e-novice AAG: HRAST 4/2017


Javni poziv Vladi Republike Slovenije in Državnemu Zboru RS

This is the divider

Vojko6Vojko Bernard – Predsednik Alpe Adria Green

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave  je 17.04.2017 poslal predsedniku Vlade, vladi, ministrom,  poslanskim skupinam DZ ter Državnemu svetu Javni poziv Vladi Republike Slovenije in Državnemu Zboru RS

Alpe Adria Green, ki naravoslovno deluje » ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK« je že v preteklosti dal pripombe na tako imenovani 5.koridor, ki pa nikoli ni postal resničnost, zaradi odstopa Italijanske strani od tega projekta.Sedanja razprava v javnosti in državnih organih o projektu »2.tir«, nas spominja na igro »KDO BO KOGA«. AAG se je že pred časom odločil, da podpre …

 

BERI DALJE

Strokovna skupina Dvotirna proga projekt 4 km IZJAVA ZA JAVNOST št. 3

This is the divider

Andrej Čufer – član UO AAG

Strokovna skupina Dvotirna proga projekt 4 km IZJAVA ZA JAVNOST št. 3Strokovna skupina ugotavlja dne 02.04.2017, da je Vlada ravnala pri vodenju in pripravi projekta za železniško povezavo (Drugi tir projekt 20 km – vladni projekt) med Koprom in Divačo popolnoma nepregledno, v škodo R Sloveniji in v nasprotju z veljavnimi predpisi o pripravi javnih investicij in odločanju o njih, kar omogoča poleg kršitev predpisov in neustreznega odločanja tudi koruptivna ravnanja vpletenih.Ugotavljamo, da je tako neurejeno stanje za izvajanje in pripravo investicije predvsem v …

BERI DALJE Po drugem tiru brez oprtnih vlakov?

This is the divider

božo2 Božo Dukić – član UO AAG

Vsak čas prinaša drugačno vsebino pogovorov prek javnih medijev in raznovrstne vsebine raznih internih diskusij. In nacionalna televizija nam je pretekli teden ponudila v gledanje pogovor štirih naših poslancev, med katerimi je bil tudi predsednik odbora DZ za infrastrukturo. Govorili so o drugem tiru, ob medsebojnem prepričevanju o dobro zastavljenem vladnem projektu ter o njegovih pomanjkljivostih.Pogovor je tekel kot običajno, do trenutka, ko je predsednik odbora za infrastrukturo v DZ pojasnil, da po sedanjem predlogu tir ne bo omogočal vožnje tako imenovanih …

BERI DALJE

 

Državni svet izglasoval veto na zakon o drugem tiru

This is the divider

STA sreda, 26. april 2017 Državni svetniki so na izredni seji s 23 glasovi za in dvema proti izglasovali odložilni veto na zakon o drugem tiru, ki ga je minuli četrtek potrdil DZ. Svetniki so v razpravi izpostavili, da je v zakonu preveč neznank, med drugim glede financiranja. Večina razpravljavcev je izrazila prepričanje, da bi lahko država projekt gradila sama.LJUBLJANA > Državni svet je odložilni veto izglasoval na predlog interesne skupine lokalnih interesov. V imenu predlagateljev veta je svetnike nagovoril podpredsednik državnega sveta Branko Šumenjak in izpostavil, da si svetniki …

BERI DALJE

Država se še ne namerava odpovedati Počku

This is the divider

Goran Mance – DELO 

Glede osrednjega vadišča občina Postojna in ministrstvo ostajata na nasprotnih bregovih.Zahteve lokalne javnosti po zaprtju vojaškega poligona segajo že v leto 2000.

Postojna – Posledice vojaških dejavnosti na Počku že vrsto let najbolj čutijo prebivalci Postojne in okoliških naselij v neposredni okolici vadišča. Streljanje s težkim orožjem, detonacije minsko eksplozivnih sredstev in preleti vojaških letal povzročajo nejevoljo pri lokalnem prebivalstvu. Zahteve …

BERI DALJE

ZA POŽAR NA POČKU JE KRIV VETER???

This is the divider

Na svetovni dan vod smo opozorili javnost, da je  Alpe Adria Green je pred dvema letoma poslala na ustavno sodišče podala pobudo za ustavno presojo uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče slovenske vojske Postojna. Uredba naj ne bi bila skladna z ustavo in drugimi zakoni.Teden dni za tem, pa je izbruhnil  požar na strelišču Slovenske vojske na območju Ilirske Bistrice v katerem sta se poškodovala dva gasilca, enega so reševalci zaradi opeklin odpeljali v ljubljanski klinični center. Pri izvedbi streljanja vojska vedno zagotovi požarno stražo, je povedal Simon Korez z Morsa za …

BERI DALJE

Vojaška dejavnost z varovanjem kakovostne pitne vode ni združljiva

This is the divider

Iva Žitko

Dr. Gregor Kovačič: Z ustrezno določenimi vodovarstvenimi conami in varstvenimi režimi je zavarovanih le okoli 40 odstotkov zajetih kraških virov pitne vode – Država zavlačuje tudi pri zavarovanju zaledja Malenščice Kraški viri pitne vode so v Sloveniji izjemnega pomena za oskrbo s pitno vodo in izredno občutljivi za različne oblike onesnaževanje, poudarja hidrogeograf dr. Gregor Kovačič iz Ilirske Bistrice, predstojnik oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Na svetovni dan voda, 22. marec, je o ranljivosti in varovanju kraških vodnih virov …

BERI DALJE

TA VODA JE TAKO IMENITNA, DA JE VREDNA VSAKEGA KRAJCARJA

This is the divider

RAZVOJNA ZADRUGA SOČA-TRENTA

Ustanovitev zadruge Soča-Trenta leta 1992 je bil izreden dogodek. Njena zgodovina ima vrsto izjemnih, morda celo nenavadnih, skorajda iz rubrike saj ni res, pa je; do okoliščin, ki so bile docela zahtevne. Začetniki so s projektom dobesedno živeli in še danes živijo. Zadruga kot organizacija se je tedaj zdela najprimernejša oblika za razvoj doline, nujno potrebna za izvajanje projekta Celovit razvoj Trente, Soče in Lepene. Krajani Soče in Trente so si prizadevali ustanoviti tako obliko organiziranosti, ki bo imela vpliv na vsa dogajanja v dolini, ki bo delovala tako …

BERI DALJE

Pripombe AAG na »OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU«

This is the divider

AAG je 10.04.2017 v zahtevanem roku s strani MOP, oddal pripombe na »OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU«Sklicujoč se na pomembno odgovornost države Slovenije, da v skladu z Ustavo Republike Slovenije ( 5 in 8.člen ustave RS) “skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije” in zagotovi, da so “zakoni in drugi predpisi tudi na tem področju v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo RS”; sklicujoč se na Zakon o …

BERI DALJE

 

PETICIJA – Rešimo reko Muro – STOP HE Hrastje-Mota

This is the divider 

Reka Mura je še zadnja slovenska velika nižinska reka, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi. Zaradi izjemne biotske raznovrstnosti, katere ohranjanje je nacionalnega in mednarodnega pomena, je razglašena za območje Nature 2000 ter je del predlaganega Unescovega petdržavnega biosfernega območja Mura–Drava–Donava, poznanega tudi kot evropska Amazonka. Nominacijo slovenskega dela Mure za biosferno območje je lani (19. 10. 2016) podprla tudi vlada. Kljub temu pa ji grozi uničenje s hidroenergetskimi jezovi, kar bi pomenilo nepopravljivo uničenje narave in okolja, posledice pa bi najbolj …

BERI DALJE

FOTOREPORTAŽA–EKO PATRULJA AAG–KOLESARSKA POT V KRANJSKI GORI

This is the divider

AAG je zaradi številnih pritožb 17. 04.2017 od 21 – 23 ure opravil EKO – PATRULJO osvetljenosti na pešpoti odnosno kolesarski poti med Kranjsko Goro in Podkorenom. Pot je dolga 1,3 km na njej pa je nameščenih 36 luči.Pešpot je bolj močno osvetljena kot glavna cesta (trg) v središču Kranjske Gore.Meritev pod svetilko je pokazala 46,9 luksov.Meritev pred Mercatorjem v Kranjski Gori pa je pokazala 1,00 luks.Glede na to, da gre v tem primeru za svetlobno onesnaževanje, bomo v AAG ustrezno ukrepali . …

BERI DALJE EKO PATRULJA–ZAJČJA DOBRAVA

This is the divider

V Alpe Adria Green smo v zadnjem času prejeli več prijav od prebivalcev Zadobrove, ki se soočajo s smradom in hrupom. EKO PATRULJA AAG  si je 24.04.2017 ogledala to območje in ugotovila, da smrad in hrup v naselje in okolje širita iz proizvodnih obratov predelave plastike ter recikliranja odpadne plastike podjetij Stratum Mesojedec in Piskar d.o.o.Pri predelavi plastike se sproščajo zdravju škodljive snovi, ki pri ljudeh in živalih delujejo kot hormonski motilci in alergeni, omenjena proizvodna obrata že vsa leta izdatno onesnažujeta življenjsko okolje tamkaj živečih prebivalcev z emisijami in …

BERI DALJE

 

V Dravogradu razburjajo načrti za vetrnice

This is the divider

STA, A. Š.

V Občini Dravograd nekatere občane razburjajo načrti Dravskih elektrarn Maribor (DEM) za postavitev vetrne elektrarne na Ojstrici na območju Košenjaka. Območje Košenjaka je sicer občutljivo zaradi močne populacije koconogih kur, predvsem divjega petelina in gozdnega jereba. DEM je leta 2014 z lastno lasersko napravo začel izvajati meritve vetra, ki so potrebne za ekonomsko in tehnično oceno oz. preveritev lokacije. Analiza zbranih podatkov za pobočje Ojstrice je pokazala, da je lokacija za vetrno izrabo ugodna. Nato so izdelali …

BERI DALJE

V Alpe Adria Green smo v zahtevanem roku poslali na MOP pobude za pripravo DPN za vetrno elektrar...

This is the divider

Na objavljeno pobudo za pripravo DPN za vetrno elektrarno Zajčica smo v AAG podali na MOP svoje predloge, priporočila, usmeritve, mnenja ter zahteve in sicer:

1. Alpe Adria Green (AAG) zahteva, v zakonitem roku javne obravnave, da se postopek Pobude za DPN VE Zajčica (v nadalj. Pobuda) ustavi in se ne nadaljuje v nobeni obliki, pri čemer povzemamo tudi zahteve krajanov, ki so z referendumom in sklepom občine Divača izločili vse nadaljnje vetrne elektrarne v občini. V nadaljnjem zahtevo utemeljujemo.

2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v nadalj. Pobudnik) nadaljuje z …

BERI DALJE

Mnenja in pripombe, predlogi, zahteve Alpe Adria Green (AAG) na Načrt priprave NPVO 2030

This is the divider

Alpe Adria Green je v zahtevanem roku s strani MOP poslal mnenja, pripombe in zahteve na osnutek  Načrta priprave Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030.

AAG ima na  NPVO 2030 naslednja mnenja, pripombe in zahteve :

1. AAG podpira Načrt priprave Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030, kot tudi združevanje nacionalnih programov za okolje, naravo in vode. Opozarjamo pa, da nivo varstva zaradi tega združevanja ne sme pasti.

2. AAG ugotavlja, da je bil sprejet podoben Nacionalni program varstva okolja 2005-2012 v obliki resolucije (UL 02/2006, str. 17 – 105) in da močno …

BERI DALJE

Mnenja in pripombe Alpe Adria Green (AAG) na Osnutek Oblike poročila o izvajanju Aarhuške konvencije

This is the divider

Alpe Adria Green je v zahtevanem roku s strani MOP poslal mnenja in pripombe na Osnutek Oblike poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v skladu s sklepom IV/4 

AAG ima na  izvajanju Aarhuške konvencije naslednja mnenja in pripombe:

1. AAG ugotavlja, da je težko locirati problematiko izvajanja oziroma neizvajanja Aarhuške konvencije k posameznim členom in odstavkom. Zato navajamo težave in kršitve bolj celovito, saj je verjetno, da se tičejo več členov in odstavkov.

2. Najprej navajamo nespoštovanje 30 dnevnega roka za javno razpravo.NVO CNVOS vzdržuje števec teh kršitev, pri čemer mora preveriti …

žica 3BERI DALJE

 BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE OD SEDAJ NA SEDEŽU ALPE ADRIA GREEN

This is the divider

Alpe Adria Green  je v svoji pisarni na, cesti Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice pričela z 15.01.2017 izvajati projekt:

“BREZPLAČNO PRAVNO SVETOVANJE”

pravni-nasvet

BERI DALJE

e-novice HRAST izdaja

mednarodna organizacija za varstvo okolja in narave

ALPE ADRIA GREEN

Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;

Pisarna: cesta Borisa Kidriča 37c

tel. št. mobitel: 051 311 450

e-pošta: info@alpeadriagreen.com

Spletna stran:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/; http://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen

TTR: SI56 0433 1000 2988 394

April 2017

Mnenja in pripombe Alpe Adria Green (AAG) na Osnutek Oblike poročila o izvajanju Aarhuške konvencije


Alpe Adria Green je v zahtevanem roku s strani MOP poslal mnenja in pripombe na Osnutek Oblike poročila o izvajanju Aarhuške konvencije v skladu s sklepom IV/4

WP_20161210_12_49_06_Pro

AAG ima na  izvajanju Aarhuške konvencije naslednja mnenja in pripombe:

1. AAG ugotavlja, da je težko locirati problematiko izvajanja oziroma neizvajanja Aarhuške konvencije k posameznim členom in odstavkom. Zato navajamo težave in kršitve bolj celovito, saj je verjetno, da se tičejo več členov in odstavkov.

2. Najprej navajamo nespoštovanje 30 dnevnega roka za javno razpravo.

NVO CNVOS vzdržuje števec teh kršitev, pri čemer mora preveriti vsak predpis, ali je spoštovan rok. AAG ugotavlja, da je zelo veliko predpisov šlo v javno razpravo z nespoštovanjem 30 dnevnega roka. Števec najdemo na povezavi in velja za sedanjo vlado (od 18.9.2014):

http://www.stevec-krsitev.si/

3. Skoraj vsa ministrstva kršijo Resolucijo o normativni dejavnosti (ReNDej) – povezava:

http://www.stevec-krsitev.si/resolucija-o-normativni-dejavnosti/

v izdatni meri okrog 50 % predpisov.

Resolucija vsebuje tudi člene in odstavke Aarhuške konvencije.

4. Na primer Ministrstvo za okolje in prostor ima naslednjo statistiko:

Predlogi predpisov:

– ki niso bili dani v javno razpravo: 4

– z rokom javne razprave krajšim od 30 dni: 105

– v javno razpravo brez roka za pripombe: 3

– s kršitvijo Resolucije (skupaj): 112

– s spoštovanjem Resolucije (skupaj): 84

– skupaj objavljeni: 196

5. Poročilo omenja Resolucijo o normativni dejavnosti na strani 25, pri poročilu o izvajanju 8. člena Aarhuške konvencije, ki glasi: Udeležba javnosti pri pripravi izvršilnih predpisov in/ali splošno veljavnih pravno obvezujočih normativnih aktov.

6. Vendar v rubriki Ovire pri izvajanju 8. člena Poročilo navaja odgovor: Organi o tovrstnih ovirah niso poročali.

Poročilo zgornje porazne statistike MOP in velikega kršenja Aarhuške konvencije ne navaja in AAG smatra, da je treba števec CNVOS (glej povezavo) v celoti navesti v Poročilu!

7. Ne nazadnje je treba urediti tudi neodvisno financiranje nevladnih organizacij s področja okolja in narave. Problem je v tem, da odvisnost NVO od sofinanciranja MOP in drugih ministrstev večinoma onemogoča kritično držo NVO in s tem izkrivlja sliko stanja okolja in narave in predpisov v Sloveniji.

8. Prav tako je problem v sofinanciranju pravne pomoči, saj NVO ne morejo oblikovati dragih pravnih služb, katerim je država uredila bogat status. Brez pravne udeležbe v postopkih pa je delovanje NVO kot korekcijskega člena vsake družbe onemogočeno. Kajti ministrstva so v službi lobijev, ki zahtevajo škodljive posege v prostor, ki imajo dovolj denarja tudi za pravne postopke, če je treba. Ministrstva večinoma ne branijo okolja in narave, tudi prebivalcev ne. Gre za izrazito nesorazmerje. Samo nekatere zavzete NVO so tiste, ki so zadnje upanje mnogih prebivalcev proti škodljivim posegom.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Mnenja in pripombe, predlogi, zahteve Alpe Adria Green (AAG) na Načrt priprave NPVO 2030


Alpe Adria Green je v zahtevanem roku s strani MOP poslal mnenja, pripombe in zahteve na osnutek  Načrta priprave Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030.

WP_20161217_10_56_31_Pro

AAG ima na  NPVO 2030 naslednja mnenja, pripombe in zahteve :

1. AAG podpira Načrt priprave Nacionalnega programa varstva okolja do leta 2030, kot tudi združevanje nacionalnih programov za okolje, naravo in vode. Opozarjamo pa, da nivo varstva zaradi tega združevanja ne sme pasti.

2. AAG ugotavlja, da je bil sprejet podoben Nacionalni program varstva okolja 2005-2012 v obliki resolucije (UL 02/2006, str. 17 – 105) in da močno pogrešamo poročilo o izvajanju NPVO v tistem obdobju, ki bi moralo biti priloženo, da bi ga lahko uporabili za dvig kvalitete do 2030. Prav tako pogrešamo NPVO za leta med 2013 in 2017 in poročilo o dogajanju na tem področju v tem obdobju.

3. AAG zelo podpira izhodišče za pripravo NPVO 2030, da so vanj vključene tudi druge politike: gospodarska, energetska, prometna, zdravstvena, vzgojno-izobraževalna, raziskovalno-razvojna in tudi politika do okoljevarstvenih in naravovarstvenih organizacij, kar vse zelo pogrešamo v konkretnih primerih.

4. Glede uporabe mednarodnih aktov kot je navedena Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in 7. okoljski akcijski program EU pa smo rezervirani in predlagamo, da se usmerimo na razmere in varovanje naravnih danosti Slovenije, ki se, ne samo, ne smejo slabšati kot je sedaj trend, ampak močno izboljšati, četudi nad standarde Evrope, ki je znatno degradirana in z osiromašeno biotsko pestrostjo.

5. AAG smatra, po naših izkušnjah, da Resolucija kot akt politike na nekem področju ni pravno zavezujoča (na primer resolucija o Nacionalnem energetskem programu) in se v sodnih postopkih ne upošteva. Upoštevajo se le zakoni in podzakonski akti. Zato je njena korist vprašljiva.

6. Imamo vrsto primerov, kjer se prejšnja resolucija NPVO ni upoštevala. Tako na primer Celjska kotlina še vedno ni sanirana, onesnaževanje Lafarge cementa je preprečilo društvo Eko krog s pravnim postopkom in ne z resolucijo, še vedno imamo onesnaževanje s kurjenjem nevarnih in drugih odpadkov v Salonitu Anhovo. Ogromna sredstva so bila vložena in se še vlagajo v sončne elektrarne z bistveno precenjeno elektriko, tako daleč, da bo zaradi 15 letnih pogodb porabljen denar v višini TEŠ 6, medtem, ko je njihov učinek minimalen. Podoben brezglav kaos ravno poteka na področju vetrnih elektrarn zaradi vztrajanja Direktorata za energijo, mimo vseh drugih resorjev. Grozi uničenje še zadnjih kilometrov prosto tekočih rek Save in Mure zaradi gradnje elektrarn, kar vse je daleč od trajnostnega razvoja, ki ga tudi Načrt 2030 naslavlja. Pozidavamo najboljšo kmetijsko zemljo (svež primer Magna), na golo bi posekali več kot 50 ha gozda (primer Magna) spet zaradi drugega ministrskega resorja. Vsak dela po svoje.

7. AAG zato predlaga kot nujno, da se oblikuje Ministrstvo za razvoj, ki mora biti po pristojnosti nad vsemi ministrstvi, tudi finančnem, ki je krivo za preplačevanje bank. Vsega tega ne bi bilo, če bi tako ministrstvo že imeli. Razvoj Slovenije, ki je zelo občutljiva, mora biti uravnotežen. Vsakokratni predsednik vlade in njegova Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko niso dovolj usposobljeni niti pristojni za celovit razvoj Slovenije, ki ga izredno močno pogrešamo. In to se izredno negativno odraža prav na področju okolja, narave, voda z nesmotrnimi potezami MOP in drugih ministrstev ter vlade in državnega zbora. Tako na primer je celo Zakon o Triglavskem narodnem parku predvidel (10. in 11. člen) razvojne usmeritve in njihovo sofinanciranje in spodbude pa od tega ni bilo nič.

8. AAG zato opozarja, da medresorsko usklajevanje, na katerega se zanaša tudi Načrt 2030 v dolgih letih ni dalo zadovoljivih rezultatov, ampak med ministrstvi poteka trgovina in tako MOP ne brani okolja, niti narave, niti posebej voda pred agresijo drugih ministrstev, na primer energetike, ministrstvo za kmetijstvo ne brani kmetijske zemlje, ampak podleže pritiskom energetike in gospodarstva, ki bi ju moral prisiliti v alternativne rešitve in tako dalje. Vsi skupaj tudi ne delujejo trajnostno in če bi šlo tako naprej, zanamci na primer do 2030 ne bi več imeli prosto tekočih rek in potokov, kmetijske zemlje, ki jo imamo v Evropi izredno malo na prebivalca (študija prof. Lobnik) pa vedno manj, poleg tega pa degradirane krajine – Kras in druge zaradi vetrnih elektrarn, v škodo turističnega gospodarstva in tako naprej.

9. Zato lahko vnaprej napovemo, da bo vsako ministrstvo (z lobiji v ozadju) forsiralo svoje posege v okolje in naravo, vključno z vodami in NPVO 2030 ne bo kvaliteten in trajnostno vzdržen. Posledica bi bila, da bi še naprej žagali vejo specialnega turizma, ki trži čisto okolje in naravo in ki je za podeželje še najboljši vir zaslužka in stalna delovna mesta, kar se je pokazalo tudi v krizi.

10. Prav tako neučinkovita je bila tudi Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (NEP). Iz predložene sheme priprave NPVO 2030 in pravnega statusa resolucije kot take ni videti napredka tudi pri NPVO 2030. ReNPVO (2005 – 2012) ima skoraj 90 gosto tipkanih strani Uradnega lista, njene koristi pa v 2017 ni videti. Zato je vprašljiva tudi korist NPVO 2030.

11. Če NPVO 2030 ne bo konkretna, na primer z obvezami sanacije Celjske kotline, ustavitve sežiganja odpadkov Salonita Anhovo v ozki dolini Soče; ukinitvi subvencij za Sloveniji neprimerne vetrne elektrarne; ne obstaja zakonodaja za smrad; zakonodaja za hrup je vedno slabša za prebivalce; industrijske, poslovne, obrtne cone se ne gradijo za več občin skupaj, kar bi racionaliziralo porabo kmetijske zemlje, ampak hoče vsaka svojo; občine imajo slabo pripravljene načrte o dejavnostih na svojih ozemljih ali pa sploh ne in tu je vzrok dolgim postopkom do gradbenega dovoljenja. MOP je pa šel v drugo skrajnost in ukinja soglasja, ter jih spreminja v neobvezna mnenja pri posegih v okolje. Bo NPVO 2030 to popravil? Spet bodo dolgi teksti, obvez in konkretnih rešitev problemov pa ne bo.

12. Ne nazadnje je treba urediti tudi neodvisno financiranje nevladnih organizacij s področja okolja in narave. Problem je v tem, da odvisnost NVO od sofinanciranja MOP in drugih ministrstev večinoma onemogoča kritično držo NVO in s tem izkrivlja sliko stanja okolja in narave in predpisov v Sloveniji. Prav tako je problem v sofinanciranju pravne pomoči, saj NVO ne morejo oblikovati dragih pravnih služb, katerim je država uredila bogat status. Brez pravne udeležbe v postopkih pa je delovanje NVO kot korekcijskega člena vsake družbe onemogočeno. Kajti ministrstva so v službi lobijev, ki zahtevajo škodljive posege v prostor, ki imajo dovolj denarja tudi za pravne postopke, če je treba. Ministrstva večinoma ne branijo okolja in narave, tudi prebivalcev ne. Gre za izrazito nesorazmerje. Samo nekatere zavzete NVO so tiste, ki so zadnje upanje mnogih prebivalcev proti škodljivim posegom.

13. Istočasno z finaciranjem je potrebno spremeniti zakonodajo, kdo lahko zaprosi ali obdrži status v NVO v javnem interesu. Status NVO v javnem interesu ne bi smel pripadati zavodom, ki delajo več ali manj dobičkonosno.

Lep pozdrav!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

V Alpe Adria Green smo v zahtevanem roku poslali na MOP pobude za pripravo DPN za vetrno elektrarno Zajčica


Veterne el.

Na objavljeno pobudo za pripravo DPN za vetrno elektrarno Zajčica smo v AAG podali na MOP svoje predloge, priporočila, usmeritve, mnenja ter zahteve in sicer:

1. Alpe Adria Green (AAG) zahteva, v zakonitem roku javne obravnave, da se postopek Pobude za DPN VE Zajčica (v nadalj. Pobuda) ustavi in se ne nadaljuje v nobeni obliki, pri čemer povzemamo tudi zahteve krajanov, ki so z referendumom in sklepom občine Divača izločili vse nadaljnje vetrne elektrarne v občini. V nadaljnjem zahtevo utemeljujemo.

2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v nadalj. Pobudnik) nadaljuje z nesprejemljivim, ignorantskim in arogantnim vsiljevanjem novih vetrnih elektrarn, čeprav je v celoti seznanjeno z referendumsko in občinsko odločitvijo o zavrnitvi novih vetrnih elektrarn, do katere je prišlo zaradi vsiljevanja 40 vetrnih elektrarn Senožeška brda.

3. Pobudnik mora upoštevati dejstvo, da je 100 metrska pilotna (poskusna) vetrna elektrarna Dolenja vas na Griškem polju popolnoma degradirala krajino, začela s svojim hrupom škodovati zdravju več krajanom in spremenila območje v veliko industrijsko cono, ki je ograjena in dostop prepovedan, s tem pa veliko območje odtegnjeno občanom in drugim, saj je bilo pred tem prosto dostopno.

4. Močni negativni vplivi VE Dolenja vas na krajane in krajino so bili v medijih dovolj prepoznavno večkrat obravnavani, zato je postavljanje novih vetrnih elektrarn ignorantsko in arogantno, saj namerno spregleduje omenjena dejstva.

5. Dokaz, da je ravnanje Pobudnika z vsiljevanjem nove Pobude (poleg VE Senožeška brda) ignorantsko, arogantno in škodljivo je tudi dejstvo, da mu je iz Pobude za VE Senožeška brda dobro poznana usmeritev občine Divača in KS Senožeče ter krajanov v turistično gospodarsko panogo s trženjem čimbolj neokrnjene narave ter bližine Parka Škocjanskih jam in Krasa kot prepoznavne krajine, zelo zanimive tudi za tuje obiskovalce.

6. Turistična gospodarska usmeritev je tudi v kriznih časih odlična razvojna usmeritev za razvoj podeželja, kamor občina po večini spada, kar je v Sloveniji pokazala nedavna kriza.

7. Pobudnik torej s Pobudo hoče zavestno povoziti, negirati, ignorirati, škodovati usmeritvam občine, jo degradirati in onemogočiti njen razvoj ter razvoj njenih prebivalcev v smeri veliko stalnih, ne prekarnih, delovnih mest, posebno mladine v turističnih in povezanih usmeritvah s solidnim prihodkom. Iz obstoječe vetrne elektrarne pri Dolenji vasi je jasno, da vetrni avtomati nimajo stalnih delovnih mest, če pa so potrebni specialnega vzdrževanja ali odpravljanja okvar pa pridejo tuji strokovnjaki.

8. Pobudniku je tako od prej znano, da je narava z vsemi atributi, ki so mednarodno prepoznani kot izjemni, tista osrednja tržna niša, ki daje in bo še generacijam dajala kruh. Zavestno degradiranje te krajine, spreminjanje v industrijsko cono, degradiranje narave, gozdov, ki so na Krasu še posebej pomembni, ustvarjanje novega, povsem specifično zdravju škodljivega hrupa v njej in v naseljih ter v bivalnih prostorih zaradi nameravane postavitve vetrnih elektrarn je skrajno zavržna politika do razvoja tega dela Slovenije.

9. AAG zahteva, da se Pobudnik opredeli do ekspertnega mnenja gospe Sarah Elisabeth Laurie (reference v gradivu, 14. april 2014, na povezavi) in tam navedeno literaturo in dokazi, ki ga je podala za načrtovano industrijsko cono 41 vetrnih turbin imenovano Stony Gap Wind Farm, Avstralija (turbine Vestas, 3 MW nazivne moči vsaka, na 80 m stolpih) v zadevi hrup vetrnih elektrarn in nujna oddaljenost – v tem primeru 10 km, zaradi škodovanja zdravju prebivalcev.

Povezava: https://docs.wind-watch.org/Stony-Gap-Expert-Opinion-Laurie.pdf

Gradivo, ki vsebuje vrsto zadevnih strokovnih prispevkov, ki so uporabni tudi za VE Zajčica, dajemo kot dokaz, da je Pobuda, v kolikor bi se izvedla na terenu, zdravju škodljiva.

10. Posebej opozarjamo, da bi VE Zajčica povzročala čezmeren hrup, še posebej infra in nizkofrekvenčni zdravju zelo škodljiv hrup, ki prodre v stanovanja skozi zaprta okna, v stanovanjih se lahko ojača, resonira, s čimer bi lahko povzročila hujše okvare zdravja prebivalcev, v času življenjske dobe 20 let. Energija tega hrupa bi povzročila nevarnost za zdravje in po več letih nevarnost za življenje prebivalcev in tudi premoženjsko škodo velike vrednosti na njihovih stanovanjskih nepremičninah.

11. Ogrožanje življenj tekom večletnega delovanja VE Zajčica zaradi emitiranja infra in nizkofrekvenčnega hrupa je dobro utemeljeno z dokazanimi spremembami v organizmu ljudi, ki so temu hrupu dalj časa izpostavljeni. Zahtevamo, da se Pobudnik opredeli do dokaznega materiala, ki ga prilagamo v obliki povezave na znanstveno predavanje o teh spremembah: https://www.youtube.com/watch?v=l5BV8QSR2Ic .

V dokazni material prilagamo še pregleden članek predavateljice iz zgornje povezave, prof. dr. Mariana Alves-Pereira, ki že več kot 30 let s kolegi raziskuje posledice omenjenega hrupa, na povezavi:

http://www.na-paw.org/VAD-2007-Prog-Biophys-Mol-Biol.pdf (2007)

in tudi za ta članek zahtevamo, da se do njega opredelite. Dokazuje bolezenske

spremembe organizma zaradi infra in nizkofrekvenčnega hrupa.

12. Kot nadaljnji dokaz, da bi VE Zajčica ogrožala zdravje in kot večletno posledico tudi življenja prebivalcev navajamo še znanstveno-strokovni članek Aleca N. Salta, profesorja otolaringologije na Washington univerzi, na povezavi:

https://docs.wind-watch.org/How-Does-Wind-Turbine-Noise-Affect-People.pdf (2014)

zahtevamo, da se tudi do tega članka opredelite.

13. Opredelitev Pobudnika do dokazov o ogrožanju zdravja in življenj prebivalcev v primeru postavitve VE Zajčica, ki so našteti od točke 9 do točke 12, je nujno zato, da dosežemo izjasnitev, ali se Pobudnik zaveda, da bi s uresničitvijo VE Zajčica ogrožal zdravje in življenja prebivalcev. Da naštejemo samo nekaj za organizem lahko usodnih sprememb zaradi omenjenega hrupa, ki izhajajo iz zgornjih znanstvenih ugotovitev: zadebelitev sten ožilja, zadebelitev povrhnjice srca, zlepljenje dlačic notranjega ušesa, itd., itd., kar lahko privede do kapi, itd. (našteto v dokaznem materialu)

14. AAG na osnovi točk od 9 do 13 ugotavlja, da je dokazal (predložil dokazni material v navedenih točkah), da je treba Pobudo takoj ustaviti, sicer bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev tekom življenjske dobe delovanja VE Zajčica.

15. AAG opozarja in ugotavlja, da Pobudnik NI dokazal, da zaradi delovanja VE Zajčica ne bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev! Ni predložil nobenega dokaza in nobenih zagotovil ! Na razpolago je javnost preko Pobudnika dobila gradiva investitorja podjetja Amicus. Gradiva ne vsebujejo nobenih dokazov in zagotovil, da zaradi delovanja VE Zajčica ne bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev. Projekt bi moral to vsebovati kot obvezne vsebine, pa jih ne. Tudi zato je treba postopek takoj ustaviti. Projekt ne vsebuje nobenih odgovornosti vpletenih oseb oziroma organov, tako ministrstva za infrastrukturo kot investitorja.

16. Investitor priznava (stran 22 tekstualnega dela), da je nizkofrekvenčni hrup med ključnimi vidiki vpliva na ljudi. To samo pomeni, da priznava naše navedbe, kar posledično vodi do nujne opustitve projekta. Na strani 45 tudi priznava, da predpisov v zvezi s problematiko hrupa vetrnih elektrarn v Sloveniji ni. Tudi to vodi do takojšnje opustitve projekta VE Zajčica, kar zahtevamo, saj bi prebivalce prepustil brezpravju, kjer v borbi za svoje zdravje in življenje, če bi bil projekt realiziran, ne bi mogli uporabiti pravnih sredstev. To pa je seveda nesprejemljivo in protiustavno, saj krši 72. člen Ustave RS o pravici do zdravega okolja, ki pa je ne bi mogli uveljavljati.

17. Pobudnik in investitor pišeta o nekih razdaljah posameznih vetrnih turbin od prebivališč, ki pa so povsem na pamet, saj ne dokazujeta in ne zagotavljata, da ne bi prišlo do ogrožanja zdravja in življenj prebivalcev zaradi specifičnega hrupa vetrnih elektrarn tekom življenjske dobe vetrnih elektrarn. Še več, iz predloženih gradiv AAG jasno sledi, da, če že govorimo o teh razdaljah, so te na nivoju več od 5 kilometrov in še več. Če bosta Pobudnik in investitor pazljivo predelala dokazna gradiva AAG in uporabila obstoječe znanje o širjenju infra in nizkofrekvenčnega hrupa, še posebej specifičnega od vetrnih elektrarn, bosta ugotovila, da na to širjenje močno vplivajo tudi vremenske razmere (na primer temperaturni obrat), višina postavitev vetrnih elektrarn nad naselji, smeri in jakosti vetrov, nočni in dnevni čas, podeželsko tišje okolje, število vetrnih elektrarn in še več drugih faktorjev. Zato so njune navedbe o razdaljah na pamet in nedopustne v kakršnem koli resnem gradivu. Gradivo je neresno in kot tako nesprejemljivo.

18. Na strani 46 navajata upoštevanje predpisov s področja varstva pred hrupom, ki pa jih v Sloveniji, kot drugje ugotavljata, ni. Spet smo v brezpravju! Zato projekt ni sprejemljiv. Še posebej ni predpisov za infra in nizkofrekvenčni hrup vetrnih elektrarn.

19. Na strani 46 tudi omenjata ”hiter razvoj” vetrnih elektrarn, ki naj bi zmanjševal obremenitev s hrupom. O tem nista predložila nobenega dokaznega materiala in je to trditev na pamet, brez vrednosti.

20. Na straneh 46 in 47 navajata še vrsto drugih problemov umeščanja (zavarovani prostori, uničenje, degradacija krajine, izsekan gozd na občutljivem Krasu, ki bi med drugim poslabšal vetrne vplive na naselja (kot se je zgodilo z avtocesto), katerih reševanje si zamišljata z nekakšno ”optimizacijo”, ne zavedajoč se ali pa ignorirata dejstvo, da vetrna elektrarna stoji ali pa ne stoji. Vmesnih rešitev NI!

21. AAG nasprotuje Pobudi tudi zaradi degradacije krajine, uničevanja turističnega razvoja občine in krajevnih skupnosti in uničevanja Krasa kot svetovno znanega prostora, ki privlači veliko obiskovalcev in poseganja v ali ob rob zaščitenim področjem.

22. Povsem napačne so tudi navedbe o koristih zaradi investicije, saj je že bilo jasno povedano, da imajo občina in krajevne skupnosti povsem drugačno razvojno usmeritev, ki ne dovoljuje postavljanja vetrnih elektrarn. Zahtevamo, da ministrstvo spoštuje te usmeritve in opusti pobudo za VE Zajčica. Nesprejemljivo je vsiljevanje vetrnih elektrarn, ki uničujejo gospodarstvo tega področja in potencial stalnega zaposlovanja v turističnem gospodarstvu.

23. Gradivo PIZ (2013) enako kot tekstualni del ne dokazujeta, da projekt ne bi poslabšal bivalnega okolja prebivalstva, njihovega zdravja in bi jim ogrožal življenja zaradi specifičnega hrupa, za kar smo predložili dokaze. Zato je gradivo PIZ povsem nesprejemljivo.

24. Gradivo PIZ je nesprejemljivo tudi zato, ker v točki 4.2. povsem na pamet piše, brez dokaza, da naj bi projekt vplival na klimatske spremembe. Slovenija nima nobenega vpliva na klimatske spremembe (prof. Kajfež). Obenem pa v tej točki naslavlja napačne potenciale, ki niso potenciali občine Divača, niti prebivalstva. Še enkrat, vetrne elektrarne niso usmeritev prebivalstva, ampak zanesljiva delovna mesta v turizmu s trženje naravnih vrednot. Tudi zato je nujno Pobudo ustaviti, da ne pride do oškodovanja občine in prebivalstva.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

V Dravogradu razburjajo načrti za vetrnice


STA, A. Š. – 27.04.2017

V Občini Dravograd nekatere občane razburjajo načrti Dravskih elektrarn Maribor (DEM) za postavitev vetrne elektrarne na Ojstrici na območju Košenjaka. Območje Košenjaka je sicer občutljivo zaradi močne populacije koconogih kur, predvsem divjega petelina in gozdnega jereba.

 

Fotografija je simbolična. (Foto: Profimedia)

DEM je leta 2014 z lastno lasersko napravo začel izvajati meritve vetra, ki so potrebne za ekonomsko in tehnično oceno oz. preveritev lokacije. Analiza zbranih podatkov za pobočje Ojstrice je pokazala, da je lokacija za vetrno izrabo ugodna. Nato so izdelali že določene tehnične rešitve, lokacijo pa so znotraj skupine Holding Slovenske elektrarne tudi ekonomsko ovrednotili in jo potrdili kot ustrezno, so pojasnili v DEM.

Na podlagi teh zaključkov so pripravili pobudo za umeščanje vetrnih elektrarn v prostor oz. pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za vetrno elektrarno Ojstrica. Gre namreč za prostorsko ureditev državnega pomena s področja energetske infrastrukture, saj je predvidena postavitev polja vetrnih elektrarn z nazivno močjo pet megavatov ali več, te pa se v prostor umestijo tako, da se zanje izdela državni prostorski načrt.

Prejeli so pripombe Alpe Adria Green

Pobuda za pripravo DPN je od 24. februarja do 27. marca letos omogočala javnosti, da poda predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Kot so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, je smernice oz. konkretne usmeritve in podatke s področij, ki so v njihovih pristojnostih, podalo 12 od 15 zaprošenih državnih nosilcev urejanja prostora in Občina Dravograd kot lokalni nosilec urejanja prostora. S strani javnosti so na ministrstvu prejeli samo pripombe organizacije Alpe Adria Green.

Ministrstvo, ki bo zdaj prejete smernice preučilo, pa je že izdalo odločbo, da je v postopku priprave DPN za vetrno elektrarno Ojstrica potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Terminski načrt postopka priprave DPN za vetrno elektrarno Ojstrica sicer še ni izdelan, so med drugim pojasnili na ministrstvu.

V DEM so hkrati s pripravo tehnične in ekonomske dokumentacije naročili ornitološki monitoring kot del okoljske presoje. “Pokazalo se je, da obstajajo določene omejitve glede obsega oz. števila vetrnic na tem območju, ki jih bomo v nadaljnjih postopkih uskladili z varstvom narave. V primeru izbrane lokacije na Ojstrici so omejitve lokacije takšne, da je po ornitološki predpresoji možno postaviti tri vetrne agregate,” so pojasnili v DEM.

To pomeni glede na energetski potencial lokacije tri vetrnice po približno 3,3 megavatov moči, kar skupno znaša približno 10 megavatov moči in med 19 in 23 gigavatnih ur proizvedene električne energije na leto. Na DEM so še pojasnili, da bodo ugotovitev Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, da so sprejemljive tri vetrne elektrarne, “spoštovali in upoštevali”. Ob tem dodajajo še, da pa lahko postopek priprave DPN pokaže še dodatne omejitve v zvezi z morebitno postavitvijo vetrnih elektrarn.

Populacija koconoih kur

Tomaž Jančar iz društva za opazovanje in proučevanje ptic je poudaril, da je območje Košenjaka občutljivo zaradi močne populacije koconogih kur, predvsem divjega petelina in gozdnega jereba, kar se je v študiji, ki so jo naredili za DEM, tudi potrdilo. “Območje Košenjaka, ki je razglašeno tudi za naravno vrednoto, ima večjo populacijo divjih petelinov kot celo Pohorje skupaj,” je poudaril Jančar.

Večina načrtovane vetrne elektrarne na Ojstrici po njegovih besedah sega v najbolj občutljivo območje divjega petelina, zato na tistem delu ni sprejemljiva. Nižje na grebenu, kjer je načrtovan jugovzhodni krak elektrarne, pa ornitologi sledov prisotnosti divjega petelina niso zaznali, predel pa je tudi zunaj območja naravne vrednote in je tudi že precej oddaljen od rastišč divjega petelina. Zato po mnenju ornitologov na tem delu vetrna elektrarna ne bi prekomerno škodljivo vplivala na divjega petelina. “Koliko vetrnic je na tem manj problematičnem delu mogoče postaviti, pa je tehnično vprašanje, ki ni z našega področja dela,” poudarja Jančar.

Občani Dravograda razburjeni

Načrti DEM v teh dneh razburjajo nekatere občane Dravograda, predvsem pobuda za osem elektrarn. Ob tem se tudi po družbenih omrežjih vrstijo pozivi, naj se občanom Dravograda predstavi celotna naložba.

Kot poročajo spletnega portala Dravograd.net o osmih velikanih “ni vedel nihče nič”;  ne svetniki, ne Dravograjčani, niti Ojstričani. Kot so zapisali pa naj bi po drugih podatkih nekateri neposredno vpleteni dobili celo obljubljene odškodnine. Prav tako naj nebi o zadevi, ki teče v ozadju niti podžupan Tone Preksavec. Občani, še bolj pa Ojstričani naj bi bili v popolnem šoku.

Odkritje, ki je v ponedeljek pretreslo Dravograd, bo imelo še velike posledice, sploh, ker so vpletena imena in sporni dokumenti znani in zanimivo bo slišati, kakšen je tokrat izgovor, še poroča Dravograd.net.

Kot še navajajao na omenjenem spletnem portalu je edini interes občine Dravograd, da se ceste na Ojstrico “znebi”, in jo potem vzdržujejo pri DEM ali “kakšnem drugem podjetju”.

Med tem je dravograjska županja Marijana Cigala pojasnila, da bodo v okviru rednega zbora občanov na Ojstrici 10. maja sodelovali tudi predstavniki DEM, ki bodo vsem zainteresiranim lahko ponovno predstavili načrte, potem ko so marca 2015 krajanom Ojstrice že prvič predstavili projekt. Zemljišče, kjer naj bi postavili vetrno elektrarno je v lasti zasebnika, ki se s postavitvijo strinja

Državni svet izglasoval veto na zakon o drugem tiru


  • STA sreda, 26. april 2017

Državni svetniki so na izredni seji s 23 glasovi za in dvema proti izglasovali odložilni veto na zakon o drugem tiru, ki ga je minuli četrtek potrdil DZ. Svetniki so v razpravi izpostavili, da je v zakonu preveč neznank, med drugim glede financiranja. Večina razpravljavcev je izrazila prepričanje, da bi lahko država projekt gradila sama.

drugi tir4

LJUBLJANA > Državni svet je odložilni veto izglasoval na predlog interesne skupine lokalnih interesov. V imenu predlagateljev veta je svetnike nagovoril podpredsednik državnega sveta Branko Šumenjak in izpostavil, da si svetniki želijo, da bi novo železniško povezavo med Koprom in Divačo naredili čim prej, transparentno in pa ceneje, kot je predvideno.

Kot je dodal, je o vetu še pred izredno sejo DS razpravljala tudi komisija za lokalno samoupravo državnega sveta, kjer so veto podprli z 11 glasovi za in enim proti. Predsednik omenjene komisije Jernej Verbič je pojasnil, da je komisija predlog o odložilnem vetu podprla, ker sledi ugotovitvam komisije iz druge obravnave zakona.

javna razprava je potekala le nekaj dni

V komisiji so sicer med drugim kritični do poteka sprejema zakona. Javna razprava je namreč potekala le nekaj dni pred njegovim sprejemom na vladi. Ena ključnih dilem je po mnenju komisije tudi nejasnost virov financiranja gradnje drugega tira, pri čemer je zagotovljenih le 200 milijonov evrov proračunskih sredstev, ostali predvideni viri financiranja pa so zdaj še negotovo dejstvo.

Svetnike je na današnji izredni seji nagovoril infrastrukturni minister Peter Gašperšič in uvodoma poudaril, da si projekta verjetno želijo vsi, začetek njegovega izvajanja pa bo omogočil prav zakon, ki ga je v četrtek potrdil DZ. Pojasnil je, da bo imelo z drugim tirom koristi tako slovensko gospodarstvo kot tudi gospodarstva zalednih držav, ki so povezana s pristaniščem Koper in predstavljajo 70 odstotkov pretovora v koprski luki.

Gašperšič prepričan v uspeh

Gašperšič je ponovil, da je finančna konstrukcija sestavljena iz treh virov financiranja, in sicer kapitalskih vložkov, evropskih sredstev ter posojila Evropske investicijske banke z garancijo Evropskega sklada za strateške investicije. “Brez ironije lahko tudi povem, da na začetku mandata sam nisem napovedoval gradnje drugega tira, a verjamem v projekt in v to kar delamo in prepričan sem, da nam bo uspelo,” je dejal minister in svetnike pozval k podpori zakonu.

V imenu podjetja 2TDK se je seje udeležil Metod Dragonja in izpostavil, da predlagatelji veta med razlogi zanj navajajo, da bi morala Slovenija sama z dodatnim zadolževanjem financirati ta strateški projekt. Strokovna skupina, ki je pripravljala projekt, je imela po njegovih besedah zelo jasno navodilo vlade, da je treba finančni okvir razbremeniti, da ne sme povečevati deficita države in ne sme imeti velikega vpliva na javni dolg.

Kot je poudaril Dragonja, je zakon zastavljen tako, da projekt na koncu plačujejo uporabniki logističnih storitev, ne pa samo davkoplačevalci. V tem delu je zakon sledil najboljšim praksam, ki so prisotne pri gradnji velikih infrastrukturnih projektov v Evropi, je dejal.

Slovenija bi drugi tir lahko gradila sama

Svetniki so v razpravi izpostavljali predvsem, da bi lahko Slovenija drugi tir gradila sama. Drago Ščernjavič je menil, da državljanom sploh ni bi dala možnost sodelovanja. Koprski župan Boris Popovič je medtem izpostavil, da smo suverena država, ki je sposobna zgraditi povezavo. Ne poznam države, ki bi za 27 kilometrov nekega infrastrukturnega projekta za pomoč prosila sosednjo državo, je dejal.

Prav tako je Popovič menil, da bi morali graditi dvotirno povezavo, ne enotirne. Kot je dejal, dvotirne povezave gradijo povsod po svetu in mi smo tu po njegovi oceni že v osnovi zgrešili. Že sam zakon se sicer Popoviču zdi nepotreben.

Janvit Golob se je v razpravi zavzel za primerjavo vladnega projekta z drugimi alternativni predlogi, ki so jih predlagali v različnih civilnih iniciativah. Mi želimo, da se projekti primerjajo po ceni, kakovosti, času izgradnje in stopnji vključevanja slovenskega gospodarska v projektu, je dejal.

Državni zbor bo moral zdaj o zakonu ponovno odločati in ga potrditi z absolutno večino. Odločitev poslancev bo nato dokončna.

povezava:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2017/04/18/javni-poziv-vladi-republike-slovenije-in-drzavnemu-zboru-rs/

EVROPSKI SISTEM KMETIJSTVA IN PREHRANE JE UNIČUJOČ!


Obstoječi sistem kmetijstva v Evropski uniji uničuje naše okolje in podnebje, desetka biotsko pestrost, škoduje javnemu zdravju in zapostavlja tako majhne in srednje velike kmete kot tudi podeželske skupnosti.

Glavna poganjalka tega sistema je Skupna kmetijska politika (SKP) –  ena od najstarejših, najbolj vplivnih, največkrat razpravljanih in najbolj dragih politik Evropske unije (EU).

Dajmo jo torej spremeniti – naj se v razpravi o prihodnosti kmetijstva sliši tudi vaš glas!

people4soil_logo

JAVNO POSVETOVANJE

Evropska komisija je pričela z obsežnim spletnim javnim posvetovanjem o prihodnosti SKP, ki bo potekalo do 2. maja 2017. Ker je tudi EU kot skupnost v krizi, je sedaj pravi trenutek, da pokažemo, da so spremembe potrebne in mogoče!

Ključno je, da čim več organizacij in posameznikov iz najrazličnejših sektorjev in držav izkoristi to zlato priložnost in zagotovi, da so bo v razpravi slišal tudi naš glas.

NAŠA VIZIJA

S to kampanjo so pričeli BirdLife Evropa & Osrednja Azija in  Evropski okoljski biro (EEB) , vendar njen namen daleč presega opozarjanje na zgolj okoljsko problematiko.

Organizacije in posamezniki, ki podpiramo to kampanjo, smo združeni z močno in preprosto skupno vizijo. Vsi se strinjamo, da evropska Skupna kmetijska politika (SKP) ni vzdržna ter da jo lahko in moramo spremeniti.

Nov sistem kmetijstva in prehrane v Evropi ni nujen le zato, ker mora postati trajnosten, temveč ker mora biti tudi bolj zdrav in pravičen do vseh. Narava in ljudje, še posebno pa kmetje, bi imeli od tega veliko korist. Vsem pa bi tako zagotovili dolgoročno prihodnost.

S to vizijo v mislih se podporniki kampanje strinjamo, da je obstoječi sistem kmetijstva in prehrane v EU uničujoč in da mora biti nova, spremenjena Skupna kmetijska politika:

  • Pravična – do kmetov in podeželskih skupnosti.
  • Okoljsko trajnostna – za čist zrak in vodo, zdrava tla in ohranjen rastlinski in živalski svet.
  • Zdrava – s kvalitetno in zdravo hrano ter blaginjo vseh ljudi.
  • Odgovorna na globalni ravni – do podnebja in trajnostnega razvoja po vsem svetu.

Naj se sliši tudi vaš glas s sodelovanjem v Javnem posvetovanju. Priporočene odgovore lahko najdete tukaj.

ALI SE STRINJATE, DA SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA POTREBUJE TEMELJITO REFORMO? POTEM SE NAM PRIDRUŽITE ZDAJ!

Evropske voditelje moramo prepričati, da vedno večje število organizacij in posameznikov iz različnih sektorjev in skupnosti pričakuje temeljito spremembo te politike. Ključno je, da poudarimo, da obstaja široka podpora reformi, ki se tiče nas vseh!

Kako nam lahko pomaga vaša organizacija:

1. Izpolnite vprašanik Javnega posvetovanja na spletni strani Evropske komisije. V pomoč so vam lahko naši priporočeni odgovori, usmeritve in dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani Evropske komisije. Vabimo vas, da vaše odgovore posredujete tudi nam, zato da jih lahko delimo tukaj in k podpori spodbudimo tudi druge organizacije.

2. Vpišite vašo organizacijo med podpornike naše vizije z izpolnitvijo spodnjega obrazca. S tem nam dovoljujete, da vaš logotip vključimo na seznam organizacij, ki podpirajo reformo Skupne kmetijske politike.  Izjavo o odgovornosti lahko najdete pod obrazcem.

3. Prispevajte k vsebini te spletni strani, tako da nam pošljete vaše dokaze in mnenja, zakaj je potrebno reformirati Skupno kmetijsko politiko v korist ljudi in okolja. To so lahko pisna stališča, smernice za izpolnjevanje Javnega posvetovanja, mnenja, izjave ali kratki videi, ki razkrivajo vaše mnenje o tem, zakaj so spremembe potrebne. Pridržujemo si pravico, da ne objavimo materialov, ki niso v skladu z našo vizijo.

PRIDRUŽI SE!

EKO PATRULJA–ZAJČJA DOBRAVA


V Alpe Adria Green smo v zadnjem času prejeli več prijav od prebivalcev Zadobrove, ki se soočajo s smradom in hrupom. EKO PATRULJA AAG  si je 24.04.2017 ogledala to območje in ugotovila, da smrad in hrup v naselje in okolje širita iz proizvodnih obratov predelave plastike ter recikliranja odpadne plastike podjetij Stratum Mesojedec in Piskar d.o.o.

Pri predelavi plastike se sproščajo zdravju škodljive snovi, ki pri ljudeh in živalih delujejo kot hormonski motilci in alergeni, omenjena proizvodna obrata že vsa leta izdatno onesnažujeta življenjsko okolje tamkaj živečih prebivalcev z emisijami in emisijami iz svojih proizvodni obratov.

zajčja dobrava zemljevid

Prebivalci so že večkrat brezuspešno opozarjali na Mestno upravo Mestne občine Ljubljana o tem problemu, vendar brez ustreznih rezultatov in se do danes ni nič spremenilo. Smrad je agresiven, zelo sladkoben, neprijeten in zadušljiv, predvsem v jutranjem in večernem času. Hrup, predvsem nočni zaradi nočnega obratovanja je predvsem hrup delovnih strojev, hrup signalne sirene, delovanje viličarja in drugo. Mlin za mletje stare plastike, ki običajno obratuje 6-14 h, izpušča neposredno v okolje dim, prah, delce plastike ipd.

Predvsem poleti, v vročih dneh in ob brezvetrju je smrad še intenzivnejši in ga je še težje prenašati. V tem času je povsem nemogoče zračiti bivalne prostore, ponoči imeti odprta okna, sušiti perilo, bivati zunaj hiš ali opravljati kakršno koli delo v bližini teh obratov.

V  neposredni bližini, komaj 100 m od predmetnih onesnaževalcev, je tudi krajinski park Zajčja dobrava, ki je prav tako pod negativnim vplivom omenjenih motečih emisij, zato tja ne morejo hoditi na rekreacijo, voditi svojih otrok kot tudi ne sprehajati svojih psov.

zajčja-dobrava

V Zadobrovi se vrh tega še prideluje veliko hrane za prodajo – zelenjava, mleko, goji se živina. Pridelovalci so v velikih dvomih ali je tako onesnažena zelenjava sploh za prehrano, ali je zdravo, da se ljudje gibljejo v takšnem okolju, kjer je vse črno in ali je sploh zdravo, da kupujejo od kmetov meso oziroma, da ga ti prodajajo v gostinske obrate, šole in vrtce po Ljubljani, če vemo, da je ta prah (predvidevamo, da gre za PM delce) izredno nevaren.

V AAG bomo v skladu z svojimi zmožnostmi ukrepali in o nepravilnostih obvestili ustrezne službe.

Vojaška dejavnost z varovanjem kakovostne pitne vode ni združljiva


Iva Žitko

Dr. Gregor Kovačič: Z ustrezno določenimi vodovarstvenimi conami in varstvenimi režimi je zavarovanih le okoli 40 odstotkov zajetih kraških virov pitne vode – Država zavlačuje tudi pri zavarovanju zaledja Malenščice

Kraški viri pitne vode so v Sloveniji izjemnega pomena za oskrbo s pitno vodo in izredno občutljivi za različne oblike onesnaževanje, poudarja hidrogeograf dr. Gregor Kovačič iz Ilirske Bistrice, predstojnik oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Na svetovni dan voda, 22. marec, je o ranljivosti in varovanju kraških vodnih virov predaval v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer. O različnih vidikih te za našo sedanjost in prihodnost zelo pomembne teme je spregovoril tudi za Notranjsko-primorske novice. Poudarja, da bi moralo gospodarjenje s kraškimi viri temeljiti na preventivi in načelu previdnosti. »To pomeni, da se v zaledje kraških izvirov ne vnaša dejavnosti, ki lahko pomenijo potencialno nevarnost za kraške vire pitne vode. Že obstoječa bremena pa je treba sanirati oziroma dejavnosti, ki niso združljive z načelom varovanja pitne vode, iz zaledja izvirov premestiti na primernejše lokacije.« 

Palsko_jezero

Precej se govori o pomenu kraških vodnih virov za oskrbo s pitno vodo in njihovi ranljivosti. Kakšno je dejansko stanje teh virov, kako onesnaženi so? In kaj nam to pove o človekovem zavedanju pomembnosti varovanja teh virov in gospodarjenju z njimi?
Zelo prav je, da je ta tematika postala zanimiva tudi za širšo javnost oziroma za uporabnike, ki se oskrbujejo z vodo, zajeto iz kraških vodnih virov. Kraški viri pitne vode so za Slovenijo, tako kot tudi za številne druge države v sosedstvu in svetu, izjemnega pomena. Ocenjujemo, da se približno 50 odstotkov prebivalcev Slovenije oskrbuje s pitno vodo s krasa, kar kraški vodi daje izjemno vrednost. Po drugi strani je ta zaradi nizke samočistilne sposobnosti izredno občutljiva za različne oblike onesnaževanja.

V Sloveniji se večina vodozbirnih zaledij za vodooskrbo zajetih kraških izvirov nahaja na višjih kraških planotah, ki so v večini porastle z gozdom, redko poseljene in v pretežni meri brez potencialno nevarnih človekovih dejavnosti, kar je z vidika varovanja tega naravnega vira dobro. Posledično je dobra tudi kakovost vode v kraških izvirih. Prisotna je sicer naravna onesnaženost z mikroorganizmi, ki pa z vidika vodooskrbe ni problematična.

Menim, da se posamezniki in s tem vsa družba vedno bolj zavedajo pomena čiste pitne vode, ki jo je v Sloveniji v splošnem dovolj, čeprav se posamezna območja že srečujejo s problemom onesnažene vode (Dravska ravan) ali pomanjkanjem zadostnih količin pitne vode (na primer slovenska Istra poleti). Zelo nazoren primer neprimernega gospodarjenja v zaledju kraškega izvira je primer belokranjske Krupe, ki je s polikloriranimi bifenili (PCB) najbolj onesnažena reka na svetu. Ni nepomembno poudariti, da je bil kraški izvir v osemdesetih letih prejšnjega stoletja načrtovan za vodooskrbo Bele Krajine, vendar bo ostal neuporaben še mnoga desetletja.

V Sloveniji se nam še vedno zdi samo po sebi umevno, da pijemo vodo izpod pipe.  Ali kot družba dovolj naredimo, da bo tako tudi ostalo?
Bojim se, da ne. Ocenjujemo, da je z ustrezno določenimi vodovarstvenimi conami in varstvenimi režimi zavarovanih le okoli 40 odstotkov zajetih kraških virov pitne vode. Težava je v tem, da je stanje na terenu v veliki meri odraz preteklega upravljanja z vodnimi viri, ko so za varovanje vodnih virov skrbele lokalne skupnosti. S spremembo zakona o vodah v začetku novega tisočletja je pristojnost za zavarovanje virov prešla na raven države, ki pa je pri vzpostavljanju vodovarstvenih con virov pitne vode zelo počasna. Dober primer je zavarovanje kraškega izvira Rižana, slaba primera sta nezavarovana Bistrica in Malenščica.

Zakaj so kraški viri tako zelo ranljivi?
Na kraškem terenu običajno ni debelejšega sloja prsti ali sedimentov nad zakraselo podlago, ki bi lahko služila kot filter za morebitno onesnaženje. Ponekod prsti sploh ni. To pomeni, da ni nobene možnosti zadrževanja onesnaženja na površju. To brez čiščenja odteče v podzemlje, od koder ga ni mogoče odstraniti. Pretakanje vode v podzemlju, kjer ni fotosinteze in so temperature vode nižje, vpliva na slabšo razgradnjo organskih spojin. Vode se po sistemu razpok in kanalov v krasu pretakajo relativno hitro, kar pomeni, da mikroorganizmi, ki vstopijo v sistem, do izvira ne odmrejo. Neposredne povezave med ponori rek ponikalnic in kraškimi izviri vplivajo na hiter prenos onesnaženja neposredno v kraške izvire.

K ranljivosti kraških vodnih virov prispeva tudi velikost vodozbirnih zaledij, kar pomeni, da je treba zagotoviti ustrezno varovanje na zelo obsežnih območjih (več 100 kvadratnih kilometrov). Problematična sta lahko tudi podzemeljsko raztekanje z istih območij v več izvirov hkrati in nepredvidljivost podzemeljskih vodnih povezav, zaradi česar je treba pri gospodarjenju s kraško vodo slediti načelu previdnosti. Edino učinkovito čiščenje onesnažene vode v krasu je pravzaprav redčenje, nimamo pa zelo zanesljivih podatkov o tem, kako se v krasu obnašajo oziroma čistijo posamezne vrste onesnaženja.

Kdo oziroma kaj so največji onesnaževalci?
Težko posplošujemo. Onesnaževalci so lahko odpadne vode iz stanovanjskih in drugih objektov ter proizvodnih in obrtnih dejavnosti, cestni in železniški promet, izcedne vode iz divjih odlagališč – tudi onesnaženih jam –, intenzivno kmetovanje – na primer uporaba zaščitnih sredstev v vinogradništvu –, industrija in določeni objekti, med drugimi neprimerno upravljane komunalne čistilne naprave. Razlikovati moramo tudi med potencialnimi in dejanskimi obremenjevalci, ki so lahko točkovni, črtni ali razpršeni  oziroma poligonski. Za vsak zajeti kraški vodni vir bi morali narediti ustrezen popis obremenjevalcev v zaledju ter oceno tveganja, določiti ustrezne sanacijske in preventivne ukrepe.

Na kaj je treba biti zato posebej pozoren pri njihovem upravljanju? Na čem bi moralo temeljiti gospodarjenje?
Zelo preprosto. Na preventivi, pri čemer je treba slediti že omenjenemu načelu previdnosti. To pomeni, da se v zaledje kraških izvirov ne vnaša dejavnosti, ki lahko pomenijo potencialno nevarnost za kraške vire pitne vode. Že obstoječa bremena pa je treba sanirati oziroma dejavnosti, ki niso združljive z načelom varovanja pitne vode, iz zaledja izvirov premestiti na primernejše lokacije.

Kaj lahko storimo kot ozaveščeni posamezniki?
Posameznikova moč je v znanju. Vsakdo, ki razume način pretakanja voda v krasu, ki razume, zakaj je kraška voda ranljiva in kakšen je njen pomen, bo gotovo skušal lastno obremenjevanje kraške vode zmanjšati na minimum. Še večja pa je moč civilne družbe, ki mora bdeti nad delom pristojnih služb in različnih ravni odločanja, od lokalnega do državnega, ter jih vedno znova opominjati na primerno zavarovanje kraških virov pitne vode, sanacijo starih bremen, ustrezno kaznovanje onesnaževalcev ter na zagotavljanje trajnostne oskrbe s kakovostno pitno vodo tudi za prihodnje generacije.

Kakšna je odgovornost industrije oziroma drugih večjih potencialnih onesnaževalcev, na primer kmetijstva – primeri nenadzorovanega gnojenja kmetijskih površin, kakršnim smo bili že večkrat priča na Postojnskem, pa tudi občin in države, ki, na primer, že zelo dolgo sprejema uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov območja Postojne in Cerknice?
V primerih nekontroliranega gnojenja kmetijskih površin bi svoje delo morale bolje opraviti inšpekcijske službe in kršitelje ustrezno kaznovati. Če ugotavljajo, da je zakonodaja na tem področju pomanjkljiva, naj predlagajo ustrezne popravke in poskrbijo za njihovo sprejetje.

Ker je pristojnost za varovanje virov pitne vode v rokah države, bi morale lokalne skupnosti zaradi zavarovanja lastnih interesov, torej zdravja občanov, pri ustreznih državnih ustanovah doseči sprejetje vodovarstvenih območij in režimov varovanja. Na primeru občin Postojne in Cerknice to ni več strokovno vprašanje, vodovarstvena območja bi morali sprejeti že zdavnaj. Javnost se ne more znebiti neprijetnega občutka, da gre tukaj za zakulisne igrice, kjer sta trčila različna interesa: na eni strani varovanje kakovostne pitne vode in na drugi strani vojaška dejavnost na Počku, ki s prvim interesom, po mojem mnenju, ni združljiva.

Prebivalci zelo malo vemo o vplivih vojaških aktivnosti na Počku na vodo, ki jo pijemo. Kako resno potencialno nevarnost za vodo predstavlja vojaško vadišče?
Nisem strokovnjak za to področje, toda dejstvo je, da kar vstopi v kras, enkrat tudi priteče ven v kraškem izviru. Sledenje je nedvoumno dokazalo podzemeljsko vodno povezavo iz vrtače na Počku z izvirom Malenščica pa tudi izvirom reke Vipave, ki je ravno tako zajet za vodooskrbo. In vojaška dejavnost je vse prej kot primerna za tako občutljivo območje. Ob izdelavi državnega prostorskega načrta za osrednje vojaško vadišče so bile ugotovljene koncentracije določenih nevarnih snovi v prsti.

Težava je tudi ta, da gre za razpršeno onesnaženje (eksplozije), ki ga ni moč nadzorovati oziroma omejevati. Morda se onesnaženje na izvirih ne bo poznalo jutri, vendar je velika verjetnost, da se nekoč bo. Katere nevarne snovi in spojine ter v kakšnih koncentracijah, pa lahko samo ugibamo. In zaradi tega je treba slediti načelu previdnosti, tudi na primeru še vedno aktualnih primerov slabe prakse (na primer že omenjeni izvir Krupa) in vojaško dejavnost prestaviti ven iz vodozbirnega zaledja ter, kjer je to mogoče, sanirati onesnaženo zemljino.

Na občinah in v javnih podjetjih, ki so upravljavci, se večkrat pohvalijo, da naj bi se stanje bistveno izboljšalo z novimi čistilnimi napravami, ki so bile zgrajene s pomočjo znatnih evropskih sredstev. Lahko dejansko pričakujemo izboljšanje oziroma pod kakšnimi pogoji?
Izgradnja kanalizacijskih sistemov in komunalnih čistilnih naprav je dobra naložba za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode iz krasa v prihodnosti. Seveda v primerih, da delujejo pravilno, kar pomeni, da se jih ne sme preobremeniti, in da postopki čiščenja delujejo pravilno in brez motenj. V Sloveniji smo že bili priča onesnaženju kraškega podzemlja iz čistilne naprave, kar je svojevrsten absurd.

Pri tako razpršeni poselitvi bo treba poskrbeti tudi za namestitev ustreznih malih čistilnih naprav pri objektih, ki nimajo možnosti priključka na kanalizacijo. Predvsem bo tu pomemben ustrezen nadzor, da ne bo prihajalo do nenadzorovanega praznjenja.

V postojnski in pivški občini se prebivalci skoraj v celoti oskrbujejo iz vodnega vira Malni, ki je sicer izdaten, a zaradi velikega zaledja tudi občutljiv, kar se je že izkazalo. Trenutno iščejo rezervni vodni vir. Kje bi ga lahko našli?
To je bolj vprašanje za kolege, ki sodelujejo pri omenjenem projektu. Tega sicer pozdravljam, kajti v primeru onesnaženja je dobro imeti dovolj izdaten rezervi vir pitne vode. Bojim pa se, da bi novi vodni vir dovolj velike zmogljivosti, katerega zaledje ne bi sodilo tudi na območje Počka, pomenil, da se država na dolgi rok odpoveduje vodnemu zajetju Malni. Zaradi izjemne izdatnosti tudi v sušni polovici leta in dobre kakovosti pa izvir Malenščica gotovo sodi med strateške vire pitne vode v državi, ki se jim ne gre kar tako odpovedati. Predstavljajte si, kaj bi dali prebivalci Bližnjega vzhoda za tako izdaten vir pitne vode.

Kako resna grožnja za kraške vire so odpadki v jamah in kakšno je stanje na tem področju?
V Sloveniji pa tudi v vodozbirnem zaledju izvira Malenščica so še številne onesnažene jame, ki predstavljajo zelo resno grožnjo za onesnaženje kraške vode. Razpolagamo zgolj z ocenami količin odpadkov v jamah, tudi sestava odpadkov ni povsem poznana, kar predstavlja dodaten problem.

Jamarji znajo povedati, da so nekatere jame oziroma brezna tako onesnaženi, da jih ni mogoče očistiti s preprostimi tehnikami, potrebovali bi posebno zaščitno opremo. Če predpostavimo, da se je z odlaganjem odpadkov v jamah prenehalo –  o čemer nisem povsem prepričan –, bi bilo treba izdelati akcijski načrt sanacije jam, ki bi temeljil na opravljenih analizah sestave odpadkov in oceni tveganja, ki ga za onesnaženje kraške vode predstavlja posamezna jama. Pomen čiščenja bi morali ustrezno prepoznati vsi deležniki, ki so tako ali drugače povezani z oskrbo s pitno vodo na območju. Morebitne kršitelje bi bilo treba kaznovati s tako visokimi globami, da bi potencialne kršitelje gotovo odvrnile od podobnih dejanj.

PETICIJA – Rešimo reko Muro – STOP HE Hrastje-Mota


P10501721.JPG

Reka Mura je še zadnja slovenska velika nižinska reka, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi. Zaradi izjemne biotske raznovrstnosti, katere ohranjanje je nacionalnega in mednarodnega pomena, je razglašena za območje Nature 2000 ter je del predlaganega Unescovega petdržavnega biosfernega območja Mura–Drava–Donava, poznanega tudi kot evropska Amazonka. Nominacijo slovenskega dela Mure za biosferno območje je lani (19. 10. 2016) podprla tudi vlada. Kljub temu pa ji grozi uničenje s hidroenergetskimi jezovi, kar bi pomenilo nepopravljivo uničenje narave in okolja, posledice pa bi najbolj čutili lokalni prebivalci.

Trenutno poteka postopek za odobritev gradnje HE Hrastje-Mota, čemur nasprotujemo, saj bi odobritev tega projekta lahko pomenila »odprtje vrat« gradnji verigi dodatnih hidroelektrarn na reki Muri, porečje Mure pa bi bilo za vedno uničeno. Z namenom ohranitve reke Mure je nastala tudi kampanja rešimo Muro pod sloganom Naj Mura teče brez ovir – stop HE Hrastje-Mota!

Poziv Vladi Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije naj ustavi postopke za umestitev HE Hrastje-Mota in tudi drugih predvidenih hidroelektrarn na reki Muri, ter naj razglasi slovenski del reke Mure za izključitveno območje (»no-go« area), kjer ne bi bilo več možno graditi hidroenergetskih jezov.

Podpiši peticijo

Podporniki:

SpojeniLogo.png

Podpiši peticijo

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!