V Moravčah odpirajo nove okoljske fronte


avtor

BORUT HOČEVAR – Finance

Podjetje Termit ne bo moglo v roku dopolniti vloge za okoljevarstveno soglasje, Moravčani pa se bodo lotili reševanja kamnoloma Industrije apna Kresnice, opravili analizo vode in rib ter sodelovali pri analizi Termitovega odkopa.

MORAVČE

Foto: Alpe Adria Green – AAG sodeluje kot stranski udeleženec v postopek izdaje OVS za poseg: Predelava odpadkov na lokaciji Termit d.d. , nosilcu nameravanega posega Termit d.d, Moravče.

»Pričakujem padec vloge Termita za okoljevarstveno soglasje za 125 tisoč ton odpadkov na leto,« nam je povedal župan Moravč Milan Balažic.

Kakšen padec?

»Arso je januarja prvič postavil Termitu takšne ekološke pogoje, ki bi morali sicer že veljati. Prepričan sem, da jih Termit ne bo mogel izpolniti v enem mesecu, kolikor ima časa. Pričakujem, da to okoljevarstveno soglasje ne bo izdano, potem pa bomo izpodbijali okoljevarstveno soglasje za sto tisoč ton odpadkov na leto, da omejimo Termitovo delovanje na najmanjšo možno škodo za naše okolje,« je razložil Balažic.

Spomnimo, glavni izdelek moravškega Termita je kremenov pesek. Župan Balažic pa je pred nekaj tedni Termit obtožil, da je na območju nekdanjega odkopa Drtija zakopal nevarne odpadke.

Kaj pravijo v Termitu?

»Od Arsa smo 11. februarja prejeli poziv k dopolnitvi vloge za okoljevarstveno soglasje. Dopolnitve so precej kompleksne, zato jih še nismo dokončno preučili, nanašajo pa se na natančnejšo oceno obstoječega stanja,« je pojasnila Alenka Pavlin iz moravškega podjetja.

»Tako za odgovore kot tudi za vložitev vloge za podaljšanje roka imamo 30 dni časa od datuma prejetja. Ključni razlog, zaradi česar odgovora ne moremo poslati v tako kratkem roku, je v tem, da po našem razumevanju Arsova zahteva po natančnejši oceni obstoječega stanja vključuje tudi vzorčenje z izvedbo vrtin ter analize, kar pa je nemogoče opraviti v 30-dnevnem roku,« je še pojasnila Pavlinova.

Balažic pa je napovedal še dve akciji.

Sredi marca bodo Moravčani predstavili dve analizi: vode in rib. Analizo rib so naročili, »da bo jasno, kaj je z izcednimi vodami in, ali so ribe užitne«.

»Pokazalo se bo, kaj se dejansko izceja iz deponije.«

Lotili pa se bodo tudi reševanja težav zaradi kamnoloma Industrije apna Kresnice: »V kamnolomu dnevno razstreljujejo, kamnolom pa je točno na območju največjega vodnega zajetja. Moravška dolina dobiva od tam 70 odstotkov vode in samo majhna nesreča, malo izcedka ali razstrelitev, ki bi onesnažila, in celotna dolina bi ostala brez vode. Kamnolom bo treba zapreti, ker ne sodi v vodovarstveno območje.«

Moravški vodovod se sicer napaja iz več vrtin, vendar: »Termit in kamnolom onesnažujeta našo vodo, zato je večinoma izdatno klorirana. Vanjo se stekajo organske snovi iz deponije Termit in iz kamnoloma Dešen. To je isti problem, rešiti je treba oboje.«

»Tesno bomo sodelovali z državnimi organi, to je prava pot, da se dolina ekološko očisti,« je napovedal župan Moravč.

V sredo bodo na občini predvidoma sprejeli deklaracijo o čisti moravški dolini. Balažic je zatrdil: »Deklaracija bo zavezala vse politične faktorje k strogemu spoštovanju visokih ekoloških standardov. To pomeni razvoj doline po tej poti in konec umazane dejavnosti.«

Dodal pa je še: »Ključno je, da se začne monitoring na deponiji Drtija. Država je obljubila, da pride skupina strokovnjakov, ki bo izkopala, kar je na deponiji zakopano. Minister Leben je obljubil, da bomo lahko sodelovali predstavniki občine in lokalni prebivalci. Priče bodo lahko pokazale, kje je kaj zakopanega. Prič pa je kar nekaj.«

Predstavniki Moravč se bodo sestali z ministrom prihodnji mesec, je napovedal Balažic.

Povezava:

AAG je podal zahtevo na ARSO za vključitev v postopek izdaje OVS za poseg: Predelava odpadkov na lokaciji Termit d.d.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Razočarani zaradi odgovorov


Vilma Stanovnik – Gorenjski Glas

Na zboru krajanov sredi januarja v Stražišču so sprejeli več sklepov ter čakali odgovor kranjske občine, ki pa je Civilno iniciativo za zeleno Stražišče razočaral. Na občini pojasnjujejo, da načrtujejo postopno reševanje problemov in da nimajo čarobne paličice.

Stražišče – Poročali smo o zboru krajanov prejšnji mesec v Stražišču, kjer so občini naložili opredelitev do sklepov. Ti so se nanašali na urejanje kanalizacije, na reševanje težav s cesto oziroma gradnjo obvoznice, na problematiko, povezano s podjetji v Industrijski coni Laze, pa tudi na nadzor glede odpadnih voda in zraka. Na občini so predloge krajanov preučili ter jih o njih obvestili.

Marko Špolad

Marko Špolad – član UO AAG

»Izpolnitev ključnih sklepov so zavrnili, kar nas je v Civilni iniciativi (CI) za zeleno Stražišče neprijetno presenetilo. Utemeljitve stališč v skladu z 81. členom statuta Mestne občine Kranj so za nas nesprejemljive in pomenijo resen odklon od vitalnih interesov Strašanov,« so minuli konec tedna zapisali v sporočilu za javnost in pojasnili, da jih skrbi takšen odziv občine, ki pomeni nadaljevanje dialoga slepega in gluhega. »Jasne zahteve po celostni ureditvi, ki ne more biti poceni, so bile preslišane,« pravi predstavnik Civilne iniciativne za zeleno Stražišče Marko Špolad in dodaja, da odgovori mestne uprave žal nadaljujejo politiko izvršenih dejstev. »Ker v CI nanjo nikdar nismo pristali, lahko zgolj počakamo na presojo upravnega sodišča,« dodaja Špolad. Kot je znano, je namreč Alpe Adria Green (AAG), Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, lani novembra na upravno sodišče vložilo tožbo proti Upravni enoti Kranj zaradi odprave gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze in gradnjo priključka s črpališčem v Stražišču.

»Malo sem razočaran, da CI opravlja z občino v medijih, namesto da bi komunicirala direktno. Za konstruktivno rešitev tako zapletene stvari je potrebno sodelovanje dveh strani. Seveda pa tudi države in vpletenih podjetij, saj ima občina sama zelo omejene tako pristojnosti kot tudi sredstva,« pravi kranjski podžupan Janez Černe in dodaja, da so v sicer birokratsko suhoparnem odgovoru na sklepe zbora krajanov predstavljene pristojnosti in zmožnosti občine na kratek rok. »Vseeno se nova občinska oblast pri tem ni ustavila, ampak se aktivno posvečamo tej problematiki. Zavedamo se problema in ga nikakor ne jemljemo z levo roko. Pozvali smo ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, da se oglasi v Kranju, da obiščemo Laze in mu na licu mesta predstavimo problematiko. Prek njih upamo na večjo aktivnost agencije ARSO in na očiščenje zakopanega odlagališča. Prav tako smo se z Gasilsko-reševalno službo Kranj dogovorili za izvedbo gasilske vaje v maju,« tudi pravi podžupan Janez Černe in dodaja: »Če bi imeli čarobno paličico, bi industrijska cona izginila prvi dan. Želimo si konstruktivnega sodelovanja s CI, ki pa nikakor ne bo stekel brez njihove pripravljenosti na dialog. Za zaupanje in konstruktiven dialog sta potrebna dva.«

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

»Vprašajmo raje, kaj ni narobe. Vse je narobe!«


Jelka Sežun – revija ZARJA

Vas je ob škandalu s poljskim mesom spreletela zoprna misel, kakšne nevarnosti nam uvažajo, pa za to večinoma niti ne vemo? Kaj pa tale, še strašnejša misel: kaj vse preži na nas – in nam potencialno streže po življenju – doma? V domnevno varnem zavetju? Kaj nam, na primer, priteče iz pipe in konča v naši juhi, kaj priteče izpod prhe in konča v naših pljučih.? O tem smo se pogovarjali z mikrobiologom in ekologom dr. Gorazdom Pretnarjem. Ki pravi, da se oglaša kot »zainteresirana in zaskrbljena strokovna javnost«. Zelo zaskrbljena, se je pokazalo.

gorazd

Gorazd Pretnar – član UO AAG

In sva se začela pogovarjati … o legioneli. Res mislite, da že vse vemo o njej? Da zares razumemo, kako nevarna je v resnici in kako se je učinkovito znebiti? Legionela, pravi dr. Pretnar, »je sistemski primer, ki zajema tako rekoč vse, od politike, javnega zdravja do laboratorijev, ki testirajo, upravnikov in direktorjev hotelov, šol, vrtcev itd. To je krasen primer, kako po istem kopitu ne funkcionira ne hrana ne pitna voda, praktično nič. Odkritja in škandali, ki se v tej verigi pojavljajo, recimo pri hrani od vil do vilic, v zdravstvu spet na drug način, vse to pride na dan zaradi insiderja, žvižgača ali novinarjev ali pa morda kakšne nevladne organizacije. To pomeni, da v družbi funkcionirajo samo te tri točke, drugo pa ne.

Če se o nečem ne govori, potem to ne obstaja, če pa se že govori, obstaja samo tam, kjer je omenjeno, torej v bolnišnicah. Seveda pa je to daleč od resnice. Zdravniki redko posumijo na legionelo v akutni fazi, ki je podobna gripi ali prehladu, opazijo jo šele, ko je človek že intubiran, ko se borijo za njegovo življenje. Nato obvestijo epidemiologa, ta gre na teren zaslišat svojce, kje se je oboleli gibal, nato pokliče vzorčevalce iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki vzamejo vzorce na tistih mestih, kjer se je oboleli nahajal. Tu se v slovenskem prostoru krog zapre.«

Nenavadni primer obmorskega hotela. Takole se je začelo, poroča: »V enem izmed tukajšnjih hotelov smo imeli primer, ko so imeli tisoč legionel na liter. In tu je zdaj cela zmešnjava, en dober koktajl neznanja, politike, nesledenja novim znanstvenim izsledkom in indolence. Hotel so hiperklorirali, čez dobrih 6–7 dni smo naredili vzorčenje in zdaj ni bilo več tisoč legionel na liter, temveč 4500 na liter. Poklical me je direktor in rekel, z vašim laboratorijem mora biti nekaj narobe. Klorirali smo, pa jih imamo zdaj več kot prej, to ni logično! Takrat sem se začel bolj posvečati legioneli, saj se je tudi meni zdelo nelogično.«

Ker, domnevamo, niste strokovnjaki za legionelo, je najprej potrebno malo uvoda: »Legionela ima svojo naravno logiko. Med evolucijo, ki je vzporedno tekla za ljudi in za legionelo, se ta nikoli ni odločila, da bo človek njen gostitelj ali eden od gostiteljev, v katerem bi se naselila, razmnoževala in razširjala naprej. Legionela torej ni prenosljiva s kašljanjem in kihanjem.

Legionela se v naravi obnaša podobno kot v človeških pljučih. Dokler smo vodo pili še iz vaških vodnjakov ali iz zajetij, legionela ni povzročala takih problemov kot zdaj. Ko pa smo v hišah hoteli čedalje več udobja – poleg ogrevanja še toplo vodo, tuš, itd. –, smo naredili nov ekosistem, nov prazen prostor. Legionela v naravi ne živi zgolj samostojno kot nekatere druge bakterije, povezana je z amebo, tej se namreč v naravi pusti požreti. Za amebo je tipično, da nima svoje oblike, ker jo ves čas menjava, kadar se prehranjuje, s svojim telesom oblije tisto, kar hoče imeti na krožniku, v našem primeru legionelo, in tako nastane prebavni mehurček. Pomembno je vedeti, da ima ameba dvoslojno membrano, prebavni mehurček pa prav tako.

V človeških pljučih, to je mesto okužbe z legionelo, je veliko pljučnih makrofagov, ki se gibljejo enako kot ameba, počnejo enake stvari kot ameba, namreč oblijejo bakterijo, na katero naletijo pri svoji inšpekciji pljuč, tako nastane prebavna vakuolica, ki pa ni namenjena prebavi, temveč temu, da se ji pridruži še en celični organel, v katerem so encimi, pri amebi za prebavo, pri makrofagu za uničenje bakterije, ki je zašla v pljuča.

Znano je, da klor slabo deluje na populacijo legionel v vodovodnem sistemu, z dolgotrajnim kloriranjem je bivši IVZ (Inštitut za varovanje zdravja) skupaj z Onkološkim inštitutom dodobra sesul vse cevi, zato jih je bilo treba potem zamenjati. Tu gre za veliko neznanje. Ta reč z dvema membranama bi morala biti mojim bivšim kolegom na IVZ jasna. Kajti klor bi moral čez dve membrani, da bi prišel do bakterije, enako velja za antibiotike, ki morajo prav tako čez dve membrani. Zato je zdravljenje legionele tako težko. In klor neučinkovit pri dezinfekciji, legionela pa tako skrita in toliko bolj smrtna in nevarna.«

Matematika se v zadregi čoha po glavi. »Vendar pa zdaj vemo: ameba požre legionelo in tej je v prebavni vakuolici fino, v svojem genetskem materialu ima zapis za nekaj proteinov, ki preprečijo, da bi se encimi pridružili prebavni vakuolici, zato ostane v njej lepo zapakirana, pa ne le to, začne se tudi obilno razmnoževati. Tako iz ene legionele dobimo 300–350 legionel na eno prebavno vakuolico. Ko pa jaz to vodo dam v laboratoriju na gojišče, zraste ena kolonija. Predstavniki javnega zdravja še vedno smatrajo, da je ena kolonija ena legionela, toda v mikrobiologiji je ena lahko ena, lahko je deset, lahko pa nekaj deset tisoč. Matematika v mikrobiologiji vsaj na videz odpove. A ni še konec – ameba lahko v kratkem času poje več legionel. Moji kolegi raziskovalci so v eni amebi našteli toliko prebavnih vakuolic, da lahko naštejemo tudi 1500 legionel. Zakonska meja je pa postavljena nekje pri tisoč na liter. Toda če teh tisoč pomnožimo s 1500, dobimo precej veliko številko. Obstaja ‘paradoks doze’ – na eksperimentalnih živalih, ki imajo približno enako število pljučnih makrofagov kot človek, so delali poskuse, koliko legionel v aerosolu je potrebnih, da žival zboli. Ugotovili so, da mora biti to število zelo veliko. Meritve na mestu, za katero vemo, da se je tam bolnik okužil, recimo pod tušem v hotelu, pa pokažejo sto ali dvesto legionel, kar je bistveno premalo za okužbo. A ta rezultat lahko pomeni, da je to sto ali pa sto krat 1500. Takšnih primerov je kar nekaj. Potem pa pridejo uredbe, pravilniki, priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki pravijo, da do tisoč še ne bi ukrepali, ko je čez tisoč, je pa potrebna že cela gora ukrepov. Imel sem srečo, da sem imel proste roke, da sem lahko legionelo raziskoval, obiskal sem večino direktorjev hotelov, ti so mi odprli vrata, svojim hišnikom so naročili, naj mi pokažejo, kar bom hotel. Začel sem jemati vzorce izpod zalogovnikov ali iz 4000-, 5000-litrskih bojlerjev, ki so imeli grelce nameščene na prvi tretjini. Ne boste verjeli, tam notri so bile milijonske vrednosti!«

Toplo priporočamo. »Učinkovit ukrep je toplotni šok, ampak ne tako, kot je v navodilih napisano zdaj! Zdaj najprej narediš dezinfekcijo in takoj zatem reinfekcijo. Če bi bil zdajle v bolnišnici in bi vedel, da delajo toplotne šoke, se en teden zagotovo ne bi šel tuširat. Vroča voda legionelo sicer uniči – če pride do nje. Ampak ne pride. Mrzla voda pride v stavbo mimo števca za vodo – do njega je odgovoren skrbnik vodovoda. Če bi v tej vodi iskal legionelo, bi jo lahko iskal več let, pa se mi bo mogoče slučajno posrečilo, da bom našel eno, ker je ena na deset tisoč ali ena na sto tisoč litrov vode. V naravi sicer obstaja, a ni zelo pogosta. Zdaj pa pride ta legionela v kotlovnico, kjer je povprečno od 23 do 32 stopinj Celzija. Lep, topel prostor. Najprej pride v veliko posod z mehčalcem vode, tam se razmnoži, naredi biofilm, tega naredi potem tudi po ceveh, skupaj z drugimi bakterijami. Vsaka nova cev je prazen prostor, v katerem živa bitja vzpostavijo nov ekosistem.

Nato pride v bojler. Dotok hladne vode je spodaj, odvzem tople vode je zgoraj. Na dnu takega zalogovnika imate, odvisno od njegove velikosti, od 50 pa vse do 500, 700 litrov vode, ki se nikoli ne pregreje na več kot mogoče na 35–37 stopinj. Če se hočeš rešiti legionele in amebe skupaj, potrebuješ vodo, ki ima več kot 55 stopinj Celzija. Toplotni šok se izvaja od najbližje do najbolj oddaljene pipe, temu božjastnemu točenju tople vode pa grelno telo ni kos in temperatura pade tudi tja do 45 stopinj. Kaj smo torej dosegli? Veliko porabo, pa še vso tisto vodo, tistih 50–700 litrov vode, v katerih imamo več milijonov legionel na liter, smo spravili v vodovodni sistem. In smo tako naredili najprej dezinfekcijo in nato zelo hudo reinfekcijo. Tako imam zdaj od nekaj deset do nekaj sto metrov dolg vodni stolpec, v njem pa je nekaj milijonov legionel na liter, če sploh ne množim s tistimi, ki so v amebah. Tista nesrečna duša, ki se bo šla oprhat – naj bo to zdravnik, sestra ali bolnik, če govorimo o bolnišnici, ali pa v šolski telovadnici učitelj ali otrok, ali pa morda gost v hotelu – bo čez sebe spustila ta vodni stolpec, v katerem nam je legionela ušla. Ko bodo pa prišli jemat vzorce, je verjetnost, da bo takrat tam še legionela, majhna. Napisali bodo, da je verjetnost, da je človek zbolel prav v tem prostoru, zelo majhna. Kajti tega, kar sem vam zdajle povedal, tega znanja v slovenskem prostoru v glavnem ni.«

Diskretni šarm bele halje. »Zakaj pri nas prihaja do takih stvari? Ker so zdravniki tako naduti, da mislijo, da bodo ozdravili hišo na enak način kot človeka z antibiotiki – hišo pa s klorom. Ne gre. Človek ima imunski sistem in se vzporedno zdravi tudi sam, hiša ga nima. Tudi če so specialisti iz mikrobiologije, o ekologiji in naravi ne vedo nič. Ni znanja, vendar si ga kar sami pripišejo, ker pač nosijo belo haljo. Nekatere stvari, o katerih govorim, sem ugotovil sam, druge pa so ugotovili moji kolegi mikrobiologi, ekologi, biologi, ljudje, ki so raziskovali na terenu in želeli razumeti legionelo.

To je prva vrzel. Druga vrzel: arhitekti, gradbinci, strojniki. To so trije profili, ki se srečajo ob vsaki novogradnji. Morali bi poznati izbrana poglavja iz naravoslovja, zato da ne bi delali bolnih hiš. Prezračevanje v pametni hiši bo prej ali slej postalo leglo glivic, bakterij, spor in iz pametne hiše bo nastala bolna hiša.

Rešitev je zelo preprosta: v del bojlerja, v katerem voda ni nikoli pregreta, se privari dodatna cev, naredi se nekakšen obvod, vanj se montira Danfossovo pretočno črpalko, tako majhno, kot jih imamo doma na centralnih kurjavah. Danes je že veliko pametnih kotlovnic, nekatere že same delajo toplotni šok – ampak ker arhitekt ne ve, ker strojniku nihče ni povedal, ker tudi gradbincu ni nihče povedal, se legionela nahaja v šibkih točkah in se tam razmnožuje in razširja.

Rešitve pa so preproste. Ta črpalka se vklopi na timer ali pa se sprogramira, da se recimo vklopi ob štirih zjutraj za uro do uro in pol, sistem dvigne temperaturo na 75 stopinj in med tem pregrevanjem vodo prečrpava v zaprtem krogu bojlerja. Tako uniči legionelo na dnu bojlerja. Recimo dvakrat ali trikrat na teden.«

In tole je razlog, da smo izpostavili legionelo: »Kot imamo pri legioneli sistem od laboratorija do priporočil, tako imamo tudi pri varni hrani v vsej EU enak in podoben sistem.«

Varno očitno ni vedno tako zelo varno.

Pripis AAG:

dr. GORAZD PRETNAR je evidentiran kot kandidat za evro – poslanca za evropske volitve. V kolikor bo kandidiral ga bomo v AAG podprli!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Divja odlagališča smeti


V oddaji je govora o divjih odlagališčih smeti na Ljubljanskem barju in splošno. Kot sogovornik zastopa Alpe Adria Green mag. Tomaž Ogrin

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Analiza tveganja na vodovarstvenih območjih za zajetje Malni – GEOLOŠKI ZAVOD


GEOLOŠKI ZAVOD je oktobra 2018 izdelal “Analizo tveganja na vodovarstvenih območjih za zajetje Malni”  iz te analize objavljamo dejstva iztrgana iz konteksta:

Vojaški objekti in naprave predstavljajo za podzemne vode podobne nevarnosti kot primerljivi gradbeni objekti (stavbe, gradbena dela, podzemna dela, ipd. Naprave za proizvodnjo in preizkušanje streliva in razstreliv in tudi strelišča pa predstavljajo posebna tveganja. Ostanki izstrelkov, neeksplodiranih nabojev in onesnaženost tal (s svincem, antimonom, živim srebrom in drugimi kovinami) so lahko pomembni viri onesnaževal.

Strelišča (strelni položaji) za orožje z ravnimi trajektorijami (stalne ali začasne naprave) in tudi položaji za orožja s paraboličnimi trajektorijami v ožjem vodovarstvenem območju načeloma niso sprejemljiva. Izjema je sprejemljiva le s soglasjem na širši ravni in na podlagi podrobnejše preučitve posameznega primera.

Strelišča z uporabo eksplozivnega, zažigalnega ali dimnega streliva v ožjem vodovarstvenem območju načeloma niso sprejemljiva, prav tako pa bojne naprave blizu naseljenih območij. Enako velja za ciljna območja vseh vrst izstrelkov, razen morda izjemoma za civilna območja.

Za vse vrste navedenih onesnaževal (poglavje 2.1) privzemamo, da so toksična za vodne organizme in zdravje ljudi.

Za večino predvidenih posegov ni bolj podrobnih projektnih podatkov, iz katerih bi lahko natančno predvideli količine onesnaževal. V analizi zato ocenjujemo, kakšna je kritična količina vnosa snovi (na mestu iztoka ali izlitja), pri kateri pride do prekomernih vplivov na zajetju.

Največja možna razlitja: na poligonu Poček – Bač se uporablja Vozilo (kolesno) z največjo prostornino rezervoarja Patria, po tovarniških podatkih 415 litrov.

Podatki o uporabljenih razstrelivih za Rajon ciljev Poček (20. člen Uredbe o DPN) in Zelena dolina (PO 26 – 26. člen Uredbe o DPN):

»Povprečje (čistega eksploziva in smodnikov) za zadnjih pet let je cca 8.000 kg na leto. (+5%, -5% na letni ravni), v civilni policiji pa 2.000 kg. Pri tem ni upoštevano: količina uničenega NUS, ostalih MS, artificij in sredstev za uničenje po streljanjih enot SV ter letno čiščenje OSVAD Poček, kjer pa, iz izkušenj količine, ne presegajo 1.000 kg na leto. Civilna zaščita običajno nima večjih aktivnosti, oziroma so te količine razmeroma zanemarljive.«

Kovačič (2009) ugotavlja: »Na osnovi več parametrskega spremljanja vodnega vala kraškega izvira Malenščica novembra 1997 ter rezultatov sledenja s Počka je moč sklepati, da predstavlja dotok infiltrirane vode z območja Javornikov njegovo primarno napajanje, medtem ko dotok površinskih voda iz ponorov na Cerkniškem polju in Pivškega podolja pomeni sekundarno napajanje.

Kogovšek J. (1999) ugotavlja, da »rezultati sledilnega poskusa, tako hitrosti pretakanja, kot deleži sledila, ki so se pojavili v Malenščici in Vipavi, narekujejo veliko previdnost pri načrtovanju aktivnosti na območju Počka.

Izbrane računske metode so poenostavitev naravnih razmer.

Pri razlitju 450 l goriva bi bila koncentracija onesnaževala v vodi v Malnih pod mejno vrednostjo po Pravilniku o pitni vodi šele, če bi se razlitje zgodilo na razdalji večji od 8.880 m.

Če upoštevamo podatek, da se porabi 11.000 kg razstreliv na leto in da ostane 1 % neizgorenih razstreliv, gre za 110 kg neizgorenih ostankov. To pomeni 11 g/m2 (na zemljišču 100 x 100 m), kar je pri 1.200 l/leto infiltracije 9,2 mg/l. To je teoretična koncentracija, če bi se ves preostanek idealno izlužil kot eno onesnaževalo. Iz te ocene sklepamo, da navedene količine niso kritične, če ne prihaja do stalnega kopičenja skozi leta.

2.3.1.1.Scenarij alternativnega razvoja dogodkov

Onesnažena zemljina je redno odvažana in menjana, tako da ne prihaja do kopičenja onesnaževal v tleh, ki so izpostavljena spiranju s padavinami.

VODODOVARSTVENA OBMOČJA MALINA

Smeri toka - Malina

Povezava in vir:

https://www.postojna.si/files/other/news/105/160633Analiza%20tveganja%20na%20VVO%20za%20zajetje%20Malni_oktober%202018.pdf

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

AAG zahteva takojšnjo zaustavitev del na izgradnji kanala C0


Alpe Adria Green in 17 civilnih iniciativ so 05.02.2019 poslali na Urad predsednika RS, Erjavčeva, Urad predsednika vlade RS, Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,  Predsednika Državnega zbora, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za notranje zadeve, Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, Odbor DZ za obrambo ter poslanskim skupinam DZ

Zahtevo:

Za takojšnjo zaustavitev del na izgradnji kanala C0 po projektu “Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, investitorja Mestne občine Ljubljana, zaradi ogrožanja pitne vode za 300 000 prebivalcev Ljubljane in prestavitev na Celovško cesto.

Spoštovani!

Pošiljamo vam zahtevo,skupaj z utemeljitvami, za takojšnjo zaustavitev delna območju z II A vodovarstveno zaščito(VVO IIA),pri gradnji kanala C0 po projektu ”Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, investitorja Mestne občine Ljubljana.

Trajnostno varovanje ključnega vira pitne vode za glavno mesto, brez stalnega ogrožanja zaradi nepotrebnih tveganih posegov, je strateška, okoljska, zdravstvena in obrambna dolžnost Republike Slovenije in mesta Ljubljane.Poleg tega gre za vir, ki po zakonu spada v kritično infrastrukturo, zato njegovo varovanje presega pristojnosti Mestne občine Ljubljana.

Opozarjamo na dejstvo, da obstaja alternativna trasa poteka C0 kanala, ki ne pomeni tveganja za onesnaženje glavnega vira pitne vode za 300.000 prebivalcev Ljubljane in 150.000 vsakodnevnih obiskovalcev Ljubljane.

Povzetek zahteve:

I) Takojšnja zaustavitev del na trasi kanala C0, ki poteka preko območja s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) Ljubljanskega polja

II) Izdelava in izvedba projekta poteka C0 kanala po alternativni trasi po Celovški cesti,kjer kanalizacijski kanal že sedaj potrebuje obnovo. Evropska sredstva se obdržijo.

III) Naprošamo in zahtevamo, v imenu javnega interesa, da spodaj naslovljeni takoj ukrepate v skladu s svojimi pristojnostmi za rešitev vodovarstvenega območja Ljubljane pred hudim tveganjem za onesposobitev tega, nenadomestljivega vira pitne vode.

Obrazložitev:

Zaradi številnih kršitev vam pošiljamo poziv za takojšnjo zaustavitev gradnje kanala C0, ki je predviden v dolžini 4,5 kilometra kanalizacijskih cevi s premerom 1,2 metra in s potekom po območju s strogim vodovarstvenim režimom.

1. Zloraba kohezijskega projekta.

Zbirni kanal C0 je kanalizacija velikega pretoka in del kohezijskega projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja”, in je namenjen izključno odvajanju odpadnih voda iz sosednjih občin Medvode in Vodice na čistilno napravo Ljubljana Zalog in ne priključkom ljubljanskih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje.

2. Del kanala C0 na odseku Brod–Ježica poteka skozi območje s strogim vodovarstvenim režimom VVO IIA,zato ga je nujno potrebno prestaviti na drugo, že obstoječo, traso in s tem dolgoročno odpraviti ogrožanje pitne vode.

Že obstoječa trasa kanalizacije po Celovški cesti mora v kratkem tako ali drugače v posodabljanje, kar je lepa priložnost, da se v bližnji prihodnosti poveča kapaciteta tega kanalizacijskega voda.

Sporni del kanala C0 ne potrebujeta ne občini Medvode ali Vodice, niti ne Mestna občina Ljubljana (MOL). Investitor MOL, del trase kanala C0 (med Brodom in Ježico) gradi na vodonosniku Ljubljanskega polja, ki je glavno vodooskrbno območje Ljubljane, ki zagotavlja 90 % vse pitne vode Ljubljane. Načrtovani kanal C0 bi tukaj potekal neposredno preko geološke prelomnice, kjer se ustvarja potresno zelo aktivno območje (redni letni manjši potresi in pričakovani močnejši potresi; rušilni potres magnitude 6,1 po Richterjevi lestvici iz leta 1895 je imel epicenter prav na tem območju) in v polju močnih hidravličnih napetosti, ki jih sprožajo sunkovita in visoka nihanja podtalnice v vodonosniku. Kanal C0 s predvideno maso tisočih ton kanalizacijskih odplak, bi v svojem poteku predstavljal stalna grožnjo onesnaženju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegove podtalnice. Obstaja tudivelika možnost katastrofalne posledice in izničenja filtracijskih sposobnosti vodonosnika v primeru močnega potresa ali diverzije, zaradi česar bi Ljubljana za dolgo obdobje ostala brez glavnega vira pitne vode, saj druge večje rezerve nima.

Rešitev se ponuja sama po sebi, :saj je trasa po Celovški cesti varna tudi v smislu (ne)prepustnosti v podtalnico. Trasa namreč leži na zgornji, pleistocenski terasi, ki vsebuje vododržno zaščitno plast konglomerata in gline,kipreprečuje vdor fekalij ali onesnaženih tekočin v podtalno pitno vodo.

3. Ogrožanje kritične infrastrukture

Gradnja na tem območju je, tudi zaradi ogrožanja kritične infrastrukture (Zakon o kritični infrastrukturi– ZKI: ULRS 75/2017) in po Uredbi o evropski kritični infrastrukturi (ULRS 35/2011) in s tem tudi obrambne sposobnosti države, nesprejemljiva in presega pristojnosti župana ali mestnega sveta Ljubljane. V primeru izgradnje kanalizacijskega kanala C0območju s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) bi prišlo do stalnega ogrožanja pitne vode za praktično celotno Ljubljano, kar je v nasprotju tudi z veljavno državno obrambno doktrino. Popolnoma zanesljiva obramba pred različnimi napadi in diverzijami , ki bi zanesljivo onesnažili največji vir pitne vode za Ljubljano, bi bila zaradi dolžine in lokacije kanala praktično nemogoča. Že samo stalna grožnja izgube glavnega vira pitne vode za Ljubljano, pomeni veliko ranljivost in ogroženost Ljubljane in s tem celotne Slovenije.

4. Obrambni pomen podtalnice za Ljubljano in Slovenijo – kršenje zakonodaje

Na obrambni pomen območja s strogim vodovarstvenim režimom (VVO IIA) so bili opozorjeni investitor Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor in ARSO, Ministrstvo za obrambo, Vlada RS,Predsednik RS, JASPERS in EU Komisija. Zaradi bistvenega zmanjšanja obrambnih sposobnosti glavnega mesta bo v primeru vztrajanja na vkopavanju cevi kanala C0 s fekalijami čez vir pitne vode obveščen tudi NATO, saj projekt za kanal C0 nima ustrezne strateško-varstvene in obrambne dokumentacije.

5. Ustavna zaščita vode – Slovenija pitno vodo in vodne vire varuje z Ustavo.

Ogrožanje virov pitne vode je kaznivo dejanje (KZ126.čl., 356. čl., 357. čl.)! Obenem je ogrožena uveljavitev 70.a člena Ustave RS (pravica do pitne vode), po katerem so vodni viri javno dobro v upravljanju države.

6. Potek C0 kanala čez VVO IIA področje je strokovno nesprejemljiv.

Strokovnjaki s področja komunalnega inženirstva, geomorfologije, varstva okolja, hidrogeologije in drugih sorodnih strok so že ocenili, da predvidena izvedba ne omogoča popolne neprepustnosti kanala za fekalije in je pitna voda bakteriološko hudo ogrožena, saj ni vododržne plasti, ki bi pod kanalom ležečo podtalnico varovala pred izlivi oz. onesnaževali.

7. Stopnja ogroženosti podtalnice je zelo velika.

V poročilu tveganja za onesnaženje vodonosnika in podtalnice bi morale biti navedene značilnosti in pojavi na tem območju, ki bi lahko vplivali na varnost (potresno območje, potek geološke prelomnice, sunkovita nihanja podtalnice, pojav močnih vzgonskih sil v vodonosniku). Iz teh okoliščin izhaja objektivna verjetnost poškodovanja kanalizacijskih cevi in izlitje velikih količin onesnaževalcev mikrobiološkega in kemijskega sestava v vodonosnik in podtalnico, kar bi lahko ogrozilo oskrbo prebivalcev s pitno vodo ter zdravje in življenja ljudi za zelo dolgo obdobje. V Sloveniji že imamo primer smrti 1-letnega otroka zaradi pitne vode okužene s fekalijami (Loška dolina, 2011) in primer smrti drugega, 4–6 let starega otroka zaradi fekalij v pitni vodi (vodovod Cerkno). V vodarni Kleče so morali zapreti za več kot 20 let 12. črpalno vrtino zaradi izlitja samo ene banje iz galvanizacije v Šentvidu. V tujini sta znana dva odmevnejša primera mikrobioloških zastrupitev. V ZDA (Milwaukee leta 1993) je zaradi fekalne bakterije kriptosporidija zbolelo 400.000 ljudi, od tega umrlo 69. Podoben primer onesnaženja s katastrofalnimi posledicami je razkril še vedno pereči primer Flinta v Michiganu, ZDA (deformacije ploda pri nosečnicah, okvare živčevja, prebavnega trakta itd.). V Kanadi (Walkerton leta 2000) pa je zaradi bakterije E-coli zbolelo 2.300 ljudi, 7 pa umrlo.

8. Projekt za kanal C0 od Broda do Ježice je v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Projekt je v nasprotju z EU Direktivo 2011/92/EU in Uredbo (ES) št. 1367/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta Evrope o Aarhuški konvenciji v povezavi s slovenskim pravnim redom. Prostorski akt, projekta za gradbeno dovoljenje za traso kanala C0 med Brodom in Ježico, je Občinski prostorski načrt 2010 (OPN MOL-ID), ki za izvedbo kanalizacije čez to vodovarstveno območje najvišjega nacionalnega pomena, nima primerne, v skladu z veljavnimi predpisi izdelane, presoje vplivov na okolje.V OPN MOL-ID ni ustreznih grafičnih prikazov in zemljevidov, ki bi bili osnova za presojo vplivov na okolje, v Okoljskem poročilu (OP) pa ni navedeno, da je kanal C0 zahteven infrastrukturni objekt, v katerem se bo na tem območju stalno zadrževala velika količina odpadnih voda.

9. Vodno soglasje je neustrezno – izdano za dejansko ne projektirani objekt.

Za projekt za kanal C0 je bilo, v nasprotju z »Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja« s prilogami (Uredba), brez presoje vplivov gradnje na vodni režim in vodno telo, izdano vodno soglasje. V vodnem soglasju je območje vodonosnika med Brodom in Ježico obravnavano kot neproblematična gradbena parcela in se ji ne namenja posebne obravnave, torej ločeno od preostale trase kanalizacije.Ni upoštevano, da gre za gradnjo kanalizacije, kot zahtevnega objekta, na potresno in hidrološko aktivnem območju, zaradi česar obstaja nevarnost poškodb kanalizacijskih cevi in razlitje nevarnih odplak, kar bi ogrozilo delovanje vodonosnika, ki je življenjskega pomena za oskrbo prebivalcev Ljubljane s pitno vodo za zelo dolgo obdobje.

10. Gradbeno dovoljenje št. 351-2245/2013-35 z dne 12.3.2014, ki omogoča gradnjo pretežnega dela trase znotraj območja IIA, je bilo pridobljeno nezakonito.

Kljub pravnomočnosti je bilo gradbeno dovoljenje(GD), pridobljeno nezakonito, saj so z zakonom zahtevana soglasja namesto predhodno prihajala naknadno, tudi še 2 leti po pravnomočnosti GD. Tudi prekvalifikacija objekta iz nezahtevnega v zahtevnega ne spremeni dejstva, da so vsa predhodna soglasja bila podana za nezahteven objekt in so s tem neveljavna in nezakonita. Zato je GD pridobljeno na nezakonit način in je nezakonita tudi njegova »pravnomočnost« (datacije in vsebino GD in soglasij prilagamo v prilogi). Obenem večina lastnikov zemljišč, ki ležijo znotraj trimetrskega območja ob osi trase CO kanala (pas širine 6 metrov),kljub zakonskim predpisom niso bili obravnavani kot stranke v postopku. V k.o. Ježica tako od okoli 300 parcel ob C0 kanalu ni nobene, katerih lastniki bi bili obravnavani kot stranke v postopku v času pridobitve GD. Brez obravnav se GD prav tako ne bi smelo izdati.

11. Kršenje zakonodaje tudi pri izvedbi – nepravilna vgradnja cevi.

Sama gradnja, poleg ogrožanja podtalnice, krši tudi več zakonov in predpisov. Opozarjamo tudi na izjemno neučinkovitost inšpekcij iz več področij, kljub stalnim opozorilom javnosti o čemer je že obveščen minister za okolje in prostor Jure Leben. Projekt na večini gradbiščni ustrezno zavarovan in označen po predpisih in gradnja poteka brez ustreznih dokumentov. Vse kaže na zavestno in kaznivo kršitev veljavne zakonodaje s strani investitorja Mestne občine Ljubljana z motivom priti do 60 % nepovratnih sredstev iz 135 milijonov evrov vrednega projekta, kar pomeni 81 milijonov evrov nepovratnih sredstev za MOL.

Zelo veliko pove dosedanja tišina predsednikov strank in pristojnih državnih organov, kar pomeni, da predstavniki države niso bili obveščeni, ali pa so vpleteni v nezakonitosti tega dela projekta.

12. Kršitve zasebne lastnine.

Kljub ustavni zaščiti (44. člen) je prišlo do kršitve zasebne lastnine (delno tudi v lasti tujih državljanov), saj so stroji prekopavali kmetijske površine do 13 metrov v širino ob trasi C0 kanala brez dovoljenj in celo ob izrecnemu nasprotovanju nekaterih lastnikov. Lastniki ostalih zemljišč ob kanalu C0so zato prisiljeni s svojo mehanizacijo, odvetniki in varnostno službo na lastne stroške braniti svoja zemljišča pred temi nezakonitimi posegi. MOL še danes nima pridobljene večine soglasij lastnikov zemljišč (nekaj sto) ob trasi kanala C0, ki bi dovoljevala posege na zasebna zemljišča. Prav tako MOL nima služnosti na nekaj zemljiščih skozi katere poteka C0 kanal.

13. Kršenje ožjega in širšega pasu Nature 2000.

Protizakonit in kazniv je tudi poseg v območje Nature 2000, določene na podlagi direktive SPA (ptice) in o habitatih (p SCI) državnega pomena, kjer so namesto dovoljenega šestmetrskega pasu popolnoma opustošili pas v širini do 26 m – golosek gozda, odstranitev vsega rastlinja, tudi posebej zaščitenih vrst.Teh kršitev inšpekcije nočejo registrirati.

14. Opozorila evropskim organom.

Zaradi ignoriranja opozoril slovenskih organov je Mednarodno društvo Alpe Adria Green že obvestilo evropske institucije (v prilogi). V primeru, da ne pride do takojšnje zaustavitve del, s čimer še lahko rešimo evropska kohezijska sredstva, bomo vlade sosednih držav obvestili o tem katastrofalnem posegu v varovano vodovarstveno območje (VVO IIA) Ljubljanskega polja z dragoceno čisto podtalnico. Prav tako pa bomo obvestili tudi zelene stranke v EU, kako se z evropskimi kohezijskimi sredstvi ogroža podtalnica glavnega mesta Republike Slovenije, ki ima tudi ključen strateški vojaški pomen kot kritična infrastruktura po evropski direktivi in slovenskem zakonu.

ZAKLJUČEK: Rešitev obstaja.

Zahtevamo tudi takojšnjo spremembo trase na področje izven območju s strogim vodovarstvenim režimom(VVOIIA) po uredbi zaščitenega Ljubljanskega polja (UL 49/15). Za spremembo trase predlagamo enostavno,že obstoječo rešitev po Celovški cesti.Zaradi spremembe trase ne bodo izgubljena evropska sredstva, saj je sprememba trasa izven VVO IIA strokovno zelo dobro utemeljena, strateška in nujna.

K zahtevi smo priložili tudi nekaj posnetkov nepravilne izvedbe že izgrajenega C0 kanala na področju VVO IIA v dolžini nekaj sto metrov. Navedbe so dokumentirane s posnetki iz terena.

Na našo zahtevo so se do danes odzvali le iz kabineta predsednika vlade, kjer so  zahtevo za takojšnjo zaustavitev del na območju z IIA vodovarstveno zaščito (VVO IIA) pri izgradnji kanala C0 odstopili v reševanje mestni občini Ljubljana, ministrstvu za okolje in prostor ter ministrstvu za javno upravo.

VIDEO TV SLOVENIJA

odgovor mop - kanal c0-page-001

odgovor mop - kanal c0-page-002

odgovor mop - kanal c0-page-003

odgovor mop - kanal c0-page-004

odgovor mop - kanal c0-page-005

 

odgovor mop - kanal c0-page-006

 

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Vodni vir za 23.000 prebivalcev je le eden


Postojnčane pri Počku najbolj skrbi, kako tamkajšnja vojaška dejavnost vpliva na njihove vodne vire in pitno vodo. Ocena, kako močno vojaško vadišče ogroža vodni vir, iz katerega se napaja Postojna, je zgovorna. Pripravili sta jo raziskovalki z inštituta za raziskovanje Krasa Janja Kogovšek in Metka Petrič in ugotovili, da analize tal na vadišču Poček kažejo preseženo vrednost težkih kovin nad predpisanimi normativi predvsem na poligonih za metanje ročnih bomb, na območju uničevanja razstreliva, najbolj pa na pehotnem strelišču. Krom, arzen, nikelj, kadmij, cink in kobalt so presegali mejne emisijske vrednosti. Svinec in baker sta povsod presegla opozorilno vrednost, na nekaterih tudi kritično emisijsko vrednost.

Rezultat iskanja slik za vira pitne vode Malni

»Povišane koncentracije teh kovin v sedimentih Malenščice kažejo na vpliv vadišča na vodni vir. Nevarnost pomenijo tudi netopni naftni derivati, toluen in ksilen,« sta jasni raziskovalki. Čeprav v dosedanjih vzorčenjih vode omenjene težke kovine niso presegle mejnih vrednosti, svarita, da lahko v prihodnje ta onesnaževala zaradi sprememb v tleh ali pojava novih snovi začnejo hitreje pronicati do vodnega vira in da takrat tega v procesa na kraških tleh ne bo več mogoče ustaviti. Pravočasnega ukrepanja ne bi omogočil niti zelo dober monitoring, menita. In kar je najpomembnejše: nadomestnega vodnega vira Postojnčani nimajo!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

PRAVICO IMAMO DO ČISTEGA ZRAKA


Stanje z zračno onesnaženostjo v naši državi je vse prej kot zadovoljivo.  Prekoračitev onesnaženosti zraka je še vseeno precej, odvisno pač kakor kje in kdaj, uradno pa od namerjenih parametrov iz merilnih postaj.

Povezana slika

V resnici je zračna onesnaženost tesno odvisna od vremenskega dogajanja. V dneh, ko je ozračje zelo umirjeno in stanovitno, se mikroprašni in drugi umazani delci kopičijo v najnižjih prizemnih slojih in jih pogosto vdihujemo. To se dogaja v zimskih mesecih, ko so tla mrzla in je zrak nad nami nekoliko toplejši. Težji in bolj mrzel prizemni zrak takrat zadrži lebdečo nesnago, ki se tako zaustavlja v našem življenjskem prostoru in se ne razpršuje v višje sloje. Ko je vreme vetrovno ali nestanovitno, pa je zrak čist. Stanovitnost odigrava ključno vlogo tudi v poletnih mesecih, ko so odločilne tudi visoke temperature in sončno žarčenje.

Zračna onesnaženost je odvisna od številnih faktorjev, v prvi vrsti od emisij, toda tudi in predvsem od sposobnosti zraka, da nesnago zadržuje ali odstranjuje. Zato je, denimo, manjša v obdobjih, ko je vreme bolj dinamično, večja pa, ko je bolj stanovitno. V lanskem letu so bile vremenske razmere v glavnem ugodne, zato so bili tudi uradni podatki o zračni onesnaženosti nekoliko bolj spodbudni kot leto prej.

Treba je tudi upoštevati, da gre pri merjenju zračne onesnaženosti za vzorčenje in je število merilnih postaj, kljub njihovi precejšnji pogostosti, še vedno preskromno. Včasih tudi niso optimalno nameščene za prikaz dogajanja v okolici. Nameščene so bolj “ zaradi lepšega” , da uradniki in podjetja lahko rečejo: “ SAJ IZVAJAMO MERITVE, PA NISO POKAZALE PRESEGANJ”

Tudi ob branju spodbudnih podatkov o zračni onesnaženosti smo lahko le ravnodušni. Zadovoljni bomo le tedaj, ko ne bo niti najmanjše prekoračitve, ker bo zrak resnično čist, in ne le navidezno zaradi vremenskega naključja in da se bomo zavedli, da čist zrak mora biti tudi v praksi človekova pravica. Ne le za nas, tudi za naše zanamce.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

e-novice AAG: HRAST 1/2019


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodjanuar/2019

This is the divider

Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.

Alpe Adria Green je 19.12.2018 vložilo tožbo na Upravno sodišče proti Vladi Republike Slovenije s katero izpodbija Odlok, ki dovoljuje odvzem 200 osebkov rjavega medveda (Ursus arctos), od tega 175 z odstrelom, v obdobju do 30. septembra 2019. Podalo je tudi predlog za izdajo začasne odredbe, saj bi z izvršitvijo …

BERI DALJE

This is the divider

Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje

Železarna Žavlje december 2018 (1)Iz Alpe Adria Green smo 03.01.2019 poslali na Evropsko komisijo in Evropski parlament – odboru za peticije “Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno …

BERI DALJE

This is the divider

ALPE ARDIA GREEN in CI Stražišče sta poslala zahvalo varuhinji človekovih pravic v zvezi z problematiko v IC Laze

ALPE ARDIA GREEN in CI Stražišče sta 07.01.2019 poslala zahvalo varuhinji človekovih pravic za poslana dopisa o izvedenih aktivnostih v zvezi s problematiko ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode na območju Industrijske cone Laze (IC Laze) in problematiko požarne varnosti objekta na  …

BERI DALJE

This is the divider

Prejeli smo: Prvi koraki v energetsko neodvisnost in sočasno k zmanjšanju toplogrednih emisij

Rezultat iskanja slik za ENERGETSKA NEODVISNOSTKoncem preteklega leta so se v Katowicah na Poljskem zbrali predstavniki držav podpisnic Svetovnega sporazuma za zmanjšanje oddajanja toplogrednih emisij, vse v cilju zmanjšanja temperature ozračja in posledično preprečevanja naravnih katastrof. Dogovorili so , da do prihodnjega srečanja pripravijo navodila , kako se lotevati preprečevanje  …

BERI DALJE

This is the divider

Moravčani terjajo odgovornost za ekološko bombo v njihovi dolini; Kemis navedbe zanika

Moravčani so ogorčeni nad informacijo, da zadnji dve leti na tamkajšnji deponiji zakopavajo strupene odpadke s pogorišča Kemisa. To po besedah župana Milana Balažica razkrivajo dokumenti, ki so jih pridobili na občini. Od vlade terjajo takojšnjo prepoved odlaganja odpadkov v dolini, proti državi so  …

Župan Moravč Balažic – Slika: facebook

BERI DALJE

This is the divider

Benzen in prah »morita« tudi na naši strani

Žaveljska železarna: V AAG zaradi onesnaževanja Italijo »prijavili« Evropi, minister Leben že ukrepal »Slovenska vlada kljub opozorilom v preteklosti nikoli ni zaščitila svojih državljanov, kaj šele svoje manjšine v sosednji državi,« je kritičen Vojko Bernard iz AAG (na fotografiji), kjer so bili tudi med najglasnejšimi nasprotniki načrtovane gradnje plinskega terminala v  …

Polona Malovrh – DELO

BERI DALJE

This is the divider

ZMAGOVALEC ČRNE LISTE AAG ZA LETO 2018

zmagovalec - črna listaNa predlog Komisije pri UO AAG ”ZA IZBIRO NAJBOLJ NEEKOLOŠKE OSEBNOSTI LETA” je UO AAG v sredo 23.01.2019 potrdil da se, kot >ZMAGOVALCE ČRNE LISTE AAG ZA 2018< razglasi Mestno občino Ljubljana, MOL, za projekt kanal C0 in sicer zato ker MOL:– gradi kanalizacijo velikega pretoka v vodonosniku od Broda do Ježice, ki je glavni (iz)vir Ljubljanske pitne vode;– ve, da velike …

BERI DALJE

This is the divider

Čisto okolje je tudi naša pravica

Vilma Stanovnik – Gorenjski Glas

Večina se zaveda, da je zdravo življenjsko okolje pomembna vrednota. Tako pomembna, da je zapisna v ustavi in številnih dokumentih, ki govorijo o človekovih pravicah.O skrbi za okolje se učijo že najmlajši v vrtcih, različne  …

BERI DALJE

This is the divider

Zaključek projekta E-POL: razvoj in izdelava pilotnih polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehniških poklicnih šol

Z udeležbo na sejmu 11. Informativa, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 25 in 26. januarja 2019, Alpe Adria Green ( AAG) zaključuje projektne aktivnosti v okviru izobraževalno ozaveščevalnega projekta E-POL.AAG je v okviru projekta E-POL pripravil vrsto aktivnosti, s katerimi smo  …

BERI DALJE

This is the divider

AAG vas vabi na posvet: TERMIČNA IZRABA NEVARNIH ODPADKOV

siswa_dogodek_sl-page-002Udeležba je brezplačna. Ker je število omejeno na 100 mest, je prijava na dogodek obvezna. Prijave sprejemamo do 7. februarja 2019 do 17:00 oziroma do zapolnitve mest preko spletnega obrazca. Prijavni obrazec pošljite po e-pošti na info@alpeadriagreen.com

BERI DALJE

This is the divider

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

JANUVAR 2019

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST