Poročilo o analizah uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in Nacionalnega referenčnega laboratorija na prisotnost GSO v letu 2017


Alpe Adria Green aktivno preko svojega predstavnika sodeluje v komisiji za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, ki deluje v okviru Ministrstva za okolje in prostor. Za komisijo je AAG pripravil Poročilo o analizah uradnih vzorcev živil rastlinskega izvora, krme in Nacionalnega referenčnega laboratorija na prisotnost GSO v letu 2017

Po pregledu dokumentacije smo ugotovili, da je bilo naročnik analiz MKGP, Uprava RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin, izvajalec analiz pa Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana.

clip_image001

Rezultate analiz smo v aprilu 2018 na 15. seji Komisije predstavili njenim članom in sicer:

1) Rezultati analiz za živila rastlinskega izvora

Skupaj je bilo analiziranih 40 vzorcev živil (15 vzorcev, ki so vsebovali samo sojo, 1 vzorec piškotov, ki je vseboval sojo in koruzo, 11 vzorcev, ki so vsebovali samo koruzo, 9, ki so vsebovali samo riž, 2 vzorca lanenih zrn in 2 vzorca papaje). 13 vzorcev živil je bilo označenih z ekološkim certifikatom. Pri 2 vzorcih živil s sojo je bila potrjena prisotnost GS soje (sojina moka in piškoti), vendar pod mejo kvantifikacije, zato sta bila vzorca skladna z zakonodajo, ki dovoljuje tehnično nenamerne prisotnosti GSO do največ 0,9%. Pri vzorcu koruznih vafljev je bila potrjena GS koruze, tudi pod mejo kvantifikacije.

2) Rezultati analiz za posamična krmila in krmne mešanice

Skupaj je bilo analiziranih 17 vzorcev posamičnih krmil (koruza v zrnju, tropine oljčne ogrščice, sojine in repične tropine, pesni rezanci, koruzni gluten in koruzni drobljenec). Noben vzorec krme ni imel ekološkega certifikata. Pri 1 vzorcu sojinih tropin je potrjena GS soje nad 10%, vzorec je bil označen in zato v skladu z zakonodajo, pri 2 vzorcih prav tako sojinih tropin je bilo potrjenih več GS soje, vendar pod mejo, sojini GS so potrjeni tudi v koruznem drobljencu, repičnih tropinah, zrnju koruze, skupaj 8 pozitivnih rezultatov, od tega 7 pod mejo kvantifikacije. Od krmnih mešanic je bilo analiziranih 12 vzorcev, pri 2 vzorcih je bila potrjena prisotnost več GS soj nad 0,9%, ker sta bila označena sta skladna z zakonodajo. Pri 9 vzorcih je bilo potrjenih več GS soj, pod mejo 0,9% ali pod mejo kvantifikacije.

3) Rezultati analiz uradnih vzorcev živil živalskega izvora

Analizirani so bili 4 vzorci živil živalskega izvora na prisotnost GSO (vsi slovenskega porekla, brez eko certifikata in brez oznake GSO). Gre za vzorce mesnega sira, mesnega narezka, piščančje hrenovke in posebno klobaso z zelenjavo. Vsi rezultati so bili negativni.

4) Rezultati analiz beljakovinskih živil namenjenih športnikom

Skupaj je bilo analiziranih 33 vzorcev, le eden je imel ekološki certifikat, 2 vzorca sta bila slovenskega porekla. V 9 vzorcih je bila potrjena prisotnost GS rastlin, v 7 primerih pod mejo kvantifikacije, vzorci so bili v skladu z zakonodajo. 2 vzorca (proteinska ploščica s sladili in brownie z beljakovinami) pa sta vsebovala več GS soj, ki so bile nad 0,9%, vzorca nista bila označena, torej nista v skladu z zakonodajo. Brownie je vseboval še GS koruzo.

5) Rezultati analiz ekoloških živil

Skupaj je bilo analiziranih 45 vzorcev ekoloških živil. V 3 vzorcih je bila potrjena prisotnost GS rastlin (GS soja v fermentiranem sojinem zrnju in koruznem čipsu, v slednjem soja ni bila navedena kot sestavina živila), v vzorcu koruznega zdroba je bila potrjena GS koruze, vendar so bile vsebnosti pod mejo kvantifikacije, zato sta bila v skladu z zakonodajo.

V AAG bomo še naprej spremljali raziskave na tem področju in o tem obveščali javnost.

Prijava na spletni časopis AAG – HRAST

Od 25. maja 2018 prične veljati nova evropska uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Ta med drugim zahteva pridobitev  privolitve za prejemanje elektronskih sporočil kot ​je npr. spletni časopis AAG – HRAST.

Če torej želite prejemati spletni časopis AAG – HRAST , morate zato po novi zakonodaji dati svoje soglasje. To storite če izpolnite obrazec na povezavi:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/prijava-na-spletni-casopis-aag-hrast/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: