e-novice AAG: HRAST 2/2020


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodFEBRUAR/2020   20let 1474-Document1

This is the divider

Škedenjska železarna zapira vrata

Železarna-Žavlje-izpust-žlindre

Tjaša Lotrič in Lea Širok – RTV-RADIO KOPER V škedenjski železarni v Trstu bodo od februarja dalje postopoma začeli zapirati plavž in koksarno. Delavci so nedavno na referendumu podprli sindikalni dogovor z lastnikom železarne, družbo Arvedi.Škedenjska železarna velja za enega … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Kanalizacija in vodonosnik: ali je kanalizacijski zbiralnik C0 v Ljubljani sploh potreben?

Prebarvani -  nevodotesni stiki betonskega »sarkofaga« brez vseh potrebnih vmesnih tesnil.

Avtorji: Prof. dr. Mitja Rismal;  dr. Damir Josipovič;  Franc Maleiner;  univ. dipl. inž. kom. Niko Antončič; univ. dipl. inž. grad.Marjana Senčar;  univ. dipl. inž. arh.Vladimir Schlamberger;  univ. dipl. inž. agr. Pretresljive zgodbe o neustavljivih avstralskih požarih in hkratnih primanjkljajih vode … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Eko patrulja AAG – kanal C0

clip_image012

Alpe Adria Green je 04.02.2020 na poziv članov AAG s tega področja, opravila eko patruljo na lokaciji izgradnje kanala C0 – polaganje kanalizacijske cevi v povudju v neposredni bližini ribogojnice. Na lokaciji so delavci polagali alkalen cev za kanalizacijo direktno … Nadaljujte z branjem→This is the divider

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z KANALOM C0

uničevanje mokrišč gradnja co kanala-page-6Ob zadnjih dogodkih, ko na sporni trasi C0 kanala med Brodom in Ježico prihaja do številnih kršitev, vključno do nezaslišanim polaganjem kanalizacijske cevi v podtalnico v neposredni bližini ribogojnice, kjer je AAG 04.02. 2020 izvedel ekološko patruljo in nadaljevanjem kršitev … Nadaljujte z branjem→This is the divider

Jeseniška mega baterija deluje na polno. Poglejte, kako

Jeseniška mega baterija deluje na polno. Poglejte, kakoPodjetje NGEN smo predstavili lani, ko so na območju Acronija postavili največjo baterijo v Evropi. Januarja pa je poslovanje NGEN steklo zares. Jeseniška baterija je največja v Evropi, a v NGEN so že začeli pripravljati lokacijo … Nadaljujte z branjem→This is the divider

PO DOSTOPNIH INFORMACIJAH RS NIMA NAČRTA ZA PRIMER EPIDEMIJE IN PANDEMIJE

gorazd - gripaGorazd Pretnar – član UO AAG “KAR SMO SLIŠALI IN VIDELI OCENJUJEM KOT BLEF IN MOREBITNO IMPROVIZACIJO.” Pravočasna prestavitev zimskih počitnic iz februarja na januar bi bistveno zajezila razsežnost kroženja različnih virusov gripe. Stoka pove da cepivo letos ni dobro … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Po sledeh izlitja 20 ton neznanega mulja v okolje na Jesenicah

lokacija izlitja - zbirni cener jesV AAG smo v pričetku meseca decembra 2019 dobili pritožbo, v kateri so prijavitelji navedli, da pristojne službe niso ustrezno ukrepale ob sumu izlitja nevarnih snovi v okolje v obliki skoraj 20 ton neznanega mulja na nabrežini reke Save Dolinke … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

NARAVAAlpe Adria Green kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave  je poslal 19.02.2020 v zakonskem roku pripombe in zahteve na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju Predlog). Ob tem … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Nujno potrebujemo samoorganizacijo ljudstva

ANTON Komat – strokovni sodelavec AAG Procesi globalizacije so do skrajnosti zaostrili materializem, s tem pa tudi odmik od humanih vrednot v kult stvari, ob opolnomočenju pohlepa po denarju, volje do moči  … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

V Decathlonu prodajajo opremo za nezakonit lov

imageUrban Červek – Večer V lovski zvezi potrjujejo, da je uporaba nekaterih Decathlonovih izdelkov v Sloveniji prepovedana. V verigi športnih trgovin Decathlon je mogoče kupiti tudi opremo za lov na zavarovane vrste ptic. Vaba za lovljenje ptic prib. Realističen prikaz”, … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Železarno v Škednju bodo začeli ustavljati v prvi polovici marca

Železarna-Žavlje-december-2018 (1)Postopek ugašanja plavža in koksarne v škedenjski železarni se bo najverjetneje začel v prvi polovici meseca marca, omizje, ki se ukvarja s tem vprašanjem, pa bodo razširili na predstavnike delavcev, ki so pristojni za … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Proti medvedom in volkovom še naprej z interventnim zakonom?

medved-trofejni posnetekInterventni zakon je kratko poimenovanje Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 43, 28.6.2019, seveda po sprejemu v Državnem zboru. Zakon … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

ČLANARINA ZA LETO 2020

položnica članarina AAG

Člane AAG prosimo, da poravnate članarino. Članarina znaša 5 EUR-Članarino plačate na TTR: SI56 3300 0000 6508 788, namen: PLAČILO ČLANARINE AAG – LETO 2020, referenca SI 00 99 Nadaljujte z branjem→

This is the divider

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate tudi preko PEYPAL servisaDONIRAJ

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

This is the divider

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

FEBRUAR 2020

Proti medvedom in volkovom še naprej z interventnim zakonom?


medved-trofejni posnetek

Interventni zakon je kratko poimenovanje Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 43, 28.6.2019, seveda po sprejemu v Državnem zboru. Zakon pomeni kršitev Habitatne direktive, ki strogo ščiti nekatere divje živali, med njimi tudi medveda in volka. Pomeni tudi kršitev odločitve upravnega sodišča, ki je presodilo, da odloka o odstrelu medveda in volka kršita Habitatno direktivo. Namen sprejetja tega zakona pa je bil, da se zaobide odločitev upravnega sodišča in, da se enak odstrel, kot je bil predviden z odlokom, vseeno izvrši. In sicer 175 medvedov in 11 volkov.

Dr. Miha Krofel, Biotehnična fakulteta ga je ocenil kot vračanje za 40 let v preteklost glede upravljanja zveri.

Interventni odstrel je sicer tudi po Habitatni direktivi predviden, vendar samo za posamezne konfliktne osebke, ne pa kar množično na počez. Medved in volk sta s tem zakonom postala lovni živali, ki nista več strogo zaščiteni.

Vendar kršitev še ni konec. Zakon je bil sprejet po poslovniku Državnega zbora, ki lahko sprejema zakone tudi po nujnem postopku. Po tem postopku je bil tudi sprejet. Toda ta postopek je namenjen zgolj za (143.člen Poslovnika DZ):

”(1) Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem postopku.”

Očitno je šlo za zlorabo tega člena, saj medvedje in volkovi nimajo ničesar z varnostjo ali obrambo države. Zakon je v presoji na Ustavnem sodišču, kar pa medvedov in volkov ni obvarovalo, saj zakon ni bil zadržan.

Proti zakonu je bila dana v javnost peticija, ki jo je podprlo 14.500 ljudi iz vseh krajev Slovenije, tudi od tam, kjer je največ medvedov in volkov.

V 21.stoletju naša civilizacija pozna dovolj zaščitnih ukrepov, da tistih nekaj domačih živali obrani pred medvedi in volkovi.

Ne samo to.

https://anaasicsic.com/2020/02/27/vsi-konflikti-med-ljudmi-in-velikimi-zvermi-so-zasenceni-z-medcloveskimi-konflikti-o-velikih-zvereh/ Na tej povezavi najdemo jasno odločitev Evropske unije, da potrebno zaščito finančno 100 odstotno pokrije:

EU: Costs For Livestock Protection And Damages Can Now Be Fully Compensated, 12.11.2018.

Obenem pa bi vlada oziroma kmetijsko ministrstvo poleg polnega izkoriščanja teh sredstev, česar zdaj ne počne in kar je v škodo kmetovalcev, moralo dodatno subvencionirati kmetovalce na območjih medveda in volka.

Odstrel po tem zakonu se zaključi s 30. septembrom 2020. Toda nekaterim najbolj nestrpnim in izsiljevalskim je bil ta zakon tako všeč, da hočejo nadaljevanje odstrela navkljub javnemu nasprotovanju in kršenju nekaj pravnih postulatov in odločitve upravnega sodišča.

Tako je Državni svet v sredo 26.februarja 2020, na 26.seji sprejel predlog  dopolnitev interventnega zakona, ki še povečuje odstrel medveda na 220, volkov pa na 30 osebkov. Predlog je bil spisan (po vzorcu veljavnega zakona) brez sodelovanja stroke.

Ministrstvo za okolje in prostor temu predlogu nasprotuje.

Niti odlok, niti interventni zakon pa ne zagotavljata rejcem (poklicnim in popoldanskim, ki jih je menda kar veliko), da medved ali volk ne bi obiskala katerihkoli slabo zaščitenih rejnih živali. Obenem pa je še veliko neizkoriščenih možnosti, ki jih zahteva Habitatna direktiva predno pride do odstrela, kar Alpe Adria Green stalno našteva in utemeljuje, a gredo predlogi skozi eno uho not, skozi drugo ven. Šele upravno sodišče je resno obravnavalo tematiko in ugotovilo kršitve Habitatne direktive.

Kakorkoli, Alpe Adria Green je že večkrat pisno predlagal, da vse divje živali prevzame Ministrstvo za okolje in prostor, saj vse predstavljajo naravo, ki spada pod to ministrstvo. V njem je tudi Zavod za varstvo narave, ki bi moral celovito prevzeti upravljanje z vso divjadjo, se kadrovsko okrepiti (tudi s prerazporeditvami) ne pa, da ima lovne živali kmetijsko ministrstvo, v sklopu katerega je tudi Zavod za gozdove, ki je že vrsto let zadolžen za določanje odstrela te in tudi strogo zaščitenih medveda in volka na počez in stalno krši Habitatno direktivo.

Predmet tega zavoda je izkoriščanje gozda, kot stransko dejavnost pa upravlja z divjadjo, tako lovno, kot strogo zaščiteno. In tako vsako leto služi s prodajo trofejnega odstrela medveda in medvedjega mesa, skupaj z lovci ter je s tem v konfliktu interesov. Več odstrela, več denarja.

Po lanskem pogromu na medveda je Ministrstvo za okolje in prostor osnovalo dve skupini, ki naj razpravljata o upravljanju z zvermi: strokovno in interesno. V bistvu sta pa pomešani, saj skušajo nekateri v obeh skupinah izsiljevati, da skupini potrdita odstrel kot edino zveličavno metodo upravljanja z zvermi.

Še več, nekateri skušajo zdaj napasti Habitatno direktivo in doseči konstantni odstrel, namesto, da bi delali na še boljši zaščiti in odvračalnih sredstvih za zveri. Alpe Adria Green želi doseči, da se izdela program zmanjševanja škode vse do ničelne škode. Ampak izgleda, da jo nekateri hočejo, celo v kmetijskem ministrstvu, saj jih program zmanjševanja škode ne zanima, samo odstrel.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

Železarno v Škednju bodo začeli ustavljati v prvi polovici marca


Železarna-Žavlje-december-2018 (1)

Postopek ugašanja plavža in koksarne v škedenjski železarni se bo najverjetneje začel v prvi polovici meseca marca, omizje, ki se ukvarja s tem vprašanjem, pa bodo razširili na predstavnike delavcev, ki so pristojni za varnost v podjetju. To izhaja iz seje tehničnega omizja o škedenjski železarni, ki je 12. februarja potekala na tržaški prefekturi in je predstavljala tudi začetek delovanja tega telesa.

Kot izhaja iz sporočila prefekture, se bo ustavljanje delovanja škedenjskega obrata začelo po vsej verjetnosti v prvih petnajstih dneh v mesecu marcu, zadevalo pa bo območje koksarne, tamkajšnjih peči in povezanih naprav, dalje območje plavža, elektrarne in stroja za litje ter napravo za proizvajanje pomožne pare. Celoten postopek bi moral trajati približno tri tedne, glavne obrate pa bodo ustavili že v prvih dneh, sledilo bo njihovo zavarovanje.

V teku je že pripravljalna faza pred ugašanjem obrata. Nekaj vidnih oz. slišnih učinkov zaustavljanja železarne (npr. hrup zaradi odprtja ventilov Bledeer in prižig pomožnih luči) bo možnih le sočasno z izpraznitvijo zadnjih peči v koksarni in z zaustavitvijo plavža. To zlasti v zadnjih 12 urah delovanja plavža in v zadnjih osmih urah praznjenja baterij A in B v koksarni.

Skozi celoten potek ustavljanja obrata bo deloval sistem okoljevarstvenega nadzora, ki ga predvidevajo veljavna dovoljenja, družba Arvedi pa se je obvezala, da bo občane predhodno obveščala o napredovanju del.

O tej problematiki  je govorila tudi  oddaja koprske televizije S-prehodi  27.02.2020

Oddaja govori o postopnem zapiranju koksarne in plavža, ki  vnaša nekaj upanja in optimizma, tudi med Slovence v sosednjem Škednju. V oddaji se z gosti sprašuje, ali gre za pirovo zmago in  kaj sledi?

Železarna zapira vrata

V oddaji je sodeloval okoljevarstveni aktivist Franci Malečkar član UO Društva Alpe Adria Green, ki je postregel  s konkretnimi podatki o onesnaženosti celotnega območja. Industrijski obrat pa je za mnoge družine tudi vir dogodka, zato se mu je pridružil tudi predstavnik sindikalne organizacije CGIL, Renato Kneipp.

ODDAJO SI LAHKO OGLEDATE NA NASLEDNJI POVEZAVI:

S-prehodi

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

V Decathlonu prodajajo opremo za nezakonit lov


Urban Červek

Urban Červek – Večer

lovska-preza_z

V lovski zvezi potrjujejo, da je uporaba nekaterih Decathlonovih izdelkov v Sloveniji prepovedana.

V verigi športnih trgovin Decathlon je mogoče kupiti tudi opremo za lov na zavarovane vrste ptic.

Vaba za lovljenje ptic prib. Realističen prikaz”, 4,99 EUR. Maskirna majica, “primerna za lov ptic selivk,” 9,99 EUR. Maskirna kapa, “primerna tudi za sledenje in lov na ptice selivke,” 12,99 EUR. Rjava maskirna jakna, “primerna za lov ptic selivk,” znižana z 29,99 na 14,99 EUR. Maskirna majica, “namenjena za sledenje veliki divjadi ali lov na mestu. Primerna je za lov s pogonom in lov majhnih ptic selivk”, 24.99 EUR. Maskirno rjav lovski stol s tremi nogami, “primeren za lov majhnih ptic selivk in vodnih ptic,” 9,99 EUR. Naglavni plastični golob, “namenjen za lov na ptice selivke. Osnovna vaba za lov na gozdne golobe”, 5,99 EUR. To so le nekateri od artiklov, ki jih je mogoče kupiti v trgovinah in spletni trgovini športne verige Decathlon v Sloveniji.

Pristojni molčijo

image

Maketa pribe za lov v spletni trgovini Decathlona.DECATHLON

Vendar če jih bo kupec uporabil za namene, kot so navedeni v opisih, bo kršil zakon. Lov na vse vrste ptic razen šestih, ki so uvrščene med lovno divjad, je namreč v Sloveniji prepovedan. Če pri maskirnih oblačilih in stolčku še lahko govorimo o večnamenski uporabi, pa na primer pri maketi ptice pribe ali pri vabi za lov na gozdne golobe takšne dvojnosti ni. Gre za pripomoček, s katerim se privablja točno določena – zavarovana vrsta, ki je ni dovoljeno ne loviti ne kako drugače poškodovati.

Priba, na primer, je zavarovana vrsta po Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in jo je “prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati”. Tako v Sloveniji kot v EU je prepovedan tudi lov na ptice selivke in gozdne golobe.

Enduro motorji, motorne sani, štirikolesniki …

V zavodu za varstvo narave opozarjajo tudi na druge primere škode v naravnem okolju, na primer legalne prodaje motornih sani in enduro motorjev, ki se znajdejo v naravnem okolju. “Srečali smo se že z oglaševanjem avtov, motorjev, celo prireditev, posnetih v zavarovanih območjih, kjer je vožnja v naravnem okolju prepovedana, srečujemo pa se tudi z nagovarjanjem k izdelkom, ki naj bi bili naravi prijazni, pa strokovnjaki vemo, da izdelki niso pridobljeni ali izdelani skladno s trajnostnim razvojem. “Trgovina in trgovanje je le eno od področij (že pretirana potrošnja ni skladna s trajnostnim razvojem), kjer bi strokovnjaki s področja varstva narave morali imeti večji vpliv in hitrejše poti do preprečevanja zlorab (kot je naveden primer),” je sporočila Mateja Kocjan iz zavoda za varstvo narave.

Do oglasov so zato zelo kritični v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer opozarjajo, da v naši državi vsako leto nezakonito ulovijo ali ubijejo 11.000 do 50.000 osebkov ptic, “zato je vsakršno še tako posredno nagovarjanje kupcev z vidika varstva narave in ptic izjemno problematično in škodljivo”. Kot je sporočila varstvena ornitologinja Tjaša Zagoršek, so z dopisom k umiku prodaje pozvali slovensko podružnico Decathlona kot njihovo matično podjetje v Franciji, a brez uspeha. Obrnili so se tudi na tržni inšpektorat, kjer pa so jim odgovorili, da za ukrepanje niso pristojni, in zadevo predali ministrstvoma za okolje in prostor ter za kmetijstvo (ki je pristojno za lov), od koder pa se prav tako niso odzvali.

Prodaja dovoljena, uporaba prepovedana

“Prodaja tovrstnih izdelkov je dovoljena, vendar je njihova uporaba v lovske namene v Sloveniji prepovedana. Njihova uporaba pa ni prepovedana v nekaterih drugih državah članicah EU, v katerih omenjena trgovina prav tako posluje. Predlagamo, da se po dodatne odgovore obrnete na Tržni inšpektorat RS,” je sporočila Urša Kmetec, svetovalka za odnose z javnostmi pri lovski zvezi.

“Upamo, da primer ni zlonameren, ampak gre preprosto za pomanjkanje znanja”

Bolj zgovorni so na Zavodu RS za varstvo narave. “Ugibamo, da gre za dobesedni prevod opisov iz tujine, kjer je za druge vrste ptic in lov drugače urejena zakonodaja, zato bi bilo opise nujno prilagoditi zakonodaji države, kjer se izdelki prodajajo. V Sloveniji je lov zavarovanih vrst živali kaznivo dejanje in je v Zakonu o ohranjanju narave izrecno naveden člen, ki to prepoveduje, kot tudi v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,” je sporočila Mateja Kocjan iz zavoda. Meni, da bi lahko šlo v tem primeru za napeljevanje na kaznivo dejanje, pri čemer morata ukrepati inšpekcija in policija. “Upamo, da primer ni zlonameren, ampak gre preprosto za pomanjkanje znanja. Seveda pa je ob takih primerih treba ukrepati in o njih govoriti, saj jih bomo le tako lahko v bodoče tudi preprečili.”

“Z našimi izdelki želimo približati šport vsem, tudi zaljubljenim v lov. Kako se bodo ti izdelki uporabljali in za kakšen namen, pa pri Decathlonu ne moremo vplivati,” je na vprašanje, zakaj prodajajo izdelke, z uporabo katerih se krši zakon, odgovoril Alexander Milović, direktor za komuniciranje, zadolžen za podružnice v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem.

Divji lov velik problem tudi v Sloveniji


“Doslej smo domnevali, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami vsesplošno razširjen. Po samo šestih mesecih zbiranja podatkov smo ugotovili, da je kriminala nad pticami tudi pri nas bistveno več, kot smo verjeli doslej,” so v publikaciji o divjem lovu na ptice v Sloveniji zapisali pri Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Na osnovi trenutnega poznavanja problematike, ki pa je še vedno nepopolno, ocenjujejo, da je v Sloveniji letno nezakonito ulovljenih ali ubitih 11.000 do 50.000 osebkov ptic: največ s strelnim orožjem (3000 do 25.000), sledi lovljenje z drugimi metodami (8000 do 25.000 osebkov) in zastrupljanje (100 do 500 osebkov)

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

Nujno potrebujemo samoorganizacijo ljudstva


A.KOMAT

Anton Komat – strokovni sodelavec AAG

Procesi globalizacije so do skrajnosti zaostrili materializem, s tem pa tudi odmik od humanih vrednot v kult stvari, ob opolnomočenju pohlepa po denarju, volje do moči in popolnega nadzora nad ljudmi, vse to ob medijskem paradiranju egocentričnih narcisoidnih psihopatov. Laži, manipulacije in korupcija so normalna orodja teh izrodkov človeštva, ki jim ob strani stoji država z vojsko in policijo. Le samoorganizacija ljudstva lahko nevtralizira moč elit, in eno od možnih poti nam kaže antični filozof Epikur.

Rešujemo človeštvo ali kapitalizem?

Če spremljamo medijsko histerijo okrog globalnega segrevanja, ki ne upošteva nobenih drugih tveganj razen »strupenega« CO2, bomo komajda zasledili namig, da bi se morali najprej lotiti radikalnih sprememb gospodarskega sistema. Govoriči se o Green New Deal, o novih »zelenih« tehnologijah, ki naj bi rešile človeštvo, obenem pa se nemoteno uporablja izraz »zelena rast«. In spet smo pri rasti, tokrat zamaskirani v reševanje civilizacije. Rešitev civilizacije pa ni možna, dokler se bomo oklepali dogme neomejene rasti, saj je planet omejen. Na ta način ne rešujemo človeštva, ampak le kapitalizem, ki si je s tem našel novo platformo za kovanje dobičkov.

Okoljski načrti Green New Deal so drzni, toda boljši izraz bi bil, da so neizvedljivi. EU naj bi postala ogljično nevtralna do leta 2050, Avstrija nove koalicije konzervativcev in zelenih pa že do leta 2040, deset let pred ciljem EU, ob tem, da naj bi Avstrija od leta 2030 pridobivala električno energijo samo iz obnovljivih virov! V evropskem kontekstu gre za mnogo širšo energetsko dilemo, ki je najbolj razvidna v Nemčiji. Nemčija se odpoveduje tako jedrskim elektrarnam kot termoelektrarnam, ob tem se poraba energije nenehno povečuje, obnovljivi viri pa zadoščajo za samo kakih 40 odstotkov sedanje porabe električne energije. Niti zeleni niti klimatski aktivisti nimajo pojma, kako rešiti ta problem, zato mi ni jasno, kaj se dogaja s politiko, ki sprejema utopične načrte. Pa kaj so vsi politiki nori?

V pričakovanju upada svetovne ekonomije

Če odmislimo norost politikov, ki so opravilno nesposobni strateškega upravljanja prihodnosti človeštva, potem se moramo zavedati, da bo nasilno razogljičenje življenja ljudstva v tako kratkem obdobju prineslo drastičen upad družbenega bruto produkta. Nedavna recesija nas še vedno opominja, koliko eksistenčnega strahu in tesnobe, družbene nestabilnosti, razmaha ekstremizma in fundamentalizma ter migracij je prinesel zgolj nekaj odstoten upad svetovnega gospodarstva. Vsekakor obstoji meja, ki je ne smemo preseči, sicer bo družbeni kolaps neizbežen. Vmes pa je siva cona, od sprejemanja najstrožjih ekoloških omejitev totalitarne države pa vse do krute realnosti dejanskega stanja in posledic uničevanja ekosistemov planeta.

Tu se znajdemo v coni prodaje odpustkov, ki jo Evropejci dobro poznamo iz zgodovinske prakse Katoliške cerkve, ki je porodila silovit upor oziroma reformacijo. Novejša različica odpustkov se dogaja ta čas. Naj navedem primer: množični turizem vse bolj ogroža zavarovana območja narave, toda oblast obiska ne prepove, temveč zaračuna vstopnino – »eko prispevek«, in procesije turistov se valijo naprej. Na koncu sta srečna oba, prodajalec odpustka prešteva večji priliv denarja, kupec pa si s plačilom odpustka pomiri slabo vest.

Kaj pa narava? Ta ni pomembna, pomembna je le nova tržna niša!?!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

Pripombe in zahteve Alpe Adria Green (AAG) na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja


NARAVA

Alpe Adria Green kot društvo, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave  je poslal 19.02.2020 v zakonskem roku pripombe in zahteve na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju Predlog).

Ob tem pripominjamo, da je 14 dnevni rok prekratek za tako obsežne spremembe in preverbo, kaj je bilo upoštevano od osnutka leta 2019 in predlagamo njegovo podaljšanje.

Pripombe AAG:

1. Poleg pripomb dajemo predloge in zahteve, ki v tem Predlogu manjkajo in v Zakonu o varstvu okolja manjkajo že vrsto let. Zahtevamo, da se pri tem spreminjanju in dopolnjevanju ZVO vnesejo zdaj, ne pa v nejasni prihodnosti. Primeri: hrup, smrad, požari…. V kolikor teh nujnih ukrepov MOP noče uvrstiti v ZVO-1, civilni družbi ne preostane drugega kot pravna pot in izterjava odgovornosti, tudi za požare v preteklosti, ki so nastali zaradi pomanjkljivega ZVO-1. Dikcije, kot na primer: ”upravljalec mora” so se izkazale za neučinkovite, zato mora ZVO-1 za ključne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi predpisati načine preprečitve škodljivih vplivov.

2. Ponovno pa izpostavljamo nesprejemljivo prakso MOP, da na naše pripombe ne dobimo povratnih informacij ali so bile naše pripombe upoštevane in če niso bile, zakaj ne. Primer za tako prakso je prav Osnutek sprememb ZVO iz junija 2019, ko nismo dobili na naše pripombe nobenega takega odziva MOP. Tako vse neupoštevane pripombe AAG še vedno ostanejo v veljavi.

3. Tako je še vedno neurejeno področje požarne varnosti, kljub požarom in našim zahtevam. Do požarov ostro zahtevamo ničelno toleranco. Za vsak požar, ne glede na vzrok, v obratih in napravah po ZVO-1, ki doseže okolje (zrak in drugo okolje) zahtevamo inšpekcijsko prepoved obratovanja, sodno izterjavo odgovornosti ter odvzem OVS in OVD v kolikor ju imajo, po ustrezno dopolnjenem 91.a členu ZVO-1. Hkrati pa je obvezno treba v primeru požarov odgovorne osebe dati v kazenski postopek zaradi povzročanja splošne nevarnosti.

4. Vse to mora predvideti in sankcionirati ZVO, ne glede na druge zakone in podzakonske akte.

Ker gre za okolje in zdravje ljudi. Praksa je namreč pokazala, da so bili veliki požari v 2017, 2018 in 2019 nesankcionirani in na primer pri požaru v Kemisu OVD ni bilo razveljavljeno. Tudi PRO tega ne zajema in ga je treba dopolniti v zgornjem smislu. Torej so predpisi nezadostni in jih je treba dopolniti tako, da požarov ne bo. Če pa pride do vžigov in začetnega požara, mora biti v obratu in pri napravah dežurna usposobljena oseba, ki ga v zametku pogasi. Tako se prepreči velike požare. Tudi BAT za obdelavo odpadkov uveljavlja 24 urni človekov nadzor. Še posebej je tak nadzor nujen pri gorljivih odpadkih in nevarnih odpadkih.

5. Neurejeno je ostalo še skladiščenje gorljivih odpadkov in tudi tistih, ki postanejo nevarni odpadki, ko pride do požara. Preslabo je urejeno skladiščenje gorljivih odpadkov (avtomobilske gume, nagrobne sveče – na primer odprta deponija na ljubljanskih Žalah, topila, plastika (več požarov pri vseh). V obrazložitvah pogrešamo analizo požarov, kjer so bili udeleženi ti materiali.

6. Prav tako je še vedno neurejeno sežiganje odpadkov ali sosežiganje. Primer je Salonit Anhovo, kjer je bil OVD dopolnjen na možnost 100 % sežiganja odpadkov. Pri tem javnost nima nobene možnosti kontrole izpustov iz tega procesa. Prav tako se sežiga plastiko, ki vsebuje vezan klor (na primer PVC), ki pri sežiganju sprošča izredno strupene dioksine in furane.

7. Nadalje zahtevamo, da ZVO zahteva pri ocenjevanju vplivov na okolje in zdravje ljudi obvezno upoštevanje širšega prostora izven ograje (zrak, tla, vode, zdravje ljudi, bližina naselja, stanovanjskih objektov, vrtcev, šol, in podobno) in ne samo znotraj ograje. Upoštevati je potrebno tudi nesreče in sicer po pravilu najslabšega scenarija. Spet lahko omenimo Kemis, kjer je OVD veljal le znotraj ograje. Neverjetna napaka ZVO, da to dopušča. Zahtevamo, da se s to prakso prekine takoj, ob teh spremembah ZVO. V predlaganem Predlogu prihaja do absurda, da se bolj ureja področje toplogrednih plinov, ki niso strupeni (npr. CO2, CH4), kot pa področje strupenih plinov ob požarih.

8. Zahtevamo tudi, da se črta iz ZVO-1 možnost avtomatskega podaljšanja OVD in tudi podaljšanja za nedoločen čas, brez javne razprave. To utemeljujemo z Aarhuško konvencijo, kjer je za vsako tako spremembo, ko gre za okoljsko zadevo, potrebna in nujna javna razprava, tako kot pred izdajo OVD. Podaljševanje OVD je taka pomembna sprememba. Tekom delovanja so se doslej vedno pokazala onesnaževanja po OVD in javnost mora imeti možnost zahtevati strožje normative in večjo pogostnost meritev pa tudi uveljaviti določene kontinuirne meritve. Obenem to utemeljujemo tudi z razvojem tehnike, ki gre hitro naprej in jo je treba uporabiti pri kontroli delovanja proizvodenj tako, da se javnosti dokazuje stopnjo onesnaževanja sproti. Tudi zato je nevzdržno avtomatsko podaljševanje, ki ohranja status quo.

9. Zahtevamo tudi, v odnosu do gradbene zakonodaje, da ZVO postavi obvezno upoštevanje mnenj soglasjedajalcev in ne, kot je zdaj, da so ta neobvezna. Neobveznost vodi zgolj v zlorabe, ki so nesankcionirane in nikoli ne bodo. Namesto tega je nujno upoštevati okoljske zahteve v odnosu do investitorjev. Narava in okolje sta primarna slovenska vira in nepovratne spremembe v prostoru ne smejo biti na njihovo škodo, ker je to obenem tudi škoda za to generacijo in zanamce. Tako se kaotično sekajo gozdovi, uničujejo kmetijske površine, reke in potoki, skratka to vodi v degradacijo slovenskega prostora, kot se je to dogajalo na ”razvitem” zahodu in lahko vidimo kam so prišli. Ker pa obstaja realna in preverjena možnost političnega vpliva na soglasjedajalce, je nujno tudi upoštevati mnenja civilne družbe in njihove argumente. Obenem mora ZVO predvideti tudi denarna sredstva NVO-jem za izdelavo študij, s katerimi lahko vstopajo na istem strokovnem nivoju z investitorji v tehtanje posegov.

10. Zahtevamo nadalje, da se 51.a in 51.b člen (predhodni postopek) dopolnita tako, da je k presoji vabljena tudi javnost. Gre spet za pomembno odločitev glede okolja in zdravja ljudi in po Aarhuški konvenciji ima javnost pravico sodelovati pri tej presoji v predhodnem postopku. Ugotavljamo namreč, da sta se ta dva člena začela zlorabljati tako, da se izključi javnost iz presoj, ki zadevajo njihovo okolje in zdravje. To zlorabljanje je bilo pričakovati in se dejansko izvaja, ker je javnost izključena. Javnost nima nobene kontrole nad temi postopki in vstopa vanje, čeprav bi morala imeti, ker gre za področje okolja in zdravja.

11. Gre za pomembno, celo ključno presojo za prihodnje ravnanje investitorja ali upravljalca do okolja in zdravja ljudi. O tem, ali vlagatelj potrebuje OVS in OVD ni dovolj zgolj presoja in odločitev ARSO, ampak mora ta omogočiti javnosti, da v 30 dneh da pripombe o tem tudi civilna družba v skladu z Aarhuško konvencijo. Veljavni ZVO-1 pa napotuje civilno družbo takoj na pravno pot, kar je nesprejemljivo, saj ji sodelovanje v rednem postopku ni bilo omogočeno.

12. Prav tako je v nasprotju z Aarhuško konvencijo avtomatično podaljševanje OVD za nedoločen čas brez razprave v javnosti. Tekom izvajanja aktivnosti po OVD se prepoznajo pravi vplivi na okolje in zdravje ljudi in nastaja vrsta pripomb javnosti, ki bi jih ARSO moral upoštevati pri obravnavi OVD, ko mu poteče prvo obdobje veljavnosti. Tak primer je Salonit Anhovo, ki mu je bilo OVD po 10 letih avtomatično podaljšano, ne da bi javnost lahko izrazila svoje okoljske in zdravstvene pripombe. Prav zdaj ob poskusu povečanja količin je prišlo vse to do izraza, kar je dokaz, da je avtomatično podaljševanje in celo za nedoločen čas povsem nesprejemljivo. Zato zahtevamo korekcijo člena, ki avtomatizem omogoča, da gre po obdobju veljavnosti OVD ali OVS ponovno v javno razpravo.

13. Nadalje je nujno vnesti določila za področje smradu. Več deset let to pomembno področje onesnaževanja in škodovanja zdravju ljudi ni vsebovano v ZVO. V tem času je prišlo do hudih onesnaževanj na primer pri bioplinarnah. Inšpekcije nimajo podlage za ukrepanje. Ali je to namerno, ne moremo trditi, je pa zelo verjetno.

14. Prav tako je področje hrupa še vedno urejeno v škodo zdravja ljudi, tudi šolske mladine. Zato zahtevamo uvedbo strožjih normativov takoj v teh sredinah. Obenem zahtevamo ugotavljanje in merjenje tudi hrupa izven slišnega področja, ki je še bolj zdravju škodljiv, na primer infrazvok. Tako zahtevamo meritve hrupa tudi brez vseh filtrov, ne le v dB(A), ki ignorira škodljiv hrup pri nizkih frekvencah.

15. S tem v zvezi zahtevamo ustavitev vseh načrtovanj vetrnih elektrarn, dokler se ne uvedejo predpisi za merjenje hrupa vetrnih elektrarn po vsem zvočnem spektru, torej tudi infrazvok in nizkofrekvenčni hrup. Zdaj so taka načrtovanja in morebitna gradnja vetrnih elektrarn brez ustrezne zakonodaje, kar je povsem nesprejemljivo, saj so škodljive posledice hrupa vetrnih elektrarn na zdravje ljudi in živali v svetu dobro poznane in dokumentirane.

16. Znane so tudi že pravnomočne sodne odločitve o razgradnji vetrnih elektrarn zaradi omenjenega hrupa. Prav tako ni predpisa o najmanjši razdalji vetrnih elektrarn do lastniških parcel s stanovanjskimi objekti. Spet smo v brezpravnem področju, na drugi strani pa se načrtuje vrsta vetrnih elektrarn. Inšpekcije spet nimajo nobene osnove za ukrepanje, saj ni zakonodaje. To se je že pokazalo v Dolenji vasi, blizu katere deluje vetrna elektrarna, ki s hrupom škoduje zdravju in počitju prebivalcev. Take elektrarne se načrtujejo z življenjsko dobo 20 in več let in prebivalci so prepuščeni brezpravnemu stanju.to je nujno rešiti v korist prebivalcev v ZVO.

17. Zahtevamo, da se končno uvede v tem zakonu možnost, da javnost lahko naroči na račun države strokovne meritve na področju okolja in zdravja. V obdobju samostojne države gre razvoj v izključevanje javnosti na področju okolja in zdravja. Inšpekcije niso dovolj, kar se je pokazalo v veliko primerih. Če bi bile, bi dandanašnji ne imeli problema onesnažene Celjske kotline. Javnost mora imeti pristojnost neodvisne kontrole vseh tehnologij, proizvodenj in postopkov, ki kakorkoli zadevajo okolje, naravo in zdravje ljudi. Denarna sredstva za tako kontrolo se mora zagotoviti ali neposredno iz državnega budžeta ali pa s koriščenjem evropskih sredstev oziroma s kombinacijo obeh virov.

STA novice / Ministrstvo podaljšalo javno obravnavo predloga novele zakona o varstvu okolja

Ljubljana, 20. februarja (STA) – Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z napovedjo podaljšalo javno obravnavo predloga novele zakona o varstvu okolja do 6. marca. Na predlog je številne pripombe podala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), danes pa še okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green.

Predlog novele zakona, ki naj bi na novo uredil ravnanje z odpadki in proizvajalčevo razširjeno odgovornost, je bil v enomesečni javni obravnavi lansko poletje. Ministrstvo se je sedaj odločilo, da bo tudi za drugo obravnavo na voljo mesec dni.

Najpomembnejše spremembe predlog novele prinaša na področju proizvajalčeve razširjene odgovornosti. V sistemu ravnanja z odpadki določa, da proizvajalci v določenih tokovih za odpadke, ki nastanejo iz njihovih proizvodov, ne bodo odgovorni le finančno, ampak tudi organizacijsko.

Medtem ko v GZS ocenjujejo, da se bo s takšnim “obsežnim in nepreglednim” predlogom po prvih strokovnih ocenah stanje na področju odpadkov v Sloveniji le še poslabšalo, so v Alpe Adria Green kritični do tega, da zakon ne vsebuje ukrepov na področju hrupa, smradu in požarov.

“Novela zakona mora za ključne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi predpisati načine preprečitve teh vplivov,” so izpostavili v društvu. Do požarov zahtevajo ničelno toleranco: “Za vsak požar v obratih in napravah po tem zakonu, ki doseže okolje, zahtevamo inšpekcijsko prepoved obratovanja, sodno izterjavo odgovornosti ter odvzem okoljevarstvenega dovoljenja oz. soglasja.”

V Alpe Adria Green so ocenili, da predlog novele ne ureja vprašanja skladiščenja gorljivih odpadkov in tistih, ki postanejo nevarni odpadki, ko pride do požara. Neurejeno po njihovem ostaja tudi sežiganje ali sosežiganje odpadkov.

Zato v društvu zahtevajo, da novela pri ocenjevanju vplivov na okolje in zdravje ljudi zahteva obvezno upoštevanje širšega prostora, da se črta možnost avtomatskega podaljšanja okoljevarstvenih dovoljenj in možnost njihovega podaljševanja za nedoločen čas brez javne razprave in brez mnenja zainteresirane javnosti.

Na področju ureditve hrupa zahtevajo njegovo ugotavljanje in merjenje tudi izven slišnega področja in brez vseh filtrov. Novela zakona mora po njihovem prepričanju uvesti možnost, da javnost lahko na račun države naroči strokovne meritve na področju okolja in zdravja.

Tako kot v GZS so kritični do odnosa ministrstva do pripomb, ki so jih podali že v prvi javni obravnavi. V GZS so navedli, da je bila večina pripomb prezrtih, v Alpe Adria Green pa bi si želeli zlasti povratne informacije, zakaj določene pripombe niso bile upoštevane.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

Po sledeh izlitja 20 ton neznanega mulja v okolje na Jesenicah


lokacija izlitja - zbirni cener jes

V AAG smo v pričetku meseca decembra 2019 dobili pritožbo, v kateri so prijavitelji navedli, da pristojne službe niso ustrezno ukrepale ob sumu izlitja nevarnih snovi v okolje v obliki skoraj 20 ton neznanega mulja na nabrežini reke Save Dolinke pri zbirnem centru na Jesenicah . Dejanje naj bi se skušalo prikriti s potvarjanjem dokumenta, kaj je v zbirni center sploh prišlo, mulj na brežini pa so pokrivali celo s peskom. Blato naj bi bilo na mesto izlitja pripeljano iz čistilne naprave na Jesenicah. Navedli so tudi, da so zaradi suma storitve kaznivega dejanja uničevanja ali obremenjevanja okolja ( 332. člen KZ-1) o tem obvestili PP na Jesenicah in Medobčinski inšpektorat na Jesenicah, ki sta sicer prišla, vendar nista ukrepala.

AAG vsako prijavo suma onesnaženja okolja vzame zelo resno in v primeru potrditve upravičenosti suma izvede civilni nadzor nad dejanji v zvezi z morebitnim onesnaženjem. V primeru izlitja neznane snovi na območju Zbirnega centra na Jesenicah smo po pregledu prijave in po pogovoru s pričami dogodka ocenili, da na podlagi indicov obstaja upravičen sum onesnaženja okolja, zato smo se odločili za uvedbo civilnega nadzora.

Ugotovitev dejanskega stanja

V okviru Okoljskega centra AAG smo v postopku izvedbe civilnega nadzora opravili naslednje aktivnosti:

– Pridobitev uradnih informacij o dogodku na podlagi zahtevka o pridobitvi informacij javnega značaja od PP na Jesenicah in Medobčinskega inšpektorata Jesenice ( zahtevek z dne 12.12.2019)

– Pogovor s pričami ( prijavitelji) dogodka o razjasnitvi dejanskega stanja ( dne 18.12.2019)

– Primarna analiza nevarnih snovi v odvzetem vzorcu mulja ( rezultati z dne 7.2.2020)

Po prejetju zapisnikov dne 15.01.2020 iz strani PP Jesenice in Medobčinskega inšpektorata Jesenice, smo ugotovili, da se zapisnika razlikujeta

Pri ugotavljanju okoliščin so priče dogodka navedle, da MIR Jesenice kljub njihovi zahtevi ni želel odvzeti vzorca blata, češ da za to ni pristojen.

Na podlagi informacije iz zapisnika policije je AAG pridobil od navedenega v zapisniku vzorec blata in ga na stroške AAG dal v analizo. Analizo so opravili v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Kranju.

Zaključki in predlogi ukrepov

Na podlagi izvedenih aktivnosti pri civilnem nadzoru smo v AAG ugotovili, da je pri omenjenim dogodku izlitja neznane snovi na področju Zbirnega centra Jesenice v Savo Dolinko prišlo do nekaterih znakov onesnaženja okolja, žal pa ne moremo dokazati koliko je to blato dejansko onesnažilo okolje, oziroma Savo Dolinko. Prav tako iz izvedenih aktivnosti ne moremo potrditi domneve, da omenjena snov izhaja iz čistilne naprave Jesenice.

clip_image002

Izrezek analize – celotno analizo hranimo na sedežu AAG

Analiza vzorca blata pri nekaterih težkih kovinah presega mejne ali opozorilne vrednosti, ki so navedeni v Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Tako so opozorilno vrednost po tej uredbi presegle vrednosti svinca in niklja, mejno vrednost pa izmerjena vrednost kroma. Vrednosti kadmija, bakra, cinka ter živega srebra so pod mejno vrednostjo.

Parameter

Izmerjena vrednost

V (mg/kg)

Mejna vrednost (mg/kg suhih tal)

Opozorilna vrednost (mg/kg suhih tal)

Kritična vrednost (mg/kg suhih tal)

Kadmij

047

1

2

12

Baker

36

60

100

300

Nikelj

83

50

70

210

Svinec

130

85

100

530

Cink

160

200

300

720

Živo Srebro

0,51

0,8

2

10

Krom

130

100

150

380

Primerjava izmerjenih vrednosti v odvzetem vzorcu blata ter mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih  za tla

Ker je lokacija odvzema snovi iz okolja neznana tudi ne moremo z gotovostjo opredeliti izvor snovi. Iz zapisnika PP Jesenice izhaja izpoved enega izmed zaposlenih na Jeko d.o.o., ki je omenjeno snov prevažal, in sicer da so snov pridobili pri čiščenju cestnih odtokov. Rezultati analize blata bi taki trditvi lahko pritrdila, saj določeni podatki iz analize kažejo na koncentracijo kovin, ki se izločajo pri uporabi vozil v cestnem prometu. Smo pa v AAG prepričani, da način iztovarjanja takšne snovi ter samo mesto iztovarjanja, kot je bilo to v tem primeru, nista primerna.

V AAG tudi menimo, da bi moral inšpektor Medobčinskega inšpektorata Jesenice upoštevati načelo previdnosti in da ni upošteval 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki govori o pooblastilih inšpektorja. 19. člen zakona ( pooblastila inšpektorja) med drugim določa, da ima pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico:

–       brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev,

–       brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav,

–       opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora,

zato bomo MIR Jesenice na podlagi 73. Člena Zakona o državni upravi  prijavili na Inšpektorat za javno upravo RS.

Vse vpletene v dogodek ( podjetje JEKO d.o.o,  Občina Jesenice) smo pozivali, da v izogib takim dogodkom ter v interesu varovanja okolja in narave v bodoče takšne snovi obravnavajo z večjo mero pozornosti in jih skladiščijo na za to primerni lokaciji. Prav tako smo pozvali Občino Jesenice, da pri opravljanju nalog varovanja okolja v večji meri upoštevajo načelo previdnosti ter da pri izvajanju postopkov ukrepajo skladno s svojimi pristojnostmi.


PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

PO DOSTOPNIH INFORMACIJAH RS NIMA NAČRTA ZA PRIMER EPIDEMIJE IN PANDEMIJE


gorazd

Gorazd Pretnar – član UO AAG

“KAR SMO SLIŠALI IN VIDELI OCENJUJEM KOT BLEF IN MOREBITNO IMPROVIZACIJO.”

Pravočasna prestavitev zimskih počitnic iz februarja na januar bi bistveno zajezila razsežnost kroženja različnih virusov gripe. Stoka pove da cepivo letos ni dobro zadelo antigenov.

Pravočasen ukrep, po moji presoji bi bil, zaprtje vrtcev in in otroci prve triade bi ostali doma. Če to po enem tednu nebi bilo zadosti naj bi ostali doma tudi otroci druge triade.

Tako pa so si najprej med seboj viruse podajali vtčevski otroci in en starš je bil na bolniški. Tudi ta je v naslednjem tednu zbolel, zboleli so tudi starejši sorojenci. Tenu pa seveda sledijo še babice in dedki, ki so vskočili v varovanje bolnih otrok.

Neokužena populacija srednješolcev bo kot izgleda zadnji bazen razširjanja virusa. Zelo verjetno, bodo zimske počitnice pohod virusov gripe ustavile ali vsaj oblažile. Prepričan sem, da si takega varovanja javnega zdravja nihče od nas ne želi. Sposobnost, nesposobnost, neznanje, neodgovornost potrjuje zemljevid in besede so tokrat odveč. Če kdo pričakuje kaj bolj učinkovitega v zvezi s korona virusom se moti, kajti že sedaj je veliko zamujenega. Pohod virusa gripe pa je kar slika kako bo korona virus zakrožil po slovenskem prostoru.

“Oddaja v kateri bi moral povedati moje mnenje na RTV SLO je bila najprej prestavljena in na to odpovedana, zato sem sprejel povabilo drugega medija!”

gorazd - gripa

NAJŠIBKEJŠA TOČKA IN NE BRANJENA ZA VNOS KORONA VIRUSA JE LUKA KOPER.

luka koper

Intelektualni domet do naše ključne šengenske mejne točke pristojnih ne nese. Ne nese, čeprav je bil dogovor EU ministrov, da je te točke potrebno nadzorovati. MZ garnituri v odstopu je za za zdravje Primorcev vseeno. Kljub temu, da gre za največjo šibko točko, Koper ni dobil hitrih testov, čeprav so prostorske in strokovne možnosti na razpolago.

Fotografija osebe Gorazd Janez Pretnar.Fotografija osebe Gorazd Janez Pretnar.

Iz vseh govorov ministra Šabedra in njegove sekretarke je kristalno jasno, v Sloveniji preventivnih ukrepov ne bo, čakamo na vstop novega virusa in potem bomo že kako. takšnih ministrov in sekretarjev ne potrebujemo. Njihova sposobnost je premo sorazmerna z razsežnostjo epidemijo gripe. Govori o pripravljenosti pa verbalna diareja..

UKC Ljubljana: “Če bi imeli množični izbruh, bi se zapletlo”

Vlada v odhajanju se te dni ukvarja predvsem sama s sabo, bo pa na odboru za zdravstvo v torek na zahtevo SDS potekala nujna seja o pripravljenosti Slovenije na novi koronavirus, poimenovan covid-19. Ta je doslej terjal že več kot 1600 življenj, večinoma na Kitajskem, kjer je izbruhnil.

V Sloveniji za zdaj obolelih za novim koronavirusom ni. Minister za zdravje Aleš Šabeder, ki opravlja tekoče posle, je ta teden dejal, da imamo laboratorij za hitro diagnostiko in kapacitete za morebitno epidemijo. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pa so medtem opozorili, da bi nekaj bolnikov s tem virusom na infekcijski kliniki lahko oskrbeli, a če bi imeli množični izbruh, bi se zapletlo. Kot je dejala predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc, v državi ni primerne infrastrukture za izolacijo bolnikov s hudo nalezljivo boleznijo.

Poslanci SDS med drugim predlagajo sklepe, s katerimi bi odbor vladi, ki opravlja tekoče posle, in ministrstvu za zdravje naložil, naj dnevno poročata in seznanjata javnost o morebitnih sumih na okužbo s koronavirusom v Sloveniji, ter naj v roku dveh dni javnosti predstavita načrt aktivnosti v zvezi s sumom okužbe s koronavirusom.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

Jeseniška mega baterija deluje na polno. Poglejte, kako


avtorBORUT HOČEVAR – FINANCE

Podjetje NGEN smo predstavili lani, ko so na območju Acronija postavili največjo baterijo v Evropi. Januarja pa je poslovanje NGEN steklo zares.

Jeseniška mega baterija deluje na polno. Poglejte, kako

Jeseniška baterija je največja v Evropi, a v NGEN so že začeli pripravljati lokacijo za še večjo.  Foto: Borut Hočevar

Januarja je hranilnik energije podjetja NGEN dokončno postal del slovenskega elektroenergetskega sistema. Na Elesovi avkciji tako imenovane sekundarne elektroenergetske rezerve je NGEN dobil 14 megavatov. Začeli so opravljati storitev, ki so jo doslej ponujale samo nekatere konvencionalne elektrarne.

Sodelovanje pri zagotavljanju sekundarne rezerve pomeni, da mora imeti sistem podjetja NGEN 14 megavatov moči na razpolago 24 ur na dan vse dni v letu. Sistem sestavljajo jeseniški 12,8-megavatni Teslin baterijski hranilnik z zmogljivostjo 22,2 megavatne ure in podjetja, s katerimi NGEN sodeluje pri opravljanju storitve za ELES.

Damian-Merlak-Roman-Bernard-5e4055ba5fb6a.jpg

Foto: Borut Hočevar

Lastnika in ustanovitelja NGEN sta podjetnika Roman Bernard (desno) in Damian Merlak, ki je postal znan predvsem zaradi poslov s kriptovalutami. NGEN sta ustanovila maja 2018, postavitev baterije pa smo prvič napovedali v članku Slovenski kriptomilijonar postavlja eno največjih baterij v tem delu Evrope.

Zakaj električno omrežje potrebuje rezerve

Kaj to pomeni? Začnimo z grobim pojasnilom delovanja elektroenergetskega sistema. Proizvodnja in poraba električne energije morata biti ves čas usklajeni. Dovoljena so le minimalna odstopanja. Vendar pa občasno nastanejo večje spremembe, denimo, da se vklopi velik porabnik ali izklopi velik proizvajalec elektrike.

Operater prenosnega sistema ELES zato skrbi, da je neprekinjeno na voljo dovolj rezervnih zmogljivosti, ki se lahko hitro odzovejo na takšne spremembe. Odzivi pomenijo zmanjšanje ali povečanje proizvodnje ali porabe elektrike. ELES zakupi rezervne zmogljivosti na dražbi, tradicionalni ponudniki takšnih storitev so plinske in premogovne elektrarne.

Kako deluje NGEN

Po novem je med ponudniki tudi NGEN. Podjetje jamči, da bo eno leto nepretrgano zagotavljalo 14 megavatov prožnosti oziroma bo na Elesov poziv v dveh sekundah za toliko povečalo ali zmanjšalo porabo električne energije. To lahko naredi s praznjenjem oziroma polnjenjem hranilnika, vendar pa to ni edina pot.

NGEN je namreč oblikoval skupino, v kateri sodelujejo nekateri odjemalci, ki lahko na poziv povečajo ali zmanjšajo porabo večje količine električne energije. NGEN lahko zato polnjenje in praznjenje baterije kombinira s spremembo odjema sodelujočih podjetij in s tem Elesu zagotovi zahtevano spremembo v porabi elektrike.

Število sodelujočih odjemalcev električne energije želijo razširiti, vključiti nameravajo tudi gospodinjstva, pojasnjuje direktor NGEN Roman Bernard. »Spodbuditi želimo čim več uporabnikov električne energije, da se nam pridružijo.«

Tesla-hranilnik-baterija-energija-NGEN-Jesenice-5d9f9b1d56b53.jpg

Foto: Borut Hočevar

Od borze elektrike do umetne ineligence

Model delovanja bo postavljen do poletja, testni projekt pa načrtujejo še v tem letu. NGEN bo tudi za gospodinjstva deloval kot agregator. Povezal bo njihovo zmožnost odziva na potrebe omrežja in upravljal njihov odjem ter nagradil sodelujoče.

Programsko opremo razvijajo sami, nared bo do konca leta. Takšne rešitve ni na trgu. Sistem bo krmilila umetna inteligenca, »UI-robot«, pravi Bernard. Platforma bo povezana z borzo, z optimizacijo rabe električne energije, z aktiviranjem bilančnih skupin. Del mehanizma bo tudi virtualna elektrarna.

Pokazalo se je, da razmišljamo prav, pravi Bernard: »Energetika se pripravlja na vse večji delež obnovljivih virov in prihodnost si težko predstavljamo brez agregatorjev in brez takšnih sistemov, ki bodo podpirali elektroenergetsko omrežje. Marsikdo bo ob tem razbremenjen oziroma se bo vključil v sistem tam, kjer bo zanj najbolj primerno.«

NGEN-Tesla-baterija-hranilnik-5d9f9b1b87263.jpg

Foto: Borut Hočevar

Na poti je že nova baterija

Že ob postavitvi jeseniške baterije so v NGEN napovedali postavitev še enega hranilnika električne energije. Pripravljalna dela za drugo baterijo so že začeli. Postavljena bo v Talumu, v začetku aprila pride v Slovenijo, v omrežje pa bo priključena predvidoma junija. Njena zmogljivost bo 31 megavatnih ur, maksimalna inštalirana moč bo 18 megavatov, dejanska pa 16. Skupna moč baterijskega portfelja NGEN bo 28 megavatov, skupna zmogljivost pa 55 megavatnih ur.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z KANALOM C0


uničevanje mokrišč gradnja co kanala-page-6

Ob zadnjih dogodkih, ko na sporni trasi C0 kanala med Brodom in Ježico prihaja do številnih kršitev, vključno do nezaslišanim polaganjem kanalizacijske cevi v podtalnico v neposredni bližini ribogojnice, kjer je AAG 04.02. 2020 izvedel ekološko patruljo in nadaljevanjem kršitev zasebne lastnine, AAG podaja naslednjo

IZJAVA ZA JAVNOST

1. Tako diletantsko pripravljenega in vodenega projekta Slovenija še ni imela, kot je povezovalni kanal C0 imenovan. O tem so svoje strokovno mnenje v medijih opisali neodvisni strokovnjaki, nazadnje v Dnevniku (Objektiv), sobota 1.februar 2020. V to smer gredo tudi ugotovitve revizije Ministrstva za okolje in prostor. Pri čemer je že dolgo znana ugotovitev, da kanal C0 sploh ni potreben. Sodobne izvedbe kanalov s fekalijami se ne vlečejo kilometre daleč od nastanka, ampak se odpadne vode, polne patoloških bakterij prebivalcev in živali lokalno prečistijo. Mar ni jasno razvidno, da je šlo za nateg evropskih institucij, ki očitno niso dovolj strokovne, na primer JASPERS, da bi to že takoj preprečile? In SDS, svetnik Mirko Brnič Jager je že leta 2016, v dodani točki redne, 15. seje Mestnega sveta, s strokovnimi argumenti opozaril župana na nevarnost kanalizacije v vodonosniku Brod Ježica, ki je glavni vir pitne vode za vso Ljubjano! Tudi Alpe Adria Green na izredno škodljivo traso opozarja že nekaj let.  Že Geološki zavod in hidrogeologi so opozarjali na posamezne nevarnosti za pitno vodo, tudi na potresno nevarnost, ko se lomijo cevi in na dviganje in zalivanje podtalnice za več metrov po višini.

2. Minister Zajc (SMC) izjavlja, da obstaja gradbeno dovoljenje za polaganje ogromnih (1,2 metra premera) cevi kanala C0 za fekalije preko Ljubljanskega polja, vira odlične pitne vode za Ljubljano, proti kateremu ne more nič.  To ne drži! Takega gradbenega dovoljenja (GD) investitor MOL in soinvestitor država Slovenija nimata, ker ne obstaja! Kako to? Ker obstoječe GD ne vsebuje zemljišč kmetovalcev, ki pa so nujno potrebna, če se naj kanal tehnično položi. Ob tem, bi si minister moral pogledat pogodbo o izvedbi del med investotorji, RS in EU pripravljeno na osnovi zavezujočih FIDIC normativov kjer je jasno, da se izvedba ne izvaja po gradbenem dovoljenju temveč po projektu za izvedbo (PZI), ki mora upoštevat vse veljavne predpise RS, torej tudi zakone in Ustavo RS. Tega PZI pa MOL ni nikoli pripravil. Kako to? Temeljni element PZI so natančne geodetske izmere in jasni medlastniški odnosi, če samo to izpostavimo ob stotniji hudih pomanjklivosti, ki sedaj z improvizirano gradnjo podirajo pravno državo in ogrožajo pitno vodo in nepercenljive resurse okolja. Vsakršno ravnanje, ki ga žal podpira minister Zajc, da bi na silo, kot na divjem Zahodu, prekopavali parcele kmetovalcev, je protizakonito. Tudi zato je Državni zbor, na katerega se minister Zajc požvižga, sprejel sklep, da se polaganje kanala C0 čez to območje ustavi. Ne nazadnje so viri pitne vode kot naravni zakladi in zasebna lastnina varovana po Ustavi RS in posegi kogarkoli brez pristanka lastnikov so kriminalno dejanje, ki ga obravnava policija.

3. Postavljamo javno vprašanje, zakaj minister Zajc in njegov glavni inšpektor dr. Matić (SMC) tega nasilja ne ustavita. Zakaj ne gresta brat GD in se na terenu ne prepričata, da je tako kot opisujemo in da gradbenega dovoljenja, ki bi tehnično omogočal vkop kanala, ni?  In na kaj čaka ARSO, ki ga vodi direktorica Kozlovič (SMC). In kaj na vse to pravi stranka moralnega centra SMC?

4. Ali gre vendarle za kriminalno vodenje  projekta s sokrivdo države kot soinvestitorja in improvizacijo od začetka? Na primer, projekt je dobil dovoljenje Zavoda RS za varstvo narave (sokrivec), da investitor lahko uniči gozd, ki je v Naturi 2000, v širini 6 m. Totalno, zradira. In kaj je naredil MOL? Uničil je ta gozd v širini 24 metrov, to je 4 x več. In plačal kazen, briga njega. Tako dela MOL.  Pojdite pogledat, minister Zajc.  In se prepričajte, kako dela investitor. Začetek izkrčenja gozda se nahaja pod avtošolo Ježica. Po tem primeru tudi spoznate, kako široko traso potrebuje izvajalec za vkopavanje cevi. Ne pa 2,8 do 3 metre, kot je široka pot po GD.

5. Dva odbora državnega zbora pa sta opozorila še na pomembno stvar. Gre za dejstvo, da spada to vodovarstveno območje v kritično infrastrukturo. Evropska unija že od leta 2006 razvija obrambne ukrepe, med katere spada tudi pitna voda, še posebej za velika mesta. Izdala je ustrezno direktivo, za mesta nad 100.000 prebivalci se glavni vir pitne vode proglasi za kritično infrastrukturo, kar pomeni še posebno varovanje. Odgovornost za ustrezno zavarovanje nosijo  vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, minister za obrambo Karl Erjavec in minister za okolje in prostor Simon Zajc. Alpe Adria Green (AAG) je že leta 2018 opozorila predsednika države na veliko tveganje za pitno vodo zaradi kanala C0 čez območje kritične infrastrukture. V letu 2019 je poziv ponovila. Do danes brez odgovora! To je slika skrbi za našo obrambno pripravljenost znotraj države. Sprašujemo se, ali res mora civilna družba vse te politike predlagati za kazensko obravnavo. In inšpektorje, ki nočejo ugotoviti, kar lahko vsak vidi, da gradbeno dovoljenje ne omogoča posegov na zasebne parcele, ki so na vodovarstvenem območju in da ustavijo vkopavanje kanala.

Pojavlja pa se tudi zavajanje, češ, da bi ob ustavitvi prišlo do vračila evropskih sredstev. To seveda ni res. Kdor je že kdaj vodil evropske projekte in državni organi to vedo, vsakršne težave tekom izvajanja projekta se dogovorno rešijo. Čim prej, tem bolje. Zdaj seveda namerno zamujamo. Tako zavajanje ima namen izsiljevanja kanala C0 preko vodovarstvenega območja. AAG je pripravljen, s strokovnjaki pojasniti evropskim organom spremembo trase kanala, ki je po vsem povedanem nujna in izvedljiva, ob ohranitvi evropskih sredstev.

Izjava za javnost je bila poslana Državnim organom ter medijem.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa