e-novice AAG: HRAST 9/2016


 

MEDNARODNI OKOLJSKI CENTER “ALPE ADRIA GREEN”

alpeadriagreen.wordpress.com

AAG podal pripombe na “osnutek Odloka o odstrelu rjavega medveda in volka iz narave”

NVO Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave podal v zakonskem roku na Ministrstvo za okolje in prostor mnenja in pripombe na osnutek “Odlok odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave” (v nadaljevanju Odlok), objavljen 7. 11. 2016, z rokom za sprejem mnenj in pripomb 7.12.2016….

  Prijava razpadajočih in odvrženih azbestnih plošč in ostankov v Kopru

   

  Alpe Adria Green je na INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN NARAVO-OBMOČNA ENOTA KOPER, ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS-OBMOČNA ENOTA KOPER ter na MINISTRSTVA 05.12.2016 poslal prijavo razpadajočih in odvrženih azbestnih plošč in ostankov na območju INDE v Kopru.

  Prijavo smo poslali zaradi katastrofalnih ugotovitev eko patrulje -Alpe Adria Green, ki je 01.12.2016 je skupno z TVS izvedela na območju bivše tovarne INDE v Kopru, katere sedanji lastnik je DUTB ekološko patruljo…

   5. december svetovni dan tal

   Tla izvajajo ekosistemske storitve, ki so ključnega pomena za delovanje kopenskih ekosistemov in obstoj življenja na kopnem. Dan je posvečen temu, da tla ne bodo ostala povsem prezrta dobrina. PRIDRUŽITE SE AKCIJI 400 NVO TER MNOGO POSAMEZNIKOV IN REŠITE TLA Vsako minuto s svojimi dejanji ogrožamo zemljo, jo uničujemo, onesnažujemo, izkoriščamo, zastrupljamo, neustrezno ravnamo z njo in jo siromašimo. …

   Nasip ruši idejo o parku

   Na spletni strani ( http://www.pravapeticija.com/drevesni_park_v_celju )je še vedno možno prispevati podpis pod peticijo za drevesni park, ki ga je konec oktobra objavila Civilna iniciativa za drevesni park Celje. “Nedaleč od mesta stoji starodavna medloška platana, ob njej sta dvorec z zanimivo zgodovino in vrtnarska šola s tradicijo. Med staro platano in Savinjo se razprostira območje navdušujočega prepleta različnih drevesnih vrst,” opredeljuje peticija lokacijo, za katero se bori civilna iniciativa že sedem let. Umeščena je ob Savinji, kjer poteka najbolj priljubljeno sprehajališče. Vse bolj se razvija ponudba obnovljenega kajak kluba na Špici. Nekdanjo drevesnico bi lahko vključili v zeleni pas mesta, ki se prek Levške brvi navezuje tudi na Mestni gozd, kjer je že zanimiva ponudba za radovedneže in rekreativce…

   AAG podal zahtevo za vstop v postopek za pridobivanje OVS v zadevi Grafist

   V Alpe Adria Green (AAG) – mednarodno društvo za varstvo okolja in narave smo 28.11.2016 poslali na Agencijo Republike Slovenije za okolje zahtevo vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki ga je vložil Grafist d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor Branko Vidović, njega pa po pooblastilu zastopa Lozej d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina za poseg ureditve sortirnice nenevarnih odpadkov na lokaciji na lokaciji osamelca Sermin pri Kopru…

    Kdo od evroposlancev iz Slovenije je podprl/zavrnil pobudo, naj Sodišče EU presoja sporazum CETA

     

    Evropski parlament, v katerem je tudi osem evroposlancev iz Slovenije, je 23.11.2016 zavrnil pobudo, da naj Sodišče EU presodi, ali je trgovinsko-naložbeni sporazum med EU in Kanado CETA skladen s pravom EU. Proti pobudi je glasovalo 419 poslancev, podprlo jo je 258…

     

    AAG je v zakonskem roku oddal pripombe na pripombe na Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam

    Alpe Adria Green je v zakonskem roku oddal pripombe na pripombe na Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam (Osnutek NSOPPS)…

     Obišči

      

     Podpišite državljansko pobudo za zaščito tal v Evropi!

     REŠITE TLA S SVOJIM PODPISOM!

     Alpe Adria Green je član koalicije “People4Soil” ( https://www.people4soil.eu/sl/partners)

     Spoštovani, prav v tem trenutku, smo na pragu resnične nevarnosti…

      

      

     Kdo ima interes za pobijanje slovenskih velikih zveri: volka in medveda?

     Dr. Katarina Dea Žetko

     Ministrstvo za okolje in prostor je 7. novembra 2016 dalo v enomesečno javno obravnavo osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. V obdobju od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2017 se načrtuje odstrel 93 medvedov in 10 volkov. Ali je to res potrebno? Znano je, da sta obe vrsti velikih zveri zavarovani…

     Obišči

     AAG podal pripombe na osnutka Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbenega zakona (GZ)

     AAG je v zakonskem roku podal pripombe na:

     – osnutek zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)

     – osnutek gradbenega zakona (GZ)

     Pripombe na Zakon o urejanju prostora Pripombe na Gradbeni zakon Enomesečna javna obravnava osnutkov zakona o urejanju prostora, gradbenega zakona in zakona o pooblaščenih arhitektih ter inženirjih, ki naj bi celovito prenovili področje urejanja prostora in gradnje, se je iztekla v petek…

      Obišči

      DOBRODELEN SI!

       

      ŠE DO 31.12 LAHKO NAMENITE 0,5 % DOHODNINE SVOJE DOHODNINE NAMESTO DRŽAVI ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

      Obišči

      AAG podal pripombe na “osnutek Odloka o odstrelu rjavega medveda in volka iz narave”


      NVO Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave podal v zakonskem roku na Ministrstvo za okolje in prostor mnenja in pripombe na osnutek “Odlok odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave” (v nadaljevanju Odlok), objavljen 7. 11. 2016, z rokom za sprejem mnenj in pripomb 7.12.2016.

      volk1

      1. Stališče AAG je zahteva, da se odstrel (odvzem iz narave) rjavega medveda in volka ne izvede v načrtovalskem obdobju od 1. oktobra 2016 do 30. 9. 2017, kot predvideva 6. člen osnutka Odloka.

      2. Drugače povedano, AAG zahteva, da se Odlok o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave ne sprejme, ampak odpravi in postopek sprejemanja Odloka ustavi.

      AAG zgornje stališče utemeljuje s sledečim:

      3. Osnutek Odloka (v nadaljevanju Odlok) takoj v začetku poudarja potrebo, da se poseganje v zavarovane populacije obravnava celovito. Navajamo:

      ”Poseganje v populacije zavarovanih živalskih vrst je treba obravnavati celovito, kar zlasti velja za velike zveri (rjavi medved, volk, ris), saj gre za populacije, ki živijo na obsežnih območjih pretežno kulturne krajine. Ob sobivanju ljudi in zveri prihaja tudi do različnih konfliktnih situacij, ki lahko privedejo do ogrožanja varnosti ljudi in tudi do nastanka škod na premoženju ali telesnih poškodb.

      Velikosti populacije in naravne razširjenosti velikih zveri ne omejujejo samo naravne danosti (ustrezen življenjski prostor, razpoložljiva hrana), ampak zlasti družbena sprejemljivost za ljudi, ki živijo na območju velikih zveri. ”

      4. Odlok pa v nadaljevanju poseganja NE obravnava celovito, ampak le s stališča odstrela. Še več, strokovna gradiva Zavoda za gozdove (ZGS) in Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), ki sta podlaga Odloku, sta rutinska, skoraj identična obdobju 2014-2015. Oba seveda predvideni odstrel zagovarjata, vendar tudi ta dva problematike ne obravnavata celovito.

      5. Niti ZGS, niti ZRSVN ne zahtevata najprej zaščite drobnice, kakršna je potrebna in na razpolago (pastir, psi, ograja) in šele nato ponovno presojata ogroženost drobnice s strani velikih zveri. Prav tako ne zahtevata omejitve paše v osrednjem prostoru divjih zveri in ukinitve subvencij za prodor na območja velikih zveri in šele po tem naj presojata ogroženost drobnice. Nadalje zvemo, da Ministrstvo za kmetijstvo dovoljuje pretiran odstrel srnjadi in jelenjadi, kar zmanjšuje možnosti zadovoljive prehrane volka in medveda v naravi. Obe omenjeni inštituciji o tem nobene besede. Prav tako ne o strategiji hranjenja velikih zveri na krmiščih. Vsa ta vprašanja so odprta, so pomembna pri presoji odstrela, a se jih inštituciji in tudi ministrstvo za okolje in prostor ne dotikajo. Brez celovite obravnave pa je predlagani odstrel protizakonit, saj sta volk in medved zavarovana.

      6. Še posebej pa izpostavljamo postavitev žične ograje na meji s Hrvaško, tudi v področjih velikih zveri, ki se je začela postavljati približno pred enim letom. Z njo smo volku in medvedu razpoložljivi prostor vsaj prepolovili (Risnjak, Gorski Kotar). Naštete inštitucije tega pomembnega dejstva sploh ne obravnavajo, pa vendar bi tak poseg moral močno vplivati na življenjski in prehranski prostor volka in medveda. Zanimivo je, da zaradi tega ne kaže, da bi volk in medved kaj bolj ogrožal drobnico kot sicer, niti ljudi. Kar pomeni, da so ocene o prevelikem številu medveda in volka za lase privlečene in se ogrožanje ljudi ni povečalo zaradi tega. Tudi zaradi tega je Odlok potrebno zavreči.

      7. V Odloku je eden od glavnih razlogov za odstrel obeh zveri škoda na drobnici. Dejstvo je, da se zaščita drobnice ne izvaja povsod po strokovnih zahtevah. Predno torej načrtujemo odstrel, je potrebno doseči, da bo povsod drobnica varovana, kot je treba in kot predvideva Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 s Priročnikom: Varovanje drobnice pred velikimi zvermi, ki ga je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2016[1].

      8. Omenjeni Priročnik (stran 7) ”je namenjen vsem rejcem drobnice na območju pojavljanja velikih zveri: rjavega medveda, volka in evrazijskega risa. Namen priročnika je prikazati glavne načine varovanja drobnice pred velikimi zvermi in izpostaviti ključne elemente učinkovitega varovanja”.

      9. Nadalje Priročnik na isti strani navaja, da ”so na voljo tudi podpore rejcem na območju pojavljanja velikih zveri, in sicer za plačilo dodatnih stroškov zaradi varovanja črede (nočne ograde, varovanje črede s psi in varovanje s pastirjem)”. Zagotovljena so namreč tudi evropska sredstva.

      10. Že ukrepi, omenjeni v točkah 3 – 5 zadostujejo za preprečitev škodnih primerov s strani medveda in volka. Zato ni nobenega razloga za odstrel, ampak je najprej potrebno dosledno spoštovati ukrepe za preprečitev škode. Posebej poudarjamo ukrep preprečitve s pastirjem in ovčarskimi psi ter nočnimi ogradami. Za to je zagotovljen denar.

      11. Prav tam pa je tudi opozorilo: ”Rejec mora, kot dober gospodar v primeru možnosti nastanka škode na premoženju zaradi velikih zveri najprej poskrbeti za njeno preprečitev.” Za odstrel torej ni nobenega razloga, saj imajo rejci celo v območju velikih zveri možnost popolne zaščite drobnice.

      12. Drug potreben ukrep, ki ga zahteva AAG za preprečitev konfliktnih situacij pa je, da se reja drobnice na območju pojavljanja velikih zveri prekine, zanjo naj se ne zagotavlja več subvencij in s tem problem pokolov drobnice v veliki meri zmanjša ali celo odpravi.

      13. AAG, glede odstrela volkov, povzema tudi strokovne ugotovitve naših in tujih raziskovalcev. V projektu Life+ SloWolf, 2011[2] avtorji Miha Krofel, Rok Černe in Klemen Jerina v Analizi učinkovitosti odstrela volkov za zmanjševanje škod na domačih živalih ugotavljajo naslednje: »S korelacijsko analizo nismo ugotovili nobenih vplivov odstrela volkov na višino škod. Učinkov ni bilo zaslediti niti, ko smo med seboj primerjali najbolj ekstremna leta. Pri korelaciji z več spremenljivkami je obseg škod najbolj koreliral s številom ovac v Sloveniji. Naši rezultati se ujemajo z izsledki tujih raziskav …« in tudi »Ker so škode na drobnici v Sloveniji resen problem in ker odstrel volkov ni imel učinka, priporočamo, da se v prihodnje napore in sredstva osredotoči predvsem v ukrepe, ki škode učinkovito preprečujejo – npr. prehod na manj konfliktne rabe prostora ali izboljšanje varovanja drobnice z uporabo varnih ograd in pastirskih psov«.

      Iz zgornjih strokovnih ugotovitev jasno sledi, da je odstrel volkov nepotreben, ker nima učinka. In tudi, da se je treba osredotočiti ”predvsem v ukrepe, ki škode učinkovito preprečujejo”. Mnenje strokovnjakov v projektu LIFE+ SloWolf, ki temelji na podlagi znanstvenih ugotovitev, je, da splošno ubijanje volkov v obsegu, ki še zagotavlja dolgoročni obstoj populacije, ni ukrep, s katerim bi bilo mogoče učinkovito zmanjšati škode zaradi napadov volkov na živini, niti kratkoročno niti dolgoročno. V več primerih so raziskovalci celo opazili popolnoma nasprotni učinek – število škodnih primerov se je po odvzemu še povečalo. Obstaja verjetnost, da je prišlo do odstrela vsaj enega alfa osebka in razpada tropov, ki se niso več znašli in začeli napadati najlažji plen – domače ovce.

      Poudarjamo uradno stališče PROJEKTNE SKUPINE SLOWOLF GLEDE ODSTRELA VOLKOV V SLOVENIJI, da je bilo v zadnjih dvajsetih letih »izvedenih mnogo raziskav, v katerih so ugotavljali učinkovitost ubijanja volkov (z odstrelom, s pastmi ali strupom) za zmanjševanje škod, ki jo volkovi povzročajo na živini. Splošni zaključek teh raziskav je bil, da splošno ubijanje volkov v obsegu, ki še zagotavlja dolgoročni obstoj populacije, ni ukrep, s katerim bi bilo mogoče učinkovito zmanjšati škode zaradi napadov volkov na živini niti kratkoročno niti dolgoročno. V več primerih so raziskovalci celo opazili, da je bil učinek odvzema volkov nasproten od pričakovanega – število škodnih primerov se je po odvzemu še povečalo. To je najverjetneje posledica tega, da je prišlo do odstrela vsaj enega osebka iz dominantnega para in posledičnega razpada tropov, njihove teritorije pa so nadomestili drugi, mlajši volkovi, ki so zaradi manjše izkušenosti v lovu pogosteje lovili lažje ulovljive domače živali. Na neučinkovitost splošnega trajnostnega odstrela volkov za preprečevanje odstrela kažejo tudi podatki za Slovenijo«[3].

      14. Ker teh ukrepov doslej rejci niso dosledno spoštovali[4]in ker država še vedno subvencionira rejo drobnice v življenjskem prostoru velikih zveri, pri tem pa ne sankcionira nezaščitene drobnice z odtegnitvijo subvencij, so tudi vsa mnenja in ankete, ki jih Odlok navaja v obrazložitvi neveljavne, saj so osnovane na nepravilni reji drobnice v področju velikih zveri. Nadalje, tudi država nima vzpostavljenega učinkovitega sistema, in »Tako lahko razumemo, da so trenutno rejci drobnice upravičeno nezadovoljni, saj so ustrezno sledili napotkom in zahtevam kmetijske politike, ki je v okviru svojih ciljev preko svojih strokovnih služb z zagotavljanjem sredstev tako v obliki neposrednih plačil, kot tudi ciljnih investicijskih ukrepov, pospeševala rejo drobnice na vseh s kmetijskega vidika ustreznih območjih. Žal pa razmere na terenu kažejo, da ti cilji ne upoštevajo razmer v okolju, v katerem poteka reja in katerega naravni del so tudi divje zveri, kot se tudi ne skladajo s cilji politike in ukrepov varovanja narave, ki se izvaja na istem prostoru, zaradi česar prihaja vse pogosteje do konfliktnih situacij in predvsem nezadovoljstva med vpletenimi deležniki«[5]. Zato je naprej treba doseči spoštovanje že omenjenih strokovnih ukrepov zaščite, da ne bo škodnih primerov. Tako odstrel ni potreben oziroma je neutemeljen.

      15. Prav tako imamo za volkove strokovno ugotovitev na ravni Slovenije, kot tudi po celem svetu[6], da se verjetnost škod na drobnici z odstrelom volkov poveča, ne pa zmanjša[7].

      16. Odlok nikjer tudi ne navaja števila volkov v Sloveniji. Zato je velika verjetnost, da lahko število volkov v primeru odstrela pade pod kritično mejo in bi bilo stanje populacije ogroženo. Tudi zato Odlok o odstrelu ni sprejemljiv. Tudi Habitatna direktiva predvideva izkazovanje ugodnega stanja na ravni posameznih držav in ne na ravni evropske populacije[8].

      17. Odlok navaja, da je ”Omejujoči faktor za krepitev populacije volka v Sloveniji nizka družbena sprejemljivost, zlasti med rejci.” Očitno je, da je nizka sprejemljivost med rejci posledica škod. Te pa so posledica slabo zaščitene drobnice. Slaba zaščita drobnice pa ne more biti razlog za odstrel, saj imajo rejci vse možnosti za popolno zaščito drobnice. Obenem pa mora država omejiti rejo drobnice v življenjskem prostoru velikih zveri. V Sloveniji je dovolj prostora za rejo drobnice, kjer ni teh zveri. S temi dejstvi bomo seznanili tudi evropske organe.

      18. Odlok se sklicuje na javnomnenjsko raziskavo (stran 9) (projekt Life+SloWolf iz leta 2011), v kateri ugotavljajo, da obstaja do volkov večinsko naklonjeno stališče lovcev in širše javnosti. Odlok nadalje v obrazložitvi navaja, da pa lovci na območju stalne prisotnosti volkov menijo, da ”volkovi plenijo preveč srnjadi in jelenjadi”. Ni pa to mnenje soočeno z odstrelom srnjadi in jelenjadi, ki ga določa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kar bi se moralo obravnavati skupaj. Volkovi morajo imeti dovolj prehrane v divjadi, kar bi zmanjšalo napade na drobnico. Tega Odlok ne upošteva in tudi zato je odstrel neutemeljen.

      19. Poleg tega so v osnutku Odloka podane ugotovitve (str. 9), da se je po letu 2010 število škodnih primerov, ki jih letno povzročijo volkovi, vseeno precej zmanjšalo. Hkrati pa Odlok navaja kot zaskrbljujoče to, ”da kljub padcu števila škodnih primerov, med lokalnimi skupnostmi, rejci in nekaterimi predstavniki kmetijske stroke v zadnjih letih še vedno vlada veliko nezadovoljstva v povezavi z velikimi zvermi…”.

      20. AAG ugotavlja, da sta tudi za medveda redni kot izredni odstrel v Sloveniji velik nerešen problem. Dejstvo je, da Slovenija izvaja enega najvišjih odstrelov medveda na svetu, saj vsako leto odstreli vsaj petino celotne populacije. Števila medvedov ni mogoče natančno določiti, ker zaradi velike mobilnosti prehajajo državne meje. Odstrel je kršenje zakonodaje, na katerega je leta 2015 opozorila Pravna klinika za varstvo okolja pri Pravni fakulteti v Ljubljani[9]. Potrditev je prišla julija 2016 – Pravno-informacijski center (PIC)[10] in Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) sta dobila tožbo zoper Ministrstvo za okolje in prostor[11]. Upravno sodišče je razveljavilo Prilogo 2 Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za leto 2015[12].

      21. Ugotovljeno je bilo, da Ministrstvo za okolje in prostor za leto 2015 ni izpolnjevalo pogojev za odstrel v skladu s Habitatno direktivo (Direktiva sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst). Ugotovljene kršitve se sicer nanašajo na varstvo volkov, zoper katere je bil odstrel s sodbo sodišča odpravljen, vendar pa se na medveda nanaša ista zakonodaja. Razlika je le v tem, da medved številčno menda ni ogrožen, vendar prav tako potrebuje varstvo pred odstrelom. Habitatna direktiva državam članicam nalaga vrsto zaščitnih ukrepov za ohranitev zaščitenih vrst velikih zveri, navaja pa tudi določene izjeme, ko je možen izredni odstrel kot skrajni ukrep, ko so izčrpane vse druge možnosti. Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji in država članica ne sme dodajati svojih. Slovenija tega ne izpolnjuje. Pravna klinika je ugotovila še, da Zakon o ohranjanju narave ne daje pravne podlage za odstrel, Slovenija pa je napačno vključila Habitatno direktivo v svoj pravni red, v 7. člen Uredbe o zavarovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrstah, v kateri je določila dodatne pogoje za odstrel, čeprav jih ne bi smela.

      22. Država prav tako ni v zadostni meri vključevala javnosti, to so nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave, s čimer je kršila zakonodajo s področja upravnega postopka in Aarhuško konvencijo.

      23. AAG meni, da kot za volka tudi za medveda velja, da kot razlog za odstrel ne smemo upoštevati škod na domačih živalih, kajti za pokol teh živali je kriv človek, ki jih je prepustil medvedu oziroma volku nezaščitene. Prav tako je kriva napačna državna politika, ki dopušča rejo živali na življenjskem področju medveda oziroma velikih zveri. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kot predlagatelj tega odstrela in tudi v prejšnjem letu (1. 10. 2015 – 30. 9. 2016)[13] ne upošteva nujnosti, da je pred vsakim odstrelom najprej treba doseči varovanje domačih živali in da naj ZGS vztraja na spremembi politike reje živali na prostem tako, da te ne bodo prisotne v življenjskem prostoru medveda.

      24. Zato razlogi za odstrel, ki jih navaja ZGS niso zadostni za uporabo izjeme, ki jo v posebnih primerih dopušča 16. člen Habitatne direktive. Nasprotno, upoštevati moramo direktivo v njenem glavnem delu, ki navaja, da so velike zveri zavarovane in da odstrel ni dovoljen.

      Habitatna direktiva večine teh razlogov, kot jih navaja ZGS za izjeme, ne vsebuje oziroma omenja. Zato na njihovi podlagi nikakor ni možno določiti izjeme.

      25. Z dovoljevanjem odstrela je po Odloku neustavno in nezakonito poseženo v ohranjanje obeh vrst, rjavega medveda in volka, kar predstavlja nedopusten poseg v ustavno varovano naravno znamenitost in redkost (73. člen Ustave RS) in v biotsko raznovrstnost. Obe vrsti sta mednarodno-pravno varovani po Bernski konvenciji, po evropski Habitatni direktivi in po naši zakonodaji.

      26. V času javne razprave je bila 18. novembra 2016 objavljena Peticija proti odstrelu rjavega medveda in volka[14]. Do dne 7. decembra 2016, to je v zelo kratkem času, se je podpisalo 971 prebivalcev, kar je znak za veliko podporo nasprotovanju odstrela. Peticijo prilagamo kot dokaz podpore stališčem AAG s strani civilne družbe, ki izraža javni interes proti odstrelu.


      [1] http://www.program-podezelja.si/images/Varovanje-zivali-pred_zvermi03082016.pdf

      [2] http://www.volkovi.si/wp-content/uploads/2014/10/2011-krofel-et-al.-analiza-odstrela-volkov-in-skod-slowolf-porocilo.pdf

      [3] http://1246.gvs.arnes.si/volkovi.si/wp-content/uploads/2014/10/odstrel-volkov-stalisce-slowolf.pdf

      [4] http://www.volkovi.si/wp-content/uploads/2014/10/2011-krofel-et-al.-analiza-odstrela-volkov-in-skod-slowolf-porocilo.pdf

      [5] http://www.volkovi.si/wp-content/uploads/2014/10/porocilo-akcija-a5-zadnja-verzija.pdf

      [6] http://www.volkovi.si/wp-content/uploads/2014/10/2011-krofel-et-al.-analiza-odstrela-volkov-in-skod-slowolf-porocilo.pdf

      [7] http://www.volkovi.si/wp-content/uploads/2014/10/2011-krofel-et-al.-analiza-odstrela-volkov-in-skod-slowolf-porocilo.pdf

      [8] http://www.volkovi.si/?p=1598

      [9] http://www.pf.uni-lj.si/media/analiza_stanja_varstva_volka_v_sloveniji_2014-2015.pdf (sodba)

      [10] http://zagovorniki-okolja.si/upravno-sodisce-ugodilo-tozbi-pic-in-dondes-glede-varstva-volka/

      [11] http://zagovorniki-okolja.si/wp-content/uploads/2016/07/Sodba-volk.pdf

      [12] Glej prilogi 1 (tožba) in 2 (sodba)

      [13]http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/velike_zveri/odstrel_velikih_zveri_mnenje_zgs_1okt15_30sep16.pdf

      [14] http://www.pravapeticija.com/signatures/peticija_proti_odstrelu_rjavega_medveda_in_volka/

      medved3

      ŠE DO 31.12 LAHKO NAMENITE 0,5 % DOHODNINE SVOJE DOHODNINE NAMESTO DRŽAVI ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

      https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

      POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

      Prijava razpadajočih in odvrženih azbestnih plošč in ostankov v Kopru


      Alpe Adria Green je na INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN NARAVO-OBMOČNA ENOTA KOPER, ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS-OBMOČNA ENOTA KOPER ter na MINISTRSTVA 05.12.2016 poslal prijavo razpadajočih in odvrženih azbestnih plošč in ostankov na območju INDE v Kopru.

      Prijavo smo poslali zaradi katastrofalnih ugotovitev eko patrulje -Alpe Adria Green, ki  je 01.12.2016 je skupno z  TVS izvedela na območju bivše tovarne INDE v Kopru, katere sedanji lastnik je DUTB ekološko patruljo

      clip_image002

      Razpadajoči azbest leži vsepovsod to tovarni– foto AAG

      Ugotovitve Eko patrulje:

      1. Nekaj 1000 m2 Azbestnih plošč, ki »prekrivajo« strop se krušijo,
      2. Skupno je kar 9000- 9500 m2 azbestne kritine
      3. Nekaj tega azbesta je nestrokovno skladiščenega na tleh
      4. Drobci zdravju škodljivega azbesta padajo na območje tovarne, na sosednje parcele, kjer so vrtovi in stanovanjske hiše v katerih živijo družine
      5. Veter – burja delce azbesta raznaša tudi nekaj kilometrov po okolici
      6. Na območju bivše tovarne »živijo« brezdomci
      7. Mladi prirejajo v teh nezavarovanih  »prostorih« zabave
      8. Samo nekaj metrov stran je Varstveno delavni center, ljudje so tam vsakodnevno izpostavljeni smrtonosnemu – rakotvornemu prahu azbesta
      9. Mimo ceste, kolesarske poti vodi tudi pot zdravja Porečanka, za katero je občina Koper dobila EU nagrado

      clip_image004

      katastrofalno stanje kritine iz azbestnih plošč v nekdanji tovarni Inde v Kopru – foto AAG

      Opozarjamo Vas da okoliški prebivalci in tamkajšni zaposleni v VDC lahko zbolijo za Azbestozo, ki je bolezen pljuč in nastane zaradi dolgotrajnejše

      izpostavljenosti azbestnemu prahu. Spada med pnevmokonioze in je neozdravljiva, napredujoča bolezen, ki ima hude posledice za obolelega. Azbestni prah vsebuje delce igličaste oblike, ki v pljučih povzročajo nastanek t. i. azbestnih telesc. To so prva opazna obrambna reakcija pljuč na azbestna vlakna. Delci z mehanskim draženjem namreč povzročajo razrast vezivnega tkiva, ki se začne pojavljati po petnajstih do dvajsetih letih izpostavljenosti. Razvoj bolezni je odvisen od koncentracije azbestnega prahu v pljučih, od simptomov pa se najprej pojavi oteženo dihanje in dražeč suh kašelj. V kasnejših fazah se zaradi prizadetosti popljučnice pojavljajo bolečine v prsih, ki jih lahko spremljajo tudi vnetja nosu, žrela, grla in sapnika.

      clip_image006

      Zbirališče mladih – foto AAG

      V AAG  pričakujemo od obeh inšpekcijskih služb in ministrstev takojšnje ukrepanje in odgovor pričakujemo v zakonskem roku!

      V kolikor ne bodo  ukrepali in ne bomo dobili odgovora se bomo obrnili na Varuha človekovih pravic,  EU komisijo ter druge državne inštitucije!

      clip_image008

      Streha v razpadanju– foto AAG

      RTV prispevek si lahko ogledate na:

      http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-dnevnik/174441064

      8.12 so se  Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) odzvali na medijsko razkritje o tonah nevarnih azbestnih odpadkov v podjetju Inde Koper. Pojasnili so, da še niso pravnomočni lastniki celotne nekdanje invalidske tovarne in zato nesnage niso mogli in niso bili dolžni počistiti. »Vsako poseganje v nepremičnino pred tem bi bilo nezakonito,« so utemeljili. Najnujnejše posege bodo opravili takoj, ko bodo postali uradni lastniki.

      To naj bi se predvidoma zgodilo sredi decembra letos. »Primopredaja obeh stečajnih upraviteljev (Kraški zidar in Konstruktor invest, op. p.) bo fizično izvedena še letos. Temu bosta sledila čiščenje in priprava objekta za prodajo,« so obljubili in pojasnili, da se za nakup že zanima več kupcev in bi zato nepremičnine lahko prodali že v prihodnjem letu.

       

      inde-sl-novice

      ŠE DO 31.12 LAHKO NAMENITE 0,5 % DOHODNINE SVOJE DOHODNINE NAMESTO DRŽAVI ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

      5. december svetovni dan tal


      Tla izvajajo ekosistemske storitve, ki so ključnega pomena za delovanje kopenskih ekosistemov in obstoj življenja na kopnem. Dan je posvečen temu, da tla ne bodo ostala povsem prezrta dobrina.

      OTROK

      PRIDRUŽITE SE AKCIJI 400 NVO TER MNOGO POSAMEZNIKOV IN REŠITE TLA

      Vsako minuto s svojimi dejanji ogrožamo zemljo, jo uničujemo, onesnažujemo, izkoriščamo, zastrupljamo, neustrezno ravnamo z njo in jo siromašimo.

      V Evropi več ne obstaja običajno pravo, ki bi se zavzemalo za tla.

      Zakonodaja za varstvo tal je najpomembnejši način zaščite ljudi, rastlin in živali. Brez zdravih, živih tal ni prihodnosti.Zdrava, živa tla nas varujejo pred okoljskimi katastrofami, podnebnimi spremembami in strupi, ki nas obdajajo.

      Več kot 400 civilno družbenih organizacij se je združilo v koalicijo »People4Soil« in EU pozivajo k uvedbi posebnih predpisov za varstvo tal, ki so za življenje pomembna prav toliko, kot sta pomembna voda in zrak. REŠITE TLA S SVOJIM PODPISOM!

      PODPIŠITE PETICIJO ZDAJ!

       

       

      ŠE DO 31.12 LAHKO NAMENITE 0,5 % DOHODNINE SVOJE DOHODNINE NAMESTO DRŽAVI ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

      https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

      POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

      Nasip ruši idejo o parku


      Na spletni strani ( http://www.pravapeticija.com/drevesni_park_v_celju )je še vedno možno prispevati podpis pod peticijo za drevesni park, ki ga je konec oktobra objavila Civilna iniciativa za drevesni park Celje. “Nedaleč od mesta stoji starodavna medloška platana, ob njej sta dvorec z zanimivo zgodovino in vrtnarska šola s tradicijo. Med staro platano in Savinjo se razprostira območje navdušujočega prepleta različnih drevesnih vrst,” opredeljuje peticija lokacijo, za katero se bori civilna iniciativa že sedem let. Umeščena je ob Savinji, kjer poteka najbolj priljubljeno sprehajališče. Vse bolj se razvija ponudba obnovljenega kajak kluba na Špici. Nekdanjo drevesnico bi lahko vključili v zeleni pas mesta, ki se prek Levške brvi navezuje tudi na Mestni gozd, kjer je že zanimiva ponudba za radovedneže in rekreativce.

      Vodstvo občine z županom Bojanom Šrotom na čelu je dolgo molčalo o načrtih za to območje. Potem ko je že kazalo, da se k pobudi nagiba tudi občina, je civilno iniciativo dodatno razburila namera, da se prav na tem območju zgradi visokovodni nasip, ki bi, tako ocenjuje civilna iniciativa, močno okrnil in morda celo uničil drevesa ter pregnal živali. Tako zdaj kroži peticija, ki jo je doslej podpisalo 560 ljudi. Podpira jih tudi Alpe Adria Green.

      Podpisujejo znani Celjani

      Peticijo je podpisal tudi mestni svetnik Matija Kovač: “Sem zagovornik neposredne demokracije, še posebej pri gospodarjenju z lokalnim okoljem. Zato vsak način skupinskega angažmaja zainteresirane civilne družbe načeloma podpiram. Tudi miselnost, ki je pri urejanju prostora občutljiva za obstoječe danosti in zna iz njih ustvarjati sodobne zgodbe, mi je blizu. Zato verjamem, da je predlog drevesnega parka dober za to območje. Ne pristajam pa na črno-bela stališča, ki za to območje medsebojno izključujejo poplavno varnost in ohranjanje naravnega habitata. Mislim, da kdor vleče take sklepe, svojega dela ne opravlja dobro. Verjamem, da je za obravnavo območja možno in nujno pripraviti nov prostorski akt, ki bo upošteval in kakovostno združeval tako iniciativo za drevesni park kot varnostne in druge razvojne poglede.”

      Podpisnik je tudi Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje – Center: “Drevesni park v Medlogu se mi zdi odlična ideja, sploh ker je to po stečaju Vrtnarstva Celje deprivilegiran prostor, ki zaradi poplavne varnosti ni predviden kot zazidalna površina. Že od razstave o visečih vrtovih spremljam idejni razvoj tega dela na robu mesta, ki bi urbanost Celja lahko izvrstno povezal z naravo ob Savinji. Z bližino Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti, izkušnjami Zavoda za gozdove in Mestnega parka bi se dalo celoten projekt nadgraditi še s pedagoškimi vsebinami, kar bi naše mesto pripeljalo tudi korak bližje iskanju inovativnih pedagoških pristopov ljudi je podpisalo peticijo na http://www.pravapeticija.com zlasti na predšolski in osnovnošolski stopnji. Verjamem, da bi stroka lahko našla ustrezno rešitev tudi v okviru protipoplavnih ukrepov, ki jih seveda mesto prav tako potrebuje.”

      Med prvimi je bila tudi urbanistka Mojca Fatur Oman: “Če je pri brezglavi rušitvi Rakuschevega mlina – brez iskanja alternativnih rešitev njegove ohranitve in brez upoštevanja želja občanov ter mnenja celotne arhitekturne stroke – kot priročen izgovor služil požar, nas lahko upravičeno skrbi, da se bo tudi proti ohranitvi drevesnega parka hitro našel še kakšen. Kanček upanja pa kljub vsemu daje civilna iniciativa, ki se že vrsto let brez kakršnihkoli špekulacij in povsem iskreno zavzema za njegovo ohranitev, pri čemer jim ob strani stoji vse več volivcev. Škarje in platno glede teh usod pa imajo že vrsto let v rokah eni in isti ljudje.”

      Začasen ukrep za trajno uničenje

      Gradnja visokovodnega nasipa naj bi bila začasen ukrep, dokler država ne bi začela graditi suhih zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini. Brez njih namreč že zgrajen sistem protipoplavne varnosti ne bo dovolj učinkovit ob morebitnih velikih vodnih ujmah. Z vsemi dosedanjimi poplavnimi ukrepi bi še vedno bilo najbolj izpostavljeno naseljeno območje Lisc in dela Medloga. Če bi zgradili vsaj suhi zadrževalnik v Levcu, bi verjetno bilo dovolj, da se to območje obvaruje.

      Vendar tako lastniki zemljišč kot ministrstvo za kmetijstvo za zdaj niso pripravljeni odstopiti kmetijskih zemljišč za gradnjo suhega zadrževalnika in vse kaže, da tudi celjska občina ne namerava drezati v ta problem bolj, kot je nujno potrebno. Kakorkoli, trasa nasipa, ki bo visok okoli metra in širok deset metrov ter bo potekal od Špice do rastlinjakov šole za hortikulturo, je že v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Strokovne podlage je pripravil RC Planiranje.

      “Pri pripravi strokovne podlage smo se ukvarjali z obliko in potekom tega nasipa. Lahko ga naredimo bolj ortogonalnega in tako sledimo parcelnim mejam ali bolj organskega, da sledi bolj naravnim danostim v prostoru, je pa lahko tudi kombinacija obeh. Ta nasip bi potekal med stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, koliko bo posegal v samo drevesnico ali v stavbna zemljišča, pa je stvar podrobnega natančnega načrtovanja,” nam je pred časom ob predstavitvi projekta povedal direktor Rado Romih.

      Govori se že tudi, da sam nasip ne bo dovolj in bo treba to območje poglobiti. Irena Ašič, ki so jo mnogi razglasili za varuhinjo celjskih dreves in je ena prvih bork za ureditev nekdanje drevesnice, pravi, da takšno poglabljanje pomeni uničenje vseh dreves. Saj tukaj rastejo stara, krepko ukoreninjena drevesa, ki se jih ne da brez škode prestavljati sem in tja. Opominja tudi, da na tem območju že obstaja protipoplavni nasip, sicer nižji in krajši, in ni ji jasno, zakaj se ne sledi tej trasi.

      VIR: Večer

      ŠE DO 31.12 LAHKO NAMENITE 0,5 % DOHODNINE SVOJE DOHODNINE NAMESTO DRŽAVI ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

      https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

      POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK