e-novice AAG: HRAST 12/2018


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želoddecember/2018

This is the divider

Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL

e_avto_mladi_maj_2017Izjava za javnost –  Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL

Pomembnost spremembe koncepta mobilnosti, ki danes temelji na transportu blaga in oseb z vozli na pogon s fosilnimi gorivi, je z vidika podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja ena izmed ključnih agend prihodnosti. V AAG verjamemo, da je e- mobilnost način, ki …

BERI DALJEThis is the divider

Po 45 letih nova preselitev risov v Slovenijo, pričakujejo deset živali

STA – V Sloveniji, ki letos obeležuje 45-letnico ponovne naselitve risov, potekajo priprave na doselitev prvega risa v državo v okviru mednarodnega projekta Life Lynx. Obora, v kateri se bo ris pripravil na novo okolje, že stoji, medtem pa v Romuniji in na Slovaškem potekajo priprave na ulov risov. Ris bo k nam prišel iz države, ki bo pri tem …

BERI DALJEThis is the divider

To je električni avto, ki so ga naredili dijaki

e_avto_mladi_maj_2017_10BORUT HOČEVAR – Finance – Dijaki treh srednjih šol so pod mentorstvom Inštituta Metron Andreja Pečjaka predelali klasičnega bencinskega smarta v električnega. Vozilo so predstavili na Srednji šoli tehniških strok Šiška.Foto: Borut HočevarPredelavo vozila so opravili v okviru projektov E-Avto-mladi in E-POL, je povedal Tony Mlakar iz Alpe Adria Green (AAG), ki vodi oba projekta. Sodelovali…

BERI DALJEThis is the divider

A. Pečjak: Zakaj smo v e-avtih varnejši pred požarom kot v klasičnih

BORUT HOČEVAR FINANCE- Z zornega kota požarne varnosti so električni avti varnejši od klasičnih. Med drugim tudi zato, ker baterija gori počasi in imamo čas za umik, je povedal Andrej Pečjak z Inštituta Metron.Inovator Andrej Pečjak je govoril dijakom Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, kjer so…

BERI DALJEThis is the divider

AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in ...

Kljub številnim pripombam na osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 s strani NVO je Vlada v četrtek 15.11.2018 sprejela predlog in izdala odlok, v katerem je v enem letu predvidela odvzem 200 rjavih medvedov iz okolja. Za odstrel je v odloku predvidenih 175 medvedov, kar je do zdaj na …

BERI DALJE This is the divider

SAMO ŠE DO KONCA LETA IMATE ČAS, DA ODSTOPITE DEL  DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KATERO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

za-prihodnost-nac5a1ih-otok-dohodnina1Dragi prijatelji Alpe Adria Green,

gotovo veste, da lahko vsak državljan RS 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Svojo dohodnino lahko namenite tudi Društvu Alpe Adria Green, v katerem že petnajst let delujemo okoljevarstveniki, ki med drugim…

BERI DALJE

Na koncu vam zaželimo

 Veliko sreče in lepih sanj,
naj vam jih prinese božični dan.
Novo leto naj zaživi
brez solza in skrbi.
Vse kar upate naj se vam izpolni,
vse kar iščete, naj se vam odkrije,
vse kar v srcu čutite,
naj se vam v osebno srečo zlije.

 

Vesel božič in srečno novo leto vam želi AAG.

čestitka 2019

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

DECEMBER 2018

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave


Kljub številnim pripombam na osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v obdobju od 1. oktobra 2018  do 30. septembra 2019 s strani NVO je Vlada v četrtek 15.11.2018 sprejela predlog in izdala odlok, v katerem je v enem letu predvidela odvzem 200 rjavih medvedov iz okolja. Za odstrel je v odloku predvidenih 175 medvedov, kar je do zdaj največ, dodatnih 25 je predvidenih zaradi izgub, kot so povoz in druge oblike smrtnosti.  V AAG in tudi v nekaterih drugih NVO se s to uredbo ne strinjamo zato smo 19.12.2018 vložili tožbo na Upravno Sodišče RS.

medved3

Vlada RS  je na podlagi 81. člena ZON sprejela Uredbo, ki ureja tudi ukrepe za vzdrževanje ali obnovitev ugodnega stanja tistih živalskih vrst, ki so v interesu Evropske unije (3. odstavek 1. člena), v skladu z Direktivo o habitatih.  Izjeme iz 16. člena Direktive so prenesene s 7. členom Uredbe in ena od izjem je možnost selektivnega in omejenega odvzema živali. Odlok je izdan na podlagi 7.a člena Uredbe, po katerem lahko ukrep odvzema živali iz narave sprejme tudi Vlada RS z odlokom, v primeru 7. alineje 1. odstavka 7. člena, če se ta ukrep izvede na podlagi strokovnega mnenja iz 8. člena Uredbe ter ob upoštevanju usmeritev iz morebitne strategije, akcijskega načrta ali drugega programskega dokumenta. Po 7. alineji 1. odstavka 7. člena Uredbe je, ne glede na prepovedi iz 5. člena Uredbe, možno dovoliti selektiven in omejen odvzem osebkov živalskih vrst iz 5. člena Uredbe, če ni druge zadovoljive možnosti in če odstopanje od popolnega zavarovanja ne škoduje vzdrževanju ugodnega stanja ohranjenosti populacij.

Odlok Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019, sprejet 22.11.2018, temelji na Strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za odvzem velikih zveri iz narave in Pisnem stališču Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN). V Odloku je v načrtovanem obdobju predvidena usmrtitev 200 medvedov, od tega 175 medvedov z odstrelom in 25 zaradi izgub (povoz in druge oblike smrtnosti).

Društvo Alpe Adria Green je bilo z Odlokom, ki je predmet te tožbe, seznanjeno dne 23.11.2018 z objavo Odloka v Uradnem listu. Kljub podanim pripombam na osnutek Odloka v postopku javne obravnave sprejemanja zadevnega podzakonskega akta, ki jih je društvo poslalo Ministrstvu za okolje in prostor 30.7.2018 v določenem roku za podajanje pripomb, Ministrstvo za okolje in prostor na te ni odgovorilo in utemeljilo, zakaj je ohranilo predviden odvzem 200 medvedov iz narave, od tega 175 medvedov z odstrelom. Pravici AAG, da sodeluje v postopku sprejemanja pravnega predpisa, ustreza na drugi strani dolžnost organa, ki sprejema predpis, da se s pripombami in predlogi seznani, da jih vsebinsko obravnava ter da se do njih opredeli. To načelo, za katerega je ustavno sodišče že pojasnilo, da predstavlja vsebino 22. člena ustave, mora veljati tudi v postopku sprejemanja predpisov, saj brez tega pravice do sodelovanja ni mogoče uresničevati. Društvu je bila tako kršena pravica do sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja predpisa.

Odlok je v nasprotju z 5. in 73. členom Ustave Republike Slovenije, 26. in 81 členom Zakona o ohranjanju narave in 16. členom Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih).

Odlok predstavlja kršitev določb 5. člena URS, ki nalaga državi, da mora skrbeti za ohranjanje naravnega bogastva. Zakon o ohranjanju narave – ZON v tretjem odstavku. 4. člena med naravne vrednote prišteva tudi  živalske vrste. Divje živali pa so tudi naše naravno bogastvo, kot izhaja iz 2. člena Zakona o divjadi in lovstvu – ZDLov-1, ki nalaga upravljanje z divjadjo na način, da se zagotovi zlasti ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogastva.

Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/99 v uvodu izpostavlja, da prosto živeče živalstvo pomeni naravno dediščino. Država rabi skladno z 73. členom URS skrbeti za ohranjanje naravne dediščine.

Po Direktivi o habitatih spada rjavi medved med zaščitene vrste, zaradi česar morajo države članice EU vzpostaviti strog režim varstva, za odstopanje od tega pa morajo biti izpolnjeni posebni pogoji, ki so bili v pravni red RS preneseni z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Evropska Unija je z Direktivo o habitatih regulirala to področje z namenom, da prepreči izgubo biotske raznolikosti in poskusi ublažiti upade v številčnosti populacij zavarovanih živalskih vrst, do katerih je že prišlo. Direktiva o habitatih in Uredba dopuščata možnosti ubitja oz. usmrtitve, vendar morajo izjeme od stroge zaščite varovanih živalskih vrst temeljiti na legitimni utemeljitvi in biti podprte z dokazi, da je usmrtitev edina možna zadovoljiva rešitev.

V AAG pričakujemo, da bo Upravno Sodišče rasodilo, da se razveljavi Odlok Vlade RS o ukrepu odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 30. septembra 2019 (Ur. list RS, št. 74/2018 z dne 23.11.2018).

Povezavi:

AAG podal pripombe na “Osnutek Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave”

Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

Podprite AAG

SAMO ŠE DO KONCA LETA IMATE ČAS, DA ODSTOPITE DEL  DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KATERO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

Dragi prijatelji Alpe Adria Green,
gotovo veste, da lahko vsak državljan RS 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Svojo dohodnino lahko namenite tudi Društvu Alpe Adria Green, v katerem že petnajst let delujemo okoljevarstveniki, ki med drugim tudi izobražujemo najmlajše, da bodo znali očuvati….

BERI DALJE

A. Pečjak: Zakaj smo v e-avtih varnejši pred požarom kot v klasičnih


avtor

Z zornega kota požarne varnosti so električni avti varnejši od klasičnih. Med drugim tudi zato, ker baterija gori počasi in imamo čas za umik, je povedal Andrej Pečjak z Inštituta Metron.
A. Pečjak: Zakaj smo v e-avtih varnejši pred požarom kot v klasičnih

Inovator Andrej Pečjak je govoril dijakom Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad, kjer so predstavili e-polnilnico, ki so jo pod Pečjakovim mentorstvom naredili dijaki v okviru projekta okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green.
Foto: Borut Hočevar

Kakšna je varnost baterij v električnih avtih? Koliko e-avtov zgori? Tako se je med drugim vprašal pionir slovenske elektromobilnosti Andrej Pečjak med nagovorom dijakom Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad.

Nadaljeval je s primerom. Če bi primerjali število električnih in klasičnih avtov v Nemčiji in bi se električni vžigali tako pogosto kot klasični, bi moralo na leto zgoreti 30 električnih avtov. Dejansko pa zgorita dva ali trije. »To pomeni, da je električno vozilo desetkrat manj vnetljivo od bencinskega ali dizla.«

Zakaj pogosto beremo o požarih v električnih avtih? »Če v Sloveniji zgori bencinski ali dizelski avto, bo o tem pisalo samo v dveh primerih: če je zaradi požara zaprt predor ali pa, če je pogorela tudi hiša,« je odgovoril Pečjak.

»Če pa zgori tesla v Avstraliji, o tem pišejo vsi mediji tega sveta. Zaradi medijev dobimo občutek, da električni avti pogosto gorijo, a to ni res. Statistike kažejo povsem drugačne številke.«

A to še ni vse: »Pišejo tudi, da je ogenj v električnem avtu je vedno znova vzniknil. Niso ga mogli pogasiti, gorel je deset ur.«

Kaj pa je hujše, je vprašal Pečjak: baterija, ki gori deset ur, ali deset litrov bencina, ki zagori v trenutku? »V katerem primeru imate večje možnosti za rešitev?«

»Ogenj se pri fosilnih gorivih hitro širi, pri bencinu s hitrostjo 300 metrov na sekundo, pri dizlu sicer počasneje, a ognju ne moremo uiti. Baterija pa gori počasi in pred takim ognjem lahko zbežimo.«

Baterija gori počasi, kar je pozitivno za varnost. »Mediji pa pišejo, da je to problem. Težava je v medijih,« je povedal Pečjak.

Naštel je še vrsto redkeje omenjenih informacij o električnih avtih. Nekatere naštevamo.

● Baterije zdržijo od polovice do celotne življenjske dobe avta.

● Hladilni sistem e-avta vsebuje pol manj hladilne tekočine kot pri bencinarju ali dizlu.

● V klimatski napravi e-avta je skoraj pol manj plina, kompresor je bistveno šibkejši kot pri klasičnem. Zakaj? Električni avto je na soncu manj vroč od klasičnega. Segrevajo ga namreč samo sončni žarki in zunanja toplota. Motor oddaja zanemarljivo malo toplote. Bencinski ali dizelski avto pa segreva tudi motor, od katerega se širi več deset kilovatov tudi v karoserijo. Poleg tega sta med sedeži tudi katalizator in izpušni sistem. Katalizator se segreje na od 500 do 600 stopinj, vročina pa segreva avto. Vozilo se najbolj segreje poleti, pa tudi ko stoji ali vozi počasi, ker ni piša in vsa vročina prehaja v vozilo.

● Če bomo baterije električnih avtomobilov tudi praznili, bodo baterije lahko zalogovniki energije. Milijon avtomobilov bi lahko prenašalo deset gigavatnih ur energije, kar je poraba vse Slovenije v dveh urah, je med drugim povedal Pečjak.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

Podprite AAG

SAMO ŠE DO KONCA LETA IMATE ČAS, DA ODSTOPITE DEL  DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KATERO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

Dragi prijatelji Alpe Adria Green,
gotovo veste, da lahko vsak državljan RS 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Svojo dohodnino lahko namenite tudi Društvu Alpe Adria Green, v katerem že petnajst let delujemo okoljevarstveniki, ki med drugim tudi izobražujemo najmlajše, da bodo znali očuvati….

BERI DALJE

To je električni avto, ki so ga naredili dijaki


avtor

Dijaki treh srednjih šol so pod mentorstvom Inštituta Metron Andreja Pečjaka predelali klasičnega bencinskega smarta v električnega. Vozilo so predstavili na Srednji šoli tehniških strok Šiška.
To je električni avto, ki so ga naredili dijaki

Foto: Borut Hočevar

Predelavo vozila so opravili v okviru projektov E-Avto-mladi in E-POL, je povedal Tony Mlakar iz Alpe Adria Green (AAG), ki vodi oba projekta. Sodelovali so dijaki Srednje tehniške šole Kranj, Srednje strojne šole Škofja Loka in Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana.

Predelavo smarta so opravili pod mentorstvom Inštituta Metron Andreja Pečjaka.

Sodeloval je tudi Institut Jožef Stefan. Njegov predstavnik Tomaž Ogrin je organiziral šole, v AAG pa so pripravili vlogo za Eko sklad. Projekt je namreč 95-odstotno financiral Eko sklad in zanj namenil 50 tisoč evrov. Poleg predelave vozila vključuje projekt tudi promocijo po Sloveniji, posojanje vozila šolam in druge dejavnosti. Lastnik vozila je AAG, ki v okviru projekta skrbi tudi za promocijo elektro mobilnosti.

Pri izboru šole se je pokazalo, da je prava kombinacija tista, pri kateri sodelujejo avtomehaniki in elektrotehniki, je razložil Tomaž Ogrin: »Dijaki so bili neverjetno usposobljeni za predelavo. Sami so v vozilu pripravili prostor za elektromotor in odstranili iz vozila dele, ki sodijo k bencinskemu pogonu. Dijaki elektro smeri pa so se spoznali na vezje in so v avto inštalirali vezje skupaj z baterijami, ki so jih izdelali v Metronu.«

Dijaki so zasnovali in izvedli tudi izdelavo treh polnilnih postaj, je povedal Alan Kavčič iz Inštituta Metron, ki je bil mentor pri izdelavi polnilnic. Kavčič je včeraj dijakom šišenske srednje šole predstavil trajnostno mobilnost.

Polnilnice so razvite kot učni pripomoček in niso komercialne, je dodal Ogrin, Eko sklad pa je zanje namenil 60 tisoč evrov. Polnilnice bodo postavili pri vseh treh sodelujočih šolah. Prvo bodo namestili že danes na šoli za Bežigradom. Dijaki bodo polnilnice lahko izpopolnjevali in se prek njih seznanjali z novimi standardi.

Projekt bo končan januarja prihodnje leto, razen promocijskih dejavnosti, ki bodo tekle še naprej. Po Sloveniji bodo opravili osem predavanj.

»Predlagali smo tudi, da začnejo take vsebine vgrajevati v učne načrte. Učni načrti za avtomehanike in serviserje avtov ne vključujejo električnih avtomobilov. Pristojna na centru za poklicno izobraževanje je lani napovedala vključitev, profesorji pa menijo, da spremembe niso potrebne, ker lahko sami uvedejo več vsebin v učne ure,« je še pojasnil Ogrin, ki je poskrbel za vsebino programa.

Ogrin je še napovedal, da bodo projekt razširili po Evropi. Zamisel so predstavili tudi komisarki Violeti Bulc.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

Podprite AAG

SAMO ŠE DO KONCA LETA IMATE ČAS, DA ODSTOPITE DEL  DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KATERO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

Dragi prijatelji Alpe Adria Green,
gotovo veste, da lahko vsak državljan RS 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Svojo dohodnino lahko namenite tudi Društvu Alpe Adria Green, v katerem že petnajst let delujemo okoljevarstveniki, ki med drugim tudi izobražujemo najmlajše, da bodo znali očuvati….

BERI DALJE

Po 45 letih nova preselitev risov v Slovenijo, pričakujejo deset živali


STA

 Sloveniji, ki letos obeležuje 45-letnico ponovne naselitve risov, potekajo priprave na doselitev prvega risa v državo v okviru mednarodnega projekta Life Lynx. Obora, v kateri se bo ris pripravil na novo okolje, že stoji, medtem pa v Romuniji in na Slovaškem potekajo priprave na ulov risov. Ris bo k nam prišel iz države, ki bo pri tem uspešnejša.

Trenutno je v Sloveniji po ocenah med 15 in 20 risov, so za STA pojasnili v projektni skupini Life Lynx in dodali, da so letos začeli s sistematičnim monitoringom risov s t.i. foto pastmi oz. avtomatskimi kamerami, a rezultati še niso dokončno analizirani.

Ris je največja divja mačka v Evropi, ki je na robu izumrtja. Populacija se namreč zmanjšuje, analize pa kažejo, da bodo risi brez človeške pomoči v nekaj letih izumrli. V Sloveniji so že izumrli, a smo jih po zaslugi lovcev znova uspeli naseliti, letos obeležujemo 45-letnico ponovne naselitve risov. Risi, ki živijo v Sloveniji, so potomci šestih naseljenih risov, ki so leta 1973 k nam prišli iz Slovaške.

Reševanje dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa pred izumrtjem in dolgoročna ohranitev risa je glavni cilj projekta Life Lynx, pri katerem sodeluje 11 partnerskih organizacij iz petih držav, iz Slovenije je to zavod za gozdove.

V okviru projekta trenutno potekajo priprave na doselitev prvega risa v Slovenijo. Na območju Loškega Potoka so v sodelovanju z lokalnimi lovci postavili izpustitveno oboro, v njej bodo risi toliko časa, kolikor je nujno treba z vidika veterinarskih zahtev in prilagoditve na novo okolje.

“Predvidevamo, da bo posamezen ris v izpustitveni obori okoli tri tedne,” so navedli.

V okviru projekta se bo v obstoječo populacijo risov pri nas vključilo 10 risov: pet na notranjskem oz. kočevskem območju in pet na gorenjskem območju. “Risi, ki bodo izpuščeni na Gorenjskem, bodo pripomogli k povezovanju dinarske populacije risov z alpsko, kar je ključno za dolgoročen obstoj risov tako pri nas kot tudi v Alpah,” so poudarili.

Zdaj v Romuniji in na Slovaškem potekajo intenzivne priprave na ulov risov za preselitev, od uspeha pri ulovu pa je odvisno, iz katere države bo. “V obeh državah se ekipi za ulov in preselitev intenzivno ukvarjata s tem,” so še pojasnili v projektni skupini Life Lynx.

V okviru projekta bo Lovska zveza Slovenije ob tem sodelovala pri usposabljanju policijskih preiskovalcev pri raziskavi primerov nelegalnega ubijanja živali.

Kot so za STA pojasnili na Lovski zvezi Slovenije, bodo aprila 2019 najprej izvedli tridnevno izobraževanje za pripadnike policije različnih profilov, nato bodo pripravili protokol ravnanja ob najdbi kadavra s sumom ilegalne usmrtitve in ta protokol preizkusili v praksi.

“Tako bomo dobili nabor okoli 20 uslužbencev policije s potrebnim znanjem za učinkovito odkrivanje ilegalnega ubijanja prostoživečih živali,” so še navedli in dodali: “Lovska zveza Slovenije je prva nacionalna lovska organizacija, ki bo izvedla tako aktivnost in po posredovanju prvih informacij v evropskem prostoru kaže, da bomo to pobudo in znanje prenesli tudi v druge države.”

 

Vabilo medijem predstavitev E-POL projekta


AlpeAdriaGreen, mednarodno društvo za varovanje okolja,  v sodelovanju z Inštitutom Metron ter Inštitutom Jožefa Stefana , v okviru aktivnosti projekta E- POL   pošilja naslednje

Vabilo medijem

na strokovno predavanje o E- mobilnosti ter  predstavitev  predelanega  avtomobila z bencinskim motorjem  v avto na električni pogon  in mobilne polnilne postaje z namenom promocije e-mobilnosti.  Avto ter polnilno postajo so v okviru projektov E-Avto- Mladi in E-POL  predelali dijaki treh izbranih srednjih šol – Srednja tehniška šola Kranj, Srednja strojna šola Škofja Loka ter Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad –Ljubljana kot del usposabljanja uporabe novih tehnologij.

Predstavitev bo potekalo po naslednjem programu:

  • četrtek, 6.12. 2018, s pričetkom ob 8.00 uri v Srednji šoli Domžale , na lokaciji Ljubljanska cesta 105, Domžale
  • torek, 11.12. 2018, s pričetkom ob 13.00 uri v Srednji šoli tehniških strok Šiška, Litostrojska 51, 1000 Ljubljana
  • sreda, 12.12. 2018, s pričetkom ob 12.40  uri v  Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana , Celjska ulica 16, Ljubljana
  • petek, 14.12.2018, s pričetkom ob 9.00 uri v Šolskem centru Velenje, Trg mladosti 3, Velenje,
  • petek, 14.12.2018, s pričetkom ob 12.30 uri v Šolskem centru Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, Ljubljanska c. 17,  Celje

Zelo veseli  in počaščeni bi bili, če bi se srečanja lahko udeležli tudi predstavnik vaše inštitucije, ki smo jo v AAG identificirali  kot pomembnega deležnika pri  implementaciji izobraževalnih programov v redne šolske učne načrte in s tem postavljeno platformo za ustvarjanje lokalnih zelenih delovnih mest. 

Prosim, če lahko potrdite vašomorebitno udeležbo na srečanju na naš elektronski naslov info@alpeadriagreen.com ali natelefonsko številko 041 703 379 ( Tony Mlakar, vodja projekta).

TonyMlakar, AAG,

Vodjaprojekta E-POL

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Izobraževalno – ozaveščevalni projektE-POL


Izjava za javnost  

Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL

Pomembnost spremembe koncepta mobilnosti, ki danes temelji na transportu blaga in oseb z vozli na pogon s fosilnimi gorivi, je z vidika podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja ena izmed ključnih agend prihodnosti. V AAG vrjamemo, da je e- mobilnost  način, ki lahko pripomore k trajni mobilnosti in zmanjšanju obremenitve okolja z izpusti emisij , ki jih povzroča promet.  Zato smo v okviru svojega programa pripravili serijo izobraževalno – ozaveščevalnih projektov, ki promovirajo e- mobilnost oz. Uporabo električnih vozil v vsakdanjem življenju. Projekte je kot dobre prepoznal tudi Eko-sklad RS, javni sklad, ter jih preko javnih razpisov za ozaveščevalne projekte nevladnih organizacij  tudi sofinancira.

V ta namen smo v letu 2017 skupaj z Inštitutom Metron pripravili in izvedli  izobraževanje in usposabljanje dijakov izbranih srednjih tehniških šol v okviru projekta E-Avto-Mladi, ki so pod mentorstvom g. Pečjaka, Inštitut Metron, enega izmed vodilnih strokovnjakov in inovatorjev s področja električnih avtomobilov, predelali avtomobil na klasičen bencinski motor v avtomobil na električni pogon. Po izredno dobrem odzivu smo za leto 2018 pripravili projekt E-POL »Razvoj in izdelava  pilotnih polnilnic za polnjenje električnih vozil kot učnih pripomočkov za dijake tehničnih poklicnih šol«, v okviru katerega bodo dijaki izbranih srednjih tehniških šol spoznavali tudi načrtovanje, razvoj in izdelavo stacionarnih in mobilnih postaj za polnjene električnih vozil.

Trenutno potekajo tridnevne izobraževalne delavnice pod okriljem Inštituta Metron, pri delu pa tudi sodelujejo dijaki ŠS Kranj, ŠC Škofja Loka ter SPSŠB Ljubljana. V mesecu decembru bodo na srednjih tehniških šolah po celi Sloveniji potekala predavanja o E- mobilnosti, kjer bomo dijake seznanjali o konceptu e- mobilnosti, prednostih in slabostih električnih avtomobilov, tehnologiji električnih avtomobilov in polnilnih postaj, itd. Poleg predavanj, ki jih izvajajo strokovnjaki s področja e- mobilnosti, bomo dijakom v živo predstvili tudi električni avto ter mobilno polnilno postajo.

Predavanja niso zaprtega tipa, zato so poelg dijakov vabljeni vsi zainteresirani, seveda pa tudi mediji, preko katerih želimo e-mobilnost približati širši javnosti.  Seznam predavanj bo javno objavlenj na spletnih straneh AAG ter na drugih socialnih omrežjih.

Tony Mlakar,vodja projekta

Projektno pravna pisarna AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

e-novice AAG: HRAST 11/2018


e-novice AAG: HRAST Hrastov list in plod - želodnovember/2018

This is the dividerIgra miške z mačkom v energetiki !

BOŽO DUKIĆ – ČLAN UO AAG – En korak v tehnološko razvoj smo naredili s postavitvijo/zgraditvijo železniške povezave med slovenskimi mesti, kakor tudi z železniško povezavo z obmejnimi državami. In naslednji korak smo naredili z elektrifikacijo naših železniških tirov – z omogočanjem oskrbe lokomotiv z električno energijo. Ni naše raziskovalno delo, da bi skušali ugotoviti, zakaj …

BERI DALJE

This is the dividerJavni odziv Civilne iniciative za zeleno Stražišče na spremni dopis župana MO Kranj g. Boštjana T...

Marko Špolad – član UO AAG – V Civilni iniciativi za zeleno Stražišče (CI) z veliko zaskrbljenostjo spremljamo vaše izkrivljanje dejstev in nespoštovanje tako zakonov kot občanov. Razumemo sicer vaš strah pred javnim interesom, pred soočanjem z običajnimi ljudmi, ki ni nujno enak podjetniškemu, čeprav ga župan ne bi smel imeti. Jasno je tudi, da …

BERI DALJE

This is the divider“AAG – EKO ZELENI” Kalesija: Želimo da Vis postane ekološko-turistička i sportska zona

dr. Muhamed Omerović predsjednik Ekološkog saveza „ AAG – EKO ZELENI” Tuzlanskog kantonaU organizaciji ekološkog udruženja građana “AAG – Eko-zeleni” Kalesija je 03.11.2018 na brdu Vis održana press konferencija.Cilj današnje pres konferencije bio je pokrenuti inicijativu, od strane prof.dr. Muhameda Omerovića ispred udruženja građana “AAG – Eko-zeleni” Kalesija, da …

BERI DALJE

This is the dividerAAG podal tožbo na Upravno sodišče v zvezi z gradbenim dovoljenjem za kanalizacijo v Stražišču pr...

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave je 07.11.2018 vložil na Upravno sodišče tožbo proti UE Kranj zaradi odprave gradbenega dovoljenja št. 351-452/2018-20 z dne 5.7. 2018 za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze (1.faza) in gradnjo NN priključka s črpališčem v k.o. Stražišče, izdano s strani Upravne enote Kranj.V AAG se zavedamo, da je gradnja  …

BERI DALJE

This is the dividerNemčija: prepoved za dizle tudi že na avtocesti

Avtor: Gregor Pavšič – SIOLNET – Tudi deli nemškega “Autobahna” bodo predvidoma naslednje leto zaprti za avtomobile s starejšimi dizelskimi motorji. Fotografija je simbolična. Foto: Wikimedia CommonsVse več nemških mest je v zadnjih mesecih omejilo vožnjo s starejšimi dizelskimi avtomobili, zdaj se ta omejitev prvič seli tudi na nemško …

BERI DALJE

This is the dividerStrokovni posvet: Mura danes in jutri

ZENS in AAG bosta 04. 12.2018 v Murski Soboti – Hotel Zvezda ob 10 uri organizatorja strokovnega posveta o možnostih izrabe vode reke Mure za namakanje in vodo oskrbo v prekmurski ravnici. Na posvetu želimo predstaviti morfologijo reke Mure in posledice »krajšanja« reke Mure skozi melioracijske posege in posledično zniževanje podtalnice…

BERI DALJE

This is the dividerPETICIJA PROTI OGROŽANJU VIRA ZDRAVE PITNE VODE V LJUBLJANI!

POD.VODEPo zaslugi župana Hribarja ima Ljubljana že 130 let eno najboljših in najbolj zdravih pitnih vod na svetu. Mestna občina Ljubljana pa hoče zdaj zgraditi kanal za fekalno kanalizacijo (tako imenovani povezovalni kanal C0), prav čez vodovarstveno območje med Brodom in Ježico, kjer po citirani uredbi velja strog vodovarstveni režim, kjer niti kmetje ne smejo uporabljati svojih parcel za kmetijsko obdelavo! (Uredba …

BERI DALJE

This is the dividerGovorim v imenu ljudi in narave

Marija Šelek – Revija ZarjaNeodvisni raziskovalec, največkrat označen za neuradnega okoljskega ombudsmana, je nenehno na »misiji«. Njegova predavanja po državi so vedno dobro obiskana, kadar se ljudje znajdejo v stiski in v borbi za zdravo okolje z oblastno lokalno elito, zavrtijo Komatovo številko. Že dolgo je njegova prednost, da je seznanjen z vsemi mednarodnimi neodvisnimi raziskavami, pomembnimi za naš planet. Ponosni smo na našega sodelavca, ki je pravkar izdal že tretjo knjigo zapisov Umetnost preživetja – iz naše revije. Sto kolumn boste lahko prebrali v knjigi z naslovom Brodolomci na …

BERI DALJE

This is the dividerPeticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019

Vlada je v četrtek 15.11.2018 sprejela predlog in izdala odlok, v katerem je v enem letu predvidela odvzem 200 rjavih medvedov iz okolja. Za odstrel je v odloku predvidenih 175 medvedov, kar je do zdaj največ, dodatnih 25 je predvidenih zaradi izgub, kot so povoz in druge oblike smrtnosti.Alpe Adria Green (AAG) je …

BERI DALJE

This is the dividerAAG organiziral v Kopru predavanje – Voda v kraškem podzemlju

28. 05. 2018 je AAG organiziral predavanje v prostorih KS 90 v Kopru. Predaval je Franci Malečkar član UO AAG Diapozitivi iz predavanja Voda v kraškem podzemlju  …

BERI DALJE This is the divider

SAMO ŠE DO KONCA LETA IMATE ČAS, DA ODSTOPITE DEL  DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KATERO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

za-prihodnost-nac5a1ih-otok-dohodnina1

Dragi prijatelji Alpe Adria Green,
gotovo veste, da lahko vsak državljan RS 0,5 % svoje dohodnine nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS. Svojo dohodnino lahko namenite tudi Društvu Alpe Adria Green, v katerem že petnajst let delujemo okoljevarstveniki, ki med drugim tudi izobražujemo najmlajše, da bodo znali očuvati….

BERI DALJE

E-novice HRAST Hrastov list in plod - želodizdaja:

ALPE ADRIA GREEN  mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450, e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

NOVEMBER 2018

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod