Dokumenti, ki jih je AAG prejel iz ARSA razkrili številne nepravilnosti v upravnih postopkih v zvezi z družbo ML SUROVINE iz Zaloga


 

Eko- patrulja AAG ml surovine 1- 14.06.2021

Foto: AAG

Mednarodna ololjevarstvena organizacija Alpe Adria Green že vse od aprila 2020 opozarja na nepravilnosti, ki jih izvaja družba ML SUROVINE d. o. o., Agrokombinatska cesta 61 a, 1000 Ljubljana.

V aprilu 2020 so začeli na območje Zaloga, kjer ima podjetje registriran naslov, voziti težki tovornjaki po zelo gosto naseljenem stanovanjskem naselju, elektromagneten pepel iz Toplarne Ljubljana. Po prijavi na ustrezne državne organe je inšpektor ugotovil, da podjetje ni registrirano za opravljanje te dejavnosti, da prah spušča kar na dvorišču, ne da bi ga zaščitil, zato ni čudno, da je veter tega raznašal v radiju več kilometrov daleč na okoli. Kar pa je najpomembnejše pri tej ugotovitvi, podjetje ML Surovine d. o. o., Ljubljana sploh niso imele ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.

Civilne iniciative iz tega območja združene v društvo Združenje krajanov Sp. Kašelj – Podgrad – Zalog so podale številne prijave, ter se obrnile po pomoč tudi na našo mednarodno okoljevarstveno organizacijo. Prav tako so se na nas obrnili številni krajani in prosili za pomoč, daj je podjetje še naprej vidno kršilo zakonodajo.

Šele v juniju 2020 je podjetje ML Surovin d. o. o., Ljubljana, pa najetem zemljišču podjetja Congruus d. o. o., Ljubljana postavil PVC šotor, kamor naj bi »prestavil« elektromagnetni prah iz Toplarne Ljubljana.

Po pripovedovanju domačinov in ogledu naše eko patrulje, ki tedensko izvaja oglede, smo ugotovili, da se je začel prah iz toplarne mešati še z drugimi materiali, med njimi tudi sekanci in nedoločljivim materialom, ki izredno smrdi. Tako se je smrad v Zalogu pri Ljubljani in širši okolici samo še povečeval. Najhujši smrad pa se je dogajal spet v letošnjem letu, vse od marca 2021 dalje. Večkrat je Alpe Adria Green opozorila pristojne institucije o nepravilnosti delovanja tega podjetja, a nikoli niso ukrepale.

Po širjenju nevzdržnega smradu v letu 2021 smo spet podali številne prijave. Seveda se do danes še ni nič zgodilo, le to, da je to podjetje vozilo na dvorišče, brez kakršne koli zaščite komunalno blato iz Štajerske.

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja pa smo včeraj, 22. 6. 2021 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli Potrdilo št. 35470-91/2018-2 z dne 20. 3. 2018, ki ga je ARSO izdalo podjetju ML Surovina d. o. o., Ljubljana, da so vpisani v evidenco trgovcev z odpadki pri omenjeni agenciji. Prejeli smo tudi Potrdilo št. 35469-21/2019-5 z dne 22. 11. 2019, s katerim ARSO izda potrdilo podjetju o zbiranju in odvozu nenevarnih odpadkov. Poleg teh dveh dokumentov smo prejeli tudi odločbo št. 35469-45/2019-13 z dne 7. 9. 2020 o zbiranju in odvozu nenevarnih odpadkov na zgoraj omenjeni lokaciji.

Pri natančnem pregledu vseh treh dokumentih smo ugotovili številne nepravilnosti v upravnem postopku izdaje zgoraj omenjenih potrdil in odločbe ter bomo zoper kršitve zakonodaje (139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku) in Zakona o varstvu okolja podali prijave na ustrezne institucije, prav tako pa bomo zoper javne uslužbence podali pristojnim inšpekcijskim službam prijave, ker niso ugotavljale dejanskega stanja, saj podjetje ML Surovina ne razpolaga z nepremičninami, objekt PVC šotor pa ni zidan objekt, tako kot je to v uradnih dokumentih zapisano, niti nima gradbenega ali kakršnega koli drugega dokumenta.

Z podanimi ugotovitvami obveščamo slovensko javnost o skrajno neprimernem delovanju javnih uslužbencev Ministrstva za okolje in prostor ter javnih uslužbencev v Agenciji Republike Slovenije za okolje, saj so izdajali dovoljenja, ne da bi preverjali dejanskega stanja, s tem pa načrtno pomagali pri kaznivem dejanju, ki ga je storilo podjetje ML Surovina d. o. o., Ljubljana in z njim povezana podjetja CONGRUUS d. o. o., Ljubljana in ELEKTROSERVISI d. d., Ljubljana.

V naš Mednarodni okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green tako ugotavljamo, da do ekoloških katastrof ne bi prišlo in posledično ne bi bilo ogroženo zdravje 22.000 prebivalcev v Četrtni skupnosti Polje Mestne obline Ljubljana, če bi javni uslužbenci preverjali na kraju samem dejansko stanje in če bi se že prej ugotovilo poskus kriminalnega dejanja ogrožanja zdravja ljudi ter znatno onesnaževanje okolja.

Kljub dejstvu, da je sedaj ugotovljeno o kršenju zakonodaje na področju varstva okolja in zdravje ljudi, ML Surovine d. o. o., Ljubljana še vedno niso ukrepali. Pepel, komunalno blato, sekanci ter gnoj še vedno ležijo prosto pod milim nebom, prah se raznaša po okolici, smrad pa je vedno bolj intenziven in izredno moteč. Tudi po razkritju in odmevnem poročanju v javnosti pristojni državni organi in organi pregona še niso ukrepali, zato bomo tudi proti njim sprožili ustrezne prijave.

Povezave:

Zaradi neznosnega smradu, zaradi komunalnega blata v Zalogu je AAG izvedel Eko patruljo in podal prijavo na inšpekcijske službe

INŠPEKTORAT RS ZAHTEVA NA PODLAGI PRIJAVE AAG ODSTRANITEV ELEKTROFILTRSKEGA PEPELA V ZALOGU

NA PROSTEM SKLADIŠČEN PEPEL IZ TOPLARNE ‘PREKRIL’ ZALOG, ODVOZ OBLJUBLJAJO V KRATKEM

EKO-PATRULJA AAG V ZALOGU RAZKRILA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV PEPELA IN ŽLIDRE

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA E-VOZ, KI JE POTEKALA PREKO ZOOM-a


AAG JE KONČAL PROJEKT E-VOZ – NADGRADNJA INVALIDSKIH VOZIČKOV PO MERI UPORABNIKA Z ZAKLJUČNO KONFERENCO.

PROJEK E-VOZ JE AAG ZAKLJUČIL KLJUB EPEDEMIJI IN FINANČNIM TEŽAVAM V PREDVIDENEM ROKU. NAJLEPŠO POHVALO SMO DOBILI OD UPORABNIKOV PREDELANIH INVALIDSKIH VOZIČKOV, KI SMO JIM S TEM PROJEKTOM OLAJŠALI ŽIVLJENJE!

Povezave:

Začetek projekta » E-voz : Dimenzioniranje E-pogonov za poklicne šole –invalidski vozički«

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA: Predelava električnega invalidskega vozička

v AAG smo uspešno zaključili projekta E-voziček: Dimenzioniranje e – pogonov za poklicne šole – invalidski vozički

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Koliko milijonov za blato in koliko za Vizjakove investicije – Nov zaslužek za avtorje študij


Necenzurirano.si - Ker si upamo!

13 milijonov evrov, bo po načrtu iz podnebnega sklada do leta 2023 namenjeno za monosežig komunalnega blata. Konec leta 2019 je Madžarska zaprla svoje meje za njegov uvoz, zaradi česar so se upravljalci čistilnih naprav znašli v velikih težavah. Cene odvoza komunalnega blata so šle v nebo, posredniki pa so rešitev našli tako, da ga odlagajo v naravi.

Vizjak je pred dvema tednoma poudaril, da prav v monosežigu vidi rešitev te problematike. “Na lokalni ravni bi blato sušili, sežig pa bi potekal na regionalni ravni,” je poudaril Vizjak, a dodal, da je priprava strategije odstranjevanja blata pristojnost občin in zbornice komunalnega gospodarstva. Kam bo torej šel denar iz podnebnega sklada? Za financiranje priprave študije, strokovnih podlag, prostorskega akta, priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo javnega naročila in izgradnjo naprave za monosežig blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav za kasnejšo snovno predelavo.

Na ministrstvu za okolje že skoraj dve leti vedo, da ima Slovenija velike težave s komunalnim blatom, a jih do danes niso rešili. Rezultat so divja odlagališča, zaradi katerih prihaja do velike okoljske škode.

Na ministrstvu za okolje že skoraj dve leti vedo, da ima Slovenija velike težave s komunalnim blatom, a jih do danes niso rešili. Rezultat so divja odlagališča, zaradi katerih prihaja do velike okoljske škode.  Foto: Občina Hoče-Slivnica

Tudi sicer je velik del programa podnebnega sklada namenjen “trdim” investicijam v objekte, infrastrukturo ali stroje, ne pa v razvoj tehnologij. Vanj je tako Vizjakovo ministrstvo uvrstilo tudi ureditev in izgradnjo parkirišč za kolesa na železniških postajah, gradnjo pločnikov, spodbujanje železniškega tovornega prometa, nakupe okolju prijaznih komunalnih vozil …

Prav zato so se v javni razpravi, ki se je končala v začetku marca, vrstila različna opozorila. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je ugotovila, da je glede na obseg financiranja z določili zakona o varstvu okolja skladna le četrtina ukrepov, k zmanjšanju toplogrednih plinov pa bo pripomoglo le približno 42 odstotkov ukrepov iz načrta podnebnega sklada. Kar 26 odstotkov denarja je namenjenih raznim študijam. Zaradi tega so opozorili, da takšen razrez porabe sredstev ni samo v velikem delu nezakonit, temveč je tudi konceptualno zgrešen.

VIR:

NECENZURIRANO.SI, POVEZAVA NA CELOTNI ČLANEK:

Koliko milijonov za blato in koliko za Vizjakove investicije

POVEZAVA:

NOVI PREDLOG PORABE SREDSTEV PODNEBNEGA SKLADA 2021 – 2023

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Zapisnik zadnjega srečanja z ACRONI-ja lokalno skupnostjo


Objavljamo zapisnik srečanja  z ACRONI-ja lokalno skupnostjo, ki je bilo v torek, 25. maja, ob 14. uri. Srečanje je bilo organizirano preko spletnega orodja Teams.

Srečanje z lokalno skupnostjo_maj 2021_zapisnik-page-001

Srečanje z lokalno skupnostjo_maj 2021_zapisnik-page-002

Srečanje z lokalno skupnostjo_maj 2021_zapisnik-page-003

Srečanje z lokalno skupnostjo_maj 2021_zapisnik-page-004

Srečanje z lokalno skupnostjo_maj 2021_predstavitev-page-001

Srečanje z lokalno skupnostjo_maj 2021_predstavitev-page-002

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

MOP je priznal zahtevo AAG za vstop v postopek kot stranski udeleženec v zadevi "KEMIS"


MOP je  obravnaval in priznal zahtevo AAG za vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za Reciklažni center Kemis. Svojo udeležbo v postopku smo  zagovarjali, da imamo status organizacije z javnim interesom na področju narave ( več kot 50 aktivnih članov ) in okolja po 153. členu ZVO-1.

79_20 dopis_priglasitev udeležbe AAG-page-001

Povezava:

Zahteva Alpe Adria Green za vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta RECIKLAŽNI CENTER KEMIS

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Zaradi neznosnega smradu, zaradi komunalnega blata v Zalogu je AAG izvedel Eko patruljo in podal prijavo na inšpekcijske službe


Eko patrulja AAG ml surovine 2 - 21.06.2021

Foto: Eko-patrulja AAG

Krajani Zaloga pri Ljubljani nas že vse od lanskega aprila 2020 opozarjajo na nevzdržne razmere, zaradi mastnega črnega prahu v zraku in neznosnega smradu, ki ga povzroča podjetje ML Surovine, Agrokombinatska cesta 61 a, 1129 Ljubljana. Tudi Eko patrulja naše mednarodne okoljske organizacije je na ta problem opozorila v lanskem letu in tudi v letošnjem v zvezi z zapleti, ko to podjetje vozi na ilegalne deponije v Občino Postojna.

Prah se je nekoliko polegel, ker je bilo deževje, smrad pa ostaja. Popolnoma zgroženi pa smo bili, da to podjetje vozi komunalno blato iz Štajerske v Ljubljano. Po nekaterih podatkih pa celo gnoj iz Italije, s katerim želi prekriti pepel in komunalno blato, zato smo 14.06.2021 opravili Eko patruljo AAG, ki je ugotovila, da so bile pritožbe krajanov in naših članov na tem področju opravičene.

Prijavo smo poslali inšpektoratu RS za okolje in prostor – Območna enota Ljubljana ter Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – območna enota Ljubljana

Od inšpekcij zahtevamo, da nemudoma ukrepajo, saj dvomimo, da ima to podjetje kakršno koli okoljevarstveno dovoljenje. Od ARSO pa smo preko IJZ zahtevali, da nam posreduje okoljevarstveno dovoljenje ali katerikoli dopis s katerim je temu podjetju dovoljeno odlaganje komunalnega blata.

Eko- patrulja AAG ml surovine 1- 14.06.2021

Foto: Eko-patrulja AAG

V lanskem letu je inšpekcija za okolje in prostor sporočila, da podjetje deluje brez OVD in da mora odpraviti nepravilnosti. Kot govori slika, tega niso storili, razen tega, da so postavili velik šotor, kar pa ne pomeni, da se nevarna tekočina ne izteka v ponikalnico, niti to ne preprečuje smradu.

Izpostaviti je treba tudi dejstvo, da takšno podjetje ne sodi v Gospodarsko cono Zalog, saj je v neposredni bližini (30 metrov vzhodno od podjetja ML Surovine) podjetje Silgan, ki proizvaja pločevinke, v katere se nato daje hrana za ljudi.

AAG DELUJE SAMO NA PODLAGI DOKAZOV IN NE NA PODLAGI PREDVIDEVANJ, JE NEPOLITIČNA IN NEVLADNA ORGANIZACIJA IN SE NE POVEZUJEMO S POLITIČNIMI STRANKAMI NE GLEDE KAKŠNA JE  TRENUTNA POLITIČNA  SITUACIJA V DRŽAVI!

Povezave:

Inšpektorat RS zahteva na podlagi prijave AAG odstranitev elektrofiltrskega pepela v Zalogu

Na prostem skladiščen pepel iz toplarne ‘prekril’ Zalog, odvoz obljubljajo v kratkem

EKO-PATRULJA AAG V ZALOGU RAZKRILA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV PEPELA IN ŽLIDRE

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Zaradi bližine asfaltne baze in neodzivnosti inšpekcijskih služb je AAG pričel z oceno kakovosti življenja v Vrtojbi


jemanje vzoca vode iz vodnjaka- vrtojba2

Foto AAG: Člani CI Vrtojba, članica EkoŠtandreža iz sosednje Italije in predsednik AAG – Opravljanje terenskih meritev kakovosti vode.

V vasi Vrtojba v občini Šempeter Vrtojba živi cca 2100 prebivalcev.Naselje leži tik ob meji z Italijo na ravnini , na rodovitnem polju z rahlo mediteransko klimo, imenovanem Vrtojbensko polje (cca 160 – 180 ha ).Vrtojbenci, ko ni bilo še vodovoda, so pitno vodo jemali iz vodnjakov v vasi kar pomeni, da je pod poljem velik rezervat pitne vode ( podtalnica). Polje je naplavina reke Soče zato je takoj pod površjem rodovitne zemlje in vse do podtalnice – GRAMOZ. In tu v bližini samega naselja se je že več kot pred 50 leti začelo črpanje gramoza in leta 1973 je bila postavljena današnja asfaltna baza za proizvodnjo asfalta s kapaciteto 90 ton na uro.

Na inšpekcijo za okolje in prostor sta bili do danes podani dve prijavi. Prvo 6.07.2019 za takojšnje ukrepanje, saj naprava obratuje brez presoje vplivov na okolje in brez okoljevarstvenega dovoljenja. Druga prijava z dne 21.01.2020 pa se je glasila na nepravilno, oziroma sporno parkiranje desetine kamionov na dnu gramoznice, kakšen meter nad podtalnico. Do danes nismo dobili nobenega odgovora, razen od inšpektorata RS za okolje in prostor “kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov IRSOP.Torej kljub urgencam ( 2x) uradnega odgovora o izvršenem inšpekcijskem pregledu do danes NI.

Neformalno smo ugotovili, da naprava deluje na podlagi gradbenega dovoljenja iz leta 1973 in verjetno merjenj, ki jih naroča in plača lastnik. Na Upravni enoti v Novi Gorici ne razpolagajo z dokumentacijo, da je podjetje pridobilo uporabno dovoljenje za proizvodnjo asfalta, prav tako pa nimajo podatka, ali je bilo za vse objekte v asfaltni bazi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Leta 2003 je bil sprejet občinski prostorski načrt za to območje, kjer so predvidene športne površine in je krajanom vlil upanje, da se bo onesnaževanje končalo. Ker inšpekcijske službe ne želijo ukrepati smo se skupaj z CI Vrtojba, EkoŠtandrež iz Štandreža iz sosednje Italije ter občine Šempeter Vrtojba odločili, da zaradi bližine asfaltne baze na podlagi meritev kakovosti vode, zemlje in zraka podamo oceno kakovosti življenja v Vrtojbi in njeni okolici. Negativni vplivi na okolje, ki jih povzroča asfaltna baza verjetno segajo vse do bližnjega Štandreža v sosednji Italiji, na kar so nas opozorili kolegi iz društva EkoŠtandrež.

Oceno kakovosti življenja v Vrtojbi je AAG pričel v petek 11.06.2021 zaključili pa jo bomo predvidoma v mesecu juliju.

Meritev prašnih delcev v Vrtojbi

Foto AAG: Testna meritev prašnih delcev PM2,5, PM10.

jemanje vzoca vode iz vodnjaka- vrtojba1

Foto AAG: Jemanje vzorca vode za kemijsko analizo iz prvega vodnjaka

jemanje vzoca vode iz vodnjaka- 2-vrtojba

Foto AAG: Jemanje vzorca vode iz drugega vodnjaka

jemanje vzoca vode iz vodnjaka- 2-vrtojba3

Foto AAG: Jemanje vzorca vode za kemijsko analizo iz drugega vodnjaka

jemanje vzorca zemljine - vtojba

Foto AAG: Jemanje 1. vzorca zemljine za kemijsko analizo

odzem vzorca zemljine v Vrtojbi1

Foto AAG: Jemanje 2. vzorca zemljine za kemijsko analizo

Po končanih meritvah, bomo izdelali poročilo o kvaliteti življenja v Vrtojbi z okolico.

AAG DELUJE SAMO NA PODLAGI DOKAZOV IN NE NA PODLAGI PREDVIDEVANJ, JE NEPOLITIČNA IN NEVLADNA ORGANIZACIJA IN SE NE POVEZUJEMO S POLITIČNIMI STRANKAMI NE GLEDE KAKŠNA JE  TRENUTNA POLITIČNA  SITUACIJA V DRŽAVI!

Povezave:

Smrad, prah in hrup ne sodijo v Vrtojbo

EKO PATRULJA AAG–PARKIRIŠČE KAMIONOV V ASFALTNI BAZI VRTOJBA

V Štandrežu iščejo prostovoljce z dobrim nosom

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Zahteva Alpe Adria Green za vstop v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta RECIKLAŽNI CENTER KEMIS


Kemis

Požar v Kemisu

AAG je kot organizacija z javnim interesom na področju okolja in narave po 153. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) podal 09.06.2021 zahtevo za vstop kot stranski udeleženec v integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta RECIKLAŽNI CENTER KEMIS (rekonstrukcija glavnega objekta z nadstrešnico O+O1, novogradnja nadstrešnice O2, novogradnja šprinkler postaje z rezervoarjem vode O3) (v nadaljevanju: GRADNJA), v skladu z 54. členom Gradbenega zakona (GZ).

Obenem je AAG vložil tudi zahtevo za vso dokumentacijo, ki jo je Kemis vložil v integralni postopek, da lahko enakopravno sodelujemo kor stranski udeleženec v interesu javnosti. Ko pridobimo to dokumentacijo, jo bomo lahko ocenjevali in tvorno sodelovali v postopku.

potok_Tojnica_pritok_Kemis

Izpusti iz Kemisa v potok Tojnica

V obrazložitvi je AAG zapisal:

1. AAG priglaša udeležbo v integralnem postopku za GRADNJO iz več razlogov, ki jih navajamo in pojasnjujemo v nadaljevanju. Osnovni razlog za udeležbo v postopku so pobude krajanov, ki so organizirani v civilni iniciativi in tudi izražajo javni interes, da se AAG, kot organizacija z uradno potrjenim javnim interesom na področju okolja in narave, vključi v postopke, ki obravnavajo Kemis in jih zastopa.

2. Javni interes krajanov je jasno izražen v zahtevi, da se Kemis s to dejavnostjo izseli iz občine Vrhnika in se z GRADNJO ne strinjajo, prav tako se z njo ne strinja AAG.

3. Dokaz: Javni interes občanov je bil potrjen tudi na Občinskem svetu občine Vrhnika maja 2017, po katastrofalnem požaru v Kemisu, s tem, ko je bil soglasno sprejel sklep, naj se Kemis preseli na drugo lokacijo zunaj Občine Vrhnika in, ki je še vedno v veljavi.

4. Udeležbo v postopku zahtevamo tudi zato, ker Kemis ne obvladuje tehnologije obdelave odpadkov. Dokaz za to ni samo omenjeni katastrofalni požar 15.maja 2017, ampak vrsta požarov pred tem, kar je razvidno iz poročil Kemisa, ki so obvezna po protokolu EMAS, ki ga ima Kemis. Kot udeleženec v postopku bomo ustrezne dokumente tudi predložili.

5. AAG zahteva tudi, da se certifikat EMAS Kemisu odvzame, ker je povzročil omenjeni požar in s tem ne izpolnjuje več kriterijev za EMAS.

6. Del krivde za katastrofalni požar je tudi v okoljevarstvenih dovoljenjih (OVD). Zato prioritetno zahtevamo odvzem OVD-jev po 79.členu ZVO-1.

ARSO je Kemisu d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 Vrhnika izdal Okoljevarstveno dovoljenje (OVD) št. 35407-62/2011-23 z dne 7.6.2013, poleg tega pa še dve spremembi OVD:

– najprej z Odločbo št. 35406-52/2015-10 z dne 15.2.2016

– nato še z Odločbo št. 35407-8/2015-8 z dne 27.10.2016

Ta dovoljenja niso vsebovala ukrepov, katerih odsotnost je botrovala požaru in tudi požarom pred tem. Prav tako je potrebno preverjanje zaradi izpolnjevanja BAT tehnik. Namreč, karkoli Kemis poskuša zdaj, po požaru, popravljati, ni vsebovano v OVD, ki je edini uradni dokument, ki obvezuje izvajanje ukrepov. Do katastrofalnega požara je po policijskem zapisniku prišlo zaradi samovžiga odpadkov. Samovžigi pa nastanejo, če podjetje ne obvladuje tehnologije ravnanja z odpadki. Preprečitev takega požara mora biti zakoličena v OVD, kar pa v tem primeru ni bila, zato je odvzem neustreznega OVD nujno potreben, saj po obstoječih OVD vse usodne pomanjkljivosti ostanejo in je Kemis nevaren za okolico. S tem pa je tudi GRADNJA, ki verjetno (naprošamo za dokumentacijo GRADNJE) sloni na obstoječih OVD, nesprejemljiva.

7. Obenem se je izkazalo, da je obseg vplivov na okolje zaradi delovanja podjetja Kemis v OVD napačno ocenjen, saj je v njem obseg omejen na prostor znotraj ograje Kemisa. Izkazalo se je namreč, da je zaradi obratovanja Kemisa prišlo do katastrofalnega požara, katerega škodljiv vpliv je šel nekaj kilometrov izven ograje podjetja. Tudi zato odvzem OVD-jev nujno potreben, saj po njih Kemis ne more varno opravljati dejavnosti obdelave nevarnih in nenevarnih odpadkov. V bližnji okolici Kemisa so stanovanjska naselja, kar zahteva preselitev tako nevarne tehnologije drugam. Obstoječi OVD-ji ne zagotavljajo varne tehnologije.

8. Kemis bi, nadalje, morali obravnavati tudi kot podjetje, ki mora delovati v skladu s SEVESO predpisi, kar sedaj ni primer.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Švicarji gredo na referendum o prepovedi sintetičnih pesticidov


pesticidi

ŠVICA bi lahko postala prva evropska država, ki je na referendumu 13. junija prepovedala umetne pesticide, zagovorniki pobude pa upajo, da bo sprožila podobne prepovedi v drugih državah.

Na svetu samo Butan popolnoma prepoveduje sintetične pesticide, pravijo privrženci, ki želijo prepovedati uporabo izdelkov agrokemičnih velikanov, kot so švicarska Syngenta ter nemška Bayer in BASF.

Zagovorniki prepovedi pravijo, da umetni izdelki povzročajo resne zdravstvene težave in ogrožajo biotsko raznovrstnost. Proizvajalci trdijo, da so njihovi pesticidi strogo preizkušeni in predpisani, da jih je mogoče varno uporabljati in da bi brez njih posevke zmanjšali.

Druga pobuda referenduma  je izboljšati kakovost pitne vode in hrane v Švici z ukinitvijo neposrednih subvencij kmetom, ki uporabljajo umetne pesticide in antibiotike za živino.

Švica je močno razdeljena v nenavadno burni razpravi o pobudah in rezultati referenduma pa bi lahko bili tesni. Nedavna anketa v Tamediji je pokazala, da 48 odstotkov volivcev podpira pobudo za pitno vodo, 49 odstotkov pa jih je za prepoved pesticidov.

Pionirji ekološke hrane

Če bodo predlogi sprejeti, bi morali imeti kmetje prilagoditveno obdobje do 10 let, kar bo Švici omogočilo, da postane pionir ekološke hrane in zgled preostalemu svetu.

“Ogrožena je čista voda, ki je eden od temeljev življenja,” je dejal 51-letni ekološki kmet, čigar vinograd obkrožajo kmetje, ki pobudi nasprotujejo.

Syngenta s sedežem v Švici in v lasti kitajske National Chemical Corporation nasprotuje obema pobudama in trdi, da bi prepoved zmanjšala pridelke do 40 odstotkov.

“Posledice neuporabe (pesticidov) so jasne: manj regionalnih izdelkov, več cen in več uvoza. To ni v interesu potrošnikov niti v interesu okolja,” je dejal tiskovni predstavnik Syngente.

Pobuda za čisto vodo tudi poziva kmete, naj prenehajo uporabljati uvoženo živalsko krmo, omejijo število krav, prašičev in piščancev v Švici ter gnoj, ki lahko onesnaži pitno vodo. Tako zakonodajo, za čisto pitno vodo, bi morali sprejeti tudi v Sloveniji, saj je kmetijstvo še vedno največji onesnaževalec voda.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

POSTANITE ČLAN AAG- PLAČILO ČLANARINE

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL