UVHVVR izvedel meritve v zvezi s požarom v podjetju Kemis


UVHVVR je do 30.5.2017 prejela rezultate analiz 2 vzorcev solate in 5 vzorcev trave, odvzetih v okolici mesta nesreče kot tudi v smeri potovanja onesnaženega oblaka. Hkrati z vzorci trave so bili odvzeti tudi vzorci zemlje, katerih rezultati analiz še niso znani, AAG bo te rezultate objavil na svoji spletni strani, takoj ko jih prejeli.

clip_image002

Posamezne lokacije so razvidne na gornji sliki.

Od petih vzetih vzorcev je iz poročila razvidno, da so na enem vzorcu ugotovili  presežene vsebnosti dioksinov in dioksinom podobnih PCB-jev

image

Zaradi ugotovljene presežene vsebnosti dioksinov in dioksinom podobnih PCB-jev, je bil vzorec trave z oznako Trava 1, ki se nahaja v neposredni bližini požara, ocenjen kot ne varen.

Po prejemu informacije o neskladnem rezultatu trave, se je določil varnostni pas v radiju 1,6km od mesta vzorčenja, v katerem bi lahko bili tudi ostali pridelki neprimerni za uporabo. Z namenom preverjanja ustreznosti pridelkov v tem pasu, sta bila dodatno odvzeta dva vzorca mleka in en vzorec zelenjave, rezultati analiz še niso znani.

Po dodatni analizi podatkov ARSA glede potovanja onesnaženega oblaka, je UVHVVR danes, 30.5.2017, v sodelovanju z ARSO-m, odvzela dodatne vzorce trave za krmo. S tem bomo pridobili vpogled v onesnaženost tudi na nekaterih drugih lokacijah, ki do sedaj niso bila vključena v vzorčenje.

Kar ni dobro za žival, ni dobro za človeka


»Varne« ali »še dopustne« doze posameznih toksinov so le gnil kompromis med kapitalom in politiko.

Janez Petkovšek

komat

Anton Komat

Požar v Kemisu, kjer je zgorelo več sto ton nevarnih odpadkov, je največja ekološka katastrofa pri nas doslej. Ker odgovorni iz obrata in države zelo »previdno« govorijo o njenem obsegu, smo se o možnih posledicah pogovarjali z Antonom Komatom, svobodnim raziskovalcem in avtorjem knjig s pomenljivima naslovoma: Pesticidi, ubijalci življenja in Če boste molčali, bodo kamni govorili.

Kot dolgoletni okoljski aktivist imate zagotovo svoj pogled na požar v Kemisu tako glede ukrepov, ki so jih izpeljali, kot tistih, ki bi jih morali, pa jih (še) niso.
Gasilci, ki so bili prvi na kraju požara, bi morali biti najprej podrobno obveščeni, kaj gori. Če bi bila ocena tveganja kot javni akt narejena, bi jo morali imeti pri sebi in temu primerno bi potem tudi ukrepali. Torej bi natančno vedeli, kakšno opremo imeti in kako gasiti, da bi čim bolj najprej zavarovali sebe.

Ali drugače, vsi, ki niso gasili z dihalnimi napravami v zaprtem dihalnem sistemu, temveč so imeli le navadne maske, bi morali zaradi izjemne izpostavljenosti toksinom takoj po intervenciji na odvzem krvi oziroma na test na dioksine, ki se sproščajo ob vsakršnem gorenju plastike. Ker nevarne kemikalije običajno hranijo v plastičnih sodih, so bili ob tem požaru izpostavljeni več sto tonam goreče plastike in vsebini vseh sodov. Da bi jih zaščitili, pa bi morali vsem, ki bi jim v krvi odkrili dioksin, čim prej zamenjati kri. To je namreč edini način, da se ta strup izloči iz telesa, preden se odloži v tkivih.

Zakaj ste se osredotočili na dioksine, ne pa na živo srebro, PCB, atrazin ali katero drugo strupeno kemikalijo?
Na dioksine sem pozoren zato, ker doslej nisem zasledil, da bi jih v okviru laboratorijskih preiskav odvzetih vzorcev sploh iskali. Pri tem sem se zgrozil, saj so to najbolj strupene (kancerogene) kemikalije, ki jih pozna znanost. Te snovi so namreč tisočkrat bolj kancerogene kot zloglasni PCB-ji, ki so na tej lestvici na drugem mestu, in kar milijonkrat bolj kot naslednji strup s tega seznama.

Po moji oceni je v požaru gorelo od 400 do 500 nevarnih kemikalij, ki so bile uskladiščene, poleg njih pa je med gorenjem nastala še vrsta novih spojin. Če upoštevamo še sinergični učinek vseh (to ni le preprost seštevek posamičnih toksičnosti, temveč njihov zmnožek), skupnega učinka ni mogoče predvideti in kakršnekoli kemijske analize so popolnoma neprimerne za vrednotenje največjih tveganj, ki jih predstavlja celotni koktajl teh strupov. Kljub temu pa bi morali doseči vsaj to, da kemijski laboratoriji ne bi analizirali le naročenih substanc. Če so jih v tem primeru 100, se moramo vprašati, kje je preostalih 400.

Kako bi lahko preprečili, da gasilna voda, pomešana s strupenimi snovmi, ne bi odtekla v Tojnico ali meteorno kanalizacijo in da bi bil požar omejen le na izpuste v zrak, ne pa v ta potok ter zatem v Ljubljanico in podtalje?
Vrhniška civilna zaščita bi morala takoj po obvestilu o požaru pripeljati bager in poskrbeti, da se Tojnica ne bi izlivala v Ljubljanico. A tega ni storila. Kar zadeva izpuste v zrak, pa bi morali preventivno izvesti začasno evakuacijo prebivalstva. Tako ljudje ne bi bili izpostavljeni vplivom »akutne toksičnosti«, ki traja od dva do tri dni. Dim, poln nevarnih spojin, namreč v tem času ponavadi že pade na tla.

KEMIS6

Kako veliko območje je prizadel strupeni oblak valečega se dima?

Glede na posnetke požara bi lahko ocenili, da je plamen med gorenjem in eksplozijami segal do 50 metrov visoko in da je zaradi vzgona zelo daleč zaneslo na tone strupenega dima. Obseg kontaminiranega območja bi lahko zaznal le biomonitoring.

Kakšne bodo posledice, glede na to, da so strupi ušli v zrak, vodo in tla?
Enako kot za širšo okolico Vrhnike se bomo v prihodnjih letih tudi drugod ukvarjali z dvema fenomenoma, ki sta posledica vdora najhujših toksinov in njihovih sinergičnih učinkov. Prvi je biomagnifikacija, drugi pa bioakumulacija toksinov. Biomagnifikacija pomeni, da, denimo, strupen dioksin pade na tla, se v njih vgradi in tam ostane kot nerazgradljiva komponenta.

Ne obstaja namreč organizem, ki bi ta strup razgradil, niti ni podvržen fotolizi. Če predpostavljamo, da imamo v zemlji še dopustno koncentracijo dioksina, ki znaša 0,1 mikrograma na kilogram zemlje, potem prek rastlin vstopa v prehransko verigo živali in človeka. In vsak člen te verige biomagnificira strup s faktorjem 10. Če je v rastlini torej en mikrogram na kilogram dioksina, ga je pri živali že deset, pri človeku, ki poje meso ali jajca živali oziroma popije njeno mleko, pa že sto mikrogramov na kilogram teže tega strupa.

Bioakumulacija pa pomeni, da se strupi kopičijo v telesu v različnih organih in tkivih. Ker je večina strupov lipofilnih in vstopajo v človeka skozi kožo, z dihanjem in hrano (tri vstopna vrata), jih najprej zasledimo v krvi, nato pa gredo v jetra in ledvice. Tam telo poskuša izvesti detoksifikacijo, a ker je večina najnevarnejših strupov, ki so goreli v Kemisu, nerazgradljivih, to privede do velikih tveganj za razvoj jetrnega, ledvičnega in črevesnega raka. Ker se telo teh strupov ne more znebiti, jih odloži v maščobna tkiva.

Če človek hujša, jih iz teh tkiv dobi nazaj v kri. Enako velja za nosečnice, pri katerih se večina mleka tvori iz maščobnih tkiv. Tako dojenček dobi hud odmerek strupov z materinim mlekom. Ker so navzoče tudi kemikalije z učinkom hormonskih motilcev, se bodo pojavljali transgeneracijski učinki na potomcih (neplodnost, feminizacija moških, sindrom TDS, rakava obolenja, motnje imunskega sistema …).
In kaj narediti, da bi to verigo prekinili?
Te vrednosti je najprej treba meriti. A ne le prvo leto, temveč dlje, tudi desetletje. In ukrepe prilagoditi tem rezultatom. Spekter detekcije strupov bi morali zato maksimalno razširiti in ne ožiti na izbrane cilje. Žal pa vsi kemični testi ugotavljajo le navzočnost posameznih snovi, nič pa ne povedo o posledicah. Itak so vse tako imenovane »varne« ali »še dopustne« doze posameznih toksinov le gnil kompromis med kapitalom in politiko, ki naj bi dajal vtis o silni skrbi države za zdravje svojih prebivalcev. Zato je edina rešitev biomonitoring oziroma izvajanje bioloških testov (bioasseys).
Ste lahko konkretnejši?
Metode delujejo po načelu, kar se dogaja živalim, se dogaja ljudem. Ker je izmenjava generacij pri človeku počasna (tri na sto let), so živali z bistveno krajšo izmenjavo generacij odličen indikator dogajanja v okolju. Če gledamo samo posledice delovanja skupine toksinov, ki so genotoksični, mutageni in kancerogeni, imamo eksplozijo rakavih tvorb, ki so vidne pri ribah kot rak jeter.

Odličen je tudi mikronukleus test pri ribah, ki ga edini pri nas izvaja biolog Peter Firbas. Ta nam namreč glede na stopnjo pojavnosti mikronukleusov v eritrocitih rib govori o celokupnem kancerogenem potencialu okolja. Zanj potrebuješ le kapljico krvi ujete ribe, nato pa jo živo vrneš v vodo. Tudi za reproduktivne motnje in razvojne anomalije so salmonidi (denimo postrv) odlični pokazatelji.

Pri njih se razvojne anomalije vidijo pri repnem delu zarodka. Zato bi bilo nujno spremljati ribe iz Ljubljanice ter poleg navzočnosti strupov ugotavljati tudi spolne in reproduktivne anomalije, ki vodijo v spreminjanje spola najprej pri ribah, kjer se samci spreminjajo v samice.
Ali iz tega lahko sklepamo, da rib iz Ljubljanice ne bi smeli več jesti?
Za zdaj to ni problem, bo pa vpliv toksinov, ki so se sprostili ob požaru v Kemisu, opazen v ekosistemu, kasneje pa še pri ljudeh, če bodo uživali te ribe.
In kakšne bodo posledice za človeka?
Med ljudmi, še zlasti tistimi, ki bodo jedli ribe, pili mleko ali jedli sadje, vrtnine in meso z najbolj kontaminiranih območij, kamor so se naložili dioksini, PCB-ji in drugi mutageni, rakotvorni strupi in hormonski motilci, bo nedvomno povečana pojavnost raka, predvsem pri dečkih pa se bodo pojavile razvojne anomalije, kot so nespuščeni testisi in hipospadija (anomalija penisa). Manjša bo tudi plodnost, saj bo pri moških v semenski tekočini manj spermijev, manj bo hormona testosterona. Poleg eksplozije raka bo močno padla tudi učinkovitost imunskega sistema, več bo obolenj ščitnice.
Ali obstaja kakšna zaščita?
Težko je svetovati, dokler ni podatkov o dioksinih in PCB-jih. Preden karkoli napovedujem, je treba izvesti nujen biomonitoring z ribami in pticami. Kemija nam ne ponuja rešitve. O ribah sem že povedal in za vzorčenje bi morali vključiti ribiče. Ornitologom predlagam, naj spomladi izvajajo monitoring ptic med gnezdenjem na Ljubljanskem barju.

Če so samci kontaminirani, bodo izgubljali spolni nagon in več samic bo jajca znašalo v eno gnezdo. Večina jih bo tako ali tako neoplojenih, pri mladičih pa bodo vidne razvojne anomalije. Tisto, kar je bilo v zraku, je padlo na tla. Če bi živel v okolici katastrofe, bi na vrt nasul pol metra zemlje, pripeljane od drugod.

 

Požar na Vrhniki: Kemis ne sme več zbirati odpadkov


Andraž Rožman – DNEVNIK

Inšpekcija za okolje je z ustno odločbo Kemisu prepovedala zbiranje odpadkov. Da podjetje ni delovalo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, ki ga še vedno ni izgubilo, mu očita generalni direktor Arsa Joško Knez.

Medtem ko si mnogo želijo trajno zaprtje Kemisa, je inšpekcija do nadaljnjega prepovedala zbiranje odpadkov. (Foto: Luka Cjuha)

Medtem ko z različnih strani dežujejo očitki na račun podjetja Kemis o nepravilnostih, se je prvič oglasila inšpekcija za okolje. Ta je v četrtek prejela obvestilo, da je Kemis po požaru še vedno prevzemal odpadke, kar je v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem. V petek so opravili inšpekcijski pregled, inšpektor pa je zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi ter okolja podjetju izrekel ustno odločbo, s katero mu je naložil, da mora prenehati zbirati odpadke. Morebitna pritožba ne zadrži izvršbe ukrepa.

Kemis (še) ni izgubil okoljevarstvenega dovoljenja

V osmih dnevih bo inšpekcija izdala pisno odločbo, v nadaljevanju pa bo preverjala, ali Kemis spoštuje izrek in kako potekajo aktivnosti v povezavi s sanacijo območja. »Že zato, ker je naprava po požaru poškodovana, bi bilo nadaljnje dovažanje odpadkov nesmiselno in bi lahko povečalo nevarnost,« je odločitev pojasnil direktor inšpekcije za okolje in naravo Vladimir Kaiser in dodal, da bo prepoved zelo verjetno veljala do konca sanacije posledic požara. Tako bodo morali proizvajalci nevarnih odpadkov najti drugo podjetje ali odpadke odpeljati v tujino. Inšpekcija Kemisu ni prepovedala izvoza odpadkov. Nasprotno, podjetje mora poskrbeti za sanacijo, torej tudi za odstranitev odpadkov.

Ustna odločba inšpekcije se nanaša na dejavnosti po požaru, medtem ko izredni inšpekcijski postopek, v katerem ugotavljajo predvsem ravnanje podjetja pred in med požarom, še ni zaključen. S tem ukrepom inšpekcije Kemis ni izgubil okoljevarstvenega dovoljenja, ki mu ga lahko odvzame Agencija RS za okolje (Arso). To bi se zgodilo, če na primer Kemis ne bi upošteval pravnomočne odločitve inšpekcije. V tem primeru bi inšpektor lahko podal predlog, na podlagi katerega bi Arso odvzel okoljevarstveno dovoljenje.

Zahteve po trajnem zaprtju Kemisa dežujejo z več strani. Okoljevarstveniki, kot je organizacija Alpe Adria Green, strokovnjaki AAG (na primer mikrobiolog Gorazd Pretnar in kemik Tomaž Ogrin), civilna iniciativa, del občinskih svetnikov, številni ogorčeni občani, ki so v petek napolnili vrhniški Cankarjev dom. Zahteve po tem bodo verjetno jutri na izredni seji predstavili opozicijski občinski svetniki.

Medtem je generalni direktor Arsa Joško Knez nedvoumno povedal, da je Kemis kršil okoljevarstveno dovoljenje. »Upravljalec mora v vsakem primeru preprečiti, da pride do razlitja, in do razlitja je prišlo. Se pravi, da ni upošteval določb okoljevarstvenega dovoljenja,« je dejal Knez. Pri svojem mnenju je ostal tudi ob podatku, da je imel Kemis več kot trikrat večje lovilne bazene, kot so bili predpisani. Njegova trditev se nanaša na sedmo točko okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri med drugim piše, da mora upravljalec v primeru razlitja nevarnih snovi te zadržati v lovilnih sistemih, ki morajo biti mehansko, termično in kemično odporni.

Nekateri imajo sistem za gašenje s peno

Po Knezovem mnenju je kršitev okoljevarstvenega dovoljenja tudi to, da Kemis očitno ni imel na ustreznem mestu shranjene kopije podatkov o odpadkih, kajti računalniški strežnik je zgorel. Direktor Kemisa Emil Nanut, ki je na seji uprave Gorenja lastniku Kemisa poročal o sanacijskih ukrepih, pravi, da ni bilo predpisano, da bi morali kopije podatkov hraniti v drugi stavbi.

O domnevno neustrezni požarni varnosti je govoril tudi Kaiser. »Kakšno bi na to temo lahko rekla požarna inšpekcija. Zanimivo je, da imajo nekateri drugi obrati v Sloveniji, ki se ukvarjajo z nevarnimi odpadki, nameščen sistem za gašenje požara s peno. Če bi v Kemisu imeli tak sistem, bi se zdaj verjetno pogovarjali o kakšni lepši temi,« je poslal sporočilo požarni inšpekciji.

POŽAR V LESONITU


V soboto 27.05.2017, nekaj minut pred 12. uro, je v tovarni Lesonit v Ilirski Bistrici zagorelo (šlo naj bi za delovno vozilo, pri čemer je bil poškodovan tudi delavec). Vzrok požara še ni znan, najverjetneje samovžig zaradi okvare na vozilu. Prebivalci naselja Trnovo pri Ilirski Bistrici so ob požaru zaznali smrad po sežgani gumi, ki se je valil iz oblaka črnega gostega dima.

Meritve emisij, ki so se širile zrakom v okolje in so jih vdihavali ljudje niso bile izvedene.

P5270026

P5270028

P5270029

P5270030

Zadeva “Kemis” pušča veliko odprtih vprašanj


Požar v vrhniškem Kemisu, kjer skladiščijo tudi nevarne odpadke, je kljub sprva pomirljivim izjavam pristojnih povzročil veliko škodo v okolju. Onesnaženje potoka Tojnica je doseglo katastrofalne razsežnosti. Prebivalce skrbi, ker na mnoga vprašanja še ni odgovorov. Objavljamo kronologijo dosedanjega dogajanja.

 

15. maj

– Malo pred 20. uro je v Kemisu, kjer so skladiščili okoli 1400 ton odpadkov, stoji pa blizu stanovanjskih sosesk in avtoceste, zagorelo. Ogenj je izbruhnil v času, ko v podjetju ni bilo delavcev. V obsežnem požaru je odjeknilo tudi več eksplozij. Zrak je smrdel po zažgani plastiki, nad Kemisom se je vil gost črn dim, ki se je širil proti jugozahodu.

– Posredovalo je več kot 250 gasilcev, pa tudi številni pripadniki civilne zaščite in drugih služb. Evakuirali so 11 stanovalcev najbližjih hiš in pozvali okoliške prebivalce, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih.

– Zdravstveni dom Vrhnika je aktiviral več ekip in v bližini vzpostavil primarno triažo. Dekontaminirali in pregledali so več kot 70 gasilcev; dva sta zaradi vdihavanja dima potrebovala pomoč.

– Ogromna količina gasilne vode je med gašenjem zastajala, zato so gasilci do kolen stali v mešanici vode in razlitih materialov, zaščitne obleke številnih so bile pri tem uničene.

– V bližnji potok Tojnica so se ob gašenju začele stekati odpadne vode, pomešane s kemikalijami. Širjenje onesnaženja so poskušali ustaviti s pivniki.

16. maj

– Malo po polnoči je gasilcem uspelo požar spraviti pod nadzor.

– Kmalu po 7. uri je prispela državna enota Elme (ekološki laboratorij) in začela vzorčenje. Širšo okolico požara je prežemal močan vonj po zažgani plastiki.

– Poveljnik štaba civilne zaščite Vrhnika je sporočil, da prvi rezultati vzorcev iz bližnjega potoka Tojnica kažejo na manjše onesnaženje in prisotnost nekaterih kemikalij, vendar naj v enoti Elme ne bi pričakovali hujših posledic. Toda ribiška družina je opozorila, da je v Tojnici na 1,5-kilometrskem odseku od Kemisa do Ljubljanice vse pomrlo.

– Prve meritve so pokazale povečanje delcev PM10 v zraku in koncentracij živega srebra. Koncentracije PM10 so dosegle 219 mikrogramov na kubični meter (mejna dnevna vrednost je 50 mikrogramov). Vsebnosti živega srebra v zraku pa so bile glede na običajne vrednosti za 100- do 1000-krat višje od običajnih v okolju.

– Civilna zaščita je ohranila poziv okoliškim prebivalcem, naj omejijo gibanje na prostem. Šol in vrtcev niso zaprli, omejili so le aktivnosti otrok na prostem. Prebivalcem so svetovali, naj povrtnine pred uporabo operejo. Voda je ostala varna, saj vodni vir za območje ni bil ogrožen, so zatrdili.

– Kriminalisti so zaprli območje in začeli preiskavo vzroka požara, inšpekcija za okolje in naravo pa je napovedala, da bo opravila izredni inšpekcijski pregled nesreče.

17. maj

– Ravni delcev PM10 in živega srebra v zraku so se preko noči precej znižale. Strokovnjaki so ocenili, da ravni živega srebra po požaru kljub visokim vrednostnim niso ogrozile zdravja prebivalcev.

– Delavci podjetja VGP Drava so čistili Tojnico, ki je bila polna oljne gošče, nastale v požaru.

– Poveljnik vrhniške civilne zaščite je napovedal, da bodo delci, ki po požaru ležijo na tleh, vzorčeni in pregledani. Na NIJZ so prebivalcem svetovali, naj zavržejo zelenjavo in sadje, na katerih so vidne sledi požara.

– Prebivalci so opozorili na pomanjkljivo obveščanje o požaru in snoveh, ki so zgorele, ter izrazili skrb za zdravje in okolje. Pristojni so napovedali, da bodo analize voda in zemljin opravljene do konca tedna.

18. maj

– Ministrstvo za okolje je ocenilo, da je na Tojnici prišlo do ene večjih količin izlitih odpadnih olj v vodo, ki pa da je pod nadzorom in obvladljiva. Na potoku so namestili muljno črpalko, da bi preprečili odtekanje oljne gošče v Ljubljanico. Gošča se je oprijela tudi brežine in obrežne vegetacije.

Organizacija Alpe Adria Green je zahtevala, da vzorčenje okolice požara opravijo neodvisni tuji referenčni laboratoriji. Od pristojnih so zahtevali, da Kemisu odvzamejo obratovalno dovoljenje in nemudoma zaprejo obrat.

– Vrhniški občinski svet je odobril 150.000 evrov za nakup nove opreme za gasilce in za kritje morebitnih stroškov zdravstvenih ukrepov.

19. maj

– Pristojne službe so predstavile podatke o onesnaženosti v okolici Kemisa:
*Onesnaženje Tojnice so ocenili kot katastrofalno zaradi preseženih vrednosti več nevarnih snovi (niklja, kobalta, formaldehida) in zelo povišanih vrednosti mineralnih olj in cianidov.
*Živo srebro v zraku je bilo pod mejnimi vrednostmi.
*Ugotovili so manjše onesnaženje Ljubljanice s penili in organskimi snovmi.

– Odsvetovali so uporabo vrtnin in pašo živali na prizadetih območjih. Pri aktivnostih na prostem so svetovali previdnost pri dotikanju predmetov, zemlje in peska, ki bi lahko bili onesnaženi.

– Inšpekcija za okolje in naravo je opravila izredni inšpekcijski pregled nesreče.

20. maj

– V Sinji Gorici in na Vrhniki so pripravili mirne proteste. Opozorili so, da se s požarišča še vedno širi smrad in prihaja do draženja sluznice. Zahtevali so prestavitev podjetja na drugo lokacijo.

22. maj

– Pristojne službe so z gladine Tojnice uspele očistiti strupeno oljno goščo. Onesnažen je bil okoli 100-metrski pas potoka, kjer so načrpali okoli 80 kubičnih metrov zaoljenih vod. Nadaljevalo se je čiščenje brežin, ki bo dolgotrajno.

– Okoljsko ministrstvo je oljno goščo označilo za nevaren odpadek ter napovedalo izdelavo sanacijskega programa, potem ko bodo znani rezultati podrobnejše analize snovi v gošči.

23. maj

– Arso je objavil izide analiz vzorcev iz Tojnice, ki so pokazali izjemno onesnaženost s pesticidi, hormonskimi motilci:
*Vrednosti prepovedanega herbicida atrazin so bile do 350 mikrogramov na liter, čeprav je največja dovoljena koncentracija dva mikrograma na liter. Ta je bila presežena tudi v Ljubljanici, kakih 200 metrov od izliva Tojnice.
*Koncentracije flufenaceta so bile do 110 mikrogramov na liter.
*V Tojnici so odkrili še pesticide propazin, simazin, desetil-atrazin, dimetenamid, N,N-dietil-m-toluamid in terbutilazin.
*V Ljubljanici so našli atrazin, flufenacet, propazin in simazin.

– Nekateri bližnji prebivalci naj bi po požaru poiskali zdravniško pomoč zaradi glavobolov in težav z dihali. Naraščalo je ogorčenje, ker še vedno ni bilo podatkov, kaj je gorelo in kaj vse so skladiščili v obratu. V Kemisu so sprva pojasnjevali, da je računalnik s podatki zgorel.

– Strokovnjaki so opozorili, da se je ob požaru verjetno sproščal tudi izjemno rakotvoren dioksin.

– Arso je pozval direkcijo za vode, zavod za varstvo narave in zavod za ribištvo, naj ocenijo škodo na Tojnici in pripravijo sanacijski program, ki ga mora izvesti Kemis. Podjetje so pozvali, naj priskrbi podatke, kaj je gorelo.

– Prizorišče požara je obiskal premier Miro Cerar, ki je dan pozneje dejal, da je šlo za izjemno nevaren dogodek, ki se ne sme ponoviti. Strinjal se je, da ljudje niso dobili dovolj informacij.

24. maj

– Delni izidi vzorčenja zemljin so na več krajih pokazali presežene opozorilne vrednosti za kadmij, krom in nikelj, v enem vzorcu pa presežene kritične vrednosti pesticida DDT. A po navedbah Arsa naj bi šlo za posledice dejavnosti pred požarom, saj so bili izidi primerljivi na površini in na globini 20 centimetrov. NIJZ je ocenil, da so tla primerna za pridelavo hrane. Težava naj bi bili njivi blizu Kemisa, ostali rezultati so bili v skladu z uredbo za tla.

– Pristojni so zatrdili, da se otroci na Vrhniki lahko igrajo zunaj. Opozorili pa so, da še čakajo na izide analize o prisotnosti nevarnih dioksinov in furanov.

– Inšpektorat za okolje in prostor je nadaljeval ugotavljanje, ali je Kemis obratoval skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem. Uprava za varno hrano je po požaru pregledala nosilce živilske dejavnosti in poslovanja s krmo. Inšpekcijo so opravili tudi na lokalni tržnici, kjer pa nepravilnosti niso ugotovili.

– Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je požar označila za dogodek izrednega obsega, kot ga v Sloveniji še ni bilo. Ukrepe pristojnih služb je pohvalila. Kljub temu so se v javnosti krepila opozorila o slabi koordinaciji pristojnih služb in pomanjkljivih protokolih ukrepanja.

– Zaradi dogajanja so sklicali izredno skupščino Kemisa. Po njej so iz Gorenja, ki lastniško obvladuje družbo, sporočili, da so vodstvu Kemisa naložili aktivno sodelovanje z vsemi pristojnimi institucijami po dogodku ter odprto komuniciranje, posebej z lokalno skupnostjo.

– AAG prejel odgovor  odgovor  glavne inšpektorice za okolje, ki ni odgovorila NIČ! Za rubriko saj ni res pa je sodi stavek Poročilo je v štirih mesecih od dneva pregleda naprave dostopno tudi javnosti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja! Odgovora iz MOP, do 29.05.2017 nismo prijeli, zato upravičeno domnevamo, da MOP ne želi komunicirati z NVO, ko jim postavimo neprijetna vprašanja.

odgovor Inšpektorata RS za   okolje in prostor (1)

odgovor Inšpektorata RS za   okolje in prostor 2

odgovor Inšpektorata RS za   okolje in prostor 3

 

25. maj

– Kemis je deset dni po požaru objavil, da je zgorelo, ali pa jih je ogenj vsaj oplazil, okoli 871 ton odpadkov, od tega več kot 456 ton nevarnih. Med drugim je šlo za pesticide, organska topila, pralne tekočine in lužnice, motorna olja, barve, lepila in smole, absorbente, laboratorijske kemikalije in različne odpadne mulje.

– Nova analiza vode v Tojnici je pokazala rahlo izboljšanje. Pri splošnih fizikalno-kemijskih parametrih so še bile povišane koncentracije, a bistveno nižje kot takoj po požaru. Znatno so se zmanjšale koncentracije pesticidov, a so bile vrednosti atrazina in flufenaceta ponekod še vedno višje od dovoljenih.

– Arso je pojasnil, da še nima rezultatov analize kovin, lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov in lahkohlapnih aromatskih ogljikovodikov, kot sta benzen in stiren.

26. maj

– Predstavniki Arsa, NIJZ, uprave za varno hrano ter inšpektorata za okolje in prostor so predstavili analize vzorčenj okoli 400 zbranim krajanom Vrhnike, a jim jih ni uspelo pomiriti. Ti so jim med drugim očitali, da niso vzorčili na najhuje prizadetem območju v pasu od Kemisa proti Vrhniki.

– Uprava za jedrsko varnost je sporočila, da meritve niso pokazale povišanih ravni radioaktivnega sevanja v okolici Kemisa. Ta sicer nima dovoljenja za skladiščenje radioaktivnih odpadkov.

– Mikrobiolog in okoljski aktivist Gorazd Pretnar je izrazil sum, da bi lahko bil vzrok požara ravnanje z stirenom, ki sčasoma postane nestabilen.

– Predsednik republike Borut Pahor je sprejel gasilce, reševalce in druge, ki so pomagali pri gašenju, ter se jim zahvalil. Po njegovih besedah so se vse intervencijske službe odzvale ustrezno in brezhibno opravile delo.

– Poslanci iz SDS in skupine nepovezanih poslancev ter poslanca Andrej Čuš (Nep) in Roberto Battelli (IMNS) so vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bodo razpravljali o posledicah požara in ravnanju pristojnih služb.

27. maj

– Kriminalisti so sporočili, da so v sodelovanju s forenziki okvirno locirali kraj, kjer bi lahko začelo goreti. Potrdili so, da so vrhniški policisti prejeli kazensko ovadbo zoper direktorja Kemisa.

V AAG bomo nadaljevali z aktivnostmi, da se ta obrat zapre, da ne bo več ogrožal tamkaj živečega prebivalstva.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Zakaj okoljski inšpektorat ne bo analiziral okolice Kemisa

29.05.2017 

Na inšpektoratu za okolje trdijo, da je bil Kemis pod stalnim inšpekcijskim nadzorom.

avtor

Zakaj okoljski inšpektorat ne bo analiziral okolice Kemisa

Foto: Borut Hočevar
 Iz okoljske organizacije Alpe Adria Green so poslali glavni inšpektorici Inšpektorata RS za okolje in prostor Dragici Hržici in ministrici za okolje Ireni Majcen več zahtev:

1. Zahtevali so, da neodvisni tuji referenčni laboratorij izvede vzorčenje in analize celotne okolice požara v Kemisu in opravi oceno tveganja za otroke, nosečnice, občutljive in zaposlene v Kemisu.

2. Zahtevali so tudi, da pristojne službe odvzamejo Kemisu obratovalno dovoljenje in zaprejo proizvodnjo na lokaciji v Vrhniki.

Zdaj so prejeli odgovor. Z inšpektorata so jim sporočili, da nimajo pristojnosti za odvzem vzorcev. Dodali so, da je Kemis pod stalnim inšpekcijskim nadzorom »glede na letne načrte dela inšpekcije«. Inšpekcija je 19. maja opravila izredni okoljski inšpekcijski pregled ob okoljski nesreči, ugotovitveni postopki pa še tečejo. Na podlagi ugotovitev bodo, kot so zapisali, zdelali poročilo o ugotovitvah glede skladnosti naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja in potrebnih nadaljnjih ukrepih.

Pa dobro, gospod Franjo Bobinac. Bo vsaj direktor Kemisa Nanut odstopil ali ne?!

Bojan Požar, 29.05.2017
Saj ni res, pa je! Kljub strašni ekološki katastrofi zaradi požara v Kemisu sredi Vrhnike je direktor Kemisa Emil Nanut še vedno – direktor Kemisa. Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja (Gorenje je namreč lastnik Kemisa) pa še vedno vztrajno molči – tudi o tem, zakaj je Nanut še vedno direktor, oziroma, zakaj Nanut še vedno ni ponudil odstopa, oziroma, zakaj ga lastniki (Gorenje) še vedno niso razrešili?!
Pri tem je prav bizarno cinično, da je velenjska družba Gorenje d.d. lastnik Kemisa preko svoje hčerinske firme, ki se ekološko imenuje Gorenje Ekoinvest ekološke naložbe d.o.o.. In zanimivo je tudi, kako je velik del slovenske javnosti presenečen ob dejstvu, da je tako nedolžno in cenjeno “podjetje gospodijskih aparatov”, kot velja za Gorenje, zraven še lastnik nevarne kemične tovarne.
Za nameček je prav tako neverjetno dejstvo, da bo nadzorni svet Gorenja – pod vodstvom Marka Voljča – nekdanjega bankirja in pred leti že trikrat kandidat za predsednika vlade, ki sicer pretežno živi v Mehiki – šele zdaj, ko je inšpekcija za okolje za družbo Kemis izdala začasno prepoved zbiranja odpadkov, kar pomeni, da je Kemisu praktično prepovedano obratovanje, “verjetno” razpravljal o Kemisu, na prihodnji seji?!
No, nekateri so sicer prepričani, da Bobinac drži Nanuta pri življenju zato, ker ga potrebuje kot “žrtveno jagnje”. Da ne bi “preveč padalo po Gorenju”.

ALPE ADRIA GREN: ZAPRITE TOVARNO KEMIS!

Okoljska organizacija Alpe Adria Green, ki je angažirana tudi pri boju proti ekološko podobno spornemu projektu Magne Steyr v Hočah, pa od Dragice Hržice, glavne inšpektorice Inšpektorata RS za okolje in prostor, in Irene Majcen, ministrice za okolje, zaheva, da vzorčenje in analize okolice požara v Kemisu izvede neodvisni tuji referenčni laboratorij, ter oceni tveganje za otroke, nosečnice ter zaposlene v Kemisu, in da se tovarno Kemis na Vrhniki enostavno zapre.

ODSTOPITA NAJ TUDI ŽUPAN IN MINISTRICA ZA OKOLJE

Pred jutrišnjo, torkovo izredno sejo občinskega sveta Vrhnike se vrstijo tudi pozivi, naj odstopita vrhniški župan Stojan Jakin ter “nevidna” okoljska ministrica Irena Majcen, ki jo nekateri mediji primerjajo tudi s “predpražnikom”.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Koper “Dan zdravja Street Energy Week”–foto utrinki


Alpe Adria Green  je bil v soboto 27.5.2017 v Kopru, na prireditvi “Dan zdravja Street Energy Week”

Na svoji stojnici smo predstavili dejavnosti AAG ter opravili meritve kakovosti zraka in vode.

IMG_0080

IMG_0081

IMG_0082

KOPER5

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Alpe Adria Green podpira CI PIRAN PIRANO


Alpe Adria Green podpira CI PIRAN PIRANO pred katero je  referendumska kampanja. Med to kampanjo bodo temeljito predstavili svoja stališča širši javnosti, VSEM OBČANKAM IN OBČANOM v vseh KS OBČINE PIRAN.

270620144150

Foto: AAG

V aprilu so zbrali 800 overjenih podpisov za razpis referenduma zoper OPPN Fiesa

V izogib nadaljnjemu zavajanju javnosti g. Županu Občine Piran predlagajo, da se dogovorijo za skupno javno soočenje na tematiko OPPN Fiesa – kakšno Fieso namerava pustiti prihodnjim rodovom?

Pri sprejemanju prostorskih in ostalih aktov, ki vplivajo na pogoje za življenje in razvoj današnje skupnosti – in na prihodnje rodove – pričakujejo iskanje konsenza, skrbno in gospodarno razpolaganje z danimi potenciali, v prid lokalnemu prebivalstvu in razvoju turizma!

Kakšno škodo jim povzročajo tako sklenjeni dogovori, brez upoštevanja tehtnih argumentov in odgovornega načrtovanja?

Piranski občinski možje, torej svetniki, so že davnega leta 1307 prepovedali sekanje dreves in posege v prostor na območju Fiese. Poglejmo kaj OKOLJSKO OSVEŠČENI IN K TRAJNOSTNEMU RAZVOJU NARAVNANI občinski veljaki počenjajo danes.

Vprašanje, ki  ga zastavljajo  g. Županu Petru Bossmanu in članom občinskega sveta, se glasi: ZAKAJ SOGLAŠATE S TOVRSTNO POZIDAVO, ČEMU PODPIRATE TAKŠNE INVESTITORJE – SI SPLOH ZASLUŽITE GOSPODARITI S TAKIM UNIKUMOM SLOVENSKEGA PROSTORA, KOT JE FIESA?

Zavajajoče izjave, da je sporni OPPN Fiesa, o katerem bodo odločali na naknadnem referendumu 4. junija, boljši in do okolja prijaznejši so naravnost groteskne.

Stanje dotrajane javne infrastrukture in neskladnost (tudi) na črno izgrajenih objektov v Fiesi NE MOREJO IN NE SMEJO BITI IZGOVOR ZA NADALJNJO POZIDAVO FIESE Z PREDIMENZIONIRANIMI, NADSTANDARDNIMI APARTMAJSKIMI OBJEKTI, NAMENJENIMI PREKUPČEVALCEM IN ZASLUŽKARJEM. V skupnem odločanju o namembnosti parcel so županovi najpogostejši sogovorniki tajkunski lovci na profit. Udinjajo se jim vsakič, ko potrkajo na občinska vrata, njim na kožo so pisane nove in nove spremembe v Pogojih za upravljanje s prostorom (PUP), hkrati pa ni ne duha ne sluha o resnih in zaupanja vrednih investitorjih v turistično gospodarstvo, ki bi občini Piran prinesli blagostanje.

Danes Fiesa, jutri Sv Peter, Lucija, pojutrišnjem Seča, krajinski park Strunjan ali Sečovlje s solinami?

ZAHTEVA CIVILNE INICIATIVE PIRAN PIRANO OSTAJA ENAKA – SMO PROTI POZIDAVAM V FIESI !

image

image

image

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRU

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRU–drugič


clip_image002

clip_image004

clip_image006

 

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRU

PODPORA REFERENDUM 2.TIR1

ORIGINALNI PODPISANI OBRAZEC:

1. oddajte osebno na parkirišču pred cerkvijo –  Ljubljana Podutik vsak dan  od 16-18 h

2. pošljite na naslov REFERENDUM DRUGI –  TIR p.p. 122, 1000 Ljubljana

3. Možna pa je tudi ELEKTRONSKA ODDAJA VLOGE(oddaja s kvalificiranim digitalnim potrdilom)

http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3125

clip_image008

MEDNARODNI OKOLJSKI CENTER “ALPE ADRIA GREEN”                                                          c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU.                                  Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na GMS: 051 311 450                                 ali po email: info@alpeadriagreen.com

Povezava:

BRGLEZ: 40.000 PODPISOV LAHKO ZBIRATE OD PETKA

Javni poziv Vladi Republike Slovenije in Državnemu Zboru RS

Ugledni kemik: Kar se je zgodilo v Kemisu, ni bila nesreča, ampak velika malomarnost


24 ur.com

“To sploh ni nesreča, to je malomarnost,” meni Tomaž Ogrin, raziskovalec z Instituta Jožefa Stefana. Okoljevarstveno dovoljenje Kemisovo obratovanje med drugim pogojuje z javljalniki hlapov, senzorji za plamene in nenehnim nadzorom. “Če bi bil kdo zares tam, bi še pred izbruhom požara moral ugotoviti, da je nekaj narobe,” meni.

Minuli ponedeljek je zagorelo v tovarni Kemis pri Vrhniki. Pristojne službe so podale prve ocene onesnaženja in priporočila, a to ni pomirilo zaskrbljenih prebivalcev. Čez vikend so tudi v naši redakciji zvonili telefoni, ljudje so spraševali, kakšno je trenutno stanje. “Ne zaradi škode, zanima nas zaradi našega zdravja in zdravja naših otrok,” nam je še včeraj po telefonu dejala Metka iz Vrhnike. “Preplašeni smo, od zadnjih obvestil dalje ne vemo ničesar, ne obveščajo nas sproti,” pravi in dodaja, da so pričakovali, da jih bodo pristojni o stanju v okolju dnevno obveščali, tudi čez vikend. S sokrajani se sprašuje, kaj naj naredijo z vrtninami. Kaj sploh lahko jedo? Ali morajo takoj vse uničiti? Bo požar pustil posledice tudi na sadju, zelenjavi, ki še raste?

Pogorišče na Vrhniki - 4

Prve ocene onesnaženja in priporočila pristojnih služb niso pomirile zaskrbljenih prebivalcev. (Foto: Damjan Žibert)

 

Gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije je na svoji spletni strani objavilo informacijo, da je bilo podaljšek nadstrešnice gradbeno dovoljenje izdano 21. aprila, torej približno tri tedne pred nesrečo. Satelitski posnetek pa da dokazuje, da je ta dodatna nadstrešnica tam že najmanj od leta 2013, ko je nastal pričujoči posnetek. To bi pomenilo, da je Kemis v bistvu legaliziral črno gradnjo.

 

Viktor Razdrh, poveljnik Civilne zaščite občine Vrhnika, je za 24ur.com najprej pojasnil, da nekih drastičnih sprememb ni, zato se morajo prebivalci držati navodil, ki jih je konec tedna izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Kot je pojasnil, so v teku analize vzorcev, šele na podlagi teh pa lahko nato pristojni organi pripravijo nova priporočila in opozorila. Še vedno torej velja, da odsvetujejo uživanje vrtnin, ki so bile neposredno izpostavljene oblaku dima. Za ostale je manj verjetno, da so onesnažene, a gotovosti ni.

Mnenje uglednega kemika: Kar se je zgodilo v Kemisu, ni bila nesreča, ampak velika malomarnost!

Ugledni kemik in okoljevarstvenik Tomaž Ogrin je za 24UR dejal, da to, kar se je zgodilo v Kemisu, ni bila nesreča, ampak velika malomarnost. Kot pravi, množica varnostnih in protipožarnih predpisov onemogoča takšne dogodke, če se jih obrat z nevarnimi snovmi seveda drži.

“Kako je lahko prišlo do tako velikega požara, meni ni jasno. V kemiji se to enostavno ne sme zgoditi. To ni letalska nesreča. To sploh ni nesreča, to je malomarnost,” pravi Ogrin in dodaja, da okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je Arso lani celo dopolnil s še strožjimi zahtevami, Kemisovo obratovanje pogojuje z izjemno natačnimi varnostnimi in protipožarnimi ukrepi. Predvideva javljalnike hlapov, senzorje za plamene in nenehni nadzor prostorov. “Če bi bil kdo zares tam, bi še pred izbruhom požara moral ugotoviti, da je nekaj narobe,” meni.

Kemik Tomaž Ogrin

Tomaž Ogrin, ugledni kemik (Foto: POP TV)

Preučil sestavo več kot 750 nevarnih odpadkov

Ogrin je preučil sestavo več kot 750 nevarnih odpadkov, ki jih je Kemis smel zbirati in ugotovil je, da večina vsebuje snovi, ki v stiku z ognjem postanejo zdravju izjemno škodljive, kot na primer dioksin. Med odpadki, ki jih Kemis lahko zbira, so različna topila, katrani, nafta. Še najhuje pa je, če je zagorela katera od nekaj sto snovi, ki vsebujejo klor, meni raziskovalec z Instituta Jožefa Stefana. “Požar plus klor rodita izjemno škodljive snovi, ki se jim reče dioksini. Ti se nalagajo v telesu, povzročijo pa lahko odpoved notranjih organov ali pa raka.”

Oblasti bi morale pritožbe o glavobolih in težavah s sluznico jemati resno

Kot pravi Ogrin, bi morale oblasti pritožbe Vrhničanov o glavobolih in težavah s sluznico jemati zelo resno. Lahko so namreč posledica gorenja žvepla, ko dobimo jedki spojini žveplovodik in dioksid.

Meritve naj opravi neodvisna institucija, po možnosti iz tujine, poleg Vrhničanov zahtevajo tudi okoljevarstveniki iz Alpe Adria Green. Izučili so jih primeri, kot sta Lafarge in celjska cinkarna. Tedaj sta namreč dve isntituciji dobili drugačne rezultate z enakimi meritvami na istih mestih.

V študiji ocene tveganja med pravnimi subjekti, ki se s tem ukvarjajo, ni Kemisa

Proti Kemisu se sicer dviga vse več glasov, ki zahtevajo njegovo izselitev, ker da ne sodi v bližino hiš in območja Nature 2000. S tem se strinja celo ministrica za okolje Irena Majcen. “Ob danes znanih pogojih je veliko vprašanje, ali bi ta objekt lahko bil umeščen v ta prostor.” Na dejstvo, da v dobro leto stari državni študiji ocene tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi med pravnimi subjekti, ki se ukvarjajo s takšnimi snovmi, ni Kemisa ter Vrhnike med potencialno ogroženimi občinami, odgovarja, da je skrajni čas, da vse dokumente ponovno preverijo.

Površina potoka Tojnica očiščena, a sanacija bo dolgotrajna

Pristojnim službam je sicer po enem tednu od požara v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis uspelo očistiti površino potoka Tojnica, v katerega se je med gašenjem požara stekala voda, pomešana s skladiščenimi kemikalijami, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Ob tem so opozorili, da bo sanacija onesnaženih brežin potoka dolgotrajnejša.

Oljna gošča, ki se je med gašenjem stekala v Tojnico, je onesnažila okoli 100-metrski pas potoka ob tovarni v nasprotni smeri od toka vode. Okoli 30 delavcev podjetja VGP Drava, strokovnjakov službe za varovanje obalnega morja in družbe VGP Hidrotehnik, ki so priskočili na pomoč, je do danes zaključilo s čiščenjem vodne površine Tojnice. Odstranili so obsežne količine oljne gošče, ki se je zadržala za pregradami ob objektu in v meandrih potoka.

Protestni shod na Vrhniki - 3

Zaradi okoljskih posledic požara v Kemisu so zaskrbljeni tudi Vrhničani, ki so se v soboto zbrali na mirnem protestu v središču kraja. (Foto: Damjan Žibert)

 

Zaradi zahtevnosti in obsežnosti primera na Policijski upravi Ljubljana težko napovedo, kdaj bo zaključen.

 

Nevarne snovi so se oprijele obrežne vegetacije

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, se je na celotnem odseku usedlina oprijela brežine in obrežne vegetacije. Gre za nevarni odpadek, ki je zajel 100-metrski pas ob tovarni v nasprotni smeri vodnega toka, so zapisali. Načrpali so okoli 80 kubičnih metrov zaoljenih vod. Oljna gošča je odstranjena, trenutno poteka grobo čiščenje zaoljenih brežin s pomočjo črpalk s šobami ter z namenskimi pršilniki z uporabo sredstev za nevtralizacijo. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, bo sanacija onesnaženih brežin dolgotrajnejša. Ko bodo pridobili rezultate podrobnejše analize snovi, ki so se zajedle v brežino, bodo izdelali sanacijski program.

Kar se tiče pitne vode v vodovodu, ni nobenih težav, pravi Razdrh. Kot je spomnil, so strokovnjaki zatrdili, da se voda zajema devet kilometrov stran od nesreče, oblak nesnage pa je šel v drugo smer. Kljub temu so šli vzorci na analizo in tudi v prihodnjih dneh bo tako, saj da morajo to pristojni sedaj periodično spremljati. Ko bodo znani rezultati, bodo tudi glede tega pristojni objavili nova priporočila prebivalstvu, pojasnjuje.

V petek ogled opravili okoljski inšpektorji

Inšpekcija za okolje in naravo je v petek opravila izredni inšpekcijski pregled nesreče, a ugotovitveni postopek še poteka. Tako ugotovitev ne morejo komentirati, so pojasnili.

Kemis gradil na črno?

Kemisu se pa morda obeta tudi obisk gradbenih inšpektorjev. Gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije je namreč na svoji spletni strani objavilo informacijo, da je bilo podaljšek nadstrešnice gradbeno dovoljenje izdano 21. aprila, torej približno tri tedne pred nesrečo. Satelitski posnetek pa da dokazuje, da je ta dodatna nadstrešnica tam že najmanj od leta 2013, ko je nastal pričujoči posnetek. To bi pomenilo, da je Kemis v bistvu legaliziral črno gradnjo.

Na pristojnem ministrstvu so pojasnili, da gradbena inšpekcija ne vodi inšpekcijskega postopka, zato ne morejo dati kakšnih informacij glede legalnosti teh objektov. Bodo pa poizvedovanje obravnavali kot informacijo oz. indic za morebitno uvedbo postopka.

Kakšna so bila zadnja priporočila in informacije?

Uživanje vrtnin

 

V soboto, peti dan po obsežnem požaru v podjetju Kemis, so krajani Sinje Gorice s protestom znova zahtevali prestavitev podjetja na drugo lokacijo. V pogovoru s predstavniki podjetja in vrhniške občine so vztrajali, da predelava nevarnih odpadkov, s katero se ukvarja Kemis, ne sodi v naselje. Izrazili so zaskrbljenost zaradi okoljskih posledic požara.

 

Svetujemo previdnost pri uporabi vrtnin in stiku z zemljino. S hrano lahko zaužijemo tudi delce onesnaženosti, ki se posedajo na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Prebivalcem zato priporočamo, da s sajami in drugače onesnažene vrtnine in kmetijske pridelke, ki bi glede na razvoj že bili primerni za uporabo, raje zavržejo. Obstaja namreč tveganje, da so saje mastne in jih ni mogoče učinkovito odstraniti. Če območje rasti vrtnin ni bilo neposredno izpostavljeno oblaku dima, je manj verjetnosti, da so vrtnine onesnažene,” so zapisali na NIJZ.

Aktivnosti na prostem

Glede aktivnosti na prostem na NIJZ svetujejo previdnost pri dotikanju predmetov ali zemlje/peska, ki bi lahko bila onesnažena. “Igral z vidnimi nečistočami ne uporabljamo, svetujemo čiščenje z detergentom. Prav tako odsvetujemo igro v peskovniku. Na območjih, kjer ni vidne onesnaženosti, ostalih zunanjih aktivnosti ni potrebno omejevati, kljub temu pa svetujemo previdnost pri zgoraj omenjenem ravnanju.”

 

Poslanec SDS Danijel Krivec je prepričan, da bi morali po požaru v vrhniškem Kemisu zaradi njegovih okoljskih posledic opraviti razpravo na pristojnem parlamentarnem odboru in kasneje seji DZ. Pomembno je, da se odbor in DZ seznanita z vsemi dejstvi in na podlagi tega sprejmeta rešitve, ki bi onemogočile, da bi se kaj podobnega še dogajalo, meni.

 

Aktivnosti na Ljubljanici

Iz preventivnih razlogov, zaradi morebitnega nadaljnjega izlivanja in spiranja onesnažil iz potoka Tojnica na Vrhniki in do popolnega zaključka analiz vode, na NIJZ odsvetujeo potapljaške aktivnosti v Ljubljanici. “V primeru nenamernih padcev v Ljubljanico, na primer pri veslanju, SUPanju in podobno, je treba kožo in lasišče sprati z veliko čiste tekoče vode in umiti z milom, oblačila in brisače pa oprati”. (več informacij na spletni strani Mestne občine Ljubljana)

Voda iz pipe

Na NIJZ pravijo, da je voda iz vodovoda povsem primerna za uživanje, po zadnjih meritvah tudi v zraku ni zaznati povišanih koncentracij onesnaževal.

Vsa nadaljnja priporočila s področja varovanja zdravja bodo objavljena na spletni strani NIJZ.

Več informacij glede ukrepanja v primeru požara najdete na naslednji povezavi.

Več informacij glede okoljskih posledic najdete na spletni strani Agencije RS za okolje.

Civilna zaščita občine Vrhnika redno obvešča o aktualnih informacijah na spletni strani vrhnika.si.

Arso: Rezultati analiz Tojnice in Ljubljanice kažejo na izjemno onesnaženost, tudi s pesticidi

Medtem ko direktor Kemisa Emil Nanut priznava krivdo, ker podatkov o skladiščenju niso hranili v oblaku, so v javnost prišli prvi rezultati analize snovi v potoku Tojnica. Arso je potrdil, da ti tako v Tojnici kot Ljubljanici kažejo na izjemno onesnaženost s pesticidi –  med njimi sta tudi prepovedana atrazin in flufenacet.

Video

Iz 24UR ZVEČER: Kaj se je dogajalo? Je skrb za zdravje upravičena?

Prišli so prvi rezultati analize snovi v potoku Tojnica. Že pred dnevi je znani slovenski biolog Gorazd Pretnar na družbenih ojih javno izpostavil bojazen, da je v požaru gorel tudi herbicid Axiom AT, katerega sestavini atrazin in fluenacet sta v Sloveniji prepovedani že od leta 2002. Z ministrstva za okolje so danes sporočili, da so v analizi dejansko odkrili tudi prisotnost omenjenih pesticidov. “Kvalitativna identifikacija organskih spojin v potoku Tojnica je dejansko pokazala tudi prisotnost pesticidov atrazina, propazina in flufenaceta. Glede na to smo odredili nadaljevanje analize, da bomo dobili tudi kvantitativno vrednosti prisotnih pesticidov,” so sporočili.

Na podlagi informacij, ki jih imajo, sicer ne morejo trditi, da gre dejansko za komercialni pripravek Axiom AT, saj da registracija teh pripravkov spada v pristojnost Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Pojasnila slednje še pričakujemo.

Tako atrazin kot fluenacet sta hormonska motilca, je še pojasnil Pretnar, ki se ob tem sprašuje, kako so se lahko te snovi znašle v požaru. “Ali gre za črni trg s prepovedanim herbicidom ali dolgotrajno skladiščenje odpadka? To je delo in naloga za kriminaliste,” je zapisal pred dnevi.

Na Arso odkrili tudi prisotnost pesticidov

Z Agencije RS za okolje (Arso) so nato sporočili, da so odredili še kvantitativno analizo prisotnih pesticidov na vseh štirih mestih vzorčenja, in sicer:
– Tojnica pri gasilnem domu v Sinji Gorici (ničelno stanje, brez vpliva nevarnih snovi, ki so bile posledica požara),
– Tojnica pri obratu Kemisa,
– Tojnica pred izlivom v Ljubljanico na lokaciji Pot na Tojnice 39,
– Ljubljanica, pližno 200 m pod izlivom Tojnice.

Rezultati kažejo na izjemno onesnaženost tudi s pesticidi. V potoku Tojnica je bila na vzorčnem mestu pri Kemisu izmerjena koncentracija 87 mikrogramov atrazina na liter in 31 mikrogramov flufenaceta na liter. Na vzorčnem mestu Tojnica, Pot na Tojnice so bile koncentracije še višje in sicer 350 mikrogramov na liter atrazina ter 110 mikrogramov na liter flufenaceta. Največja dovoljena koncentracija atrazina v površinski vodi je 2 mikrograma na liter in je bila presežena tudi na merilnem mestu Ljubljanica, pližno 200m dolvodno od izliva Tonjica. Poleg navedenih so bili v vzorcih Tojnice kvantificirani še sledeči pesticidi: propazin, simazin, desetil-atrazin, dimetenamid, N,N-dietil-m-toluamid in terbutilazin. V Ljubljanici so bili določeni atrazin, flufenacet, propazin in simazin,” so zapisali. Podrobnejši rezultati meritev in razlaga okrajšav so razvidni v tej tabeli.

Kemis

Kemis (Foto: POP TV)

Pristojni preverjajo tudi kmetijske pridelke in krmo

Javnost sicer že teden dni nestrpno čaka na ugotovitve in nova priporočila. Tudi štab Civilne zaščite Vrhnika je včeraj na novo pozval pristojne, naj pohitijo z napotki. “Na izredni seji je štab obravnaval trenutno javno dostopne informacije pristojnih služb. Štab bo ponovno urgiral na pristojne službe za pridobitev in objavo rezultatov analiz in na podlagi teh tudi za pridobitev napotkov za ravnanje krajanov,” so zapisali v današnjem izrednem biltenu. Kot pojasnjujejo, so včeraj opravili tudi pregled aktivnosti pristojnih služb, in sicer vzorčenje zemlje, trave za krmo in vrtnin na lokacijah občine Vrhnike.

Predsednik republike Borut Pahor bo v petek priredil sprejem v zahvalo gasilcem, reševalcem in vsem prostovoljcem, ki so bili vključeni v akcijo gašenja požara Kemisu. Kot so poudarili v Pahorjevem uradu, je bil to eden najzahtevnejših reševalnih posegov ob požarih v zadnjih letih, v katerem je sodelovalo skoraj 300 pripadnikov gasilske in drugih služb s celotne notranjske in delno ljubljanske regije.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da izvajajo aktivnosti glede ugotavljanja onesnaženja kmetijskih pridelkov. Prav tako ugotavljajo onesnaženje krme za o živali. “Do sedaj je uprava identificirala vse nosilce živilske dejavnosti na kontaminiranem območju, njihove pridelke, izvedla nadzor pri teh nosilcih dejavnostih in jih opozorila na spoštovanje ukrepov,” so sporočili. Začeli so z vzorčenjem živil in krme s tega območja. Izvedli so tudi nadzor nad prodajo živil na tržnicah.

Nadaljnje ukrepe bodo sprejeli na podlagi ocene tveganja, ki bo pripravljena po prejemu analiznih rezultatov odvzetih vzorcev. “O vseh ugotovitvah bo javnost sproti obveščena,” obljubljajo in pozivajo vse k spoštovanju navodil in priporočil institucij vključenih v izvajanje načrta ukrepov.

Za učinkovite zdravstvene preglede gasilcev bi potrebovali podatke o snoveh, skladiščenih v Kemisu

Predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metoda Dodič Fikfak je potrdila, da so jih z Vrhnike danes kontaktirali glede morebitnih zdravstvenih pregledov gasilcev, ki so sodelovali v gašenju požara. Kot je pojasnila, bodo poskušali zanje pripraviti nek predlog, po kakšnem protokolu naj bi ti pregledi potekali, niso pa z Vrhniko sklenili nobenega konkretnega dogovora, da bi kakršne koli storitve opravili prav oni.

Ob tem je bila tudi kritična do doslej izpeljanih postopkov. Osnova za uspešno spremljanje morebitnih učinkov požara na zdravje gasilcev bi bili po njenih besedah namreč podatki, katere snovi so bile skladiščene v Kemisu in kje točno v objektu, da bi vedeli, čemu je bil posamezni gasilec potencialno izpostavljen. Naslednji korak bi bil, da bi že od izbruha požara dalje jemali vzorce zraka, da bi lahko spremljali gibanje različnih snovi in spojin, ki bi nastajale zaradi gorenja nevarnih snovi. Poleg tega bi morali vsakemu gasilcu takoj, ko je zaključil s svojim delom v intervenciji, odvzeti vzorce krvi ali izdihanega zraka in v teh vzorcih iskati specifične snovi.

Požar na Vrhniki

Požar v tovarni Kemis (Foto: Gregor Bovha)

“Če so počile neonke, iščeš živo srebro, če so bile v gorečih sodih PCB (toksične umetne organske spojine), pa iščeš nekaj popolnoma drugega,” je kot primer navedla Dodič Fikfakova. “Pričakovala bi, da se bo že takrat, ko še gori, sestala skupina strokovnjakov, ki bo natančno vedela, katerim snovem so ljudje izpostavljeni in kaj torej iskati v zraku, ki so ga izdihali. Na osnovi tega bi lahko znali oceniti, kaj bo,” je opisala strokovnjakinja.

Na podlagi informacij o tem, kakšne spojine so nastajale ob požaru “bi lahko definirali, kaj iščemo s pregledi in analizami, sicer iščemo iglo v senu“, je bila jasna Dodič Fikfakova. Pregledovanje krvi kar tako pa po oceni strokovnjakinje ni smiselno, saj “kar je bilo, je že šlo”.

Izpostavljene ljudi naj bi se po takem dogodku spremljalo dlje časa, je opozorila. Najprej se namreč pojavijo nekatere akutne težave, neposredno povezane z izpostavljenostjo visokim koncentracijam škodljivih snovi, druge težave pa se razvijejo šele čez čas, čez eno ali tudi deset let. ‘Ljudje ne verjamejo, ne vedo, kje so bili vzeti vzorci’

Eva Lavtar, odvetnica civilne iniciative Sinja Gorica, ki je v soboto protestirala na Vrhniki, je v včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER dejala, da ljudi najbolj moti, da še vedno nimajo rezultatov analiz, da še vedno ne vedno, ali so prisotni strupi v ozračju, v zemlji, potoku. “Ne vedo, ali lahko uživajo kmetijske pridelke, kaj bo s poljščinami, kaj bo s pašno živino,” pojasnjuje.

Peter Otorepec z NIJZ je dejal, da analize zemljine trajajo dalj časa, vsaj teden dni, tako da lahko rezultate pričakujemo šele danes. Kar se tiče zraka in pitne vode so stvari jasne. Na vodni vir ni bilo vpliva, pravi, vrednosti prašnih delcev pa naj bi padle na vrednosti, ki so veljale pred nesrečo. Vrednosti živega srebra so padle dva dni po nesreči.

“Ljudje ne verjamejo, ne vedo, kje so bili vzeti vzorci,” je odgovorila Lavtarjeva. “Bile so vzete na šestih njivah, vrtcih, vrtovih, teh vzorcev je dovolj,” pojasnjuje Otorepec.

Direktor podjetja Kemis: Priznam, moja napaka je, da podatkov nismo hranili v oblaku

V oddaji je o nesreči spregovoril tudi direktor podjetja Emil Nanut. Odzval se je na navedbe strokovnjakov, da je zelo možno, da so v požaru gorele tudi zelo strupene snovi, kot je klor. “Lahko da so gorele snovi, ki vsebujejo klor, predvsem tiste, ki se nahajajo v nenevarnih odpadkih. Večino haloginiranih organskih spojin, oziroma organskih topil na osnovi klora smo ubranili pred požarom. Teh emisij ni bilo veliko,” trdi Nanut.

Kot pravi, ne drži, da ne vedo, kaj so imeli v skladiščih. “Enostavno nam je pogorel strežnik, dokumentacija, in zato nismo mogli podati podatka o tem, kakšne količine so bile skladiščene 15. maja,” je dejal. Hkrati je priznal napako, da teh skladiščnih podatkov niso imeli shranjenih v oblaku, kjer bi bili varni. “To je moja odgovornost, priznam, a dejstvo je, da ti podatki niso izgubljeni. Danes smo pridobili te podatke iz informacijskega sistema Odpadki, ki je na ministrstvu,” je pojasnil. Obljubil je, da bodo podatke objavili na spletni strani in tudi, da bodo v naslednjih dneh ob pomoči poslovnih partnerjev rekonstruirali kompletno stanje do 15. maja letos. Dodaja, da sicer tudi sam čaka na rezultate forenzičnih in drugih raziskav, ki bodo pokazale, zakaj je zagorelo.

Emil Nanut, direktor podjetja Kemis

Emil Nanut, direktor podjetja Kemis (Foto: POP TV)

Direktor zavoda za varstvo narave: Imeti bi morali ničelno toleranco do nesreč, povezanih z zdravjem ljudi

Direktor Zavoda RS za varstvo narave Darij Krajčič meni, da bi morali imeti tako na papirju kot v praksi ničelno toleranco do nesreč, ki so povezane z zdravjem ljudi in onesnaževanjem. “Za primere nesreč bi morali imeti natančne protokole ravnanja. Mislim, da je vse to v Kemisu spodletelo,” je pojasnil in dodal, da bi bila to lahko dobra šola.

Poudaril je, da postopki na tem področju v Sloveniji ne delujejo dobro. “Tudi, ko se zgodi pomor v nekem potoku, je to tisti dan novica, potem zamahnemo z roko. Imeti bi morali ničelno toleranco do nesreč, ki vplivajo na zdravje ljudi, onesnažujejo okolje,” je dodal. Prepričan je, da imamo na papirju marsikaj zapisano, da pa nam zaškriplje pri implementaciji.

“Če bi umeščali v prostor za primer nesreč, potem ne bi mogli nikamor ničesar umestiti. Potrebna bo temeljita raziskava,” je dodal in pojasnil, da bi moral biti Kemis dobra šola, da natančno preučimo, kaj se je zgodilo in kaj je treba v sistemu, tako zakonodajnem kot pri izvajanju, spremeniti, da se to ne bi več ponovilo.

Povezava:

IZJAVA IN ZAHTEVE AAG V PRIMERU POŽARA V KEMIS d.o.o.

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRU

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRU


clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

Z SVOJIM PODPISOM NA UPRAVNI ENOTI PODPRITE REFERENDUM O 2.TIRUPODPORA REFERENDUM 2.TIR1

ORIGINALNI PODPISANI OBRAZEC:

1. oddajte osebno na parkirišču pred cerkvijo      Ljubljana Podutik vsak dan od 16-18 h

2. pošljite na naslov REFERENDUM DRUGI         TIR p.p. 122 1000,      Ljubljana,

znak AAG ZA OTROKE

MEDNARODNI OKOLJSKI CENTER “ALPE ADRIA GREEN” | c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na GMS: 051 311 450 ali po email: info@alpeadriagreen.com