30. marca, ob 20:30 po lokalnem času, se pridružite milijonom po vsem svetu, da pokažete svojo podporo našem planetu.


letos bo potekala že dvanajsta “Ura za Zemljo (Earth Hour)”, največja prostovoljna akcija na svetu, potekala v soboto, 30. marca, med 20:30 in 21:30 uro. Akciji se lahko pridružite tako, da za eno uro izključite luči.

Earth Hour

Vse se je začelo leta 2007, ko so z ugašanjem javne razsvetljave prebivalci Sydneyja poslali sporočilo svetu, da se moramo zavedati škodljivih posledic ter velikega ekološkega odtisa našega načina življenja. Že dve leti kasneje se je Ura za Zemljo vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot največja svetovna prostovoljna akcija, in rezultati so iz leta v leto boljši.

Letos se bo akcija vodila pod sloganom “Odreši se plastike, izberi naravo”, saj je to problem, ki zahteva čim večjo osveščenost in zavezo ljudi, občin, podjetij in vlad da se na tem področju naredi več.

Aktivna je tudi peticija, o kateri si več lahko preberete na tej povezavi: http://www.wwfadria.org/sl/ne_plastici/

Glavni skupni cilj vseh akcij “Ura za Zemljo” je ozavestiti prebivalce planeta, da moramo bolj začeti gledati na naravne resurse, ki jih trošimo, ter na odtis, ki ga puščamo na planetu, če hočemo, da bodo tudi naši zanamci živeli v čim bolj zdravem okolju!

 

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Neekonomičen in slabo upravljan postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode v IC Laze


 

Varuh za človekove pravice je na svoji spletni strani 28.03.2019 objavil naslednje sporočilo:

Ponovni postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode na območju Industrijske cone Laze pri Kranju teče že dve leti in pol. Posredovanje in predlogi Varuha k pospešitvi aktivnosti v obravnavani upravni zadevi niso bili učinkoviti, zato gre po mnenju Varuha za nespoštovanje načela ekonomičnosti postopka oziroma načela dobrega upravljanja.
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo društva Alpe Adria Green (AAG) glede izvršitve sodbe Upravnega sodišča RS opr. št. I U 1652/2015-7, z dne 23. 6. 2016, s katero je omenjeno sodišče odpravilo sklep Agencije RS za okolje (ARSO) št. 35400-29/2015-4, z dne 16. 7. 2015, in zadevo vrnilo istemu organu v ponovni postopek. Gre za postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode na območju Industrijske cone Laze pri Kranju. 
V obravnavani zadevi je Varuh januarja 2018 opravil vpogled v spis na ARSO. ARSO smo seznanili ugotovitvami ter mnenjem v tej zadevi, in sicer, da gre za izjemno dolgotrajen upravni postopek, zato smo ARSU večkrat predlagali pospešitev aktivnosti.
ARSO nas je nazadnje s svojimi aktivnostmi v tej zadevi seznanil oktobra 2018.
Na podlagi podanih pojasnil smo ponovno ugotovili, da do bistvenega napredka v obravnavani zadevi ni prišlo oziroma organ o njej še vedno ni odločil, prav tako ni možno sklepati, kdaj bi do tega lahko prišlo. Gre torej za izjemno dolgotrajen upravni postopek, ki teče že od leta 6. 7. 2016, ko je bila ARSU vročena sodba Upravnega sodišča RS. Tudi po tem, ko je Varuh januarja 2018 opravil vpogled v spis in po tem, ko je ARSU na podlagi 7. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) večkrat predlagal pospešitev postopka, do bistvenega napredka pri stanju zadeve ni prišlo.

zaradi ind. cone Laze onesnažen potok Sorška reka (Stražišče pri Kranju) - 2017-07-21 18-29-44
Varuh meni, da v obravnavani zadevi ni spoštovano načelo ekonomičnosti postopka, ki je eno temeljnih načel v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). To določa, da je treba postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. Posledično gre za kršitev načela dobrega upravljanja, ki med drugim vsebuje tudi obveznost organa oblasti, da zadeve iz njegove pristojnosti glede na vrsto postopka, ki teče pred njim, obravnava v razumnem roku. Pobudo društva AAG štejemo kot utemeljeno. 7.1-60/2017

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

EU Parlament potrdil prepoved plastike za enkratno uporabo do leta 2021


 

Plastic pollution in ocean environmental problem.

27.03.2019  je Evropski parlament potrdil novo direktivo, ki prepoveduje plastične predmete za enkratno uporabo, kot so krožniki, pribor, slamice in vatirane palčke.

560 poslancev je glasovalo za sporazum s Svetom EU, 35 proti, 28 pa se je glasovanja vzdržalo.

Naslednji proizvodi bodo do leta 2021 prepovedani v EU:

 • plastični pribor za enkratno uporabo (vilice, noži, žlice in jedilne paličice),
 • plastični krožniki za enkratno uporabo,
 • plastične slamice,
 • plastične vatirane palčke,
 • plastične palice za balone ter
 • oxo-biorazgradljiva plastika in posode za hrano in kozarci iz ekspandiranega polistirena.

Nov cilj za recikliranje in več odgovornosti za proizvajalce

Države članice bodo morale do leta 2029 doseči 90-odstotni cilj zbiranja plastičnih steklenic. Plastenke bodo morale do leta 2025 vsebovati najmanj 25 % recikliranih materialov, do leta 2030 pa 30 % teh materialov.

Sporazum tudi krepi uporabo načela odgovornosti povzročitelja, predvsem pri tobaku, z uvedbo razširjene odgovornosti proizvajalca. Ta novi režim bo veljal tudi za ribiško opremo, s čimer se bo zagotovilo, da bodo proizvajalci in ne ribiči tisti, ki bodo nosili stroške pobiranja mrež, izgubljenih v morju.

Zakonodaja prav tako določa, da bi morale biti oznake o negativnih okoljskih učinkih metanja cigaret s plastičnimi filtri na ulico obvezne, tako kot tudi oznake za ostale proizvode, na primer plastične kozarce, vlažilne robčke in higienske vložke.

Evropa ima sedaj – glede na globalno naravo problematike onesnaženja morja s plastiko – zakonodajni model za branjenje in spodbujanje na mednarodni ravni. To je bistvenega pomena za planet.«

Po besedah Evropske komisije predstavlja plastika več kot 80 % morskih odpadkov. Proizvodi, obravnavani v novem zakonu, sestavljajo 70 % vseh predmetov v morskih odpadkih. Zaradi svoje počasne razgradnje se plastika kopiči v morjih, oceanih in na plažah po EU in svetu. Ostanke plastike je mogoče najti v morskih vrstah, denimo morskih želvah, tjulnjih, kitih in pticah, pa tudi v ribah in lupinarjih, kar pomeni, da je prisotna tudi v človekovi prehranski verigi.

Povezava;

Evropska komisija -Plastika za enkratno uporabo: nova pravila EU za zmanjšanje morskih odpadkov

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Po aferah »sendvič« in »maketa« na vrsti še afera »voda«?


Polona Malovrh

Polona Malovrh – DELO

Gorazd Pretnar ( AAG ) in Zeleni zaradi ogroženih vodnih virov 240.000 Slovencev pričakujejo, da premier Šarec ukrepa proti Mojci Gobec, direktorici direktorata za javno zdravje.

Po aferah »sendvič« in »maketa« na vrsti še afera »voda«?

Ker niso vključeni v monitoring vodnih virov, je ogroženih med 130.000 in 240.000 Slovencev. FOTO: Shutterstock

Ljubljana – Mojco Gobec, direktorico direktorata za javno zdravje, Gorazd Pretnar in Zeleni Slovenije obtožujejo odgovornosti, da 240.000 Slovencev ne ve, kakšno vodo pije, saj njihovi vodni viri niso vključeni v republiški monitoring pitne vode. Glede na »korektnost v primerih ‘sendvič’ in ‘maketa’« od premiera Marjana Šarca pričakujejo »enak postopek proti večletni kršiteljici« Gobčevi in ga javno pozivajo, naj »večletni diskriminaciji naredi konec«.
Gorazd Pretnar na pitne vire brez monitoringa in na 240.000 zdravstveno ogroženih Slovencev ne opozarja prvič. To je storil že ob kandidaturi za varuha človekovih pravic. A kot ugotavlja, opozorilo vsem poslanskim skupinam ni zadoščalo, da bi poskušali kaj premakniti.

Odločitev direktorice direktorata za javno zdravje, da 240.000 prebivalcev prikrajša za mikrobiološki in kemijski nadzor nad pitno vodo, ni le nesprejemljiva in v nasprotju s temelji varovanja javnega zdravja, pišeta Pretnar in v imenu Zelenih Andrej Čuš, temveč gre tudi za »eklatantno množično kršitev človekovih pravic«. Čeprav je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano »dobro opremljen, akreditiran s sedemsto zaposlenimi in vrhunsko usposobljen s svojimi laboratoriji v vseh regijah«, naselja s petdesetimi ali manj prebivalci še zmeraj niso vključena v sistem.

Argumenta sta proračun in ustava

gorazd3

Gorazd Pretnar (AAG) in Andrej Čuš pričakujejo »odpoklic« Mojce Gobec.

Pretnarjev argument, zakaj bi morali biti, temelji na proračunskem financiranju republiškega monitoringa in na evropskih direktivah o pitni vodi: »Jasno je treba povedati, da so evropske direktive minimum, kar morajo članice spoštovati. Nihče nam ne preprečuje direktive prilagoditi lastnim potrebam ob hkratnem spoštovanju republiške ustave, ki nedvoumno prepoveduje kakršno koli obliko diskriminacije. Ne moremo se deliti ali biti razdeljeni na tiste, ki jim je skrb za javno zdravje zagotovljena, in pozabiti na druge, ki jim ni.«

Ministrstvo prst usmerja v lokalne skupnosti

image

Mojca Gobec, direktorica direktorata za javno zdravje, ne komentira obtožb na svoj račun. FOTO: PR

Mojca Gobec obtožb na svoj račun do včeraj ni poznala. Nanje neposredno tudi ni odgovorila, je pa pojasnilo, da se v Sloveniji skladno z uredbo preskrba s pitno vodo izvaja v okviru obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, posredovalo ministrstvo za zdravje (MZ). To prst usmerja na lokalne skupnosti, ki da so po pravilniku o pitni vodi prebivalce manjših sistemov, ki niso vključeni v program državnega monitoringa, dolžne poučiti o varnostnih ukrepih  pred škodljivimi učinki onesnažene pitne vode. »Če obstaja utemeljen sum, da v takšnih vodovodih pitna voda predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi, mora lokalna skupnost prebivalcem takoj posredovati priporočila za ravnanje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje,« sporočajo z MZ.
Občine se sicer trudijo, da bi z javnimi vodovodi preskrbovale čim večji delež prebivalcev, pravijo na MZ, na območjih, kjer ni javnega vodovoda, pa se izvaja lastna preskrba s pitno vodo (zasebni vodovodi) oziroma samopreskrba. To je glede na naravne danosti v Sloveniji in način poselitve pričakovano, dodajajo.

Različni podatki o ogroženih

Kakovost pitne vode v Sloveniji in tudi notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode ter spremljanje stanja, to je državni monitoring pitne vode, ureja pravilnik. Državni monitoring zagotavlja spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih, ki zagotavljajo več kot povprečno deset kubičnih metrov vode na dan ali oskrbujejo več kot 50 oseb.
Iz podatkov letnih poročil o kakovosti pitne vode v Sloveniji ministrstvo ugotavlja, da se delež uporabnikov pitne vode, ki niso vključeni v javno preskrbo s pitno vodo in niso vključeni v državni monitoring, postopno zmanjšuje. A njihovi podatki o številu uporabnikov – to je približno 130.000 – se od podatkov Zelenih razlikujejo za skoraj polovico.

Ministrstvo naročilo analizo

Kljub temu da pravilnik ne predvideva monitoringa za manj kot 50 prebivalcev, je MZ v okviru ciljno-raziskovalnega programa v 2017 naročilo analizo podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne preskrbe s pitno vodo, ki bo končana še letos.
Na njihovi podlagi bo MZ predlagalo ustrezne spremembe predpisov na področju celovitega obvladovanja in spremljanja kakovosti pitne vode. To pa pomeni, da bo zdravje 130.000 oziroma 240.000 Slovencev vsaj še eno leto dnevno ogroženo.
Zeleni in Pretnar pričakujejo, da bo vlada z uredbo čim prej zagotovila mikrobiološki in kemijski nadzor nad pitno vodo v okviru republiškega monitoringa za vse prebivalce Republike Slovenije. Če odziva ne bo, se bodo po mnenje o diskriminaciji obrnili na ustavno sodišče, pri tem pa upajo, da se jim ne bo treba obrniti še na evropsko sodišče za človekove pravice.

Povezava:

Učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Skrite analize s črnega odlagališča


 

Špela Kuralt

Špela Kuralt – Delo

Ministrstvo za okolje piše, da tla parcele, ki jo je treba sanirati, niso onesnažena, Boris Šuštar pa se takim navedbam le smeji.

Skrite analize s črnega odlagališča

Marca lani so na črnem odlagališču začeli z analizami, čeprav so že imeli analize civilnih iniciativ. Z novimi analizami dokazujejo, da zemlja ni onesnažena in da je nasutje nenevaren odpadek. FOTO: Brane Piano/Delo

Celje – Zadnje analize tal na parceli v Bukovžlaku naj bi po navedbah ministrstva za okolje in prostor (MOP) pokazale, da tla niso onesnažena. Analize nočejo pokazati, saj bi to lahko »porušilo zaupanje med državo in komisijo«. Sodišče EU je pred štirimi leti zahtevalo sanacijo območja, zemljo so v Bukovžlak vozili z območja Stare cinkarne, ki velja za najbolj onesnažen del države. Boris Šuštar iz Civilnih iniciativ Celja (CIC) se analizam MOP smeji.
Podjetje Irgo Consulting je kot pogodbeni izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije marca lani začel delati na črnem odlagališču v Bukovžlaku. Glavne raziskave je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano kot podizvajalec, leta 2014 pa Erico Velenje. Kaj je nova analiza pokazala, so na MOP strnili: »Vse raziskave v letih 2015–2018 kažejo, da geološka tla v podlagi nasutij na tej parceli niso onesnažena oziroma da vrednosti opazovanih parametrov v geoloških tleh ne presegajo vrednosti po uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. Za nasutja so bile izvedene ocene nevarnih lastnosti odpadkov in analize so pokazale, da gre v tem primeru za nenevarne odpadke.« Dodali so, da je vpliv nasutij na tej parceli, na katere se nanaša sodba Sodiša EU, na podzemne vode zanemarljiv, čeprav je stanje podzemnih voda na tem območju slabo.

Zahtevali smo vpogled v raziskavo, vendar so nas na MOP zavrnili: »Gre za odprt postopek kršitve, v tem času veljajo posebna pravila glede razkrivanja dokumentov. Ti se ne razkrivajo, saj lahko škodijo preiskavi, ogrozijo nemoten potek preiskave ter porušijo zaupanje med državo in evropsko komisijo.« Sodba je bila sicer izdana že pred skoraj štirimi leti, lani je komisija Sloveniji, ker odlagališča še ni sanirala, izrekla zadnji opomin pred novo tožbo. Na MOP so zapisali, da so bila »poročila in opozorila, vezana na velikost in nevarnost onesnaženja za tla in podzemno vodo, s katerimi so razpolagale pristojne službe evropske komisije pred izrekom sodbe leta 2015, močno pretirana«.

image

Parcelo bodo sanirali ne glede na sodbo sodišča, saj gre za nezakonito odlagališče. FOTO: Brane Piano/Delo

Resen komentar ni mogoč

Boris

Boris Šuštar CIC – AAG

Slovenijo so komisiji zaradi Bukovžlaka naznanile CIC, potem ko so same plačale analizo zemlje. Ta je pokazala močno presežene kritične vrednosti bakra, svinca, cinka, arzena, kadmija in kroma. Tudi zato predstavnik CIC Boris Šuštar analize MOP ne more resno komentirati: »S takimi navedbami me MOP lahko le nasmeji. V štirih vzorcih smo ugotovili, da so bile presežene vrednosti devetih od desetih težkih kovin. V sodbi je pisalo, da gre za odpadke iz Stare cinkarne, ki pomenijo visoko nevarnost za okolje in zdravje ljudi! Takšne izjave MOP so zato v funkciji tega, da jim ni treba nič narediti.«
Vzorce za analizo pred enajstimi leti je vzel Inštitut za okolje in prostor Cvetke Ribarič Lasnik, analizo pa opravil kanadski laboratorij. Ribarič Lasnikova se ob novih analizah MOP sprašuje, ali je sanacija sploh nujna: »Želela bi videti celotno študijo oziroma raziskavo od vzorčenja do rezultatov. Če ti navoženi odpadki ne slabšajo kakovosti tal po uredbi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, potem tam lahko ostanejo.«

Fotografija osebe Boris Šuštar.

“Nenevarni” odpadki na področju ilegalne deponije v Bukovžlaku po mnenju MOP-a, kjer je analizirano več kot 700mg/kg ARZENA, kritična vrednost je 55mg/ kg!!!! Vse skozi se trudijo minimalizirati onesnaženje po količini in vsebnosti strupenih in rakotvornih snovi!!!

Fotografija osebe Boris Šuštar.

Pristojni trdijo, da te strupene snovi niso s področja stare Cinkarne pri CIC imajo veliko slikovnih dokazov in pričanj, da so vozili strupene odpadke iz področja rušenja stare Cinkarne.

Sanacija bo

Razlike v analizah zemlje na MOP ne komentirajo. Parcelo bodo za okoli 2,8 milijona evrov sanirali, saj gre za črno odlagališče. Še prej pa mora država pridobiti zemljišče. To je zdaj v lasti Mestne občine Celje, ki o brezplačnem prenosu lastništva na državo še razmišlja, dveh fizičnih oseb iz Dramelj ter treh podjetij – Agro Bika Marjana Kovača, sicer tudi direktorja Kmetijske zadruge Celje (vpis v zemljiško knjigo mu je urejal odvetnik Bojan Šrot, celjski župan), ter podjetij Agro Fin in Agro Plus, ki sta v lasti družbe Tuš Nepremičnine. Pogoj za sanacijo je pripravljen občinski podrobni prostorski načrt, ki naj bi ga sprejeli do konca leta. Kaj na tem območju načrtujejo, z občine ne odgovarjajo

Povezave:

OCENA ONESNAŽENOSTI TAL NA OBMOČJU BUKOVŽLAKA

CELOTNO OKOLJSKO POROČILO ZA PODROČJE CELJSKE KOTLINE

 

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode


Računsko sodišče je na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) revidiralo učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 (v nadaljevanju: obdobje, na katero se nanaša revizija). Vire pitne vode v Sloveniji predstavljajo predvsem podzemna vodna telesa (v Sloveniji jih je 21), ki jih napajajo različna površinska vodna telesa (teh je v Sloveniji 155). Za dolgoročno ohranjanje virov pitne vode so zaradi medsebojne povezanosti pomembna vsa, tako podzemna kot tudi površinska vodna telesa.

Računsko sodišče je podalo mnenje, da je bilo ministrstvo pri dolgoročnem ohranjanju virov pitne vode delno učinkovito. Pri tem je upoštevalo, da je ukrepanje na področju ohranjanja virov pitne vode odvisno tudi od drugih akterjev, na primer vlade, drugih ministrstev in lokalnih skupnosti.

Povezava na celotno infografiko

Ugotovilo je, da ministrstvo z izvajanjem državnega monitoringa večinoma pridobiva ustrezne podatke o količinskem in kakovostnem stanju podzemnih in površinskih vodnih teles. Stanje voda, ki ga ocenjuje vsakih 6 let, je bilo ocenjeno kot slabo za 3 od 21 podzemnih vodnih teles in za večino površinskih vodnih teles. Računsko sodišče je izpostavilo pomanjkljiv monitoring globljih vodonosnikov podzemnih voda. Izpostavilo je tudi dejstvo, da z monitoringom ni mogoče zajeti vseh snovi, ki lahko obremenjujejo vode zaradi človekove dejavnosti.

Ministrstvo je identificiralo glavne vzroke, zaradi katerih bi lahko bilo v prihodnosti ogroženo količinsko stanje ali kakovost voda. Ugotovilo je pomemben vpliv človekove dejavnosti na vse podzemne vode in skoraj vse površinske vode, količine onesnaževal, ki obremenjujejo vode, pa ostajajo podobne preteklim obdobjem. Računsko sodišče je opozorilo, da so dejanske obremenitve voda lahko tudi večje od ocenjenih, saj ministrstvo o njih nima popolnih podatkov. Prav tako ministrstvo ni povsod zagotovilo primerljivosti podatkov o obremenitvah voda s preteklimi obdobji. Računsko sodišče je prikazalo vpliv onesnaževanja (presežene mejne vrednosti pesticidov in nitratov) na kakovost pitne vode na enem primeru – v Dravski kotlini. Pri tem je izpostavilo pomen ohranjanja podzemnih virov pitne vode, saj je njihovo onesnaženje izredno težko sanirati, tudi skozi več generacij.

Računsko sodišče je preverilo podatke o izvajanju več skupin ukrepov, ki so namenjeni zmanjšanju obremenjevanja voda, in sicer na področju določanja vodovarstvenih območij, zmanjševanja nitratov iz kmetijskih virov, čiščenja komunalnih odpadnih voda, zmanjševanja hidromorfoloških obremenitev voda in izvajanja inšpekcijskega nadzora nad obremenjevanjem voda. Ugotovilo je, da je ministrstvo le delno spremljalo in poročalo o izvajanju ukrepov, saj je prejelo le del poročil ministrstev in organov, ki so odgovorni za izvajanje. Glede na dostopne podatke je ocenilo, da izvajanje ukrepov ni zadostno, zato obstaja velika verjetnost, da do konca 6-letnega načrtovalskega obdobja na področju upravljanja z vodami (torej do leta 2021) ne bodo izvedeni, kot je predvideno.

Računsko sodišče je od ministrstva zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe v povezavi z onesnaženjem podzemnih voda z nitrati in atrazinom. Ministrstvu je podalo tudi več priporočil za izboljšanje učinkovitosti na področju dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode.

Vir: Računsko sodišče RS

Pripis AAG: AAG pozdravlja odločitev Računskega sodišča RS, vendar nikjer nismo zasledili, da obravnavali  tudi onesnaženja pitne vode na vojaškem vadbišču Poček.

Povezava:  Vodni vir za 23.000 prebivalcev je le eden

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save


Alpe Adria Green  je 14,03,2019 na MOP v zakonitem roku poslal pripombe in predloge na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (v nadaljevanju Zakon).

Povezana slika

Pripombe AAG: 

1. V skladu z Strategijo prostorskega razvoja (2004) se energetski objekti ne smejo obravnavati samo iz vidika energetike, ampak iz vidika celovitega razvoja Slovenije.

Zato v celoti nasprotujemo Zakonu.

2. V Sloveniji imamo še druge dejavnosti in gospodarske panoge (turizem in drugo), ki jim samo obravnava energetike, kot, da je sama sebi namen, škodujejo. Dejstvo je, da HE reke in potoke uničijo. Naše stališče je, da so obstoječe hidroelektrarne (HE) dovolj za danes in za naslednjo generacijo, ki naj odloči katere reke in potoke naj se še uniči zaradi še neznanih potreb.

3. Smatramo, da je treba izdelati alternativne rešitve za probleme, ki jih vidita vlada in državni zbor.

4. Preden se pristopi k načrtovanju novih HE, naj se javnosti razgrne možnosti za povečanje moči obstoječih HE in za zmanjšanje porabe elektrike. V Zakonu tega soočenja ni, zato je nesprejemljiv.

5. Zakon, kakršen je v osnutku predlagan, je brez CPVO (celovite presoje vplivov na okolje) nesprejemljiv za javno obravnavo in ga zato zavračamo, ter zahtevamo, da se ga umakne iz postopka. Hkrati je na ta način kršena slovenska (na primer 40.člen ZVO-1) in evropska zakonodaja. Odgovornost za sodne postopke s tem prevzema pripravljavec tako invalidnega osnutka Zakona.

6. V Sloveniji se je razpaslo sprejemanje zakonov za investicije in spremljajoče aktivnosti pozidave prostora mimo rednih postopkov in mimo upoštevanja Aarhuške konvencije, ker se ne upoštevajo predpisani postopki. Zato bomo prisiljeni opozoriti evropske organe na to kršitev.

7. Prav tako je kršena zakonodaja ob podeljevanju koncesije ZVO-1 in sicer 164.člena, kjer se zahteva izpolnjevanje okoljevarstvenih pogojev. Ker CPVO ni izdelan, tudi ti pogoji manjkajo. Gre tudi za področja Nature 2000, kjer zdaj že vsak odločevalec misli, da se lahko krši.

8. Za podeljevanje koncesije je treba uporabiti javni razpis. Ni nam poznano in v Zakonu ni omenjeno, da bi ta bil izveden.

9. Zakon zavaja javnost, ker ima v naslovu Spodnjo Savo, v resnici pa gre za celotno, tudi srednjo in zgornjo Savo. Tako zavajanje je kaznivo, saj gre za možnost povzročitve velike škode po KZ-1.

10. Ena od takih velikih oškodovanj je dvig nivoja vode na Ljubljanskem barju in drugod zaradi HE v bližini Ljubljane. Že zdaj so tam poplave. Tudi zato je Zakon povsem nesprejemljiv.

11. Točka 1.2. Zakona navaja, da so upoštevani ”Predpisi, ki urejajo to področje.” To je spet kaznivo zavajanje javnosti, saj nista upoštevana ZVO-1 in ZON.

12. V 2. členu se omenja HE Mokrice, ki je s stališča varstva narave in kmetijske zemlje povsem nesprejemljiva.

13. Točka 3. in 4. omenja oceno finančnih posledic, pri čemer je razvidno, da finančne sheme ni in je podeljevanje koncesije izvedeno na pamet z naključnimi viri. Med temi podnebni sklad ni pravi naslov, saj Slovenija lahko izpolni odstotke OVE na druge načine. Alternative pa niso prikazane in študijsko obdelane.

14. Dodatno kaznivo dejanje je izjavljanje v Zakonu, da ”predlagani zakon vključuje spremembe, ki nimajo posledic na okolje”. Uničenje celotne Save ali le načrtovanje iz pozicije moči, je kaznivo dejanje, saj ni zakonodaje, ki bi to predpisala.

Prvi pohod v Ljubljano za obrambo Mure!


Spoštovani prijatelji, Društva ZMM in somišljeniki!

Po zadnjih dogodkih, ko nas državne institucije od vlade do ministrstev in raznih uradnikov dobesedno hočejo vleči za nos, slepomišijo in se sprenevedajo, potem ko je koalicija s figo v žepu podpisala pogodbo in samo obljubljala zaščito reke Mure, potem ko na vladi niti ne obravnavajo uredbe, ki jo je predlagal minister Leben, da se prekliče koncesija za izgradnjo HE na Muri, je mera polna. V priponki prilagamo tudi zadnji dopis predsedniku vlade.

reka Mura

V petek 22. marca gremo v Ljubljano in bomo tam jasno in glasno povedali, da je dovolj tridesetletnega šikaniranja prebivalcev na SV delu Slovenije. Prebivalci ob Muri od Šentilja do hrvaške meje moramo tej noriji narediti konec enkrat za vselej.

Če bomo stopili skupaj oblast mora popustiti. Zahtevamo samo svoje pravice in ničesar na škodo drugih.

Za začetek naj povem, da je akcija stekla. Seznanite in pridobite čim več, vsaj pet somišljenikov iz vsakega društva. Seveda pa so dobrodošli tudi ostali simpatizerji. Organiziran bo brezplačen avtobusni prevoz, vsak udeleženec dobi za prvo silo en sendvič, pa tudi nekaj tekočine bomo vzeli zraven. Sicer pa gremo na »pohod«, zato je lahko v nahrbtniku tudi kaj za pod zob in žejo.

Odhodi avtobusov iz Murske sobote, Ljutomera, Radgone, Trat in Mariborav petek 22.marca ob 7 uri zjutraj. Predvidoma ob pol enajstih dopoldan se zberemo pred parlamentom, se nato sprehodimo do poslopja vlade RS in nato zopet nazaj. Predvidoma od 12 ure do 13:30 ure »prosto po Prešernu« in ob 14 uri vožnja proti domu.

Prijatelji, ki se nam boste pridružili v Ljubljani, prosim prav tako sporočite na naš mail (zd.mojamura@gmail.com) okvirno število.

V imenu vseh, ki se že trideset let srčno zoperstavljajo »posilstvu« naše reke Vas prosim vzemite si en dan časa ZA MURO, zase in predvsem za naše naslednike. STOP ELEKTRARNAM – ČAS JE ZA ZDRAVLJENJE RANJENEGA POREČJA!

PROSIM, da zaradi lažje organizacije prevoza do nedelje sporočite predvideno število rezervacij oziroma potnikov na mail naslov zd.mojamura@gmail.com Za vse dodatne informacije sem vedno na voljo na št 041 244 221, kontakt na Tratah je Muzej norosti 031 238 877 (info@muzejnorosti.eu), za Mursko Soboto Tadej Törnar 040 585 717, za Ljutomer Lončarstvo Žuman 041 515 979.

Se vidimo v Ljubljani. Predsednik ZD Moja Mura Samo Tuš

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Nevarnosti 5G mobilne in brezžične tehnologije


5g-spekter-1-300x300

5G je naslednja generacija mobilne in brezžične tehnologije. Kot najpomembnejša rešitev v komunikacijah, ki zagotavlja hitrejše hitrosti (do 100-krat) in večje prenosne zmogljivosti za prenos ogromne količine podatkov, ki jih bo ustvaril internet stvari, avtomobili brez voznika, pametna mesta Množica antene je morda potrebna za delovanje 5G, zlasti za srednje do visoke frekvence.

Uvedba 5G predlaga dodajanje frekvenc v mikrovalovnem spektru v nizke (0,6 GHz – 3,7 GHz), srednji (3,7GHz – 24 GHz) in visokofrekvenčne frekvence (24 GHz in višje) za hitrejše komuniciranje. V nekaterih primerih bo vključevala višje frekvence milimetrskega vala, ki se še nikoli niso uporabljale za internet in komunikacijsko tehnologijo.  Milimetrski valovi so med 30 GHz in 300 GHz in te višje frekvence ne potujejo daleč in so blokirane s strani zgradb, zato bodo morali sistemi z visokimi pasovi uporabiti gosto mrežo fiksnih anten na vsakih 300 metrov in notranje sisteme. Ti bodo nameščeni na svetilke (nove svetlobne ulične luči), palice in celo pod jaške.

Trenutno ima na Irskem pet ponudnikov mobilnih in internetnih storitev prostor na območju 3.6GHz , ki je opredeljen kot primarni pas, primeren za uvedbo 5G v Evropi.

Tehnologija 5G, na primer telekomunikacijski sistemi 2G, 3G, 4G, ni imela predtržnih testov za dolgoročne učinke na zdravje, čeprav bodo ljudje nenehno izpostavljeni temu nadaljnjemu sevanju.

OPOMBA: 5G ni isto kot 5GHz.     5G pomeni tehnologijo 5. generacije in bo uporabljal različne frekvence, kot je navedeno zgoraj. 5GHZ je eden od dveh frekvenčnih signalov (kot tudi 2.4GHZ), ki se uporabljata v vaših značilnih brezžičnih usmerjevalnikih / modemih wifi – ki jih lahko izklopite ali onemogočite!  5g-mobile-network-je-različno-od-5ghz-wifi /

Trdili so, da bo dodajanje teh frekvenc sevanja 5G že tako kompleksni kombinaciji brezžičnih frekvenc prispevalo k negativnemu izidu javnega zdravja tako z vidika fizičnega kot tudi duševnega zdravja.

Prav tako niso bili upoštevani vplivi obstoječega sevanja RF na okolje. 5G bo močno povečal sevanje mikrovalov in milimetrskih valov v našem okolju in bo škodljivo vplival na divje živali in drevesa.    5G bo znatno povečala izpostavljenost radijskim elektromagnetnim sevanjem RF-EMF, ki je že dokazano, da je škodljiva za ljudi, živali in okolje.

Tako kot 5G na zemlji, se načrtuje, da bo v vesolje postavljenih 20.000 satelitov . Namen tega je popolnoma pokriti zemljo v brezžičnem sevanju. OneWeb – odštevanje do zagona

5G bo znatno povečala izpostavljenost radijskim elektromagnetnim sevanjem RF-EMF, ki je že dokazano, da je škodljiva za ljudi, živali in okolje.

 

Septembra 2017 je   bila Evropska komisija 5G pritožba , ki jo je podpisalo več kot 180 znanstvenikov in zdravnikov iz 35 držav, predložena Evropski komisiji, ki je zahtevala moratorij na povečanje celičnih / mobilnih anten za načrtovano širitev 5G. Zaskrbljenost zaradi posledic večje izpostavljenosti sevanju na zdravje vključuje možne nevrološke vplive, neplodnost in rak.

»Podpisani znanstveniki in zdravniki priporočamo moratorij na uvedbo pete generacije, 5G, za telekomunikacije, dokler znanstveniki, neodvisni od industrije, ne raziščejo potencialnih nevarnosti za zdravje ljudi in okolje. 5G bo bistveno povečal izpostavljenost radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem (RF-EMF) na vrhu 2G, 3G, 4G, Wi-Fi itd. Za že vzpostavljene telekomunikacije. Dokazano je, da je RF-EMF škodljiv za ljudi in okolje… “   PREBERITE POROČILO TUKAJ

Leta 2018 se je začel mednarodni poziv Stop 5G v vesolju in na zemlji, ki ima do danes več kot 26.000 podpisov znanstvenikov, zdravnikov, gradbenih biologov, inženirjev, državljanov itd. Https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

Tveganja 5G vključujejo:

 • Poškodbe oči – sive mrene, poškodbe mrežnice
 • Hudo znojenje
 • Poškodbe kože
 • Motnje imunskega sistema
 • Presnovne motnje
 • Nevrološke motnje
 • Puščanje krvno možganske pregrade
 • Poškodba sperme
 • Povečano tveganje za nastanek raka
 • Kolaps populacije insektov, osnova hrane za ptice in netopirje
 • Rast bakterijske odpornosti in bakterijskih premikov
 • Poškodbe rastlin in dreves

5G_1

Milimetrske valovne dolžine (pri visoki intenzivnosti) so bile uporabljene v vojaških aplikacijah v aktivnih sistemih zanikanja (nesmrtonosno orožje za nadzor množice). https://ehtrust.org/key-issues/5g-networks-iot-scientific-overview

Nekatere raziskave o netermičnih učinkih so pokazale, da milimetrske valovne dolžine ciljajo na celične membrane in imajo neugodne biološke učinke kot tudi klinične učinke, kot so katarakte, spremembe imunskega sistema in fiziološki učinki na srce in krvni tlak. Betzalal in sodelavci (2018) so dokazali, da lahko žleze znojnice, ki so ovite strukture v zgornjih slojih kože, delujejo kot antenski sprejemnik za valovne dolžine 5G sub-THz pasu. Če se ne ustavi, lahko pride do resne eksplozije bolezni.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok


 

Alpe Adria Green je podal naslednje pripombe na drugič javno razgrnjen dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok:

1. AAG vstopa v postopek sprejemanja Odloka2 v skladu s 153.členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), saj deluje v javnem interesu na področju okolja in narave v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in zahteva vlogo stranskega udeleženca v postopku in argumentirano nasprotuje umestitvi načrtovane vetrne elektrarne v prostor občine Loški Potok in s tem tudi Odloku2, kar dodatno argumentiramo v nadaljevanju.Zahtevamo, da se Odlok2 umakne iz obravnave v delu, ki zadeva načrtovanje in gradnjo vetrne elektrarne.

2. Odlok2 krši sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (krajše: SD OPN Loški Potok 1) ( UL RS 44/2016) in sicer 5. člen (izhodišča) in sicer (1) in (3) odstavek, ker ne sledi načelom trajnostnega razvoja, ampak jim nasprotuje in jih krši, prav tako Odlok2 degradira naravno in bivalno okolje (kar je razvidno tudi iz dveh fotografij):

(1) Občinska razvojna vizija in njena uresničitev temelji na usmerjanju dejavnosti v prostoru na način, da ustvarjajo najve­čje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja.

(3) Prostorski razvoj Občine Loški Potok bo sledil načelom trajnostnega razvoja.

3. Odlok2 je pripravljen v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (UL RS 76/04) (SPRS), zato ga je potrebno umakniti iz obravnave. SPRS že na začetku daje obvezne osnove prostorskega načrtovanja. Odlok2 krši te osnove. Nekaj teh osnov smo izpisali v dokaz (med tekstom se sklicujemo na Odlok2):

I IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE

(1) Nacionalni prostor je osnova za razvoj naroda in vsega prebivalstva države, za krepitev samobitnosti, za preudarno izkoriščanje prostorskih potencialov ter za ohranitev krajinske pestrosti in naravnih kakovosti. Regionalne posebnosti so osnova za doseganje lokalne, regionalne in mednarodne prepoznavnosti.

Odlok2 z načrtovanjem vetrne elektrarne grobo krši to izhodišče in cilj

prostorskega razvoja Slovenije, saj bi ga v primeru uresničitve močno degradiral

naravno kakovost in krajinsko pestrost. Vetrna elektrarna je škodljiv industrijski

tujek v tem prostoru.

(2) Prostorska strategija upošteva zahteve po zagotavljanju in varstvu kakovosti okolja. Ohranjanje narave, varstvo prostorske identitete in kulturne dediščine ter varstvo in izboljšanje kvalitete bivalnega in delovnega okolja so temeljne razvojne zahteve, ki jih prostorska strategija vključuje kot sestavni del usmerjanja prostorskega razvoja.

Odlok2 krši to izhodišče, saj ruši tako ohranjanje narave, kot prostorsko

identiteto ter kulturno dediščino pa tudi poslabšuje kvaliteto bivalnega okolja,

kot temeljne razvojne zahteve.

(3) Slovenija je kot članica Evropske unije integrirana v širši evropski prostor in je del evropskih prostorsko-razvojnih procesov. Slovenija sprejema in upošteva usmeritve širše družbene skupnosti za vzdržni prostorski razvoj.

Odlok 2 krši načelo vzdržnega prostorskega razvoja z namero po postavitvi

vetrne elektrarne v neurbaniziran, nedegradiran prostor narave in kulturne

krajine, z namero, da ga degradira. Obenem Odlok2 postavlja osebni, ozek interes

pred javnega, kar je nesprejemljivo in škoduje tudi prihodnjim generacijam. Tudi

zato je potrebno Odlok2 umakniti.

4. V gradivu Obrazložitev in utemeljitev (februar 2019) (v nadaljevanju Gradivo) skuša poseg v prostor opravičiti s tistim delom Strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki navaja energetske objekte. Iz tehničnih podatkov takih vetrnih elektrarn (VE), iz fizike izkoriščanja vetra in obstoječe prakse edine take VE je jasno razvidno, da je tak nezanesljiv vir elektrike nepomemben in povsem nadomestljiv z drugimi viri oziroma omrežjem.

5. Dodatno k temu je dokaz vsebovan v Gradivu, stran 27, točka 9.4.9, kjer se kot pozitivna lega parcele navaja tudi bližina ”elektroenergetskega daljnovoda”. Iz tega je sklepati, da bi bila VE priključena na ta daljnovod. To pa pomeni, da dejansko VE ni potrebna, saj bi bil njen prispevek v žice prej moteč in tudi nepotreben. Skratka planirana VE ni potrebna in je odveč in strošek zanjo negospodarno ravnanje, verjetno tudi kaznivo in investicija popolnoma zgrešena.

6. V Gradivu v točki 9.4.1. je v prvem odstavku zavajanje prebivalstva, ki je kaznivo, da gre za izboljšavo energetske oskrbe in v nadaljevanju omenja VE, torej, če bi bila zgrajena vetrna elektrarna. Izboljšava energetske oskrbe na ta način ni niti gospodarna niti ne pomeni izboljšave, pač pa nasprotno od tega, to je poslabšanje. Oskrba z električno energijo se izvaja s pomočjo omrežja, ki se napaja s 24/7 elektrarnami, torej s stalnim virom, ne pa s kaotičnim po vetru. Električno omrežje vsebuje tudi elektriko iz obnovljivih virov – iz hidroelektrarn. Poleg tega je izmerjeno, da VE, ki je dimenzionirana na maksimalno moč 1 MW, v resnici v povprečju daje samo med 15 in 20% elektrike na leto. Obenem je tudi njena moč lahko samo 20 kW namesto teoretičnih 1.000 kW.

7. V Gradivu je omenjena Karta vetrnega potenciala, ki pa nima recenzije in kot taka ne more biti podlaga za postavitev VE. Ni omenjeno, kako so bili pridobljeni podatki za karto, ki so lahko tudi netočni, saj ni omenjeno, da bi bile meritve opravljene od akreditirane institucije. Tako so lahko kakršnikoli rezultati prirejeni oziroma ponarejeni za potrebe ugodnejšega prikaza na Karti vetrnega potenciala. S tem je povezan sum in dvom o vetrnem potencialu, na katerem pa ves Odlok2 sloni. Tudi zaradi tega je Odlok2 nesprejemljiv in naj se v tem delu umakne iz postopka.

8. Odlok2, vključno z obrazložitvenim gradivom (Gradivo) je nesprejemljiv, ker ne daje alternativ k tej VE. S tem je nekvaliteten in neprimeren za javno razpravo, saj javnosti ne seznani z možnimi drugačnimi rešitvami nekega problema. Tudi zato je treba Odlok2 umakniti iz javne razprave.

Obenem omenjanje splošnih energetskih aktov nima neposredne veljave za konkreten primer VE v Odloku2, saj hoče uvesti, kot že omenjeno, nekvaliteten in nezanesljiv in občasen (kadar veter primerno piha) vir elektrike, namesto kakovostnega in zanesljivega kot je primarno pomembno po Energetskem zakonu. Z VE ne morete napajati ničesar brez omrežja oziroma noben stroj, priključen na vetrno elektrarno ne bo delal kot je treba, celo bi prišlo do okvar.

9. AAG tudi nasprotuje predlaganemu Odloku2, kerstrokovne podlage niso bile objavljene. Javnost tako sploh ni informirana, zakaj so te spremembe potrebne. Poleg tega ni vključen podatek o lastništvu Op506, ki je povrh vsega še del večje parcele, na meji s sosednjo občino, katere mnenja tudi ni v gradivu (bi moralo biti), saj vpliv vetrne elektrarne (VE) sega tudi v sosednjo občino. Občina ne more, po Ustavi RS uzurpirati prostora, ne da bi opredelila lastništvo. Odlok2 ne vsebuje soglasij ali nasprotovanj lastnikov. Domnevati je, da Op506 kot del parcele 2098 k.o. Retje-Kočevje ni javno dobro, ampak zasebna lastnina. Pri tem tudi ni navedeno, kdo je nosilec posega, za koga se spreminja OPN. Ali je nosilec tudi lastnik Op506 ter tudi celotne parcele? Ali je Op506 zdaj zazidalni del parcele, torej gre za spremembo namembnosti iz K2 v zazidalno zemljišče?

10. Odlok2 spreminja namensko rabo zemljišča oziroma prostora, zato ne velja 53.člen ZPNačrt, kakor se trdi v obrazložitvi Odloka2. Postavitev vetrne elektrarne je nepovratna sprememba prostora, gre za velik in globok betonski temelj in izravnavo zemljišča ter nasutjem in seveda več deset metrov visok steber, na vrhu katerega je generator in vrteči del turbine pa še za elektro postajo je potreben prostor. To je industrijski objekt na kmetijski zemlji, s škodljivim vplivom na ljudi in živali izven meja parcele, ki pa nima strokovne obdelave. To je povsem druga raba prostora in zemljišča.

Dokaz sta fotografiji degradacije kmetijskega zemljišča in kulturne krajine za podobno vetrno elektrarno (do 1 MW).

clip_image002[14]clip_image004[14]

11. AAG obenem zastopa javni interes tudi po Zakonu o graditvi objektov (GZ), katerega namen je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov (2.člen/1). V 2.členu, druga alinea je javni interes opredeljen kot:

(2) Za javni interes iz prejšnjega odstavka se štejejo predvsem varnost objektov, spoštovanje načela enakih možnosti, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine, spodbujanje trajnostne gradnje, skladnost umeščanja objektov v prostor, arhitektura kot izraz kulture, evidentiranje, uporabnost, učinkovitost, kakovost objektov in njihova usklajenost z okoljem v njihovem celotnem življenjskem ciklu.

Načrtovana vetrna elektrarna krši varnost objektov, krši načela varstva okolja, načela ohranjanja narave, krši varstvo voda, krši varstvo kulturne krajine, je netrajnostna gradnja, je neskladna v prostoru, je izraz nekulture in je neusklajena z okoljem v njenem celotnem življenjskem ciklu. Vse naštete kršitve niso javni interes. Tudi zato AAG nasprotuje načrtovani vetrni elektrarni in Odloku2.

12. AAG ugotavlja, da predlagani gradbeni inženirski objekt vetrna elektrarna (VE) nazivne moči do 1 MW, načrtovana v neurbaniziraninaravni kmetijsko kulturni krajini ne ustreza javnemu interesu, navedenem v GZ, saj je v vseh pogledih industrijski objekt, ki bi s postavitvijo na omenjenem prostoru nepovratno pomenil izgradnjo industrijske cone z vsemi povezanimi gradbenimi deli, cestnim dostopom, dodatno opremo in elektro povezavami ter ograjo. Prav tako nima nobenega pomena v energetskem pogledu za Slovenijo, TEŠ 6 zaradi te vetrne elektrarne ne bo zmanjševal svoje proizvodnje in s tem ogljikovega dioksida, vnaša zniževanje kvalitete elektrikezaradi vetra, ki je kaotičen pojav (fiasko vetrnih elektrarn v Nemčiji je dokazana, nedavno objavljeno v Delu ali pa na povezavi:

http://www.epaw.org/echoes.php?lang=en&article=n609

in finančno ter gospodarsko škodo za Slovenijo, saj se subvencije izvozijo v državo proizvajalko vetrnih elektrarn (predvidoma Nemčijo), namesto, da bi se denar porabil za domača delovna mesta pri izdelavi proizvodov, ki prispevajo k zmanjševanju ogljikovega dioksida. Stalnih delovnih mest pa te avtomatske vetrne elektrarne tudi ne potrebujejo (primer VE Razdrto, do 1 MW). Tudi zato AAG nasprotuje načrtovani vetrni elektrarni in Odloku2.

13. AAG nadalje ugotavlja, da Odlok2 in načrtovanje vetrne elektrarne krši 18.člen GZ/ (1) odstavek, ki predpisuje, da ”objekti ne smejo ogrožati zdravja ljudi ali povzročati čezmerne obremenitve okolja.” Strokovno in empirično je ugotovljeno po vsem svetu, da vetrne elektrarne ogrožajo zdravje ljudi in povzročajo čezmerne obremenitve okolja.Večletno delovanje vetrnih elektrarn (navaja se 20 let življenjske dobe VE) poškoduje notranje organe zaradi pulznega infrazvoka in nizkofrekvenčnega hrupa, tako ljudi kot živali. Vplivno območje je vsaj 5 km.Prizadeta naselja občine Loški Potok pa so bistveno bližje (Mali Log in druga). Prihaja tudi do deformacij organov pri živalih in ljudeh, kar si lahko ogledate na predavanju dr. Pereire, ki se že 30 let ukvarja s tem področjem hrupa, ki ni lasten samo vetrnim elektrarnam. Nastaja tudi sum za možne deformacije človekovega fetusa med nosečnostjo, kot se je to že zgodilo pri živalih. Nujno je tu uporabiti previdnostno načelo po Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1). Tudi zato AAG nasprotuje načrtovani VE in Odloku2.

14. Zaradi tega hrupa imamo že sodno prakso, ko so določene vetrne elektrarne morali podreti, ker je škodoval prebivalcem in je bilo to v postopku na sodišču dokazano (npr. na Portugalskem).

15. AAG zahteva, da se zaradi naštetih predvidljivih vplivov izdela okoljsko poročilo oziroma celovito presojo vplivov na okolje (CPVO) za spremembe OPN.

16. Navajamo povezavo na predavanje dr. Pereire v Ljubljani, 25.maja 2018, kot dokaz za naše trditve (dokazov v svetu pa je še veliko več). VE torej v letih obratovanja škodujejo zdravju prebivalcev in živalim, česar proizvajalci vetrnih elektrarn še niso uspeli ovreči:

https://www.youtube.com/watch?v=sa2_dqLDmGk slovenska verzija

https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE angleška verzija

17. Načrtovana VE, omenjena v Odloku2 bi nadalje kršila zakon o ohranjanju narave (ZON) in ZVO-1 tudi iz razlogov, ki jih navajamo v naslednjih odstavkih.

18. Op506 se nahaja v območju neposrednega in daljinskega vpliva na posebno varstveno območje (območje Natura 2000) Kočevsko (SI3000263 in SI5000013), ki je določeno z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000, Urad. list RS št. 49/04,110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13- odl.US, 3/14 in 21/16).

19. Odlok2 (SD OPN 2 Loški Potok) je ocenil tudi Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana (Zavod) in v prvem mnenju poudaril, da bodo spremembe, vsebovane v Odloku2 ”pomembno vplivale na območja pomembna za biotsko raznovrstnost (ekološko pomembno območje Kočevsko in Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri).” Ker Zavod ni označil smeri vpliva (je bil neprofesionalen), torej ali bodo vplivale spremembe v Odloku2 pozitivno ali negativno, naj poudarimo, da gre za izrazito negativne vplive, kar dokazujemo v drugih točkah. Vsa nadaljnja mnenja Zavoda pa niso relevantna, ker ni priložil strokovne študije za svoje delno spremenjeno mnenje. Te tudi ni v gradivu za javno razpravo pa bi morala biti. Zavod ne sme delati na pamet, torej brez strokovnih podlag.

20. V območju vpliva se nahaja večje število varovanih rastlinskih vrst (mahovi) in živalskih vrst (hrošči, metulji, dvoživke, ptice, netopirji, velike zveri) ter habitatnih tipov. Neposreden vpliv vetrnic za proizvodno električne energije je opredeljen za vse vrste ptic, netopirjev in velikih zveri, daljinski vpliv pa na ujede in netopirje. Postavitev vetrnih elektrarn na območje EUP Op506bi imela negativen vpliv na lastnosti in cilje varovanih območij ter na njihovo celovitost in povezanost. Spremembe SD OPN2 Loški Potok (Oldok2) bi znatno vplivale na območja, pomembna za biotsko raznovrstnost (ekološko pomembno območje Kočevsko in Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri) in dokončno uničile življenjski prostor ogroženih in zaščitenih živalskih vrst na tem območju.

21. Odlok2 in postavitev VE bi kršila več mednarodnih konvencij in sporazumov o zaščiti narave, ki jih navajamo v nadaljevanju. Slovenija se je k zaščiti življenjskega okolja avtohtonih živalskih vrst zavezala med drugim tudi s pristopom in podpisom mednarodnih konvencij in sporazumov o zaščiti narave:

a) Bernske konvencije (Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov – Theconvention on theConservationofEuropeanWildlifeandNaturalhabitats), sprejeta v Bernu leta 1979. Slovenija jo je ratificirala leta 1999.

b) Bonske konvencije (Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali – Theconvention on theConservationofMygratorySpeciesofWildAnimals – CMS), sprejeta v Bonnu leta 1979. Slovenija jo je ratificirala leta 1998.

c) Sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (Agreement on theConservationofBats in Europe – EUROBATS). Sprejet je bil leta 1991. Slovenija ga je ratificirala leta 2003.

Država Slovenijaje zavezana, da v celoti spoštuje podpisane konvencije in se po njih tudi ravna. Načrtovani poseg neposredno posega v določilakonvencij, ki se jih v konkretnem primeru z neupoštevanjem neposredno krši.

22. Navedbe Odloka2 o varstvenih usmeritvah med gradnjo in v času izvajanja posegov so povsem zgrešene in napačne, saj ne upoštevajo dejanskega življenjskega cikla živali, ki živijo na tem področju. Navedbe, da živijo in opravljajo svojo največjo aktivnost (zgolj) v času razmnoževalnih aktivnosti in vzreje mladičev, kar naj bi veljajo od začetka marca do konca junija, so prav tako napačne. Zlasti zaščitene živalske vrste, ki so avtohtone na tem območju, predvsem rjavi medved, koti svoje mladiče v brlogihmed zimskim mirovanjem.V širši življenjski prostor jih z brloga povede ob ugodnih vremenskih razmerah in za vsakoletni zarod nenehno skrbi skozi vse leto. Pogosto ob tem vodi mladiče tudi iz prejšnjega legla, kar dodatno kaže na neprestano skrb in nego zaroda skozi celotno (več) letno obdobje. V svojem življenjskem okolju ne prenese stresnih dejavnikov in posegov ter tako korenitih sprememb življenjskega okolja.Omejevanje obdobja varovanja zgolj na nekaj mesecev je v celoti strokovno napačno. Obstaja nevarnost, da v izogib pulznemu infrazvoku in nizkofrekvenčnem hrupu (živali v divjini so bolj občutljive) medved bolj pritisne proti naseljem, kar bi škodovalo prebivalcem in obiskovalcem.Še bolj občutljiva je skoraj povsem izumrla živalska vrsta ris, ki se jo s trudom in naporom različnih deležnikov poskuša ohraniti in tudi ponovno naseliti na ta področja.

23. Navedbe o varstvenih usmeritvah med obratovanjem so še posebej škodljive za omenjene vrste, saj dovoljujejo pobijanje ujed in netopirjevin v ničemer ne preprečujejo nastanka nepopravljive ekološke škode na živih bitjih in njihovem življenjskem prostoru, ki gnezdijo in prebivajo na omenjenem širšem področju.Nastala ekološka škoda bi bila ponavljajoča, trajna in nepopravljiva. Če na primer VE pobije enega od staršev orla, propade gnezdo. Ta so izjemno redko posejana in to pomeni iztrebljenje te ptice iz širšega območja.

Navedba, da ”V primeru opažanj, da so zaradi delovanja vetrne elektrarne trki z netopirji ali pticami pogosti, naj se o tem obvesti ZRSVN.” je izjemno škodljiva in cinična, ker podpira pomore zaščitenih živalskih vrst. Vnaprej se ve iz svetovne prakse, da bi do poboja ptic in netopirjev zanesljivo prišlo in nihče ne bi 24 ur šotoril pod VE in zbiral kadavre ali poškodovane ptice vozil na zdravljenje v veterinarsko bolnico.

24. Nameravani poseg bi zavestno trajno razvrednotil in uničil del slovenskega podeželja in krajineter grobo posegel v življenjsko okolje in zdravje ljudi ter tod živečih ogroženih in zavarovanih živalskih vrst. Odlok2 in postavitev VE bi bilo izredno netrajnostno dejanje, v škodo nam in našim zanamcem ter razvrednotenje kulture naroda.

25. Odlok2 in postavitev VE bi bila tudi v nasprotju s konceptom trajnostnega turizma in strategijo razvoja turizmaSlovenije in bi mu močno škodovala na območju občine Loški Potok in v sosednjih občinah.Tudi zato AAG nasprotuje Odloku2 in VE. Navajamo več dejstev o bistveno pomembnejši gospodarski panogi za občino, in taka je usmeritev države, kot pa je vetrna elektrarna.

26. Umeščanje vetrnih elektrarn je v nasprotju s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 in 2021 – 2025, ki ju pripravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in katerih strateška vizija je: “Slovenija je zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in osebno zadovoljstvo”.

V podkrepitev naši trditvi navajamo nekatere ključne elemente, ki sestavljajo vizijo slovenskega turizma:

»… zelena butična

Ø Poudarek je na slovenski zeleni izkušnji v vseh fazah potrošnikovega potovanja.

Ø Visoka kakovost doživetij za obiskovalce.

Ø Občutek butičnosti v času počitnikovanja v Sloveniji.

za zahtevnega obiskovalca

Ø Turisti z izbranim okusom – razpoznavnost edinstvenosti doživetij – zelena, aktivna, zdrava.

Ø Zahtevnejši gostje, ki iščejo raznolike in zadovoljujoče izkušnje, drugačne od masovnega turizma in netrajnostnih konceptov.

ki išče notranji mir

Ø Občutek notranjega miru in obujeno počitniško zadovoljstvo,

Ø Poudarek na mirnem okolju – “dih jemajoči” razgledi, krajinska slika, neokrnjena narava in kulturne lepote, gorski vrhovi, jezera, reke, obala ipd.

Ø Poudarek na varnem okolju.

ki išče osebno zadovoljstvo

Ø S preživljanjem počitnic v Sloveniji obiskovalec občuti koristi na osebni ravni: zadovoljstvo, izpolnitev, samospoznanje, navdih, sprostitev, dobro počutje ter nova spoznanja.«

Eden izmed strateških razvojnih konceptov turizma na državni ravni do leta 2025 je Varstvo okolja in slovenska zgodba aktivnosti v naravi, ki navaja:

“Bogate naravne in kulturne ter družbene raznolikosti, ki jih Slovenija lahko ponudi, so ena od najpomembnejših prednosti in dajejo Sloveniji nesporno konkurenčno prednost. Jasno je, da mora vlada postaviti omejitve glede aktivnosti, ki lahko povzročijo degradacijo okolja, mora pa tudi zagotoviti trajnostno rabo naravnih in družbeno-kulturnih virov, izboljšati naravno in izgrajeno dediščino s smiselno interpretacijo, izboljšati stanje degradiranih virov ter spodbujati sodelovanje posameznikov in skupnosti pri oblikovanju inovativnih razlag glavnih atrakcij in destinacij skozi pripovedovanje zgodb. Smiselna uporaba zgodb in razvoj slovenskih posebnih con/destinacij ter kulturne in druge dediščine nadgrajujejo slovensko podobo zelene, zdrave, naravne in butične destinacije.”

Poudarjena je torej raznolikost Slovenije ter geografska majhnost, ki pa omogočata, da postanemo izkustveno bogata turistična država z visoko vrednostno turistično filozofijo pri načrtovanju razvoja – skratka poudarek je na trajnostnem, butičnem turizmu, ki je možen tudi v najbolj odmaknjenih in skritih delčkih Slovenije. Kmalu bo neokrnjena narava v sodobnem svetu tako redka, da bo dragocena sama po sebi, zato se je treba projektov (tudi postavljanja vetrnih elektrarn), ki grobo in trajno degradirajo okolje, v največji možni meri izogibati in jim nasprotovati, ker povzročajo večkratno gospodarsko škodo.

Vetrne elektrarne s škodljivimi vplivi na zdravje ljudi in živali, ki jih v tujini precej dobro poznajo, bodo turiste odvračale od dopustovanja v njihovi bližini, odbijajoč pa je že sam pogled na orjaške vsiljivce v naravnem okolju, saj se ne ujema z okusom in preferencami ciljne skupine turistov, na katero se osredotoča strategija.

Ne nazadnje, vetrnih elektrarn, ki sicer povzročajo velike motnje v dobavi in nizki kvaliteti elektrike, je v Evropi veliko in veliko je nasprotovanj zaradi škodljivega hrupa in razvrednotenja krajine ter uničenja narave in kulturne krajine.

Navajamo povezavo na EPAW (European Platform AgainstWindfarms),

http://www.epaw.org/ ,

kjer je povezanih na stotine civilnih iniciativ proti postavljanju vetrnih elektrarn. Tako množičnega nasprotovanja določenim energetskim in industrijskim objektom svet še ni videl. Izogibanje branju in uporabi strokovnih gradiv v Sloveniji, ki jih vsebuje spletna stran, samo pomeni, da bi nekateri, vključno s strici na Ministrstvu za infrastrukturo in MOP, še naprej amatersko (beri koruptivno) Sloveniji vsiljevali vetrne elektrarne.

Med drugim najdemo tudi stališče italijanske južne Tirolske, da pri njih ne bo vetrnih elektrarn, ker gradijo na turizmu (povezava).

http://www.epaw.org/documents.php?lang=en&article=no1

Tujci radi pridejo v Slovenijo, kjer teh industrijskih objektov v naravi skoraj ni (le dve), ni specifičnega, za zdravje škodljivega hrupa, ni uničenja krajine in razgledov brez industrijskih objektov sredi narave. Tu je naša priložnost za delovna mesta in dobre zaslužke za mlade in starejše. AAG podpira tak turizem in zato nasprotujemo Odloku2 in VE.V OPN (75.člen) je tudi sicer predvideno pospeševanje turističnega razvoja občine.

27. AAG nasprotuje novemu 1.a odstavku: ”Gradbeno inženirske objekte je možno graditi do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi.” in zahteva, da se črta oziroma Odlok2 v celoti umakne iz obravnave. Odmik od parcelnih meja je običajen in pomemben zaradi zmanjšanja motenj na mejaških parcelah.

28. AAG tudi zahteva, da se vetrno elektrarno kvalificira kot zahteven inženirski objekt v tej in vsaki drugi obravnavi.

29. AAG zahteva črtanje 6.člena Odloka2 v celoti. Člen predvideva vetrno elektrarno, ki bi povzročala gospodarsko škodo in škodovala zdravju ljudi in živali, kot smo zgoraj utemeljili.

30. AAG se tudi ne strinja z mnenjem ZRSVN, niti NIJZ, ki kaže na nepoznavanje problematike vetrnih elektrarn in njihovem škodljivem vplivu na ljudi in živali ter z mnenjem MOP o črtanju CPVO. AAG tudi opozarja, da gre pri načrtovanju VE za brezpravno stanje, saj ni predpisa o minimalnem odmiku VE od naselij in bivališč, niti predpisa o merjenju hrupa iz industrijskih objektov in naprav v infrazvočnem in nizkofrekvenčnem območju (meritve dB linearno, ne pa zgolj dBA), kjer je hrup (vibracije, ki vnašajo spremembe v organizmih) bistveno višji v dB enotah, kar potrjujejo meritve (glej predavanje dr. Pereire). Če ni predpisa tudi inšpekcije ne morejo opravljati svojega dela, kar pa ni sprejemljivo in tudi zato je treba Odlok2 v zvezi z vetrno elektrarno umakniti iz postopka sprejemanja.

Zato Odlok2 nima vseh zakonskih osnov za načrtovanje vetrne elektrarne, ki je industrijski objekt, ki ima dokazano škodljiv vpliv na ljudi in živali, kar smo tudi dokazali.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!