e-novice AAG: HRAST 12/2017


AAG je podala kazensko ovadbo zoper ARSO v primeru “okoljska škoda–LAZE, Kranj”

IZJAVA ZA JAVNOST – Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave, je 01.12.2017 podal na Vrhovno državno tožilstvo RS KAZENSKO OVADBO zoper: MOP – Agencijo Republike Slovenije za okolje ( ARSO)  …

BERI DALJE

This is the dividerKrajani Stražišča ogorčeni ovadili državne varuhe okolja

Miran Šubic –dnevnik – Krajani Stražišča so leta 2014 na izsiljenem zboru krajanov zahtevali od države in občine Kranj ukrepe v zvezi s sporno gospodarsko cono Laze in onesnaženim okoljem. Zdaj je bila zoper državno agencijo za okolje vložena ovadba, ker naj ta ne bi  …

laze - izpusti v zrak

BERI DALJE

This is the dividerZahodna obvoznica mimo Vrbe

Urša Peternel – Gorenjski Glas – Občina Žirovnica začenja pripravljati občinski podrobni prostorski načrt za zahodno obvoznico mimo Vrbe.Vrba – Kot je povedal žirovniški župan Leopold Pogačar, so začeli pripravljati občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za  …

BERI DALJE

This is the dividerDimnikarji: Pojasnila Ministrstva za okolje in prostor so netočna

Sekcija dimnikarjev pri OZS je novembra opozorila, da Ministrstvo za okolje in prostor javnosti posreduje številna nasprotujoča si pojasnila, s čimer se (ne)namerno povzroča nejasnosti, lahko pa tudi spore med državljani. V ta namen Sekcija pojasnjuje nekatere  …

BERI DALJE

Učinkovitost preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja (8. 12. 2017)

This is the divider

RAČUNSKO SODIŠČE  REPUBLIKE SLOVENIJE – Okoljsko Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bilo učinkovito pri preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Republika Slovenija je ena izmed redkih držav, ki je področje svetlobnega  …

BERI DALJEThis is the divider

Promocija tehniških poklicev

 

Mateja Rant – Gorenjski Glas, ponedeljek, 11. december 2017Na dnevu odprtih vrat v Šolskem centru Kranj so pripravili predstavitev študija na fakultetah, na katere se najpogosteje vpisujejo njihovi dijaki.Kranj – V Šolskem centru Kranj so pretekli teden  …

BERI DALJEThis is the divider

V 2018 za odstrel predvidenih 19 medvedov več kot letos

STA – Do konca septembra 2018 je predviden odstrel 132 medvedov in 10 volkov. Odstrel se prednostno izvede v pasu 1,5 kilometra okoli naselij, prav tako tudi na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov, ali v njihovi neposredni bližini.Vlada je na seji  …

BERI DALJEThis is the dividerPripombe AAG k osnutku Operativnega varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018

 

AAG je v zakonskem roku podal pripombe k osnutku Operativnega varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018. Prvi operativni program varstva pred hrupom bi morala Slovenija sprejeti že daljnega leta 2008. Prvi in zadnji približek k operativnemu programu varstva …

BERI DALJE

This is the divider

PREJELI SMO: Odprto pismo – gradnja HE na Srednji Savi

 

 

G. dr.Miro Cerar, predsednik Vlade RSGregorčičeva ulicaLjubljanaZadeva: gradnja HE na Srednji Savi – odprto pismoVes čas samostojnosti Republike Slovenije se pogovarjamo in dogovarjamo o gradnji hidro elektraren na Srednji Savi ( HE Suhadol, HE Trbovlje, HE  …

BERI DALJE

This is the divider

Zaščita pred hrupom: kmalu bo pokalo – prepoved gor ali dol

Vesna Levičnik – DNEVNIK – December je čas obdarovanja, praznikov, druženja s prijatelji, zadnji veseli mesec, preden stopimo v novo leto polni zaobljub in novih dogodivščin. Magični zadnji mesec leta je prav tako čas radosti in veselja, obenem pa je v  …

BERI DALJE

EKIPA E- novic AAG Vam želi srečno, zdravo, veselo in uspešno NOVO LETO

srečno 2018

E-novice HRAST izdaja:

ALPE ADRIA GREEN

mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450

e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran: https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 3400 0101 4687 391 Sparkasse dd

December  2017

PREJELI SMO: Odprto pismo – gradnja HE na Srednji Savi


G. dr.Miro Cerar, predsednik Vlade RS

Gregorčičeva ulica

Ljubljana

Zadeva: gradnja HE na Srednji Savi – odprto pismo

Ves čas samostojnosti Republike Slovenije se pogovarjamo in dogovarjamo o gradnji hidro elektraren na Srednji Savi ( HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne, HE Tacen in ČE Požarje). Vlada RS je podelila koncesijo za energetsko izrabo vodotoka podjetju HSE iz Ljubljane. Uradna Vladina informacija o tej gradnji je bila vezana na gradnjo HE na Spodnji Savi in po zaključku te gradnje se pristopi k gradnji na Srednji Savi.

Ob obisku Vlade RS v Zasavju v začetku tega meseca je bil napovedan podpis koncesijske pogodbe, kateri se ni zgodil, niti ni bilo slovenski javnosti povedan razlog odstopa od podpisa koncesijske pogodbe.

Prvo hidroelektrarno smo v Sloveniji zgradili davnega leta 1952 v Mostah pri Žirovnici z domačim znanjem in domačimi izvajalci. Po tem času je bilo zgrajenih še nekaj objektov in izvedenih rekonstrukcij tovrstnih objektov. In sedaj ko se zaključuje gradnja Spodnje savske verige energetskih objektov, smo državljani preprosto pričakovali nadaljevanje gradnje na Srednji Savi. Z gradnjo novih energetskih objektov bi povečali družbeni produkt, v času gradnje bi zaposlili novih tisoč delavcev letno, da ne omenjamo vseh dodatno zaposlenih v proizvodnji potrebne strojne opreme. Poleg tega k temu sodi še izraba domačega energetskega vira brez vplivanja na klimatske spremembe, kar nesporno utrjuje ratificiran Podnebni sporazum.

Poznano nam je, da ta gradnja pomeni tudi vplivanje na cestno in železniško infrastrukturo in se ne more , niti ne sme obremeniti energetske investicije še z reševanjem železniške in cestne infrastrukture. Ureditev razmejitve med posameznimi segmenti investicije pa je zagotovo delo naše Vlade.

In imamo v tem trenutku naslednjo situacijo: potencialni koncesionar ( HSE ) je po javno dostopnih evidencah ( AJPES ) investicijsko nesposoben, obveznosti države do povečanja rabe trajnih virov energije zaradi zmanjševanja vplivanja na podnebne spremembe kaže negativne rezultate, delovni potencial pa čaka na razplet teh dogodkov.

Zato v tej situaciji predlagamo Vladi RS, da prenese koncesijo za gradnjo srednje savske verige na drugo slovensko usposobljeno podjetje in prične z razpisom obveznic z državnim jamstvom za izvedbo investicije. V današnjem Delu je objavljen članek, da imajo Slovenci na hranilnih vlogah 17 milijard eurov in večina jih je verjetno dovolj nacionalno ponosna, da bi kupili takšne obveznice, saj bi na ta način pomagali k izrabi domačega vodnega potenciala, z domačim znanjem in domačo izvedbo. Delo z obveznicami pa bi prepustili eni izmed bank na slovenskem trgu.

Izgradnja tovrstnih energetskih objektov istočasno zagotavlja večjo varnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo in nam omogoča nekaj korakov naprej v energetsko neodvisnost Slovenije.

V Kranju, 19.12.2017

Andrej Resman

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije image

Zaščita pred hrupom: kmalu bo pokalo – prepoved gor ali dol


Vesna Levičnik – DNEVNIK

December je čas obdarovanja, praznikov, druženja s prijatelji, zadnji veseli mesec, preden stopimo v novo leto polni zaobljub in novih dogodivščin. Magični zadnji mesec leta je prav tako čas radosti in veselja, obenem pa je v tem času pod določenimi pogoji dovoljena uporaba pirotehničnih sredstev. Da decembrskih praznovanj ne bi skalili neljubi dogodki, bodimo pri uporabi eksplozivnih sredstev previdni in skrbni.

Poskrbimo, da december ne bo preveč stresen za naše hišne ljubljenčke.

Poskrbimo, da december ne bo preveč stresen za naše hišne ljubljenčke.Petarda lahko vzame tudi roko

V prazničnih dneh se po navadi poveča uporaba pirotehničnih izdelkov. Policisti vsako leto znova opozarjajo na previdnost pri ravnanju z njimi. Po splošnem mnenju je uporaba pirotehnike v zabavo le posameznikom, ostalim pa je takšno početje neprijetno, prav tako pogosto zbuja strah in občutek nelagodja. Nepremišljena in neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči številne telesne poškodbe, po preteklih izkušnjah pa nesrečam botruje predvsem nestrokovno ravnanje in opustitev nadzorstva polnoletne osebe nad mladoletniki in otroki, ki pri pokanju uporabljajo različne pripomočke (smodnik, petarde, večje kose karbida, kovinske posode z jeklenimi pokrovi, bencin …).

Vsako leto prihajajo z urgentnega bloka Kliničnega centra podatki o poškodbah kot posledicah nespametnega ravnanja s pirotehničnimi sredstvi, od manjših poškodb, kot so opeklinske rane, prek obsežnejših, kompleksnih poškodb, ki imajo funkcionalne in estetske posledice, saj gre za poškodbe kosti in mehkih tkiv (žile, živci, kite, mišice), tkiva lahko propadejo tudi pozneje, zaradi umazanosti ran pa obstaja nevarnost okužb. Najhujše so visokoenergijske poškodbe, pri katerih funkcionalnosti žal ni več mogoče povrniti, sem sodita tudi izguba sluha in vida.

Akustična travma

Enkratna (petarda) ali kratkotrajna izpostavitev intenzivnemu zvoku (glasni koncert) lahko povzroči tudi akutno akustično travmo (Trauma acustica acuta). »V določenih primerih je dovolj že en močan hrupni dogodek, da se sluh za vedno poškoduje. Pri tem gre lahko na primer za strel oziroma eksplozije iz bližine, obisk glasnega diska ali eksplozijo. Opozorilni signal je kratkotrajno zmanjšanje slišne meje,« pojasnjuje Robert Lepener, direktor podjetja Neuroth, in za primerjavo opiše primer obiskovalca diskoteke, ki ob vrnitvi domov sliši slabše. »Morda se pojavi celo žvižganje ali zvonjenje v ušesih. Čutne celice v ušesu so izčrpane in so dale začasno odpoved. To kratkotrajno zmanjšanje se v veliko primerih popravi samo od sebe – toda ne vedno. Enkrat poškodovan sluh se ne bo nikoli več regeneriral,« opozarja Lepener, ki žogico nekoliko umiri, ko pravi, da je večja verjetnost, da pride do poškodb sluha, ko nam petarda poči tik pod nogami ali ko se med koncertom dalj časa zadržujemo ob izviru zvoka – zvočniku. »Če izpostavitev hrupu preneha, se naglušnost v nekaj dneh popravi, sicer se sluh poslabšuje. Simetrično sta prizadeti obe ušesi. »Bolniki so nezbrani, utrujeni in nervozni,« spregovori Lepener še o simptomih in svetuje takojšen obisk zdravnika. »Ta navadno pregleda sluh in v primeru izčrpanosti čutnih celic lahko predpiše terapijo, ki je lahko tudi infuzija s protivnetnimi zdravili in zdravili za boljšo prekrvavitev.«

In kako se zaščititi?

Biti pameten, ko nanese beseda o zaščiti pred hrupom, predvsem ko imamo v mislih nenadne eksplozije, je težko. »Kljub vsemu pa so čepki lahko zelo dobrodošli. Pravzaprav so čepki aktualni skozi vse leto, priložnostno, ali pa tudi dnevno, v primeru smrčanja partnerja, ali drugih motečih dejavnikov, ki lahko kratijo naš spanec. Čepki so primerni za vse, tudi za otroke. Silikonske čepke se vedno izdela po meri ušesa vsakega uporabnika,« razloži slušni akustik Iztok Capuder.

V družbi pozorni tudi na naglušne

Naglušni imajo veliko težav v okoljih, kjer je veliko ljudi, posledično tudi hrupa, zato se takim okoljem večkrat izogibajo. »S kakovostnimi slušnimi aparati pa tudi taka okolja niso tako težavna, saj boljši aparati ločijo hrup od govora, kar čuti uporabnik pri razumljivosti govora,« pojasni Capuder in nadaljuje: »Osnovnejši modeli nimajo takih sposobnosti, zato je hrupno okolje lahko težava, posledično tudi stres in utrujenost. Dobri avtomatični modeli take težave v veliki meri odpravijo, seveda pa morajo uporabniki imeti realna pričakovanja, kajti tudi z dobrim sluhom v velikem hrupu ne slišimo oziroma razumemo vsega.« Dobra zaščita pred hrupom, kjer komunikacija ni potrebna v večjem obsegu, so lahko tudi čepki.

Ne pozabimo na živali

Številni skrbniki se bodo v prihajajočih dneh ukvarjali s tem, kako pomiriti svojega domačega ljubljenčka, ki mu pokanje petard pride tako do živega, da postanejo prazniki prej napor kot kaj drugega. Problem nastane še zlasti v primerih, ko je naš kuža že imel slabe izkušnje in se ob vsakem pokanju trese, sope, se slini in je prestrašen še dolgo po tem, ko neha pokati. Po navadi se mu zmanjša tek, na prostem pa ima rep vedno potisnjen globoko pod trebuh. Nekateri psi se ob poku tako prestrašijo, da v paniki celo uspejo zbežati. Pravega nasveta, kako pomagati hišnim ljubljenčkom, žal ni. V večernih urah, ko je pokanja predvsem v naseljih največ, ostanemo z njimi in jim damo vedeti, da ni nič hudega. Tistim, ki ne morejo brez pokanja petard, pa le v razmislek – ali je to res nujno početi?

Vir: priloga Nika

V opomin

Petarde so popolnoma prepovedane že vse od leta 2008, omejitve pa veljajo tudi glede drugih pirotehničnih izdelkov. Prodaja blažje pirotehnike je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njena uporaba pa od 26. decembra do 2. januarja. Igranje s pirotehniko je popolnoma prepovedano v strnjenih stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, na javnih prireditvah … Policisti kaznujejo kršitve z najmanj 400 in največ 1200 evri globe.

Kaj je hrup?

Hrup je nezaželen zvok. Njegova jakost (glasnost) se meri v decibelih (dB). Decibelna skala je logaritemska in zvišanje ravni zvoka za tri decibele pomeni že podvojitev jakosti zvoka. Na primer: običajen pogovor ima jakost okoli 65 dB, kričanje pa ponavadi okoli 80 dB. Čeprav je razlika zgolj 15 dB, je kričanje tridesetkrat glasnejše. Prav tako je zanimiva študija o hrupu, ki so jo opravili na različnih lokacijah in je pokazala, da:

-so povprečne ravni hrupa v vrtcu višje od 85 dB.

-je bil dirigent med izvajanjem Labodjega jezera izpostavljen ravni hrupa 88 dB.

-so lahko vozniki tovornjakov izpostavljeni hrupu 89 dB.

-je osebje v nočnih klubih lahko izpostavljeno hrupu do 100 dB.

-je izmerjen hrup na prašičjih farmah dosegel raven do 115 dB.

Pripombe AAG k osnutku Operativnega varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018


hrup vetrnicaAAG je v zakonskem roku podal pripombe k osnutku Operativnega varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018.
Prvi operativni program varstva pred hrupom bi morala Slovenija sprejeti že daljnega leta 2008. Prvi in zadnji približek k operativnemu programu varstva pred hrupom je Slovenija izdelala za obdobje 2012-2017 (Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja MOL za obdobje 2012-2017), kjer pa so žal obravnavane samo ceste z več kot 6 milijoni vozil letno za leto 2006 in železniške proge z več kot 60.000 vlakov letno za leto 2006.

Operativni program varstva pred hrupom za Mestni občini Ljubljana in Maribor nista bila izdelana še nikoli.
Zaradi zamujanja si je Slovenija prislužila že dva poziva s strani Komisije, zaradi naše prijave EU KOMISIJI

Kljub vsemu navedenemu je Ministrstvo za okolje in prostor dne 17.11.2017 objavilo Osnutek Operativnega programa, ki to dejansko sploh ni, zaradi česar ostro protestiramo.
1.)    Dokument je pripravljen za obdobje 2013-2018. Če ga bo sprejela vlada, bo veljal zgolj do 18.julija 2018, zaradi česar je njegova uporabnost nična. Zahtevamo jasen odgovor MOP, da je Komisija zahtevala izdelavo dokumenta za nazaj, saj se nam zdi popolnoma absurdno izdelovati zastareli dokument, namesto da bi se izdelal kvaliteten program za celotno 5 letno obdobje, z jasno izdelanim terminskim planom, kot to zahteva direktiva 2002/49/EC. Če ne obstaja zahteva Komisije za izdelavo dokumenta za nazaj, zahtevamo navedbo odgovorne osebe, ki je odločila da se izdeluje dokument za že pretečeno obdobje namesto za obdobje 2018-2023 kar bi bilo edino logično.
2.)    V predloženem osnutku ni najti, da bi javnost sodelovala pri izdelavi, pa je to zahtevano z direktivo 2002/49/EC. Ker javnost ni sodelovala, ni mogoče trditi, da je osnutek operativnega programa izdelan kot to zahteva direktiva. Manjka torej eden ključnih segmentov (Direktiva 2002/49/EC, člen 8(7)).
3.)    V osnutku operativnega plana ni prikazanega nobenega konkretnega plana načrtovanih aktivnosti, zaradi česa plan ni operabilen.
4.)    Manjka dolgoročna strategija. Dokument vsebuje več kot 100 strani naštevanj stvari, ki z izvedbeno fazo v smislu “kdaj-kaj-kako” nima nobene veze.
5.)    Manjka finančna konstrukcija. Brez zagotovljenih finančnih sredstev je lahko še tako kvaliteten dokument zgolj mrtva črka na papirju.

V Osnutku Operativnega programa varstva pred hrupom za obdobje 2013-2018 manjkajo ključne sestavine, ki bi jih moral dokument imeti glede na Prilogo V, direktive 2002/49/EC, zaradi česar je dokument nepopoln in ni primeren za uporabo.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Povezava:

AAG podal prijavo prekoračitve hrupne obremenjenosti v okolje

V 2018 za odstrel predvidenih 19 medvedov več kot letos


STA 

Do konca septembra 2018 je predviden odstrel 132 medvedov in 10 volkov. Odstrel se prednostno izvede v pasu 1,5 kilometra okoli naselij, prav tako tudi na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov, ali v njihovi neposredni bližini.

Vlada je na seji 13.12.2017  sprejela odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za obdobje do 30. septembra 2018. V tem času je predviden odvzem 132 medvedov in deset volkov, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Območje medveda

Za leto 2018 je predviden odstrel 132 medvedov in 10 volkov.

Obseg predvidenega odvzema medvedov in volkov iz narave zaradi odstrela, izjemnega odstrela, odlova, povoza ali drugih izgub je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije, so pojasnili na ministrstvu.

Odstrel medvedov se v lovsko upravljavskih območjih, ki so v celoti ali delno v osrednjem območju življenjskega prostora medveda, prednostno izvede v pasu 1,5 kilometra okoli naselij, prav tako tudi na lokacijah, kjer pogosteje prihaja do škodnih primerov, ali v njihovi neposredni bližini.

Za medvede se lahko odstrel izvaja do 30. aprila 2018, za volkove pa do 31. januarja 2018 in nato še ves september.

Načrtovalsko obdobje za odvzem medvedov in volkov iz narave za leto 2017 se je izteklo 30. septembra. Do tedaj je bil določen odvzem iz narave 113 medvedov in desetih volkov.

V AAG se s tem odlokom ne strinjamo in še vedno zagovarjamo svoja stališča, vendar nismo od MOP prejeli niti odgovor na naše pripombe.

Naj navedemo samo eno pripombo, ki smo jo posredovali na MOP:

Slovenija in Hrvaška sta fizično ločeni državi z rezilno žico in visoko ograjo, ki preprečujeta prehod med državama tako medvedu kot volku. To je dejstvo, ki je že dolgo poznano obema ”strokovnima” organizacijama, ki tega nista hoteli upoštevati niti pri lanskem podobnem odloku (kljub našim pripombam), niti pri letošnjem Odloku 2018. Zato je očitno, da gre za namerno zavajanje, da bi lahko upravičili odstrel. S tem pa sta obe organizaciji postavili svojo strokovnost pod vprašaj oziroma je njuno stališče nestrokovno in odstrel posledično neutemeljen.

VEČ NA POVEZAVI:

AAG podal pripombe na Osnutek Odloka o ukrepu odvzema rjavega medveda in volka iz narave

Podprite AAG:
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Promocija tehniških poklicev


Mateja Rant – Gorenjski Glas, ponedeljek, 11. december 2017

Na dnevu odprtih vrat v Šolskem centru Kranj so pripravili predstavitev študija na fakultetah, na katere se najpogosteje vpisujejo njihovi dijaki.

smart - kranj

Kranj – V Šolskem centru Kranj so pretekli teden pripravili že tradicionalni dan odprtih vrat. Dopoldne so se v okviru kariernega dneva dijakom predstavile fakultete predvsem tehniških smeri, popoldne pa so na Robotkovem dnevu za učence organizirali različne delavnice. »Na študijski tržnici v avli šole so imeli dijaki priložnost spoznati 21 fakultet in visokih šol, pet fakultet je za gimnazijce pripravilo tudi predavanja po predavalnicah,« je razložila koordinatorka kariernega dneva Mirjana Erlah Košnik. Pojasnila je, da tako lahko dijaki pred vpisom zberejo informacije o posameznih fakultetah ter se spoznajo s profesorji in študenti. Na ta način jim poskušajo olajšati odločitev, katere fakultete bodo obiskali ob informativnih dnevih. Na karierni dan povabijo tudi delodajalce, člane združenja Konektor. V okviru Robotkovega dneva pa so se učenci, ki jih zanimajo tehniški poklici, lahko seznanili s poklicnimi programi, za katere izobražujejo v Šolskem centru Kranj. Obiskovalci so si ves dan lahko ogledali tudi električni avto, ki so ga v okviru aktivnosti projekta E-Avto-Mladi ustvarjali tudi njihovi dijaki in mentorji v sodelovanju z Alpe Adria Green, Inštitutom Metron in Inštitutom Jožefa Stefana.

Povezava:

Predelava avta – pilotni projekt za mladino

Podprite AAG:
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Učinkovitost preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja (8. 12. 2017)


RAČUNSKO SODIŠČE  REPUBLIKE SLOVENIJE

Okoljsko Ministrstvo v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bilo učinkovito pri preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja. Republika Slovenija je ena izmed redkih držav, ki je področje svetlobnega onesnaževanja okolja prepoznala kot tako pomembno, da ga je v letu 2007 tudi pravno uredila s sprejemom Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zato je po mnenju računskega sodišča postala primer dobre prakse. S kasnejšimi spremembami te uredbe in zaradi nespremljanja stanja pa Republika Slovenija po oceni računskega sodišča ni več sledila tej pozitivni praksi.
Uredba varuje ljudi, zdravje, naravo in astronomska opazovanja pred škodljivimi posledicami svetlobnega onesnaževanja okolja. Hkrati je njen namen učinkovitejša raba energije. Poraba energije za razsvetljavo naj bi se do leta 2020 namreč zmanjšala najmanj za 20 odstotkov.

Vse omejitve, ki jih določa uredba, niso več v celoti ustrezne. Predvsem zaradi tehnološkega napredka na področju razvoja svetil je uredba zastarela, saj z uporabo novejše in varčnejše tehnologije veljavne mejne vrednosti niso več skladne z namenom uredbe, torej zmanjševanjem svetlobnega onesnaževanja okolja. Računsko sodišče kot neustrezno ocenjuje tudi odsotnost določb, ki bi urejale spekter oziroma barvno temperaturo svetlobe, ki se sme uporabljati pri razsvetljavi. Čeprav vpliv svetlobe na zdravje še ni v celoti raziskan, pa se svetloba obravnava kot motilec cirkadianega ritma živih bitij. Pri tem naj bi hladna svetloba imela večji in bolj negativen vpliv na živa bitja kot topla svetloba.
Ministrstvo ne pozna dejanskega stanja na področju svetlobnega onesnaževanja okolja, saj ni redno in celovito spremljalo svetlobnega onesnaževanja okolja. Nadzor je redno izvajal le inšpektorat, pristojen za okolje. Ministrstvo ne more potrditi, ali so namen in cilji uredbe doseženi ter ali so morebiti potrebne njene spremembe. Po oceni računskega sodišča obstaja verjetnost, da bo zaradi razvoja in urbanizacije vedno več razsvetljave, predvsem cest in javnih površin, s čimer se bo večal tudi vpliv svetlobnega onesnaževanja na okolje. Zato računsko sodišče meni, da bi moralo ministrstvo področje svetlobnega onesnaževanja okolja vsaj periodično celovito spremljati.
Računsko sodišče je ministrstvu podalo več priporočil za izboljšanje učinkovitosti pri preprečevanju svetlobnega onesnaževanja okolja.

Povezava na revizijo

VIR: www.rs-rs.si

Podprite AAG:
ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

Dimnikarji: Pojasnila Ministrstva za okolje in prostor so netočna


Sekcija dimnikarjev pri OZS je novembra opozorila, da Ministrstvo za okolje in prostor javnosti posreduje številna nasprotujoča si pojasnila, s čimer se (ne)namerno povzroča nejasnosti, lahko pa tudi spore med državljani. V ta namen Sekcija pojasnjuje nekatere odprte dileme, da ne bi nastala nepopravljiva škoda pri uporabnikih kurilnih naprav. Lahko se namreč zgodi, da bi neustrezno stanje v dimnikarstvu v novem sistemu neutemeljeno pripisovali tudi dimnikarskim družbam.

dimnikar

Nov Zakon o dimnikarskih storitvah zelo jasno opredeljuje, da zaradi ekonomskih in interesov nepristranskosti ni dopustno, da bi inštalater, serviser, prodajalec ali načrtovalec opravljal tudi dimnikarske storitve in obratno. Na spletni strani ministrstva pa je konflikt interesa nerazumno pojasnjen in je v nasprotju z zakonom.

V oddaji Koda na TV SLO 1, ki je bila predvajana 7. 11. 2017, je ministrstvo tolmačilo cenik drugače, kot ga je pojasnilo Sekciji dimnikarjev pri OZS dne oktobra letos. Sekciji je bilo pojasnjeno, da so normativni časi v Pravilniku fiksno določeni, da se zmanjšuje lahko le urna postavka, dopustno pa ni dodajati niti dodatnih postavk z nižjimi normami. V oddaji je bilo tako ravno nasprotno pojasnjeno, da naj bi se normativni časi lahko zmanjševali. V Sekciji se zato utemeljeno sprašujemo, ali je cenik celo v tržni ureditvi ponovno le orodje za šikaniranje dimnikarskih družb s pomočjo različnih tolmačenj in izrekanj prekrškov. S predpisi je določeno tudi delo inženirjev in arhitektov, pa kljub temu nimajo omejenih cen, saj delujejo na trgu tako kot po novem dimnikarji.

Za redno opravljanje predpisanih storitev je odgovoren uporabnik

Zaradi uvedbe proste izbire, ki sta jo zagovarjala le iniciativa in ministrstvo, so za redno opravljanje storitev odgovorni izključno uporabniki. V Sekciji dimnikarjev pri OZS priporočamo, da se z dimnikarsko družbo dogovorite o načinu sodelovanja. Dimnikarske storitve so preventivne narave in jih je zato treba redno izvajati najmanj v predpisanih rokih. Uporabnik naj shrani vsa dokazila o opravljenih storitvah, saj državna evidenca tega ne bo nadomestila. Prva menjava dimnikarske družbe je bila mogoča do 30.6.2017, naslednja pa bo mogoča s 1.7.2018. Redne storitve se do sprejetja nove Uredbe izvajajo v rokih kot do sedaj.

Pri izbiri dimnikarske družbe v Sekciji svetujemo, da upoštevate izkušnje, opremljenost, dosegljivost ter strokovno usposobljenost dimnikarske družbe. Zaradi pravnih dilem, nejasnosti zakona in obsežnih pravil stroke je pomembno tudi poznavanje predpisov. Ker za pridobitev dovoljenj in licenc ni bilo opravljenih resnejših preverjanj, kljub nekaterim predpisanim zahtevam, dovoljenje in licenca nista nujno pravo »dokazilo«. Uporabnik naj bo pozoren, kako dimnikar opravi storitev, ali ga opozori na morebitne nepravilnosti ter določi rok za odpravo. Za varnost uporabnika je to zelo pomembno, saj neutemeljeni pozitivni zapisnik lahko ustvari lažni občutek varnosti. Dimniški požari in zastrupitve z ogljikovim monoksidom so največkrat posledica neustreznega stanja naprav in nerednih dimnikarskih storitev, na slabšanje stanja pa vpliva tudi nova zakonodaja.

Zahtevajte strokovne storitve in ne nasedajte “pozitivnim zapisnikom”

Poznane se situacije, ko je novo izbrana dimnikarska družba kljub resnim pomanjkljivostim ali kljub že v preteklosti izdanem negativnem zapisniku pripravljena izdati pozitivni zapisnik. Največkrat zaradi všečnosti in interesa pridobiti stranko. Takšni primeri so resnično alarmantni, saj lahko privedejo do resnih zapletov in posledic. Ker podzakonski predpis še ni sprejet, je s konkretnimi primeri seznanjeno tudi ministrstvo. Tehnične zahteve so predpisane tako za monterje, dimnikarje, kakor tudi uporabnike. Dovoljenja in licence je podelila država, zaradi česar je takšne prakse treba ustrezno obravnavati.

Poklicna dimnikarska šola, ki izobražuje nove generacije, ni več edini obvezni pogoj za licenco, vendar pa številnih vsebin ni mogoče pridobiti drugje kot v tej šoli. V tem pogledu pozdravljamo uvedbo obveznega dopolnilnega usposabljanja, ne glede na to, da zakon v splošnem uvaja kaos. Žal postopki dopolnilnega usposabljanja še niso stekli, do konca leta pa bo potrebno obrazložiti že podzakonske akte v pripravi.

Dimnikarska družba mora uporabniku nuditi vse predpisane storitve. Tudi zahtevnejše preglede s kamero, svetovanja, preglede pred vgradnjo ali rekonstrukcijo naprav ter odstranjevanje katranskih oblog. Prosta izbira tako po eni strani za uporabnike pomeni »svobodo«, vendar pa hkrati nalaga tudi odgovornost, še posebej v večstanovanjskih stavbah, kjer se ogroža varnost tudi vseh ostalih stanovalcev. Ni malo primerov, ko uporabniki sporočajo, da so se z menjavo ušteli in se želijo vrniti k prejšnji dimnikarski družbi – kar pa bo mogoče šele 1.7.2018.

Sproti odpravljajte napake iz negativnih zapisnikov

Ker so inšpekcijske službe pogosto prezasedene, ni smiselno čakati na odločbo inšpektorja, temveč je ugotovljene pomanjkljivosti treba odpravljati sproti. Prepričajte se, da dimnikarska družba ne opravlja vgradnje ali servisov in da ne deluje tudi kot upravnik vaše stavbe. Konflikt interesa namreč onemogoča neodvisno informiranje o dejanskem stanju naprav. Prvi pregled se vedno opravi ob vgradnji nove ali ob prenovi obstoječe naprave. S tem se preveri pravilnost vgradnje in se napravo vpiše v evidenco, pri tekočem in plinastem gorivu pa se opravi tudi prve meritve emisij. Zato je neodvisnost ključnega pomena.

VIR: http://www.dimnikarstvo.si/files/GRADIVA/dimnikarji—pojasnila-ministrstva-za-okolje-in-prostor-so-netocna—szj–10.11.2017.pdf

Podprite AAG:

ODSTOP 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!

%d bloggers like this: