e-novice AAG: HRAST 4/2021


E-NOVICE AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodAPRIL/2021 /20LET 1474-Document1

This is the divider

Vlada RS sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži

clip_image002

Vlada je na seji 08.04.2021 med drugim sprejela uredbo o embalaži in odpadni embalaži, s katero se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo…                    Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Neizkoriščena priložnost v Lazah

2011-09-18 17-00-34

Simon Šubic – Gorenjski Glas

Pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo v Lazah je neizkoriščena priložnost kranjske občine, da bi celostno in trajnostno uredila kanalizacijo v Stražišču, pravi Marko Špolad iz Civilne iniciative za zeleno Stražišče…Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Nad DPN Suhorca ogorčeni domačini in velik del strokovne javnosti

suhorca1

Sabrina Mulec – RTV                 Izteka se rok za oddajo pripomb na pobudo za Državni prostorski načrt oskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo. Država bi problematiko rešila z izgradnjo velikega akumulacijskega jezera… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

DAN ZEMLJE 2021

Dan vrtnice

10 NAČINOV ZA PRAZNOVANJE DNEVA ZEMLJE OD DOMA                 Vsak 22. april praznujemo dan Zemlje! V  AAG verjamemo, da je skrb za naravo, rastline in zemljo bistvena za naše zdravje in da je vsaka od nas odgovorna zase! Ne glede na to, ali gre za zdravilni sprehod po gozdu, …              Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Svetovni dan Zemlje: Združimo se, obnovimo planet!

Dan zemlje1

22. APR. 2021 | STA-         VSAKO LETO 22. APRILA OBELEŽUJEMO SVETOVNI DAN ZEMLJE. TEMA LETOŠNJE 51. OBLETNICE JE OBNOVIMO NAŠO ZEMLJO. V OSPREDJU SO OPOZORILA PRED POSLEDICAMI…         Nadaljujte z branjem→

This is the divider

EKOLOŠKA PATRULJA AAG–VODNI VIRI NA OBMOČJU KAMNOLOMA GRIŽA

IMG_0417

Mestna Občina Koper želi pripraviti občinski podrobni prostorski načrti za območje kamnoloma Griža pri Rižani in na podlagi tega podeliti, po osmih letih ne-obratovanja kamnoloma, koncesijo za ponovno izkoriščanje mineralnih snovi in odlaganju in predelavi  “nenevarnih”  odpadkov z Asfaltno bazo že znanemu podjetju…            Nadaljujte z branjem→This is the divider

Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov.

transport odpadkov

AAG je v zakonskem roku posredoval na MOP “Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov”. (v nadaljevanju: Uredba). Pripombe AAG:                Nadaljujte z branjem→This is the divider

ODSTRELI MEDVEDOV SO ZLOČIN IN PIKA!

odstrel medveda2Pri zavarovanih živalskih vrstah, kot je naš rjavi medved, ki so ogrožene na širši ravni, ne le v posamezni državi, obstaja širši družbeni interes za poseben režim pravnega varstva. Zato lov na te živali ni dovoljen. Mogoč je le odstrel na podlagi posamičnega…  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Parlament v EU bo obravnaval predlog resolucije, ki bo okrepil prizadevanja EU za zaščito tal.

Soil_position_paper_27_04_21-page-001

Parlament v EU bo obravnaval predlog resolucije, ki bi okrepil prizadevanja EU za zaščito tal.
Tla zagotavljajo osnovne storitve za vse nas: proizvajajo hrano, prečistijo vodo, ki jo pijemo, lahko upočasnijo podnebne spremembe, ki delujejo kot korito ogljika, in podpira biotsko raznovrstnost. Vendar po vsej Evropi  propada in procesi degradacije tal se bodo verjetno še pospešili, če se zdaj nič ne naredi za njeno zaščito .
Kot poudarja  Evropska agencija za okolje  (EEA)  kot družbo, jo moramo trajnostno upravljati, da lahko uživamo v njenih koristih , vključno s proizvodnjo hrane. Kljub … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

EU Poslanci so močno podprli Resolucijo o varstvu tal in Komisijo pozvali, naj predlaga pravni okvir

prst

Evropski poslanci so v sredo 28.04.2021 močno podprli Resolucijo o zaščiti tal, ki poziva k oblikovanju pravnega okvira za zaščito tal kot ključnega sestavnega dela v boju proti podnebnim spremembam, ohranjanju biotske raznovrstnosti…. Nadaljujte z branjem→This is the divider

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

Pri projektu E-POL smo predelali, skupaj z dijaki srednje tehniških šol, 6 invalidskih vozičkov na el. pogon po željah uporabnikov. FOTO: AAG

Svoje delovanje AAG financira tudi s pomočjo občanov preko dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi in tako zagotovite, da bo vaš denar namenjen zagotavljanju vaše in prihodnosti vaših otrok, da bodo živeli v čistem in zdravem okolju. Še do 31.05.2021 imate čas, da del dohodnine (1,0%) za 2020…  Nadaljujte z branjem→This is the divider

PLAČILO ČLANARINE AAG

PROSIMO VAS, DA ČLANARINO PORAVNATE NAJKASNEJE DO 01.06.2021

Letna članarina znaša 5 EUR.

Članarino lahko poravnate preko položnice,  ali spletne banke na TTR: SI56 3300 0000 6508 788 ( KODA QR JE PRAVILNA!)

Položnica članarina 2021-page-001

Članarino lahko preko plačate tudi preko PayPal.

Nadaljujte z branjem→This is the divider

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

This is the divider

E-NOVICE HRAST Hrastov list in plod - želodIZDAJA:

ALPE ADRIA GREEN  MEDNARODNA ORGANIZACIJA, KI DELUJE V SLOVENIJI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE

NASLOV ZA POŠTO: PREŠERNOVA 26, 4270 JESENICE, SLOVENIJA, EU;

PISARNA: CESTA BORISA KIDRIČA 37C, JESENICE, SLOVENIJA, EU, KI JE ODPRTA TUDI V ČASU PANDEMIJE

TEL. ŠT. MOBITEL: 051 311 450, E-POŠTA: INFO@ALPEADRIAGREEN.COM

SPLETNA STRAN: HTTPS://ALPEADRIAGREEN.WORDPRESS.COM/; HTTP://INFO630882.WIXSITE.COM/ALPEADRIAGREEN

TTR: SI56 3300 0000 6508 788

APRIL  2021

EU Poslanci so močno podprli Resolucijo o varstvu tal in Komisijo pozvali, naj predlaga pravni okvir


prst

 

Evropski poslanci so v sredo 28.04.2021 močno podprli Resolucijo o zaščiti tal, ki poziva k oblikovanju pravnega okvira za zaščito tal kot ključnega sestavnega dela v boju proti podnebnim spremembam, ohranjanju biotske raznovrstnosti in varnosti hrane.

Resolucija, za katero je glasovalo 605 od 701 evropskih poslancev, opozarja, da tla kot skupna dobrina v nasprotju z zrakom, vodo in morskim okoljem niso zajeta s posebno zakonodajo, vendar so ukrepi za zaščito tal med številnimi neusklajenimi in pogosto ne zavezujočimi razdrobljeni. instrumenti politike. Poslanci pozivajo EU Komisijo, naj pripravi in ​​predlaga pravni okvir za zaščito tal v EU ob popolnem spoštovanju načela subsidiarnosti.

Komisija EU je pozvana, da svojemu zakonodajnemu predlogu priloži poglobljeno študijo ocene učinka, ki temelji na znanstvenih podatkih in analizira tako operativne kot ne operativne stroške v smislu takojšnjega in dolgoročnega vpliva na okolje, zdravje ljudi, notranji trg in splošna trajnost.

Resolucija poudarja, da so tla večnamenski in živi ekosistem ključnega pomena, ki gosti 25% svetovne biotske raznovrstnosti. Tla zagotavljajo ključne ekosistemske storitve, kot so hrana, surovine, zajemanje in shranjevanje ogljika, čiščenje vode, uravnavanje hranil in škodljivcev, poleg tega pa služi kot platforma za človekove dejavnosti in pomaga pri preprečevanju erozije tal, poplav in suše.

Evropski parlament je v resoluciji opozoril, da erozija tal vpliva na 25 vplivov kmetijskih zemljišč v EU in se je med letoma 2000 in 2010 povečala za približno 20 odstotkov in povzročila 1,25 milijarde evrov izgube na leto.

Evropski poslanci opozarjajo, da EU nenehno izgublja mokrišča in šotišča, pomembna kmetijska zemljišča v EU pa se soočajo z zasoljevanjem in dezertifikacijo.

Če ne bomo odločno ukrepali, se bodo veliki deli južne Evrope do leta 2050 zaradi podnebnih sprememb in neprimernih kmetijskih praks spremenili v puščave. Zasoljevanje v EU prizadene 3,8 milijona hektarjev, slanost tal na obalnih območjih pa je zelo velika, zlasti v Sredozemlju.

Ocenjuje se, da sol prizadene približno 25 odstotkov namakanih kmetijskih zemljišč na sredozemskem območju, vprašanje zasoljevanja pa trenutno ne rešuje obstoječa evropska zakonodaja, je med drugim zapisano v resoluciji.

Resolucija opozarja, da je v obdobju od 2000 do -2018. površina prevzetih zemljišč je bila 11-krat večja od površine predelanih, cilj nične stopnje odvzema zemljišč do leta 2050 ne bo mogoč brez zavezujočih ukrepov za omejitev odvzema zemljišč in spodbujanja prenove, predelave in recikliranja.

Evropski poslanec Martin Hojsík, eden od poročevalcev resolucije, je na plenarnem zasedanju dejal, da Evropa ni na dobri poti k zaščiti omejenih talnih virov kot neobnovljivega vira energije, ki temelji na sedanji strategiji, in da je potrebna celovita politika na ravni EU. jasno opredeljeni ukrepi za zaščito tal.

“Pomanjkanje ustrezne zakonodaje v EU prispeva k degradaciji tal, pomanjkanje celovitega okvira za zaščito talnih virov pa je temeljni problem, ki omejuje doseganje ciljev, kot sta evropski zeleni načrt in podnebna nevtralnost,” je dejal Hoysik. .

Evropski poslanci so v ponedeljkovi razpravi poudarili, da so zdrava tla ključnega pomena za doseganje ciljev evropskega zelenega sporazuma, kot so podnebna nevtralnost, obnavljanje biotske raznovrstnosti, ambiciozno onesnaževanje, zdravi in ​​trajnostni živilski sistemi.

Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je v razpravi s poslanci podprl sprejetje pravnega okvira in strategije za zaščito zla v skladu z napovedmi v evropskem zelenem načrtu in strategiji biotske raznovrstnosti za zmanjšanje nevarnosti za okolje.

“Tla so največji rezervoar ogljika in vsebujejo četrtino biotske raznovrstnosti, ki nam zagotavlja pitno vodo, potencialna zdravila in zdravo hrano, vendar se degradacija tal in tal poslabšuje,” je dejal Sinkevicius.

So poročevalka resolucije Maria Arena je opozorila na izgubljeni čas pri poskusu usklajene pobude za zaščito tal.

“Glede tega vprašanja smo izgubili leta in leta političnega nesoglasja, kar pomeni, da je zdaj še težje obrniti negativne trende, čeprav znanstveniki poudarjajo, da je dobra kakovost tal nujna za preživetje sistema. “Onesnaževanje države onesnažuje tudi našo prihodnost,” je dejala Arena.

Poslanci so poudarili tudi dolžnost do naslednjih generacij, da skrbijo za ohranjanje kakovosti tal, ki se ne bodo obnavljale, če jih zanemarimo kot ključni vir.

So poročevalka Idoia Villanueva Ruiz iz kluba Združene evropske levice je izjavila, da je “uničenih 33 odstotkov tal, do leta 2050 verjamemo, da bo ogroženih do 90 odstotkov tal in 60 do 70 odstotkov tal danes v Evropi velja za nezdravo. ”

V zaključni besedi je komisar Sinkevičius spomnil na finančne instrumente skladov EU za zaščito tal, ki obstajajo že vrsto let, vključno s skupno kmetijsko politiko, programom LIFE, kohezijsko politiko in instrumentom za oživitev in odpornost.

Opozoril je, da bo novi ambiciozni raziskovalni program Horizon Europe 2021-2027 s skupnim proračunom 95,5 milijarde evrov “zagotovil tudi pomemben proračun za ozaveščanje o pomembnosti tal, izboljšanje baze znanja in razvoj raziskovalnih rešitev za obnovo tal zdravje in delovanje. “

Resolucija je politično stališče Parlamenta, preden Komisija sprejme akcijski načrt “Proti onesnaževanju vode, zraka in tal” in novo strategijo EU za zaščito tal.

Prejšnji predlog za uvedbo pravnega okvira za zaščito tal v EU je bil neuspešen in je bil maja 2014 umaknjen.

Povezava:

Parlament v EU bo obravnaval predlog resolucije, ki bo okrepil prizadevanja EU za zaščito tal.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Parlament v EU bo obravnaval predlog resolucije, ki bo okrepil prizadevanja EU za zaščito tal.


 

Parlament v EU bo obravnaval predlog resolucije, ki bi okrepil prizadevanja EU za zaščito tal.
Tla zagotavljajo osnovne storitve za vse nas: proizvajajo hrano, prečistijo vodo, ki jo pijemo, lahko upočasnijo podnebne spremembe, ki delujejo kot korito ogljika, in podpira biotsko raznovrstnost. Vendar po vsej Evropi  propada in procesi degradacije tal se bodo verjetno še pospešili, če se zdaj nič ne naredi za njeno zaščito .
Kot poudarja  Evropska agencija za okolje  (EEA)  kot družbo, jo moramo trajnostno upravljati, da lahko uživamo v njenih koristih , vključno s proizvodnjo hrane. Kljub obsegu dejavnosti, ki so na koncu odvisne od tal, ni posebne zakonodaje EU o tleh. Do danes se varstvo tal v nasprotju z vodo in zrakom loteva posredno ali znotraj sektorskih politik: kmetijstvo in gozdarstvo, energija, voda, podnebne spremembe, varstvo narave, odpadki in kemikalije. EU  Skupno raziskovalno središče  (JRC) je ugotovila, da erozijo tal – kar je  le ena od številnih nevarnosti za tla  –  je stala evropskih kmetov € 1,25 milijarde  na letni izgubi kmetijski produktivnosti in 155 milijonov € bruto domači proizvod (BDP) izgube. Tega si ne moremo privoščiti, potrebujemo pravni okvir za ohranjanje tal po vsej EU, ki ustvarja enake konkurenčne pogoje med državami članicami tako da si prizadevanja za zaščito tal enakomerno delijo.

Propadanje tal ima očitne čezmejne posledice . Na primer rečni sistemi prenašajo onesnaževala in usedline na velike razdalje prek državnih meja in v obalne vode. Tako dejstvo, da vse države članice ne varujejo tal v zadostni meri, ustrezni čezmejni učinki degradacije tal in ključna vloga tal pri blaženju podnebnih sprememb, kažejo, da bi bila EU veliko bolje pripravljena za zaščito tal kot nacionalne vlade.

Koalicija evropskih NVO, med katerim je tudi AAG, je Aprila na EU komisijo in parlament poslala dopis z predlogi in zahtevami:

Soil_position_paper_27_04_21-page-001

Soil_position_paper_27_04_21-page-002

EROZIJA IN DEGRETACIJA TAL V EVROPI:
PREDNOSTNA NALOGA ZA EVROPSKO ZELENO POSLOVO

V Evropski uniji se obdelovalne površine razprostirajo na več kot 110 milijonih hektarjev, kar je osnova za oskrbo hrane in surovin za populacijo in gospodarstvo: zdrava kultivirana tla so a strateški naravni vir za varnost in zaščito hrane.
Gozdna tla pokrivajo 150 milijonov hektarjev: številne ekosistemske storitve so odvisne od teh tal oskrba lesa in drv s cikli vode, ogljika in mineralnih hranil. Neokrnjeni tla, pokrita z gozdovi, skupaj s pašniki, šotišči, prerijami, mokrišči, barji, travniki, ohranjajo največjo zalogo organskega ogljika in gostijo najpomembnejše odlagališče kopenske biotske raznovrstnosti na  evropskem kontinentu.

Zdrava in plodna tla so kot celota omejena, nenadomestljiva in neobnovljiva okoljska dediščina, katere vsaka degradacija predstavlja izgubo za sedanjost in prihodnost rodov.
Tla v Evropi so poškodovana ali ogrožena zaradi nepravilne in pretirane uporabe, povezane z:
• pokrovnost mestnih območij in infrastrukture, ki povzroča razdrobljenost habitatov in zatesnitev tal:
več kot 15 milijonov hektarjev je zaprtih z zgradbami, cestami, kamnolomi, odlagališči.
• industrijsko onesnaževanje, puščanje ali razlitja, ki so se pojavila v zadnjih desetletjih in so kontaminirana na sto tisoče mestih, od katerih na številnih ni značilnosti in popravkov.
• Uporaba kemikalij v kmetijstvu in živinoreji, rodovi in razširjena škoduje biotski raznovrstnosti tal in povzroča tveganje za zdravje ljudi in ekosisteme.
• Preoblikovanje na nedotaknjenih tleh in drenažo šotišč in mokrišč z resnimi izgubami organske snovi močno vplivajo na zaloge ogljika v tleh in biotsko raznovrstnost ter erozijo mineralnih tal
• ne trajnostne prakse upravljanja z zemljišči v intenzivnem kmetijstvu, kot je uporaba težkih strojev, prekomerna obraba, monokulture, izvoz rastlinskih ostankov in zemeljskih ostankov, ki vodijo do kompaktnosti, erozije, izgube organskih snovi in ​​biotske raznovrstnosti tal.
• nevzdržna gostota živine in pretirana uporaba gnojil v intenzivnem kmetijstvu,
povzroča emisije toplogrednih plinov na tleh in vodi.

Čeprav ima degradacija zemlje različne regionalne značilnosti, ima Evropa kot celota v vsaki državi članici.
Države, ne razvijajo ustreznih prizadevanj za spopadanje s svetovnim izzivom tal
degradacije in ni na pravi poti za izpolnjevanje ciljev Agende ZN 2030. Na splošno a
četrtina evropskih tal je izpostavljena močni degradaciji in puščavi zaradi tveganja: zaskrbljujoče podatki, ki so jih sporočile okolijske agencije, vendar za zdaj še niso obravnavani.
Poleg tega Evropa širi svoj ekološki odtis na tla drugih celin, kar povzroča izgubo
več milijonov hektarjev gozdnih površin, preoblikovanih v intenzivno kulturo za uvoz iz EU krme, mesa, biogoriv in surovin ter onesnaževanja na velikih površinah, od katerih minerali in ogljikovodiki se pridobivajo. Evropsko gospodarstvo in potrošnja v resnici oddajajo v tla degradacijo, in to ni več dopustno.
Velik del proračuna EU27 je namenjen politikam, ki neposredno vplivajo na tla, kot je Skupna kmetijska politika. Zato si institucije EU delijo močno odgovornost za EU razgradnje na evropskih tleh in posledično dolžnost, da se to ustavi, podpora regeneracijo  tal in doseganje njihovega dobrega ekološkega stanja.
Zaščita nedotaknjenih tal, zaustavitev in obračanje razgradnje tal, prizadetih z urbanizacijo,
onesnaževanje in intenzivno kmetijstvo sta izziva za evropsko skupnost, da delijo z vsemi državami članicami, regijami in lokalnimi organi. To bi morale postati osrednje priori za Evropski zeleni dogovor, v skladu s cilji trajnostne agende Združenih narodov do leta 2030

Mi torej pozdravljamo prihajajočo Tematsko strategijo za zdrava tla in pričakujemo, da bo učinkovita obravnavala groženje za tla in spodbujala njihovo regeneracijo, pri čemer podpira spremembe v evropskem jeziku politike in programi na nevtralnost vplivajo na tla, usklajena s ciljem degradacije zemljišč.
Zahtevamo vzpostavitev obveznih objektov za ohranjanje neokrnjenih tal in izboljšanje ekološkega stanja kulturnih zemljišč, identificiranih na podlagi skupnih opredelitve, ki jih spremlja podatkovni sistem o tleh, ki se izvaja v sodelovanju med evropskim in  nad nacionalne agencije in raziskovalne centre.
Poziv k izvajanju evropskih programov znanja, vključno z zagotavljanjem informacij z cilji , ozaveščanje oblikovalcev politik in izvajanje stalnega usposabljanja za strokovnjakov, načrtovalcev zemljišč in kmetij, osredotočene na ekološki pomen tal, njihovo kakovost
zdravstveno varstvo, s tem povezano zagotavljanje ekosistemskih storitev in izmenjava dobrih praks.
Pozivamo evropske institucije, da se v celoti zavežejo ciljem zelene pogodbe, povezanim s tlemi strategijami: zmanjšati uporabo gnojil in kemikalij v kmetijstvu in živinoreji da bi dosegli meje vplivov na okolje in nosilnosti, povečajte zemljišče ekološko kmetovanje in naravne krajine na podeželju spodbujajo Agro ekološko prehod kmetijstva EU, predelati in obnoviti tla degradiranih območij.
Zahtevamo posodobitev „nič neto izkoriščeno zemljišče do leta 2050“, vključno z zavezujočim vmesni koraki in cilji za ponovno uporabo urbanih območij in regeneracijo na mestno prepustnih in vegetirane površine.
Zahtevamo močna prizadevanja za preprečevanje prelivanja degradacije zemljišč, ki ga je povzročil Evropejec z uvozom kmetijskih, gozdnih in rudarskih surovin iz tretjih držav. Zahtevamo da strategija za vključitev živinoreje v trajnostne meje evropske vsebine, da bi se izognili množičnemu uvozu krme.
Zahtevamo analogni načrt za celovit pravni okvir za zaščito tal, po analogiji z kar že velja za kakovost vode in zraka, uvedba skupnih pravil, na katera lahko vplivamo na lokalne politike in vaditelje držav in podjetij, katerih “cilj” je, da kot celota biotska raznovrstnost, ponori ogljika v tleh, prehranska varnost, zdravje državljanov ter kakovost in varnost Evropejcev.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

ODSTRELI MEDVEDOV SO ZLOČIN IN PIKA!


odstrel medveda2

Slika je simbolična

Pri zavarovanih živalskih vrstah, kot je naš rjavi medved, ki so ogrožene na širši ravni, ne le v posamezni državi, obstaja širši družbeni interes za poseben režim pravnega varstva. Zato lov na te živali ni dovoljen. Mogoč je le odstrel na podlagi posamičnega upravnega akta v primerih, ko se pojavi problematični medved, ki ogroža ljudi ali njihovo premoženje. A mora biti škoda na primerno zaščitenem premoženju večkratna in dokazana.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 17. februarja letos znova izdalo odločbo za odstrel 220 medvedov do konca septembra 2021. Upravno sodišče pa je 18. marca znova izdalo začasno odredbo in zadržalo izvršitev dovoljenja. Sklep sodišča je stopil v veljavo 26. marca 2021. V času izdaje hitre nezakonite in izjemno škodljive odločbe do odziva Upravnega sodišča, so lovci v enem mesecu pobili 112 medvedov.

MOP in ZGS ter Lovska zveza argumentirajo nezakonito početje kot zakonito z argumentom, da so lovci 112 medvedov pobili v mesecu pred začasno odredbo sodišča, čeprav se dobro zavedajo kaj in zakaj to počno – zaradi svojega lastnega zaslužka in zaslužka tistih, ki medvedje meso in trofeje prodajajo. Kakšno sprenevedanje in zavajanje javnosti! Upravno sodišče je znova ugotovilo, da »je v konkretnem primeru izkazana ne samo težka popravljivost škode, ampak celo nepopravljivost škode, kajti odstreljenih medvedov, kot strogo zavarovane živalske vrste, ne bo mogoče nadomestiti, pri čemer uboj vsake posamezne živali, ki je zavarovana na nacionalni in mednarodni ravni, pomeni neprecenljivo in nenadomestljivo škodo«.

Sodišče Evropske unije je v okviru nedavno izdane predhodne odločbe(1) pojasnilo, da prepovedi glede vpliva ukrepov ali dejavnosti na živalske vrste, določene v Direktivi o habitatih, ne veljajo samo za vrsto kot celoto, temveč tudi na individualni ravni. Varstvo medveda zagotavlja pravo EU v Direktivi o habitatih. Državam članicam nalaga, da vzpostavijo strog režim varstva, ki med drugim prepoveduje vse oblike namernega ujetja in ubijta teh vrst v naravi ter njihovo namerno vznemirjanje. Tudi sodba Sodišča EU v primeru Finske (2), ki velja za vse države EU, a jo Slovenija ignorira, je znova potrdila, da države ne morejo odobriti nobenega odstopanja od zahtev Habitatne direktive in ne smejo dovoliti namernega ubijanja zavarovanih vrst. Slovenija pa to poskuša legalizirati z nezakonitimi odloki – da bi se posamezne interesne skupine lahko s tem okoristile v škodo pobitih medvedov.

ARSO opravičuje dovoljenje za kvotni odstrel medvedov na podlagi strokovno nepotrjene ekspertize, katera močno vzbuja dvom v svojo strokovnost s podajanjem navedb, ki so v nasprotju z razlogi za odstrel, ki sta jih ZGS in MOP navajala v predhodnih strokovnih podlagah za odstrel. Ekspertiza ne izkaže, da bi lahko bila resna strokovna podlaga za kakršnokoli odločitev, kaj šele temeljni znanstveni dokaz na področju upravljanja z medvedom, saj ni priloženih nobenih dokazov, da je bila potrjena skozi peer-reviewed sistem znanstvenega pregleda, ki bi potrdil, da se to ekspertizo lahko uporabi kot strokovno podlago nad vsemi drugimi projektnimi raziskavami, strokovnimi stališči in izkušnjami iz drugih držav, ki so bile podane v preteklosti.

Vsebino ekspertize je namreč potrdila neka skupina v MOP kljub nenehnim znanstveno utemeljenim argumentom nevladnih organizacij proti njeni utemeljenosti. “Odvzem” medvedov, ki ga predlagata ekspertiza in strokovno mnenje ZGS, je v največji možni meri usmerjen v zmanjševanje konfliktov med človekom in medvedom ter obenem zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja populacije medveda, ob upoštevanju vseh evropskih in slovenskih zakonodajnih okvirjev,” so navedli pri ZGS (3) – pri čemer gre za manipulacijo in zavajanje javnosti ter kršenje tako slovenske kot evropske in mednarodne zakonodaje. Med drugim Slovenija, kot podpisnica CITES konvencije, nikakor ne bi smela dovoliti trgovanje z deli in mesom ogroženih vrst, temveč bi takšna dejanja morala strogo sankcionirati. Slovenija pa dovoljuje celo turistični lov na medveda, pri čemer tuji lovci bogato plačajo za odstrel, trofeje in meso medveda, ki ga ubijejo.

Sodišče EU navaja (1), da prepovedi iz direktive o habitatih še naprej veljajo za tiste vrste, za katere je že bilo doseženo ugodno stanje ohranjenosti. Po mnenju Sodišča EU iz tega izhaja, da je glavni namen Direktive o habitatih spodbujati ohranjanje biološke raznovrstnosti in da so ukrepi, sprejeti v skladu z Direktivo, namenjeni ohranjanju ali obnavljanju ugodnega stanja ohranjenosti, zato je treba vrste, ki so dosegle tak status, zaščititi pred kakršnim koli poslabšanjem tega stanja. Torej, četudi bi bila populacija medveda zaradi krmljenja lovcev v ugodnem stanju, je treba rjavega medveda zaščititi pred kakršnim koli poslabšanjem tega stanja.

Prav tako opozarjamo na močen konflikt interesov upravnih organov, ki nezakonito odločajo o odstrelu medvedov že vrsto let. Njihove odločitve (Pravilnik, Odlok, interventni zakon, Dovoljenje itd.) so bile ena za drugim spoznane za nezakonite pred sodnimi organi. Ukrep “odvzema iz narave” po Direktivi o habitatih in Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah ne sme biti uporabljen za uravnavanje velikosti populacije velikih zveri, saj je odrejanje lova na zaščitene živalske vrste na podlagi letnega prirasta prepovedan.

Upravno sodišče RS je leta 2018 v svoji sodbi opozorilo na problematiko krmišč, ki skrbijo za to, da se populacija medvedov v Republiki Sloveniji drastično povečuje. Prav tako je Upravno sodišče opozorilo, da imata ZGS in Zavod za varstvo narave te informacije že od leta 2013, vendar krmišča še danes niso zmanjšana ali ukinjena, temveč predstavljajo 33–40% prehrane rjavega medveda. Uvajanje lova na zaščiteno živalsko vrsto ter hkratno namerno povečevanje številčnosti ni zakonito in krši slovensko zakonodajo, zavezujoče pravo EU in obveznosti iz mednarodnih pogodb.

Leta 2019 je MOP z interventnim zakonom o odstrelu 220 medvedov dodalo še odstrel 7 volkov. Interventni zakon 2019 je Ustavno sodišče RS leta 2020 razglasilo za nezakonitega. A v tem času dokler je Ustavno sodišče obravnavalo ustavno pobudo, so lovci izvedli ves odstrel. Nihče ni odgovarjal.

Država Slovenija s svojimi ukrepi, ki izpolnjujejo samo zahteve živinorejcev, ki redijo živali v habitatih medveda in zaščitne opreme nočejo uporabljati; z neprimernim sistemom financiranja preventivnih ukrepov in z ignoriranjem navajanja netočnih podatkov s strani lovcev in predstavnikov državnih organov; s sprejemanjem postopkovno in vsebinsko nezakonitih in protiustavnih aktov (ki jih politika široko podpira); z zamolčanjem strokovnih argumentov, širitvijo splošnega strahu med ljudi in s podajanjem podatkov o visokem številu napadov, ki niso bili nikoli preverjeni ali dokazani, podpira interese po uvedbi odstrela zaščitene vrste, širi strah pred medvedom in posledično vpliva na družbeno sprejemljivost. 

Proti živinorejcem, ki svojih živali ne zaščitijo ustrezno, bi se moralo postopati v skladu z Zakonom o zaščiti živali ter Pravilnikom o zaščiti rejnih živali. Slednji v 10. členu nalaga živinorejcem zavarovanje in zaščito živali, ki so nastanjene izven objektov – zaščita se mora izvajati pred naravnimi vplivi in pred plenilci. Ob visoki stopnji informiranosti rejcev glede njihovih dolžnosti in možnosti ustreznih zaščitnih ukrepov in neprimernosti postopanja glede zaščite živali v zadnjih letih, predstavljajo dejanja in opustitve ustrezne zaščite rejnih živali s strani živinorejcev dejanja mučenja živali po Zakonu o zaščiti živali. Omenimo še to, da so rejci prejeli bogate subvencije za povečanje živinoreje, kljub temu pa nočejo vzpostaviti preverjeno delujočih zaščitnih ukrepov (obstajajo tudi pozitivne izjeme), saj bi jim to verjetno zmanjšalo dobiček – kljub temu, da EU omogoča 100% financiranje zaščitnih ukrepov.

Takšno je torej stanje spoštovanja zakonov v Sloveniji. Rejcem se dovoljuje kršenje zakonodaje o zaščiti živali, ker verjetno politično ni smiselno nastopati proti kršiteljem, državni organi, ki bi morali skrbeti za izvajanje zakonov, pa iščejo vse razpoložljive možnosti, kako jih zaobiti in jih pri tem sami grobo kršijo pod pretvezami, ki jim jih ponujajo (ne)strokovne ekspertize, prilagojene interesom peščice prebivalstva (lovcem, rejcem, ZGS). Lovci, ki jih podpirajo državni organi, so vedno v pripravljenosti, da hitro pobijejo medvede in druge zaščitene živali v naših gozdovih ter se s tem finančno okoristijo, vsi pa se močno trudijo, da bi ta dejanja opravičili ali pa skrili pred javnostjo.

Viri:

(1) Focus on the individual in the Habitat’s directive – Court of Justice of the European union rejects Swedish case law, Publicerat, 12 March 2021

(2) InfoCuria, Case-

(3) Regional: Koliko Slovenija zasluži z lovskim turizmom na medvede? ‘Umik iz narave’ na menije prestižnih restavracij, 17.06.2020

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov.


transport odpadkov

AAG je v zakonskem roku posredoval na MOP “Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov”. (v nadaljevanju: Uredba).

Pripombe AAG:

1. AAG zahteva, da se Uredba umakne v celoti kot nesprejemljiva sprememba obstoječe uredbe, na slabše.

2. Uredba poslabšuje obstoječ predpis, pri čemer v EU velja načelo, da se okoljskih predpisov ne poslabšuje, četudi so v njih višji, zahtevnejši standardi kot v drugih državah EU.

3. Uredba znatno povečuje korupcijska tveganja z uvajanjem arbitrarnosti odločanja inšpektoratov. Pri tem ne opredeljuje terminov ”težji” in ”lažji”. Opredelitev uporabljenih terminov je obveza pri pripravi predpisov (normativnost), še posebej, če so izpostavljeni kot odločilni kot v tem primeru.

4. Prav tako Uredba uvaja velika korupcijska tveganja z uvedbo spremembe iz dosedanjega ”vedno” v novo ”lahko”. Že na prvi pogled je jasno, da ta arbitrarnost povečuje korupcijska tveganja. Po analizah evropskih organov je Slovenija že tako pri vrhu po korupciji. Pri prevozih odpadkov in skrivanju nevarnih odpadkov med nenevarne in cela vrsta že doslej ugotovljenih goljufij sodeluje tudi odpadkovna mafija, ki je razpredena po več evropskih državah. Z Uredbo bi jim posel še olajšali. Je to namen Uredbe?

5. Pri odpadkih gre običajno za velike vsote denarja, kar je eden od vzrokov za velika korupcijska tveganja in za oblikovanje odpadkovne mafije. Z Uredbo pa dodatno obremenjujemo inšpektorje, na katere se bi povečal pritisk pri odločanju. Pri tem je vpleten tudi sam MOP, v sklopu katerega je okoljska inšpekcija.

6. Uredba povečuje možnosti zlorab predpisa. Vsako spremembo predpisov je treba preučiti tudi iz vidika možnih zlorab predpisa, ki so že zdaj prisotne (mešanje, razredčevanje odpadkov, mešanje uvoženih z domačimi, ipd.). O tem v obrazložitvi ni ničesar povedanega, obenem tudi ne omembe povečanja korupcijskega tveganja zaradi, kot piše: ”prostega preudarka inšpektorata”.

7. AAG opozarja na že doslej problematičen prevoz oziroma pošiljke odpadkov, po Sloveniji vključno z nedovoljenim odlaganjem, kot tudi čezmejno (občina Moravče, Zalog pri Ljubljani in cela vrsta drugih kršitev).

8. MOP je ustanovljeno zaradi varovanja okolja in zviševanja zahtev tudi pri odpadkih. MOP ni kratkovidno gospodarsko ministrstvo, ki poslabšuje stanje okolja, da bi podjetjem olajševalo prevoze odpadkov v Slovenijo in izvoz iz Slovenije, kot tudi ne po Sloveniji. Osnovno okoljsko načelo je, čim manj transportov odpadkov. Tega je v Sloveniji preveč, prav tako uvoza in izvoza odpadkov (obstajajo analize). Uredba bi ga še povečevala. In s tem krivdo MOP za slabšanje situacije z odpadki v Sloveniji.

9. Situacije s pošiljkami odpadkov se ne rešuje z rahljanjem predpisov, ampak z zaostrovanjem. Odpadke se prvenstveno rešuje tam, kjer nastajajo. Enako velja za pošiljke in transport fekalij, vključno z bakterijami, paraziti in virusi, tudi korona virusi SARS-CoV-2 (kar je dokazano), kjer je zaradi napačne odločitve MOP o kanalu C0 za fekalije iz 20 km oddaljenih Medvod in Vodic v Ljubljano preko vodovarstvenega območja ogrožena celo pitna voda za 300.000 prebivalcev in še 150.000 občasnih prisotnih.

Povezava:

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU UREDBE (ES) O POŠILJKAH ODPADKOV

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Svetovni dan Zemlje: Združimo se, obnovimo planet!


22. APR. 2021 | STA

Vsako leto 22. aprila obeležujemo svetovni dan Zemlje. Tema letošnje 51. obletnice je Obnovimo našo Zemljo. V ospredju so opozorila pred posledicami podnebnih sprememb in uničevanjem okolja. Tako kot lansko leto bo tudi letošnje praznovanje bolj digitalno.

Prvi svetovni dan Zemlje je mobiliziral milijone Američanov. 22. aprila 1970 se jih je 20 milijonov podalo na ulice in s protestom zahtevalo ukrepe za zaščito okolja. Ta dan je pomembno zaznamoval sodobno okoljevarstveno gibanje, Združeni narodi pa so ga leta 2016 izbrali za dan, ko je bil slovesno podpisan pariški podnebni sporazum. Obeleževanje dneva poteka pod okriljem mreže Earth Day Network.

Spletno osveščanje

Medtem ko so ob svetovnem dnevu Zemlje običajno po vsem svetu potekali shodi, čistilne akcije, izobraževalni dogodki in delavnice, je bilo že lani in je tudi letos zaradi pandemije covida-19 drugače. Okoljevarstveniki so se zatekli k drugačnim akcijam za spodbujanje zaščite okolja – prek aplikacij, spletnih seminarjev in digitalnih kampanj.

Dan zemlje1

 

Pet stebrov obnove

Letošnji dan Zemlje nas nagovarja, da lahko preprečimo katastrofe podnebnih sprememb in uničenja našega naravnega okolja. Ob vodilu, naj obnovimo planet, je postavljenih pet stebrov obnove, in sicer saditev dreves, hrana in okolje, globalno čiščenje, klimatska pismenost in globalni izziv za Zemljo.

Svetovni dan Zemlje obeležujemo tudi v Sloveniji.

Dan ni namenjen le večji ozaveščenosti o okoljskih problemih, temveč je čas, da se skupnosti in pospravijo odpadke ali posadijo drevesa. “Socialna distanca ne pomeni, da ne smete uživati v naravi, če to počnete odgovorno. Narava ni od(pre)povedana,” so zapisali v organizaciji Alpe Adria Green (AAG). V Velenju bodo denimo čistili Velenjsko jezero.

V AAG ljudem predlagajo, naj podprejo opraševalce, za kar so se vnovič zavzeli tudi v Čebelarski zvezi Slovenije, počistijo plastiko v parku, posadijo drevo in cvetoče rastline, zmanjšajo porabo, jo spremenijo v ponovno uporabo, naj ne uporabljajo pesticidov in kemikalij na vrtu ter naj varčujejo z vodo.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

EKOLOŠKA PATRULJA AAG–VODNI VIRI NA OBMOČJU KAMNOLOMA GRIŽA


IMG_0417

Mestna Občina Koper želi pripraviti občinski podrobni prostorski načrti za območje kamnoloma Griža pri Rižani in na podlagi tega podeliti, po osmih letih ne-obratovanja kamnoloma, koncesijo za ponovno izkoriščanje mineralnih snovi in odlaganju in predelavi  “nenevarnih”  odpadkov z Asfaltno bazo že znanemu podjetju.

griza-crniKal-DSCF7900

AAG je v zadnjem letu na tem področju opravil dve eko-patrulji, da je lahko izoblikoval pripombe na OPPN.

IMG_0459

IMG_0463

Drugo eko patruljo smo opravili ob odkritju podzemne jame v kamnolomu, katero pa so nevestni upravljalci zasuli z smetmi in odpadnim materialom.

Pri izvajanju eko-patrulj smo opazili, da je na tem območju veliko vodnih virov, nadpovprečno za kraško pokrajino, zato smo se skupaj z CI odločili, da te vodne vire pregledamo in na večjih opravimo tudi terensko testiranje kvalitete vode in odvzamemo vzorce vode za kemijsko analizo.

Vzorčenje smo izvedli na treh mestih potoka Žaneštre:

aag-voda1-DSCF7919

požarni bazen – potok Žaneštre nad kamnolomom

aag-voda2-DSCF7930

pri vhodu v kamnolom –dotok dveh stranskih pritokov iz kamnoloma

aag-voda3-DSCF7942

pred izlivom potoka Žaneštre v reko Rižano

Rezultati terenskih meritev vode:

TERENSKE MERITVE KEMIJSKI PARAMETRI

 Lokacija: Kamnolom Griža – Iztok 1 v  potok Ženestra  – požarni bazen – potok Žaneštre nad kamnolomom

Datum: 17.04.2021

KEMIJSKI PARAMETRI Mejna vrednost parametra/specifikacija Enota Izmerjeno
Električna prevodnost 2500 µS cm -1 pri 20 °C 603
Temperatura °C 11,1
Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) ≥ 6,5 in ≤ 9,5 enote pH 8,6
Koncentracija kisika ( O2 ) 12- pitna voda

Max 120

mg/l 10,70

Čistost – izgled: Motna voda, rahlo penjenje

Vonj – brez vonja

Lokacija: Kamnolom Griža – Iztok 2 v  potok Ženestra – dotok dveh stranskih pritokov iz kamnoloma

Datum: 17.04.2021

KEMIJSKI PARAMETRI Mejna vrednost parametra/specifikacija Enota Izmerjeno
Električna prevodnost 2500 µS cm -1 pri 20 °C 1714
Temperatura °C 11,8
Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) ≥ 6,5 in ≤ 9,5 enote pH 7.9
Koncentracija kisika ( O2 ) 12- pitna voda

Max 120

mg/l 10,13

Čistost – izgled: Motna voda, rahlo penjenje

Vonj – brez vonja

Lokacija: Kamnolom Griža – Iztok 3 v  potok Ženestra  – pred izlivom potoka Žaneštre v reko Rižano

Datum: 17.04.2021

KEMIJSKI PARAMETRI Mejna vrednost parametra/specifikacija Enota Izmerjeno
Električna prevodnost 2500 µS cm -1 pri 20 °C 729
Temperatura °C 15
Koncentracija vodikovih ionov (pH vrednost) ≥ 6,5 in ≤ 9,5 enote pH 8,45
Koncentracija kisika ( O2 ) 12- pitna voda

Max 120

mg/l 10,44

Čistost – izgled: Motna voda, rahlo penjenje

Vonj – brez vonja

Zaključek:

IMG_0416

Odkrili smo, da je na tem področju najmanj pet pritokov, ki napajajo potok Žaneštre, eden izmed njih po naši oceni priteče neposredno iz novo odkrite kraške jame.

IMG_0431

V potok Žaneštre  pa priteka tudi odpadna vodo iz betonarne izpod kamnoloma, ki po izjavi domačinov, še vedno obratuje. Pri podrobnem pregledu smo ugotovili, da je betonarna za stanje kvalitete vode v potoku Žaneštre nevarna, saj nima lovilcev izcednih vod in s tem tudi ne čistilne naprave, ki bi vodo očistila pred iztokom v potok Žaneštre.

IMG_0433IMG_0483

Odkrili smo še, da se na več mestih nelegalno odlagajo odpadki, ki so prav tako potencialni onesnaževalec potoka.

IMG_0409

Na koncu smo si ogledali tudi iztok potoka v Reko Rižano, ki je po osmih letih zopet čista ter polna življenja. Pred zaprtjem kamnoloma pa je bila zaradi prahu po vsakem dežju mlečne barve. Rib v Glede na to, da je pobočje kamnoloma na delu povodja hudournika Ženeštra, ki se izteka v strugo reke Rižana, menimo, da je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki in za postavitev asfaltne baze povsem nesprejemljiva. Za prebivalce obalnih občin je reka Rižana neprecenljivega pomena. Rib ob pritoku potoka Ženeštra v reko ni bilo, zdaj so. Znano je, da drobni prah uničuje škrge rib in dihalne poti drugih organizmov, zato je življenje izginilo.

aag-ekoPatrol-DSCF7909

Na fotografiji nekaj članov eko patrulje, ki so sodelovali 17.04.2021 v Kamnolomu Griža, v ozadju se vidi vhod v novo odkrito kraško jamo na vrhu kamnoloma.

Glede na to, da je pobočje kamnoloma na delu povodja hudournika Ženeštra, ki se izteka v strugo reke Rižana, menimo, da je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki in za postavitev asfaltne baze povsem nesprejemljiva.

Za prebivalce obalnih občin je reka Rižana neprecenljivega pomena, saj predstavlja pomemben rezervni vodni vir za priobalne občine, ki “brezglavo” z podporo MOP iščejo rešitev za nov vodni vir z zajezitvijo potoka Padež, za oskrbo z vodo v priobalnih občinah, namesto, da bi izbrali bolj smiselno varijanto čez že poseljeno področje, kjer bi potegnili 38 km cevovoda od Malnov preko na novo postavljene vodarne Kovod.

Župan MOK pa še vedno, kljub zavrnitvi prvega občinska podrobnega prostorskega  načrta za območje kamnoloma Griža pri Rižani, pripravlja novo verzijo le tega. Po naših informacijah bo storil vse da na tem območju ne bo rekreativnega centra, kot predlaga CI Griže in okoliški prebivalci. Rekreacijski center, ki ga podpiramo tudi v AAG, ne bi onesnaževal vodne vire na tem območju in bi poleg tega nudil druženje prebivalcev živečih na tem področju.


Istočasno z EKO PATRULJO AAG so člani jamarskega društva Dimnice opravili na našo pobudo ponovni pregled kraške jame na vrhu kamnoloma Griža ter ugotovili:

a) Lega in dostop

Na koncu vasi Kubed zavijemo na gozdno pot v smeri sever po 150 metrih vožnje ali hoje po gozdni poti na križišču zavijemo v smeri severozahod (cesta v hrib) in po približno 200 metrov pridemo na naslednje križišče. Po 130 metrih opazimo na naši desni strani staro planinsko pot, ki nas vodi na sam vrh Griže vendar se moramo tej poti izogibat ker je dostop na spodnji plato kamnoloma nemogoč prepadna stena 20 do 25 metrov do prve terase. Na naslednjem križišču zavijemo na zahod in po 100 metrih zavijemo na sever in po 170 metrih pridemo na parkirno mesto ali izhodišče v borovem gozdičku. Od tu dalje lahko gremo samo peš v smeri severa in po približno 170 metrih hoje po dobro markirani peš poti pridemo na zgornji plato kamnoloma. Po spustu na prvo teraso oziroma plato naletimo na jamo.
Jamo smo poimenovali po istoimenskem vrhu Griža (262 m n.m.) in kamnolomu, torej Jama v kamnolomu Griža. V njej smo namerili 19 m poligona, kar pomeni, da je njena dolžina 13 m in globina 9 m.
Lega: Gauss-Krugerjeve koordinate: > 5411/548; 5043/364;
Nadm. višina vhoda: 246 m po GPS

Griža jama - načrt

b) Opis jame

Jama se nahaja pod vrhom Griža na prvi terasi tako imenovanega kamnoloma Griža. Vhod je v steni izkopane terase in je pravokotne oblike. Širok je 1,5 metra in visok 2,5 metra.
Proti JZ se spušča brezno zasuto z bloki apnenca iz kamnoloma, velikosti 0,1 do 0,5 m3, in gruščem za 5 m. Tu je votlina 5 m široka in pol toliko visoka. Rov se razcepi v dva kraka, v isti smeri, tj. proti JZ, in proti JV. Prvi odsek je strm, dolg okoli 6 m. Med skalno steno in zasutjem doseže tu najnižjo, za raziskovalce še varno, točko. Drugi krak se spušča malo bolj položno in po okoli 3 m zavije proti vzhodu. Zaključi se z zasutjem med skalnim stropom in gruščem. Med gruščem so bili najdeni ostanki pločevink in konzerv. Stene v alveolinsko numulitnem apnencu so delno zasigane in ponekod so vidni kalcitni izrastki, »karfiolce«, kar nakazuje na prepih oz. tok zraku po jami.

Jama v kamnolomu Griža - JAMARJI JD DIMNICE

c) Sklepi in nadaljnje raziskave

Jama ni tehnično zahtevna vendar je potrebna izredna previdnost zaradi izredno nestabilnih tal. Vhodno nasutje izredno nestabilno kar lahko povzroči kotaljenje večjih skal proti levemu in desnemu kraku jame.
Po ročni odstranitvi okoli 5 m3 kamenja in večjih skal smo naleteli na dele, ki dajo slutit nadaljevanje. Priporočene so nadaljnje raziskave, saj se v jami čuti prepih, vendar je potrebno najti nadaljevanje med nasutjem (z umikanjem večjih skal).
Da so v nadaljevanju večje votline nakazuje trditev krajanov, da je bila jama po odprtju zasuta do vrha. Sklepamo, da je ta material spolzel v spodnje votline, ki so jih videli prvopristopniki.

Svetovali bi meteorološke in hidrološke raziskave, predvsem pa detajlno geološko kartiranje, saj je jama verjetno del nekega večjega jamskega sistema, katerega nastanek so pogojile razpoke v prečno dinarski smeri in lezike v narivni luski.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK GRE!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

DAN ZEMLJE 2021


10 NAČINOV ZA PRAZNOVANJE DNEVA ZEMLJE OD DOMA

Dan vrtnice

Vsak 22. april praznujemo dan Zemlje! V  AAG verjamemo, da je skrb za naravo, rastline in zemljo bistvena za naše zdravje in da je vsaka od nas odgovorna zase! Ne glede na to, ali gre za zdravilni sprehod po gozdu, nabiranje odpadkov (med hojo!) ali  pa nakup bolj prijaznih izdelkov Zemlji –  tukaj je 10 načinov, kako lahko pomagate skrbeti za svoj planet .

51. OBLETNICA DNEVA ZEMLJE

Dan Zemlje 2021 bo zaznamoval 51. obletnico tega praznika. Običajno se dnevu Zemlje vsako leto dodeli druga tema ali področje, na katerega se osredotočamo; letošnja tema je ” Obnovite našo zemljo .”

Večina dogodkov ob dnevu Zemlje sega od čiščenja rek in odstranitve invazivnih rastlin. Ker v letošnjem  aprilu  za mnoge med nami še vedno obstaja ukrep socialne distance v izogib širjenja epidemije COVID 19 , je letošnji  Dan Zemlje postal digitalni. Virtualni dogodki, kot so okoljevarstvena  predavanja in filmi, bodo na dan Zemlje (četrtek, 22. aprila) dostopni širom svetovnega spleta.

Seveda pa socialna distanciranost ne pomeni, da ne smete oditi iz stanovanj  in uživati ​​v naravi in svežem zraku, če le  to počnete odgovorno! Narava ni od(pre)povedana! 

KAJ JE DAN ZEMLJE?

Ste se kdaj vprašali, kako se je začel Dan Zemlje? Prvi dan Zemlje je bil 22. aprila 1970, ko sta aktivista iz San Francisca ločeno pozvala ljudi, naj se pridružijo demonstracijam na lokalni ravni. Mnogi prebivalci planeta zemlja, ki so se spopadali z nevarnimi težavami v zvezi s strupeno pitno vodo, onesnaževanjem zraka in učinki pesticidov, se je podalo na prosto in skupaj protestiralo.

Prvotno je bil za dan zemlje  izbrano pomladno enakonočje (20. marca 1970), naknadno pa je bil spremenjen in sedaj je uradni datum 22. april.  (Glede na to, da se datum spomladanskega enakonočja s časom spreminja , je morda stvari bolj zapleteno, če gremo za astronomski dogodek in ne le za koledarski datum.)

Danes dan Zemlje dan ni namenjen samo večji ozaveščenosti o okoljskih problemih, temveč postaja tudi priljubljen čas za številne skupnosti, da se zberejo, da pospravijo odpadke, posadijo drevesa ali preprosto razmislijo o lepoti narave. Spodaj na strani smo pripravili seznam dejavnosti in projektov, s katerimi lahko izboljšate svoje lokalno okolje!

10 DEJAVNOSTI IN IDEJE OB DNEVU ZEMLJE

Praznujte dan Zemlje s spoštovanjem in spoštovanjem naravnega sveta. Tu vas bo letos navdihnilo nekaj idej. 

1. PODPRITE NAŠE OPRAŠEVALCE! 

Na svoj vrt pripeljite domače čebele in druga opraševalna bitja. Eden od načinov za to je izbira pravih rastlin. Potrebujete ideje?

 • Poiščite in zasadite rastline, ki privlačijo žuželke .
 • Izvedite več o domačih čebelah  (super opraševalcih!) In naredite zanje panj
 • Ali pa si oglejte, kako narediti čebelam prijazen življenjski prostor na vrtu, vključno s čebelami prijaznimi rastlinami. 
zidar-čebela-na-roži.jpg

2. OČISTITE PLASTIKO V SOSESKI ALI LOKALNEM PARKU

Eden najboljših načinov za povezavo z Zemljo je čiščenje! Pojdite na sprehod z vrečko za smeti in pomagajte očistiti vse plastike, ki jih najdete. Morda poznate bližnji jarek, ki je onesnažen s smeti, ki ga je treba pomladno očistiti! Začeli boste spoznavati, da plastika prežema vse vidike našega življenja. Toda, ko se svet prebuja od odvisnosti, kako enostavno je odreči plastiko, medtem ko gojimo in shranjujemo več lastne hrane? Ne pozabite reciklirati tiste plastike, ki jo lahko. 

cleanup_full_width.jpg

3. ZAMENJAJTE IZDELKE ZA KUHINJO IN GOSPODINJSTVO!

Pogovorimo se o bio izdelkih za kuhanje in čiščenje, ki se dotikajo hrane, ki jo jemo, pa tudi naše kože. Skoraj vsi bio izdelki so biološko razgradljivi in. Pomislite na 100-odstotno reciklirano aluminijasto folijo, brez kemikalij pergamentni papir za peko, kompostirne vrečke iz krompirjevega škroba in celo črnila na rastlinski osnovi za njihovo embalažo.

4. POSADITE DREVO!

Obožujemo svoja drevesa! Zajemajo ogljik, hladijo pregreta mesta, koristijo kmetijstvu, podpirajo opraševalce, zmanjšujejo tveganje za prenos bolezni in spodbujajo lokalno gospodarstvo. Ste vedeli, da zasaditev enega hrasta prinese več vrst žuželk in ptic kot celotno dvorišče rastlin? Pogovorite se s svojo lokalno vlado o sajenju več dreves in avtohtonih vrtnih gred v javnih prostorih ali razmislite o tem, da bi sami zasadili svojo lastnost!

Drug način za spremembo je odstranitev natisnjenih katalogov semen ali rastlin. Ko po pošti prejmete neželen katalog (še posebej tiste ogromne!), Se obrnite na pošto in prosite za nalepko, ki jo prilepite na poštni nabiralnik. S tem preprečite, da  vam pošta dostavlja reklame.

saditev-drevo.jpg

5. UPORABITE DIVJE CVETOVE IN DOMAČE RASTLINE

Divji cvetovi in ​​avtohtone vrste niso le lepe, temveč privabljajo domače in koristne žuželke, ki izboljšujejo zatiranje škodljivcev in opraševanje – kar pomeni večje cvetje in večje letine. Poskusite na svoj vrt vsako leto preprosto dodati nekaj avtohtonih rastlin in presenečeni boste nad razliko – prinesli bodo tako opraševalce kot ptice!

wildflowers.jpg

6. ZMANJŠAJTE, PONOVNO UPORABITE, RECIKLIRAJTE NA VRTU

Skrb zase in naravo pomeni, da ste manj potratni in tudi prihranite denar. Kdo bi se s tem lahko prepiral? Če ste vrtnar, je tu le nekaj idej:

 • Kupujte v razsutem stanju, ko veste, da boste potrebovali veliko zgornje plasti zemlje, zastirke, komposta ali drugih materialov. S tem se zmanjšajo plastične vrečke. Številni vrtni centri bodo prinesli celo na vaše dvorišče.
 • Znova uporabite, reciklirajte ali vrnite stare plastične lonce in pladnje. 

7. USTAVITE PESTICIDE IN KEMIKALIJE NA VRTU

Večina začetnikov vrtnarjev, ki jih srečamo, želi začeti gojiti brez kemikalij ali pesticidov – na način, ki deluje in celo prihrani denar. Velik del tega je zgolj osredotočanje manj na rastlino in bolj na zdravje tal, ki rastlino podpirajo. Če je s hranili bogata z organskimi snovmi, rastline uspevajo. 

 • Ne potrebujete kemikalij, da se znebite nadležnih vrtnih škodljivcev: Spremljevalne zasaditve, naravna zdravila in privabljanje plenilcev na vaš vrt vam lahko prihranijo denar in tudi rastline.
 • Nekateri hrošči in žuželke  so dobre za zemljo na vrtu!
 • Uporaba organskega gnojila za rastline je enostavno iz plevela in vode. Ali se sliši nenavadno, če gnojilo za rastline uporabljamo z drugimi rastlinami? Narava deluje tako!
 • Vrtnarske in kmetijske metode, kot so neobdelava tal, gojenje pokrovnih pridelkov zunaj sezone in kolobarjenje (in paša) pomagajo ohranjati organske snovi v tleh.
dekleta-paradiznik-shutterstock_440076301.jpg

8. PRIHRANITE VODO!

Zapravimo veliko vode. Izogibajte se prekomernemu zalivanju rastlin in izboljšajte njihovo zdravje, tako da veste, koliko vaš vrt resnično potrebuje . Izogibajte se zalivanju vrtne zelenjave in rastlin od zgoraj, kar vabi na glivične bolezni. Voda na nivoju tal.  

 • Na vrtovih, gredicah, drevesih in drugih neobrajenih površinah razmislite o namestitvi sistema za kapljično namakanje  ali cevi z namakalnimi luknjami, ki vodo spusti naravnost v tla, kamor želite. Če morate uporabiti brizgalke, jih postavite na časovnike.
 • Nabirajte svojo deževnico s strehe, žlebov in neba s sodom za dež . Če imate nizko ležeče območje, razmislite o zasaditvi deževnega vrta, ki zajema odtok, filtrira onesnaževala in zagotavlja hrano in zavetje za metulje, ptice pevke in druge prostoživeče živali.
vodna cev_0.jpg

9. POMISLITE NA SVOJO PREHRANO!

Približno ena tretjina hrane, ki jo vsako leto pridelamo, letno odpade! Običajno se to zgodi, ko kupimo hrano. Kako se izogniti odpadkom v svojem življenju (in prihraniti denar)? Pa tudi, kako lahko izboljšamo svojo prehrano, da bo bolj zdrava za nas same (in za planet)? Eden od načinov je skrbeti za svoj “živilski odtis”, ki je rezultat vsega, kar potrebujete, da hrano s kmetije ali trgovine pripeljete na svoj krožnik.

farm-4217983_1280_full_width.jpg

10. SODELUJTE Z OTROKI!

Ljubezen do narave in rastlin prenesite na otroke. Zunaj je veliko priložnosti za praktično učenje. Otroci, ki pridelujejo zelenjavo, jedo tudi zelenjavo.

vrt-otroci-zaklopke_604273937.jpg

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Nad DPN Suhorca ogorčeni domačini in velik del strokovne javnosti


Sabrina Mulec – RTV

Izteka se rok za oddajo pripomb na pobudo za Državni prostorski načrt oskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo. Država bi problematiko rešila z izgradnjo velikega akumulacijskega jezera.

suhorca1

Domačini in velik del strokovne javnosti so ogorčeni in imajo številne pripombe – največ se jih nanaša na neupoštevanje predlaganih alternativnih rešitev, degradacijo narave in vpliv na Unescovo dediščino Škocjanske jame ter na slabo kakovost pitne vode, ki jo pripravljajo iz stoječih voda. Opozarjajo še, da je Suhorca premalo vodnata za take projekte.

Na okoljskem ministrstvu tako lahko pričakujejo veliko pripomb. Med drugim jih bo nanje naslovilo tudi Slovensko društvo za zaščito voda, ki združuje številne strokovnjake s tega področja, ti pa so prepričani, da so strokovno neutemeljena že izhodišča; projekt usmerjajo le v eno rešitev in omejujejo vse druge. Dr. Brigita Jamnik: “V dokumentu tudi ni mogoče najti najmanjše navedbe, ki bi temeljila na oceni, analizi in obvladovanju tveganj. To pomeni popolno neupoštevanje direktive o pitni vodi, ki zahteva celostni pristop. In v največji meri zmanjšanje stopnje priprave, potrebne za pripravo vode za prehrano ljudi. Razlaga, da se rešuje tudi rezervni vodni vir za kraško zaledje, je po našem mnenju zavajanje. Treba bi bilo v tem primeru zgraditi še dvoje objektov in naprav za pripravo vode, kar je seveda ekonomski nesmisel.”

Na moč nezadovoljni so tudi kraško – brkinski župani. Županja Divače Alenka Štrucl Dolgan: “Osnutek ni dodelan, manjka cel kup študij. Na vprašanja, ki smo jih postavili ministrstvu, odgovora še nismo dobili. Vse naše smernice so negativne.”

Tako njej kot tudi pivškim svetnikom, ki so na včerajšnji seji zavzeli podobno stališče, pa se zdi neprimerno, da država ponuja le eno rešitev, ko pa obstajajo tudi bližnji vodni viri, ki bi lahko rešili vse težave pomanjkanja vode v slovenski Istri. Pivčani od države terjajo številne nove študije, predvsem pa jih skrbi varnost vaščanov Suhorja. Zahtevajo tudi izračun cene tako pridobljene pitne vode.

Zakaj se jim zdi projekt zgrešen, so v več kot 20. točkah zapisali tudi v Civilni pobudi Ohranimo Brkine. Mario Benkoč: “Zaradi uničenja neokrnjene narave, zaradi ogrožanja Unesco statusa, zaradi velikega vodovarstvenega območja, omejitev za kmetijstvo, turizem, predimenzionirano je in res je slaba rešitev. Po drugi strani pa smo podali rešitev in ministrstvo pozvali, da ustavi ta postopek in da začne postopek priprave DPN-ja za povezovanje vseh vodovodov.”

V Parku Škocjanske jame ocene morebitnih posledic prepuščajo stroki in so proti vsakemu posegu, ki bi lahko ogrozil svetovno dediščino.

Alpe Adria Green je  Strokovno stališče  glede Pobude za DPN za ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo posredoval na MOP 25. marca 2021.

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Neizkoriščena priložnost v Lazah


Simon Šubic – Gorenjski Glas

2011-09-18 17-00-34

Pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo v Lazah je neizkoriščena priložnost kranjske občine, da bi celostno in trajnostno uredila kanalizacijo v Stražišču, pravi Marko Špolad iz Civilne iniciative za zeleno Stražišče.

Kranj – Sprožitev ponovnega postopka gradbenega dovoljenja za prvo fazo gradnje fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze je bila neizkoriščena priložnost, da bi pretežnemu delu Stražišča zagotovili novo ureditev dvocevne kanalizacije od izliva na čistilni napravi do izvora v Lazah in ne obratno, ugotavlja Marko Špolad, predstavnik Civilne iniciative za zeleno Stražišče. Gre za hitropotezno in nikakor optimalno rešitev kanalizacijskega gordijskega vozla na območju Laz, dodaja. Ob tem je sporočil, da je odstopil kot član sveta Krajevne skupnosti Stražišče, ker je njen predsednik Jure Šprajc javno podprl občinski projekt, čeprav za to ni prejel mandata.

»Postopek niti v drugo ni postregel z eksplicitnimi utemeljitvami ustreznosti priključitve fekalnih in prečiščenih industrijskih voda na dotrajano in poddimenzionirno mešano cev Ješetove ulice. Izliv meteornih voda, ki se bodo pomešane z vodami z manipulativnih površin zlivale v zaščiteno Sorško reko, pa sploh ni bil predmet presojanja,« je v izjavi za javnost zapisal Špolad. Že leta 2014 je raziskava Geometa odkrila območje opustelih glinokopov nad Lazami kot verjetno črno odlagališče odpadkov, kar je zadnja raziskava Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki jo je naročila Mestna občina Kranj (MOK), zgolj podkrepila, pravi Špolad. »Eksplicitni dokaz onesnaženja bi bil šele izkop, ugotavljanje sestave in/ali državna sanacija, kot npr. v Moravčah,« je prepričan. Ob tem opozarja, da Agencija RS za okolje (ARSO) že pet let od pobude društva Alpe Adria Green (AAG) ne odloči o odgovornosti in sanaciji območja zaradi velike okoljske škode, izumrlih zaščitenih habitatov in hude prizadetosti okolja. »Vse to je moral AAG dokazati pred sodnimi organi, državni presojevalci pa se ne zganejo navzlic odločbam, raziskavam in posredovanju varuhinje človekovih pravic. Do sedaj so uspeli ugotoviti zgolj enega povzročitelja velike okoljske škode. Zaradi malomarnosti ga je ARSO prepoznal v MOK-u,« je zapisal.

Špolad občini očita, da skuša lastno odgovornost za stara okoljska bremena znotraj cone Laze zreducirati zgolj na nedelujoče javne službe ob onesnaženju s fekalnimi vodami, ne pa tudi z vplivom industrije, ki nikakor ne sodi tja.

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL