AAG poslal pripombe na “Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje”


cinkarna-celje_izpusti

V preteklih dneh je bil s strani MOP dan v javno razpravo “Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje – osnutek”. V AAG smo na MOP v zakonitem roku na Odlok posredovali pripombe:

 

  1. AAG podpira sprejemanje ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka v Celjski kotlini, tako pri PM10 kot pri PM2,5.

 

  1. Vendar AAG ugotavlja, da predlagani osnutek ne vsebuje vrste ukrepov, ki povzročajo že vrsto let onesnaženje s strupenimi delci, ki vsebujejo težke kovine, kot zelo strupen kadmij, pa cink in druge, kar so dokazale številne analize, ki so bile predstavljene v javnosti in tudi na konferencah s strokovnimi prispevki. Kurjenje in promet, ki ju Odlok obravnava, ne izpuščata kadmija, ki prihaja iz znanih virov, ki se jih Odlok ne dotika.

 

  1. Zahtevamo, da se v Odlok  nujno vgradi  člen  s takojšnjo izvedbo, da se viri strupenega prahu nevtralizirajo oziroma odstranijo. Gre za na primer deponijo stare Cinkarne in druge lokacije, pa tudi druge industrijske izpuste. Tako so ugotovili strupeni kadmij v prahu na strehah in okenskih policah, kar pomeni, da ga ljudje tudi vsakodnevno vdihavajo. Rezultati dolgoletne izpostavitve strupenemu prahu pa je privedlo do nadpovprečne obolevnosti prebivalstva za težkimi boleznimi. O tem obstaja veliko dokazov in ni potrebno čakati na nove analize.

 

  1. Obenem pa ugotavljamo, da je veliko premalo merilnih mest, še posebej v industrijskih delih mesta, kjer pa so tudi stanovanja. Zato predlagamo in zahtevamo inštalacijo več merilnih mest delcev PM10 in še posebej PM2,5.

 

  1. Slovenija bi morala takoj ukrepati proti virom strupenih delcev, saj jo k temu zavezuje tudi evropska komisija in če tega ne bo takoj storila, je edina pot prebivalstva, da se ponovno obrne na evropsko sodišče.

 

  1. AAG je pripravljen sodelovati pri izbiri lokacij za nova merilna mesta in tudi pri merjenju onesnaženosti zraka, saj razpolaga z natančno ustrezno opremo za več onesnažil v zraku.

  Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard