About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs

AAG je podal zahtevo na ARSO za vključitev v postopek izdaje OVD v zadevi LESONIT


AAG je v predpisanem roku, sladno s svojim statutom na pobudo članov AAG v Ilirski Bistrici, oddal zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaženje okolja večjega obsega, zaprošenega na zahtevo stranke – LESONIT.

lesonit1

V AAG zahtevamo, da ARSO vlogo firme Lesonit, d.o.o. zavrne oz. dopolni, ker je nepopolna in tako ni primerna za nadaljnjo obravnavo za pridobitev OVD.

V obrazložitvi smo navedli:

1. Lesonit v svoji proizvodnji uporablja tudi nevarne in zdravju škodljive snovi in bi moral vlogo dopolniti tudi v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Seveso III). V zadnjih nekaj letih beležimo v Sloveniji več velikih požarov in drugih onesnaževanj, čemur botrujejo tudi nepopolna OVD (primer Kemis in drugi).

2. Hkrati mora Lesonit tudi pridobiti novo gradbeno dovoljenje, ki bo vsebovalo nove okoljske in količinske podatke ter nove vplive na okolje in na zdravje ljudi, kar se zahteva v postopkih za IED in Seveso III. Lesonit se namreč nahaja v neposredni bližini naseljenih predelov Ilirske Bistrice. V gradbenem dovoljenju pa je vpliv na okolje zgolj znotraj ograje podjetja, čeprav je dokazano skozi vrsto let in s pritožbami krajanov (na primer objavljeno: https://www.dnevnik.si/1042534111 in https://old.delo.si/novice/slovenija/lesonit-prebivalce-prepricuje-da-pretiranega-hrupa-ni.html), da gre vpliv Lesonita po vsej Ilirski Bistrici.

3. Nadalje mora občina Ilirska Bistrica preveriti v OPN, ali je Lesonit ob povečani proizvodnji še lahko praktično sredi naselja.

4. Nesprejemljiva je določitev vplivnega območja v glavnem znotraj ograje podjetja (dokument A53-vplivno območje, julij 21 in P53- jul.21), ko vemo, da že v sedanjem obsegu proizvodnje s svojimi izpusti onesnažuje naselje in zrak Ilirske Bistrice. Dokazov o tem je veliko, prilagamo le posledice nalaganja zdravju škodljivega lesnega prahu na vozilih, balkonih, hišah in drugod. Smatramo, da modelni izračuni, vsebovani v P53 ne prikazujejo možnega onesnaževanja v različnih vremenskih razmerah. Dejansko so nesprejemljiva onesnaževanja dokazana, saj jih ugotavljajo in morajo prenašati prebivalci.

5. V oceni vplivov na okolje je treba torej upoštevati vremenske razmere, ko je v Ilirski Bistrici temperaturni obrat in se vsi izpusti kondenzirajo in povečajo v samem naselju, kar ni izdelano in je treba oceno vplivov v teh vremenskih razmerah dopolniti. Prav tako so obdobja brez vetra, kar pomeni, da izpusti ostanejo nad naseljem. Teh meritev ni nihče opravil, pa bi jih moral, strupen zrak pa krajani dihajo, skupaj s smradom in tudi zbolevajo, še posebej se koncentrira smrad in rakotvorni in genotoksičen formaldehid.

6. Nadalje so nesprejemljive občasne, na nekaj let, meritve škodljivih izpustov kot so prah, smrad in formaldehid. Zahtevamo, da se vgradijo kontinuirne meritve škodljivih izpustov v zrak in v vodo in se meritve javno objavljajo. V morebitnem OVD mora biti ta kot tudi druge zahteve napisano.

7. V dokumentaciji manjka obvezen elaborat z oceno tveganja za izredne dogodke (požar, nepredvideni izpusti, onesnaženja zraka ipd.), nekaj posameznih ukrepov v dokumentaciji ni dovolj. Za izdelavo ocene tveganja za izredne dogodke je potrebno izdelati različne scenarije, kaj gre lahko narobe in kakšni so vplivi teh nesreč. Nato se izbere najslabši scenarij ter temu prilagodi ukrepe.

8. Zahtevo utemeljujemo s predpisi EU in drugimi akti. EU je izdala smernice za ocene tovrstnih tveganj ” »Risk assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management«, SEC (2010) 1626 final, z dne 21. 12. 2010, obstajajo pa tudi standardi. Podlaga za izdelavo ocen tveganj za nesreče je Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 924), ki so prevzeti tudi v našo zakonodajo. V taki oceni se mora upoštevati tudi človeški faktor.

AAG je pripravljen sodelovati pri implementaciji zahtev, ne zgolj navedenih v tem dopisu, ampak še pri drugih nerešenih problemih škodljivih izpustov Lesonita.

POSTANITE ČLAN AAG saj vam je v takih in podobnih primerih zagotovljena pomoč!

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Avstrija uvaja kavcijo na plastično embalažo


STA

Avstrijska vlada se je odločila predlagati uvedbo kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke za pijačo. Ta bi bil enak, kot že velja za stekleno embalažo za pijače.

PLASTIČNA EMBALAŽA

Kupec bo denimo kupil nekaj sadnih sokov v plastenkah in zanje plačal kavcijo. Kako visoka bo ta, še ni znano, po navedbah avstrijske televizije ÖRF se je nazadnje omenjalo 20 do 30 centov na plastenko. Ko bo kupec embalažo vrnil nazaj v trgovino, bo ta znesek prejel nazaj.

Cilj predloga, ki ga mora potrditi še avstrijski parlament, je zagotoviti, da se plastična embalaža reciklira in ne konča v smeteh.

Novost, ki jo poznajo že v več evropskih državah, naj bi Avstrijci uvedli leta 2025.

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Svetovni dan hrane 2021 – 16. oktober


Hrana, ki jo izberemo, in način, kako jo zaužijemo, vplivata na naše zdravje in zdravje našega planeta. Ima vpliv na način delovanja kmetijsko-živilskih sistemov zato moramo biti del spremembe.

Prihodnost hrane

Kmetijsko-živilski sistem je zapleten izraz, ki se morda zdi daleč od vaše realnosti, vendar veste, da je naše življenje odvisno od njih? Vsakič, ko jemo, sodelujemo v sistemu. Hrana, ki jo izberemo, in način, kako jo pridelamo, pripravimo, skuhamo in shranimo, so sestavni in aktivni del načina delovanja kmetijsko-živilskega sistema.

Trajnostni kmetijsko-živilski sistem je sistem, v katerem so različna zadostna, hranljiva in varna živila na voljo po dostopni ceni za vsakogar in nihče ni lačen ali trpi zaradi kakršne koli oblike podhranjenosti. Police so založene na lokalni tržnici ali v trgovini z živili, vendar je manj hrane zapravljene, veriga preskrbe s hrano pa je bolj odporna na udarce, kot so ekstremno vreme, skoki cen ali pandemije, hkrati pa omejujejo in ne poslabšujejo degradacijo okolja ali podnebne spremembe . Dejansko trajnostni kmetijsko-živilski sistemi zagotavljajo prehransko varnost in prehrano za vse, ne da bi pri tem ogrozili ekonomsko, socialno in okoljsko podlago za prihodnje generacije. Privedejo do boljše proizvodnje, boljše prehrane, boljšega okolja in boljšega življenja za vse.

Kmetijsko-živilski sistemi zaposlujejo milijardo ljudi po vsem svetu, več kot kateri koli drug gospodarski sektor. Poleg tega način proizvodnje, porabe in na žalost odpadne hrane močno škoduje našemu planetu in povzroča nepotreben pritisk na naravne vire, okolje in podnebje. Proizvodnja hrane prepogosto degradira ali uničuje naravne habitate in prispeva k izumrtju vrst. Takšna neučinkovitost nas stane trilijone dolarjev, kar pa je najpomembneje, današnji kmetijsko-živilski sistemi razkrivajo globoke neenakosti in krivice v naši globalni družbi. Tri milijarde ljudi si ne more privoščiti zdrave prehrane, medtem ko se prekomerna telesna teža in debelost po vsem svetu še naprej povečujeta.

Pandemija COVID-19 je poudarila, da je potrebna nujna sprememba poti. Kmetom, ki se že spopadajo s podnebnimi variabilnostmi in skrajnostmi, je bilo še težje prodati svoje pridelke, vse večja revščina pa vse več prebivalcev mesta spodbuja k uporabi bank s hrano, milijoni ljudi pa potrebujejo nujno pomoč v hrani. Potrebujemo trajnostne kmetijsko-živilske sisteme, ki bodo sposobni nahraniti 10 milijard ljudi do leta 2050.

Svetovni dan hrane

16. oktober je svetovni dan hrane . Zaradi kolektivnih ukrepov v 150 državah je svetovni dan hrane eden najbolj slavnih dni koledarja ZN. Na stotine dogodkov in dejavnosti ozaveščanja združuje vlade, podjetja, nevladne organizacije, medije in širšo javnost. Spodbujajo svetovno ozaveščenost in ukrepanje za tiste, ki trpijo zaradi lakote, in za potrebo po zagotavljanju zdrave prehrane za vse.

#WorldFoodDay 2021 bo zaznamovan drugič, medtem ko se države po vsem svetu spopadajo z razširjenimi učinki svetovne pandemije Covid-19. Čas je, da pogledamo v prihodnost, ki jo moramo skupaj zgraditi.

Hrana in okolje

Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je globalni obseg izgube hrane ocenjen na 1,6 milijarde ton “ekvivalentov primarnih proizvodov”. Skupna izguba hrane za užitni del tega znaša 1,3 milijarde ton. To vpliva na okolje:

 • Ogljični odtis odpadne hrane je ocenjen na 3,3 milijarde ton ekvivalenta CO2 toplogrednih plinov, ki se letno spustijo v ozračje.
 • Skupna količina vode, ki se vsako leto porabi za proizvodnjo izgubljene ali zapravljene hrane (250 km3), je enakovredna letnemu toku ruske reke Volge ali trikratnemu volumnu Ženevskega jezera.
 • Podobno se 1,4 milijarde hektarjev zemlje (28% svetovnih kmetijskih površin) letno porabi za proizvodnjo izgubljene ali zapravljene hrane.
 • Kmetijstvo je odgovorno tudi za večino groženj ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam, ki jih spremlja Mednarodna zveza za varstvo narave (IUCN).
 • Nizek odstotek vseh odpadkov hrane je kompostiran. Velik del konča na odlagališčih in predstavlja velik del komunalnih trdnih odpadkov. Emisije metana z odlagališč predstavljajo tudi enega največjih virov emisij toplogrednih plinov iz sektorja odpadkov.

Kasneje se živilo po verigi zapravlja, večji je njegov vpliv na okolje, ker moramo upoštevati energijo in naravne vire, porabljene pri predelavi, transportu, shranjevanju in kuhanju hrane. Odpadki hrane, ki končajo na odlagališčih, proizvajajo veliko količino metana – močnejši toplogredni plin kot celo CO2. Za nepoznavalce presežne količine toplogrednih plinov, kot so metan, CO2 in klorofluoroogljikovodiki, absorbirajo infrardeče sevanje in segrejejo zemeljsko atmosfero, kar povzroča globalno segrevanje in podnebne spremembe.

Ker kmetijstvo predstavlja 70% vode, porabljene po vsem svetu, odpadna hrana predstavlja tudi veliko odpadkov sladke vode in virov podtalnice. Rečeno je, da se količina vode, ki je približno trikrat večja od prostornine Ženevskega jezera, porabi samo za proizvodnjo hrane, ki je ne zaužijemo. Če vržete kilogram govejega mesa, v bistvu zapravite 50.000 litrov vode, ki je bila uporabljena za proizvodnjo tega mesa. Na enak način, ko zlijete en kozarec mleka v odtok, se izgubi skoraj 1.000 litrov vode.

Če pogledate rabo zemljišč, se okoli 1,4 milijarde hektarjev zemlje, kar je približno tretjina celotne površine kmetijskih zemljišč na svetu, porabi za pridelavo hrane, ki je zapravljena. Milijoni litrov olja se vsako leto zapravijo tudi za proizvodnjo hrane, ki je ne jemo. Vse to niti ne upošteva negativnih vplivov na biotsko raznovrstnost zaradi dejavnosti, kot so enosetev in pretvorba divjih zemljišč v kmetijska območja.

V „Povečanju nacionalno določenih prispevkov (NDC) za živilske sisteme“ je navedeno, da vsi elementi in dejavnosti v zvezi s proizvodnjo, predelavo, distribucijo, pripravo in porabo hrane predstavljajo do 37%vseh emisij toplogrednih plinov; nadaljevanje po običajni poti bo samostojno izčrpalo proračun emisij, združljiv s 1,5 ° C, za vse sektorje. Čeprav 89% NDC omenja kmetijsko proizvodnjo, so cilji zmanjšanja emisij iz kmetijstva v glavnem vključeni v širše cilje rabe tal. Predvsem se drugi ukrepi v živilskem sistemu, na primer zmanjšanje izgube hrane in odpadkov ali prehod na bolj trajnostno prehrano, močno zanemarjajo, čeprav predstavljajo skupno priložnost za zmanjšanje emisij za kar 12,5 Gt CO2e – kar je enako 2,7 milijard avtomobilov s ceste.

Vpliv na okolje v eko točkah (EP) na kilogram živilskih odpadkov, ki se jim je mogoče izogniti, v gospodinjstvih in gostinski industriji. Višja kot je kategorija na lestvici, večji je vpliv na okolje na kilogram. Ponovna uporaba živilskih odpadkov lahko pomeni, da je treba proizvesti manj krme za živali, komposta itd. Okoljske koristi teh prihrankov so bile upoštevane v izračunu in v grafikonu. Slika švicarskega zveznega urada za okolje (FOEN).

Izguba hrane in odpadki

Po podatkih FAO se med žetvijo in prodajo na drobno po vsem svetu izgubi približno 14% proizvedene hrane. Znatne količine se zapravijo tudi na drobno in na ravni porabe. Okoljski program Združenih narodov (UNEP) navaja, da svet že proizvaja dovolj hrane za prehrano vseh na planetu, v zadnjem poročilu o indeksu živilskih odpadkov za leto 2021 pa je več kot 17% hrane zapravljenih skupaj.

Približno 38% celotne porabe energije v svetovnem živilskem sistemu se porabi tudi za proizvodnjo izgubljene ali zapravljene hrane. Poleg tega za proizvodnjo hrane potrebujejo semena, zemljo in delo kmetov, da ne omenjamo goriva, ki ga potrebujemo za prevoz. Vsi ti viri se izgubijo, ko se hrana zapravi.

Poleg tega odstranjevanje izgube hrane in odpadkov na odlagališčih vodi do emisij toplogrednih plinov, kar prispeva k podnebnim spremembam. Oblikovalci politik lahko izboljšajo možnosti za doseganje podnebnih ciljev in omejitev globalnega segrevanja na 1,5 ° C, tako da se bolj natančno zavežejo preoblikovanju nacionalnih prehranskih sistemov.

Mednarodna baza podatkov

Izguba hrane in odpadkov Zbirka je največja spletna zbirka podatkov o obeh izgubo hrane in živilskih odpadkov in vzrokih poročali po vsej literaturi. Podatkovna zbirka vsebuje informacije iz odprto dostopnih poročil in študij, ki merijo izgubo hrane in odpadke v živilih, stopnje vrednostne verige in geografska območja. Oktobra 2019 je bilo vključenih več kot 480 publikacij in poročil, ki so ustvarila več kot 20.000 podatkovnih točk. Podatke je mogoče poizvedovati, prenesti in narisati na interaktiven in strukturiran način. Podatkovno zbirko lahko uporabljajo vsi, ki želijo izvedeti več o izgubah hrane in odpadkih.

Hrana in cilji trajnostnega razvoja

Zmanjšanje izgube hrane in odpadkov je ključnega pomena za dosego ciljev trajnostnega razvoja ZN (SDG) . Natančneje, cilj SDG 12 je zagotoviti trajnostne vzorce porabe in proizvodnje, ki vsebujejo široko paleto ciljev v zvezi z odpadki hrane.

Cilj SDG 12.3

Do leta 2030 prepoloviti globalno količino živilskih odpadkov na prebivalca na ravni maloprodaje in porabe ter zmanjšati izgubo hrane vzdolž proizvodnih in dobavnih verig, vključno z izgubami po žetvi. Za merjenje odpadne hrane in izgube sta bila predlagana dva indeksa:

Podindikator 12.3.1.a-Indeks izgube hrane

Indeks izgube hrane (FLI) se osredotoča na izgube hrane, ki nastanejo od proizvodnje do (in ne vključujejo) maloprodajne ravni. Meri spremembe odstotnih izgub za košarico 10 glavnih dobrin po državah v primerjavi z osnovnim obdobjem. FLI bo prispeval k merjenju napredka pri doseganju cilja 12.3 trajnostnega razvoja.

Podindikator 12.3.1.b-Indeks živilskih odpadkov

V pripravi je predlog za merjenje živilskih odpadkov, ki obsega maloprodajo in porabo. UNEP prevzema vodstvo pri tem podindikatorju.

Dejanja

Globalno in lokalno so potrebni ukrepi za čim večjo uporabo hrane, ki jo proizvajamo. Uvedba tehnologij, inovativnih rešitev (vključno s platformami za e-trgovino za trženje, izvlečnih mobilnih sistemov za predelavo hrane), novih načinov dela in dobrih praks za upravljanje kakovosti hrane ter zmanjšanje izgube hrane in odpadkov so ključni za uvajanje sprememb.

Da bi preprečili odpadno hrano, je treba na vsaki stopnji postopka uvesti spremembe – od kmetov in predelovalcev hrane do supermarketov in posameznih odjemalcev. Kot prvi korak je treba dati prednost uravnoteženju proizvodnje s povpraševanjem. To v bistvu pomeni manjšo rabo naravnih virov za proizvodnjo hrane, ki ni potrebna.

Več prizadevanj bi bilo treba vložiti tudi v razvoj boljših postopkov spravila, shranjevanja, predelave in distribucije hrane. Če pride do prevelike ponudbe, je treba ukrepe prerazporediti ali preusmeriti na ljudi, ki potrebujejo pomoč. Poleg tega lahko različni akterji zmanjšajo svoj “živilski odtis” tako, da ugotovijo, kje nastajajo odpadki, in sprejmejo ukrepe za njihovo odpravo. Sadje, ki je nepravilno oblikovano ali “grdo”, ni nujno slabo in ga je še vedno mogoče kupiti in uporabiti v jedeh, kot so juhe.

Potrošniki bi morali poskusiti kupiti hrano tudi v skladu z načrtom obroka, da ne bi na koncu zapravili užitne hrane. Hrana je lahko cenejša pri nakupu na veliko, vendar v resnici ne prihranite denarja, ko jo ob koncu tedna le vržete v koš.

Če je hrana še vedno neprimerna za prehrano ljudi, jo lahko uporabimo za krmo živine in prihranimo dragocene vire, ki bi jih sicer uporabili za proizvodnjo komercialne krme. Če hrane sploh ni mogoče ponovno uporabiti, jo moramo vsaj poskušati reciklirati na odgovoren način, namesto da jo pošljemo na odlagališča, kjer še naprej gnije.

Rešitve

Proizvodnja hrane ima velik vpliv na naš planet. Poleg tega se pričakuje, da se bodo svetovne potrebe po proizvodnji hrane do leta 2030 povečale za več kot 40%, do leta 2050 pa za 70% v primerjavi s povprečnimi ravnmi 2005–2007, po podatkih OECD in FAO . Ker je več kot polovica bivalnih zemljišč na Zemlji trenutno v uporabi za kmetijstvo, imajo kmetje in proizvajalci hrane pomembno vlogo pri ohranjanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Izguba zdravih tal zmanjšuje kmetijske pridelke in bi lahko do leta 2050 povzročila primanjkljaj proizvodnje hrane za 25%. Poleg tega naj bi po podatkih Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) povečanje biotske raznovrstnosti tal prispevalo do 2,3 milijard ton dodatne pridelkov na leto v vrednosti 1,4 bilijona USD.

Vodilni strokovnjaki v okviru dialoga o rešitvah in hrani v naravi, ki sta ga vodila ženevska okoljska mreža in IUCN, so razpravljali, zakaj NbS predstavlja ključno pot za dosego tega cilja, hkrati pa prispeva k uveljavljenim mednarodnim in globalnim ciljem. Sprejetje pristopov NbS za izboljšanje naših živilskih sistemov je bistveno za izpolnjevanje temeljne človekove pravice do hrane in prispeva k več imperativom Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Po podatkih UNEP svet že proizvaja dovolj hrane za prehrano vseh na planetu. Kot je pokazalo nedavno poročilo o indeksu živilskih odpadkov za leto 2021 , je več kot 17% hrane zapravljenih. Odpadki hrane predstavljajo do 10% svetovnih emisij toplogrednih plinov. Lahko se pojavi na koncu porabnika, kjer se hrana zavrže, ali kot izguba po žetvi-pri skladiščenju, transportu, pakiranju ali na drugih stopnjah, preden hrana pride na mizo. UNEP je ugotovil, da je svetovno povprečje 74 kg porabljene hrane na prebivalca vsako leto podobno od držav z nižjim do srednjim dohodkom do držav z visokim dohodkom, kar pomeni, da ima večina držav še možnosti za izboljšave.

Prehranske navade predstavljajo drugo področje posega. V zadnjih 50 letih je prehrana postala vse bolj homogena, prevladujejo poljščine, ki so bogate z energijo, a revne z makrohranili. Od tisočev rastlin in živali, ki so se v preteklosti uporabljale za hrano, manj kot 200 trenutno prispeva k svetovni oskrbi s hrano, le devet poljščin pa predstavlja skoraj 70% celotne pridelave pridelkov. V mnogih primerih – zlasti v državah v razvoju – ljudje ne prejemajo celotne palete hranil, ki so bistvenega pomena za zdravje ljudi. Pravzaprav je nizka prehranska raznolikost presegla kalorično pomanjkljivost kot primarno gonilo smrti.

Zmanjšanje odpadne hrane in spreminjanje prehranskih vzorcev bi lahko zmanjšali antropogene emisije toplogrednih plinov iz živilskega sistema za kar 50%. Poleg tega bi lahko obnova biotske raznovrstnosti okrepila odpornost živilskih sistemov, kmetom pa omogočila diverzifikacijo proizvodnje in spopadanje s škodljivci, boleznimi in podnebnimi spremembami.

Planetna prehrana

Po podatkih je prehrana, ki temelji na planetu , zelo koristna za zdravje ljudi in ima nizke vplive na okolje. S sprejetjem planetarne prehrane lahko zmanjšate:

 • Emisije toplogrednih plinov na osnovi hrane za najmanj 30%
 • Izguba divjih živali do 46%
 • Raba kmetijskih zemljišč za najmanj 41%
 • Predčasna smrt za najmanj 20%

Heroj hrane

Ne glede na starost smo lahko heroj hrane! Spoznajte dejanja, da postanete junak hrane, od uživanja več sadja in zelenjave do zmanjšanja živilskih odpadkov, nakupa lokalno pridelane hrane ali celo pridelave lastne hrane doma.

Naše odločitve in dejanja so lahko pomembne in v knjigi dejavnosti ob svetovnem dnevu hrane lahko spremljamo tudi pot hrane od kmetije do naše mize in velika prizadevanja, ki jih junaki hrane vložijo, ne glede na okoliščine.

Prehrambeni sistemi

Izraz “živilski sistem” se nanaša na konstelacijo dejavnosti, povezanih s proizvodnjo, predelavo, prevozom in uživanjem hrane. Prehrambeni sistemi se dotikajo vseh vidikov človeškega obstoja. Zdravje naših prehranskih sistemov močno vpliva na zdravje našega telesa, pa tudi na zdravje našega okolja, našega gospodarstva in naše kulture. Kadar živilski sistemi delujejo dobro, nas lahko združijo kot družine, skupnosti in narode.

Toda preveč svetovnih živilskih sistemov je krhkih, neraziskanih in ranljivih za propad, kar so milijoni ljudi po vsem svetu izkusili iz prve roke med krizo COVID-19. Ko naši živilski sistemi odpovejo, posledična motnja ogrozi naše izobraževanje, zdravje in gospodarstvo ter človekove pravice, mir in varnost. Kot v mnogih primerih so najbolj ranljivi tisti, ki so že revni ali marginalizirani.

Dobra novica je, da vemo, kaj moramo storiti, da se vrnemo na pravo pot. Znanstveniki se strinjajo, da je preoblikovanje naših živilskih sistemov eden najmočnejših načinov za spremembo smeri in napredek pri doseganju vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja. Obnova svetovnih prehranskih sistemov nam bo omogočila tudi, da se odzovemo pozivu generalnega sekretarja Združenih narodov, naj se od COVID-19 “bolje gradimo”. Vsi smo del prehranskega sistema, zato se moramo vsi združiti, da bi dosegli preobrazbo, ki jo svet potrebuje.

Vir: International Resource Panel

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Karibski pristan za premoženje bioplinarn


Matej Zwitter – portal OŠTRO

bioplinarna Pirniče

Foto AAG: Bioplinarna “PIRNIČE”

»Globalna gospodarska kriza je v letu 2011 v krizo pahnila ogromno podjetij, zato smo še posebej ponosni, da smo v tem pogledu izjema,« se je v poslovnem poročilu za tisto leto pohvalil Miran Hrženjak, tedanji direktor mariborskega podjetja Keter Organica.

Imel je razlog za optimizem. Keter Organica, ki se je ukvarjal z načrtovanjem in gradnjo bioplinskih elektrarn, je do takrat zgradil oziroma nadgradil dvanajst bioplinarn, večinoma za vlagatelje iz vzhodne Slovenije.

Mediji so podjetje opisovali kot »vodilnega ponudnika bioplinarn«. Zgolj v obdobju dveh let je prihodke povečalo kar za 840-krat, in sicer z nekaj manj kot dvajset tisočakov leta 2009 na 16,6 milijona evrov leta 2011.

Toda izjemna zgodba skupine Keter je naposled sledila kriznemu scenariju, le da z nekajletnim zamikom. Njeno rast so namreč poganjala bančna posojila, ki so se izkazala za previsoka, da bi jih vlagatelji lahko odplačevali.

V sklepni fazi so banke na državo oziroma družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) prenesle 43,4 milijona evrov slabih terjatev do prezadolženih vlagateljev v Keterjeve bioplinarne.

Kot je Oštru pojasnil eden od vlagateljev, ki se javno ne želi izpostavljati, so jim pri urejanju bančnih posojil pomagali prav v skupini Keter, ki se je takrat oglaševala kot edina ponudnica bioplinarn na ključ.

Toda večina je morala ključe svojih bioplinarn nazadnje predati stečajnim upraviteljem. Med njimi je bil tudi ljutomerski samostojni podjetnik Domen Jurša, ki mu je Keter leta 2011 zgradil bioplinarno v Središču ob Dravi, tri leta kasneje pa je DUTB predlagala njegov stečaj. 

»Finta je, da so me stisnili v kot,« je leta 2014 pojasnjeval slabi banki, ki je zahtevala pojasnila o pogodbi, s katero je bioplinarno oddal v najem podjetju Pulverem, kažejo dokumenti, ki jih je ptujskemu okrožnemu sodišču predložila DUTB. 

Kdo natanko je Juršo stisnil v kot, ni jasno, toda preiskovanje Oštra je pokazalo, da je bil najemnik njegove bioplinarne Pulverem del mreže podjetij, ki so v letih 2013 in 2014 pred upniki postopno umikala premoženje bioplinarn, ki so jih zgradila Keterjeva podjetja.

Ko je šla leta 2013 v stečaj ena prvih, iz Zgornjih Pirnič, se je pojavilo podjetje Solvus, ki je bilo v lasti javnosti neznanega podjetnika iz Rač Milana Strnada. Od štirih Keterjevih družb je odkupilo terjatve do lastnika bioplinarne in si posledično prek izvršbe prilastilo za 413 tisoč evrov bioplinarniške opreme.

Preostanek kupljenih terjatev je Strnadovo podjetje prodalo podjetju mariborskega finančnega svetovalca Romana Hübla. To je od zgornjepirniške bioplinarne odkupilo še 395 tisoč evrov vreden generator, najverjetneje v sklopu pobota terjatve.

Pandorini dokumenti razkrivajo, da sta Strnad in Hübl poslovala prek istega podjetja z Britanskih Deviških otokov – RH International. Med letoma 2013 in 2016 so se njegovi dejanski lastniki dvakrat zamenjali, nazadnje pa je podjetje pristalo pri Strnadu. Oštrovo preiskovanje je pokazalo, da je bil RH International vpleten v stečaje vsaj treh bioplinarn.

CELOTNI ČLANEK: https://www.ostro.si/si/zgodbe/karibski-pristan-za-premozenje-bioplinarn

Pripis AAG: AAG je že pred leti opozarjal, da so se zaradi vabljivih subvencij v Sloveniji razbohotile megalomanske bioplinarne z slabo tehnologijo in poceni neprimerno opremo, ki je zastrupljala ljudi in naravo pa nas žal politika zaradi lastnih interesov ni hotela slišati. Nekatere bioplinarne to delajo še sedaj, ker jim inšpekcijske službe zaradi energetskih lobijev gledajo skozi prste!

Kmetje in drugi, ki so najemali milijonske kredite zanje, jih niso sposobni odplačevati, zato je na slabi banki končal tudi precejšen del kreditov za gradnjo neprimernih bioplinskih naprav. Koliko denarja sta bioplinarjem podelili obe največji državni banki, pa je bila velika skrivnost. Ko so pred leti NLB spraševali, koliko so odobrili kreditov za gradnjo bioplinarn, v kolikšnem znesku, kako poteka njihovo odplačevanje in kako konkretno poteka odplačevanje kredita, podeljenega za gradnjo bioplinarne Petač, so takole na kratko odpravili: “Podrobnosti iz poslovnih odnosov  ne moremo razkrivati, saj bi bilo to nekorektno in neprofesionalno,  v nasprotju z veljavnimi predpisi in dobro bančno prakso.”

Povezave:

bioplinarne in nadzor nad njihovim delovanjem – Subvencioniramo lastno smrt ?

Zaradi vabljivih subvencij so se v Sloveniji razbohotile megalomanske bioplinarne

Podjetje Bioštrom po skrivnostnem servisu bioplinarne v stečaj

Kdo bo plačal milijonske kredite propadlih bioplinarn?

AAG je ARSO priznal status stranskega udeleženca v primeru BioELEKTRARNE “KETER ORGANICA NOVA”

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Alpe Adria Green in posamezniki s skupno zahtevo, pobudo in pritožbo, na ustavno sodišče za ustavitev aktualnega projekta druge železniške proge / tira Divača – Koper


image

Slika posega z dolgim tunelom globoko pod nepropustno flišno plast (rumeno) z vodnimi viri (modro) v ob(čez) mejnem območju naravnega rezervata (vir: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/38).

Alpe Adria Green  se je pridružil skupinski pobudi in pritožbi predvsem zaradi okolje in naravo varstvenih nezakonitosti, kršitev EU SEA/EIA okoljskih direktiv in nepotrebnih hudih tveganj s tuneli v globoki kraški jamski svet in vodonosnik, tudi čezmejno, podpira pa tudi vse druge navedbe v vlogi. Ustavno sodišče Republike Slovenije je na nacionalnem nivoju edino, ki lahko absolutno prednostno, hitro in učinkovito, z začasno odredbo in kasneje z dokončno odločbo, ustavi skrajno neprimeren in škodljiv projekt in zahteva ponovno projektiranje.

Ustavno sodišče je dne 06.09.2021 vpisalo vlogo Alpe Adria Green in posameznikov pod št U-I-185/21 s skupno zahtevo , pobudo in pritožbo( kasneje se je pridružilo še nekaj posameznikov), na naslovno sodišče za ustavitev aktualnega projekta druge železniške proge / tira Divača – Koper (2TDK), s ‘konkretnimi in neposrednimi interesi in pravicami’ (24. člen ZUstS), zaradi posegov in vplivov v lastne in osebne pravice, pravne interese oz. položaj ter ustavno ‘pravico sodelovati v javnih zadevah’ ( 44. člen Ustave RS) in ‘pravico do učinkovitega pravnega sredstva’ (13. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin – EKČP).

Pobuda in pritožba:

Za absolutno prednostno presojo ustavnosti, zakonitosti, pravnosti, spoštovanja človekovih pravic pri vodenju investicije in pripravi projekta 2TDK s pomembnimi ustavnopravnimi vprašanji, ki so zaznani v konkretnem aktu »Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača– Koper« ( ZIUGDT, Ur. l. RS, št. 51/18 z dne 20. 7. 2018) in njegovih prejšnjih in kasnejših aktih s širšim pomenom od njih samih:

zaradi nezakonitosti in neskladij v podlagah prevzetih ustanovitvenih aktih in postopkih;

za udejanjanje prava, pravne države in spoštovanja človekovih pravic ter varovanje okolja, narave, zdravja, bivanja ter zaščite najvišjega skupnega dobrega;

za varstvo konkretnih lastnih in osebnih pravnih ter drugih interesov pobudnikov in pritožnikov ter državljanov v Republiki Sloveniji in Evropski uniji;

ter:

– za začasno odredbo ustavitve vseh dejanj investicije 2TDK do dokončne odločbe naslovnega sodišča ter pravnomočnosti odločb in sklepov drugih sodišč in inštitucij v Sloveniji in Evropski uniji;

– za celovito novo ovrednotenje investicij v železniško infrastrukturo Republike Slovenije in ponovna presoja (novelacija – modifikacija) investicije / projekta modernizacije železnice Divača – Koper.

A.

Ustavna pobuda in pritožba

Pobudniki in pritožniki, vlagatelji, v dodatkih k skupni zahtevi na naslovno sodišče za začetek postopka presoje, so vsak posamezno navedli in podpisali »Konkretne in neposredne lastne pravne interese, posege in vplive v lastne in osebne pravice, pravne interese oz. položaj«, na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. in 109/12 – ZUstS), prvega odstavka 50. člena in drugega odstavka 51. člena ZUstS, vlagamo na Ustavno sodišče Republike Slovenije kot najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti, človekovih pravic, temeljnih svoboščin in enakosti ter pravne države, pravnosti, pravne kulture in pravnega reda, s prilogami,

pobudo

za začetek postopka za presojo in

ustavno pritožbo

za udejanjanje prava, pravnosti, pravne države, temeljnih svoboščin in enakosti, pravne kulture in pravnega reda, spoštovanja človekovih pravic, varstvo pravnih in drugih interesov pobudnikov in pritožnikov državljanov Republike Slovenije (RS) in Evropske unije (EU)

za presojo

investicije druge železniške proge / tira Divača – Koper (2TDK) na navedenih podlagah: izpodbijanih aktih oz. njihovih določilih oz. umanjkanju le-teh, s posledico, med drugimi, nepooblaščenih ravnanj in njihovih opustitvah, kršitvah predpisov in postopkov, in podobno:

A.1.»Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper«

(ZIUGDT, Ur. l. RS, št. 51/18 dne 20. 7. 2018, sprejet na Vladi RS 8. 5. 2017 – EVA 2016-2430-0066) glede investicije drugega tira železniške proge Divača – Koper« (2TDK), podrejeno z:

»Akt o ustanovitvi družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.« (Vlada RS, 82 seja, sklep št. 01406- 4/2016/15 z dne 31. 3. 2016  – uradne objave in vpisa v sodni register ne najdemo;

»Poslovni načrt družbe 2TDK, družba za razvoj projekta, d.o.o.« (Vlada RS, 113 dopisna seja, sklep št. 47604- 2/2016/4 z dne 31. 3. 2016, )

– uradne objave ne najdemo; »Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača−Koper« (Ur.l.RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019) na podlagi prvega odstavka 23. člena in za izvrševanje 14. člena ZIUGDT.

A.2.Neustavnih, nezakonitih aktih in postopkih, neskladnih oz. neusklajenih tudi s pravom in direktivami EU, neposredno oz. posredno v pravnih podlagah prevzetih ustanovitvenih aktih in postopkih družbe »2TDK, družba za razvoj projekta, d.o.o.« kot investitorja drugega tira železniške proge Divača – Koper na podlagi – zaradi nezakonitosti in neskladij v pravnih podlagah prevzetih ustanovitvenih aktih in postopkih te družbe kot investitorja drugega tira železniške proge Divača – Koper.

Predvsem v naslednjih pravnih podlagah z neustavnostmi in nezakonitostmi s poudarkom na okoljskih in prostorskih spornostih za presojo naslovnega sodišča:

2.1. Sklep Vlade RS št. 343/07/2001-4 z dne 27. 11. 2003 o najustreznejšem poteku trase železnice Divača – Koper po varianti I/3 zaradi umanjkanja podlag in postopkov predpisanih z Uredbo tedaj veljavne ‘Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja’ (UEM, Ur.l.RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99– ZJF in 39/00 – ZJN-1).

2.2. Sklep Vlade o potrditvi DIIP, december 2004 (Sklepa nismo uspeli pridobiti niti dokumentov, ki so navedeni v »DIIP II. TIR DIVAČA –KOPER, 2004dec, št. PI-PR-2204«, poglavje 8 ‘Pregled opravljenih aktivnosti’ .). Dokument je brez ustreznih okolje in naravovarstvenih presoj. Navedene študije, od leta 1996, so obravnavale le prometno-tehnične in ekonomsko- finančne vidike. Po bistvenih spremembah projekta umanjkanje novelacije (modifikacije / reassessment) investicije / projekta modernizacije drugega tira Divača – Koper – od leta 2010 (umik Italije).

2.3. »Delno okoljevarstveno soglasje za poseg: gradnja drugega tira železniške proge Divača – Koper« izdano Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za železnice in žičnice, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (ARSO št. 35402-2/2012-96 z dne 13. 2. 2014); in »Dopolnilna odločba k delnemu okoljevarstvenemu soglasju »ARSO št. 35402-2/2012-100, z dne 29. 10. 2014).

2.4. Sprememba odloka o zavarovanju Beka- soteska Glinščice z dolino Griže, ponornimi jamami in arheološkimi lokalitetami Lorencon in grad nad Botačem – krajinski park.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica, št. 5-V- 523/2-O-12/ACMGM z dne 23. 7. 2012.

2.5. »Zakon o varstvu okolja« (Ur.l.RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO- 1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt- A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20).

2.6. »Sklep o izvedbi predhodnega postopka za nameravano spremembo posega ‘Drugi tir železniške proge Divača Koper’« (ARSO, št. 35405- 50/2020-18, z dne 29. 05. 2020).

2.7. »Sklep o izvedbi predhodnega postopka za nameravano spremembo posega (material, servisni tuneli) 2TDK« (ARSO, št. 35405-50/2020- 18, 20200529-042997.

2.8. »Zakon o urejanju prostora« (ZUreP- 2, Ur.l.RS, št. 61/17, 2. 11. 2017; ZUreP-1, Ur.l.RS, št. 110/02, 18. 12. 2002).

2.9. Zakon o ohranjanju narave (ZON- NB7, Ur.l.RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06, 82/2020 z dne 5. 6. 2020 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18). Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14: ZON-NPB7. »Gradbeni zakon« (GZ, Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 –popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP).

2.11. Kršitve direktiv EU, brez ali prepoznim prenosom v nacionalno zakonodajo, predvsem na področju varovanja okolja in narave, minimalno, formalistično, omejeno in ne temeljito vključevanje vseh deležnikov v javnih obravnavah in širših soočenjih, ne le NVO, tudi vseh zainteresiranih državljanov, slabo ovrednotena preprečevanja škode v naravi, spreminjanja projekta brez ponovnih obravnav, ignoriranje strokovne javnosti, itd.

2.12. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d.o.o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača

– Koper in za obveznosti družbe DARS d. d iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi, št. 007-106/2019/20-00211728, Ljubljana, z dne 9. 10. 2019, EVA 2019-2430-0029 (Ur.l.RS 81/2019 z dne 27.12.2019).

2.13.Neskladja v postopkih, kršitve in posegi v pravne in druge interese pobudnikov in pritožnikov ter državljanov v RS in EU.

Druge kršitve Ustave RS, Pogodbe o EU, ratificirane mednarodne pogodbe (Aarhuška konvencija).

A.3.Okolje, naravo in kulturno varstvene spornosti in nezakonitosti, nepotrebna hudo tvegana ravnanja, ob sprejemljivo tveganih in manj obremenjujočih možnostih ter umanjkanje odgovornosti in dolžnosti zaščite skupnega najvišjega dobrega.

Navedbe v posredovanih dokumentih SLO in EU naslovnikom s pozivi in zahtevami za ustrezna pravna in odgovorna ravnanja z navedbami. Na primer dokument »(SEA_EIA&moreAssessment- 2TDK_A-2TDKK_C)by2TiRailwayNoveltyReass essmentGroup-ver7(EU_SLO)« , poglavje »Conventions, Directives, Decrees, Formals, Rights,..«

B.

Navajamo nekaj glavnih nam (za)znanih pravnih in ustavnopravnih pomenov in vprašanj, ki presegajo pomen konkretnih zadev, zaradi pričakovane rešitve pomembnega ustavnopravnega vprašanja, učinkovitega sodnega varstva, vladavine prava v pravnem redu Evropske unije ter za preprečitev težko popravljivih oz. ne popravljivih posledic in škode.

B.1. Pravno in ustavnopravno širši pomeni in vprašljivosti – A.1. zgoraj.

»Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper« (ZIUGDT). Vlada RS je ignorirala poziv Komisije za preprečevanje korupcije, ki je navedla tehtne razloge za poziv Vladi RS k umiku predloga zakona ZIUGDT iz dnevnega reda seje dne 30. 3. 2017.

»Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača−Koper«

Uredba je tipični BOT koncesijski akt glede na njegove določbe v členih 9. do 14. (koncesijo podeli Vlada RS brez izvedbe postopka podelitve koncesije – 7. člen, brez navedb podlag da koncesionar izpolnjuje pogoje notranjega izvajalca po predpisih o javnem naročanju in podeljevanju koncesijskih pogodb).

Podelitev koncesije s sklepom Vlade RS, ki je hkrati edini družbenik ni določno regulirano v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l.RS, št. 91/15 z dne 30. 11.2015) in v Direktivi 2014/23/EU z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb je kršitev oz. je sporno zaradi nesmiselnosti ob že delujočih družbah z referencami za upravljanje investicij, zaradi negospodarnosti, omejevanja konkurence, podlag za korupcijo, itd.

Sprejeta je bila skoraj dve leti po sprejemu zakona ZIUGDT in skoraj tri leta po njegovem sprejemu na Vladi RS.

Nenavadna in sporna razmerja do koncedenta in le-tega do koncesionarja.

Podvajanje upravljavcev – posebna družba 2TDK, d.o.o. za kratek odsek druge proge / tira Divača – Koper. Prva, sedanja, proga pa, če resnično ne bo ukinjena, je (in bo!?) v upravljanju SŽ!?

B.2. Pravno in ustavnopravno širši pomeni in vprašljivosti – A.2. zgoraj

Navajamo samo glavne pomene in vprašljivosti kot podlaga naslovnemu sodišču, da presodi in odloči o tako pomembnem umanjkanju delovanja pravne države in kršenja človekovih pravic.

Sklep Vlade RS o najustreznejšem poteku proge / trase železnice Divača – Koper po varianti I/3 na podlagi ‘študije’ brez večine dokumentov, ki so jih takrat in jih tudi danes zahtevajo predpisi. Temeljni, ki je kršen ves čas, najmanj od leta 2003, je ‘Uredba o enotni metodologiji’ v različnih, vrstam investicij, prilagojenih izvedbah.

Osnovni dokument DIIP za verodostojno odločanje o varianti, ki pa ni imel izdelanih večine podlag, je bil potrjen več kot leto kasneje. Umanjkajo pa dolžne izdelave ponovnih presoj (novelacije – modifikacije) investicije / projekta, še posebej ob spremembah parametrov, pogojev, in podobno.

Pravnost, zakonitost in s tem kršenje človekovih pravic (pravna država, odgovornost nameščencev, dolžnosti nadzornih institucij, in podobno) zahteva odločanje o vzpostavitvi mehanizmov resne pravne države in spoštovanja človekovih pravic.

AAG se je pridružil vlagateljem predvsem zaradi:

Okoljevarstveno soglasje je le – delno! Problematičnost delnega okoljevarstvenega soglasja, dopolnjevanega in brez sledenja bistvenim zahtevam SEA / EIA (SEIA) direktiv

DOPOLNILNO ODLOČBO k delnemu okoljevarstvenemu soglasju – ARSO Številka: 35402-2/2012-100 Datum: 29. 10. 2014

Delno okoljevarstveno soglasje št. 35402- 2/2012-96 z dne 13. 2. 2014, izdano Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za železnice in žičnice, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana za poseg: gradnja drugega tira železniške proge Divača – Koper, se dopolni tako, da se v točki I. izreka doda 4.točka, ki se glasi: 4. gradnja odseka drugega tira železniške proge Divača – Koper v območju Krajinskega parka Beka.

Okoljsko soglasje izdano brez vseh SEIA postopkov. Okoljevarstvene presoje so izvedene šele (!!) po odločitvi o trasi leta 2003. Le kratka formalna vključenost javnosti, brez SEIA določil (niso bila prenešena oz. upoštevana). Italija oz. FJK ni izdala soglasja. Čezmejna javnost ni sodelovala oz. bila vključena pred odločitvami.

Hrpelje Kozina le Svet občine oz. MOP za dopustnost posega v habitat z dolgima tuneloma, mostom/galerijo, .. vsemi vplivi med gradnjo in obratovanjem.

Nezakonit DLN – »1688. Uredba Vlade Republike Slovenije o Državnem lokacijskem načrtu (DLN) za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper, Uradni list RS 43/05 – 29. 4. 2005 / Stran 4335, 59/14, in 88/15.»;

Nezakonite podlage za DLN in vsi naslednji postopki in odločitve. Zato predlogi odločitev kot izhaja iz točk 2 do 6 predlaganega izreka.

Okolje, naravo in kulturno varstvene spornosti in nezakonitosti, nepotrebna hudo tvegana ravnanja, ob sprejemljivo tveganih in manj obremenjujočih možnostih ter umanjkanje odgovornosti in dolžnosti zaščite skupnega najvišjega dobrega.

Kršene so ustavne človekove pravice odgovornega ravnanja in ohranjanja okolja, narave, kakovosti bivanja in zdravja ob povsem nepotrebnem posegih ob ustreznejših rešitvah.

Dodatna obdelava sledi za vloge v EU institucije.

C.

Ustavno sodišče naj presodi skladnost splošnih aktov izdanih za izvrševanje javnih pooblastil pri izvajanju investicije oz. projekta 2TDK z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi, še posebej o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti akti sprejeti.

Ustavno sodišče naj presodi kršitve oz. spoštovanje prava Evropske unije skupaj z Evropsko komisijo oz. na njeno pobudo ter se posvetuje s Sodiščem Evropske Unije v postopku predhodnega odločanja.

Prednostno nezakonitosti, kršitve, nestrokovnosti ne presojajo in sankcionirajo za to pristojne institucije oz. jih niti ne začenjajo – niti sodne, nadzorne, finančne, protikorupcijske, inšpekcijske, in podobno. Kljub seznanitvam in pozivom odgovornim naslovnikom v Sloveniji in EU.

Nedopustne so tudi škodljive in neupravičene odločitve. S tem so pomembno in lahko tudi nepovratno kršene človekove pravice zaradi nepravnih dejanj, katerih presoje ali pravnomočne odločitve umanjkajo, oškodovano je skupno javno dobro, javne finance, posameznikovo premoženje, itd.

To so ustavnopravno bistvena nerešena vprašanja človekovih pravic za državljane – davkoplačevalce. V zadevi 2TDK pa od najmanj leta 2000 tudi za pravno državo, javne finance, za vrednote poštenega in dobrega gospodarjenja ter nenazadnje odgovornega ravnanja z okoljem in naravo.

Povezave:

Secondtrack_Koper_Divaca_modify_engineering_slope_track4eco_€_lawadequacy

Izjava o projektu Dvotirna proga po trasi Drugega tira

Naredite mi to deželo enotirno!

Javni poziv Vladi Republike Slovenije in Državnemu Zboru RS

Alternativa drugemu tiru

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Biotska raznovrstnost in zdravje


Biotska raznovrstnost zagotavlja ekosistemske dobrine in storitve, ki so bistvene za zdravje in dobro počutje ljudi

Zdravje je temeljna človekova pravica in ključni kazalnik trajnostnega razvoja ter ima osrednje mesto v agendi ciljev trajnostnega razvoja, pri čemer cilj 3 poziva vse zainteresirane strani, naj “zagotovijo zdravo življenje in spodbujajo blaginjo za vse v vseh starostih” . Poleg družbeno-ekonomskih dejavnikov zdravja ljudi se vedno bolj priznava vpliv okolja, podnebja, sprememb in poslabšanja ekosistemov na zdravje.

Biotska raznovrstnost podpira prispevke narave k ljudem in zagotavlja ekosistemske dobrine in storitve, ki so bistvene za zdravje in dobro počutje ljudi. Biotska raznovrstnost je sestavni del ključnih razvojnih sektorjev, ki neposredno ali posredno modulirajo zdravstvene rezultate, kot so farmacija, biokemija, kmetijstvo ali turizem.

V zadnjem desetletju se vedno bolj priznavata raznolikost in kompleksnost povezav med biotsko raznovrstnostjo in zdravjem ljudi.

Svetovni dnevi zdravja
 • 7. april: Svetovni dan zdravja
 • 10. oktober: Svetovni dan duševnega zdravja
 • 3. november: Mednarodni dan enega zdravja, ki so ga leta 2016 sprožile Komisija za eno zdravje, Ena platforma za zdravje in Pobuda za eno zdravje
 • 18. – 24. november: Svetovni teden ozaveščanja o antibiotikih

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Študije so pokazale, da "EKO" peči na drva oddajajo 750-krat večje onesnaženje kot tovorna vozila


V večini evropskih držav se zavzemajo, da bi se zakonito prodajale samo peči za okoljsko primerno zasnovo – vendar strokovnjaki pravijo, da je standardi za to šokantno šibki!

Mlada ženska v volnenem skakalcu kadi ogenj v hlodu

Poročilo navaja na še vedno gospodinjstva z nizkimi prihodki uporabljajo peči  na drva, mnogi pa so premožni ljudje, ki se zaradi estetskih razlogov odločajo za kurjenje na drva.

Poročilo je pokazalo, da nove peči na drva, ki so prijazne do okolja, še vedno oddajajo 750 -krat večje onesnaženje z drobnimi delci kot sodobni tovornjak s težkimi tovornimi vozili.

V poročilu so bili uporabljeni podatki o emisijah, ki jih peči proizvajajo v popolnih laboratorijskih pogojih, onesnaženost pa bi lahko bila pri vsakodnevni uporabi še večja, pravijo raziskovalci, pri čemer so starejše peči veliko slabše.

Onesnaževanje drobnih delcev, imenovano PM2,5, je še posebej škodljivo za zdravje, saj lahko prehaja skozi pljuča v krvni obtok, nato pa se prenaša po celem telesu in se zadržujejo v organih . Vsaj 40.000 zgodnjih smrti na leto je pripisanih kurjenju lesa v Evropi.

“Najbolj presenetljivo je bilo, kako šibka je ureditev o okoljsko primerni zasnovi, to me je res šokiralo,” je dejala Kåre Press-Kristensen, vodilna avtorica analize in višja svetovalka v nevladni organizaciji ” To pomeni, da bo nova peč na drva, ki bo izpolnjevala najstrožje predpise, ki jih imamo, in v optimalnih pogojih sežgala le en kilogram lesa, onesnažila milijon kubičnih metrov popolnoma čistega zraka do [nove] smernice Svetovne zdravstvene organizacije .”

Poročilo navaja, da bi bilo treba prenehati uporabljati peči na drva, da bi se spopadli s smrtonosnim onesnaževanjem zraka in okrepili zdravje, namesto tega pa bi namestili toplotne črpalke in omrežja daljinskega ogrevanja. Pri zelenem prehodu gre pravzaprav za prenehanje gorenja.

Peč na drva.

Domače izgorevanje lesa je največji vir onesnaženja zraka s PM2,5 , ki povzroča trikrat več onesnaženja kot cestni promet. V EU, domače peči oddajajo približno polovico vseh PM2,5 in saj.

Poročilo, ki ga je objavil Evropski okoljski urad , uporablja uradne podatke iz Danske, pripravljene v skladu z zahtevami Pogodbe ZN o onesnaževanju zraka. Standard za okoljsko primerno zasnovo je razvila EU in omogoča, da peči na drva oddajajo 375 g PM2,5 za vsak proizvedeni gigajoul (GJ) energije. Nasprotno pa je zadnji standard za težka tovorna vozila 0,5 g na GJ.

Jasno je, da je onesnaževanje delcev iz peči in kotlov na drva močno premalo regulirano v primerjavi z regulacijo tovornjakov, je zapisano v poročilu. Nordic Swan, uradni znak za okolje nordijskih držav, omogoča, da peči na drva oddajajo 150 g na GJ, kar je 300 -krat več kot sodobna tovorna vozila.

Velika razlika v stopnjah onesnaženosti je posledica tega, da je zgorevanje v motorjih s težkimi tovornimi vozili skrbno nadzorovano in da so po zakonu potrebne tehnološke rešitve, vključno s filtri in katalizatorji, ki zajemajo onesnaževanje. Nasprotno pa kurjenje lesa v pečeh vključuje številne nenadzorovane dejavnike, kot so pretok zraka ter količina in kakovost goriva.

Par greje noge pred odprto pečjo na drva.

“V zadnjih 20-30 letih so se vsi osredotočali na promet in elektrarne, kar je super. Toda v resnici ni bilo storjeno nič za preprečitev onesnaženja iz peči na drva.”

Poročilo strokovne skupine za kakovost zraka iz leta 2017 je ocenilo, koliko ur so oddajali peči za okoljsko primerno zasnovo, in ugotovilo, da je šestkrat višji od tovornih vozil.

V EU v resnici ne  nameravajo omejevati uporabe kurilnih naprav na les, zavzemajo pa se za prepoved kurjenja močno onesnažujočega mokrega lesa .

Peči na drva povečujejo tudi stopnjo škodljivega onesnaženja v domovih in bi jih bilo treba prodajati z zdravstvenim opozorilom. Raziskovalci so svetovali, da peči na drva ne bi smeli uporabljati v bližini starejših ljudi ali otrok.

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Bistričani na nogah zaradi Lesonita


Sabrina Mulec – RTV

ARSO pred kratkim objavil javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja družbi Lesonit, civilna pobuda Eko Bistrc od odgovornih terjajo odgovore

V ilirskobistriškem Lesonitu bi radi za tretjino povečali proizvodnjo. Domačini so na nogah, saj jim izpusti iz tovarne, naj bi bili tudi rakotvorni, lesni prah in hrup grenijo življenje, na kar opozarjajo že vrsto let. Sedaj, pravijo, bo še veliko huje.

LESONIT ILIRSKA BISTRICA

Foto: AAG

Lesonit je za izdajo dovoljenja za obratovanje naprave, ki bi lahko povzročila onesnaževanje okolja večjega obsega, zaprosil že lani. Po objavi naznanila Agencije Republike Slovenije za okolje so se okoliški prebivalci spomnili neizpolnjenih obljub izpred 15 let in se ponovno povezali. Mojca Mejak iz civilne iniciative Eko Bistrc: “Mi imamo prah vsakodnevno na mizi. Ni problem miza in vse skupaj, ampak to gre v naša pljuča.

Darko Benigar pa je prepričan, da Lesonit že proizvaja veliko večje količine vlaknenih plošč in da želi stanje le legalizirati. “Praktično vsi izpusti Lesonita presegajo dovoljene mejne vrednosti masnih pretokov.

Lastnik Giorgio Barzazi tistim, ki menijo, da proizvajajo več, kot prikažejo, odgovarja, da so vsi podatki na voljo v javno objavljenih poročilih in si jih lahko ogledajo. Dodaja, da so vedno upoštevali okoljsko zakonodajo in da bi radi z naložbo – šlo naj bi za najsodobnejšo tehnologijo – resda povečali proizvodne zmogljivosti, vendar pa bo ta vplivala tudi na boljšo kakovost zraka. “Čeprav nam glede na proizvedeno količino v prihodnosti tega ni treba početi, bomo v podjetju namestili novi elektrofilter, ki bo te izpuste očistil preden gredo iz kotlovnice v sušilnik in bodo na tak način še prispevali k manjšemu onesnaževanju okolja.

Obupani okoliški prebivalci pa obljubam ne verjamejo. Zato okoljska organizacija Alpe Adria Green, ki je pred nekaj leti zaradi domnevnih nepravilnosti delovanje Lesonita že vzela pod drobnogled, napoveduje, da bo kot stranski udeleženec vstopila v postopek. V civilni iniciativi Eko Bistrc pa dodajajo, da se kot stranke v postopek lahko vključijo tudi posamezniki in tako opozorijo na svoje težave.

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine – nič vas ne stane!

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

Ekološka patrulja AAG in civilni nadzor v zvezi z emisijami hrupa na strelišču Izem–Radna v občini Sevnica


 

Na Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave ( AAG), so se obrnili krajani Boštanja in okoliških krajev, občina Sevnica, s prošnjo po pomoči zaradi prekomernih emisij hrupa v okolje, povzročenih s strani uporabnikov strelišča Radna pri Boštanju. Redna dejavnost strelišča po mnenju prebivalcev zmanjšujejo kvaliteto življenja ter negativno vpliva na njihovo zdravje in okolje. Z opozorili in prijavo so se obrnili tudi na ustrezne državne in lokalne inštitucije, prav tako so s problematiko že seznanili tudi pristojne službe Občine Sevnica.

viber_image_2021-09-29_11-07-47-568

S problematiko je bilo seznanjeno Ministrstvo za okolje in prostor ( MOP), ki je zadevo predalo v reševanje ustreznemu inšpekcijskem organu, in sicer Inšpektoratu za okolje in prostor (IRSOP). MOP je v odgovoru z dne 10.5.2021 pritožnike seznanil, da je zadevo predal IRSOP, ki je izvedel inšpekcijski nadzor ter upravljalcu strelišča Strelski zvezi Sevnica naložil izvedbo meritve in ocenjevanja hrupa. Zavezanka je poslal poročilo o meritvah, ki ne presegajo zakonsko določenih dovoljenih mej hrupa.

Krajani Boštanja so s problematiko v obliki pobude za ukrepanje seznanili tudi Varuha človekovih pravic, ki je pobudo obravnaval ter napotil pritožnike na ustrezne upravne organe.

Prav tako je bilo dne 13.5.2021 izdano obvestilo s strani Komisije Državnega zbora RS za peticije, človekove pravice in enake možnosti, kjer so pobudo obravnavali in prosili pristojne državne in lokalne institucije za njihovo mnenje.

Okoljski center AAG je na podlagi prijave in razgovora s posameznimi krajani Boštanja in okolice izvedel postopke civilnega nadzora, ki vsebuje izvedbo Eko patrulje, pridobitev ter analizo pravnih aktov ter pripravo predlogov omilitvenih ukrepov za zmanjšanje hrupa.

 1. Eko patrulja Strelišče Radna pri Boštanju, občina Sevnica, dne 14.6.2021

Eko patrulja AAG je dne 14. 6. 2021 izvedla postopke ogleda, meritev in ocenitev dejanska stanja .

V prvi fazi smo opravili pogovor z zainteresiranimi krajani, ki so nam predstavili problem. Na podlagi razgovorov je bilo zaznati, da ni primarno moteča glasnost hrupa, temveč veliko bolj količina ter konstantnost hrupa. Krajane prav tako moti, da prihaja do občasnega izvajanja streljanja tudi izven dogovorjenih časovnih koridorjev ter da je intenzivnost hrupa precej višja, ko streljanje izvajajo pripadniki različnih državnih organov ( policija, pravosodni policisti, ipd).

viber_image_2021-09-29_11-07-25-931

Terenski ogled in meritve hrupa smo izvedli na treh različnih lokacijah, pri katerih naj bi bil zaznan prekomeren hrup, ki izhaja iz streljanja na strelišču, in sicer v neposredni okolici OŠ Boštanj, v neposredni bližini strelišča Radna ter na višinski točki na Ledini. Poleg ogleda smi izvedli tudi meritve hrupa na vseh treh lokacijah v času izvajanja streljanja na strelišču. Meritve so bile izvedene z ročno merilno napravo za hrup Extech SDL600.

Meritve na vseh treh lokacijah, ki na podlagi 4. Člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) spadajo v II. In III. Stopnjo varstva so izkazale vrednosti, ki so na zgornjem nivoju dovoljenih meja. Žal meritve neposredno na viru hrupa nismo mogli izvesti.

Kljub temu pa lahko potrdimo navedbe posameznih krajanov, da je v času izvajanja streljanja na področju celotnega mesta Boštanj in bližnjih krajev bilo zaznati moteč, kontinuiran hrup, ki je spominjal na področje oboroženega spopada, kar je prav gotovo moteče tako za ljudi kot tudi okolje v celoti ( tudi na prosto živeče živali v okoliških gozdovih).

 1. Pridobitev ter pregled pravnih virov in pravnih aktov zkot pravna podlaga za delovanje strelišča Izma- Radna

V postopku pridobivanja pravnih virov in pravnih aktov smo na podlagi prosto dostopnih pravnih aktov ter dokumentov, ki smo jih zahtevali na podlagi Zakona o dostopu do javnih informacij, pridobili naslednja dokumenta:

 1. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti civilnega strelišča št. 2161-4/2008/13 (1333-04) z dne 27.2.2009, izdano s strani Ministrstva za notranje zadeve
 2. Soglasje za legalizacijo in rekonstrukcijo športnega objekta na strelišču Radna, št. 3502-0070/2008 z dne 17.4.2008, izdane s strani Občine Sevnica, s pripadajočimi dokumenti

Ker se krajani pritožujejo nad emisijami hrupa, smo omejili analizo pravnih virov na segment hrup. Žal ni znan ali dostopen noben pravni akt, ki bi urejal področje upravljanja s hrupom v zvezi s streliščem, ne s strani Občine Sevnica, upravljalca strelišča ali pristojnega ministrstva.

Na tem mestu želimo opozoriti, da je na podlagi 19. Člena v povezavi s 17. Točko 3. Člena Uredbe o omelitvenih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) v primeru obratovanja brez okoljevarstvenega soglasja upravljalec vira hrupa ( v tem primeru Strelska zveza Sevnica) dolžan izvesti strokovno oceno skladnosti s predmetno uredbo . V strokovni oceni je med drugim potrebno navesti stopnjo varstva pred hrupom ter obseg in način izvajanja monitoringa hrupa. Ta strokovna ocena, če je bila izvedena, žal ni javno dostopna, očitno pa z njo ne razpolaga niti Občina Sevnica, saj bi jo v nasprotnem primeru morali pridobiti v postopku dostopa do Informacij javnega značaja, ki jo je na Občino Sevnica vložila AAG.

Stališča in pripombe AAG na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju | MEDNARODNI OKOLJSKI CENTER _____ "ALPE ADRIA GREEN" 20 let

 1. Ugotovitve AAG ter predlog možnih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje hrupa

Okoljski hrup ima na zdravje ljudi lahko več negativnih učinkov. Med temi učinki so: poškodbe sluha, motnje spanja, vznemirjenost, zmanjšanje učinkovitosti pri delu ali učenju, motnje pri pogovoru, vpliv na delovanje srčno-žilnega sistema, psihofiziološki učinki in vpliv na socialno vedenje.[1] Nekateri učinki so lahko posledica prekomerne izpostavljenosti konstantnemu hrupu, kot ga povzroča strelno orožje, ki ga uporabljajo tudi na strelišču Izem –Radna. Onesnaženost okolja s hrupom je eden izmed kazalnikov kvalitete življenjskegaživljenskega okolja. Čeprav so neposredno izpostavljeni hrupu strelnega orožja samo uporabniki strelišča ( strelci) ter prelimenarne meritve hrupa, ki smo ga na posameznih lokacijah izvedli v AAG ne kažejo preseženih mejnih vrednosti hrupa, pa nas je dejanski ogled kraja ter enodnevno bivanje v Boštanju prepričalo v to, da je izvajanje streljanja na strelišču dejansko zelo moteče. Tudi pri obisku bližnjega vrha Lisce kot enega glavnih turističnih in rekreativnih središč občine Sevnica nam pokanje v daljavi ne pomaga pri doživetju in občutju čiste narave.

Občina Sevnica oz. njeno vodstvo je že večkrat javno izrazilo razumevanje za rešitev omenjene problematike, prav tako pa tudi pristojne državne inštitucije s področja varovanja okolja napotujejo »pritožnike« za reševanje problema na lokalno skupnost kot pristojnega prostorskega načrtovalca na lokalni ravni. Tudi v AAG smo na podlagi izkušenj pri obravnavi podobnih problemov mnenja, da samo lokalna skupnost lahko na najbolj ustrezen način lahko reši problem hrupa s strelišča Izem – Radna. Pri tem je bilo s strani župana največkrat omenjena možnost protihrupne ograje, ki po našem mnenju ni najbolj učinkovita ter finančno ustrezna rešitev in sicer zaradi lege samega strelišča ter konfiguracije prostora okoliških poselitvenih območij.

V AAG predlagamo občini Sevnica, da poizkuša v okviru prostorskega načrtovanja poiskati nadomestno lokacijo za strelišče, kjer ne bo takega vpliva na okolje, kot ga predstavlja sedanja lokacija. Ker se zavedamo, da je takšna rešitev zahtevna ter je postopek dolgotrajen, predlagamo, da se sprejme začasne omilitvene ukrepe, ki bo zmanjšalo onesnaženost s hrupom in izboljšalo kvaliteto življenja v kraju samem. V AAG predlagamo sledeče omilitvene ukrepe:

– Prilagoditev urnika delovanja strelišča in sicer iz sedanjih 5 dni na 3 dni v tednu, prepoved uporabe strelišča ob sobotah, nedeljah ter praznikih. Izjema bi lahko bila za športne strelce, ki uporabljajo standarno zračno orožje na zrak

– Prilagoditev streljanja uporabnikov, ki uporabljajo orožje malega in velikega kalibra tako, da se orožje opremi z zaviralci zvoka, kjer je to dovoljeno ( policija, drugi državni organi)

– Omejitev nabora uporabnikov strelišča na strelska društva

V AAG smo prepričani, da je v velikem interesu Občine Sevnica za vse svoje krajane zagotoviti varno in kvalitetno življenje, v katerem se bodo občani počutili dobro. Verjamemo, da boste tudi v primeru problematike hrupa s streliščanašli ustrezne rešitve v dobrobit občanov.

Tudi v AAG smo pripravljeni sodelovati z vami, če vidite potrebo po tem, prav tako pa smo vam z veseljem na razpolago za morebitna vprašanja in dodatne informacije.


[1] Povzeto po https://www.nijz.si/sl/hrup-in-zdravje

 

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

AAG zaključila projekt »KAKOVOST ŽIVLJENJA V VRTOJBI«


V vasi Vrtojba v kateri že nekaj desetletij obratuje asfalta baza prihaja smrad v okolico, ki je vir vonjav, predvsem zaradi raztovarjanja bitumna in pri nakladanju asfaltne zmesi na tovorna vozila. Raven zaznavanja smradu je zelo odvisna od atmosferskih pogojev, zato prihaja do smradu občasno in to v okolici naprave za pripravo asfaltnih zmesi in bližnjih hišah. Vpliv smradu v okolju kot zelo moteč za tamkaj živeče prebivalce, zato smo na pobudo CI Vrtojba in finančno pomočjo občine Šempeter Vrtojba, poleti izvedli projekt »KAKOVOST ŽIVLJENJA V VRTOJBI«.

clip_image002

Na podlagi rezultatov analiz podzemlje vode in zemlje, ki so jih opravili referenčni laboratoriji in terenskih meritev prašnih delcev, hrupa, hitrih meritev podzemlje vode smo izdelali oceno kakovosti življenja v Vrtojbi.

Ugotovitve na podlagi meritev in ocen so pokazale, da:

1) zemljina vsebuje zdravju močno škodljive snovi iz velike skupine poliaromatskih ogljikovodikov (PAH). Vzorec je bil povprečen, odvzet iz kmetijske zemlje, delno iz površine, delno iz plasti do 10 cm globine. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) o skupini strupenih snovi PAH navaja sledeče:

”PAH se v zunanjem zraku nahajajo v plinastem ali trdnem agregatnem stanju, pri čemer so slednji adsorbirani na delce, manjše od 2,5 µm, zaradi česar lahko preko vdihavanja prehajajo v krvni obtok. Na področjih, kjer je veliko lokalnih industrijskih virov, PAH ne kažejo odvisnosti od letnih časov, ker so izpusti relativno konstantni čez celo leto. PAH, vezani na delce v zraku, se zaradi njihovih lipofilnih lastnosti stalno nalagajo v zemeljski in vodni biosistem, zato jih najdemo v prsti in sedimentih. Ljudje smo jim lahko posredno izpostavljeni prek uživanja živil rastlinskega in živalskega izvora. Živila so lahko onesnažena s PAH iz zraka”.

2) Kemijske analize vode so pokazale, da nitritni dušik,  celotni fosfor in celotni organski ogljik odstopajo od mejnih vrednosti.

Onesnaženje gre pripisati predvsem morebitni neurejeni kanalizaciji in neustreznim izpustom iz gospodinjstev. Drug morebitni vzrok za onesnaženje pa so bližnje kmetijske površine, ki so po vsej verjetnosti pregnojene ali neustrezno gnojene.

Onasnaževala se prenašajo v tekoči fazi, zato je njihova mobilnost zelo velika. V odpadnih vodah je koncentracija škodljivih snovi visoka. Med njimi so organske snovi, fosfati, amonijak, nitrati, nitriti (za kovine, detergente, bakterije in viruse, pa bi morali narediti naknadno analizo), ki zaradi neučinkovitosti filtracije, adsorpcije ali biodegradacije v krasu pomenijo zelo veliko nevarnost za vodne vire.

3) Hrup v okolju, glede na opravljene meritve pri obratovanju asfaltne baze ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa v dnevnem času, kot to določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, niti mejne vrednosti končnih ravni hrupa na ocenjevalnih mestih, kot to določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, zato ocenjujemo vpliv nameravanega posega na emisije hrupa v okolje kot manj pomemben, vendar to izključno velja za meritve opravljene v realnem času. Po naši oceni v času meritev asfaltna baza ni obratovala z 100% zmogljivostjo.

4)  Emisije snovi v zrak, smo ugotavljali na podlagi razpoložljive literature  ( Evropska Agencija za Okolje (EEA), ki  povzema ugotovitve Ameriške Agencije za Okolje (EPA) )

clip_image002

Pri proizvodnji asfaltnih zmesi, nastajajo številne, zdravju izjemno škodljive snovi (fini delci, dušikovi oksidi-NOX, žveplovi oksidi-SOX, formaldehid, heksan, fenoli, PAH, toluen, benzen, ogljikov monoksid) med katerimi gre izpostaviti izjemno škodljivo organsko spojino benzen, ki spada v III. skupino rakotvornih snovi. Karcinogenost benzena je dokazana na živalih in ljudeh. Varne dovoljene vrednosti za benzen ni, saj že najmanjše količine benzena delujejo rakotvorno na organe (tveganje za nastanek levkemije po WHO je med 3,8 in 7,5 primerov na milijon ljudi pri dolgotrajni izpostavljenosti le 1ug/m3). Poleg rakovih obolenj benzen povzroča tudi trajne spremembe genetskega materiala in patološki razvoj oziroma deformacije zarodka. Ljudje, ki živijo v bližini asfaltne baze so v primerjavi z ostalimi prebivalci izpostavljeni veliko večjemu tveganju, da zbolijo katero koli obliko rakavega obolenja. Poleg tega izpostavljenost zraku v okolici asfaltne baze povzroča poškodbe živčevja, jeter, dihal, draženje kože, kašelj, astmo, glavobol, slabost.| I ] Ogljikov monoksid pa je izredno strupen, ker se direktno veže v kri in izpodrine kisik.

Poleg zgoraj naštetih škodljive  naprave za proizvodnjo asfaltnih zmesi proizvajajo ogromne količine ogljikovega dioksida CO2, ki je znan toplogredni plin, za katerega je splošno znano, da izjemno škoduje okolju in povzroča globalno segrevanje. K segrevanju ozračja pa posredno prispeva tudi ogljikov monoksid CO.

5) Prašne delce 2,5 ter 10 smo merili na petih lokacijah Pri obratovanju asfaltne baze – t.j. naprav za proizvodnjo, ki so bile v času meritev sicer pod mejno vrednostjo vendar pa obstaja možnost, da v času max. proizvodnje asfaltne baze pride do večjega onesnaženja z prašnimi delci 2,5 in 10.

6) Asfaltna baza za proizvodnjo asfaltníh zmesi proizvaja nevarne odpadke (bitumenske mešanice, ki vsebujejo katran). V času obratovanja asfaltne baze le-ta proizvaja nevarne odpadke pod klas. št. 17 03 02, bitumenske mešanice, ki se skladiščijo  na prostem. To pomeni, da bo nosilec nameravanega posega izvajal tudi dejavnost predelave odpadkov, za kar mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z 2 odst. 20. člena ZVO-1.

7) Smrad v okolici asfaltne baze je vir vonjav, predvsem zaradi raztovarjanja bitumna in pri nakladanju asfaltne zmesi na tovorna vozila. Raven zaznavanja smradu je zelo odvisna od atmosferskih pogojev, zato prihaja do smradu občasno in to v okolici naprave za pripravo asfaltnih zmesi in bližnjih hišah. Glede na ugotovljeno ocenjujemo vpliv nameravanega posega na smrad v okolju kot zelo moteč za tamkaj živeče prebivalce, najbolj pa so izpostavljeni prebivalci živeči do 100 m od asfaltne baze. Naj navedemo da v 40 pasu okrog asfaltne baze stoji 6 stanovanjskih hiš, v 100 m pasu pa še 12 stanovanjskih hiš.

Zaradi dejstva, da Republika Slovenija (še) nima predpisov o emisijskih koncentracijah vonjav, ne pomeni, da zato asfaltna baza lahko neomejeno obremenjuje okolje oziroma lahko vanj neomejeno posega s tovrstnimi emisijami. V AAG smo že ob prvem pregledu stanja v Vrtojbi poudarili, da je zato treba najprej kot predhodno vprašanje ugotoviti, kakšna je normalna obremenitev in kakšna je čezmerna obremenitev. Za ugotavljanje teh pa se je mogoče opreti na že oblikovane standarde držav, ki prav tako kot Republika Slovenija ščitijo pravico do zdravega življenjskega okolja. Zato ponovno poudarjamo, da je treba uporabiti nemške standarde.

ZVO-1 v točki 6. opredeljuje pojem obremenitve okolja ki je ne glede na to ali gre za obremenjevanje ali obremenjenost, vsak poseg oziroma posledica posega v okolje, ki je izključno ali hkrati povzročila ali povzroča onesnaženje okolja, razvrednotenje okolja, tveganje za okolje ali poškodbo okolja, ter raba in izkoriščanje naravnih dobrin.

Zaključek AAG:

Meritve v Vrtojbi smo izvajali, da bi ugotovili kakovost življenja prebivalcev, vendar nismo mogli spregledati dejstva, da je glavni onesnaževalec tu Asfaltna baza Vrtojba, ki vsakodnevno onesnažuje zrak z močno zdravju škodljivimi plini in prahom. Prebivalci so prisiljeni vdihavati smrdeč zrak in prah. Za dokazovanje smradu in prahu niso potrebne študije, saj vsak, ki bi prišel v področje naselja in stanovanj lahko smrad vonja, prav tako pa vidi oblake dima, ki se širijo iz baze v naselje, kar pomeni zmes škodljivih plinov in prahu. Naj torej prebivalci živijo pri zaprtih oknih, čeprav tudi to ne pomaga dovolj. Smrad in prah je mogoče preprečiti zgolj z zaprtjem asfaltne baze in s tem vzpostaviti ozračje, kot ga lahko uživajo drugod brez asfaltnih baz.

POVEZAVA:

VIDEO: Protest okoli 300 krajanov v Vrtojbi zaradi asfaltne baze – Slovenska kronika – TV SLO 1 –  01.10.2021

PRIMORSKI DNEVNIK 04.10.2021

KATJA MUNIH

Količine škodljivih snovi »alarmantne« – Analiza izpustov asfaltne baze v Vrtojbi

 »Asfaltno bazo je treba takoj zapreti,« vztrajajo v Civilni iniciativi Vrtojba, ki je bila pred dvema letoma ustanovljena z namenom, da se v njihovem kraju ta obrat zapre. Deluje namreč v neposredni bližini hiš in znatno vpliva na kakovost bivanja v kraju, opozarjajo. Temu pritrjujejo tudi nedavne meritve, ki jih je v kraju izvedla organizacija Alpe Adria Green. Analiza vzorcev zemlje, zraka in vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Novem mestu, v poročilu pa povzel magister kemije Tomaž Ogrin, kaže na alarmantne količine zdravju škodljivih snovi predvsem v zemlji.Organizacija Alpe Adria Green se je skupaj s Civilno iniciativo Vrtojba, društvom EkoŠtandrež iz Štandreža ter Občine Šempeter -Vrtojba odločila za izdelavo ocene kakovosti življenja v Vrtojbi in njeni okolici. »Negativni vplivi na okolje, ki jih povzroča asfaltna baza, verjetno segajo vse do bližnjega Štandreža, na kar so nas opozorili kolegi iz društva EkoŠtandrež,« so junija ob začetku omenjenih aktivnosti sporočili iz Alpe Adria Green. Pod drobnogled so vzeli prašne delce PM2,5, PM10, iz vodnjakov v vasi so vzeli vzorce vode, iz tal pa vzorce zemlje za kemijsko analizo.»Naše stališče je enako: v kolikor asfaltna baza prekomerno obremenjuje okolje – s snovmi, hrupom ali smradom, bi jo bilo potrebno takoj zapreti. To bomo zahtevali od ustreznih organov,« je včeraj povedal župan Občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk.

Vzorec zemljine, odvzet iz površja in globine desetih centimetrov kmetijske zemlje, je pokazal vsebnost zdravju močno škodljive snovi iz velike skupine poliaromatskih ogljikovodikov (PAH): benzo(ghi)perilena in indeno(1,2,3-cd) pirena. »Obe spojini, ki sta po dokazani količini pomembni onesnaževali in zdravju nevarni onesnaževali v skupini PAH, nedvomno izvirata iz izpustov asfaltne baze, saj baza deluje že več deset let,« v avtorskem poročilu ugotavlja magister kemije Tomaž Ogrin, sicer zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. Ogrin opozarja, da ocena onesnaženosti zemlje s PAH, ki vključuje tudi vrtove, znaša 1,82 kilograma Pah na deset hektarjev površine, »kar je alarmantna količina«. Nadalje pojasnjuje, da so se ti strupi nalagali na kmetijske površine in vrtove nalagali iz zraka, v katerega jih spušča asfaltna baza Vrtojba. Zaradi tehnologije proizvodnje asfaltnih mešanic pa je moč predpostaviti še velike vsakodnevne količine PAH v zraku, v neposrednem okolju stanovanjskih hiš, katerih del se odloži na kmetijskih površinah, v poročilu ugotavlja Ogrin in pri tem opozarja na ugotovitve NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje), da se PAH oprimejo prašnih delcev izjemno majhnih dimenzij, kot so PM 2,5, ki gredo skozi pljuča v krvni obtok. Zaradi vsega naštetega glede vpliva na zdravje ljudi, strokovnjak opozarja, da je treba asfaltno bazo Vrtojba takoj zapreti.

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST