e-novice AAG: HRAST 1/2021


E-NOVICE AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodJANUAR/2021 /20LET 1474-Document1

This is the divider

Prašne usedline pod drobnogledom

 livarna solkanNovogoriška mestna občina izvaja trimesečne meritve prašnih usedlin v okolici solkanske livarne. Z njimi so začeli 15. oktobra, zaključili jih bodo 15. januarja. Za to so se na Občini odločili na podlagi lanskih meritev, ko so v dobrem mesecu dni ravno tako pod drobnogled vzeli okolico livarne in preučevali njene imisije. V odvzetih vzorcih so …Nadaljujte z branjem→
This is the divider

Covid-19 in inhalacije

Tomaž Ogrin AAG:

Ves čas koronavirusa imam občutek, da v uradnih navodilih in priporočilih oblasti nekaj manjka. Nekaj pomembnega. Občutek je nastajal postopoma, kakor so bili tudi javnosti odkrivani in pojasnjevani načini, kako nas virus napada.Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Anton Komat: »Sodobna mesta so zgrajena za potrebe avtomobilov ne pa človeka in dreves«

Saša Bešter

Anton Komat, strokovni sodelavec AAG, je človek s poslanstvom. Zaveda se, da je še kako boleče onesnaženje divje lepote tako v zunanjem svetu kot tudi v naši notranjosti. In ve, da pri slednjem sodelujejo tudi mnogi mediji, ki nas,

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Leto 2020 je statistično najtoplejše leto po letu 2016

požar travnik

Novi podatki s satelitov EU kažejo, da je leto 2020 statistično najtoplejše leto do sedaj, saj je bilo leto 2016 najtoplejše na svetu.

Služba za podnebne spremembe Kopernik pravi, da je bilo lani okoli 1,25 ° C nad dolgoletnim povprečjem. Znanstveniki pravijo, …Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Indeks uspešnosti podnebnih sprememb: še vedno nobena država ni dovolj dobra; EU stoji na razpotju

dimni-pliniDECEMBRA 2020 JE BILA OBJAVLJENA NOVA LESTVICA 58 DRŽAV Z NAJVIŠJIMI EMISIJAMI: NOBENA OD ANKETIRANIH DRŽAV NI NA POTI, SKLADNI S CILJI PARIŠKEGA SPORAZUMA / EMISIJE SE ZMANJŠUJEJO V VEČ… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

» ČRNA LISTA AAG« ZA LETO 2020

laze3ZMAGOVALECA “ČRNE LISTE AAG” za leto2020 sta postala:    –  Inšpektorat republike Slovenije za okolje in prostor, ki je podalo oceno stanja v drugem času, ki ni premenljiv z prijavo AAG.

– Ministrstvo za okolje in  …Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Pripombe AAG na predlog Zakona o urejanju prostora

soncni-zahod

Alpe Adria Green je v zakonitem roku 21.01.2021 poslal pripombe na Predlog novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).

Pripombe AAG:

Nadaljujte z branjem→

 

This is the divider

Prevozniku, ki je odpeljal blato na črno odlagališče, le opomin

Pri rudnikuINŠPEKTORJI IZDALI ODLOČBO PODJETJU – Oktobra lani je Transport TTN, po naročilu podjetja ML Surovine, z nekaj tovornjaki odpeljal in odvrgel 215 ton komunalnega blata na… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Pripombe AAG na OPPN za območje kamnoloma Griža pri Rižani

Kamnolom Griža-page-001

Alpe Adria Green (v nadaljevanju: AAG), mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, z javnim interesom na področju okolja in narave po 153.členu ZVO-…

Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Poslovil se je okoljevarstvenik Božo Dukić

božo3Poslovil se je okoljevarstvenik Božo Dukić, dolgoletni član upravnega odbora Alpe Adria Green. Božo Dukič se je rodil 18.9.1950 v Šentrupertu, po poklicu pa je bil pravnik. Svoje življenje je posvetil  …Nadaljujte z branjem→This is the divider

Podaljšan rok za donacijo 1 % vaše dohodnine AAG–nič ne stane!

aag - reklama 1%

Dragi prijatelji Alpe Adria Green, gotovo veste, da lahko vsak državljan RS do 1,0 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, …Nadaljujte z branjem→

This is the divider

 

DONIRAJTE PREKO PAYPALPLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

This is the divider

E-NOVICE HRAST Hrastov list in plod - želodIZDAJA:

ALPE ADRIA GREEN  MEDNARODNA ORGANIZACIJA, KI DELUJE V SLOVENIJI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE

NASLOV ZA POŠTO: PREŠERNOVA 26, 4270 JESENICE, SLOVENIJA, EU;

PISARNA: CESTA BORISA KIDRIČA 37C, JESENICE, SLOVENIJA, EU

TEL. ŠT. MOBITEL: 051 311 450, E-POŠTA: INFO@ALPEADRIAGREEN.COM

SPLETNA STRAN: HTTPS://ALPEADRIAGREEN.WORDPRESS.COM/; HTTP://INFO630882.WIXSITE.COM/ALPEADRIAGREEN

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

JANUAR  2021

Poslovil se je okoljevarstvenik Božo Dukić


božo3

Poslovil se je okoljevarstvenik Božo Dukić, dolgoletni član upravnega odbora Alpe Adria Green. 

Božo Dukič se je rodil 18.9.1950 v Šentrupertu, po poklicu pa je bil pravnik. Svoje življenje je posvetil  uporabi trajnostih virov energije ter ohranjanje okolja in narave. Ker je bil v življenju akter prenekatere zgodbe, je iztočnic o tem, kdo je bil Božo Dukič, mnogo.

Pri AAG je vodil 20 let komisijo za energetiko, njegov podpis nosi prva vgrajena geosonda v Sloveniji v Kranju. Zahvaljujoč Božutu, dvorec Lanthieri za ogrevanje in hlajenje izrablja energijo reke Vipave, energija morja pa ogreva in hladi hotel Salinera v Strunjanu. Morda se bo zaradi prizadevanj z energijo morja nekoč ogrevala vsa Izola. Šola v Hruševju pri Postojni je prva slovenska šola, ki se ogreva z energijo po Božotovem »receptu«. Sledilo ji je prek sto vrtin z vgradnjo geosond, med drugim na Jesenicah sanitarno vodo  dveh stanovanjskih blokov ogreva toplotna črpalka.

»Objekt samo pogledam in v grobem takoj ocenim, kaj bi se dalo narediti, da ne bi več kuril nafte,« je v obrambo obnovljivim virom povedal Božo. Prizadeval si je, da bi Slovenija postala energetsko neodvisna, zato je deloval tudi kot tajnik v zavodu ZENS.

V AAG smo z njim izgubili ne samo enega izmed ustanovnih članov društva, temveč tudi prijatelja, ki te nikoli ni pustil na cedilu, zato se poslavljamo od tebe z naslednjimi besedami:

Pot je vedno pot,

pot se nikoli ne konča,

pot vedno vodi tja,

kjer je še ena pot.

Poti življenja si potniki

uberemo sami. 

Potujemo skozi življenje

in potujemo tudi potem.

Veliko je križišč 

in veliko stran poti,

vendar vsi pripotujemo 

tudi na zadnjo pot.

Nihče ne ve kdaj,

ni trdno zarisana

in nima znaka nazaj.

Verjamem, da so tam poti,

ki niso izgubljene

in vodijo naprej vse nas,

le stopiti je treba nanje.

Zato Božo potuj,

potuj še naprej,

pot naj ti bo mirna in spokojna.

Na svidenje.

Pripombe AAG na OPPN za območje kamnoloma Griža pri Rižani


Alpe Adria Green (v nadaljevanju: AAG), mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, z javnim interesom na področju okolja in narave po 153.členu ZVO-1 je v zakonitem roku poslal 27.01.2021 po e-pošti pripombe na Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Griža pri Rižani (dopis občine Koper št. 3505-10/2020 z dne 8.1.2021).

Kamnolom Griža-page-001

Slika je simbolična: Slovenske občine se po navadi odločijo za skrajšani postopek OPPN zaradi zavarovanja okolja in narave ali zavarovanja človeških življenj, ne pa za reševanja vlog posameznih podjetij.

Pripombe AAG:

1. AAG najprej podaja zahtevo, da se rok za pripombe podaljša na 30 dni kot je to predvideno po Aarhuški konvenciji. To dodatno utemeljujemo še z epidemiološko situacijo, v kateri je našim strokovnjakom onemogočeno prehajanje med občinami in regijami, da bi na terenu proučili zadevo. Tako pomembne zadeve se ne da ustrezno obravnavati zgolj po elektronskih povezavah. Aarhuška konvencija pa tudi zahteva, da se javnosti omogoči kvalitetna razprava.

2. AAG, skupaj s krajani, odločno zavrača vsako nadaljevanje del v kamnolomu Griža. To se nanaša tako na pridobivanje apnenca kot na asfaltno bazo in predelavo gradbenih odpadkov.

Skratka, investitor si naj poišče drugo lokacijo za svoje ambicije, ne pa, da bi na račun degradacije okolja in povzročanje škode krajanom in naravi, še posebej reki Rižani, ponovno odpiral kamnolom, ki je prenehal z obratovanjem leta 2012.

3. Poziv vsebuje lažno navedbo, da je pobudnik za pripravo OPPN koncesionar na navedeni lokaciji kamnoloma Griža pri Rižani.

To ni res, saj rudarska knjiga na datum 20.01.2021 izkazuje drugega koncesionarja (t.j. Primorje d.d. v stečaju).

Na mestu je opozorilo, da takšen poziv predstavlja kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva in/ali overitve lažne vsebine in/ali goljufije po KZ-1, saj je bil g. župan z dejstvom, da pobudnik za pripravo OPPN nima koncesije (ni bila prenešena) seznanjen že 25.08.2020 na sestanku v Kubedu.

4. Že sedaj je za navedeno območje v veljavi prostorski akt Ureditveni načrt za območje kamnoloma Griža podrejen odloku občine Koper št 352-10/93 iz dne 07/10/1993.Določil navedenega akta predhodni lastnik kamnoloma ni spoštoval. Nasprotujemo ukinitvi tega akta kot to zahteva pobudnik. Izdela naj se poseben program sanacije brez nadaljevanja izkoriščanja kamnoloma.

5. Za navedeno območje je v pripravi DPN hitre ceste Koper-Dragonja z elaboratom ZUKR ter kot tak predstavlja nadrejeni prostorski akt.

6. Dostop lastnikom in najemnikom zemljišč, katerega nemoteno izvajamo že od nekdaj, mora biti brezpogojen in nemoten, tako kot je bil tudi pod koncesionarjem Primorje d.d. v stečaju. Pobudnik OPPN izrecno navaja nezmožnost dostopa. Pohodniška pot na relaciji Kubed-Rižana, ki poteka skozi navedeno območje po parcelah javnega dobrega, bi se s predlaganimi izhodišči zaprla za pohodnike, kolesarje in prebivalstvo.

Obstoječa dostopna pot je ustanovljena s sodnimi odločbami, predlagana izhodišča OPPN zanikajo odločbe sodišč. Za krajane sanacija kamnoloma ni sporna, sporno je onemogočanje prehoda po obstoječih peš poteh in dostop do zasebnih zemljišč.

7. Krajani iz Kubeda imajo še danes poškodovane hiše od posledic miniranja prejšnjega lastnika in niso nikoli dobili odškodnine za sanacijo. Tudi zato nasprotujemo, da bi kamnolom Griža še naprej obratoval.

8. Glede na to, da je pobočje kamnoloma na delu povodja hudournika Ženeštra, ki se izteka v strugo reke Rižana, menimo, da je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki in za postavitev asfaltne baze povsem nesprejemljiva. Za prebivalce obalnih občin je reka Rižana neprecenljivega pomena.

9. Reka Rižana je po osmih letih zopet čista ter polna življenja. Pred zaprtjem kamnoloma pa je bila zaradi prahu po vsakem dežju mlečne barve. Rib v okolici kamnoloma ni bilo, zdaj so. Znano je, da drobni prah uničuje škrge rib in dihalne poti drugih organizmov, zato je življenje izginilo.

10. Že sedaj so problematični nanosi v reko Rižano, material iz kamnoloma voda spira v reko in povzroča dvigovanje rečnega dna, kar povzroča ob večjih padavinah razlivanje reke ( katera ima hudourniški značaj) oz. poplave.

11. Nasprotujemo tudi izjavi, da v okolici ni asfaltne baze. Asfaltna baza je v KS Črni Kal v kamnolomu v Černotičah – Anhovo, le nekaj kilometrov severneje od Griže.

Prebivalci v okolici dveh kamnolomov (Anhovo in CPK) se že leta spopadajo s prašnimi delci, saj se meritve izvajajo v korist gospodarskih interesov in ne v prid ljudi.

Krajani so nemočni napram strokovnim analizam tudi ko le-te navajajo lažna dejstva.

12. AAG bo predstavilo še tudi druge argumente v nadaljevanju postopka, za katerega vlagamo zahtevo, da se nam prizna status stranskega udeleženca.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Prevozniku, ki je odpeljal blato na črno odlagališče, le opomin


Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija

Inšpektorji izdali odločbo podjetju

Oktobra lani je Transport TTN, po naročilu podjetja ML Surovine, z nekaj tovornjaki odpeljal in odvrgel 215 ton komunalnega blata na zemljišče ob avtocesti med Divačo in Kozino. Blato so sredi januarja, s 45-dnevno zamudo, odstranili.

Pri Rodiku je bilo odloženo 215 ton komunalnega blata. Foto: TV Slovenija

Pri Rodiku je bilo odloženo 215 ton komunalnega blata. Foto: TV Slovenija

Potem ko so prebivalci Rodika prijavili policiji črno odlagališče, so voznika tovornjaka policisti zasačili med samim dejanjem. Inšpektorji so 12. 10. 2020 odredili, da je treba blato do 1. 12. 2020 odstraniti, a se je to zgodilo šele 14. 1. 2020. “Denar ne smrdi in denar ni umazan, v tem je čar takih dejanj. Oni so zavestno tvegali, da morda ne bodo odkriti,” pravi Tomaž Ogrin iz okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green.

Dejanje bi morali obravnavati tudi tožilci

Proti podjetju ML Surovine, sicer uradnemu zbiralcu odpadkov iz ljubljanskega Zaloga, inšpekcijski postopek še poteka, zagrožena kazen za pravno osebo je od 10.000 do 30.000 evrov. Ogrin meni, da bi morali inšpektorji ta prekršek prijaviti tožilstvu, da bi bil postopek sprožen tudi po kazenskem zakoniku. Sicer pa, nadaljuje, “za ML Surovine to ni prvo dejanje take vrste, v Zalogu so tudi nezakonito navozili pepel iz ljubljanske toplarne in ga kar pustili na prostem, da ga je raznašalo naokoli“.

ML Surovine so uradni zbiralec blata iz ljubljanskega Zaloga. Foto: TV Slovenija

ML Surovine so uradni zbiralec blata iz ljubljanskega Zaloga. Foto: TV Slovenija

Iz podjetja ML Surovine so nam najprej zatrdili, da imajo z lastnikom zemljišča sklenjeno pogodbo, a ko smo jih zaprosili, naj nam jo pokažejo, so nam odgovorili: “Do zaključka inšpekcijskega postopka vam odgovorov na vprašanja in komentarjev s tem v zvezi ne moremo podati. Pristojnim službam smo predali vse ustrezne dokumente.” Govorili smo tudi z lastnico zemljišča, ki nam je povedala, da nikakor ni bila udeležena pri tem dejanju in da je sama prijavila črno odlagališče pristojnim.

Vsak otrok ve, da se odpadke na odlaga kamor koli

Proti podjetju Transport TTN, uradnemu prevozniku, ki je samo dejanje izvedlo, pa so inšpektorji postopek že zaključili. Izdali so mu le opomin.

Odgovor inšpektorata za okolje

“V primeru prevoznika je šlo za kršitev določbe prvega odstavka 48. člena Uredbe o odpadkih, ki med drugim določa, da mora prevoznik odpadkov zagotoviti, da so odpadki dostavljeni prevzemniku v skladu s podatki iz evidenčnega lista. Dejstvo je, da se evidenčni list kreira naknadno, v skladu z Uredbo o odpadkih v roku 15 dni po oddaji, zato prevoznik v času izvedbe prevoza še ni bil seznanjen s samim evidenčnim listom, pač pa je le izvedel storitev prevoza v skladu z navodili naročnika, kot je bilo ugotovljeno v inšpekcijskem postopku. Glede na dejanski prekršek je kršitelju izrečen ustrezen ukrep.”

“To milo kaznovanje nas negativno preseneča,” odgovarja Sebastijan Zupanc z Zbornice komunalnega gospodarstva, “država kršilcem omogoča ali pa nakazuje, da se splača kršiti predpise”. Inšpekcija daje potuho takim dejanjem, zatrjuje Ogrin in dodaja, da “že vsak otrok pri nas ve, da ne smeš odlagati kjer koli in tudi ne česar koli”.

Odvoz ene tone blata sicer komunalna podjetja stane 200 evrov, kar pomeni, kot so izračunali na zbornici, da se je podjetje želelo izogniti plačilu 43.000 evrov.

“Za 43.000 evrov protipravne koristi zgolj opomin je smešno. Seveda se postavlja vprašanje, koliko tega blata je odloženega še na drugih lokacijah, kjer država kršilcev ni našla.”

Z ministrstva za okolje so nam odgovorili, da odločitev inšpektorjev ne smejo komentirati. Blato, ki so ga odpeljali nazaj, zdaj skladiščijo v Zalogu, na dvorišču podjetja ML Surovine. In tudi glede tega poteka nov inšpekcijski postopek, saj stoji v treh nepokritih zabojnikih, pravijo inšpektorji.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!
POSTANITE ČLAN AAG
PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST
PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.
DONIRAJTE PREKO PAYPAL
Donate-page-001
PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

Pripombe AAG na predlog Zakona o urejanju prostora


sončni zahod

Alpe Adria Green je v zakonitem roku 21.01.2021 poslal pripombe na Predlog novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).

Pripombe AAG:

pripombe zurep 3 AAG-page-001

Preberi vse pripombe

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!
POSTANITE ČLAN AAG
PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST
PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.
DONIRAJTE PREKO PAYPAL
Donate-page-001
PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL

» ČRNA LISTA AAG« ZA LETO 2020


Na AAG je prišlo letos največ predlogov do sedaj za “ČRNO LISTO ZA LETO 2020” , zato smo se na UO AAG odločili da izpostavimo tri predloge, ki so po mnenju UO najbolj neekološke v letu 2020:

 

Za “ZMAGOVALCA” črne liste smo izbrali z delavnim naslovom:

INŠPEKCIJA POSLALA ODGOVOR NA PRIJAVO O NEPRAVILNOSTIH V KAMNOLOMU LAŽE PO ŠTIRIH LETIH

 

Drugo mesto na črni listi smo izbrali predlog pod delavnim naslovom:

  MESTNA OBČINA KRANJ – projekt izgradnje fekalne (ne pa tudi meteorne) kanalizacijske cevi, ki ga je MOP potrdil, na upravnem sodišču pa je po pritožbi AAG padel

Tretje mesto na črni listi smo izbrali predlog pod delavnim naslovom:

NAJLEPŠE MESTO NA SVETU – KRTOVA DEŽELA

 

laže3

ZMAGOVALECA “ČRNE LISTE AAG” za leto2020 sta postala:

–  Inšpektorat republike Slovenije za okolje in prostor, ki je podalo oceno stanja v drugem času, ki ni premenljiv z prijavo AAG.

– Ministrstvo za okolje in prostor, ki pušča inšpekcijske službe po celi Sloveniji kadrovsko podhranjene. Ravno tako je nerazumno, da ni v nobeni zakonodaji RS naveden rok v katerem morajo inšpekcijske službe pristopiti k inšpekcijskemu nadzoru za prijavljeno zadevo, tako inšpektorji sami po strokovni ali politični presoji določijo katera prijava ima prednost pri inšpekcijskem nadzoru.

 OBRAZLOŽITEV:

Po štirih letih od prijave prekoračitve prekomernega izpusta prahu in prekomernega hrupa, ki jo je namerno povzročal peskokop Lažah v lasti Cestnega podjetja Nova Gorica (CPG) smo v AAG prejeli odgovor okoljske inšpekcije

06.09.2016 smo v prijavi na inšpekcijo za okolje in prostor OE Koper, zapisali da V neposredni bližini vasi  (Laže pri Senožečah) deluje kamnolom, ki je bil trenutno še v lasti CPG (Cestno podjetje Gorica). Že več let se krajani na tem območju bojujejo proti delovanju tega kamnoloma, a žal neuspešno. Situacija je vsako leto slabša  zaradi onesnaževanja okolja s prahom in hrupom, ki ga proizvede kamnolom z njegovim delovanjem.Situacija je vsako leto slabša  zaradi onesnaževanja okolja s prahom in hrupom, ki ga proizvede kamnolom z njegovim delovanjem.

Bel prah, ki se je dvigal in onesnaževal okolico vasi, je presilil krajane da so na določenih mestih morali celo opustiti kmetovanje in ta trend se tudi letos nadaljuje. Hrup številnih tovornjakov, ki so ves dan vozili po cesti proti vasi in jo tudi uničevali, so nadloge, ki krajane pestijo že tri desetletja. Tovornjaki so dodatno zapraševali okolico, hrup le teh pa je presegal dovoljene vrednosti. Po naši vizualni oceni so bili izpusti škodljivih plinov iz njihovih motorjev v ozračje zelo veliki in zdravju škodljivi.

Od inšpekcije smo zahtevali, da takoj ukrepa v skladu s svojimi pooblastili in da nam v zakonskem roku na naš naslov pisni odgovor z navedenimi konkretnimi ukrepi.

23.11. 2020, po štirih letih od naše prijave, smo od inšpektorata republike Slovenije za okolje in prostor, območna enota Koper, prejeli odgovor, da niso ugotovili nepravilnosti. Inšpekcijski pregled pa so izvedli po treh letih od naše prijave, kar pomeni, da so izvedli kontrolni pregled v situaciji, ki ni primerljiv z našo prijavo. Inšpekcijski postopki, ki niso izvedeni v času podane prijave so sporni, ker dokazi zaradi katerih je bila podana prijava, tako ali drugače izginejo!

To ni edini primer delovanja inšpekcijskih služb, naj kot okrepitev zgornjemu primeru, navedemo samo prijavo na inšpektorat v Novi Gorici. AAG je 03.07.2019 podalo: Prijava dela asfaltne baze, ki obratuje brez okoljevarstvenega dovoljenja”, zaradi onesnaževanja okolja ter ogrožanja zdravja tamkaj živečih prebivalcev. Vse do danes od inšpekcijskih služb nismo dobili odgovora, čeprav po navedbah UE Nova Gorica in Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici pri njih nimajo ne gradbenega  ter uporabnega dovoljenja za Asfaltno bazo v Vrtojbi, na podlagi tega bi pričakovali, da bi ukrepala vsaj gradbena inšpekcija.  

 

20090302_1506

 

Drugo mesto na “Črni Listi AAG”za leto 2020:

Mestna občina Kranj – projekt izgradnje fekalne (ne pa tudi meteorne) kanalizacijske cevi

Obrazložitev:

MO Kranj je želela s hitropotezno parcialno rešitvijo – priključitve zgolj fekalne kanalizacije iz Laz na že sedaj nedelujočo obstoječo mešano kanalizacijo Stražišča omiliti odgovornost za lokalno veliko okoljsko škodo. Arso ji je slednjo pripisal zaradi malomarnosti njenih (javnih) služb. To bi pomenilo hkrati lažjo legalizacijo nelegalnega obratovanja konglomerata naravi potencialno nevarnih subjektov v Lazah. V Lazah obratujeta dve napravi, ki lahko povzročita onesnaženje okolja večjega obsega (IED napravi). AAG je sicer leta 2017,2019 in 2020 na okoljsko in gradbeno inšpekcijo podal prijavo za prenehanje obratovanja teh naprav in ustavitve nezakonitega skladiščenja, a so prijave obtičale v predalih inšpekcije z očitnim molkom organa. Povsem enako, le da že od leta 2016 po sprejeti sodbi upravnega sodišča, ARSO nikakor ne zaključi ugotavljanje odgovornosti in sanacije okoljske škode v Lazah. IED naprava Ekorel ima dovoljenje za odstranjevanje in predelavo odpadkov in sicer 73,72 ton dnevno (93% je nevarnih odpadkov), kapaciteta naprave pa je sicer kar 460,32 ton dnevno. IED napravo ima še Ekol d.o.o. s skupno zmogljivostjo 499,2 tone, za katero je Ekol pridobil dovoljenje, ne da bi javnost smela pri tem sploh sodelovati. Ob tem v njihovi neposredni bližini obratuje ena največjih livarn tlačnega litja aluminija v zasebni lasti v RS, ki po javno dostopnih podatkih nima gradbenega dovoljenja za objekt in ne ustreznega okoljevarstvenega soglasja oziroma okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje. Pri pekovskem podjetju Don don v neposredni soseščini takisto skušajo legalizirati objekte šele preko nastajajočega novega OPPN Laze.

MO Kranj do sedaj očitne obremenitve okolja, izlivi iztokov iz IC Laze v katastrofalnem stanju, onesnaževanje zraka, požari in klavrni pogoji življenja niso posebej zanimali. S sondiranjem starih industrijskih bremen, so v Lazah odgovornost (in s tem stroške sanacije) skušali prevaliti na davkoplačevalce. Podobno, le v drugo smer občinskih stroškov, se jalovo lotevajo postopkov državni organi.

Nekje vmes so dokončno izgubljeni in prizadeti avtohtoni habitati. Nekje v tem peklenskem preseku so prebivalci Laz, tretjerazredni državljani brez osnovnih pravic. Rak in demenca sta v zadnjih letih potrkala na vsaka vrata, ljudje si ne upajo niti skozi vrata, kaj šele na smrtno nevarno cesto. Celo zastrupitve domačinov ob požaru pred enim letom pa so javno minimalizirane.

Posledično imamo v Lazah “unikatne projekte” kot so fekalna kanalizacija brez ureditve meteornih voda. Te bodo skupaj z industrijskimi odplakami še naprej tekle po 50 let starih ceveh v Sorško reko skozi zaščiteno področje Nature 2000.

Šele s sodbo upravnega sodišča bo na mizo prišla vsebina. Javnost (predvsem strokovno) je do sedaj še vsaka lokalna oblast ignorirala. Financer bo moral argumentirano odgovoriti na pripombe glede neracionalnih tveganj za ljudi in naravo. Posebej še, ker gre (od novembra 2000) za uradno zaščiteno širše vodovarstveno območje zajetja pitne vode Sorško polje.

kanal C02

Tretje mesto na “Črni Listi AAG” za leto2020 :

Kanalizacijski vodi pod najlepšim mestom na svetu

»Ljubljana je najlepše mesto na svetu«, so besede župana, ki se hvali vse povprek; če bi vprašali majhno živalco pod zemljo, pa bi ta dejala, da je njegova dežela pod zemljo najlepša. Tako kot je krtova dežela prepletena s številnimi rovi, tako so tudi kanalizacijski vodi pod najlepšim mestom na svetu. To še ne bi bilo tako sporno, če bi bili ti narejeni v skladu z vsemi standardi, ki jih poznamo v današnjem svetu, v 21. stoletju. Še Rimljani so jih poznali, toda za glavno mesto Republike Slovenije to ne velja.

Slovenski pregovor pravi, da se na napakah učimo. No, morda … Toda tudi to ne velja za glavno mesto naše lepe domovine pod Alpami. Ko so začeli z izgradnjo Centralne čistilne naprave je takratno vodstvo občine marsikaj obljubljalo. Pa so začeli z deli in tudi z izgradnjo kanalizacijskega voda C0. Ko pa je bil ta zgrajen, pa se ne njegov načrtovalec pošteno uštel, cevi kanala C0 so bile 60 cm pod kanalizacijskim kanalom A0. Saj veste, kako se reče, kar se ne vidi, ne boli. Tudi pri tem projektu je bilo tako, cevi so pokrili z zemljo, potem pa glej ga zlomka iz kanala C0 se je začel širiti grozno smrdeč vonj. Zakaj? Odplake so ostajale v kanalu, saj ni bilo padca za njegov iztok. »Kaj pa sedaj?« so se spraševali občinski možje. »Nič,« postavili so dve črpališči in zadeva je bila rešena … Je bila res? Ne, še zdaleč ne.

Ljubljana, ki se ponaša z najlepšim mestom na svetu in ki nosi lesketavo ime »zelena prestolnica Evrope« pa res mora biti v samem vrhu. Saj to ji pa le pritiče, če ne drugače pa z zgrešenimi investicijami. In tako so vrli možje že pred leti sprejeli in soglasno potrdili bizarno idejo, da bodo zgrešeni projekt industrijskega kanala C0 napeljali tja gor proti Kranjski, vse do Medvod. Po besedah sodeč so to zelo lepo sliši, toda v praksi, pa je to malo drugače.

Industrijski kanal C0, ki je že v samem štartu pri Centralni čistilni napravi v Zalogu, napačno zgrajen, naj bi sedaj bi speljal po rodovitni ravnici Ljubljanskega polja, kjer je Mati Narava skozi tisočletja nanašala prod in kjer so danes bogate njive z zelenjavo in žiti, ki oskrbujejo »tisto najlepše mesto na svetu«, tisto »zeleno mesto«, ki se bohoti s priznanji, a je rabelj za svoje meščane.

Na besede kmetov oziroma lastnikov zemljišč se tisti vrli ljubljanski možje in dame zbrani v mestni hiši ne ozirajo; ne ozirajo se na strokovnjake, niti ne na Mednarodno okoljsko organizacijo Alpe Adria Green ne. Ne, oni se ne ozirajo na nikogar. Pomembno jim je, da pijejo »domačo« vodo iz plastenk, za meščane pa jim ni mar. Verjetno verjamejo županu, da se kopa v Ljubljanici, tako je to čista reka, verjetno je on tisti, ki je prepričan, da »raja« lahko to vodo pije, ali pa … ali meščani najlepšega mesta na svetu in zelene prestolnice Evrope sploh pijejo vodo?

Glede na to, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu – vsako leto; glede na to, da je Ljubljana zelena prestolnica Evrope – vsak dan; pa bi bilo res sramotno, da ne bi kakšnega leta zaostala na Črni listi, ki jo podeljuje mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green.

Če bi bili na Ljubljanskem gradu še glasbeniki, ki igrajo na fanfare, bi jih pozvali, da glasno zaigrajo na svoje instrumente in potem bi z največjim veseljem razglasili laskavo priznanje temu najlepšemu, zelenem, svetovnemu mestu na svetu, da je tudi v letu 2020 na Črni listi.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Indeks uspešnosti podnebnih sprememb: še vedno nobena država ni dovolj dobra; EU stoji na razpotju


Decembra 2020 je bila objavljena nova lestvica 58 držav z najvišjimi emisijami: Nobena od anketiranih držav ni na poti, skladni s cilji Pariškega sporazuma / Emisije se zmanjšujejo v več kot polovici analiziranih držav / ZDA so na dnu lestvice. Slovenija je z oceno 37,02 na lestvici pristala na 51. mestu, kar je precej slabši rezultat kot lansko 44. mesto.

dimni plini

Slika simbolična:  Slovenija je z oceno 37,02 na lestvici pristala na 51. mestu, kar je precej slabši rezultat kot lansko 44. mesto. Čudno kadarkoli prebivalci pokličejo inšpekcijske službe, zaradi prekomernih izpustov ta skoraj nikoli ne ugotovi preseganja mejne vrednosti. Možno je samo dvoje ali imajo inšpektorji oz. akreditirani merilci “slabe” merilne naprave, ali pa imamo prirejene uredbe, pisane na kožo onesnaževalcem!

Decembra 2020 objavljeni indeks uspešnosti podnebnih sprememb (CCPI) 2021 prikazuje mešano sliko napredka Evropske unije (EU) na področju podnebnih ukrepov. Medtem ko se skandinavske države EU, Portugalska in EU kot celota uvrščajo visoko na indeks s sorazmerno dobrimi kazalniki, Madžarska, Poljska in Češka izstopajo kot najboljše od podnebnega napredka znotraj bloka.

V skupni razvrstitvi se je EU z 22. mesta lani zvišala na 16. letos, skoraj izključno po zaslugi veliko bolje ocenjene podnebne politike.

CCPI analizira in primerja zaščito podnebja v 57 državah (in EU kot celoti) z najvišjimi emisijami, ki skupaj predstavljajo 90 odstotkov svetovnih emisij. Trenutni indeks analizira emisije pred koronavirusno krizo in ne odraža zmanjšanja emisij v tej nenavadni situaciji.

“Zadnji indeks uspešnosti podnebnih sprememb jasno kaže, da je EU na križišču,” pravi Jan Burck, eden od avtorjev indeksa, ki ga je objavila njegova organizacija Germanwatch v sodelovanju z NewClimate Institute in Climate Action Network (CAN). “EU lahko postane vzor pri zaščiti podnebja z zelenimi ukrepi za oživitev po krizi s koronavirusom z določitvijo ambicioznega podnebnega cilja za leto 2030 v skladu z mejo 1,5 ° C ter z dobrim izvajanjem in nadaljnjim razvojem zelene ponudbe . Lahko pa se tudi slabo spotakne, če si prizadeva za zeleno pranje namesto za zeleno obnovo in izvaja neustrezne cilje in instrumente v evropskem zelenem dogovoru, “je dodal Burck.

Na lestvici vodijo le trije člani skupine G20, šest pa povsem na dnu

G20 predstavlja tudi sliko nasprotij. Velika Britanija(5.), Indija (10.) in EU dosegli visoko na indeksu. Velika večina držav G20 pa zaostaja na lestvici. ZDA (61.), Savdska Arabija (60.), Kanada (58.), Avstralija (54.), Južna Koreja (53.) in Rusija (52.) so vsi ocenili kot “zelo nizko”.

Čeprav se zdi, da je prelomnica v svetovnih emisijah blizu, pet let po Pariškem sporazumu nobena država ni na poti, ki bi ustrezala ciljem Pariškega sporazuma. Na splošno so se emisije toplogrednih plinov nekoliko povečale, vendar dejansko upadajo v več kot polovici anketiranih držav (32). V dveh tretjinah držav (38) več kot deset odstotkov celotne primarne energije, ki jo zdaj potrebujemo, prihaja iz obnovljivih virov, v dvanajstih od teh držav pa obnovljivi viri predstavljajo celo več kot 20 odstotkov.

“Zdaj je še toliko bolj pomembno, da svetovno gospodarsko okrevanje ne podpira le oživljanja gospodarstev, temveč se hkrati pripravlja tudi na brezogljično svetovno gospodarstvo. Ali večina ukrepov za oživitev, anketiranih za indeks, zmanjšuje ali povečuje rast toplogrednih plinov emisije plinov še vedno niso jasne. Toda še vedno obstaja prostor za oblikovanje paketov za predelavo in o številnih dobrih ukrepih se razpravlja, “pravi prof. dr. Niklas Höhne z NewClimate Institute.

Španija, Belgija in Grčija zmanjšujejo podnebne rezultate

Švedska (4. mesto, kategorija “visoko”) že četrto leto zapored ostaja mednarodna vodilna v zaščiti podnebja. Vendar tudi Švedska ni “podnebni vzor”. Kot vsaka druga država doslej še ni na poti k doseganju ciljev Pariškega sporazuma (zato tudi prva tri mesta CCPI ostajajo prosta). Po drugi strani Švedska določa standarde glede emisij toplogrednih plinov, obnovljive energije in podnebne politike (za vsako ocenjena v najvišji skupini). Zelo visoka poraba energije na prebivalca (49. mesto) državi preprečuje še boljšo oceno. V skupni razvrstitvi sledita Velika Britanija (5.) in Danska (6.).(od 37. do 28.) so med največjimi plezalci. Japonska se je prav tako povzpela na šest mest (z 51. na 45. mesto), vendar še vedno prejema oceno “nizka” (lani: “zelo nizka”). Po drugi strani pa največ upadajo Slovenija (od 44. do 51.), Španija (od 34. do 41.), Belgija (od 35. do 40.) in Grčija (od 28. do 34.).

Maroko, Čile in Indija: tri države v razvoju med prvih deset

Med deset najboljših na lestvici so tudi tri države v razvoju: Maroko (7.), Čile (9.) in Indija(10.). Stephan Singer, višji svetovalec pri Globalni politiki podnebnih akcijskih omrežij: “Največje države izvoznice in proizvajalke fosilnih goriv, ​​ki predstavljajo manj kot 10% svetovnega prebivalstva, so ZDA, Rusija, Saudova Arabija in Avstralija upravičeno na dnu tabele. . So med največjimi onesnaževalci ogljika in največjimi porabniki energije. Nobeden od njih nima nobene koristne zvezne podnebne politike za zmanjšanje onesnaževanja z ogljikom. To kaže na vplivno moč industrije fosilnih goriv v teh državah. Po drugi strani pa vidimo številne manjše države, kot so Portugalska, Maroko, Čile in druge v Evropi, ki imajo veliko boljše rezultate. Kot civilna družba moramo za učinkovit boj proti podnebni krizi razstaviti poslovni model podjetij za fosilna goriva po vsem svetu. ”

ZDA, Saudova Arabija in Iran: najslabši

Ponovno je nastop ZDA katastrofalen: zadnje leto pod predsednikom Trumpom je ZDA drugič zapored uvrščeno na zadnje mesto pod Savdsko Arabijo. V vseh štirih kategorijah, razen obnovljivih virov energije (“nizka”), so ZDA končale na koncu razpredelnice (“zelo nizko”) in so edina država poleg Avstralije in Alžirije, ki je dobila tako najslabšo oceno “zelo nizka” nacionalna in mednarodna podnebna politika. Načrti izvoljenega predsednika Bidena ponujajo velike možnosti, da se ta ocena bistveno izboljša, vendar le, če se obljube iz volilne kampanje dejansko izpolnijo. Glede na še vedno nejasno večino v senatu ni jasno, koliko tega bo izvedeno.

O indeksu uspešnosti podnebnih sprememb, ki sta ga razvila Germanwatch in NewClimate Institute (Nemčija):

Indeks uspešnosti podnebnih sprememb, ki sta ga objavila Germanwatch in NewClimate Institute, objavljen skupaj z Mrežo za podnebne ukrepe (CAN International), je lestvica med 57 državami in EU, ki so skupaj odgovorne za približno 90% svetovnih emisij toplogrednih plinov. Štiri ocenjene kategorije so: emisije toplogrednih plinov (40%), obnovljiva energija (20%), poraba energije (20%) in podnebna politika (20%). Slednje temelji na strokovnih ocenah nevladnih organizacij in možganskih trustov iz posameznih držav. V okviru kategorij Emisije, obnovljiva energija in raba energije CCPI ocenjuje tudi, v kolikšni meri posamezne države ustrezno ukrepajo, da bi dosegle globalni pariški cilj – omejitev globalnega segrevanja na precej pod 2 ° C. Zato CCPI je pomembno orodje za povečanje preglednosti v mednarodni podnebni politiki in omogoča primerjavo prizadevanj za zaščito podnebja in napredka posameznih držav. Izhaja vsako leto od leta 2005.

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Podaljšan rok za donacijo 1 % vaše dohodnine AAG–nič ne stane!


aag - reklama 1%

ODSTOP 1,0 % DOHODNINE,  DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

​Dragi prijatelji Alpe Adria Green,

gotovo veste, da lahko vsak državljan RS do 1,0 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS.
Še do 31.05.2021 imate čas, da svojo dohodnino namenite Društvu Alpe Adria Green, v katerem že dvajset let delujemo okoljevarstveniki, ki med drugim tudi izobražujemo najmlajše, da bodo znali očuvati okolje in naravo tudi za bodoče generacije. Sredstva 1,0% namenjamo tudi za financiranje brezplačne pravne pomoči.
Spodaj najdete obrazec za odstop dohodnine našemu društvu. Prosimo, dopolnite ga s svojimi podatki, podpišite in še danes pošljite na naš naslov:

Alpe Adria Green, cesta Franceta Prešerna 26, 4270 Jesenice.

Obrazec lahko skenirate in ga pošljete po e-pošti na info@alpeadriagreen.com

Obrazec za namenitev dohodnine     

Click to access f26af4_6d6ed9d088114f7385d5bde7c518bc4b.pdf

​​​​ALI ODDAJTE ZAHTEVEK ZA 1,0 DOHODNINE PREKO SPLETA, ZATO POTREBUJETE SVOJ CERTIFIKAT

V OBRAZEC VPIŠITE:

ALPE ADRIA GREEN, MEDNARODNO DRUŠTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE

Davčna številka upravičenca 78020239

Odstotek (%) 1,0

Hvala vam za vašo podporo!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Leto 2020 je statistično najtoplejše leto po letu 2016


Novi podatki s satelitov EU kažejo, da je leto 2020 statistično najtoplejše leto do sedaj, saj je bilo leto 2016 najtoplejše na svetu.

Služba za podnebne spremembe Kopernik pravi, da je bilo lani okoli 1,25 ° C nad dolgoletnim povprečjem. Znanstveniki pravijo, da so bile stopnje toplote brez primere na Arktiki in v Sibiriji ključni dejavniki za dvig celotne temperature. V zadnjih 12 mesecih je bil v Evropi dosežen tudi nov rekord, približno 0,4C toplejši od leta 2019.

Lani decembra je Svetovna meteorološka organizacija napovedala, da bo leto 2020 eno izmed treh najtoplejših rekordnih let . To novo, bolj popolno poročilo Kopernika pravi, da je lansko leto na vrhu seznama.

GROZLJIVE RAZSEŽNOSTI POŽAROV V AVSTRALIJI: Oblak dima opazili celo v Čilu  in Argentini

Zaradi visokih temperatur so spomladi in poleti na mnogih lokacijah znotraj arktičnega kroga divjali požari. Podatki Kopernika prihajajo iz satelitov Sentinel, ki Zemljo spremljajo iz orbite, meritve pa tudi , opravljajo na zemlji.

Podatki o temperaturi iz sistema kažejo, da je bilo leto 2020 za 1,25 ° C toplejše od povprečja v letih 1850–1900, čas, ki ga pogosto opisujejo kot „predindustrijsko“ obdobje. Eden ključnih dejavnikov, ki je povišal temperature, je bilo ogrevanje na Arktiki in v Sibiriji . Ponekod so bile temperature v celotnem letu 6 st. C nad dolgoletnim povprečjem.

To izjemno segrevanje je privedlo do zelo aktivne sezone požarov. Po raziskavah so požari v polarnem krogu sprostili rekordno količino CO2, kar je za več kot tretjino več kot leta 2019.

V Koperniku ugotavljajo, da je bilo leto 2020 sicer nekoliko bolj hladno kot leto 2016, vendar sta bili leti statistično enaki, saj so razlike med številkama za dve leti manjše od značilnih razlik v drugih podatkovnih bazah temperature za isto obdobje.

Požar - Wikipedija, prosta enciklopedija

V Evropi se je v tem letu segrelo tudi novo rekordno stopnjo segrevanja, in sicer za 0,4C topleje kot leta 2019. Velik vročinski val v juliju in avgustu je bil pomemben dejavnik za dvig živega srebra po celini. Na svetovni ravni je desetletno obdobje 2011–2020 najtoplejše desetletje, zadnjih šest let pa najbolj vročih.

“Dvaindvajset izstopa po svoji izjemni toplini na Arktiki in rekordnem številu tropskih neviht v severnem Atlantiku,” so povedali v službi za podnebne spremembe.

“Ni presenetljivo, da je bilo zadnje desetletje najtoplejše in je še en opomnik na nujnost ambicioznega zmanjšanja emisij, da bi v prihodnosti preprečili škodljive podnebne vplive.”

Medtem ko se bo močna La Niña leta 2021 nekoliko ohladila, se bo raven ogljikovega dioksida v ozračju verjetno ohranila visoko, kar bo prispevalo k stalnemu segrevanju.

Novi podatki kažejo, da bodo povprečne koncentracije CO2 dosegle raven, ki je 50% višja kot pred industrijsko revolucijo. Kljub globalni upočasnitvi, ki jo je povzročila pandemija Covid-19, znanstveniki pravijo, da je to povečanje posledica emisij zaradi uporabe fosilnih goriv in krčenja gozdov.

Evropski vročinski val

Čeprav bodo vremenski vzorci, povezani z dogodkom La Niña, lahko pospešili rast v tropskih gozdovih in povečali količino absorbiranega plina, to ne bo dovolj za upočasnitev splošnega dviga.

Količina CO2 je v atmosferi za nekaj tednov od aprila do junija presegla 417 ppm. To je za 50% višja od ravni 278 ppm na koncu 18. stoletja, ko se je razširjena industrijska dejavnost šele začela. Več kot 200 let je trajalo, da so se ravni zvišale za 25%, zdaj pa se je v dobrih 30 letih kasneje približujemo 50-odstotnemu povečanju.

Če želimo obrniti ta trend in upočasniti naraščanje CO2 v ozračju, bo treba zmanjšati globalne emisije, za njihovo zaustavitev pa bo treba globalne emisije znižati na čisto nič. To se mora zgoditi v približno naslednjih 30 letih, če želimo, da se globalno segrevanje omeji na 1,5C.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Naravovarstvenik in svobodni raziskovalec Anton Komat: »Sodobna mesta so zgrajena za potrebe avtomobilov ne pa človeka in dreves«


Saša Bešter

Anton Komat, strokovni sodelavec AAG, je človek s poslanstvom. Zaveda se, da je še kako boleče onesnaženje divje lepote tako v zunanjem svetu kot tudi v naši notranjosti. In ve, da pri slednjem sodelujejo tudi mnogi mediji, ki nas, kot se je izrekel, bombardirajo z nepomembnimi novicami.

Kaj menite o novem mostu čez Kamniško Bistrico pod Šumberkom? Naj nas pogled na »betonske kolose« za kolesarje in pešce na vsakih 200 m radosti?
Novi most stoji na mestu, kjer se tokova Bistrice in lesovje Šumberka najbolj zbližata, zato bi se že iz krajinskih in estetskih razlogov spodobilo postaviti leseno ločno konstrukcijo, zelo privlačen bi bil tudi pokriti most. Seveda brez betonskih temeljev v obsežnem prodišču hudourne reke ne bi šlo.

Na vseh novih parkiriščih pri trgovskih centrih politika dopušča ureditev brez ozelenitve. Mercator je bil zadnji, ki se je še držal predpisov.
Ni mi jasno, zakaj se projektira in podpira brezčutno betoniranje in asfaltiranje javnih površin. Na žalost opažam take površine tudi okrog stanovanjskih hiš. Vse je pod betonskimi ploščami ali asfaltom, morda nekaj obžaganih rogovil životari v koritih. To je podoba odtujenosti od narave, da ne rečem podpora lenobi. Kdo bo pometal listni opad, pobiral odpadle veje in Bog ne daj, da kaj od tega pade na avto?

Kakšen je vaš pogled na invalidne domžalske drevorede?
O tem sem že obširneje pisal v svoji kolumni v Slamniku. Naj ponovim le bistvo, sodobna mesta so zgrajena za potrebe avtomobilov ne pa človeka in dreves. Tako človek kot drevo sta v mestu postala tujca, zato oba sanjata gozd. Ob tem lahko človek kadarkoli obišče gozd, mestno drevo pa trpi pohabljeno in obžagano ter lačno in žejno v luknji sredi asfalta. Motorne žage smo dali v roke ljudem, ki nimajo pojma o biologiji.

Kako je z lokalno oskrbo šol – pridelki, je lokalno pridelana hrana res boljša od uvožene?
Znan je lokalni način pridobivanja hrane – saj lokalni pridelovalci (naučili so se v zadnjih 30 letih) pridelujejo hrano na enak način kot drugje po svetu – z obilico umetnih gnojil, insekticidov in pesticidov (prepovedane v Sloveniji na črno uvažajo iz Madžarske in Hrvaške…).
To, kar se dogaja s prehrano otrok v VVZ in OŠ, je kriminal in storilci sodijo pred sodišče. Otroci morajo dobiti biotsko najbolj kakovostno hrano, torej sonaravno in lokalno pridelano sezonsko hrano, ne pa da je kriterij najnižja cena. Taka hrana prihaja večinoma iz Padske nižine, ki je s pesticidi najbolj kontaminiran del Evrope. Kako lahko spite vsi tisti, ki ste spisali in sprejeli tako pravno rešitev, da ogroža zdravje otrok?

Kako je v Domžalah urejeno vrtičkarstvo?
Med občani je izjemno zanimanje za skupinske vrtove, vendar se nihče na občini ne zgane. Morda se bo kakšen kmet odločil, da travnik v zaraščanju odda vrtičkarjem. V izpodbudo naj povem, da se na hektarju lahko uredi okrog 80 vrtičkov s površino dobrih 100 m2 in če je letna zakupnima recimo 0,5 €/m2, potem bi ta kmet prejemal letno rento najmanj 4.000 €!

Kakšno vodo pijemo Domžalčani? Katero od črpališč je najbolj pomembno za občino in kakšna je voda konkretno iz črpališča na Mengeškem polju?
Ne vem, ker že nekaj časa teh podatkov nisem spremljal niti preverjal.

Bi Slovenija lahko vodo izvažala?
Lahko bi jo, pa je ne. Sodobna politika je postala le še servis kapitala ne pa državljanov, zato vodne vire preko koncesij predaja tujcem in to kar za več desetletij. Dosegli smo vnos pravice do vode v Ustavo RS, vendar se izvedbena zakonodaja ni niti z besedico spremenila. Narod ima reklo: »Ne pustite se peljati žejne čez vodo!«, vendar prav to dopuščamo. Še vedno z vso ihto reguliramo vodotoke, s tem pa le pospešujemo odtok vode iz dežele. »Borba proti poplavam« je zelo priročen izgovor za ta okoljski kriminal.
Danes je super kšeft, da najprej napravijo problem in ga potem rešujejo, v obeh primerih pa jim prijetno šumi na bančnem računu.

Kako bi ocenili kakovost slovenske vode?
Na kratko takole, četrtina vodnih virov je brezhibna, četrtina zastrupljena in polovica na sami meji kontaminacije. Nič kaj spodbudno za deželo, ki naj bi bila bogata z vodo.

Plastenka ali voda iz pipe?
Ljudsko reklo pravi, da je voda živa, dokler teče. Voda v plastenki je mrtva voda, je kot sporočilo sodobnega brodolomca, je kot ptica v kletki, ki ne poje več, ker nima veselja do življenja. Torej borimo se za živo in zdravo vodo iz pipe!

V nekem intervjuju ste dejali, da je bizarno, da ministrstvo za zdravje propagira zdravo življenje in prehrano, bogato s sadjem in z zelenjavo, obenem pa vemo, da je 70 odstotkov sadja in zelenjave kontaminirano s strupi. Zakaj to sprenevedanje?
Povedal sem, da oblast služi kapitalu in ne ljudem. V tem primeru je v igri prevara t. i. »še dopustnih doz« strupov v hrani. To pa je zgolj gnili kompromis med politiko in kapitalom, ki naj bi ljudem dajal lažni občutek, da je vse pod kontrolo in varno. Vprašajmo se raje, zakaj smo na prvem mestu v EU po incidenci rakavih obolenj!! Kje je tu zdravstvena preventiva?

Se vi osebno prehranjujete z mesom?
Da, z ribami in zelo poredko z divjačino.

Zakaj država ne zagotovi, da bi bila ekološko pridelana hrana cenejša in zakaj ne zagotovi biotske raznovrstnosti hrane?
Sistem subvencij podpira vse večjo koncentracijo posesti, torej industrializacijo kmetijstva s še več kemikalijami in strupi, torej s še bolj uničeno naravo in zdravjem ljudi. Ali veste, da je zaradi tega idiotizma oblasti pri nas v le desetih letih propadlo 18.000 malih kmetij! Poglejmo niz: mali kmet je temelj samooskrbe lokalne skupnosti, samooskrba je temelj prehranske varnosti vsakega naroda, prehranska varnost pa je temelj nacionalne varnosti vsake države! Narod, ki se ni sposoben prehraniti, je kratkega daha in diha.

Kaj lahko pri tem storimo državljani sami?
Kupujte na tržnicah ali neposredno pri malih kmetih v okolici Domžal. In spremenite trate v pridelovalne vrtove. Pridelali boste živo zdravo hrano, in imeli zastonj fitnes in solarij, v poletni vročini pa še brezplačno savno.

V svojih stališčih izpostavljate tudi vprašljivost koristnosti dojenja. Pojasnite, prosim.
Nikoli nisem zanikal izjemne koristnosti dojenja tako za otroka kot za mater. Nasprotno, materino mleko je čudež življenja, saj zadostuje otroku za celovit razvoj od rojstva in dokler ne shodi. Problem se pojavi le v primeru, če je mati kontaminirana s hormonskimi motilci. Takrat je bolje, da se odreče dojenju, da ne zastruplja otroka. Na žalost temu problemu zdravstvo ne posveča pozornosti.

Katere škodljive državne projekte ste preprečili s svojimi aktivisti do danes?
Svobodnjak sem že več kot 25 let in mnogo tega se je zgodilo in se še dogaja. Uspelo nam je doseči prepoved uporabe številnih nevarnih pesticidov, genotoksičnih, mutagenih in rakotvornih snovi, hormonskih motilcev, živčnih in čebeljih strupov. Skupaj s Tržačani nam je po več kot desetih letih uspelo preprečiti gradnjo plinskih terminalov v Tržaškem zalivu; HE, ki bi uničile reke Sočo, Idrijco, Savo Dolinko in Muro, goloseke v Triglavskem narodnem parku, dosegli smo objavljanje rezultatov analiz kontaminiranih vodovodov in njihovo sanacijo, umik intenzivnih nasadov iz neposredne bližine naselij, problem gramoznic polnih strupov na Dravskem polju in še mnogo drugega.

Imamo v Sloveniji neodvisne okoljske institucije?
Ne, ker jih vsaka trenutna oblast sistematično zatira. Pri življenju je pustila le tiste, ki odpirajo probleme po poprejšnjem dogovoru z oblastjo. Tudi meni so ponudili tako kravjo kupčijo, dobil sem ponudbo rednega priliva državnega denarja pod pogojem, da ne bom odpiral problemov po svoji presoji ali v želji, da pomagam prizadetim ljudem, pa sem odklonil sodelovanje, ker moja vest ni naprodaj. No, in tistega dne sem postal »ekoterorist«, kar je zame odličen kompliment in dokaz, da sem na pravi poti.

Pestijo nas podnebna, prehranska, zdravstvena, energetska in finančna kriza. So rešitve preproste in jih hočemo videti ali moramo napraviti radikalne spremembe?
Problem je enostaven, vendar brez radikalnih sprememb za človeštvo ne bo rešitve. Če je ekologija temeljna biološka veda o spletu življenja našega planeta, bi morali razviti ekonomijo dobrega gospodarja, ne pa ekonomijo roparja in uničevalca. Zavedati se moramo, da je dogma neomejene rasti le navodilo za malce bolj zakompliciran samomor človeštva. V naravi neomejeno raste le rakavo tkivo, za katero vemo, da ubije gostitelja, s tem pa tudi samega sebe. Torej je rakavo tkivo morilsko in hkrati samomorilsko. Ali bomo še naprej strumno korakali po poti skupinskega samomora? Ali ni škoda človeka, ki bi lahko bolje uporabil svoj razum? Spomnimo se antičnega pregovora: »Kdor ne pozna svoje meje, naj se boji usode!«

Opišite nekaj značilnih manevrov trgovcev, ki, kot ste se enkrat slikovito izrazili, nategujejo rajo.
Naj bo eden dovolj. Znanka je rekla: »Ali veš, da prodajajo eko-trajno mleko?« in mi ga porinila pod nos. Kar streslo me je, torej prodajajo ekološko mleko, ki naj bi bilo trajno obstojno. Odgovoril sem ji: »Preberi deklaracijo na hoboku bele barve za zid in tam bo pisal rok obstojnosti te barve. Kako naj bo mleko trajno, če barva ni?«

Znano je, da meritve zraka in vode kažejo nenevarne koncentracije strupov, drugačne rezultate bi pokazala analiza tkiv živali in človeka. Imamo v Sloveniji verodostojen biomonitoring?
Poznati je treba procese biomagnifikacije, bioakumulacije in biokoncentracije toksinov skozi prehransko verigo. Če bi merili koncentracije toksinov v organizmih, bi se zgrozili, prav zato se pri nas biomonitoring ne izvaja. Ker tu ni dovolj prostora, lahko o tem berete v mojih knjigah. Na žalost osnov praktične toksikologije drugje ne boste našli.

Vaše stališče je, da družba, kot takšna ni modra, sicer ne bi počela takšnih neumnosti. Kaj je osnovni povzročitelj nezavedanja v človeku?
Biologija pozna nagon za preživetje osebka in nagon za preživetje vrste. Oba nagona morata delovati, vendar smo ljudje ob poudarjenem individualizmu pozabili na preživetje človeške vrste. To se nam zna usodno maščevati.

Kdo ima pravzaprav interes, da bi se ljudje v nedogled vrteli v krogih pasivne prepuščenosti vzorcem?
Manipulacije se vse bolj nasilno dogajajo s ciljem podrejanja, zastraševanja in sejanja tesnobe med ljudmi. Na ta način se družbeni prostor sesuje in ljudje postanejo zelo ranljivi in vodljivi.

Sicer ne prisegam vedno na zarotniške teorije, toda ali bi lahko menili, da obstajajo službe, ki preučujejo vzvode človeške odvisnosti in jih potem izkoriščajo v svoje namene?
Jasno, na tem področju po svetu delujejo tajni štabi izvedencev različnih strok, od psihologije in psihiatrije do sociologije, kulturologije, prava in politologije.

Reciva še kakšno o medijih, ti naj bi bili načeloma neodvisni z obveznostjo do resnice. Kateri mediji v slovenskem prostoru sledijo tej paradigmi?
Velja enako kot za politike. Bili so časi verodostojnih, spoštovanih in uglednih medijev, danes so mediji v razsulu. Povsod poteka bombardiranje s popolnoma nepomembnimi novicami, z edinim ciljem, da človek iz nenehno se spreminjajočih koščkov ne zmore več sestaviti mozaika resnice. Resnica je postala najbolj nevaren koncept, predvsem, če se skriva pod krinko objektivnosti. In prav to se dogaja.

Nekoč ste dejali, da so politiki fičfiriči, ki si želijo biti le všečni. Obstajajo kakšne svetle izjeme?
Čas velikih državnikov je nepreklicno minil. To so bili ljudje s karizmo in avtoriteto, ki jim je ljudstvo zaupalo in verjelo na besedo. Bili so velike osebnosti. Danes politika ni več prostor odločanja, pač pa postaja prenašalka in zagovornica odločitev, ki jih je le v imenu svojega profita sprejel globalni kapital. Kljub temu med ljudmi še vedno obstaja želja po odločnih politikih, ki potem dopušča, da na oblast naplavi avtoritarne, diktatorske ali celo tiranske modele.

Kaj svetujete glede na to, da je večina politikov popolnoma ideološko in zdravstveno nepismena?
Sodobni politiki so v večini primerkov družbeno nevarni osebki, nepismeni na mnogih področjih. Pravzaprav so mojstri le v narcisoidnem nastopaštvu, laganju in kopičenju denarja v davčnih oazah. Vse bolj postaja problem, kako se jih znebiti. Bistveno vprašanje demokracije niso več volitve, pač pa stvarna možnost odpoklica skorumpirancev in pokvarjencev, ki so ob volitvah z lažmi prišli na oblast.

Koliko ljudi ste že okužili s svojimi produktivnimi (eko) idejami?
Kolikor sem jih, sem jih premalo. Ves čas pa sem se držal zaveze, da poskušam širiti resnico in praktična navodila za preživetje v tem ponorelem svetu.

Kaj si lahko obetamo od prihodnosti?
Sistemska teorija nas uči, da je civilizacija na razpotju, v coni razcepa (coni bifurkacije), ali bomo preskočili v novo trajektorijo sistema po meri človeka in narave ali pa bomo propadli v grozotah tehnološke tiranije. Ne zavedamo se še, da narava delovanja tehnike ni združljiva z načeli političnega odločanja. Vprašajmo se, kaj bo tehnika naredila iz nas. Prevlada tehnike prinaša konstrukt androida, s tem pa konec demokracije in zanesljiv propad Zahoda. Dejstvo je, da države s političnimi sredstvi ne morejo več vplivati na potek dogodkov, kar pomeni konec neodvisnosti nacionalnih držav. Države le še popuščajo finančnemu izsiljevanju, zakrinkanem pod pogoji za dodelitev novih posojil, potrebnih za odplačevanje dolgov. Bremena dolgov so strahotna.

VIR: domžalske novice

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal