25. MARCA 2017 ZA 1 URO UGASNIMO LUČI !!!


JAVNI POZIV DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE, OBČINAM, LOKALNIM SKUPNOSTIM, PODJETJEM IN OSTALIM

V soboto, 25. Marca 2017 vas pozivamo, da  za eno uro ugasnete luči, in sicer od 20:30 do 21:30 ure, in se pridružite svetovni akciji

»UGASNIMO LUČI«.

60 aag

Vsako leto zadnjo soboto v marcu med 20:30 do 21:30 ure po lokalnem času veliko  državljanov, organizacij, podjetij  in občin v različnih državah po svetu, ki sodelujejo v akciji »UGASNIMO LUČI«  za eno uro ugasne luči. Ta akcija ima namen opozoriti prebivalce planeta Zemlja na posledice podnebnih sprememb, globalnega segrevanja in izpustov emisij škodljivih plinov.

Alpe Adria Green, ki je ena večjih  organizacij za zaščito okolja in narave v Sloveniji  tudi letos, kot vsako leto,  poziva državljane Republike Slovenije, da v tem času ugasnejo luči. Akciji se lahko pridružite tudi doma in v soboto, 25. marca 2017, od 20:30 do 21:30 ure ugasnite luči.

AAG poziva tudi vse občine, lokalne skupnosti,  podjetja ter druge na območju vse države, da pristopijo k akciji in  vsaj eno uro v letu prenehajo svetlobno onesnaževati naš planet. Ugasnejo naj javno razsvetljavo in pustijo prižgano samo tisto, ki bi ogrozila varnost državljanov.

Poudarjamo, da je predvideno, da  bo kot posledica podnebnih sprememb do leta 2050 leta pridelano  40% manj hrane . Posledice, povzročene zaradi človekove prekomerne porabe energetskih virov na planetu se bodo odrazile tudi na drugih področjih, ki niso direktno vezana na podnebne spremembe.

Akcija  »UGASNIMO LOČI« je bila prvič izvedena leta 2007 v avstralskem mestu Sydney. Od takrat   prerašča v globalno svetovno gibanje.

V KOLIKOR BOSTE SODELOVALI V AKCIJI »UGASNIMO LUČI«  BOSTE  DOPRINESLI K MANJŠI PORABI ELEKTRIČNE ENERGIJE IN  K MANJŠEMU GLOBALNEMU SEGREVANJU TER SVETLOBNEMU ONESNAŽEVANJU NAŠEGA PLANETA.

 

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.