Alpe Adria Green: Občina je dala prekratek rok za pripombe k izvedbenemu delu trajnostne urbane strategije


Vanja Brkić – dnevnik

Občina Ljubljana je konec februarja v javno razpravo dala izvedbeni načrt pomembnega razvojnega dokumenta, in sicer trajnostne urbane strategije. V Alpe Adria Green menijo, da je imela javnost premalo časa za podajanje pripomb.

V Mednarodnem okoljskem centru Alpe Adria Green so prepričani, da projekt gradnje parkirne hiše pod tržnico ni trajnostni projekt, zato pričakujejo, da ga bo občina odstranila iz izvedbenega načrta trajnostne urbane strategije. (Foto: Luka Cjuha)

TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA

Včeraj se je iztekel 15-dnevni rok, v katerem so Ljubljančani imeli priložnost podajati svoje pripombe in predloge k pomembnemu razvojnemu dokumentu – izvedbenemu načrtu trajnostne urbane strategije. V tem dokumentu je občina popisala konkretne dolgoročne ukrepe in investicije, ki bodo prispevali k celostnemu in trajnostno naravnanemu razvoju Mestne občine Ljubljana. Občina je v tem dokumentu popisala 131 projektov in jih 46 uvrstila na prednostni seznam, ker imajo dobre možnosti, da jih bo uresničila do leta 2020.

Ne vidijo razloga za podaljšanje

V Mednarodnem okoljskem centru Alpe Adria Green so prepričani, da je občina predpisala prekratek čas za javno razpravo o tem 107 strani dolgem dokumentu s 115 stranmi dolgo prilogo. Poudarili so, da ima izvedbeni načrt naravo tako prostorskega kot tudi okoljskega akta, saj posega v okolje in življenje ljudi, zato menijo, da bi občina morala smiselno upoštevati zakon o prostorskem načrtovanju, ki za prostorske načrte predpisujejo javno razpravo najmanj 30 dni.

Na občini menijo, »da ni razlogov za podaljšanje javne razprave, saj dokument ne prinaša novih, do zdaj še neznanih prostorskih posledic«. Pojasnili so, da so v tem dokumentu združili strategije, politike in programe, ki jih je mestni svet že potrdil in jih občina že izvaja. Občina je sicer v zadnjih petnajstih dneh dobila vsega deset pripomb, na katere bodo mestne službe odgovorile in odgovore objavile na spletni strani.

»Parkirna hiša pod tržnico ni trajnostni projekt«

Predstavniki organizacije Alpe Adria Green so občini podali tudi pripombe k vsebini izvedbenega načrta. Med drugim so zahtevali, da občina iz izvedbenega načrta odstrani projekt gradnje podzemne parkirne hiše na tržnici, »ker to ni trajnostni projekt, pač pa nasprotje od tega«.

Izpostavili so še problematiko hrupa, in sicer ob Bleiweissovi cesti in Plečnikovem stadionu. Po njihovem mnenju občina v izvedbenem načrtu trajnostne urbane strategije ignorira problem in odpravo hrupa ob Bleiweissovi cesti, čeprav bi ravno reševanje te problematike moralo biti med prednostnimi projekti občine. Prav tako se zavzemajo za to, da občina območje Fondovih blokov ponovno umesti v območje z bolj strogim režimom proti hrupu. Ker je »presežen hrup zdravju škodljiv«, Alpe Adria Green občino nagovarja, naj na tem območju še bolj zaostri varovanje prebivalcev pred hrupom.

AAG: Javno razpravo nujno podaljšati na 30 dni

Janez Petkovšek – DELO

Za resno razpravo o izvedbenemu načrtu trajnostne urbane strategije MOL je po mnenju okoljske organizacije 15 dni premalo

Ljubljana – »Zahtevamo, da občina podaljša javno razpravo oziroma čas za oddajo pripomb in predlogov meščanov na izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije (TUS) Mestne občine Ljubljana na minimalno 30 dni.« To je glavna postopkovna pripomba okoljske organzacije Alpe Adria Green (AAG) na dejstvo, da je MOL okoljski in prostorski akt dala le v 15-dnevno javno razpravo.

Za opisano zahtevo se je AAG odločila zato, ker je prepričana, da je izvedbeni načrt trajnostne urbane strategije, ki s prilogami obsega kar 115 strani, tako pomemben, da je bil rok med 21. februarjem in 7. marcem ne le prekratek, temveč da pomeni tudi nedopustno kršitev več zakonov in priporočil aarhuške konvencije. Ker akt močno posega v prostor in življenje Ljubljančanov, bi po njihovem mnenju morali slediti priporočilu direktorata za prostor iz leta 2011, ki je občinam priporočilo, »naj pri sprejemanju prostorskih aktov upoštevajo minimalno 30 dni za javno razpravo, če so vmes šolske počitnice, pa še več.«

Smiselno pa bi morali slediti tudi zakonu o prostorskem načrtovanju in zakonu o varstvu okolja, ki predvidevata, da javna razgrnitev dokumentov z njihovo javno obravnavo traja najmanj 30 dni. Še sploh, ker bo ta izvedbeni načrt močno vplival na zdravje, počutje in kakovost prebivalcev. Pomemben argument za AAG je še, da je v javni razpravi omenjenih zelo veliko drugih dokumentov, ki jih ni mogoče niti prebrati v predvidenem času. In dodadajo, da »izgleda, kot da MOL ni do tega, da bi prebivalci v prostem času lahko izvedbeni načrt TUS ter spremljajoče dokumente vsaj prebrali.«

Vsebinske pripombe

AAG je v okviru dosedanje javne razprave poslal tudi več vsebinskih pripomb. Menijo, da so ignorirali presežen hrup in njegovo omejevanje na Bleiweisovi cesti. Glede na leporečje v izvedbenem načrtu, ki poudarja kakovost življenja, bi moral biti to prednostni projekt, a je izpuščen. Zahtevajo, da se ga spet uvrsti mednje. Pri tem je AAG že sodeloval, a se doslej ni še nič »premaknilo«.

Za garažo pod tržnico trdijo, da je nesprejemljiva, saj ni trajnostni projekt, temveč njegovo nasprotje. Zato zahtevajo, da jo izločijo iz nabora projektov. Tudi zaradi nevarnosti uničenja kulturne in Plečnikove dediščine ter okoljske (vodne) nevarnosti. Poudarjajo, da je v bližini že garaža, poleg tega pa da je za južno in severno stran Grajskega griča rešitev gradnja garaže pod Gradom. Pravijo, da je to področje treba obdelati celoviteje, in to s strokovno javnostjo, ne pa z direktivo MOL.

Trajnostno in zeleno pa da je treba postopati tudi na območju Plečnikovega stadiona, kjer je MOL prebivalcem poslabšala merila hrupa s prerazporeditvijo v slabšo cono. Vsaj v tem predelu bi morala veljati prejšnja stopnja obremenjenosti s hrupom, še bolje pa bi bilo, če bi zaostrili merila, saj je presežen hrup zdravju škodljiv.

 

POVEZAVA NA PRIPOMBE AAG:

Pripombe AAG na trajnostno urbano strategijo Mestne Občine Ljubljana

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.