Svetovnemu dnevu vode 2017 na rob


Tudi v letošnjem letu bomo 22.03. obeleževali Svetovni dan vode. Letošnja tema so »Odpadne vode«, ki jih najdemo povsod tudi na vojaškemu vadbišču Poček

Alpe Adria Green je pred dvema letoma poslala na ustavno sodišče podala pobudo za ustavno presojo uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče slovenske vojske Postojna. Uredba naj ne bi bila skladna z ustavo in drugimi zakoni.

Poček maj 2014-7

Vlada je 5. marca 2014 sprejela uredbo državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče slovenske vojske Postojna z namenom prostorske ureditve za dejavnosti obrambe in njihova varnostna območja.

Na ministrstvu so takrat trdili, da je urejanje omenjenega območja v skladu s strategijo prostorskega razvoja in prostorskim redom Slovenije. Uredba sicer predvideva zmanjšanje območij za potrebe obrambe v urbanih naseljih in umik od stanovanjskih, gospodarskih in storitvenih dejavnosti. A nas niso prepričali.

Poček maj 2014-1

FOTO AAG

Za ustavno presojo uredbe smo se odločili tudi v mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave AGG in sicer, kot smo zapisali na spletni strani (,https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/03/06/aag-podal-na-ustavno-sodisce-pobudo-za-ustavno-presojo-uredbe-o-dpn-osvad-postojna/ ) tudi zaradi neskladnosti z odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, neskladnosti z uredbo o prostorskem redu Slovenije, neskladnosti in razširitvi območja navedenega prostorskega načrta, protiustavnosti ogrožanja virov oskrbe s pitno vodo, neustreznosti ukrepov varovanja voda in tal, negativnih mnenj Agencije RS za okolje ter presoje nasprotujočih javnih interesov.

 

Poček maj 2014-3

Med drugim smo opozorili, da je pri pripravi predloga državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče slovenske vojske Postojna sodelovala tudi Agencija RS za okolje, vendar na podlagi dostopne dokumentacije sklepamo, da agencija ni nikoli podala uradnega pozitivnega mnenja k predlogu uredbe.

Poček maj 2014-5

Najbolj pa nas moti, da se nismo mogli vključiti kot stranski udeleženec v postopek za pridobivanje okoljevarstvenih dovoljen in soglasij, ker nam je vlada s sprejetjem odloka to preprečila. “Zaradi tega je bil kršen – poleg drugih členov zakonov in ustave – tudi 72. člen ustave in zakon o ratifikaciji Aarhuške konvencije,” smo prepričani v AAG.Poček maj 2014-2

Minilo je drugo leto odkar smo vložili pritožbo na Ustavno Sodišče, vendar razen potrdila, da je bila pritožba vložena, do danes od njih nismo prijeli ničesar. Sprašujemo se že, da nas verjetno Ustavno Sodišče smatra, kot drugo razredne državljane, saj če bi tako pritožbo vložil kak strankarski lider, bi bila ta že na dnevnem redu Ustavnega Sodišča.  Očitno nihče izmed Ustavnih sodnikov in političnih liderjev ne živi na Počku ali na krajih, kjer pritekajo ODPADNE VODE tudi v pitno vodo iz Osrednjega vadišča slovenske vojske .

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

RADIJSKI DNEVNIK 22.03.2017
 
od 12 min 30 sek. dalje

Svetovni dan voda letos na temo odpadne vode

Glavna tema svetovnega dneva voda, 22. marca, je letos odpada voda. V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji na čistilnih napravah vsako leto prečistilo več odpadne vode. Ob tem je Statistični urad RS navaja, da je bilo leta 2015 pred izpustom v naravo prečiščenih že 89 odstotkov odpadnih voda, največ, kar 100 odstotkov pa so jo prečistili v Primorsko-notranjski regiji. Ob dnevu voda v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer pa bo danes predavanje o ranljivosti in varovanju kraških vodnih virov.

Čistilna naprava Živa, Pivka Foto: Jelka Lekše
Pred slabim letom so v Pivki namenu predali učno čistilno napravo Živa, ki ne le čisti odpadne vode pač pa obenem ozavešča in izobražuje. Foto: Jelka Lekše

V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer bo danes ob 19. uri o pomenu voda spregovoril hidrogeograf dr. Gregor Kovačič na predavanju z naslovom Kraški vodni viri – ranljivost in varovanje. Kovačič je doma iz Ilirske Bistrice, sicer pa je predstojnik oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Pojasnil bo, kaj kraške vodne vire dela tako ranljive in na kaj je treba biti pozoren pri upravljanju z njimi za zagotavljanje trajnostne oskrbe s kakovostno pitno vodo danes in v prihodnje.

Bruhalnik Skadulca, Cerkniško jezero Foto: Notranjsko-primorske novice
V naravo izpuščamo vse manj neprečiščene vode

Kot v članku, objavljenem na spletni strani statističnega urada ugotavlja Saša Čuček, se je v zadnjih desetih letih vsako leto prečistilo več odpadne vode, kar kaže, da se stanje izboljšuje. Zelo pomembni sta obnavljanje infrastrukture in vlaganje vanjo, kanalizacijski sistemi pa so del infrastrukture vsakega mesta oziroma večjega naselja.

Tudi občine v Primorsko-notranjski regiji so v zadnji finančni perspektivi z evropskimi sredstvi marsikje uredile kanalizacijo in zgradile ali obnovile čistilne naprave. Verjetno je tudi to pripomoglo k oceni Statističnega urada, ki ugotavlja, da so leta 2015 največ odpadne vode prečistili prav v tej regiji, kar 100 odstotkov. Po drugi strani so je najmanj prečistili v podravski statistični regiji, in sicer 71,5 odstotkov.

Pred izpustom v naravo je bilo leta 2015 v Sloveniji na čistilnih napravah prečiščenih 76,2 milijona kubičnih metrov oziroma 89 odstotkov odpadnih voda, izpuščenih iz kanalizacijskih sistemov, medtem ko jih je bilo 9,6 milijona kubičnih metrov oziroma 11 odstotkov izpuščenih neprečiščenih. Po podatkih Sursa se je v desetletju med letoma 2005 in 2015 količina odpadne vode, izpuščene iz javne kanalizacije, povečala za 13,4 odstotkov.

Cerkniško jezero, Zadnji kraj Foto: Tine Šubic

V Sloveniji je bilo v letu 2015 iz javne kanalizacije odvedenih 162,5 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora. Približno 53 odstotkov izpuščene odpadne vode je izviralo iz kmetijstva, industrijskih dejavnosti, drugih dejavnosti in iz gospodinjstev, preostalih 47 odstotkov pa so bile druge odpadne vode, padavinska voda, zaledne vode in druge. Količina teh voda je bila v letu 2015 za 18 odstotkov manjša kot leto prej, predvsem zaradi sušnega obdobja in manjše količine padavinskih voda.

Alpe Adria Green (še) čaka na odziv ustavnega sodišča
Organizacija Alpe Adria Green ob dnevu voda opozarja, da so pred dvema letom na ustavno sodišče podali pobudo za ustavno presojo uredbe o državnem prostorskem načrtu za Poček, tudi zaradi protiustavnosti ogrožanja virov oskrbe s pitno vodo in neustreznosti ukrepov varovanja voda in tal. »Minilo je drugo leto, odkar smo vložili pritožbo na ustavno sodišče, vendar razen potrdila, da je bila pritožba vložena, do danes od njih nismo prijeli ničesar. Sprašujemo se že, da nas verjetno ustavno sodišče smatra kot drugo razredne državljane, saj če bi tako pritožbo vložil kak strankarski lider, bi bila ta že na dnevnem redu ustavnega sodišča.  Očitno nihče izmed ustavnih sodnikov in političnih liderjev ne živi na Počku ali na krajih, kjer pritekajo odpadne vode tudi v pitno vodo iz osrednjega vadišča Slovenske vojske na Počku,« je v izjavo za javnost zapisal predsednik organizacije Vojko Bernard.

V pobudi so med drugim opozorili, da je pri pripravi predloga državnega prostorskega načrta za Osrednje vadišče slovenske vojske Postojna sodelovala tudi Agencija RS za okolje. »Vendar na podlagi dostopne dokumentacije sklepamo, da agencija ni nikoli podala uradnega pozitivnega mnenja k predlogu uredbe,« menijo pri Alpe Adria Green.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.