato delle giacenze italiane è incoraggiante: riportando i dati sia di Stogit che di Edison Stoccaggio ad un unico fattore di conversione (38,1 MJ/smc) alle 20 di ieri la consistenza complessiva delle scorte italiane si aggirava sopra 11,8 miliardi di mc (11,3 mld mc da Stogit, pari a circa 430,4 milioni di GJ e 535 mln mc di Edison, quasi 20,4 mln GJ). Un dato molto vicino all’ultima previsione pubblicata da Stogit per il 31 ottobre, che prevedeva circa 90 mln mc in più, per arrivare a un 97% di utilizzo dello spazio conferito dalla società del gruppo Snam contro l’attuale oltre 96% (lo spazio Edison è stato interamente utilizzato, il che porta l’attuale giacenza a circa il 96,5% del conferito).

Condizioni positive, si diceva, per affrontare eventuali difficoltà e anche il segno nell’insieme di buon funzionamento per il nuovo sistema di conferimento ad asta, che, pur avendo avuto bisogno di una “registrata” la scorsa estate per i prezzi minimi troppo alti che scoraggiavano le assegnazioni, alla fine ha portato al conferimento dell’intero spazio offerto. Fuori al momento resta solo quel 3% circa di conferito ancora da riempire, circa 400 mln mc. A questo proposito fanno riflettere quei 500 mln mc sottratti per legge allo stoccaggio strategico sotto il governo Monti (Dl 83/12) per essere in buona parte offerti prioritariamente ai clienti industriali per un servizio integrato stoccaggio rigassificazione che nessuno ha richiesto. Uno spazio che col senno di poi, con la crisi Ucraina e l’inverno alle porte, valeva forse la pena di lasciare allo strategico.

Certo si può obiettare che si è arrivati a ridurre lo strategico, come del resto molti operatori chiedevano da tempo, per delle ragioni ancora valide: che si tratta per certi versi di uno strumento “obsoleto” e invasivo dal punto di vista delle dinamiche di mercato. Laddove specie nell’attuale fase di mercato lungo e domanda che si è ridotta ormai strutturalmente, sarebbe sufficiente lasciare al mercato la risposta, consentendo ai prezzi di salire in risposta alle tensioni sull’offerta, incentivando così forniture aggiuntive e/o riduzione dei consumi.

È poi vero che i 500 mln “strategici” sono stati sostituiti (o meglio lo sarebbero in qualche modo) da quelli resi disponibili dalla disciplina del “Peak shaving”. Crediamo però con costi maggiori (il gas immobilizzato nello strategico risale a diversi lustri) ed efficacia minore (le risorse strategiche, a differenza di quelle offerte dai rigassificatori, possono essere disponibili senza soluzione di continuità, per diversi giorni consecutivi).

È infine altrettanto vero che i risultati degli stress test condotti dalla Ue sono stati per l’Italia lusinghieri, come è vero che più volte in passato il sistema italiano ha dato egregie prove di affidabilità. Se a ciò aggiungiamo i dati sui consumi in caduta libera, ormai a distanze siderali dai valori massimi dell’inverno 2005, abbiamo un quadro tranquillizzante.

Tuttavia proprio il recente passato ci permette di formulare una facile ipotesi di peggiore condizioni possibili. È noto infatti che i consumi di gas delle abitazioni e dei servizi, i maggiori tra gli utilizzi settoriali italiani, dipendono in modo rilevante dall’intensità di freddo: all’aumentare di quest’ultima i consumi giornalieri totali aumentano proporzionalmente.

Partendo da questo assunto si possono (semplicemente) prendere in considerazione le seconde settimane di febbraio del 2014, del 2013 e del 2012, sapendo che la settimana record del 2012 rappresenta il massimo valore settimanale (e giornaliero: il 7 febbraio) dei consumi italiani di gas naturale di sempre. Ci troveremmo in uno scenario (v. figure) che diventa estremo con l’ipotesi di una interruzione completa di tutte le linee nei dei gasdotti Trans Austria Gasleitung (TAG 1 e 2) e che richiederebbe alle infrastrutture di stoccaggio prestazioni eccezionali (200-250 mln mc/g), il cui risultato dipende dal livello di riempimento (v. anche Commentary ISPI 8 ottobre 2014).

Un ricorso eccezionale al gas stoccato a inizio stagione, come accadde nell’inverno 2005/2006, accelera il declino prestazionale. Ci potremmo quindi (sempre) trovare, anche a fronte di risorse complessivamente adeguate a coprire il fabbisogno, nelle condizioni, che per fortuna ci sono ben note, in cui il sistema potrebbe incontrare difficoltà nel far fronte ad aumenti rapidi della domanda per insufficiente velocità di svaso dei depositi.

Il tutto senza contare le incertezze sulla disponibilità di tutte le altre fonti di importazione. Pensiamo non solo ai rigassificatori, esposti alla volubilità del meteo, o alla Libia, in preda alle turbolenze, ma anche e soprattutto a un fornitore storicamente primario come l’Algeria. Come la Staffetta ha notato già in giugno è lecito chiedersi se il Paese, che da anni soffre un grave declino produttivo e che attualmente per scelte contrattuali degli shipper non ci fornisce quasi nulla (meno di 4 mln mc/giorno), sarebbe in grado di riportare i flussi ai livelli degli inverni di due o più anni fa (80 mln mc/g o più, la capacità tecnica del gasdotto è oltre 100). Un problema che quasi nessuno sembra voler vedere.

Si può sempre rispondere che anche in questi casi bisogna lasciar fare al mercato, che in un modo o nell’altro fornirà una risposta. Tuttavia si è anche costretti a riconoscere che i segnali di mercato lo scorso anno hanno portato a una sottoassegnazione della capacità di stoccaggio. O che anche quest’anno, come già detto, sempre il mercato ha deciso di non riempire 400 mln mc di scorte, a dispetto degli impatti della crisi Ucraina sui prezzi a termine.

Insomma, tenuto conto di tutti gli elementi richiamati, è lecito chiedersi se la risposta più efficiente – anche quanto ai costi – a scenari estremi (ma sempre possibili) non sia prevedere un obbligo di giacenza adeguatamente remunerato.

*Nota: dopo la chiusura dell’articolo sono usciti i dati preconsuntivi di Snam che evidenziano per la giornata di ieri un saldo in immissione pari a 0,6 mln mc, con Stogit che registra immissioni nette per 1,1 mln mc e Edison erogazioni nette per 0,6. Un dato che per Edison si conferma anche nelle ultime previsioni per la giornata di oggi mentre Stogit torna a prevedere un saldo netto in immissione di 6,9 mln mc.

Territorio Libero – Svobodno Ozemlje močno nasprotuje projektu terminala za ponovno uplinjanje družbe Smart Gas ob zahodni meji Svobodnega tržaškega ozemlja in potrjuje svoj čas izraženo stališče v zvezi z projektom LNG terminala pri Žavljah, za katerega ni še zaključen postopek za preklic presoje vpliva na okolje (it. Valutazione Impatto Ambientale – VIA).

Predlagan projekt nasprotuje mnenju vseh okoliških občin, okoljskih organizacij in odborov državljanov, ki so proizvedeli številne pripombe ter skupnemu interesu prebivalcev . Neposredna bližina obrata, bi oškodovala razvoj turizma našega ozemlja, ogrožala okolje in varnost celotnega prebivalstva STO. 
Čeprav bi obrat bil nekoliko manjši od predlaganega terminala pri Žavljah, problematike in opombe so iste.

Ob prihodu, odhodu in raztovorjenju ladij z utekočinjim zemeljskim plinom, bi plovba in vsak poseg na določenih območjih bila močno omejena; to zadeva tudi promet Proste Luke Trst.

Poglabljanje morskega dna bi negativno vplivalo na okolje morske flore in favne; kljub vsem zagotovilom, da bi izkopavanje potekalo s posluževanjem najsodobnejše tehnologije, je morsko dno še vedno prežeto z živim srebrom, ki je k nam dospelo z Idrskega in se je v letih deponiralo ter zaslojilo na dnu.

Reciklirano toplo vodo, industrijski odpadek papirnice Burgo, ki je nakazana kot ogrevalno sredstvo za ponovno uplinjevanje, bi bilo treba razkužit; tako obdelana”mrtva voda” bi neizprosno negativno vplivala na dokaj zaščiteno okolje.

Poleg tega nedavne študije še v teku navajajo, da nakazano območje prečka potresna prelomnica.

Druge raziskave in študiji pa potrjujejo, da globalno segrevanje je posledica vedno večje uporabe fosilnih goriv. Omejitev njihove sakodnevne rabe in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, je nazadnje načelo vseh držav. Zaradi tega je bil sprejet Kjotski protokol; zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Federacija evropskih držav je sprejela direktivo, ki svoje člane, med temi Italijo, zavezuje k zmanjšanju porabe fosilnih goriv za 20% do leta 2020, povečanju uporabe obnovljivih virov energije za enako stopnjo in hkrati, seveda, krčenju emisij toplogrednih plinov. Omenja se že novo direktivo, da se do leta 2030 sprejeta zaveza poviša za dodatnih 10%.

V Evropi si je že več mest zaslužilo status energetske neodvisnosti. Danska je v tej smeri naredila največ in s hitrimi koraki dosega energetsko neodvisnost. Nam bliže se je izkazala Koroška v Avstriji, predvsem zaradi svoje pravne podlage, ki jo overdnoti kot zvezno deželo.
Cilj energetsko neodvisne civilizacije je vsakemu državljanu in potrošniku zagotoviti enake pogoje in pravne možnosti pri uporabi energije za lastne potrebe ter izkoriščanje trajnostnih in obnovljivih virov energije po dostopnih cenah. Še pomembnejši cilj je seveda manjšanje vpliva na okolje, zadrževanje podnebnih sprememb in izboljšanje svetovnega ozračja.
Prvi korak je odvračanje tehnologije, ki še vedno uporablja fosilna goriva za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode tako pri domači rabi, kot pri vseh objektih občinskih uprav in javnih ustanov ter spodbujanje uporabe tako sončne električne energije kot drugih trajnih virov, oblikovanje resnega energetskega omrežja, olajšanje postopkov za izmenjavo energije na kraju in postavitev velikega števila sončnih streh. V tej smeri lahko v kratkem pričakujemo nove tehnološke rešitve in razvojne projekte. Električna mobilnosti bo potrebovala več časa, vendar je bistveno, da se takoj učimo racionalne rabe razpoložljivih virov energije. Za čisto informacijo lahko navedemo, da je 5% voznega parka Norveške, že danes električen.
V bistvu podjetjam olajšati neznosne stroške enrgije je hvalevreden projekt, vendar ga je treba izvesti nekoliko drugače z novimi, dolgotrajnimi projekti. Javno varnost in spokojnost okolja bolje zajamči odsotnost tehnološko zastarelega obrata, saj se današnja družba hitro razvija v smeri bolj zavestne porabe energije, ki izhaja iz drugih neomejenih, ne- fosilnih virov.
Globalno segrevanje ni več pravljica. Prihodnost človeštva treba zaščititi in vsak napor vložiti v vrhunske rešitve, ki izkoriščajo veter, sonce, geotermalno energijo, podtalnice, površinske vode, biomaso vsakršne oblike ter tehnologijo in nove rešitve, ki bodo na razpolago v kratkem.

RigassificatoreSmartGas

 

Za in proti uplinjevalniku

Razgibana avdicija v deželnem parlamentu o napravi, ki jo načrtujejo ob izlivu Timave

četrtek, 9. oktobra 2014 | 08:06

Del udeležencev srečanja o terminalu (foto Damj@n)

Velika gospodarska priložnost ali naprava, ki bo okoljsko prizadela širše območje ob izlivu Timave? Te dileme ni razrešila včerajšnja še kar razgibana avdicija o t.i. mini uplinjevalniku, ki ga družba Smart Gas načrtuje v tržiški občini ob meji z devinsko-nabrežinsko. Razrešitev te dileme sicer ni bil cilj avdicije, ki je v dvorano deželnega sveta privabila zastopnike lokalnih uprav, javnih ustanov in »zainteresirane« javnosti, od naravovarstvenikov do jusarjev in sindikatov. Pobuda ne bo imela praktičnih učinkov (zadnjo besedo o uplinjevalniku ima itak Rim), koristno pa je bilo, da so deželni svetniki slišali različna mnenja o tem načrtu, ki močno razdvaja. Predsednik goriške Pokrajine Enrico Gherghetta, sicer velik pristaš plinskega terminala, je avdicijo polemično označil kot nepotrebno in kot izgubo časa, zastopniki občin, naravovarstveniki in devinski jusarji pa niso bili tega mnenja.

 

Poziv_trziski_terminal_1_

18.09.2014

MINISTERSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE: Plinski terminal v Tržiču je ustreznejši za Slovenijo

  Organizacija Alpe Adria Green je v sredo na kabinet predsednika vlade naslovila javni poziv za vključitev v javno obravnavo uplinjevalnika v italijanskem Tržiču zaradi prekomejnega vpliva. A na ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) so za Energetiko.NET poudarili, da je omenjeni projekt precej oddaljen od slovenskih voda in manjši, prav tako zanj ni treba izvesti plinovoda preko celotnega tržaškega zaliva???

SPOROČILO ZA MEDIJE

 

Evropski poslanec in predsednik SLS Franc Bogovič EP in evropsko javnost opozoril na problematiko gradnje plinskih terminalov v Tržaškem zalivu ter pozval k dogovoru med Slovenijo, Italijo in Hrvaško glede umestitve plinskih terminalov ter k postopku v skladu z evropskimi normami

Strasbourg, 16. september 2014 –  Predsednik SLS in evropski poslanec Franc Bogovič je včeraj zvečer, prvi dan plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta (ki poteka od 15. do 18. 9. 2014) izkoristil pravico do enominutnega govora (med prvo sejo vsakega delnega zasedanja predsednik EP za največ trideset minut da besedo poslancem, ki želijo parlament opozoriti na zadevo političnega pomena, vsak poslanec pa ima za govor največ minuto časa), v katerem je Evropski parlament in evropsko javnost opozoril na problematiko italijanskih načrtov za postavitev plinskega terminala v Tržaškem zalivu, ki se vedno znova vračajo na dnevni red. Pozval je k dogovoru med Slovenijo, Italijo in Hrvaško glede umestitve plinskih terminalov ter k postopku, ki bo v skladu z evropskimi normami. Bogovič je prepričan, da je pri tej problematiki treba priti do rešitve, ki bo okolju prijaznejša ter sprejemljivejša za ljudi na obeh straneh meje.

 

Celotni minutni govor poslanca Republike Slovenije v Evropskem parlamentu (EPP – SLS) Franca Bogoviča

 20140910_veduta_aerea_petroliera_al_pontile

»V Sloveniji smo že večkrat nasprotovali netransparentnemu umeščanju plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, v neposredni meji med Slovenijo in Hrvaško. To je območje, kjer prebiva okoli sto tisoč ljudi, to je območje, kjer sta dve pomembni pristanišči – Koper in Trst, območje, ki je zaznamovano s turizmom.

Zato je tudi zadnji postopek umeščanja plinskih terminalov nekaj stran od meje za Slovenijo nesprejemljiv. Nesprejemljiv pa je predvsem postopek, po katerem se ti terminali umeščajo, kajti slovenske okoljske organizacije, Vlada Republike Slovenije in ostali pomembni akterji niso bili vključeni v ta postopek.

Zato v Sloveniji pričakujemo, da se Slovenija, Italija pa tudi Hrvaška dogovorijo o umestitvi plinskih terminalov in da postopek poteka v skladu z evropskimi normami.

Il Piccolo 17 settembre 2014

Duino, il Comune dice no al mini-rigassificatore                                                                                                                                                  Parere “non favorevole” al progetto del Lisert presentato della società Smart gas. Il documento non è vincolante ma sarà inviato al ministero dell’Ambiente
di Tiziana Carpinelli -DUINO AURISINSA : Dopo 14 pagine, 7 capitoli e 36, tra osservazioni e richieste di integrazioni, arriva infine – nero su bianco – il parere “non favorevole” sul progetto esaminato ieri dalla Commissione consiliare II, in seduta congiunta con la Conferenza dei capigruppo. Dunque, contrariamente a quanto annunciato venerdì dal capogruppo dei democrats Michele Moro, l’assise ha voluto esplicitare l’orientamento dei componenti sulla proposta di realizzare a Monfalcone un terminale di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del gnl di piccola taglia. Non era obbligatorio: per esempio la Provincia di Trieste, la prima a deliberare, non l’ha fatto, limitandosi a trascrivere la trentina di osservazioni. Ma evidentemente i consiglieri di Duino Aurisina hanno inteso consegnare alla Regione (il sindaco ha assicurato che il “documento non sarà toccato” dalla giunta) non solo un atto che, in copia, andrà direttamente al ministero per entrare nel procedimento, ma anche un indirizzo di carattere politico. Difatti la dicitura “non favorevole” è stata apposta solo al termine della Capigruppo, avvenuta a porte chiuse, cioè a fine lavori della Commissione II, coordinata da Maurizio Rozza, durante la quale si sono invece “limate” le 36 osservazioni e richieste di integrazioni prodotte. Frutto di 5 commissioni, il parere (non vincolante) contiene 7 punti, così intitolati: valutazioni generali, aspetti legati alle esigenze di tutela del paesaggio, alla sicurezza, all’inquinamento acustico, al traffico; e ancora: interazioni con la nautica da diporto e con la pesca, aspetti legati alla tutela degli ecosistemi. Il primo rilievo riguarda la richiesta di provvedere “all’integrazione degli atti con le alternative progettuali”, in quanto “la procedura di Via esige, ai sensi dell’art 21 dlgs 152/2006, di identificare e valutare tutte le opzioni alternative al progetto stesso, compresa la sua non realizzazione (“opzione zero”)”. Se da un lato la Commissione ritiene che “l’implementazione dell’utilizzo del gnl quale integrazione a una politica spinta sul risparmio energetico” sia “da sostenere”, dall’altro esprime però “perplessità sulla sostenibilità economica dell’intervento”. Inoltre, sempre per la commissione, “vanno preliminarmente chiariti, anche da parte delle autorità regionali e nazionali competenti, le interazioni e relazioni tra il progetto qui proposto e quello programmato dalla società Gas natural nel Nord Adriatico”. Sollevate anche le questioni della compatibilità del progetto con la candidatura in itinere del Carso a patrimonio Unesco, delle “valenze storiche, trascurate nello studio, dell’ambito Timavo-Hermada” e della sovrapposizione di progetti in corso di valutazione, vedi l’escavo del canale d’ingresso al porto monfalconese. Quanto al tema del paesaggio, la commissione ha richiesto l’integrazione dello studio con nuovi foto-inserimenti del progetto, in particolare prendendo come riferimento Rilke, Castello e Belvedere di Sistiana. Sul capitolo della sicurezza, citando la nuova caratterizzazione del 2010 e dunque affermando che “in Italia non esiste un comune non sismico” e che “per inciso Monfalcone è inserita nella classe di sismicità 3”, la Commissione richiede al proponente di “aggiornare gli elaborati e lo studio”, “valutando potenziali effetti e rischi sugli impianti”. Sollecitato anche un piano di ricerca e bonifica di ordigni bellici per l’area. E una valutazione dell’opzione di interramento dei serbatoi. Articolate anche le osservazioni sul traffico, distinto su gomma e ferro. Quindi la Commissione ha vagliato le interazioni con diportismo e pesca, concludendo il parere con la tutela degli ecosistemi, in cui, tra i vari aspetti, si connota positivamente “la scelta di riutilizzare per gli scambi termini legati alla rigassificazione le acque di processo dell’impianto cartario esistente nell’ambito, evitando così gli impatti derivanti dall’abbassamento della temperatura dell’acqua”. «Si riporta però anche – ravvisa la Commissione – la soluzione alternativa in caso di chiusura o fermo della cartiera, ossia la captazione diretta dell’acqua. Lo studio va integrato con l’analisi degli impatti sul bacino Timavo-Locavaz in questo scenario, rammentando che buona parte dell’area è inserita nella Zsc».    
 RIGASSIFICATORE
E dalla Provincia una trentina di rilievi tecnici 
TRIESTE  : Anche il consiglio provinciale di Trieste ha assunto all’unanimità la deliberazione con la quale ha espresso le proprie osservazioni in merito al progetto relativo al terminale del Lisert. Gli uffici provinciali dell’assessore all’ambiente e pianificazione territoriale, Vittorio Zollia, hanno esaminato con particolare attenzione – dice una nota ufficiale – gli elaborati presentati da Smart Gas ed hanno formulato una trentina di rilievi di varia natura “evidenziando vizi procedurali, mancanze relative a puntuali riferimenti a vigenti atti programmatori sia nazionali che regionali, carenze progettuali ed esigenze integrative riferite a molteplici aspetti scarsamente analizzati”. La delibera ha, tra l’altro, evidenziato in via preliminare, dal punto di vista procedimentale, la mancata applicazione della legge Seveso secondo cui il progetto deve essere sottoposto all’attenzione della popolazione. Ma non solo. Per sommi capi, ecco gli altri addebiti. “Il progetto di rigassificazione in esame non può essere ritenuto attuativo delle infrastrutture definite dalla Strategia nazionale né dal Piano energetico regionale e pertanto non lo si può valutare in termini di coerenza con le esigenze energetiche derivanti. E non risulta dimostrata l’esigenza di un nuovo impianto di rigassificazione nelle acque costiere dell’Adriatico settentrionale… la presenza di un nuovo impianto non incide direttamente su un’eventuale riduzione del costo del gas, che la stessa Sen fa dipendere da altri fattori. E ancora: “L’impianto impatta su aree di vincolo ambientale inserite in una Zona Industriale, in modo temporaneo (costruzione del metanodotto) o permanente (area dell’impianto)… va analizzata l’attività in progetto in relazione con insediamenti umani, portualità, pesca e nautica: tutte queste funzioni sono previste in coincidenza sul piano programmatico”. E più avanti: “La realizzazione dell’impianto dipende dal completamento dei lavori di dragaggio del porto di Monfalcone (Via tuttora in corso). Riteniamo opportuno un maggiore raccordo tra i due procedimenti. È opportuno verificare se la disponibilità di Gn in loco possa favorire la riconversione a gas della centrale termoelettrica di Monfalcone”. Infine, “è necessario l’approfondimento dell’analisi economica del progetto, anche in relazione al quadro economico-finanziario dell’intervento e alla possibilità di ricevere contributi pubblici, in rapporto allo scarso impiego dei terminali Gnl esistenti a livello nazionale…” La Provincia chiede ancora lumi su altri aspetti non secondcari: il problrema della costruzione su pali, poco documentata; l’impatto del traffico terrestre e navale; le servitù; il crono-programma e il problema della profondità dei canali.
Il Piccolo 17 settembre 2014 Monfalcone
Rigassificatore, il Comune chiede “compensazioni”

L’amministrazione cittadina chiama in causa la Regione per sapere quanto l’impianto sia ritenuto strategico per la politica energetica del Fvg 

A maggioranza, con il non voto di buona parte dell’opposizione di centrodestra e “Cambiamo Monfalcone”, il Consiglio ha approvato la griglia di osservazioni al progetto di Smartgas al Lisert. In aula il Pd, primo partito dell’alleanza al governo della città, ha apportato dei correttivi al documento predisposto dagli uffici nell’ambito della procedura di Via nazionale del progetto. Ribadendo l’assenza dell’analisi costi-benefici, ritenuta fondamentale dal sindaco Silvia Altran per permettere di esprimere un giudizio finale, il Pd ha chiamato in causa non solo il proponente, sollecitato a fornirla, ma anche la Regione. In sostanza, il Comune vuole capire se l’impianto sia strategico per la politica energetica regionale, anche a fronte del fatto che il progetto «non rappresenta alcun vincolo per la conversione di altre industrie consumatrici di combustibili fossili». Leggi la centrale termoelettrica A2A. Nel caso in cui la risposta fosse affermativa, il Comune domanda alla Regione «gli impegni che la stessa intende assumere nei confronti della cittadinanza monfalconese». Il sindaco, oltre che il capogruppo del Pd Paolo Frisenna, pur sottolineando gli aspetti innovativi del progetto, ha ribadito come l’amministrazione ritenga fondamentale la salvaguardia del futuro del porto. Pur modificata, rimane quindi un’osservazione in cui il Comune chiede di chiarire i possibili effetti dei venti dominanti sulle navi gasiere in accosto e gli eventuali provvedimenti utili a evitare ostacoli alle procedure di emergenza in caso di avarie o incidenti ad altre unità navali in porto e in transito. «Il tema della sicurezza è importante – ha detto il sindaco – e non si può prescindere da esso. Credo questo sia un impianto che guarda avanti, ma ci sono però tanti aspetti da chiarire. Servono garanzie per l’ambiente e la salute in un territorio che sopporta già tanti carichi a vantaggio dell’intera comunità regionale». Sugli aspetti della tutela della salute in un’area che sta ancora pagando l’uso dell’amianto si è soffermato anche l’assessore all’Ambiente Gualtiero Pin che ha chiarito la propria posizione. Dalle osservazioni non scompare nemmeno, comunque, la richiesta di verificare se il progetto sia assoggettabile a Vas (Valutazione ambientale strategica), visto che le opere a mare rappresentanto per l’ente locale delle le modifiche sostanziali sia al Piano regolatore comunale sia al Piano regolatore del porto ancora vigenti. La maggioranza, con la condivisione di Giovanni Iacono di Sel, ha poi ribadito il resto delle osservazioni in cui si chiedono delucidazioni su localizzazioni alternative, impatti su aria, suolo, ambiente marino in fase di cantiere e di esercizio e approfondimenti anche sul tema paesaggistico a fronte di rendering dell’impianto giudicati poco efficaci. La maggioranza, sempre con il sostegno di Iacono, ha poi votato un odg con cui, richiamando la sua precedente posizione a favore di un progressivo superamento dell’uso dei combustibili fossili, impegna il sindaco innanzitutto a “riaffermare in tutte le sedi la volontà dell’amministrazione di favorire lo sviluppo del litorale, tutelando l’ambiente e la sicurezza dei cittadini». Il sindaco dovrà poi proporre alla Regione un tavolo sullo sviluppo energetico, industriale e portuale del litorale isontino che sia propedeutico alla programmazione strategica per il futuro della città e del litorale, coinvolgendo le principali realtà industriali e i soggetti che operano anche nel mercato dell’energia. La maggioranza ha approvato compatta l’odg presentato da Iacono con cui pure si sollecita la Regione a confrontarsi su nuovo Piano regolatore del porto e bonifiche delle aree industriali. In più, però, il sindaco è sollecitato a farsi promotore della costituzione di un consorzio pubblico-privato per la ricerca sulle energie rinnovabili, oltre che a coinvolgere le imprese che aderiranno al progetto Smartgas «affinché precisino come vorrebbero il mantenimento e lo sviluppo di posti di lavoro nelle loro aziende». Laura Blasich
 

Slovenska skupnost kritična do načrta za uplinjevalnik pri Moščenicah

16.09.2014

Deželno tajništvo stranke Slovenska skupnost je svojo zadnjo sejo posvetilo poglobljenemu obravnavanju vprašanja načrtovanega plinskega terminala pri Moščenicah. Slovenska skupnost razume in deli zaskrbljenost, ki so jo prvi in glasno izrazili zlasti neposredno soudeleženi domačini iz vasi devinsko-nabrežinske občine, saj naj bi terminal podjetja >Smart Gas< zrasel le lučaj stran od Štivana, pa čeprav administrativno na območju tržiške občine. Slovenska skupnost – piše v tiskovnem sporočilu, ki ga objavljamo v celoti – podpira ugovore, ki so jih pripravili Tržaški pokrajinski svet, Odbor domačinov in Agrarna skupnost. Pričakovati je, da se bodo tem dodali še dokumenti ostalih javnih uprav in zainteresiranih združenj.

Načrt za plinski terminal je še v povojih, vendar je prav sedaj bistvenega pomena, da so izpostavljene vse kritičnosti in torej zahteve po dopolnitvi načrtov, spremnih študij in ostale predvidene dokumentacije. Potrebno je, da je prebivalstvo formalno in podrobno informirano ter soudeleženo v vseh postopkih sprejemanja odločitev, tako kot predvideva državna zakonodaja. Ker gre za prostor, ki ga naseljuje priznana in zaščitena slovenska narodna skupnost, utemeljeno pričakujemo, da bo gradivo dostopno tudi v slovenskem jeziku. Nadalje je pomembno podrobno preučiti gospodarsko trdnost načrta, da ne bodo potem le zevale ruševine in neplačani dolgovi. Že dokument Pokrajine Trst je jasno izpostavil pomanjkljivosti študij glede možnih negativnih vplivov, ki bi jih imela uresničitev objekta na že obstoječe gospodarske dejavnosti, od ladjarske industrije pa vse do pristanišča, plovbe, ribištva in ribogojništva, turizma, obrtništva in kmetijskih ali kmečko-turističnih razvojnih ambicij tega prostora. Posebej zaskrbljajo tudi nezadostni podatki in projekcije o varnostnih ukrepih, ki naj bi ščitili objekt, pa tudi o možnih posledicah v primeru hude okvare, nesreče ali atentata. V bližini so pomembne prometnice, letališče, vodna črpališča, naselja. Območje, na katerem naj bi zrasel terminal, je že od nekdaj hudo onesnaženo, tako kot dno tržaškega zaliva. Skrbi nas, da se trenutno ‘vklenjene’ snovi sprostijo v zrak, napajališča in v morje. Ob tem treba tudi poudariti, da načrt mora biti usklajen s pristaniškim prostorskim planom in planom za razvoj pristanišča. Mednarodni predpisi namreč ne dovoljujejo, da se med natovarjanjem ali raztovarjanjem ladji, ki prevažajo plin odvija katerakoli nevarna dejavnost, npr. tudi varilna, v razdalji milje in pol. Hudo je tudi, da predlagatelj na spletu podčrtuje, kako je Agencija za prihodke odrekla občini Devin Nabrežina vsak turistični pomen, in da zato ne bo itak nobenih posledic za to dejavnost v občini. Kot je tudi vprašljivo, kako stoji lahko tak objekt na robu strogo okoljsko zaščitenega področja, ne da bi nanj vplival. Je to področje torej odveč?

Zadnjo besedo – se zaključuje tiskovno sporočilo – bo imelo rimsko ministrstvo za okolje. Sedaj pa so na potezi zlasti krajevne uprave, sama Dežela pa mora pozorno proučiti ugovore, ki so tako tehnično kot politično osnovani. Pri tem naj bo čimprej uradno soudeležena tudi Slovenija, saj plinski terminal nastaja v zalivu, ki je skupen obema državama, kopna mejna črta pa je le nekaj kilometrov stran. Slovenka skupnost bo zadevi pozorno sledila tudi v vseh nadaljnjih fazah.

Uplinjevalnik ima vse več nasprotnikov

Proti Občina Devin-Nabrežina in stranka Slovenska skupnost, veliki pomisleki v Tržiču

sreda, 17. septembra 2014 | 06:46

Takozvani mini plinski terminal ob izlivu Timave ima vse več nasprotnikov. Proti se je včeraj opredelila Občina Devin-Nabrežina, vse več pomislekov  imajo tudi v Tržiču, kjer se županja Silvia Altran sprašuje ali uplinjevalnik sploh sodi v deželni in državni energetski načrt. Stranka Slovenska skupnost medtem razume in deli zaskrbljenost, ki so jo prvi in glasno izrazili zlasti neposredno soudeleženi domačini iz vasi devinsko-nabrežinske občine, saj naj bi terminal podjetja Smart Gas zrasel le lučaj stran od Štivana, pa čeprav administrativno na območju tržiške občine. Slovenska skupnost podpira ugovore, ki so jih pripravili tržaški pokrajinski svet, Odbor domačinov in Agrarna skupnost. Pričakovati je, da se bodo tem dodali še dokumenti ostalih javnih uprav in zainteresiranih združenj. Pri tem naj bo po mnenju SSk čimprej uradno soudeležena tudi Slovenija, saj plinski terminal nastaja v zalivu, ki je skupen obema državama, kopna mejna črta pa je le nekaj kilometrov stran

Nota su Facebook del proponente
Alessandro Vescovini

PARERI SUL PROGETTO

Provincia di Gorizia, Provincia di Trieste, comune di Monfalcone, comune di Doberdò del lago, comune di Duino aurisina hanno dato il loro parere tecnico sul progetto Smart gas..Anche in questa circostanza i mezzi di informazione non hanno brillato per chiarezza….Per fortuna abbiamo i social dai quali possiamo attingere ad informazioni piu’ pulite e dai diretti interessati…
Pareri tecnici POSITIVI da 4 enti su 5, pareri con osservazioni considerate assolutamente affrontabili e/o infondate, sia dai progettisti che dai proponenti.L’unico parere negativo e’ venuto ovviamente dal comune di Duino Aurisina, dove il sindaco Maurizio Rozza ha portato avanti l’ennesima partita del No, che contraddistingue le scelte di questo comune da almeno 15 anni, comune che si e’ opposto sempre a qualsiasi iniziativa privata, da Porto Piccolo a TUTTI i progetti di ampliamento del porto di Monfalcone, dai supermercati, ai semplici progetti di una azienda agricola sul carso.L’ennesimo NO, portato a termine dopo un mese di instancabile attività di propaganda, imboscate, eventi di informativa al pubblico nel corso dei quali i proponenti non potevano parlare, mentre si dava spazio a soggetti che non avevano nessuna competenza, ha portato la credibilità del comune ancora piu’ in basso….

Piccolo 16 settembre 2014 Provincia 
Rigassificatore, oggi il parere del Consiglio
DUINO AURISINA Proseguono stamattina, nella sala consiliare di Aurisina, i lavori per la stesura del parere (non vincolante) che il Comune di Duino Aurisina esprimerà in merito al progetto Smart Gas di un terminale di rigassificazione e distribuzione di Gnl a Monfalcone. Saranno coordinati, come venerdì scorso, da Maurizio Rozza, presidente della Seconda commissione, per l’occasione in seduta congiunta con la Capigruppo. Per questo la prima parte della seduta, come da regolamento, si svolgerà a porte aperte e sarà accessibile al pubblico, mentre la seconda – di carattere più prettamente politico con la riflessione degli esponenti dei partiti – non potrà essere seguita dai cittadini. Il parere passerà quindi nelle mani della giunta Kukanja, che lo farà proprio per l’invio, entro il 21 del mese, alla Regione. Si esaurirà così, in questa fase di avvio della procedura di Via nazionale, il ruolo dell’amministrazione locale. Oggi i lavori inizieranno alle 8.30. Già nella precedente seduta di venerdì, comunque, era emersa una prima bozza di parere. Il percorso partecipativo tracciato dal Comune era partito lo scorso 6 agosto con l’audizione pubblica, sempre nella sala consigliare del municipio, di Smart Gas. Nell’illustrazione del progetto ai partiti di maggioranza e opposizione il proponente aveva indicato, tra le finalità, l’acquisto, per il fabbisogno produttivo industriale in Fvg, di gas liquido con un taglio del 10% rispetto all’attuale prezzo di mercato. Che, per una realtà come la Cartiera Burgo di San Giovanni, comporterebbe un risparmio annuo di 6 milioni di euro. Altro aspetto rilevato, la possibilità di fare business con il primo polo di distribuzione a servizio delle imprese e dei privati (si tratterebbe della nuova industria del Gnl, gas naturale liquido). Il progetto punta anche a rifornire le navi di nuova generazione con motori “dual fuel”, commissionate da Msc alla Fincantieri. Tra le compensazioni, previsto un risanamento ambientale con l’investimento di 2-3 milioni di euro per rinaturalizzare, con tanto di barene, la zona tra le foci del Timavo e il canneto del Lisert (una Cona 2). (ti.ca.)    In allegato il parere prot. 20819
 
Piccolo 16 settembre 2014 Monfalcone
Sel dice no a Smartgas: «Ipoteca pesante sulla città» 
Sel di Monfalcone, Trieste e Gorizia dice “no” al progetto di rigassificatore presentato da Smartgas. Secondo Sel, l’impianto pone un’ipoteca troppo grande sullo sviluppo ecocompatibile del litorale da Muggia a Grado, passando da Monfalcone e, a ruota, da Portorosega. Lo hanno sottolineato ieri il capogruppo consiliare Giovanni Iacono, Marino Sossi e Roberto Ulivi del coordinamento di Trieste, e Paolo Del Ponte del circolo di Gorizia. Sel ha quindi preannunciato che, dopo le analisi svolte in queste settimane, presenterà una propria serie di osservazioni al progetto nell’ambito della procedura di Via nazionale, pur condividendo quelle elaborate dal Comune di Monfalcone. «Va dato atto che questo progetto è una scossa per tutto il territorio chiamato a decidere cosa vuol essere e diventare – ha detto Iacono -. Nel dibattito su questo progetto, il futuro della centrale termoelettrica e anche del comparto industriale, oltre che del litorale, è però quasi del tutto scomparso il tema per noi fondamentale dello sviluppo delle energie rinnovabili, che dovrebbe invece portare alla creazione di un consorzio ad hoc pubblico-privato». Sel ritiene il progetto di rigassificatore potenzialmente pericoloso «per come è stata ipotizzata la banchina, perché on shore, per i trasporti di Gnl su rotaia e gomma, per gli effetti sulle correnti e quindi sulla balneazione». E rileva la possibile limitazione dei traffici portuali, sottolineando comunque «l’inammissibile ritardo della Regione sul nuovo Piano regolatore del porto le cui linee di indirizzo non comprendono però un impianto di rigassificazione». Sel mette in evidenza l’assenza di qualsiasi collegamento con il futuro della centrale termoelettrica. «Si vincola inoltre un’area pubblica a scopi privati per un periodo troppo lungo a fronte dell’incertezza del mercato del gas e dell’energia – ha osservato inoltre Iacono -. Mancano poi certezze sulle ricadute occupazionali». «Già ora aziende del settore elettrico stanno mettendo i propri dipendenti in cassa integrazione – ha osservato Sossi -. C’è quindi tutta questa domanda di gas per produrre energia?». Secondo Ulivi, non è per nulla chiaro allo stato attuale il rapporto costi-benefici del progetto. Sul tema del rigassificatore entra anche Elisa Di Ilio di “Responsabilmente Silvia”. «Come lista civica abbiamo ritenuto doveroso verificare da un lato la sostenibilità ambientale del progetto Smartgas e il peso dei vincoli cui la città sarebbe sottoposta e dall’altro muovere istanze politiche sulle prospettive del territorio. La lista quindi, prima di esprimere un parere, ritiene imprescindibile sciogliere alcuni nodi. Pertanto si chiederà alla Regione di valutare il carattere strategico del progetto, in modo da prevedere compensazioni per questo territorio, di garantire l’utilizzabilità e lo sviluppo del porto e delle zone adiacenti valutando le eccezioni poste dall’Aspm, di promuovere un tavolo di concertazione tra Smart Gas e A2A per arrivare alla metanizzazione almeno parziale della centrale e di farsi garante della responsabilità della azienda promotrice riguardo la dismissione dell’impianto quando non sarà più utilizzato».(la.bl.)
 
Segnalazioni    SMART GAS
Nessuna rivolta contro il progetto 
Non guido alcuna rivolta contro il progetto di Smart Gas perché rivolta non c’è. Sono un cittadino come gli altri e appoggio il lavoro svolto dal gruppo di cittadini hanno predisposto le dovute e legittime osservazioni ad un progetto che non può essere accettato. Ho messo a disposizione la Sala Convegni dove si è svolta la riunione e questo non vuol dire guidare una rivolta. Se presentare delle osservazioni a una Via è una rivolta, come possiamo chiamare il predisporre un progetto privato di queste proporzioni in mezzo ai centri abitati?
Carlo Alessandro della Torre e Tasso
 
Gnl trasporti, Ham Italia: pronti a partire ma mancano le norme

Devinčani opozarjajo na nevarnost nesreč

Domačini in prebivalci sosednjih krajev pripravili kar 26 kritičnih ugovor o načrtovanem »mini« uplinjevalniku

nedelja, 14. septembra 2014 | 08:27

Skupščina o uplinjevalniku na devinskem gradu (Henrik Sturman)

V kongresnem centru devinskega gradu je skupina občanov na zelo dobro obiskanem srečanju predstavila ugovore in opombe na študijo vpliva na okolje za gradnjo uplinjevalnika ob izlivu Timave. Dokument se nanaša na pristaniški pomol, poglobitev dostopnega kanala ter novo odlagališče odstranjenega mulja. Beseda je tekla tudi o rezervoarjih ter o vkopu in priključku plinovoda na območju Timave. Po pozdravu gostitelja so bila na vrsti poročila, ki so na zanimiv način načenjala problem nevarne prisotnosti take količine izjemno nevarnega plina. Dovoz s pomočjo ladij in pretovor ter shranjevanje plina pomenijo nevarnost hude nesreče, je bilo slišati v Devinu. „Manjše“ nesreče bi ogrožale tudi nekaj kilometrov široko območje okoli uplinjevalnika. Opis možnosti atentatov je priklical v spomin atentat v Dolini nekaj desetletij nazaj in takratno presenečenje varnostnih organov je danes še bolj aktualno. V naslednjih predstavitvah je bilo pojasnjenih še nekaj ugovorov. Študija je bila osnovana na zelo ozkem vplivnem območju, kjer niso bila upoštevana naselja Medja vas, Štivan, Devin; obravnavan je bil Tržič, ki je bolj oddaljen od omenjenih naselij.

Vigili del Fuoco, i chiarimenti su rinnovo periodico di conformità antincendio

Per impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti e reti di trasporto

Leggi e Atti Amministrativi

Con nota n. 10694 del 5 settembre i Vigili del Fuoco hanno fornito chiarimenti su alcuni aspetti relativi alle attestazioni di rinnovo  periodico di conformità antincendio da presentare ai sensi del D.P.R.151/11 e del D.M.7 agosto 2012 e concernenti:

impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità …

PUNTO 1-Olt, Italia riconosce rigassificatore “strategico”-fonti

http://it.reuters.com/article/italianNews/idITL6N0RG4DW20140915

ROMA, 15 settembre (Reuters) – Il ministero dello Sviluppo economico ha riconosciuto al rigassificatore galleggiante Olt (Offshore Lng Toscana), controllato da E.On e Iren e situato al largo di Livorno, la qualifica di infrastruttura strategica che dà diritto al riconoscimento di una tariffa sicura anche in caso di mancato riempimento dei serbatoi.  Lo riferiscono due fonti a conoscenza del dossier.

“Il 3 settembre è stato firmato il decreto”, ha detto la prima fonte.

La seconda fonte dell’autorità dell’Energia spiega che il meccanismo proposto “è una garanzia di pagamento della tariffa che può arrivare al 64% nel caso in cui il serbatoio rimanesse completamente vuoto”.

In caso di riempimento al 50% la società si vedrebbe riconosciuti ricavi sicuri per il 14%, pari alla differenza tra il livello di riempimento (50%) e il tetto del 64% fissato dall’autorità, ha spiegato ancora la fonte.

L’autorità ha previsto per l’infrastruttura Olt un livello di garanzia lievemente inferiore a quello generalmente riconosciuto alle opere classificate come strategiche. Questo perché la società aveva inizialmente richiesto una deroga dall’obbligo di cessione a terzi della capacità per poi ritornare sui propri passi e chiedere la qualifica di infrastruttura strategica.  (Alberto Sisto)

Il Piccolo 9 settembre 2014 Pagina di Trieste
Rigassificatore, pressioni sul governo per il “no”
L’assessore Laureni convoca una riunione in municipio con Regione, Provincia e Comuni minori
Fermare l’assordante silenzio sul rigassificatore di Zaule che non è mai stato ufficialmente cancellato e il cui progetto, portato avanti da Gas Natural, magari rischia di risaltar fuori all’improvviso. È la motivazione che ha indotto l’assessore comunale all’Ambiente Umberto Laureni a convocare una riunione per domani in municipio con rappresentanti di Regione, Provincia e degli altri Comuni interessati. «Voglio sincerarmi – spiega Laureni – che persista tuttora in tutte le istituzioni elettive del territorio un atteggiamento di contrarietà a quel progetto e conseguentemente che vi sia la volontà concorde di chiedere al governo di emettere finalmente il decreto di revoca alla compatibilità ambientale dell’impianto.» Quel decreto in effetti non è stato mai emesso, ma anzi di ufficiale vi sono due atti soltanto: il primo è il parere positivo alla Valutazione d’impatto ambientale rilasciato nel 2009 dall’ex ministro Stefania Prestigiacomo, il secondo è il decreto con cui il 4 aprile 2013 un altro ex ministro, Corrado Clini, ha sospeso per sei mesi l’efficacia della compatibilità ambientale. Teoricamente dal dicembre scorso dunque la compatibilità ambientale potrebbe essere tornata in vigore, senonché non si è verificata nemmeno una delle due opzioni in base alle quali, secondo Clini, la situazione si sarebbe potuta sbloccare e cioé né l’indicazione da parte di Gas Natural di un sito alternativo rispetto a Zaule, né la rideterminazione del proprio Piano regolatore da parte dell’Autorità portuale che aveva definito il rigassificatore incompatibile con lo sviluppo dei traffici marittimi. «Anzi – aggiunge Laureni – la crescita del traffico navale in alcuni terminal (soprattutto in quello petrolifero, ndr.) rende ancora più impraticabile l’operazione.» Rispondendo a un’interrogazione della deputata di Sel, Serena Pellegrino, il sottosegretario del Ministero per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti il 15 aprile aveva affermato: «Il procedimento avviato dal ministero dell’Ambiente presumibilmente si chiuderà con la revoca della Valutazione d’impatto ambientale positiva a suo tempo adottata e conseguentemente il ministero dello Sviluppo economico dovrà rigettare la domanda di autorizzazione alla costruzione dell’impianto.» Poi però non è successo nulla, si potrebbe sospettare che il governo stia trattando con Gas Natural per evitare una causa milionaria che avrebbe non indifferenti probabilità di perdere dato il primo via libera concesso alla società catalana.(s.m.
Il Piccolo 9 settembre 2014 Monfalcone
Il piano Smart Gas incassa mezza apertura dall’Aspm 

Maschio possibilista «però si deve ragionare sugli impatti». Legambiente

«perplessa senza pregiudizi». Wwf: «La nostra non è una posizione talebana»
di Stefano Bizzi «Legambiente sul rigassificatore non ha pregiudizi». «Il Wwf non è contrario a priori in maniera talebana». «Gli impianti hanno la loro funzione, ma devono essere superate alcune criticità intrinsece legate alla sicurezza». Parole, rispettivamente, di Michele Tonzar, Carlo Franzosini e Lino Santoro sul progetto di Smart Gas. Nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Trasporti-Logistica della Provincia di Gorizia e della Commissione speciale Porto del Comune di Monfalcone convocata ieri pomeriggio all’Istituto “Einaudi-Marconi” di Staranzano lo scontro che qualcuno si aspettava con il project-leader dell’impianto Gnl Alessandro Vescovini e il direttore di Smart Gas Lucio Bregola non c’è stato. Al più si è registrato qualche battibecco tra le parti, ma di certo nessuna battaglia all’ultimo sague. Le associazioni ambientaliste si sono limitate ad esprimere alcune perplessità alle quali i proponenti hanno ribattuto punto su punto. Aperture sono arrivate anche dal presidente dell’Azienda speciale Porto di Monfalcone. Dopo aver detto: «Dobbiamo prendere molto seriamente la proposta di Smart Gas», Paolo Maschio ha rilevato la necessità di ragionare sull’impatto che l’impianto a terra avrà su Monfalcone perché «l’installazione rappresenterà comunque un compromesso sulle attività del porto». Nel ribadire che il rigassificatore deve portare vantaggi per tutti, Maschio ha notato che «il livello di discussione è ancora insufficiente» per l’assenza dell’interlocutore principale: la Regione. «Prima la portiamo al tavolo meglio è», è stato il suo suggerimento. La questione riguarda il piano regolatore fermo dalla fine degli anni Settanta e oggi in via di revisione. «Dobbiamo trovare un’ubicazione più coerente», le parole del presidente che, anche alla luce dell’impegno economico di Smart Gas per l’escavo del canale, ha auspicato un accordo di programma tra pubblico e privato. Franzosini e Santoro, tra le altre cose hanno chiesto l’interramento dei serbatoi di stoccaggio del gas naturale. La soluzione avrebbe due vantaggi: avrebbe un impatto minore sul paesaggio e aumenterebbe il senso di sicurezza nella popolazione. Pur non esprimendo una posizione di chiusura alla proposta, Vescovini ha però notato che il terreno nel quale le cisterne verrebbero affogate è quello della vecchia cassa di colmata dove potrebbero esserci dei rifiuti: «Fare uno scavo ha dei contro anche dal punto di vista ambientale. In Italia quando si scava ci si deve prima fare il segno della croce, per questo non abbiamo previsto l’interramento. Nei Paesi del Nord Europa, in ogni caso, tutti e 12 serbatoi in costruzione sono fuori terra». Rispondendo a Tonzar che ricordava come di tre rigassificatori realizzati in Italia ne funzioni di fatto uno solo e che quello stesso lavora al 30% delle sue capacità perché beneficia di contributi pubblici in quanto riserva energetica nazionale, Vescovini ha puntualizzato che Smart Gas non attinge a fondi pubblici perché non vuole essere un impianto d’interesse nazionale, vuole solo essere al servizio delle imprese del Friuli Venezia Giulia. «I contributi pubblici sono una droga che non ho mai utilizzato e questo progetto non fa eccezione», ha sottolineato ricordando anzi l’impegno a cedere metano alla centrale A2A per 100 Mw/h nel momento in cui ci sarà la riconversione della centrale.
Rigassificatore Lisert, chiesti serbatoi interrati ( il Piccolo 8 settembre )
UE, M5S: NE PLINSKIM TERMINALOM, IN DA OBNOVLJIVIM VIROM – NO AI RIGASSIFICATORI, SI PUNTI SULLE RINNOVABILI

ALENKA BRATUŠEK: »PRI IZBIRI MI JE DAL CERAR PROSTE ROKE«

Sporočilo tržaškega pokrajinskega tajnika Petra Močnika.

četrtek, 4. septembra 2014 | 19:15

Slovenska skupnost z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje okoli predlaganega načrta za uplinjevalnik pri Moščenicah ob izlivu Timave. Kot piše v sporočilu pokrajinskega tajnika Petra Močnika, gre za načrt, ki bo lahko vplival na industrijsko gospodarstvo v naši deželi, a bo lahko imel svoj vpliv tudi na naravo in na gospodarstvo kraja, kjer je predviden. Gotovo je, da najbolj prizadeto območje zaobjema tudi vasi Štivan in Medjo vas in da je zato teža mnenja Občine Devin-Nabrežina velika, pri čemer

SSk podpira zahtevo domačinov in jo prenaša na devinsko-nabrežinsko občinsko upravo, da se vsi akti, o katerih se morajo svetniki izraziti, prevedejo v slovenščino.
Nadalje je potrebno preveriti, zakaj načrtu ni priložena študija o morebitnih vplivih zaradi varnosti na druge obstoječe objekte in infrastrukture v primeru nezgode, kar je pri uplinjevalniku še posebej predvideno. Tu ne gre samo za varnost objekta kot takega in njegovega delovanja. Nevarnost eksplozije ali atentata bi imela usodne posledice za vse industrijske obrate v okolici, za avtocesto, železnico in naselja. Zato bi moral sam načrt imeti posebno študijo, ki je pa nismo zasledili, ugotavlja Močnik.
Problem zase, nadaljuje tajnik SSk, predstavlja še veliko drugih stvari: zvočno onesnaževanje, ki bo prizadelo bližnja naselja; velik strošek bo predstavljalo tudi dejstvo, da se samo pristanišče usposobi za dostop ladij s plinom, saj je tam danes bolj močvirje kot pa plovni kanal; veliko skrb vzbuja dalje dejstvo, da ni nobenega jamstva o tem, da bo kdo obrat porušil, ko ga bodo čez nekaj desetletij odrabili. Ob tem je treba tudi povedati, da novi obrat ne more predvidevati zaprtja termocentrale, ki je že sama na sebi tako škodljiva za zdravje ljudi.
Iz načrta je razbrati, da naj bi obrat koristil papirnici pri Štivanu, katere vodstvo pa se še ni izrazilo glede vprašanja, ali bo to res preprečilo postopno siromašenje proizvodnje in papirnice ter ohranilo delovna mesta. V glavnem pa bo koristilo industrijam v Furlaniji. Sprašujemo se torej, zakaj je bila res najbolj primerna prav ta lokacija in ne kaka druga ob furlanski obali, piše Močnik. Verjetno bi bilo še najbolje, ko bi namesto uplinjevalnika uporabili ladje, ki že imajo uplinjevalnik na krovu in prinašajo že pripravljen plin.
Poleg tega uplinjevalnik tik ob izlivu Timave, ki je območje parka, verjetno tudi ne bo koristil videzu, turizmu in obiskovalcem znamenitosti pri Štivanu ter parka dinozavrov. SSk čudi molk spomeniškega varstva, ki je pozorno celo na fotovoltaične naprave na strehah po naših vaseh. S tem so povezane še druge domače dejavnosti in vse to bo vplivalo na gospodarstvo devinsko-nabrežinske občine, katere mnenje bo moralo upoštevati vsa navedena dejstva; prav tako ni rečeno, da ji bo uplinjevalnik neposredno koristil, opozarja Močnik.
Deželna uprava se je izrekla, da bo okrepila tržiško pristanišče, verjetno prav zaradi uplinjevalnika, ni pa povedala, kaj bo od tega imela ravno tako prizadeta devinsko-nabrežinska občina. Tako ni jasno, kakšne koristi bi od celotnega načrta imela ta občina. Dežela bo dala soglasje za tak objekt, ki je zelo obremenjujoč za naravo, ne bo pa zaradi tega sprostila ali spremenila ravno tako težkih omejitev na zaščitenih območjih SIC in ZPS.
Kar pa moti pri celotni zadevi, je nespoštljiv nastop njegovega predlagatelja, ki se je v medijih negativno izrazil tako o županu Kukanji in celotni občinski upravi, češ da so itak proti vsemu in da podpirajo jusarje, ker jih sicer le-ti ne bodo več volili, kot o slovenski narodni skupnosti in jusarjih, češ da delajo za Slovenijo in Koper proti gospodarskemu razvoju teh krajev. Morebitna kasnejša opravičila ne bodo mogla izbisati tega, kar je bilo do danes povedano in napisano, opozarja tajnik SSk, ki tudi poudarja, da Agenda 2000 določa, da se mora za tako pomembne načrte predlagatelj soočati s teritorjem, prebivalci in upravami že pred vložitvijo načrta, ne pa potem, kar ni bilo storjeno. Predlagatelj je vse to enostavno in lahkotno obšel in zdaj skoraj izsiljuje mnenje v lastno korist. Tak nastop škodi težko dosežemu sožitju in sodelovanju na tem teritoriju in tudi nad tem bi se morala uprava zamisliti, preden se izreče, opozarja Močnik, po čigar besedah bo SSk pozorno sledila vsem nadaljnjim korakom tega postopka in zahtevala spoštovanje zakona, dobrih praks, ki so se do danes obnesle, ter jasen načrt o pozitivnih učinkih za teritorij, ki bi moral sprejeti tako napravo.

SSk skrbi načrt o gradnji »mini« uplinjevalnika ob izlivu Timave

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Il Piccolo 5 settembre 2014
Smart gas incassa il sì di Porto e Consorzio

La Capitaneria negherà l’approdo delle gasiere alla banchina in caso di forte vento

I Vigili del fuoco: prescrizioni rigide perché l’impianto è a elevato rischio d’incidente
di Laura Borsani : Apertura al progetto di rigassificatore proposto da Smart Gas dal Consorzio per lo sviluppo industriale e dall’Azienda speciale per il Porto, pur con i dovuti approfondimenti. La Capitaneria di Porto ha auspicato la rivisitazione del punto di accosto previsto dal progetto, valutandone eventualmente la sua ricollocazione, ai fini della sicurezza in ordine all’ormeggio delle gasiere sul versante portuale della cassa di colmata, «interessata da venti dominanti che si abbatterebbero perpendicolari sulle murate delle unità navali». Altrettanto importante un aspetto: la congruenza del progetto di Smart Gas con la pianificazione del porto ancora in corso di elaborazione. Sotto l’incalzare delle domande dei consiglieri riuniti ieri pomeriggio all’ex Pretura per la seconda audizione delle Commissioni unificate, il comandante Massimo Toninato, ha osservato quando gli è stato chiesto se non vi sarà alternativa alla banchina prevista dalla società proponente: «In condizioni meteo sfavorevoli sarei costretto a bloccare l’accosto delle gasiere. In ogni caso, la posizione della banchina come indicata dal progetto, non può che pregiudicare il traffico portuale». Intanto, per competenza istituzionale e procedurale, i Vigili del fuoco, di fronte a un impianto per sua natura «a rischio di incidente rilevante», hanno avviato una prima fase istruttoria esaminando, attraverso un Comitato tecnico, il rapporto di sicurezza preliminare inoltrato da Smart Gas, in ordine alla descrizione dei rischi e delle misure di sicurezza. Un percorso lungo, inserito nell’ambito della procedura di Via, che proprio in materia di sicurezza presuppone un’analisi dei rischi in base a rigorosi parametri di legge. Altra “maratona” in Consiglio, con gli interventi del presidente del Csim, Enzo Lorenzon, affiancato dal direttore Gianpaolo Fontana, del presidente dell’Aspm, Paolo Maschio, con il direttore Sergio Signore, nonchè il comandante Toninato e il responsabile della Direzione regionale dei Vigili del fuoco Fvg, Tolomeo Litterio. Gli aspetti sviscerati, grazie anche all’intervento dei consiglieri con i loro sempre innumerevoli quesiti, sono stati molteplici. Lorenzon ha sostenuto di guardare con attenzione e interesse al progetto di Smart Gas, sotto il profilo «degli effetti positivi sul tessuto produttivo e occupazionale» e che «darebbe sostegno alle aziende della regione, anche in ordine ai costi relativi alle dinamiche del mercato energetico». Ha fatto riferimento allo sviluppo del Porto e allo sfruttamento di una nuova cassa di colmata, da utilizzare anche come banchina. Ha chiamato in causa il Piano regolatore del porto, datato 1979, per concludere sostanzialmente: «Mettendo insieme, con le garazie di sicurezza e tutela dell’ambiente dovute, questo progetto e un nuovo piano del Porto valido almeno per 20 anni, si potrebbero offrire nuove possibilità di sviluppo». Maschio non ha sottaciuto l’esigenza di addivenire al nuovo piano del Porto «per rendere coerenti iniziative importanti come il rigassificatore», sottolineando altresì le tempistiche che, secondo l’assessore regionale Santoro, ne indicherebbero il licenziamento solo a primavera 2016. Un aspetto, la questione dell’avvio dell’iter del progetto di Smart Gas nell’alveo del vecchio Prg del porto, sul quale anche le domande dei consiglieri hanno posto l’accento. Maschio, osservando come il rigassificatore «comporta comunque, per sua natura e tipologia, effetti positivi ma anche criticità da approfondire», ha parlato di «un necessario compromesso. L’Aspm, che s’è confrontata con gli operatori, sostiene il progetto esprimendo un giudizio positivo». Toninato ha ricordato: «L’Amministrazione marittima avrà un ruolo specifico in un momento successivo, quando, definite le procedure di Via, occorrerà svolgere un’attività istruttoria al fine del rilascio del titolo concessorio per l’occupazione e l’uso del Demanio marittimo, dell’autorizzazione a nuove opere o infrastrutture e all’esercizio di operazioni portuali». Ha aggiunto: «Si è dell’avviso che il progetto debba preventivamente essere contemplato nello strumento di pianificazione portuale in corso di estensione».
“La Smart gas salverà aziende”   Piccolo 4 settembre 2014
Con il mini-rigassificatore «previsti 50 nuovi occupati diretti e 2mila nell’indotto»

MONFALCONE. Esposizione, domande e risposte come una sorta di “ping pong”. È passato “in filigrana” il progetto presentato da Smart Gas, ieri sera, nell’ambito dell’audizione della società proponente a Commissioni consiliari unificate del Comune di Monfalcone, della Programmazione territoriale e della Tutela salute, patrimonio naturale e ambiente. L’imprenditore Alessandro Vescovini, affiancato dal direttore della società Lucio Bregola, ha tenuto banco tra dati, garanzie e impegni, davanti a un numeroso pubblico.Vescovini ha subito spiegato le ragioni della nascita di Smart Gas, sulla scia della riforma, all’epoca del governo Monti, di liberalizzazione del mercato del gas, che ha consentito agli operatori privati di gestire stoccaggi di gas, introducendo il principio di concorrenza. Ha evidenziato che in Friuli Venezia Giulia il rapporto tra consumo di gas a uso industriale e fatturato delle imprese è il più alto in Italia. I prezzi si scaricano pesantemente sulle aziende. «Le nostre imprese – ha detto Vescovini – sono costrette a sostenere costi energetici tali da essere messi fuori mercato». Ecco perchè il mini-rigassificatore: «Vogliamo rilanciare l’industria friulana, vogliamo non fare chiudere le fabbriche». La cordata di Smart Gas, ha aggiunto, rappresenta 10mila dipendenti, contribuendo al 10% del bilancio della regione. L’imprenditore ha risposto a ruota sotto l’incalzare delle domande. Occupazione stimata per questa operazione economica: 2mila posti di lavoro, con l’impegno di assumere fino a 50 lavoratori diretti, privilegiando i dipendenti della centrale. Ha fatto altresì riferimento alla lettera d’intenti in ordine alla cessione ad A2A di 5 milioni di mc. di gas all’anno.Sull’investimento «del valore di 120 milioni», Vescovini ha scandito: «Noi i soldi pubblici non li usiamo. Anzi: 20 milioni li mette Vescovini per realizzare l’escavo del canale. Nè si tratta di un progetto strategico nazionale, poichè riforniremo il gas a prezzi scontati solo ad aziende stabili della regione». Ancora, i serbatoi saranno alti 35 metri. Le gasiere saranno 22, rispetto alle 11 preventivate, in virtù delle nuove commesse di Msc a Fincantieri, in vista della nuova opzione dei motori dual fuel. «Si tratta di piccole metaniere da 9mila metri cubi; serviranno per fare il pieno delle navi al largo e per altri porti». Per Vescovini non ci sarà alcuna presa a mare ma il solo sfruttamento di acqua industriale non trattata chimicamente, andando oltre il progetto del circuito chiuso prefigurato dal Wwf. (l.b.)

Dibattito sul rigassificatore: arrivano i primi dinieghi

“Insuficienti” i tre minuti concessi ai partecipanti. Carlo della Torre e Tasso scrive: «Non raccolgo le provocazioni». Sì della Burgo “con grande favore” al progetto di Livio Missio

 «Grazie, non vengo». Dopo le perplessità espresse dal sindaco di Duino Aurisina Vladimir Kukanja (che comunque si era detto disponibile all’incontro) sui modi e sui toni del project leader Alessandro Vescovini, arrivano i primi cortesi rifiuti all’invito di Smart Gas che ha organizzato per martedì prossimo al Kinemax di Monfalcone un pubblico incontro sul progetto del minirigassificatore nel porto della cittadina stessa.

Carlo Alessandro della Torre e Tasso, rigraziando “le persone che mi hanno espresso la loro solidarietà”, ha postato un breve comunicato su Facebook: «Ho letto le continue, malevoli, insinuazioni e gli attacchi rivolti alla mia persona, a professionisti, ai cittadini di Duino Aurisina e anche alle istituzioni da chi si erge promotore del progetto del rigassificatore. Ritengo che la discussione su un punto così importante non possa assumere toni di questo tipo e, pertanto, non desidero prendervi parte nè raccogliere le continue provocazioni. Ringrazio per l’invito alla riunione del 5 settembre alla quale, purtroppo, non potrò essere presente trovandomi all’estero. La mia poltrona potrà essere destinata ad altri ed attendo fiducioso di poter partecipare a breve ad un incontro con caratteristiche anche istituzionali che si potrebbe tenere nel Comune di Duino Aurisina».

leggi anche:

Dal canto suo il delegato regionale del WWF, Alessandro Giadrossi, ha indirizzato a Giuseppe Bono, presidente di Confindustria Friuli-Venezia Giulia una lettera, in cui manifesta “stupore per i toni e i contenuti offensivi del testo rivolti anche a uno stimato esperto del Wwf Italia, il biologo Carlo Franzosini, che aveva sollevato perplessità e preoccupazione per le ricadute ambientati del mini-rigassificatore che Smart Gas intende realizzare nella zona del Lisert”.

Giadrossi ricorda che “la partecipazione di cittadini e associazioni ai processi decisionali per la realizzazione di interventi sull’ambiente è uno degli elementi cardine delle politiche internazionali e comunitarie nel settore ambientale, temi sui quali Confindustria e Wwf Italia si stanno serenamente confrontando da anni”. Il delegato Wwf conclude la lettera chiedendo un intervento del Presidente degli industriale con l’amministratore di Smart Gas Vescovini “affinchè non vada smarrita ogni nozione di confronto civile e di rispetto istituzionale e personale”. Il Wwf Italia – conclude la nota – “si riserva, pertanto, una decisione sulla partecipazione o meno al dibattito organizzato da Smart Gas”.

Anche da oltreconfine arrivano ripensamenti. Aurelio Juri, in qualità di “collaboratore del tavolo tecnico rigassificatori”, ha inviato una lettera aperta a Vescovini. «Appreso che il tempo concesso a chi vorrà intervenire al dibattito no stop di Monfalcone sulla questione del rigassificatore del Lisert sarà limitato a tre minuti, le chiedo gentilmente di chiarire da subito l’invito che mi ha rivolto pubblicamente giorni fa a essere presente e che, come ben sa, ho accolto. Perché questa richiesta? Ho letto più tardi sul suo Facebook, dopo che lei già conosceva la mia risposta, la seguente affermazione: “Juri viene in territorio italiano per convincere la comunità’ locale a bloccare i progetti sul porto di Monfalcone per favorire il porto di Koper”. Suona più di rimprovero che d’invito. Allora le chiedo: è stata una sparata di rabbia la sua e l’invito resta valido, oppure meglio che resti a casa? Le dico francamente che ove la mia presenza non fosse gradita non ci verrei.»

Disco verde invece al progetto Smart gas dai vertici della cartiera Burgo che attraverso un portavoce dichiara: «Come noto, Burgo sostiene il progetto in quanto si tratta di un’opportunità per il territorio e le sue imprese e, soprattutto, di un’occasione per creare nuovi posti di lavoro. È per questo che l’azienda, pur non figurando tra gli investitori, guarda con grande favore alla possibilità che l’infrastruttura venga realizzata nelle forme che verranno individuate dagli studi di fattibilità da portarsi a termine. I costi dell’approvvigionamento energetico – conclude – rappresentano un freno allo sviluppo per numerosissime imprese, Burgo inclusa. Ci auguriamo che progetti come il nuovo rigassificatore possano contribuire a ridurre questi costi, creando nuove e diffuse opportunità di crescita».

Italija načrtuje nov plinski terminal v bližini Devina

Plinski terminal še vedno buri duhove
20. avgust 2014 ob 07:21,
zadnji poseg: 20. avgust 2014 ob 07:31
Koper – MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Zgodba s plinskim terminalom v Tržaškem zalivu naj bi bila končana, a če ga Italija ne bo gradila v Žavljah, ga bo morda v bližini Devina, samo dva kilometra od slovenske meje.

Evropska komisija oktobra lani terminala v Žavljah ni uvrstila na seznam energetskih projektov v skupnem evropskem interesu, je pa na seznamu ostal projekt terminala kjer koli ob severnem Jadranskem morju. Nova lokacija je zdaj na območju Lokavca na desnem bregu reke Timave, kjer naj bi družba Smart Gas pod okriljem finskega koncerna Wärtsilä zgradila tako imenovan miniuplinjevalnik za skladiščenje, uplinjanje in distribucijo zemeljskega plina.

A kot je za Radio Slovenija poročala Erna Strniša,okoljevarstveniki dvomijo, da gre za projekt manjših razsežnosti od žaveljskega. Franc Malečkar iz organizacije Alpe-Adria Green je dejal, da prevoz plina s tankerji za začetek zahteva poostreno varnost, kar bi drugim ladjam preprečevalo dostop do koprskega in tržaškega pristanišča. “Ob morebitnem izlitju lahko pride do vžiga, eksplozije, do katastrofalnih posledic, zato so te ladje spremljane z vojaškimi ladjami in okoli njih je varnostna norma, ki sega skoraj okoli tri kilometre, kar pomeni, da so v času vplutja teh ladij v pristanišče vse preostale dejavnosti prekinjene,” je dejal.

Z okoljevarstvenega vidika težavo predstavlja onesnaževanje morja s klorirano vodo, s katero se vzdržuje segrevanje plina, prav tako tudi načrtovano poglabljanje morja: “Ob poglabljanju oziroma ob vplutju ladij, ko se ta mulj dviga, bi živo srebro onesnažilo življenje v zalivu. Strokovnjaki so izračunali, da bi imele ribe skoraj 40 miligramov živega srebra na kilogram teže.”

Namera je sicer znana že vsaj od februarja, ko so se o njej razpisali italijanski mediji, a na ministrstvu za kmetijstvo in okolje pravijo, da jih Italija o projektu ni obvestila, nameravajo pa za obvestilo zaprositi sami. V sredo je v Nabrežini potekala prva javna obravnava na to temo, zainteresirani pa imajo čas za podajanje pripomb predvidoma do septembra, je še poročala Erna Strniša.

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA

Italy plans a new gas terminal near Devin

Gas terminal is still creating agitation
20. August 2014 at 14:05
MMC RTV SLO

The gas terminal in the Gulf of Trieste should be the thing of the past, but the new location Italy plans for a terminal, instead of Žavlje, might be in the vicinity of Devin, only two kilometres from the Slovenian border.

Last year the European Commission didn’t include the terminal at Žavlje into the list of energy project of common European interest; yet a gas terminal project remained on the list, anywhere at the northern part of the Adriatic sea. The new location is at the Lokavec area, on the right bank of the Timava, where the Smart Gas company, under the patronage of the Finnish concern Wärtsilä, plans to build a so-called mini-gasifier for storage, gasification, and distribution of natural gas.

As reported by Erna Strniša for Radio Slovenija, the environmentalists doubt it would be a project of smaller proportions than the one that had been planned for Žavlje. Franc Malečkar from the Alpe-Adria Green organization said that the transport of gas by tankers demands, in the first place, increased security, which would prevent other ships the access to the Ports of Koper and Trieste. “An eventual spillage might cause ignition, explosion, and catastrophic consequences, therefore such ships are regularly escorted by military vessels, and security measures prescribe almost three kilometres of safety distance around them. Which means that while these tankers sail into a port, all the other activities are suspended,” he said.

Another environmental problem is pollution of the sea with chlorine water, used for preservation of gas warming, and the planned deepening of the sea: “During deepening of the sea, or when ships sail into port, the silt would raise from the bottom and mercury would pollute the life of the bay. The experts have calculated that fish would contain almost 40 milligrams of mercury per one kilogram of weight.”

The intention of Italy has been known since February at least, when the Italian media wrote about it, but the Ministry of Agriculture and Environment say they have not been notified of the project by Italy, and they intend to request a notification. On Wednesday the first public proceeding on this topic took place, and the interested parties can give their comments until September, Erna Strnišareported.

 

Zgodba s plinskimi terminali v Tržaškem zalivu dobiva nov zagon (video)

SREDA 20.08.2014, 20:56

Zgodba s plinskimi terminali v Tržaškem zalivu dobiva nov zagon
Komaj se je Slovenija otresla grožnje s plinskim terminalom v Žavljah, pa zgodba v Tržaškem zalivu že dobiva nov zagon. Italijani bi terminale zdaj gradili v bližini Devina, kraju med Trstom in Tržičem, kjer živijo pretežno slovenski zamejci. Kraj ob prelepi obali, kjer so pogoste tudi najdbe okostij dinozavrov, bi z umestitvijo plinovoda povsem razvrednotili.
Evropska komisija terminalov ni uvrstila med projekte v evropskem interesu. A to Italijanov ni ustavilo. Na seznamu namreč ostaja projekt terminala, ki naj bi bil kjerkoli ob severnem Jadranskem morju. Italijani so po polomu v Žavljah, kjer so gradnjo upravičevali celo s ponarejenimi dokumenti, zdaj pripravili projekt v bližini Devina, ki je, tako kot Žavlje, le dva kilometra oddaljen od slovenske meje.

Aurelio Juri

Sodelavec  Tehničnega Omizja o uplinjevalnikih

Collaboratore del Tavolo Tecnico Rigassificatori

 

ODPRTO PISMO – LETTERA APERTA

 

Vladi Republike Slovenije – al Governo della Repubblica di Slovenia

Deželnemu odboru Furlanije Julijske Krajine – alla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia

Evropskemu komisarju za okolje – al Commissario europeo per l’ambiente

 

Začnemo znova? Grožnja, ki jo predstavlja ambicija španske multinacionalke Gas Natural po izgradnji kopenskega terminala za uplinjevanje zemeljskega plina kjerkoli že v Tržaškem zalivu kot da se noče posloviti.

Potem, ko je kazalo, da s tovrstnim objektom  ne bo nič, ker dokazano zastarele ter za okolje in varnost ljudi ter premoženja tvegane tehnologije, izvemo, da temu ni tako, oziroma da bi ga preselili nekoliko zahodneje od Trsta. Iz Žavelj, kjer je bila predvidena prvotna postavitev, v Tržič. Nič uradnega in dokončnega, a niti demantijev ni na vesti, ki prihajajo vse pogosteje z onstran meje in ki jih objavljajo tržaška dnevnika Il Piccolo in La Voce di Trieste ter pri nas spletni portal Regional obala. Še več, naj bi že prihajalo do prvih soglasji, oziroma pozitivnih mnenj tamkajšnjih občinskih, pokrajinskih in deželnih ter pristaniških oblasti

Ricominciamo da capo? La minaccia rappresentata dall’ambizione della multinazionale spagnola Gas Natural di impiantare un rigassificatore di gas naturale sulla terraferma nel Golf odi Trieste non si vuole congedare. Dopo che pareva che questo tipo di impianto di comprovata tecnologia obsoleta e a rischio per l’ambiente e la sicurezza della popolazione e del patrimonio fosse acqua passata, veniamo ad apprendere che cosi’ non e’, ovvero che il terminal verrebbe solamente spostato piu’ ad ovest rispetto a Trieste. Da Zaule a Monfalcone. Niente di ufficiale e definitivo, ma neanche smentite alle notizie provenienti con sempre piu’ frequenza da oltre confine e pubblicate dal Piccolo, dalla Voce di Trieste e, da noi, dall’ on line Regional obala. Non solo. Si starebbero gia’ sfornando i consensi, ovvero i pareri positivi delle competenti autorita’ comunali, provinciali, regionali e portuali.

Se torej sprašujemo, vsaj tisti, ki smo minula štiri leta, znotraj Tehničnega omizja o uplinjevalnikih, poglobili naša vedenja o tej temi in dokazali, da kopenski terminal za uplinjevanje zemeljskega plina, zlasti tak, kot si ga želi omenjena multinacionalka, ne sodi na območje zaliva s plitkimi vodami in gosto naseljenimi obalami, ter pozivali oblasti, ki tu vladajo k ubiranju alternativnih in skupnih rešitev, kot so bolj varni in sprejemljivi plavajoči objekti na odprtem morju (Offshore FSRU – Floating Storage Regassification unit), kaj smo opustili, da bi bili bolj prepričljivi, oziroma kaki drugi interesi prevladujejo, zagotovo ne javni, da Gas Natural še vedno vztraja pri spornem projektu in si utira pot k njegovi realizaciji?

Viene quindi da chiederci, almeno fra noi che nei trascorsi quattro anni, nell’ambito del TavoloTecnico Rigassificatori, abbiamo approfondito le nostre conoscenze in materia e dimostrato che il Rigassificatore di gas naturale a terra, specie del tipo voluto dalla multinazionale summenzionata, non ci sta’ entro un golfo con acque poco profonde e coste densamente popolate, nonche’ invitato le autorita’ che qui governano a intraprendere soluzioni alternative e comuni, quali gli impianti galleggianti in alto mare (Offshore FSRU – Floating Storage Regassification unit), cos’e’ mancato perche’ risultassimo piu’ convincenti, ovvero quali altri interessi prevalgono, non certamente quello pubblico, se Gas Natural insiste nel problematico progetto e continua a farsi strada verso la sua realizzazione?

Prepričan sem, da delijo mojo skrb in moja pričakovanja po takojšnjih in jasnih odgovorih, oziroma po ustreznih ukrepih če bo opozorilo zaleglo, tudi drugi članice in člani Tehničnega Omizja o uplinjevalnikih ter vsa javnost tega prostora.

Sono convinto che condividano la mia preoccupazione e l’aspettativa per risposte immediate e chiare, ovvero per interventi opportuni qualora l’avvertimento fosse colto, anche gli altri membri del Tavolo Tecnico Rigassificatori e l’intera opinione pubblica di questo terrirotirio.

V pričakovanju odgovorov, s spoštovanjem

In attesa delle risposte, con rispetto

 

 Koper – Capodistria, 11.08.2014

Aurelio Juri

Alpe Adria Green v celoti podpira to pismo in se bo tako kot doslej naprej prizadevala, da plinskih terminalov v severnem Jadranu NE BO! 

 

Terminal - Tržič.xps_page1_image1

 

Stališče Alpe Adria Green – Franc Malečkar od 6:12 min dalje

Posizionare Alpe Adria Green – Franc Malečkar da 6:12 min in poi

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/primorska-kronika/ava2.174290681/

 

 

 

formation of fossils future – English subtitles

 

 

8agoPic14.tiff-1

10agoPic14segn.tiff-1

 

seconda commissione-druga komisija 19-8-2014-1

 

 

Il prossimo 19 agosto alle ore 18 presso la casa della Pietra di Aurisina si terrà l’audizione dei portatori di interesse ( favorevoli o contrari ) in merito al progetto di Smart Gas.
 

Una riserva strategica di gas per l’Unione  Il Sole 24 ore 14 agosto 2014

Rigassificatore: ricominciamo da capo ?
L’economia del litorale tra Portopiccolo ed il rigassificatore    11 agosto 2014
“Riporteremo le navi gasiere a Panigaglia”  La Nazione 10 agosto 2014
Porti: Santoro, accelerazione per Monfalcone, mini rigassificatore opportunità   Libero 8 agosto 2014
Global Lng Analytics Service announced
 Rimane come da documentazione della Global LNG presente ad agosto il progetto di Gas Natural
http://www.globallnginfo.com/World%20LNG%20Plants%20&%20Terminals.pdfIl Piccolo 21 agosto 2015http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/08/21/news/smart-venga-a-rispondere-sul-mini-rigassificatore-1.9789100«Smart venga a rispondere sul mini-rigassificatore»Dopo l’assemblea il Comune di Duino Auirisina chiede un supplemento di istruttoriaIl sindaco Kukanja: «Gli aspetti sulla sicurezza ancora nebulosi. E la Burgo cosa dice?»di Tiziana Carpinelli :DUINO AURISINA La trasparenza, prima di tutto. Ma anche il diritto di replica conta. Ecco perché nel corso della Seconda commissione in audizione pubblica il presidente Maurizio Rozza ha avuto il suo bel daffare a trascrivere tutte le osservazioni, perplessità e domande che sono state sollevate da un pubblico attentissimo, per l’occasione pigiato alla Casa della pietra come sardine. Gli interrogativi raccolti, infatti, verranno in queste ore vagliati dall’organismo e là dove non si riuscirà a trovare una risposta convincente saranno riproposti pari pari al proponente Smart gas, cioè al consorzio di aziende che intende realizzare al Lisert di Monfalcone un rigassificatore dieci volte più piccolo rispetto a quello ipotizzato per Zaule. Rozza intende infatti organizzare ancora un confronto a Duino Aurisina con Alessandro Vescovini della Sbe, capofila nella cordata di società interessate a realizzare l’impianto.«Ora il lavoro è tradurre in punti chiari la corposa documentazione depositata – così Rozza, che ha ritenuto molto utile l’incontro di martedì – sviscerare i dubbi e, se permangono, presentarli a Smart gas per un chiarimento. Non dovessero rimuoversi, le perplessità diverrebbero oggetto del nostro parere». Lo scorso 22 luglio, ricordiamo, ha preso avvio la procedura autorizzativa di Via (Valutazione impatto ambientale). E Duino Aurisina, in quanto ente confinante, è chiamato a esprimersi in merito. C’è tempo fino al 21 settembre, ma l’amministrazione vuole chiudere entro il 15. Il sindaco Vladimir Kukanja si è prefisso come obiettivo “chiarire preliminarmente tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, ancora abbastanza nebulosa”. «Questo è per noi il punto principale – dice – dopodiché, una volta ottenute tutte le garanzie, si può parlare del resto. Niente è scontato. Si tratta di un’opportunità? Non lo so. Certo è che non siamo in grado, al momento, di compiere una analisi tecnica, poiché la valutazione delle carte è complessa e chiederemo informazioni anche al Comune di Monfalcone e alla Regione, per un supporto. Mi piacerebbe – prosegue il sindaco, presente alla commissione di martedì in fondo all’aula – conoscere anche la posizione di Burgo: è vero che ci potrebbe essere, col rigassificatore, un rilancio occupazionale? La nostra riflessione non può prescindere da questi temi e d’altro canto dobbiamo soppesare anche le criticità che ne deriverebbero sotto il profilo turistico. Inoltre, se la realizzazione dell’impianto portasse a sgravi fiscali e causasse l’insediamento di nuove aziende a Monfalcone, ci potrebbero essere ricadute anche per i lavoratori o i disoccupati di Duino Aurisina?. Insomma – conclude – posto che al primo punto c’è la preoccupazione per la sicurezza, vi sono ancora da ponderare pro e contro della questione e al momento non c’è un’idea chiara. Mi posso trovar d’accordo però sulla necessità di ottenere più tempo per ragionare, visto che il lasso a disposizione è stretto, e non vedo sfavorevolmente, anzi il contrario, la costituzione di un comitato che racchiuda residenti, circoli e portatori d’interesse locali». Fin qui la giunta. Questo invece il pensiero del Pdl: «Siamo molto scettici sul progetto – sostiene il consigliere Andrea Humar – per ora le carte a disposizione ci sembrano incomplete e urgono approfondimenti, in particolare sul fronte della paesaggistica e dell’ambiente, poiché a nostro avviso il mini-rigassificatore potrebbe danneggiare le attività di pesca e turismo». Il capogruppo pidiellino, assieme alla collega Daniela Pallotta, esprime comunque “apprezzamento per l’iniziativa del consigliere Rozza, che ha dato pubblica udienza alla cittadinanza e al mondo delle associazioni”, attraverso una commissione dalla quale “sono scaturite condivisibili perplessità, dubbi, incertezze e paure per un progetto ancora non chiaro e definito”.Altro titolo a Monfalcone…Kukanja: troppi i punti oscuri sul progettato rigassificatore le priorità per il comune Poca chiarezza su sicurezza e ambiente. Sono favorevole a un comitato formato da residenti e portatori d’interesse locali.

Comunicati Agenzia Consiglio Notizie

Pd-Ssk: Gabrovec, prorogare tempi di valutazione progetto Smart Gas

21 Agosto 2014, ore 12:19

http://www.consiglio.regione.fvg.it/pagine/comunicazione/comunicatistampa.asp?comunicatoStampaId=333052

(ACON) Trieste, 21 ago – COM/RC – Progetto della Smart Gas per un impianto di rifgassificazione presso le foci del Timavo: il consigliere regionale Igor Gabrovec (Pd-Ssk) ha chiesto all’amministrazione regionale e all’imprenditore proponente tale progetto, di prorogare i tempi destinati alla valutazione della documentazione VIA, integrando la stessa con le documentazioni che risultassero lacunose e prevedendo in tempi ristretti anche alla loro traduzione in sloveno.
Scrive Gabrovec: “L’assemblea pubblica di Aurisina (TS), promossa dal presidente della competente Commissione consiliare comunale sul progetto della Smart Gas per un impianto di rifgassificazione presso le foci del Timavo, ha fatto emergere almeno due elementi significativi: la forte preoccupazione delle comunità direttamente interessate e, al contempo, la necessità di approfondire adeguatamente la corposa documentazione per poter valutare con cognizione di causa lo stesso rapporto tra i costi e i benefici di un simile intervento. Costi e benefici che devono rapportarsi a entrambi i punti di vista, vale a dire a quello dell’imprenditore proponente, che chiaramente persegue soprattutto i benefici, e quello dei territori e delle comunità limitrofe, che temono a ragione di subire solamente i costi di un intervento fortemente impattante.
“Per far ciò, le parti si devono parlare con franchezza, lealtà e rispetto reciproci. Il dibattito che si sta, invece, sviluppando soprattutto sui social-media va in tutt’altra direzione.
“Altro elemento solo apparentemente secondario: il progetto viene proposto a ridosso di un’area di altissimo pregio ambientale, che è al contempo territorio di insediamento storico della comunità slovena, tutelata da apposite norme internazionali, nazionali e regionali. Da qui non da ultima la richiesta, da più parti espressa, di poter valutare la documentazione anche in lingua slovena, trattandosi di atti ufficiali e di pubblico interesse riferiti anche a territori perfettamente bilingui.
“Un rigassificatore non è una piccola opera pubblica, nemmeno quando viene definito ‘mini’ o promosso come ‘smart’. Le apparenze non sono quasi mai sostanza. Non si tratta di progettare un distributore di carburante, un semplice impianto sportivo o una nuova bretella della viabilità. Si tratta di una struttura importante che non potrà non avere, oltre ai prevedibili benefici per una parte delle attività produttive e conseguentemente sull’occupazione, ripercussioni permanenti sulla sicurezza dei centri abitati più vicini, su traffici navali e probabilmente anche terrestri, sulle ambizioni legate alla vocazione turistica di del golfo di Trieste fino a al Timavo e all’entroterra carsico.  “Il fatto che l’impianto venga progettato in una ristretta area di industriale e degradata non significa ancora che la stessa sia, invece, circondata da territorio con potenzialità tutte da sviluppare”.

Mini rigassificatore al Lisert ” Dovete darci più garanzie ” 20 agosto 2014 Il Piccolo

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/08/20/news/mini-rigassificatore-al-lisert-dovete-darci-piu-garanzie-1.9790842?ref=search

” Progetto troppo vago, servono garanzie “

http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/08/20/news/progetto-troppo-vago-servono-garanzie-1.9790496?ref=search

 Smart Gas Come rilanciare l’industria FVG, risanando l’ambiente    Facebook    20 Agosto 2014

        Alessandro Vescovini

Leggendo il meraviglioso pezzo della insigne giornalista carpinelli , dove gli interventi dei soggetti economici, dipendenti burgo e sindacati, sono stati assolutamente ignorati, apprendiamo, dopo fervida attesa quelli che secondo architetti,castellieri, passionarie pensionate e i concorrenti sloveni, sono i difetti del nostro progetto…Primo difetto, nella valutazione paesaggistica e’ stato utilizzato un riferimento normativo della Lombardia perché qui in Friuli non abbiamo un regolamento…Secondo difetto, abbiamo scelto i punti di valutazione paesaggistica pescando i luoghi in modo truffaldino..Quindi ancora una volta hanno trovato il modo di diffamare, questa volta dicendo che sono un truffatore, altro lavoro per il mio avvocato…Terzo difetto la documentazione e’ voluminosa e serve tempo per esaminarla, ma è piena di falle e mancanze…Coloro che sostengono la tesi di queste mancanze, non hanno per loro stessa ammissione letto la documentazione perché’ troppo corposa…Quarto la documentazione non è’ scritta in sloveno…Egle Tarasic ha fatto lo scoop, le gasiere non sono 22 ma 99!!!!!!!!! In pratica gli argomenti di questi personaggi in cerca di autore e di popolarità sono totalmente inesistenti a dimostraazione che il grande lavoro progettuale e’ stato valido ed ha affrontato e risolto TOTALMENTE le criticita’ dei progetti precedebti…Questi fenomeni non si rendono conto che dalla questione SNAM le normative sono cambiate e l’Italia ha adottato le normative europee, non ci saranno referendum, non ci saranno dibattiti pubblici, ma gli enti locali ed i cittadini dovranno dare motivazioni tecniche per giustificare le loro osservazioni.Se il buon giorno si vede dal mattino, se queste sono le motivazioni del No, direi che a Gennaio massimo Febbraio potremmo avere l’ok sul Via e su tutto il resto della procedura…Peccato, mi sarei aspettato di più, anche perché da sempre utilizzo nel mio lavoro il metodo Toyota, quello del continuous improvment, tutto è’ perfettibile, tutto è’ migliorabile, ma per fare questo lavoro occorre cervello e cultura, due elementi che sulla pagina del piccolo di oggi erano piuttosto assenti…

Konkurencija Krku

Talijani grade LNG terminal u blizini Trsta

Italija, koja zasad ima dva operativna LNG terminala, želi postati glavni opskrbljivač prirodnog plina u EU i planira izgraditi sustav LNG terminala duž obale; na jadranskoj obali Talijani planiraju izgraditi šest terminala od Brindisija do Trsta.

Foto Damir ŠKOMRLJ

RIJEKA   Nakon što je talijanska strana u svibnju prošle godine pomalo neočekivano zamrznula svoje planove izgradnje dvaju LNG terminala kod Trsta, neposredno uz slovensko-talijansku granicu – jednog u Žavljama i drugog off-shore terminala u tršćanskom zaljevu, 15-tak kilomentara od obale, neposredno uz osimsku granicu na moru – koji su naišli na protivljenje susjeda, naročito Slovenaca, mir nije dugo potrajao. Talijani, naime, najavljuju izgradnju novog LNG terminala, doduše višestruko manjeg kapaciteta od onog čija je izgradnja bila planirana u Žavljama, ali ponovno na svega dva kilometara od slovensko-talijanske granice. Novi plinski terminal, kojeg u Trstu već nazivaju »mini« terminalom, zbog usporedbe s njegovim nesuđenim starijim bratom – koji zapravo predstavlja ostvarenje prošlogodišnju najavu da će odmah nakon odustajanja od LNG terminala u Žavljama tražiti novu lokaciju u tom području – trebao bi niknuti u blizini Devina kod Trsta, u neposrednoj blizini ušća rijeke Timave.
Nacrte za izgradnju novog plinskog terminala tamošnjim lokalnim vlastima već je predstavila talijanska kompanija Smart Gas, iza koje stoji finski kapital, odnosno koncern Wärtsilä, koja planira sve dozvole za izgradnju prikupiti do 2016. godine. Izgradnja bi trajala dvije godine i novi plinski terminal bi bio u pogonu 2018. godine.

Nakon neuspjeha s prvim LNG terminalom kod Trsta kojeg je trebala izgraditi španjolska tvrtka Gas Natural – a koji je izazvao snažno protivljenje ne samo susjeda, nego i organizacija za zaštitu okoliša i lokalnog stanovništva – novi je projekt zamišljen tako da bude prijazniji okolišu i prihvatljiviji stanovništvu. Dok je »stari« LNG terminal trebao koštati 500 milijuna eura, novi će biti pet puta jeftiniji. Terminal će se sastojati od dva plinska rezervoara visine 30 metara, kapaciteta 170 tisuća kubičnih metara plina, što je višestruko manje od kapaciteta planiranog terminala u Žavljama. I plinovod kojim će povezati novi terminal na plinsku mrežu imat će višestruko uže cijevi od starih planova. Terminal bi hladila morska voda, koja bi bila vraćana u more s temperaturom od četiri stupnja Celzija.

Ni uplovljavanje velikih prekooceanskih tankera ne bi trebao poremetiti funkcioniranje obližnjeg pristaništa. Planira se izgradnja lukobrana i novog mola za prihvat tankera, kojih bi godišnje bilo od 16 do 33 – dakle puno manje nego što je prvotno bilo planirano. Jedino će zbog plitkog mora u tom dijelu Tršćanskog zaljeva morati povećati dubinu sa sadašnjih 11 i pol na 13 i pol metara, zbog čega će morati iskopati 300 tisuća kubika blata i mulja.

Iako investitori naglašavaju pozitivne strane novog terminala, pritom posebno uvjeravajući da on neće predstavljati prijetnju okolišu, kao i njegovu važnost za gospodarstvo i potrošače, lokalni ekološki aktivisti, koji su pokopali jedan sličan projekt, već su na nogama. Kritičari upozoravaju da će i novi terminal, bez obzira na to što je manji od prvotnog prijedloga, škoditi okolišu, turizmu i ribarstvu, koji su glavne gospodarske djelatnosti u tom dijelu Italije. Upozoravaju, naravno, i da će novi tankeri dodatno opterećivati ionako preopterećen promet u tom dijelu Jadrana, jer su u blizini dvije velike luke, tršćanska i koparska.

Investitori su u Rimu već predali zahtjev za lokacijsku dozvolu i izradu studije utjecaja na okoliš. Italija još nije obavijestila susjedne zemlje o gradnji terminala, na što je obvezana međunarodnom konvencijom (ESPO) u slučaju da projekt utječe na okoliš susjednih zemalja. Italija se prije godinu dana pismeno obvezala da će svoje energetske planove ubuduće usklađivati sa Slovenijom i Hrvatskom, koje također imaju svoje planove o izgradnji LNG terminala, ne želeći više ignorirati pitanje prekograničnog utjecaja tih objekata.kraj teksta

AAG dela izljučno z denarjem, ki ga pridobi od sponzorjev in prostovoljnih prispevkov.Podprite naše delo za prihodnost naših otrok.Prispevke lahko nakažete na TTK odprt pri Poštni Banki Slovenije:SI56- 9067-2000-0636-284. Lahko pa nam tudi pomagate tako, da nam namenite del svoje dohodnine, ki bi jo drugače morali dati državi – kliknite na povezavo:NAMENITE DEL DOHODNINE AAG, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI!
Za prispevek se Vam najlepše zahvaljujemo!Konec meseca marca 2014 je zgornji video na festivalu v Portorožu prejel tri zlata priznanja! Za projekt je AAG “ZAUSTAVITEV IZGRADNJE PLINSKEGA TERMINALA ŽAVLJE” je porabila čez 15000 evrov lastnih sredstev, od redkih donacij pa smo prejeli 1400 evrov, razliko 12500 evrov moramo še vedno pokriti. Donacije in prispevke za ta projekt še vedno lahko nakažete na naš račun odprt pri PBS: SI56 9067 2000 0636 284.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo agenciji Publicis za našo skupno akcijo proti gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Izgradnja tega terminala bi za severni Jadran pomenila biotsko katastrofo, saj bi se voda shladila za 5 st celzija, istočasno pa bi veliki dvignili iz dna živo srebro. Vse skupaj bi pomenilo tudi konec turizma na tem delu Jadrana. BI JEDLI RIBO OBOGATENO Z ŽIVIM SREBROM, BOSTE DOPUSTILI, DA NAS ITALIJA IZIGRA IN NAMESTO V ŽAVLJAH PLINSKI TERMINAL ZGRADIJO V TRŽIČU ???

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA

aag-reklama

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/