EKO PATRULJA AAG na območju plezališča na Bohinjski Beli


EKO PATRULJA AAG

AAG je v nedeljo 8.04.2018 in soboto 14.04.2018 izvedla EKO PATRULJO v bližini plezališča, ki se nahaja na območju skalnega masiva Iglice, v vasi Bohinjska Bela, na delu parcele številka 307/1, KO Bohinjska Bela.

Že v preteklosti je to območje služilo za gorsko urjenje enot bivše JLA, ki je po vsakem obisku in uporabi tega zemljišča za seboj odstranila kline in območje vrnila v prvotno stanje.

Po razpadu bivše skupne države je območje začela uporabljati Slovenska vojska, ki je v skalovje namestila stalne kline, vendar samo v treh smereh .Hkrati se je začelo množično širjenje prostega plezanja, kar je privedlo do tega, da je vsak po svoje razvijal nove plezalne smeri z nameščanjem stalnih klinov oponk in verig, tako, da danes na tem območju obstaja več kot dvajset plezalnih smeri. Glavno vlogo pri tem početju je imela PZS, odsek za prosto plezanje. Za nobeno od teh plezalnih smeri nikoli ni bila izdana nobena lokacijska informacija, niti mnenje Zavoda za varstvo narave. Posebej se je mudilo s trasiranjem novih smeri v letu 2006, že potem, ko je bilo skalovje umeščeno v seznam Natura 2000. Plezalne smeri se obnavljajo in širijo še danes. Tekom leta svoje delo na tem območju opravljajo razne plezalne šole, poleg slovenskih še avstrijska in nizozemska, ki je tu prisotna kar štiri mesece na leto. Dnevno je v konicah prisotnih tudi po 50 plezalcev naenkrat.

Na tem območju stalno gnezdijo postovke, krokarji in velika uharica. V spomladanskem času je bil vedno prisoten trop muflonov, ki so se tu zadrževali do meseca maja, ko so njihovi mladiči dovolj zreli za premik na višje ležeča področja. Zavod za varstvo narave je LD Bled prepovedal lov na muflone na tem območju, kar lovci dosledno spoštujejo, pa ne zaradi Zavoda ampak zaradi svoje etike.

V skalovju redno poskušata gnezditi dva para postovk, ki si gnezdo tudi ustvarita, izležeta mladiče, vendar pa je v zadnjih dveh letih preživel en sam mladič in sicer lani,predlani pa tudi samo eden pa še ta je poginil in padel iz gnezda zaradi lakote, ker ga starša zaradi vznemirjanja nista uspela obdržati pri življenju.

Krokarji so bolj pametne ptice in se je par umaknil na drugo lokacijo.

Velika uharica se redno, vsako noč oglaša od decembra do konca januarja, mogoče jo je tudi videti, v marcu pa, ko bi morala gnezditi, izgine.

EKO PATRULJA je ugotovila da se nesporno nahaja to plezališče na območju, ki je opredeljeno kot varovano območje Nature 2000 v skladu z Direktivo Sveta ES št. 92/43 o ohranjanju naravnega habitata in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst in Zakonom o varstvu narave.

PZS je plezališče uredila na tem območju, zavedajoč se, da leži na varovanem območju Nature 2000, kljub temu, da je pridobila lokacijsko informacijo št. 3501-637/2006, ki se nanaša na izgradnjo plezališča na parc. Številkah 187/1, 224718 in 224/20, to je območje Osojnice, ki opredeljeno kot varovano območje.

Sredi plezališča je slap Iglica, ki je opredeljen kot naravna vrednota lokalnega pomena, v potoku, ki teče iz slapu so še prisotni potočni raki. Plezalci v ta potok odmetavajo smeti in opravljajo potrebo.

Turistično društvo Bohinjska Bela, ki se samo smatra kot upravitelj plezališča skupaj s Krajevno skupnostjo in Občino Bled ob tihem soglasju Zavoda za varstvo narave načrtuje izgradnjo pomožnega objekta, ki naj bi služil kot garderoba in okrepčevalnica, izgradnjo »bungee jumping« platoja in celo »zip – line«napeljave na tem območju.

Že zdaj je storjena škoda, še večja, nepopravljiva , se ob predvidenih aktivnostih, obeta.

Skrajni čas je, da se to početje preneha, da ne bo prišlo do enakega primera, kot se je zgodil na območju Bleda z izgradnjo »zip-lina« s Spodnjega Homa preko Brja, tudi preko nahajališča sokola selca.

FOTOGALERIJA:

Plezalna stena 3

Na sliki je gnezdišče neposredno na desni strani plezalca v skalni luknji.

 

Plezalna stena 1

Zavod za varstvo narave je pred dvema letoma na pobudo strokovnjakov namestil table pod gnezdišči, ki naj bi na gnezdišča opozarjale, vendar tega nihče ni upošteval.

vrvi

Od 06.04.2018 do08.04.2018 je bil organiziran tabor vrvohodcev na tem območju. Zaradi strahovite okoljske obremenitve, ki so jo povzročili tako vrvohodci kot tudi plezalci so bile ptice, ki gnezdijo sigurno vznemirjene nekaj pa jih je celo odgnalo od svojih gnezdišč.

FB_IMG_1523175275922

Poleg plezališča, ki je zgrajeno brez vseh naravovarstvenih dovoljenj na območju gnezdišča postovk, je sedaj nastal še obsežen poligon za izvajanje t.i Highline oziroma po domače vrvohodstva na višini.

FB_IMG_1523175256989

Vrvi so speljane po vsem skalnem masivu, neposredno nad gnezdišči postovk, ki so ravno pričele urejati gnezda.

FB_IMG_1523175246945

Pobudnika teh aktivnosti sta poleg PZ še turistično društvo in KS Bohinjska Bela.

boh.bela

 

Prijava na spletni časopis AAG – HRAST

Od 25. maja 2018 prične veljati nova evropska uredba o varovanju osebnih podatkov (GDPR). Ta med drugim zahteva pridobitev  privolitve za prejemanje elektronskih sporočil kot ​je npr. spletni časopis AAG – HRAST.

Če torej želite prejemati spletni časopis AAG – HRAST , morate zato po novi zakonodaji dati svoje soglasje. To storite če izpolnite obrazec na povezavi:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/prijava-na-spletni-casopis-aag-hrast/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: