e-novice AAG: HRAST 8/2020


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodavgust/2020    20let 1474-Document1

This is the divider

EKO PATRULJA: POVODJE – KANAL C0

image

AAG je 02.08.2020 na Lokaciji, Povodje , nekaj 100 metrov severno od Ribogojnice opravila eko patruljo ter ugotovila: –  Mokrišča na trasi kjer so potekala dela so praktično uničena. – Kanalizacijske cevi so vkopane praktično v nivo podtalnice (ki se … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Odgovor NIJZ Ministrstvu za zdravje v zvezi z kanalom C0

Odziv na vlogo za mnenje  kanalizacija čez Lj polje drugič končno-page-001

V Alpe Adria Green smo 03.08.2020 pridobili odgovor iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje v katerem odgovarja 31. 04. 2020, v zvezi z kanalom C0, MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE DIREKTORATU ZA JAVNO ZDRAVJE. Foto: Eko-patrulja AAG Iz odgovora je razvidno, da … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

AAG podala pripombe in predloge na Osnutek izhodišč OPPN Krvavi potok

Prva sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi s 23 stanovanji na Jesenicah ima 36,7 kW moči, letno pa bo proizvedla 37.000 kilovatnih ur zelene električne energije.

Alpe Adria Green (AAG) je 04.08.2020 podala pripombe in predloge na Osnutek izhodišč Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Krvavi potok (javna razgrnitev) Skladno  z določili  iz 153. in 1. točke 2. odstavka 155. člena Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Alpe … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

OBVESTILA ČLANIC AAG: NEVARNI ODPADKI IZ SEVERNE MAKEDONIJE SO KONČALI V SRBIJI (KRUŠEVAC)

Nesreča v libanonski prestolnici Bejrutu je razburjala ves svet. Uničujoča eksplozija je uničila večino pristanišča in okoliških zgradb. V eksploziji je bilo ubitih najmanj 140ljudi, več kot 5000 pa ranjenih. Nekaj ​​ur po eksploziji so reševalci še vedno evakuirali poškodovane, … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

‘Spremenjena uredba temeljito posega v standarde varstva narave v Sloveniji’

zelenci pozimi

Nuša Stegnar – 24 ur.com Spremenjena Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki je v veljavo stopila 11.08.2020, je po mnenju AAG nastala zaradi administrativne razbremenitve investitorjev ter razbremenitev upravnega organa, pristojnega … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Okoljsko ministrstvo, ki ga vodi Andrej Vizjak, je ustavilo revizijo pri projektu gradnje kanala C0 v Ljubljani

clip_image018

V AAG smo pridobili celotno odločitev MOP, ki zavrača pregled projektne dokumentacije  za C0 kanal zaradi pomankanja denarja. Nad to odločitvijo MOP smo v AAG zgroženi! Komentar iz častnika Finance: Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi minister Andrej … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

ZZ pristojne poziva k odločnemu ukrepanju za zaščito zdravja prebivalcev Anhovega

 

voda-iz pipe ni pitna

(STA/ VB) – Zdravniška zbornica Slovenije je pristojne danes v luči zgodbe o onesnaženju pitne vode pozvala k odločnemu ukrepanju za zaščito zdravja prebivalcev Anhovega. Po njihovem prepričanju je nedopustno, da je objekt za ravnanje z odpadnimi vodami zgrajen tako, … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

O postavitvi male vetrne elektrarne Kalše bo odločalo Ministerstvo za okolje in prostor RS

Kalše

Na Upravno enoto Slovenska Bistrica je družba MAKS INVEST energija d.o.o. vložila 14. 7. 2020 zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega objekta — Mala vetrna elektrarna Kalše. UE je vlogo pregledala in  … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

DAN OKOLJSKEGA DOLGA JE LETOS 22. AVGUSTA

okoljski dolg 2020

Kolikor lahko planet v enem letu obnovi naravnih virov, toliko jih bomo dejansko porabili do 22. avgusta. Da bi bila trenutna poraba vzdržna, bi potrebovali 1,6 Zemlje. Seveda pa so med državami po svetu velike … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

AAG se je pritožila na sklep ARSO zaradi nameravane dograditve centralne čistilne naprave v Ljubljani brez presoje vplivov na okolje

komunalno blato

AAG je v predpisanem roku vložila PRITOŽBO na izdan Sklep ARSO z dne 07.08,2020 št. 35402-13/2019-30 , ki je v predhodnem postopku sklenil, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Sklep ARSO se  … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

EKOLOG ANTON KOMAT NA OBISKU PRI ŽUPANU OBČINE MORAVČE

  25. avgusta 2020, je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic sprejel enega najvidnejših slovenskih ekologov Antona Komata, člana Alpe Adria Green. V pogovoru sta obsodila družbeno in okoljsko neodgovorno ravnanje družbe Termit. Dogovorila sta se za tesno sodelovanje, ki … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

NAPOVEDNIK: OBČNI ZBOR AAG ZA LETO 2020

AAG 1

Konec meseca septembra ali v začetku meseca oktobra 2020 bomo v AAG organizirali občni zbor, ki bo zaradi epidemije covid 19 v elektronski obliki. Gradivo za občni zbor bomo poslali članom AAG, ki imajo poravnano članarino za tekoče leto in upokojencev, brezposelnim ter študentom, ki so oproščeni  plačila članarine. Do 15.09.2020 lahko še vedno poravnate članarino . Članarina znaša 5 EUR-Članarino plačate na TTR: SI56 3300 0000 6508 788, namen: PLAČILO ČLANARINE AAG – LETO 2020, referenca SI 00 99  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate tudi preko PEYPAL servisaDONIRAJ

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

This is the divider

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

AVGUST 2020

EKOLOG ANTON KOMAT NA OBISKU PRI ŽUPANU OBČINE MORAVČE


 

25. avgusta 2020, je župan Občine Moravče dr. Milan Balažic sprejel enega najvidnejših slovenskih ekologov Antona Komata, člana Alpe Adria Green. V pogovoru sta obsodila družbeno in okoljsko neodgovorno ravnanje družbe Termit. Dogovorila sta se za tesno sodelovanje, ki vključuje tudi monitoring in nove analize onesnaženosti narave na degradiranih območjih Moravške doline, ki škodljivo vpliva tudi zdravje ljudi. Še posebej sta izpostavila potrebo po nadaljnji analizi kvalitete vode in njene onesnaženosti s težkimi kovinami in drugimi nevarnimi snovmi. Pri tem bodo prvič uporabljene nove metode in aparature, ki so v razvitih članicah EU že nekaj časa certificirane in postavljajo nove standarde v nadzoru in preprečevanju onesnaževanja narave in zastrupljanja ljudi. Sklenila sta, da je treba s truda polnim prizadevanjem bodočim rodovom v dediščino zapustiti sanirano, očiščeno, zdravo in zeleno Moravško dolino.

VIR: Občina Moravče

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

AAG se je pritožila na sklep ARSO zaradi nameravane dograditve centralne čistilne naprave v Ljubljani brez presoje vplivov na okolje


komunalno blato

AAG je v predpisanem roku vložila PRITOŽBO na izdan Sklep ARSO z dne 07.08,2020 št. 35402-13/2019-30 , ki je v predhodnem postopku sklenil, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Sklep ARSO se nanaša na nameravani poseg: IZGRADNJA 3. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA POVEČANJE ZMOGLIVOSTI S 360.000 NA 555.000 PE IN IZGRADNJA TERCIARNE STOPNJA ČIŠČENJA. NOSILC NAMERAVANEGA POSEGA JE JAVNO PODJETJE VODOVOD IN KANALIZACIJA d,o,o, LJUBLJANA, .

Pritožbo smo vložili predvsem zaradi dejstva ker ARSO v presoji ni upošteval UREDBE o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (neuradno prečiščeno besedilo št. 2) navaja Vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna (prvi odstavek 2. člena te uredbe).

V to obveznost spadajo:

E.I.10 Čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev* in je zanje predvidena obvezna PVO (Priloga 1 Uredbe – UL- Št. 105 / 27. 7. 2020 / Stran 4381 ).

ARSO bi moral pri svoji odločitvi upoštevati tudi  merila po 4. odstavku 51. a-člena ZVO-1,  ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegove lokacije in značilnosti možnih vplivov na posege v okolje, česar pa ni storil.

Na sam sklep smo imeli v AAG sledeče pripombe:

1. V obrazložitvi Sklepa je tudi izpuščenih vrsta za okolje in zdravje prebivalcev zelo pomembnih vidikov, zaradi česar je Sklep potrebno odpraviti. AAG se sicer strinja, da se CČN usposobi za terciarno čiščenje, kar mora po evropski direktivi, to je bistveno zmanjšanje dušika in fosforja.

2. V okolici Ljubljane je načrtovanih več hidroelektrarn:

https://www.gen-energija.si/investiramo-in-razvijamo/srednjesavske-elektrarne

Spremembe vodostaja Save in Ljubljanice ter podtalnice zaradi HE so popolnoma izpuščene iz obravnave, so pa bistvenega pomena tako za obratovanje CČN kot tudi za kanal C0. Njihov vpliv mora biti obdelan v presoji vplivov na okolje (PVO) ter tudi v spremembi okoljevarstvenega soglasja (OVS).

V neposredni bližini so to HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE Tacen, malo bolj oddaljene, a z verjetnim vplivom gor vodno sta vsaj še dve: HE Kresnice in HE Jevnica.

3. Prav tako je potrebno obravnavati spremembo CČN skupaj s celotnim kanalskim sistemom. Že doslej so bile pripombe prebivalcev, da je naklon dovodnega kanala na CČN premajhen in odpadne vode zastajajo v kanalizaciji ter povzročajo smrad ter so gojišče podgan. Ta vidik tudi ni obdelan v Sklepu.

4. Prav tako je slabo obdelan problem smradu iz CČN in njenih delov in iztoka. Na strani 44 Sklepa se navaja, da se pojav smradu (kljub dodatnim filtrom) ne bo bistveno spremenil. To pa pomeni, da se bo ohranil, kar pa ni sprejemljivo za prebivalce. Zato je treba v PVO in OVS natančno postaviti merila oziroma smrad v celoti odpraviti. Problem je, ker nimamo predpisov za smrad, na kar AAG že vrsto let opozarja. Vendar je pač treba uporabiti zadovoljive tuje predpise, kar mora biti opredeljeno v PVO in v OVS, kar sedaj ni.

5. Na strani 22 Sklepa se v poglavju podnebne spremembe navaja povsem realna možnost poplavljanja v primeru daljših deževij, kot so že bila (na primer leta 2010 in 2014). Ta deževja morajo biti obravnavana v PVO in OVS ne le samo za CČN, ampak v sklopu celovite kanalizacije, še posebej na določenih bolj ogroženih območjih Ljubljane, kot je na primer jugovzhodni del. Tudi severno območje Ljubljane je poplavno ogroženo zaradi kanalizacije. Predvsem so problematični podvozi in kleti. Kanalizacija in CČN so namreč celovit sistem in pri povečevanju CČN kanalizacijski sistem ni obravnavan skupaj s CČN, kar je nujno obdelati v PVO in OVS.

6. V Sklepu ni obdelana in utemeljena povečava CČN iz 360.000 PE na 550.000 PE z izračunom. Naloga PVO je tudi ocena gospodarnosti posega oziroma konkretna utemeljenost povečanja na število 550.000 PE. Kakšna je tu povezava s prebivalstvom Ljubljane v prihodnjih letih?

7. Obenem bi morala v PVO biti obdelana tudi alternativa, ta pa je, da imajo Brod, Medvode in Vodice svoje čistilne naprave. Vodice jo je pravzaprav že imela in tudi gravitira na Domžalsko, pa tudi Medvode so gradile svojo z evropskim denarjem, a so jo na pritisk Ljubljane opustile in morale denar vrniti. Povezava Broda, Medvod in Vodic z ljubljansko CČN je povsem strateško zgrešena za današnji čas in nestrokovna, saj danes velja, da se fekalnih vodov ne vleče daleč od vira. Prav PVO je namenjena tudi obdelavi alternativ. Posledica te strateške napake je tudi napačna trasa kanala C0 preko ljubljanske pitne vode. Obenem se uničuje tudi vir pitne vode iz smeri Kamnika, ko se na silo, z neverjetnimi improvizacijami, umešča kanal iz Vodic v Ljubljano, pri čemer je že prišlo do hudih posegov v podtalnico odlične pitne vode. Obenem je znano, da so Medvode že zdaj povezane s kanalom po Celovški cesti. PVO bi morala obdelati postavitev čistilnih naprav v Brodu Medvodah in v Vodicah (tudi z varianto priključitve na Domžale) za ista evropska sredstva. Tako mora PVO obdelati spremembo CČN brez Broda, Medvod in Vodic.

V AAG menimo, da bi morali v skladu z ZUP sodelovati tudi prebivalci Zaloga, ki imajo osebni pravni interes za vstop v postopek, saj so že doslej bili aktivni v predlaganju nujnih ukrepov za izboljšanje stanja v zvezi z obstoječo CČN in so zainteresirani za vključitev v postopek, v katerem jim bo omogočeno vplivati na izvedbo povečanja CČN skupaj s kanalizacijo, ki je sedaj problematična, kakor tudi glede izlivov v vodotoke in druge okoljske probleme, povezane s CČN.

AAG razpolaga s strokovnimi gradivi za svoje trditve, ki jih namerava predstaviti v postopku kot stranski udeleženec. Nekaj gradiv pa smo že predstavili v predhodnem postopku za kanal C0, saj obstaja med obema deloma projekta, tako sprememba CČN kot fekalni kanal C0 preko pitne vode, povezava.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

DAN OKOLJSKEGA DOLGA JE LETOS 22. AVGUSTA


 

okoljski dolg 2020

foto: Global Footprint Network

Kolikor lahko planet v enem letu obnovi naravnih virov, toliko jih bomo dejansko porabili do 22. avgusta. Da bi bila trenutna poraba vzdržna, bi potrebovali 1,6 Zemlje. Seveda pa so med državami po svetu velike razlike. Najbolj potratni so Katarci, ki bi za svoj življenjski slog potrebovali kar 8 planetov, Američani pet, slovenskemu načinu življenja bi zadoščali trije.

Za privarčevane tedne odgovorna pandemija

Glede na lani, ko smo vire porabili že do 29. julija, smo bili letos na svetovni ravni za dobre tri tedne bolj varčni. Privarčevani tedni odsevajo predvsem zmanjšanje prometa, predvsem letalskega, gospodarske produktivnosti in tudi posledično manjšo proizvodnjo elektrike. Ob tem izračuni kažejo, da Slovenija kljub pandemiji svojega okoljskega dolga ni uspela zmanjšati, saj smo svojo kvoto porabili že 26.aprila, dan prej kot lani. V Sloveniji se tako močno pozna razkorak med načelnimi zavezami in dejanskimi ukrepi.

Kako je bil izračunan datum dneva preseganja Zemlje 2020

Dan preseganja Zemlje označuje datum, ko človeško povpraševanje po ekoloških virih in storitvah v določenem letu preseže tisto, kar lahko Zemlja v tem letu obnovi. Globalno odtisno omrežje za določitev datuma dneva preseganja Zemlje izračuna število dni, ki jih lahko biološka zmogljivost Zemlje zagotovi za človeški ekološki odtis, kot je razloženo na tej strani . Metodologija se opira na zadnjo izdajo Nacionalnih računov za sled odtisov in biološke zmogljivosti, ki neizogibno predstavlja „časovno vrzel“ s sedanjim časom zaradi poročanja Združenih narodov.

POROČILO O RAZISKOVANJU

Vir: RTV/Earth Overshoot Day

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

O postavitvi male vetrne elektrarne Kalše bo odločalo Ministerstvo za okolje in prostor RS


Na Upravno enoto Slovenska Bistrica je družba MAKS INVEST energija d.o.o. vložila 14. 7. 2020 zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo manj zahtevnega objekta — Mala vetrna elektrarna Kalše.

UE je vlogo pregledala in ugotovila:

Poseg novogradnje — objekt vetrne elektrarne je predviden na zemljišču, ki se nahaja znotraj širšega vodovarstvenega območja (VVO III), zavarovanega z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš Vrbenskega platoja Limbuške dobrave in Dravskega polja

Uredba za objekt izgradnje vetrne elektrarne določa oznako »pip«, kar pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom in za katerega ie izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaževanje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

Kalše

Kljub nasprotovanju domačinov so svetniki pritrdili investitorju

Foto: TOMAŽ AJD

Iz Upravne enote Slovenska Bistrica so sporočili, da so vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja — objekt MVE Kalše, zaradi zgoraj navedenega odstopili Ministerstvu za okolje in prostor RS.

V obrazložitvi Upravni organ ugotavlja, da za nameravani poseg ni bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt območje nameravane gradnje je po Dolgoročnem planu — prostorski del — občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 opredeljeno kot gozd. V skladu s cit. Planom se nameravana gradnja ureja na podlagi Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica. Po navedenem odloku je na območju gozdov možna postavitev vetrne elektrarne ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov ter mikro-lokacijskih  pogojev. Iz priložene Študije hrupa v okolju za MVE Kalše, ki jo je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (marec 2018), je razvidno, da Občina Slovenska Bistrica nima določenih območij varstva pred hrupom. Iz navedene študije je prav tako razvidno, da Občina Slovenska Bistrica pripravlja Občinski prostorski načrt (OPN) v okviru katerega je zagotovila strokovne podlage s področja varstva okolja pred hrupom.

Upravni organ je po pregledu celotne priložene dokumentacije v predmetni zadevi izdaje gradbenega dovoljena zavzel stališče da presoja zahteve za gradnjo vetrne elektrarne zaradi navedenih vplivov na okolie na podlagi drugega odstavka 7. člena Gradbenega zakona, spada v pristojno reševanje ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve.

Povezava:

Pohorje: Krajani nasprotujejo gradnji vetrnic, krajevna skupnost pritrdila investitorju

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

ZZ pristojne poziva k odločnemu ukrepanju za zaščito zdravja prebivalcev Anhovega


(STA/ VB) – Zdravniška zbornica Slovenije je pristojne danes v luči zgodbe o onesnaženju pitne vode pozvala k odločnemu ukrepanju za zaščito zdravja prebivalcev Anhovega. Po njihovem prepričanju je nedopustno, da je objekt za ravnanje z odpadnimi vodami zgrajen tako, da lahko pride do mešanja s pitno vodo. Pozivajo tudi k ugotavljanju kazenske odgovornosti.

voda-iz pipe ni pitna

V zbornici so v sporočilu za javnost zapisali, da v skladu s 36. členom kodeksa zdravniške etike – v njem piše, da socialni, ekonomski in okoljski dejavniki vplivajo na zdravje, bolezen in izide zdravljenja, zdravnik pa se tega zaveda in na to opozarja – z zaskrbljenostjo spremljajo nove in nove okoljske katastrofe, ki se dogajajo prebivalcem Anhovega in so povezane s tamkajšnjo industrijo.

Zadnja takšna zgodba je povezana z onesnaženjem pitne vode. Do tega je prišlo 24. julija zjutraj, potem ko je, kot je ob pregledu ugotovila inšpekcija, zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave družbe Eternit Slovenija industrijska odpadna voda iz bazena za mehansko prečiščeno odpadno vodo odtekala v vodovodno omrežje. Napako so isti dan odpravili, a voda še danes ni varna za uporabo.

Na zdravniški zbornici opozarjajo, da je inšpekcija za okolje in naravo inšpekcijski pregled v Eternitu opravila šele 31. julija, to je sedem dni po dogodku, z rezultati nadzora pa javnost še ni bila seznanjena.

Analiza vode, ki jo je odvzel krajan Bogomir Bavdaž iz pipe v kuhinji 24. julija zjutraj pa je po navedbah zbornice pokazala, da vzorec v petih od šestih parametrov ni bil skladen in da so ta neskladja zelo velika, količina rakotvornega kroma v vodi pa da je za več kot osemkrat presegla dopustne meje.

Ugotovljene presežene vrednosti za določene snovi po mnenju zbornice gotovo niso edine nevarne snovi v analizirani pitni vodi, saj do danes ni znano, kaj vse je bilo v odpadnih vodah in je zato posledično mogoče iskati v onesnaženi pitni vodi.

Prav tako po navedbah zbornice ni znano, ali je odpadna voda v vodovod odtekla enkrat ali je odtekala dlje časa, zato ni jasno, kako dolgo so bili tamkajšnji prebivalci izpostavljeni onesnaženi vodi ter kakšna je verjetnost, da ji bodo znova.

“Koncentracija nekaterih izmerjenih snovi v vodi predstavlja hudo grožnjo za zdravje; ne govorimo o dolgotrajni izpostavljenosti malim koncentracijam snovi kot pri sežigu odpadkov, pač pa gre v tem primeru za izpostavljenost krajanov Anhovega visokim koncentracijam nevarnih snovi in to v kratkem obdobju, kar lahko vodi do hujših zdravstvenih okvar,” so opozorili v zdravniški stanovski organizaciji.

Zato okoljsko in zdravstveno ministrstvo ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pozivajo, da takoj odločno ukrepajo in zaščitijo zdravje prebivalcev. “Nedopustno je, da je objekt odpadnih vod zgrajen tako, da je tako mešanje vod sploh mogoče,” so ogorčeni in pristojne pozivajo, da takoj sprožijo tudi vse postopke ugotavljanja morebitne kazenske odgovornosti vseh vpletenih.

Občina Kanal ob Soči je sicer v sredo prejela dodatne zahteve NIJZ, ki jih mora izpolniti pred ponovno uporabo pitne vode iz vodovoda v Anhovem. Poteka izpiranje vodovoda, nato bo treba opraviti še usmerjeno kemijsko analizo vzorca, odvzetega na pipi uporabnika.

milan-krek_thumb.jpg

Direktor NIJZ Milan Krek podpira prizadevanja krajanov Anhovega in občanov kanalske občine širše. Vodno onesnaženje je označil za dogodek, ki nikakor ne more kar tako izzveneti, potrebno je najti odgovornega in ga, če se bo to smatralo za upravičeno, privesti pred sodišče, saj je, kakor je poudaril, onesnaženje pitne vode v kazenskem zakoniku opredeljeno kot kaznivo dejanje. Krek je glede ukrepov in pomislekov glede obstoječega vodovoda poudarja, da je zagotovitev vode iz drugega vira apel NIJZ-ja občini, ki tukaj z vodo upravlja.


ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Okoljsko ministrstvo, ki ga vodi Andrej Vizjak, je ustavilo revizijo pri projektu gradnje kanala C0 v Ljubljani


clip_image018

V AAG smo pridobili celotno odločitev MOP, ki zavrača pregled projektne dokumentacije  za C0 kanal zaradi pomankanja denarja. Nad to odločitvijo MOP smo v AAG zgroženi!

Komentar iz častnika Finance:

Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi minister Andrej Vizjak, ne bo opravilo pregleda projektne dokumentacije v zvezi z gradnjo povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 na vodovarstvenem območju v Mestni občini Ljubljana; pregled je odredil bivši okoljski minister Simon Zajc, da bi ugotovili, ali so vse aktivnosti tekle po predpisih.

Na razpis sta se javila dva ponudnika: zagrebški Prongrad biro bi pregled dokumentacije opravil za 6.100 evrov (z DDV), ljubljanski Geateh pa za 11.224 evrov (z DDV). Pred dnevi pa je ministrstvo obe ponudbi zavrnilo, z navedbo, “da za izvedbo naloge naročnik nima več zagotovljenih sredstev“.

Kritiki projekta C0 kot sporno izpostavljajo, da štirje od dvanajstih kilometrov kanalizacijskega kanala tečejo po strogo varovanem vodovarstvenem območju, čez ljubljanski vodonosnik Kleče, ki zagotavlja pitno vodo več sto tisoč prebivalcem prestolnice. Dlje časa so na ta vidik opozarjali tudi pri SDS. Kot je decembra 2019 navedla Nova24TV, je ljubljanski mestni svetnik ter poslanec SDS Anže Logar v poslanskem vprašanju opozoril, da MOL gradi kanalizacijski kanal CO brez opravljene presoje vplivov na okolje, trasa kanalizacijskega voda pa poteka nad vodovarstvenim območjem, ki zagotavlja čisto pitno vodo za večino ljubljanskega območja.

Odločitev-page-001

Odločitev-page-002

Povezave:

Odgovor NIJZ Ministrstvu za zdravje v zvezi z kanalom C0

EKO PATRULJA: POVODJE – KANAL C0

Zahteva Alpe Adria Green (AAG) za vstop v predhodni postopek presoje vplivov na okolje v zvezi z vgradnjo povezovalnega kanala C0
Pripombe, predlogi in zahteve AAG na Sklep o ugotovitvi javne koristi št 007-7/2020-1 za” traso C0”
Kanal C0 – vse je v redu pa ni v redu

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

‘Spremenjena uredba temeljito posega v standarde varstva narave v Sloveniji’


Nuša Stegnar – 24 ur.com

Spremenjena Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki je v veljavo stopila 11.08.2020, je po mnenju AAG nastala zaradi administrativne razbremenitve investitorjev ter razbremenitev upravnega organa, pristojnega za izvedbo predhodnih postopkov, ki se na tem področju sooča z velikimi zaostanki. Gre za spremembe, ki temeljito posegajo v standarde varstva okolja in narave v Sloveniji, še dodajajo.

11.08.2020 je v veljavo stopila spremenjena Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Kot je zapisano na spletni strani vlade, so spremembe, ki jih Uredba prinaša, naslednje:

Dvig pragov za predhodni postopek (PP) pri nekaterih posegih v okolje. Izkušnje z izvajanjem Uredbe so pokazale na prenizko postavljene pragove, zaradi katerih je bilo treba izvesti PP.

Nova opredelitev glede obveznosti izvedbe PP v primeru sprememb že obstoječih posegov. Sprememba obstoječega posega bo predmet PP le, če sama zase ali skupaj z že izvedenimi spremembami presega prag iz Priloge 1 uredbe.

Nosilcem posegov ukinja možnost, da zahtevajo izvedbo PP za posege, ki ne dosegajo pragov iz Priloge 1 Uredbe.

Nova določila, kdaj gre za kumulativni poseg v okolje.

Nosilci posegov bodo morali kljub povišanju pragov za PP pridobiti ustrezna soglasja ali mnenja ter dovoljenja (npr. vodno soglasje, naravovarstveno soglasje, mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, vodno dovoljenje).

Na predlagane omenjene spremembe so se že pred meseci ostro odzvali v mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG). Kot so zapisali v sporočilu okoljskemu ministrstvu, predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, prinaša spremembe, ki temeljito posegajo v standarde varstva okolja in narave v Sloveniji. “Glavna sprememba se nanaša namreč na višanje pragov in nižanje okoljskih standardov, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter posege v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Tak primer je npr. umeščanje vetrnih elektrarn z najmanj 3 napravami nad 20 m višine oz. 1 napravo z najmanj 1 MW moči v okolje. Po trenutno veljavni uredbi je bilo potrebno izvesti predhodni postopek presoje vplivov na okolje, po predlagani spremembi uredbe to ni več potrebno. Kakšni so vplivi vetrnih elektrarn na okolje, predvsem na okoliško prebivalstvo, ki živi v neposredni bližini, je bilo že večkrat poudarjeno,” so zapisali.

zelenci pozimi

Kot pojasnjujejo, vidi okoljsko ministrstvo glavni argument za spremembo uredbe v administrativni razbremenitvi nosilcev posegov v okolje (investitorjev) ter razbremenitev upravnega organa (ARSO), pristojnega za izvedbo predhodnih postopkov, ki se na tem področju sooča z veliki zaostanki, in sicer kumulativno kar za 50 odstotkov pripada novih zadev. “To pomeni, da polovica vseh načrtovanih posegov v okolje, ki so potrebovali eno izmed oblik zakonsko predpisanih postopkov presoje posegov v okolje, po novem ne bodo potrebovali več kontrole pristojnega državnega organa o morebitnih vplivih na okolje pred začetkom posega v okolje. S tem se zvišuje možnost negativnih vplivov na okolje ter se znižujejo standardi varstva okolja in narave. Prepričani smo, da bo ena izmed posledic take normativne ureditve tudi nezadovoljstvo ljudi, ki jih bodo spremembe neposredno prizadele v obliki okoljskih problemov, ki vplivajo na njihovo zdravje in kvaliteto bivanja, kar se bo izražalo skozi povečano število prijav na različne inšpekcijske službe. Le te so že do sedaj prekomerno zasute z delom, kadrovsko in finančno podhranjene, kar se izraža tudi v izvajanju njihovih postopkov,” so dodali v AAG.

V AAG še pravijo, da, namesto da bi država tudi v luči okoljske in zdravstvene krize sprejemala korake in ukrepe, ki bi omogočali trajnostno naravnano upravljanje z okoljem in naravnimi viri, sprejema zakonodajo, ki take standarde niža, kar je po njihovem mnenju nesprejemljivo.

Za odziv smo vprašali tudi okoljsko ministrstvo, njihove odgovore pa še čakamo.

Povezava:

AAG je na Predlog »Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje« poslal na MOP RS svoje pripombe in predloge

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

OBVESTILA ČLANIC AAG: NEVARNI ODPADKI IZ SEVERNE MAKEDONIJE SO KONČALI V SRBIJI (KRUŠEVAC)


Nesreča v libanonski prestolnici Bejrutu je razburjala ves svet. Uničujoča eksplozija je uničila večino pristanišča in okoliških zgradb. V eksploziji je bilo ubitih najmanj 140ljudi, več kot 5000 pa ranjenih. Nekaj ​​ur po eksploziji so reševalci še vedno evakuirali poškodovane, vojaški helikopterji pa so skušali gasiti požar v pristanišču.

Do nedavnega je bilo podobno skladišče nevarnih in eksplozivnih snovi le nekaj kilometrov od Skopja.

Do pred samo letom dni je bilo na posestvu podjetja Makpetrol med naseljema Dame Gruev in Novo Selo shranjenih več ton zastarelega raketnega goriva za rakete v lasti AD “Teas-Temko”.

Velika količina nevarnih in eksplozivnih materialov je bila več let eno največjih žarišč za onesnaževanje okolja, pa tudi varnosti in zdravja državljanov, še posebej, če je znano, da je raketno gorivo vnetljivo in je njegova količina dovolj velika, da lahko povzroči podobno nesrečo kot v Bejrutu.

Novembra lani je vladi Severne Makedonije prek generalnega sekretariata uspelo odstraniti to škodljivo gorivo iz okolice Skopja.

“Generalni sekretariat je po sklepu vlade na podlagi sporazuma z edinim ponudnikom Traial Corporation AD” Kruševac “- Republika Srbija končno odstranil izven države veliko količino nevarnih in eksplozivnih predmetov, ki so bili v lasti JSC” Teas ” “Temko” na posestvu AD “Makpetrol” v Skopju, “je takrat sporočila Severno Makedonska vlada.

Tako se je ta država znebila nevarnega in škodljivega goriva, ki so ga v Republiko Srbijo transportirali popolnoma brezplačno in s tem odpravili nevarnost nesreče, kakršna je bila v Bejrutu.

S tem so odpravili pri njih nevarnost nesreče, kot je bila ta v Bejrutu istočasno pa so ogrozili prebivalce Kuševca v Srbiji.

V AAG – VZI se sprašujejo zakaj Republika Srbija sprejema nevarni eksplozivni material in z njim ogroža lastne prebivalce v Kruševcu, zato so na Ministrstvu za varstvo okolja naslovili naslednja vprašanja:

– Ali ima Trayal Corporation AD “Kruševac” – Republika Srbija dovoljenja za predelavo, odstranjevanje in ravnanje z nevarnimi odpadki?

– Kakšen je interes države Srbije, da tej družbi omogoči uvoz ogromnih količin nevarnih odpadkov iz AD “Marketpetrol” iz Skopja brez finančnega nadomestila?

Od Ministrstva za varstvo okolja Srbije so prejeli samo kratek odgovor:

Ministrstvo za varstvo okolja podjetju “Trayal Corporation AD” Kruševac “- Republika Srbija ni izdalo nobenega dovoljenja za skladiščenje in obdelavo nevarnih odpadkov .

image

AAG – Vojvodinska zelena iniciativa

Povezava:

https://lokalno.mk/sluchaj-temko-kako-skopje-gi-izbegna-zastrashuvachkite-stseni-vo-bejrut/?fbclid=IwAR2ZYjYg50u9KBpxRDPP-fOecI5lEOn0mA8XQ2GGgqgg__V0ht1vX-clgR8

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

AAG podala pripombe in predloge na Osnutek izhodišč OPPN Krvavi potok


Alpe Adria Green (AAG) je 04.08.2020 podala pripombe in predloge na Osnutek izhodišč Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Krvavi potok (javna razgrnitev)

lega sončne el - hrpelje kozina

Skladno  z določili  iz 153. in 1. točke 2. odstavka 155. člena Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave, ki po sklepu MOP deluje v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave, podaja pripombe in predloge na Osnutek izhodišč Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi potok (javna razgrnitev) za postavitev sončne elektrarne nazivne moči 4,98 MW na kmetijskih površinah.

1. Občina Hrpelje – Kozina je z javnim naznanilom št. 350-5/2020-31 z dne 21.7.2020 obvestila javnost o javni objavi osnutka izhodišč OPPN Krvavi potok, ki ga je izdelalo podjetje Studio 3 d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, št.projekta: 771-20 z datumom junij 2020, za naročnika Moja elektrarna d.o.o., Bevkova ulica 3, Vir, 1230 Domžale.

2. Pobudnik – naročnik Moja elektrarna d.o.o. namerava v območju OPPN zgraditi sončno elektrarno nazivne moči 4,98 MW, na kmetijskih površinah.

3. Območje OPPN obsega celotno območje enote urejanja prostora KP-8 in sicer vključuje zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 1003, 1004, 1073/5, 1073/6, 1073/18, 1073/48, 1073/64, 1073/72, 1073/77, 1073/78, 1073/79, 1073/80, 1073/81,1073/82, 1073/83 ter 2910 vse k.o. 2555 Draga.

4. AAG podpira postavitve sončnih elektrarn, vendar na zgradbah, torej na strehah in na stenah v urbanih sredinah, ne pa na kmetijskih in drugih nepozidanih površinah. Postavitve sončnih panelov na zgradbah so tudi najbolj racionalne, saj se električna energija koristi lokalno s čim manj izgubami in stroški.

PRIMER:

Prva sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi s 23 stanovanji na Jesenicah ima 36,7 kW moči, letno pa bo proizvedla 37.000 kilovatnih ur zelene električne energije.

Prva sončna elektrarna na večstanovanjski stavbi s 23 stanovanji na Jesenicah ima 36,7 kW moči, letno pa bo proizvedla 37.000 kilovatnih ur zelene električne energije.

5. To stališče je skladno tudi z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) Hrpelje – Kozina, objavljenem v Uradnem listu RS št. 2/18 dne 9.1.2018 in ULRS 77/19.

6. OPN namreč za območje z oznako EUP KP-8 v Prilogi 1 za namensko rabo prostora E – območja energetske infrastrukture ter s prostorsko izvedbenimi pogoji, navaja: Dopustna je gradnja skladiščnih montažnih objektov s fotovoltaično kritino in ovojem: 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti – sončne elektrarne, 12713 Stavbe za spravilo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

7. Zgornji pogoji so povsem jasni, sončne elektrarne so lahko samo na objektih in ne na zemljiščih! Torej na skladiščnih montažnih objektih kot fotovoltaična kritina in ovoj.

8. Zato AAG zavrača predlagana izhodišča za pripravo OPPN na KP-8. AAG predlaga občini Hrpelje-Kozina, da zavrne pobudo za gradnjo sončne elektrarne na kmetijskih in drugih nepozidanih površinah. Obenem predlaga, da se podaljša javna razgrnitev osnutka OPPN Krvavi potok na 30 dni, še posebej zaradi počitniškega časa. Minimalna priporočena javna predstavitev, tudi z upoštevanjem Aarhuške konvencije je 30 dni. Poseg s sončno elektrarno je velik in zahteva vsestransko obravnavo, za kar je predvidenih 14 dni premalo.

9. Pri tem ni pomembno, v kakšnem stanju in sedanji rabi so kmetijske površine. Pomembno je, da ostanejo proste za namene kmetijstva. Vedno več kmetijskih površin bo potrebno obdelovati v prihodnosti za samooskrbo prebivalstva, kar ugotavljamo že danes.

10. Predlagana izgradnja sončne elektrarne občini in javnosti ni potrebna, gre za zasebni interes z namenom dobička, pri čemer bi se onesposobile kmetijske površine, ki pa imajo prepoznaven javni interes. Zato predlagamo občini, da investitorja usmeri na postavitve sončnih panelov na zgradbe v urbanih predelih občine. Lahko se tudi postavijo nadstreški nad parkirišči in podobno. Takih in podobnih izvedb je v Sloveniji dovolj za zgled.

11. OPN občine Hrpelje – Kozina ima v svojih členih še na več mestih opredeljene postavitve sončnih elektrarn na zgradbah in nikjer na kmetijskih površinah. Tako na primer v poglavju II.4.6 Zasnova energetske infrastrukture pod (6) navaja: ”V kolikor interes gradnje ni v nasprotju z načeli varstva se spodbuja pridobivanje in raba obnovljivih virov energije, pred­vsem sončne energije, ki se spodbuja v okviru manjših sistemov na objektih.”

12. Ali pa tudi z upoštevanjem LEK – lokalnega energetskega koncepta, v poglavju II.4.7 Obnovljivi viri energije pod (2) navaja:”Izkoriščanje sončne energije s sončnimi celicami se usmerja predvsem na že degradirana območja in na strehe objektov. Strehe proizvodnih, poslovnih, trgovskih in športnih objektov morajo biti opremljene z fotovoltaiko v kolikor niso ozelenjene. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ali sončnih celic ni možna. Vzpodbuja se postavitev sončnih celic tudi na stanovanjske objekte, če le niso na območjih (zaščitenih) vaških jeder.” Torej nikjer na kmetijskih in drugih površinah.

13. Med naštetimi parcelami v javnem naznanilu in investitorjevi pobudi so tudi kmetijska zemljišča z boniteto 48 (1073/80 v izmeri 61.764 m2) in 47 (1073/82 v izmeri 3.136 m2). Vključeno je tudi nogometno igrišče (1073/72 v izmeri 15.564 m2).

14. V katastru se na določenih parcelah pojavlja namenska raba energetske infrastrukture, za kar ni podanega nobenega sprejetega predpisa o prekvalifikaciji kmetijskih zemljišč. Ta bi bila tudi v nasprotju z OPN Hrpelje – Kozina.

15. OPN Hrpelje – Kozina vsebuje tudi druge elemente, ki naj se ohranjajo kot na primer krajina, ki bi jo sončna elektrarna degradirala. AAG tudi zahteva vstop v postopek sprejemanja OPPN, saj v tako kratkem času in počitniških časih ni bilo mogoče predstaviti vseh argumentov proti postavitvi sončne elektrarne na zemljiščih.

16. Nadalje je gradnja predvidena ob sami meji z Italijo in bi bila potrebna tudi čezmejna presoja vplivov na okolje, poleg naše presoje vplivov na okolje oziroma okoljskega poročila.

Povezave:

Javno naznanilo

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN KRVAVI POTOK

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST