Celje – eno najbolj onesnaženih mest


Metka Pirc, TV Slovenija

Če bo nova uredba sprejeta, tretjina Celja uradno ne bo več onesnaženega, a le na papirju

Že desetletja se v celjski kotlini srečujejo z močnim onesnaženjem. “V Celju dihamo zastrupljen zrak, jemo kontaminirano hrano, vsaj tisti, ki se ne prehranjujejo zdravo, in na koncu, vsaj do leta 2008, imamo podatke, da smo pili tudi vodo, obogateno s kadmijem,” je dejal Boris Šuštar iz Civilnih iniciativ Celja

.Celje

Največje je onesnaženje na območju stare cinkarne.

 

Skupaj s somišljeniki se že leta ukvarja z zdravjem prebivalcev tega območja. Lani pa je ministrstvo za okolje predstavilo nov osnutek uredbe o stanju tal, ki bi tako zvišala mejne vrednosti onesnaženja, da večji del Celja, ne bo več onesnažen.

Celje

Osnutek uredbe o stanju tal zvišuje mejne vrednosti. Če ga bo vlada sprejela, tretjina zdaj še onesnaženih zemljišč v Celju ne bo več razumljenih kot onesnažena

Na ministrstvu zagotavljajo, da bodo osnutek vsaj delno dopolnili s pripombami, ki so jih prejeli med javno obravnavo. “Ohranja se sistem določanja vrednosti posameznega parametra tal glede na rabo tal, kar pomeni, da bodo vrednosti parametrov tal različno stroge za otroška igrišča, kmetijska zemljišča, stanovanjska in rekreacijska območja ter industrijska območja,” so pojasnili.

Kljub perečim težavam, s katerimi se srečuje Celje, še vedno ni izdelan program sanacije za tovrstna območja. “Osnutek uredbe je slab in povečuje maksimalno dovoljene koncentracijo na škodo zdravja ljudi in živih bitij,” meni dr. Cvetka Ribarič Lasnik z Inštituta za okolje in prostor. Pričakovala je ravno nasprotno, da bi v tako onesnaženem območju, kot je Celje, in Slovenija nasploh, znižali mejne vrednosti, ne pa povečali.

Najbolj onesnaženi so deli v središču mesta in v bližini stare cinkarne. Strokovnjak za proučevanje tal Jure Radišek je dejal, da je treba pri pridelavi vrtnin preveriti vsak vrt posebej, saj onesnaženje ni enakomerno. Če je sosedova zemlja onesnažena, še ni nujno, da je naša tudi. “Potencialno so lahko vrtovi onesnaženi s težkimi kovinami, ni pa nujno, to je treba z monitoringom preveriti in se vidi, ali so tveganja za zdravje takšna, da bi se vrtičkarstvo tudi odsvetovalo,” je razložil Radišek. Kjer so tla onesnažena, svetujejo uporabo visokih gred in prilagajanje z izborom vrtnin.

Prikaz stopnje onesnaženosti tal v celjski občini.

Da je onesnaženje na Celjskem pereče vprašanje, je uspelo civilnim iniciativam dokazati šele na Evropskem sodišču. To je Slovenijo obsodilo zaradi kršitev okoljske zakonodaje, tudi zato, ker ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov na območju Bukovžlaka. S težavami se srečujejo tudi pri gradnji nove železnice, kjer so prejšnji teden naleteli na domnevno onesnaženo zemljo.

POVEZAVI NA VIDEA:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/po-sloveniji/174458900 – od 1 min 9 sek. dalje

https://www.facebook.com/oddajaposloveniji/videos/238522286610631/

AAG JE NA UREDBO MOP POSLAL ŠTEVILNE PRIPOMBE, POVEZAVA NA:

NA DEGRADIRANIH OBMOČJIH BODO PRIDELOVALI EKO PRIDELKE OBOGATENE Z TEŽKIMI KOVINAMI!

AAG na MOP poslala pripombe na osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal

Odgovor AAG na pojasnila MOP o osnutku Uredbe o stanju tal po zaključeni javni razpravi

 

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.