Kranjska avtobusna postaja danes in jutri


avtobusna postaja - Kranj 

Dolgo smo čakali na lokacijo nove avtobusne postaje v Kranju in dočakali enako slabo lokacijo kakršna je sedanja. Po statističnih podatkih izven svojega mesta dnevno migrira več kot 12 tisoč Kranjčanov. V bližnji prihodnosti večjega števila delovnih mest v mestu Kranju ali v njegovi okolici ni pričakovati. Tako postaja mesto Kranj skoraj »spalno« mesto z izrazitimi vsakodnevnimi prometnimi težavami.

Mesto Kranj ima svojo železniško postajo, ki ga povezuje proti severu in jugo, vendar je Kranjčani ne uporabljajo zaradi neprilagodljivosti Slovenskih železnic in neurejenega parkiranja, saj je ta postaja le nekoliko odmaknjena mestnega središča. Z lokacijo avtobusne postaje, ki jo je predvidel Mestni svet, se neurejenost prometne infrastrukture podaljšuje za naslednjih 50 let. Vse to pa zato, ker pripravljalci predloga in člani mestnega sveta nimajo vizije urejenosti prometa za prihodnost.

Kot druge članice Evropske zveze je tudi Republika Slovenija podpisala Podnebni sporazum, ki zahteva zmanjševanje toplogrednih emisij, kar istočasno pomeni zmanjšanje prometa v mestih in posledično zmanjševanje onesnaževanja zraka zaradi prometa.

Mesto Kranj ima primerno lokacijo ob železniški postaji , potrebno pa se je pogovarjati in s sedanjim lastnikom poslovnih objektov na tej lokaciji dogovoriti o spremembi namembnosti objekta v garažo za vse uporabnike železniškega prevoza po načelu skupne vozovnice in parkirnine . Potrebno je predvideti in se zavedati, da noben subjekt ni namenjen samemu sebi, pač pa ima svojo vlogo v skupnosti.

Ob takšni ureditvi se bi zmanjšal tudi avtomobilski promet, kar bi dolgoročno pripomoglo k izboljšanju počutja naših sokrajanov in zmanjšanju njihovih letnih stroškov ob hkratnem zmanjšanju stroškov za infrastrukturo na državnem nivoju.

Ob tem je potrebo upoštevati, da bi moral projekt avtobusne postaje pridobiti okoljsko dovoljenje, ki pa mu ga Ministrstvo za okolje in prostor zaradi sprejetega Podnebnega ne more in ne sme izdati.

Mesto mora predvideti tudi ustrezen dostop do postaje z urejenim lokalnim prometom, možna pa je tudi postavitev »tekočih stopnic« iz centra mesta do postaje, za vse tiste, ki bi želeli potovati z vlakom. Vse to je mogoče izvesti ob ustrezni viziji občinskega vodstva in prizadevanjem za njeno uveljavitev.

To je najprej naloga sedanjega župana oziroma kandidatov za župana na prihodnjih volitvah. Stari del mesta se lepo ureja in je že lepo urejen, k temu pa vsekakor sodi tudi urejen mestni promet. K temu cilju sprejeti prostorski načrt za avtobusno postajo na robu šolskega in zdravstvenega centra ne bo pripomogel !!

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.