EKO PATRULJA V STANOVAJSKEM NASELJU POLEG BETONARNE NA JESENICAH


Stanovalci iz ceste Franceta Prešerna  na  Jesenicah, so se obrnili na Alpe Adria Green v zvezi z neekološkim obratovanjem betonarne trenutno v upravljanju stranke Projekt Beton d.o.o. Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

V AAG smo izvedli 21.10.2016 EKO PATRULJO, ki je potrdila njihove trditve, ki so jih navedli poleg tega so še ugotovili, da:

– naprava – Betonarna obratuje brez okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja,

– obratuje betonarna za potrebe izvajanja gradbene dejavnosti v neposredni bližini stanovanjskih blokov na cesti Franceta Prešerna 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4270 Jesenice,

– betonarna, ki povzroča hrup obratuje tudi po 6 dni v tednu (po potrebi tudi do poznih večernih ur),

– tovornjaki dvigajo neznosen prah,

– so prisotne vibracije,

– je prisoten prekomeren hrup,

– na se lokaciji betonarne odlaga »odpadni material«, ki ga verjetno uporabljajo tudi za potrebe izdelave betona,

– odplake od pranja tovornjakov za prevoz betona odtekajo v reko Savo,

– je ob prihodu tovornjakov na lokacijo betonarne, ko pripeljejo cement, apno, pesek gramoz,…. v bokse, količina prahu tolikšna., da morajo otroci zaradi otežkočenega dihanja takoj zapustiti otroško igrišče,

– je v stanovanjih zaradi prahu potrebno nujno zapreti vsa okna in vrata,

– na balkonih zaradi prahu ni mogoče sušiti perila,

– se fasada, zgradbe, ki je bila v letošnjem letu obnovljena, zaradi posledic delovanja betonarne znova uničuje,

– se v okolici naselja in na lokaciji betonarne vidijo izkopane luknje od glodalcev ( podgane, miši,…)

– nepremičnine v okolici zaradi delovanja betonarne izgubljajo nominalno vrednost.

Zaradi zgoraj navedenega v Alpe Adria Green smatramo, da ima betonarna po grobi oceni velik vpliv na okolje in lahko povzroči onesnaženje večjega obsega, zato smo primer prijavili na Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Od Inšpektorata RS za okolje in prostor pričakujemo, da bo primer obravnaval prednostno in da proti cementarni  ustrezno ukrepal saj ta obratuje brez okoljevarstvenega soglasja in brez okoljevarstvenega dovoljenja.  

Po mnenju AAG je lokacija poleg stanovanjskega naselja neprimerna in bi jo morali preseliti na drugo lokacijo ali pa jo ustrezno sanirati. V kolikor bi ostala na tej lokaciji pa bi morala pred ponovnim pričetkom delovanja po Zakonu o varstvu okolja pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za svoje delovanje.

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

Foto: AAG

Blaž Račič –

Arso in inšpektorji pri betonarni vsak po svoje

Medtem ko agencija pravi, da bi v Projekt betonu morali imeti dovoljenje, inšpekcija ugotavlja, da obratujejo skladno s predpisi.

Jesenice – Stanovalci blokov na Prešernovi cesti na Jesenicah že dlje časa opozarjajo na hrup, vibracije in prah, ki jih z dejavnostjo povzroča betonarna podjetja Projekt beton. Čeprav na agenciji za okolje (Arso) pravijo, da bi družba morala imeti okoljevarstveno dovoljenje za emisije v vode, na okoljski inšpekciji trdijo, da podjetje dovoljenja ne potrebuje.

Med zadnjim inšpekcijskim nadzorom junija letos so na inšpektoratu za okolje in prostor ugotovili, da »betonarna obratuje skladno s predpisi iz varstva okolja« in da »naprava betonarne čezmerno ne obremenjuje okolja z odpadnimi vodami, z emisijami snovi v zrak, niti s hrupom«. Na inšpektoratu, kjer redni inšpekcijski nadzor v betonarni opravijo najmanj enkrat na leto, so poleg tega ugotovili, da »družba v končni izdelek beton ne vgrajuje nobenih odpadkov in tako ne predeluje nobenih odpadkov oziroma ne izvaja dejavnosti predelave odpadkov. Zavezanec deluje v mejah predpisanega in ni pogojev za nadaljevanje inšpekcijskega postopka.«

»Kupce stanovanj nategnili«

Za stanovalce, ki morajo zaradi prašenja iz betonarne pobirati perilo z balkonov, zapirati okna stanovanj, otroke pa z igrišča poklicati domov, je takšna ugotovitev inšpekcije daleč od pričakovanj in skregana z zdravo pametjo. Inšpekcija v odgovorih na novinarska vprašanja potem predlaga, da bi bil »verjetno smiseln predhodni razmislek lokalnih skupnosti (občin) o gradnji stanovanj blizu industrijskih con«.

Eden od stanovalcev, ki noče biti imenovan, je dejal, da navedbam inšpekcije ne verjamejo in bodo počakali na rezultate meritev hrupa, prahu in podtalnice, ki jo napoveduje okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) in ki je o problematiki tudi sama obvestila inšpektorat. Predsednik AAG Vojko Bernard pravi, da bodo vzorce verjetno lahko vzeli šele pomladi. Na vprašanje, kako komentira razmere, pa je dejal, da na Prešernovi cesti stanovanja gotovo ne bi kupil. »Očitno so kupce nategnili,« je dejal Bernard. Stanovanja je zgradil Gradis.

Prah se dviga, občasno delajo tudi ob sobotah, izjemoma, le nekajkrat na leto, tudi pozno zvečer, medtem ko pozimi betonarna ne obratuje, na opozorila stanovalcev odgovarja Edi Fetah, direktor podjetja Projekt beton. Pravi, da drži tudi ugotovitev Arsa, da jim je pred več kot enim letom potekla veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja za emisije v vode. Fetah je dejal, da so lani v kanalizacijski sistem, ki se konča na čistilni napravi na Jesenicah, skupaj odvedli za 121 kubičnih metrov vode.

Čeprav po ugotovitvah nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano odpadne vode iz betonarne niso predstavljale čezmernega obremenjevanja, na Arsu pravijo, da bi na podlagi veljavne zakonodaje podjetje Projekt beton okoljevarstveno dovoljenje moralo imeti, vendar sami po uradni dolžnosti postopka ne morejo začeti, saj betonarna že obratuje in bi postopek lahko začeli le na pobudo stranke. Zdaj Edi Fetah zatrjuje, da so začeli postopek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Na očitke stanovalcev blokov tik ob betonarni, da na območju betonarne odlagajo tudi odpadke, Fetah pravi, da odlagajo le strjen beton, ki nastane kot ostanek pri čiščenju strojev in naprav.

 

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.