Kaj je zeleno gospodarstvo?

glava aag

 

Kaj je zeleno gospodarstvo?

Za spopadanje s sodobnimi izzivi moramo spremeniti način proizvodnje in porabe dobrin. Z manj vložka moramo ustvarjati več vrednosti, zmanjšati stroške in vpliv na okolje. Več moramo narediti z manj.

Z učinkovitejšimi proizvodnimi postopki in boljšimi sistemi ravnanja z okoljem lahko znatno zmanjšamo onesnaženost in količino odpadkov ter varčujemo z vodo in drugimi viri. To je dobro tudi za podjetja, saj omogoča manjše stroške delovanja in manjšo odvisnost od surovin.

To je ideja, na kateri temelji zeleno (krožno) gospodarstvo, tj. sistem, ki izboljšuje pretok izdelkov in storitev za večji izkupiček rabe surovin in čim večje zmanjšanje količine odpadkov.

V zelenem gospodarstvu obstajata dve vrsti materiala. Biološki materiali – hrana, rastlinski odpadki, les in tekstilna vlakna – se po uporabi vrnejo v okolje kot kompost ali gnojilo, ki obnovi hranilne snovi v prsti, in/ali se uporabijo za pridobivanje obnovljive energije. Tehnični materiali se vzdržujejo, ponovno uporabijo, obnovijo ali večkrat reciklirajo v sistemu s sklenjeno zanko. Sistem je energetsko učinkovit in uporablja obnovljivo energijo, kolikor je mogoče, ter s tem zmanjšuje emisije toplogrednih plinov.

V zelenem gospodarstvu se bodo morali proizvajalci posloviti od pristopa „vzemi–naredi–zavrzi“.

Zeleno gospodarstvo bo povzročilo nove premike v vseh sektorjih. Na področju oblikovanja izdelkov in proizvodnje bo veliko povpraševanja po inovacijah, saj poskušamo razviti novo generacijo izdelkov z daljšo življenjsko dobo, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, popraviti in predelati, njihove dele pa je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati.

Vlade in podjetja bodo morali pomagati aktivnemu prebivalstvu razviti nove spretnosti, ki bodo ustrezale zahtevam zelenega gospodarstva.

zeleno gospodarstvo AAG

Prehod na zeleno gospodarstvo v Evropi

Večina Evropejcev ima visoko kakovost življenja ter zlahka dostopa do veliko različnih izdelkov in potrošniškega blaga. Te okoliščine so za številne Evropejce samoumevne, vendar naravne vire dejansko porabljamo hitreje, kot se ti obnavljajo. Svet postaja vse bogatejši, zato je povsem razumljivo, da tudi ljudje v drugih regijah pričakujejo podobno visoko kakovost življenja.

Zato Evropa potrebuje zeleno gospodarstvo. Poleg tega je cilj, na podlagi katerega bi se kljub manjšemu obsegu uporabe surovin ustvarilo več ter zmanjšal naš vpliv na okolje z inovacijami in poslovnimi modeli za učinkovito porabo virov in optimalno ravnanje z odpadki kot virom, uresničljiv. Pot k zelenemu gospodarstvu bi morala temeljiti na ugotovitvah in uspehu evropske zelene industrije na področjih, kot so ravnanje z odpadki in recikliranje, čiščenje vode in oskrba z njo ter obnovljiva energija. Ti sektorji so bili v zadnjih letih in tudi v času finančne krize najbolj prožni in najhitreje rastoči sektorji.

Prehod k zelenemu gospodarstvu bo pripomogel tudi k temu, da se bo svetovno gospodarstvo, ki obupno potrebuje rešitve za izzive rastočega prebivalstva, pomanjkanja virov in okrnjenega naravnega okolja, usmerilo na nove cilje.

V EU se že izvaja zakonodaja, ki varuje naravne vire.
Tu so navedeni nekateri dejanski ukrepi v zvezi s to problematiko: