Kdo od evroposlancev iz Slovenije je podprl/zavrnil pobudo, naj Sodišče EU presoja sporazum CETA


Evropski parlament, v katerem je tudi osem evroposlancev iz Slovenije, je 23.11.2016 zavrnil pobudo, da naj Sodišče EU presodi, ali je trgovinsko-naložbeni sporazum med EU in Kanado CETA skladen s pravom EU. Proti pobudi je glasovalo 419 poslancev, podprlo jo je 258.

Pobudo, da naj sporazum CETA s pravnega vidika presodi najvišje sodišče v EU, je vložilo 89 članov parlamenta, ki imajo dvome o sporazumu. Podporniki sporazuma CETA pa pravijo, da je pravna služba parlamenta odločila, da je sporazum CETA, ki obsega 1.598 strani, skladen z evropskimi pravili.

STOP CETA

Kako so glasovali evroposlanci iz Slovenije? Iz  slovenske pisarne evropskega parlamenta so  poslali naslednje podatke:

Pobudo sta podprla dva evroposlanca iz Slovenije: Tanja Fajon (S D) in Igor Šoltes (Zeleni).

Pobudo so zavrnili vsi preostali poslanci iz Slovenije: Franc Bogovič (EPP), Lojze Peterle (EPP), Patricija Šulin (EPP), Romana Tomc (EPP), Ivo Vajgl (ALDE) in Milan Zver (EPP).

Igor Šoltes, ki je pobudo podprl, je po glasovanju sporočil: “Evropski parlament je pravkar s 419 glasovi proti in 258 glasovi za zavrnil resolucijo, s katero bi od Sodišča EU zahtevali presojo skladnosti s pravom EU. Če gre zares za tako dober sporazum, celo najboljši kadarkoli podpisan, kot nas preprečuje Evropska komisija, česa se potem bojijo? Glede na vsa opozorila in kritike, ki najbolj letijo prav na mednarodna arbitražna sodišča, sem mnenja, da bi se o tem Sodišče EU moralo izreči, še preden Ceta stopi v veljavo. Sicer se postavlja vprašanje, ali sploh vemo, o čem odločamo in kaj podpisujemo? Vse bolj je očitno, da se želi Ceto spraviti pod streho z veliko naglico in to ne glede na vse poteptane demokratične standarde. Zdi se, da je snovalcem Cete demokracija zgolj v napoto. Nezaslišano je, da se v Evropskem parlamentu celo omejuje demokratično razpravo o tako pomembni temi, od katere je odvisna naša prihodnost, saj o predlogu resolucije niso dopustili niti razprave. Prav tako pa parlamentarni odbori, ki so pristojni za nekatera ključna področja, na katera bo Ceta močno posegla, kot so to okolje, zdravje, varnost hrane, zaposlovanje, socialne zadeve in varstvo potrošnikov, ne bodo smeli sodelovati v postopku odločanja o celotnem sporazumu. Takšne poteze so v nasprotju s temeljnimi pojmi demokracije in svobodo izražanja.”

Franc Bogovič, ki je pobudo zavrnil, je po glasovanju sporočil: “Evropski parlament je danes zavrnil resolucijo, ki je predlagala ponovno preverbo skladnosti trgovinskega sporazuma med EU in Kanado z evropsko pogodbo, kar je v javnosti dvignilo veliko prahu. Ravno zato smo še enkrat podrobno proučili pravne argumente, ki so bili na voljo, in ugotovili, da so bile te dileme, ki jih navajajo predlagatelji, že razčiščene. Pristojni odbori, ki delajo na sporazumu že nekaj let, so iz pravnega vidika že preverjali skladnost sporazuma z našim pravnim redom, nobenih odstopanj pa ni ugotovila niti pravna služba evropskega parlamenta, ki je kot neodvisen organ podala obsežno obrazložitev tega mnenja. Pridobivanje mnenja sodišča EU bi pomenilo najmanj dvoletni zamik uveljavitve sporazuma CETA in na podlagi prava EU ima to sodišče tudi povsem druge pristojnosti. Zato v tej zahtevi ne vidim dodane vrednosti kot le to, da bi zadevo zavlačevali v nedogled, EU pa bi še naprej pridobivala na slabem ugledu nekompetentnega in nezanesljivega pogajalca in partnerja v svetu. Ob vsem tem je nujno poudariti, da mehanizem vsebuje varovalke, ki urejajo pravico države članice EU do svobodnega zakonskega urejanja, v kolikor ta želi doseči legitimne cilje, kot so zaščita javnega zdravja, varnosti, okolja, socialnih ali potrošniških standardov in spodbujanja ter zaščite kulturne raznolikosti. Torej na ključna strateška področja samo sodišče nima vpliva, medtem ko vzajemno ščiti predvsem male investitorje vseh držav podpisnic.”

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.