AAG je v zakonskem roku oddal pripombe na pripombe na Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam


Alpe Adria Green je v zakonskem roku oddal pripombe na pripombe na Osnutek Nacionalnega strateškega okvirja za prilagajanje podnebnim spremembam (Osnutek NSOPPS).

V AAG se nismo spuščali splošno napisanim vzrokih, od kod in zaradi česa prihaja do podnebnih sprememb in kaj bi morali storiti za njihovo zmanjšanje, v Alpe Adria Green namreč pozdravljamo pripravo dokumentov za prilagajanje podnebnim spremembam in tako tudi pričujoči Osnutek NSOPPS, vključno s prilogami.

Image result for 400 ppm to percent

Moti pa nas da bo prostorska in gradbena zakonodaja močno vplivala na zaščito in varovanje ljudi pred posledicami podnebnih sprememb, zato smo 21.11.2016 na ministrstvo za okolje in prostor preko e-pošte poslali naslednje pripombe na Osnutek NSOPPS

1. Vrsta ukrepov v prostoru bi morala že pred zaznavo podnebnih sprememb v Sloveniji vsebovati zaščito pred posledicami pojavov kot so poplave, zemeljski plazovi, suše in toča. To se ni zgodilo oziroma kjer so predpisi bili oziroma so, se niso upoštevali, inšpekcije pa ne ukrepale. Od tod ogromne škode povsem po nepotrebnem zaradi naše prostorske nediscipline – to so gradnje na poplavnih področjih, na primer na Ljubljanskem barju, gradnje na plazovnih zemljiščih, opuščanje obveznih geoloških podlag pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, nezaščiteni sadovnjaki, nasadi vinske trte, poljščine in podobno.

2. Osnutek NSOPPS sicer navaja potrebno ”učinkovito koordinacijo vsebin in procesov razvojnega in prostorskega načrtovanja vključno z upoštevanjem zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče” (stran 6) in ”okrepljeno rabo instrumentov (celovitih in projektnih) presoj vplivov na okolje” (stran 7), vendar, če pogledamo pripravo nove gradbene zakonodaje, kjer je AAG tudi sodeloval s pripombami, ugotavljamo, da gradbena zakonodaja teži k odpravljanju in zmanjševanju soglasij in presoj vplivov na okolje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj.

3. Osnutek NSOPPS prav na področju gradenj izpušča potrebo, da bi presoje vplivov na okolje in soglasja dobila večjo veljavo namesto opuščanja, prav zaradi večje pogostosti vremenskih ujm zaradi podnebnih sprememb. V prostoru so največje škode prav na področju napačno postavljenih nepremičnin: industrijskih, turističnih (npr. Laško), poslovnih zgradb, stanovanj, cest in drugih.

4. Tako je naša glavna pripomba, da se v Osnutku posebej izpostavi napačna usmeritev gradbene zakonodaje, če ne nismo nič naredili in bodo škode zaradi podnebnih sprememb še naraščale.

Predlog Gradbenega zakona, ki ga je MOP že poslal na Vlado RS v potrditev bi se moral po našem mnenju povrniti v fazo osnutka in dati priložnost, da ta zakon napišejo strokovnjaki in ne politična elita, ki je zakon napisala za gradbene lobije ne pa za dobrobit ljudi živečih v Sloveniji. 

Zaradi zgoraj navedenega je Alpe Adria Green 23.11.2016 poslal po e- pošti na Predsednika Vlade g.Mira Cerarja in Vlado RS dopis v katerem zahtevamo da se »Predlog Gradbenega zakona« umakne iz nadaljne obravnave in se vrne v fazo osnutka.

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.