Monthly Archives: december 2017

Promocija tehniških poklicev


Mateja Rant – Gorenjski Glas, ponedeljek, 11. december 2017 Na dnevu odprtih vrat v Šolskem centru Kranj so pripravili predstavitev študija na fakultetah, na katere se najpogosteje vpisujejo njihovi dijaki. Kranj – V Šolskem centru Kranj so pretekli teden pripravili … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Organizacije

Učinkovitost preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja (8. 12. 2017)


RAČUNSKO SODIŠČE  REPUBLIKE SLOVENIJE Okoljsko Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bilo učinkovito pri preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Republika Slovenija je ena izmed redkih držav, ki je področje svetlobnega onesnaževanja okolja prepoznala kot tako pomembno, da ga … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Organizacije

Dimnikarji: Pojasnila Ministrstva za okolje in prostor so netočna


Sekcija dimnikarjev pri OZS je novembra opozorila, da Ministrstvo za okolje in prostor javnosti posreduje številna nasprotujoča si pojasnila, s čimer se (ne)namerno povzroča nejasnosti, lahko pa tudi spore med državljani. V ta namen Sekcija pojasnjuje nekatere odprte dileme, da … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Organizacije

Zahodna obvoznica mimo Vrbe


Urša Peternel – Gorenjski Glas Občina Žirovnica začenja pripravljati občinski podrobni prostorski načrt za zahodno obvoznico mimo Vrbe. Vrba – Kot je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar, so začeli pripravljati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za zahodno obvoznico mimo Vrbe. … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Organizacije

Krajani Stražišča ogorčeni ovadili državne varuhe okolja


Miran Šubic –dnevnik Krajani Stražišča so leta 2014 na izsiljenem zboru krajanov zahtevali od države in občine Kranj ukrepe v zvezi s sporno gospodarsko cono Laze in onesnaženim okoljem. Zdaj je bila zoper državno agencijo za okolje vložena ovadba, ker … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Organizacije

AAG je podala kazensko ovadbo zoper ARSO v primeru “okoljska škoda–LAZE, Kranj”


  IZJAVA ZA JAVNOST Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, je 01.12.2017 podal na Vrhovno državno tožilstvo RS KAZENSKO OVADBO zoper: MOP – Agencijo Republike Slovenije … Nadaljujte z branjem

Objavljeno v Organizacije