e-novice AAG: HRAST 11/2020


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodnovember/2020    20let 1474-Document1

This is the divider

AAG na Upravnem Sodišču dobilo tožbo v zadevi razveljavitve gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče

20080912_IMG_13903

Upravno sodišče je 7. oktober 2020 z sodbo I U 2267/2018-34 razsodilo o tožbi Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave , ki je 07.11.2018 vložil na to sodišče tožbo proti UE Kranj zaradi odprave gradbenega dovoljenja … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

V Lazah ni videti rešitve

20090226_1447

Vilma Stanovnik – Gorenjski Glas Foto: EKO PATRULJA AAG – industrijska cona Laze Krajani Laz že vrsto let opozarjajo na nevzdržne okoljske razmere, tudi nedavna sodba upravnega sodišča, da se projekt kanalizacije v Lazah vrne v odločanje prvostopenjskemu organu, kar … Nadaljujte z branjem→This is the divider

PISMO CIVILNE INICIATIVE “VRTOJBA”

Radio Koper/Nataša Uršič|

V AAG smo prejeli pismo CI VRTOJBA, ki razkriva “delovanje” inšpekcijskih služb na področju okolja in narave.   Živimo v vasi Vrtojba v občini Šempeter Vrtojba, kjer v naselju živi cca 2100 prebivalcev.Naselje leži tik ob meji z Italijo na … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Uredba sprejeta kljub nasprotovanju

20080912_IMG_13828Simon Šubic – Gorenjski Glas V delovni skupini Vrtina Sorško polje so razočarani, ker vlada ni prisluhnila njihovim argumentom in izdala uredbo, ki vsebuje tudi vodovarstveno območje Sorško polje. »Z ukrepi, ki jih narekuje uredba, bo… Nadaljujte z branjem→This is the divider

KRAJANI ZASKRBLJENI ZARADI IZPUSTOV PRAHU

acroni - prašenje

URŠA PETERNEL Gorenjski Glas Domačini s Koroške Bele so opozorili na nenadzorovane izpuste prahu iz podjetja SIJ Acroni. Skrbi jih, da so v prahu težke kovine, ki so rakotvorne. V podjetju izpustov ne zanikajo, a mirijo, da niso škodljivi niti … Nadaljujte z branjem→

 

This is the divider

PO DVEH LETIH PREJELI ODGOVOR INŠPEKCIJE ZA OKOLJE, KI V KAMNOLOMU LAŽE NI ODKRILA NIČ SPORNEGA

AAG je 06.09.2016 podal prijavo na inšpekcijske službe ter na posamezna ministrstva  zaradi onesnaženja in prevelikega hrupa, ki ga povzroča Kamnolom Laže. Za to prijavo smo se odločili po opravljeni EKO – PATRULJI… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Nezakonito odložene odpadke pri Divači vrnili v Italijo

3

  Neznani storilci so jih odvrgli pri udornici Risnik Približno štirideset ton odpadkov so spomladi nezakonito pripeljali iz Italije in jih odložili pri Divači Pri Divači so 25.11.2020 pristojne službe po nalogu okoljskega inšpektorata odstranile približno … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Prejeli smo: Krupanj in Loznica na nogah – TO JE RESNA GOLJUFIJA

Mi nemamo dozvolu da govorimo o projektu - kažu zaposleni u kancelariji kompanije Rio Tinto

Protest proti Rio Tinto – Srbija Mineral jadarit je bil odkrit leta 2004 v bližini Loznice v zahodni Srbiji. Rio Tinto je raziskovanje zaključil februarja 2020. V nahajališču “Jadar” je visokokakovostna ruda, ki vsebuje bor in litij. Projekt “Jadar” vključuje … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

ODSTOP DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE – ŠE DO 31.12,2020,

aag - reklama - manjša1Dragi prijatelji Alpe Adria Green,
gotovo veste, da lahko vsak državljan RS do 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se  …Nadaljujte z branjem→

This is the divider

 

Donirajte preko PayPalPlačilo članarine preko PayPal

Donate-page-001

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

 

This is the divider

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

NOVEMBER 2020

Nezakonito odložene odpadke pri Divači vrnili v Italijo


 

Neznani storilci so jih odvrgli pri udornici Risnik

3

Približno štirideset ton odpadkov so spomladi nezakonito pripeljali iz Italije in jih odložili pri Divači

Pri Divači so 25.11.2020 pristojne službe po nalogu okoljskega inšpektorata odstranile približno štirideset ton odpadkov, ki so jih spomladi s tovornjaki nezakonito pripeljali iz Italije. Neznanci so jih odvrgli pri udornici – kraški dolini – Risnik, ob regionalni cesti med Divačo in Lipico, blizu varovanega območja Parka Škocjanskih jam. Dve tretjini odpadkov so že odstranili in jih ponovno odpeljali v Italijo, medtem ko jih je na kraju ostalo še približno 20 ton, za katere pa ugotovitveni postopek še poteka.

V mesecu marcu so prebivalci Divače opazili tovorna vozila, ki so na zasebno zemljišče ob regionalni cesti med Divačo in Lipico nezakonito odlagala večje količine odpadkov. Obvestili so policijo in inšpektorat za okolje in prostor. Stekla je preiskava, ki jo je vodila policija. Ker gre za sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja okolja, je predkazenski postopek usmerjalo okrožno državno tožilstvo iz Kopra. Preiskovalni organi so ugotovili, da so odpadke vozili iz Italije in jih nato nezakonito odlagali. Na podlagi soglasij pristojnih organov Italije in Slovenije so nekaj več kot 39 ton nezakonitih odpadkov že odpeljali spet v Italijo. Za ostale pa še poteka ugotovitveni postopek.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

PO ŠTIRIH LETIH PREJELI ODGOVOR INŠPEKCIJE ZA OKOLJE, KI V KAMNOLOMU LAŽE NI ODKRILA NIČ SPORNEGA


EKOLOŠKA PATRULJA AAG V LETU 2016

AAG je 06.09.2016 podal prijavo na inšpekcijske službe ter na posamezna ministrstva  zaradi onesnaženja in prevelikega hrupa, ki ga povzroča Kamnolom Laže. Za to prijavo smo se odločili po opravljeni EKO – PATRULJI 30.08.2016. Po štirih letih proučevanja prijave na Inšpektoratu RS za okolje, območni enoti Koper, smo od njih prejeli odgovor.

ODGOVOR INŠPEKTORATA:

V zvezi z emisijami hrupa v okolje iz vira hrupa kamnoloma Laže je ugotovljeno

Kamnolom Laže se nahaja v Občini Divača, ob cesti Senožeče Postojna, v bližini večjega naselja Razdrto. Sam kamnolom je zajet v hrib Slemen višine 749 m.. Kamnolomu je najbližje naselje Laže, ki se nahaja J do JV na oddaljenosti cca 500-1100 metrov. Proizvodna dejavnost kamnoloma je predvidoma omejena na čas obratovanja in sicer med 6:00-23:00 ure. Kamnolom Laže leži dokaj odmaknjeno od stavb z varovanimi prostori. Najbližje naselje Laže v južni smeri, ki je min. oddaljeno cca 600m. V preostalih smereh bolj ali manj meji na gozdne površine. Za zavezanca je izvedel meritve hrupa v okolje in izdelal Poročilo št. 76/2017-S z dne 18. april 2018 pooblaščenec A-PROJEKT d. o. o., Maribor. Iz citiranega poročila iz točke 6. »obratovalno stanje vira hrupa v času meritev hrupa« izhaja, da so se v obdobju meritev hrupa, tj med 13. 9. do 20. 9. 2017 izvajale kontinuirne meritve hrupa iz vira hrupa. Problem meritev hrupa zaradi obratovanja kamnoloma v naselju Laže se kaže v tem, da je kamnolom od merilnih mest zelo oddaljen, konkretno od merilnega mesta MM4-Laže 15 cca 880m (od lokacija betonarne in drugih hrupnejših virov). Hrup obratovanja kamnoloma se na merilnih mestih v naselju Laže »pomeša s splošnim hrupom ozadja, ki je vedno prisoten. Po navadi gre za hrup vetra, naključne dogodke in je prisoten ob normalnih vetrovnih pogojih tam med 40–45 dBA. Tega hrupa iz meritev ni mogoče izločiti, ker je stalno prisoten. Iz posnetega vzorca je mogoče izločiti tuje vire hrupa kot so npr. govor, pasji lajež, delovna opravila na prostem, gradbena mehanizacija v bližini merilnega mesta, petje ptic, ipd. Zaradi velike oddaljenosti kamnoloma Laže v avdio posnetku ni mogoče razločiti, katere dogodke je mogoče 100% pripisati obratovanju kamnoloma Laže. Kakšen delež pade na kamnolom in kakšen delež na hrup ozadja z izvedenimi meritvami ni mogoče določiti. Na merilnih mestih MM1 gospodarsko poslopje LAŽE 29, MM2 – gospodarsko poslopje in MM3 – Laže 24 so bile izvedene kratkotrajne meritve hrupa. Iz rezultatov kratkotrajnih meritev hrupa je razvidno, da so rezultati precej spremenljivi, ker so močno odvisni od lokalnih naključnih virov hrupa, predvsem pa od vetra. Na splošno je mogoče zaključiti, da je v dnevnem času na merilnih mestih MM1, MM2 in MM3 raven hrupa pod 50 dBA, v večernem in nočnem času pa je raven hrupa znatno pod ravnjo 40 dBA. Ker so bile meritve hrupa izvedene na večji razdalji, ni bilo mogoče ločiti splošnega ozadja in vpliv samega obratovanja kamnoloma Laže. Na osnovi izmerjenih vrednosti hrupa, preveritve z modelnim izračunom glede vpliva meteorologije je ocenjeno, da kamnolom Laže na danih merilnih mestih ne povzroča preseženih ravni hrupa upoštevajoč določbe Uredbe o mejnih kazalcih hrupa v okolju za III. stopnjo varstva pred hrupom.

V zvezi z emisijami snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je ugotovljeno

Glede na navedbe v prijavi dobesedno: »da so vzrok za prašenje v kamnolomu nedelujoči filtri za prašne delce in slaba tehnološka usposobljenost kamnoloma, ki jo prijavitelj ocenjuje kot neprimerno in da bi morali v kamnolomu vlažiti z vodnimi prhami vse poti, okolico strojev in naprav na gradbišču in da to CPG ne izvaja. Itd.<< so bile opravljene preverbe. Za zavezanca je pooblaščenec IVD Maribor izvedel meritve in izdelal Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak za leto 2019 št. CEVO-394/2019 z dne 23.1.2020 in Oceno o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2019 z dne 31. 3. 2020. Zavezanec ima nameščene 3 separacijske filtre. Iz citiranega poročila izhaja da so bile zadnje menjave vreč v filtrih in servisi na filtrih izvedeni med 3. 9. – 14. 9. 2019. Meritve emisij snovi v zrak kažejo, da so bile v času meritev emisijske koncentracije skupnega prahu skladne z normativi-nižje od mejnih emisijskih koncentracij, ki veljajo za posamezno vrsto emitirane snovi v zrak. 

Ni ugotovljenih kršitev predpisov Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19) in Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13). 

Po prejetju odgovora inšpektorata je eko-patrulja AAG ponovno opravila pregled stanja v kamnolomu, glede prašenja in hrupa. Eko-patrulja je ugotovila, da je stanje isto ali slabše kot v letu 2016. AAG bo zato podal pritožbo na odgovor inšpektorata.

EKOLOŠKA PATRULJA AAG V KAMNOLOMU LAŽE 27.11.2020

Iz odgovora je razvidno, da ima Zavezanec nameščene 3 separacijske filtre. Iz citiranega poročila izhaja da so bile zadnje menjave vreč v filtrih in servisi na filtrih izvedeni med 3. 9. – 14. 9. 2019. Iz priloženih fotografij, ki jih je posnela EKO PATRULJA AAG 27.11.2020, pa je razvidno kako ti filtri delujejo.

Povezava:

Zaradi izpustov iz kamnoloma Laže, opuščajo kmetovanje

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

KRAJANI ZASKRBLJENI ZARADI IZPUSTOV PRAHU


URŠA PETERNEL Gorenjski Glas

Domačini s Koroške Bele so opozorili na nenadzorovane izpuste prahu iz podjetja SIJ Acroni. Skrbi jih, da so v prahu težke kovine, ki so rakotvorne. V podjetju izpustov ne zanikajo, a mirijo, da niso škodljivi niti rakotvorni. Bodo pa naredili vse, da do njih v prihodnje ne bo več prihajalo.

acroni - prašenje

»Krajani Koroške Bele zadnje tri mesece opažamo povečan izpust prašnih delcev v zrak. Večina je opazila samo prašenje, nekateri pa navajajo, da so opazili tudi prah na okenskih steklih in da imajo kovinski priokus v ustih ..« Takole pravi domačinka Koroške Bele, ki se je v imenu krajanov obrnila na našo redakcijo, o težavah z nenadzorovanimi izpusti iz podjetja SIJ Acroni pa pišejo tudi na spletnih omrežjih, kjer objavljajo tudi fotografije oblakov prahu nad podjetjem. Krajane skrbi, da so v izpustih prahu težke kovine, ki so rakotvorne. Opozorili pa so tudi, da pojasnil iz podjetja niso dobili. Zato smo nekaj vprašanj o tem naslovili na SIJ Acroni mí. Ker gre za aktualno problematiko, odgovore podjetja tudi objavljamo….

Celoten članek si lahko preberete na povezavi:

JESENIŠKE NOVICE: KRAJANI ZASKRBLJENI ZARADI IZPUSTOV PRAHU – stran 4

 

 

Mnenje Alpe Adria Green, objavljen v Jeseniških novicah 20.11.2020

 

 

image

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Uredba sprejeta kljub nasprotovanju


Simon Šubic – Gorenjski Glas

V delovni skupini Vrtina Sorško polje so razočarani, ker vlada ni prisluhnila njihovim argumentom in izdala uredbo, ki vsebuje tudi vodovarstveno območje Sorško polje.

»Z ukrepi, ki jih narekuje uredba, bo kmetijstvo ob že obstoječi tendenci propadanja kmetij še bolj ekonomsko nezanimivo za mlajše generacije.«

20080912_IMG_13828

Foto: Eko-patrulja AAG – Potok pod industrijsko cono v Lazah

Kranj – Vlada je pred dvema tednoma izdala uredbo o vodovarstvenih območjih (VVO) za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane. Ta vsebuje tudi širše VVO Sorško polje, ki v večjem delu sega na območje Mestne občine Kranj, njegovi uvedbi pa so odločno nasprotovali kmetje na tem območju, povezani v delovno skupino Vrtina Sorško polje (VSP), in tudi v okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green. »Nad sprejetjem uredbe smo ogorčeni in presenečeni, kako lahko odgovorni na ministrstvu za okolje in prostor tako lahkotno in brez prave udeležbe zainteresirane javnosti sprejemajo za ljudi škodljive in omejujoče zakonske akte,« so se odzvali v delovni skupini VSP, ki so se zavzemali za izvzetje črpališča Sorško polje iz uredbe.

V VSP poudarjajo, da so na omenjenem VVO zakopani industrijski odpadki, ki so jih iz propadajočih podjetij v industrijskih conah Trata in Labore vozili v gramozne jame; dve se nahajata tudi v neposredni bližini vrtine Sorško polje. »Dodatno pa se izcedne vode iz industrijske cone Laze, ki nima urejene kanalizacije, iztekajo v potok Žabnica, ki v večini ponikne v podtalnico na Sorškem polju,« so znova opozorili. Po njihovem je nedopustno, da se ščiti vodni vir brez kakršnekoli raziskave obstoječih kritičnih točk in proučitve vplivov industrije in kmetijstva na kakovost vode, ki se bo črpala v javni sistem pitne vode. »Kdo bo odgovarjal, ko bo počil sod, poln topil, olja, fenolov …, ki je mogoče zakopan v gramozni jami, in onesnažil celoten vodni vir na tem območju?« se sprašujejo.

Kmetovanje bo še manj zanimivo

Opozarjajo tudi, da je Sorško polje že »obremenjeno« z varstvenim režimom, in sicer kulturno krajino Bitnje, ki že vpliva na razvoj podeželja in omejuje normalno rabo nepremičnin ter otežuje razvoj kmetijstva na tem območju, nova uredba pa bo še dodatno zaostrila življenje in delovanje na tem območju. Prebivalci, kmetje in podjetniki bodo zdaj prisiljeni plačevati dodatne dajatve v obliki raznih študij in preveritev, zaradi uredbe pa bo treba pri gradnji uporabljati posebne materiale in postopke, s katerimi bodo finančno še bolj obremenjeni, menijo v VSP.

»Območje Sorškega polja je namenjeno predvsem za pridelavo hrane. Z ukrepi, ki jih narekuje uredba, pa bo kmetijstvo ob že obstoječi tendenci propadanja kmetij še bolj ekonomsko nezanimivo za mlajše generacije,« ocenjujejo v VSP in poudarjajo, da se zavzemajo za čisto okolje in enakomeren razvoj podeželja na tem območju, vendar ne na račun poslabšanja kvalitete pitne vode, kar se bo po njihovem nedvomno zgodilo s priključitvijo vrtine na Sorškem polju, iz katere je po njihovih podatkih voda primerna le za industrijsko rabo.

Iz Mestne občine Kranj (MOK) pa so pojasnili, da bo na VVO Sorško polje pri gradnji in ravnanju z zemljišči skladno z novo uredbo treba upoštevati nekatere ukrepe za zaščito podzemnih voda. V postopku obravnave uredbe je MOK podal pripombe glede možnosti širitve stavbnih zemljišč in kmetijstva, po usklajevanjih pa so njene pripombe upoštevali pri širitvah stavbnih zemljišč, in tudi na področju kmetijstva, saj uredba med drugim na novo dovoljuje namakalni sistem. V delovni skupini VSP na drugi strani menijo, da uredba v postopku potrjevanja posega tudi na področje namakanja kmetijskih zemljišč, zato se bo cilj kmetov – postavitev večjega namakalnega sistema na Sorškem polju – zaradi uredbe še dodatno oddaljil, »če bo sploh še uresničljiv in smotrn«.

Na MOK sicer še poudarjajo, da bo uredba prinesla tudi večje posledice za industrijsko cono Laze, »saj postavlja strožja okoljevarstvena pravila in določa, da je do izgradnje javne kanalizacije, ki mora biti zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi, prepovedana novogradnja ali rekonstrukcija nestanovanjskih stavb«.

Pripis AAG:

Čeprav v AAG nismo zadovoljni z uredbo moramo povedati, da so bile naše pripombe delno upoštevane in sicer največ v naši 14.točki, čeprav se z njimi kot kaže MO Kranj ne strinja:

Ravno tako uredba v primeru sprejetja ne daje zadostnih zavez za izboljšanje stanja. V Občini Kranj industrijska cona Laze, v primeru nesreče predstavlja takojšno zastrupitev celotnega vodnega vira. Izcedne vode iz vseh ostalih potencialnih žarišč, ki so do sedaj že znana, zelo gotovo pa za vsa javnost še ne ve, bodo zato v primeru priključitve na vodovodno omrežje dosegle uporabnike pitne vode in predstavljajo resno tveganje za zdravje ljudi.

Več na:

AAG poslal na MOP pripombe na “Uredba o vodovarstvenih območjih (VVO) za občini Škofja Loka in Gorenja vas-Poljane – Predlog za obravnavo”

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

PISMO CIVILNE INICIATIVE “VRTOJBA”


V AAG smo prejeli pismo CI VRTOJBA, ki razkriva “delovanje” inšpekcijskih služb na področju okolja in narave.

 Radio Koper/Nataša Uršič|

Živimo v vasi Vrtojba v občini Šempeter Vrtojba, kjer v naselju živi cca 2100 prebivalcev.Naselje leži tik ob meji z Italijo na ravnini , na rodovitnem polju z rahlo mediteransko klimo, imenovanem Vrtojbensko polje (cca 160 – 180 ha ).Vrtojbenci, ko ni bilo še vodovoda, so pitno vodo jemali iz vodnjakov v vasi kar pomeni, da je pod poljem velik rezervat pitne vode ( podtalnica). Polje je naplavina reke Soče zato je takoj pod površjem rodovitne zemlje in vse do podtalnice – GRAMOZ. In tu v bližini samega naselja se je že več kot pred 50 leti začelo črpanje gramoza in leta 1973 je bila postavljena današnja naprava za proizvodnjo asfalta s kapaciteto 90 ton na uro. Kakšna je bila okoljevarstvena osveščenost v tedanji časih si lahko mislimo, vendar smo okoliški prebivalci začeli takoj protestirati. S tedanjimi inšpekcijskimi službami smo vsaj to dosegli, da so bile napravljene meritve ( prava katastrofa ) in je moral proizvajalec asfalta vgraditi filtre, da so vsaj malo ublažili katramsko- bitumensko onesnaževanje. Vsa naslednja leta je bila Krajevna skupnost Vrtojba vseskozi aktivna na tem področju in tudi dosegla prekinitev črpanja gramoza tako, da se ta surovina potrebna za proizvodnjo asfalta že leta vozi iz cca 40 km oddaljenega črpališča na Tolminskem. S tem smo vsaj delno obvarovali in obdržali rodovitno zemljo. Proizvodnja asfalta pa je še zmeraj tu in človek kar ne more verjeti , da v današnjih časih in po tolikih letih boja z raznoraznimi upravami podjetja kot tudi inšpekcijskimi službami, še zmeraj dela in to vsak dan bolj, bruha dim, nemogoč smrad, praši in kadi, da postaja življenje v bližnji in daljni okolici nemogoče. Vsi se strinjajo, da lokacija Asfaltne baze ni primerna, vendar od inšpekcij pa do lastnikov naprave, nihče nič ne ukrepa. Zato smo se Vrtojbenci organizirali in ustanovili CI, ki deluje od 6.06.2019. Dogovorili smo se, da bomo svoje delo in cilj za odstranitev proizvodnje asfalta iz Vrtojbe poizkušali doseči po pravno formalni poti. Povezali smo se z mednarodnim društvom za zaščito okolja in narave ALPE ADRIA GREEN z Jesenic,da nam laikom na tem področju pomaga.

Po več kot enem letu delovanja ugotavljamo, da smo na istem kot na začetku. Podali smo dve prijavi na inšpekcijo za okolje in prostor. Prvo 6.07.2019 za takojšnje ukrepanje, saj naprava obratuje brez presoje vplivov na okolje in brez okoljevarstvenega dovoljenja. Druga prijava z dne 21.01.2020 pa se je glasila na nepravilno, oziroma sporno parkiranje desetine kamionov na dnu gramoznice, kakšen meter nad podtalnico. Do danes nismo dobili nobenega odgovora, razen od inšpektorata RS za okolje in prostor “kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov IRSOP.Torej kljub urgencam ( 2x) uradnega odgovora o izvršenem inšpekcijskem pregledu do danes NI.

Neformalno ugotavljamo, da naprava deluje na bazi gradbenega dovoljenja iz leta 1973 in verjetno merjenj, ki jih naroča lastnik. l.2003 je bil sprejet občinski prostorski plan za to območje, kjer so predvidene športne površine in je krajanom vlil upanje, da se bo onesnaževanje končalo. Volkovi tulimo, karavana gre dalje.

Kljub nedopustnemu onesnaževanju okolja, zastrupljanju ljudi in ugotavljanju, da lokacija Asfaltne baze Vrtojba ni primerna, nam vse pristojne službe ne morejo, nočejo ali niso sposobne zagotoviti zdravega okolja, ki nam kot državljanom republike Slovenije po ustavi pripada.

Ugotavljamo, da po zastavljeni poti nismo učinkoviti, zato smo se odločili napisati odprto pismo lastnikom in ministru za okolje in prostor z vprašanji in zahtevami za rešitev obstoječega stanja pri onesnaževanju asfaltne baze. Problematiko bomo posredovali tudi na prvo sejo občinskega sveta, ki se z županom na čelu tudi mora vključiti in pomagati zagotoviti občanom zdravo in čisto življenjsko okolje. Nenazadnje bomo s pomočjo občine izvedli meritve, s pomočjo katerih hočemo dokazati upravičenost naših zahtev.

Na koncu nam preostane še reševanje na ulici in evropskih ustanovah!

Lep pozdrav CI Vrtojba

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

V Lazah ni videti rešitve


Vilma Stanovnik – Gorenjski Glas

20090226_1447

Foto: EKO PATRULJA AAG – industrijska cona Laze

Krajani Laz že vrsto let opozarjajo na nevzdržne okoljske razmere, tudi nedavna sodba upravnega sodišča, da se projekt kanalizacije v Lazah vrne v odločanje prvostopenjskemu organu, kar je zahtevala organizacija Alpe Adria Green, pa je po mnenju Civilne iniciative za zeleno Stražišče žalosten rezultat odtujenosti lokalnih in državnih oblasti.

Kranj – Ta teden so iz okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green (AAG) sporočili, da je upravno sodišče ugodilo njihovi tožbi proti izdanemu gradbenemu dovoljenju za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze.

V mednarodnem okoljskem centru Alpe Adria Green so že takrat, ko so vložili tožbo, pojasnili, da se zavedajo, da je gradnja kanalizacijskega omrežja v Industrijski coni Laze potrebna, hkrati pa so opozorili, da ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja. Prav tako so pojasnili, da v coni obratujejo veliki proizvajalci industrijske odpadne vode, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja pa je bilo, kot so poudarili, nepopolno in napačno ugotovljeno dejansko stanje glede količine industrijskih odpadnih vod, zaradi česar je AAG opozoril, da je projektirana zmogljivost kanalizacije neustrezna. »V AAG smo bili vse skozi prepričani, da so naše trditve pravilne, to je tudi potrdilo Upravno sodišče, ki je razsodilo v korist AAG, predvsem pa v korist tamkaj živečih prebivalcev,« je ob odločitvi sodišča poudaril predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard.

Na kranjski občini so razočarani

»V upravnem sporu, o katerem je odločilo Upravno sodišče RS, je bila tožena stranka Republika Slovenija, ki jo je zastopalo Ministrstvo za okolje in prostor. Mestna občina Kranj je bila v proces vključena kot stranka z interesom. V razsodbi, ki postopek izdaje gradbenega dovoljenja vrača v ponovno odločanje upravni enoti, ne gre za vsebinsko odločitev sodišča o neustreznosti projekta, ampak za odpravo odločbe zaradi napak v postopku. Razlog za odpravo gradbenega dovoljenja in vrnitev zadeve v ponoven postopek je pomanjkljiva obrazložitev drugostopenjskega organa, to je Ministrstva za okolje in prostor. Torej gre za povsem procesno odločitev in se sodišče o sami vsebini gradbenega dovoljenja in argumentih Alpe Adria Green (AAG) ni izreklo. Stroške postopka je dolžna povrniti Republika Slovenija, in ne občina, ki je v postopku sodelovala kot stranka z interesom. Nad posledicami sodbe smo razumljivo razočarani tudi na Mestni občini Kranj, saj gre za izredno pomemben projekt varovanja okolja v javnem interesu za našo občino. Začetek izgradnje kanalizacije je tako že nekaj let odložen zaradi omenjene tožbe in bo zamaknjen še, dokler upravna enota ne izda ali zavrne novega gradbenega dovoljenja v ustreznem in pravilnem postopku. Glede problematike IC Laze pričakujemo tudi večje sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor ter ponovno vabimo k dialogu Civilno iniciativo za zeleno Stražišče,« pojasnjujejo na Mestni občini Kranj.

Pomisleki so utemeljeni

»Sodba upravnega sodišča, da se projekt kanalizacije v Lazah vrne v odločanje prvostopenjskemu organu, pomeni žalosten rezultat utečenega (ne)komuniciranja kranjske občine. Pomeni tudi edino možnost, ki smo jo sploh imeli, da uveljavimo okoljsko in družbeno odgovornost namesto tistih, ki je nikdar niso hoteli sprejeti. Pomeni odtujenost lokalnih in državnih oblasti (ki so na predhodni stopnji pritožbo mirno zavrnile) od problemov malega človeka, ki brez osnovnih pravic tod živi človeka nevredno življenje,« je sodbo v imenu Civilne iniciative za zeleno Stražišče komentiral Marko Špolad in dodal, da so izključno okoljski in varnostni pomisleki, ki so v postopku vodili Alpe Adria Green, še kako utemeljeni.

»Žal projekt MOK, ki bi bil ob celostnem reševanju problematike Laz že zdavnaj zaključen, ne more biti le nova poceni ‘flika’, vržena na industrijsko opustošeno območje. V AAG in na zboru krajanov smo v imenu prebivalcev širšega okoliša Laz zahtevali ureditev dvocevne kanalizacije, kar je evropska in logična rešitev. Posebej ob podjetjih v Lazah, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega. Štirideset let stare cevi, po katerih se te vode danes pretakajo, so služile za povsem druge namene, kot jih ima nagnetena težka industrija danes v Lazah. Klavrno zdravstveno stanje stanovalcev, padec cen nepremičnin, izginuli in močno prizadeti avtohtoni habitati so prevelika cena, da bi si lahko še naprej privoščili poceni rešitve, legalizacije delovanja podjetij brez ustreznih dovoljenj in skrivanje zgolj za okoljskimi bremeni preteklosti. Molk, ki je botroval malomarnosti ob povzročitvi okoljske škode, ne sme več imeti domovinske pravice,« je še dodal Špolad ter poleg ureditve dvocevne kanalizacije na širšem območju Laz od izliva do izvora opozoril tudi na sklepe z zbora krajanov, ki pomenijo obveščanje Strašanov o projektih občine in države, prizadevanjih za preselitev subjektov, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, na gradnjo nove obvozne cesta za industrijo, pa tudi aktivno udeležbo pri preverjanju novih okoljskih bremen.

»Območje Laz se ne more več širiti, zarezano je namreč v same meje Nature 2000 in v vodovarstveno območje. Bi se pa z veseljem širila podjetja na še nezazidanem območju IC Laze. Prebivalci temu najostreje nasprotujejo. Menijo, da so že v preteklosti plačali previsoko ceno,« še pravi Špolad.

Povezava:

AAG na Upravnem Sodišču dobilo tožbo v zadevi razveljavitve gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

AAG na Upravnem Sodišču dobilo tožbo v zadevi razveljavitve gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče


Upravno sodišče je 7. oktober 2020 z sodbo I U 2267/2018-34 razsodilo o tožbi Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave , ki je 07.11.2018 vložil na to sodišče tožbo proti UE Kranj zaradi odprave gradbenega dovoljenja št. 351-452/2018-20 z dne 5.7. 2018 za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze (1.faza) in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče, izdano s strani Upravne enote Kranj.

AAG je zahtevalo, da US izreče sodbo, da se  Odpravi se gradbeno dovoljenje RS Upravna enota Kranj št. 351-452/2018-20 z dne 5.7. 2018 in se zadeva vrne v ponoven postopek organu prve stopnje

US je sledilo zahtevam AAG in RAZSODILO:

I. Tožbi se ugodi, odločba Upravne enote Kranj št. 351-452/20 18-20 s 5. 7. 2018 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

Sodba upravnega sodišča IU2267-2018-page-001

V pojasnilu za javnost zakaj vlagamo tožbo smo takrat zapisali, da se v AAG zavedamo, da je gradnja kanalizacijskega omrežja v Industrijski coni Laze potrebna. V Industrijski coni Laze na istem naslovu Laze 18a obratujeta podjetji Ekol d.o.o. in Ekorel d.o.o., ki odstranjujeta in predelujeta nevarne in nenevarne odpadke, ter livarstvo Blisk, ki se oglašuje za eno največjih livarn za tlačno litje aluminija v zasebni lasti v Republiki Sloveniji, torej veliki proizvajalci industrijske odpadne vode. Vendar gradnja kanalizacijskega omrežja ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in onesnaževanja bližnjega stanovanjskega naselja.

V postopku na prvi stopnji je bilo nepopolno in napačno ugotovljeno dejansko stanje glede količine industrijskih odpadnih vod, ki nastajajo v tehnoloških postopkih podjetij delujočih v Industrijski coni Laze. Tožnik v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja ni imel možnosti sodelovanja v dokaznem postopku in opozoriti na napačna izhodišča projektiranja.

AAG je opozorila, da je projektirana zmogljivost kanalizacije neustrezna. Iz okoljevarstvenega dovoljenja RS Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, št. 35407-1/2012-34 z dne 24.4.2015, izdanega podjetju Ekorel d.o.o., izhaja (točka 3.2. Dopustne vrednosti emisije snovi in toplote v vode, stran 3), da je dnevna količina industrijske odpadne vode na iztoku V1: 66 m3 . Odpadne vode se poleg tega zbirajo še v 40 m3 nepretočni greznici (točka 3.2.4., stran 4 citiranega dovoljenja) in tudi pri drugih obratovalcih (Ekol, Blisk, Don Don….itd). Že samo navedene količine podjetja Ekorel d.o.o, ki obratuje v objektu podjetja Ekol d.o.o. Laze 18a dokazujejo, da je v gradbenem dovoljenju navedena zmogljivost črpališča z zadrževalnikom volumna 19 m3 bistveno premajhna.

Predstavnik Mestne občine Kranj se je po vloženi pritožbi zoper izdano gradbeno dovoljenje udeležil sestanka sveta KS Stražišče skupaj s predstavniki AAG in projektanta. Predlagan je bil umik pritožbe zoper izdano gradbeno dovoljenje. Projektant je pojasnil, da fekalna kanalizacija zajema tudi tehnološke vode iz Industrijske cone Laze, iz njegovih odgovorov pa ni bilo mogoče ugotoviti, da bi bil seznanjen z dejanskimi količinami tehnoloških vod, ki na podlagi izdanih okoljevarstvenih dovoljenj lahko nastajajo v Industrijski coni Laze. Dejansko stanje je bilo ugotovljeno napačno in nepopolno.

Na Kranjski občini so tudi “pozabili” prebivalcem povedati, da so enocevni sistemi kanalizacije, ki so ga načrtovali,  zastareli in da se v EU in tudi pri nas gradijo pretežno samo dvocevni sistemi, ki imajo ločena sistema za odvajanje fekalnih in meteornih voda.

Primer: V Trebnjem bodo do 2022 posodobili kanalizacijski sistem

V AAG smo bili vse skozi prepričani da so naše trditve pravilne, to je tudi potrdilo  Upravno sodišče ki je razsodilo v korist AAG, predvsem pa v korist tamkaj živečih prebivalcev.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

Prejeli smo: Krupanj in Loznica na nogah – TO JE RESNA GOLJUFIJA


Protest proti Rio Tinto – Srbija

Mi nemamo dozvolu da govorimo o projektu - kažu zaposleni u kancelariji kompanije Rio Tinto
Mineral jadarit je bil odkrit leta 2004 v bližini Loznice v zahodni Srbiji. Rio Tinto je raziskovanje zaključil februarja 2020. V nahajališču “Jadar” je visokokakovostna ruda, ki vsebuje bor in litij.

Projekt “Jadar” vključuje delo na razvoju podzemnih rudniških rudnikov in gradnjo industrijskega obrata za metalurško-tehnološko predelavo jadaritnih koncentratov. Začetek izkoriščanja rude lahko pričakujemo konec leta 2021.

Objava o začetku izkoriščanja in predelave mineralov jadarita s strani podjetja Rio Tinto je privedla do organizacije vrste protestov državljanov, ki bodo ogrozili uresničitev tega projekta.

– Od svetnikov v Občini Loznica smo pričakovali in zahtevali zavrnitev prostorskega načrta za ureditev ceste Valjevo – Loznica v dolžini 13,4 km, ki poteka skozi občino Loznica, ki je pravzaprav cesta, ki zagotavlja infrastrukturo za rudnik Rio Tinto. Vendar so glasovali za ta prostorski načrt, ne da bi upoštevali resnične potrebe in interese državljanov zahodne Srbije. – pravi Miroslav Mijatović iz združenja Podrinjski protikorupcijski tim-PAKT iz Loznice.

– Ne zahtevamo ničesar več, kot so se borili naši predniki. Ustava Republike Srbije nam zagotavlja zdravo okolje, na tako imenovanih javnih razpravah nismo dobili odgovorov na najpomembnejša vprašanja: kako bo videti flotacija rude, kako in kje se bo odlagala jalovina iz rudnika in kakšen vpliv bo imela na okolje. – pravi Dušan Filipović, pravnik, ki zastopa Podrinjsko protikorupcijsko skupino – PACT.

Torek, 27. oktobra 2020 ob 11. uri,. Protest so organizirali na lokaciji Brezjak (v sredini) pred prostori Rio Tinto v Loznici. Protest organizira Podrinjska protikorupcijska skupina – PACT, pa tudi neformalna združenja občanov: Ne dajmo Jadarja in zaščitimo Jadar in Radjevino. Video posnela AAG- Vojvodinska zelena iniciativa – Zelena patrola na delu

_______________________________________________________________

– Čeprav so v Srbiji, torej Loznici in Gornji Jadri prisotni že več kot 15 let, podjetje Rio Tinto ne more zagotoviti informacij o tem, kako bo videti flotacija litija in bora in kakšna bo sestava odpadkov, ki bodo odstranjene v jalovini. . Brez teh odgovorov v prostorskem načrtu za posebne namene za litijev rudnik ni razprave, ko so ga nezadovoljni državljani in civilna družba razglasili za neveljavnega. Protikorupcijska ekipa iz Podrinja je od zavoda za javno zdravje Šabac iz maja 2013 prejela poročilo, v katerem Rio Tinto priporoča, da se vzorči ena od vrtin na Brezjaku, iz katere se odvzame podtalnica zaradi povečane koncentracije amonijevih ionov, železa, bora in fenola. Poročilo tudi navaja, da je bila v vodi določena znatna količina litija in silicija, za katero v veljavnih predpisih Republike Srbije ni norm,  poudarjajo v Podrinjski protikorupcijski skupini – PAKT iz Loznice.

Pravo na život - traže građani zapadne Srbije

– Kakšen je sloves tega podjetja v svetu?

– Podjetje obstaja že 144 let. Rio Tinto je anglo-avstralsko podjetje s sedežem v Londonu. Za 144 let njihovega dela ni mogoče navesti niti enega primera pozitivne prakse. Ni niti enega primera, ko so rudnik odprli in zaprli brez okoljske nesreče in drugih težav. V Papui Novi Gvineji so trajno zastrupili dve reki, celoten Tihi pacifiški zaliv, izravnali pragozd, od katerega je živelo lokalno prebivalstvo, in sprožili državljansko vojno, v kateri je umrlo od deset do dvajset tisoč ljudi. Najnovejši primer iz maja letos je primer iz Avstralije: jame staroselcev, starih 46 tisoč let, so minili, ne da bi mignili z očmi. Na enem srečanju z njimi sem jih prosil, naj mi povedo o enem pozitivnem primeru prakse. Izjavili so: Streljanje jezu v Braziliji, ko je jalovišče poplavilo naselja in izgubilo več življenj, onesnaženo ogromno zemljišče in voda. To je pozitiven primer, ker so se (Rio Tinto!) Naučili, da je bolje odlagati jalovino v obliki peciva, ker ne more uhajati ven! – zaključuje Maria Alimpić iz Zaštiti Jadar in Rađevinu.

Na sto metara od crkve će biti ulaz u rudnik koji namerava da otvori kompanija Rio Tinto - kažu zabrinuti građani
Kakšno je stanje z morebitno zaposlitvijo prebivalcev v tem podjetju? Komu bo resnično koristila realizacija tega projekta?

– To je projekt izjemnega pomena za tuje podjetje, za ljudi, ki bodo živeli daleč od tu in uživali v tem denarju. To območje bo izgubilo veliko površino kmetijskih zemljišč. Tam ni niti ene parcele, ki ne bi bila obdelana. To niso zapuščene vasi. Živijo od kmetijstva. Regija Rađevo je znana po svojih malinah. Živinoreja, sadjarstvo, zelenjava, čebelarstvo … vse to bi bila ogrožena z realizacijo projekta “Jadar”. Kakšna zaposlitvena priložnost je, da se nekdo spusti 700 m pod zemljo in opravlja zelo tvegano delo. Rio Tinto je znan po tem, da ne skrbi za svoje delavce. Od leta 2013 je na delovnem mestu umrlo 46 delavcev. Vprašanje je: Ali se bo spustil 700 metrov pod zemljo in opravljal tvegano delo ali živel in dostojno delal svojega dedka!? Rio Tinto je znan tudi po tem, da ne zaposluje lokalnega prebivalstva, ampak privablja delavce iz tujine. Tako je bilo doslej v vseh državah, v katerih so delali. – pravi Maria Alimpić iz Zaštitima Jadar i Rađevinu.

Tražimo od naših predstavnika u opštinskoj vlasti da stanu u zaštitu građana - apeluju ugroženi građani

Kaj je značilno za prejšnje poslovanje v Srbiji, ko gre za Rio Tinto?

– Podrinjska skupina za boj proti korupciji – PAKT je član Koalicije za nadzor javnih financ in spremljamo sled denarja. Prosili smo za odgovore na vprašanja: Komu in kaj je Rio Tinto plačal, pri nas, odkar je prisoten na naših poljih? Stopili smo v stik z zakladnico in dobili nekaj zelo zanimivih informacij. V zadnjih nekaj letih je Rudarsko-biološka fakulteta od podjetja Rio Tinto zaslužila 100,5 milijona dinarjev, v zadnjih dveh letih je z 10,5 milijona dinarjev vključila Fakulteto za gradbeništvo, Fakulteto za strojništvo z nekaj več kot 12 milijoni dinarjev, Inštitut za varovanje zdravja Beograd 13 , 4 milijone dinarjev. Nato smo vse te institucije naslovili z vprašanjem: Kaj so za ta denar storili za Rio Tinto? Odgovore smo prejeli od Inštituta za varovanje zdravja Beograd, Inštituta za varovanje zdravja Šabac in Zavoda za zaščito spomenikov Valjevo. Indikativno je, da na nobeni fakulteti nismo dobili odgovora, čeprav ima tudi Rudarsko-biološka fakulteta donacije podjetja Rio Tinto, nekaj doktoratov pa so tudi plačali. Pritožili smo se pri pooblaščenki za informacije javnega pomena in zanimivo bo videti, kakšne storitve so naše fakultete Rio Tinto opravljale v prejšnjem obdobju. Tudi zato so občani Loznice in Gornje Jadre nezadovoljni in ne zaupajo niti domačim institucijam. Nezadovoljni državljani so organizirali in bodo še naprej organizirali proteste v iskanju odgovorov. – pravi Miroslav Mijatović, iz Podrinjske skupine za boj proti korupciji – PACT.

PR-jevca Rio Tinto je poklical Zeleno Patrolo in obljubil, da bomo dobili odgovore na vsa vprašanja. Poslali smo vprašanja in nismo dobili odgovorov. Tako je njihovo poslovanje, ki ga lahko primerjamo z Slovensko dramo v Anhovem.

Besedilo in fotografije:  AAG – Zelena iniciativa Vojvodina – Zelena patrola na delu

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite Alpe Adria Green internaciol org.

Donirajte preko PayPal

Donate-page-001

Plačilo članarine preko PayPal

e-novice AAG: HRAST 10/2020


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodoktober/2020    20let 1474-Document1

This is the divider

C0 – Zaradi nevarnosti potresa potrebno soglasje

razmik-cevi-c0

Vanja Brkić – DNEVNIK Mestna občina Ljubljana bo morala opraviti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za vgradnjo kanalizacijskega kanala C0 z armiranobetonskim oklepom na odseku trase kanala med Brodom in Črnučami. Čeprav je agencija za okolje glede … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Svetovni dan živali 2020

kozorog_mladii_245x120_briki

Svetovni dan živali vsako leto obeležujemo 4. oktobra, da bi ozaveščali o izboljšanju standardov dobrega počutja živali po vsem svetu. Vse živali igrajo ključno vlogo pri varovanju okolja in počutju ljudi.  Vse živali  … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

NGEN je postavil hranilnik električne energije v Talumu

Podjetje Ngen je 8.10.2020 slovensko obeležilo začetek delovanja največjega hranilnika električne energije proizvajalca Tesle v širši okolici. To je drugi projekt podjetja Ngen, katerega ustanovitelja sta Roman Bernard in Damian Merlak. V lanskem oktobru so na Jesenicah že odprli prvi … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 2. del

Vetrne elektrarne močno onesnažujejo okolje s posebnim hrupom, katerega vir je v vrtenju krakov, kot smo obrazložili v 1. delu in navedli spletne strani, kjer se lahko podrobneje poučimo o njem. Prebivalcem je najbolj nevaren nizkofrekvenčni hrup (pod 200 Hz) … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Kemis ostaja na Vrhniki ali odhaja?

kemis1

AAG že daj časa spremlja odločitve gradbene inšpekcije, da ne dovoli dejavnosti v določenem delu zgradbe. Kompromis v tej Kemisovi sagi bi bil, da ostane, vendar vso dejavnost z odpadki na Vrhniki ukine in jo preseli drugam, kjer ni v … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Redna skupščina Zbora članov Alpe Adria Green–Slovenija 2020

aag znak

V skladu z določbami statuta Alpe Adria Green, mednarodnega društva za varstvo okolja in narave, ( AAG) je, v času korona-virusne epidemije, v dneh od 20. 10. 2020 do 23.10.2020 potekala redna letna skupščina članov AAG… Nadaljujte z branjem→This is the divider

V AAG prejeli odgovor iz ACRONI-ja v zvezi s povečanimi izpusti

naš Acroni

Konec meseca septembra smo na AAG dobili prijave glede problematike nenadzorovanih izpustov prašnih delcev v ozračje iz podjetja Acroni na Koroški Beli. Vaščani Koroške Bele že nekaj časa opažajo povečan izpust prahu iz Acroni-ja, obvestili so  … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Hrup vetrnih elektrarn je zdravju škodljiv – 3. del

transport veterne el.

Vetrne elektrarne (VE) močno onesnažujejo okolje s posebnim hrupom, ki je zdravju škodljiv in katerega vir je v vrtenju krakov, kot smo obrazložili v 1. in 2. delu ter navedli spletne strani, kjer se lahko podrobneje poučimo o njem. Prebivalcem … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Priprava NUV III« , pripombe Alpe Adria Green na dokument: ”Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (PZUV).”  040520151229

Alpe Adria Green (AAG) je v zakonskem roku 31.10.2020 poslala na MOP pismo in se tako vključuje v to fazo javne razprave o dokumentu: ”Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (PZUV).” Pri tem sledimo razpisani … Nadaljujte z branjem→

 

This is the divider

                                                            Donirajte preko PayPal    Plačilo članarine preko PayPal
Donate-page-001       

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 0.5 % DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO BOMO UPORABILI  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE !!!

 This is the divider

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

OKTOBER 2020