e-novice AAG: HRAST 8/2016


clip_image001

AAG POZIVA VSE, DA ZA PRAZNIK 1.NOVEMBRA, KOT TUDI V VSAKODNEVNI UPORABI, PRIŽGETE V SPOMIN POKOJNIM ELEKTRONSKO SVEČO, KI JE OKOLJU MNOGO BOLJ PRIJAZNA V PRIMERJAVI Z DRUGIMI!

Prižiganje sveč na grobovih je že stoletja način za vidno oznanjanje našega spomina na pokojne. Slovenci smo med vodilnimi narodi glede porabe nagrobnih sveč, saj jih letno prižgemo okrog 20 milijonov (10.000 ton) in s tem ustvarimo približno 4.000 ton odpadkov. Ravno v novembru je poraba nagrobnih sveč najbolj intenzivna. Samo na ljubljanskih Žalah prvega novembra gori približno pol milijona nagrobnih sveč….

Obišči<?

clip_image002

Opomin Sloveniji, ker se ne ukvarja s hrupom

Darja Valenčič – DNEVNIK

Že več let je znano, da na številnih območjih v prestolnici hrup zaradi cestnega in železniškega prometa presega mejne vrednosti, vendar protihrupnih ukrepov še vedno ni. V društvu Alpe Adria Green so zato Slovenijo prijavili evropski komisiji….

· Obišči

clip_image003

EU KOMISIJA PRIČELA PROTI RS POSTOPEK ZA UGOTAVLJANJE KRŠITEV PRI IZVAJANJU DIREKTIVE 2002/49/ES

Republika Slovenija bi morala, kot članica EU po 14.členu Direktive 2002/49/ES , Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa v svoj pravni red, najpozneje do 2008 leta, sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s direktivo, vendar vse do danes tega ni storila. Med drugim bi morala sprejeti »Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah«, zaradi nesprejetega tega programa, že prihaja do hudih posledic, ki imajo ne samo moteče ampak tudi zdravstvene ….

· Obišči

clip_image005

PETICIJA – DREVESNI PARK V CELJU

DREVESNI PARK V CELJU

IDEJA DREVESNEGA PARKA V CELJU

Nedaleč stran od mesta stoji starodavna medloška platana, ob njej pa dvorec z zanimivo zgodovino in vrtnarska šola s tradicijo. Med staro platano in Savinjo se razprostira področje navdušujočega prepleta različnih drevesnih vrst…..

Obišči<?

clip_image006

EKO PATRULJA V STANOVAJSKEM NASELJU POLEG BETONARNE NA JESENICAH

Stanovalci iz ceste Franceta Prešerna na Jesenicah, so se obrnili na Alpe Adria Green v zvezi z neekološkim obratovanjem betonarne trenutno v upravljanju stranke Projekt Beton d.o.o. Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

V AAG smo izvedli 21.10.2016 EKO PATRULJO, ki je potrdila njihove trditve, ki so jih navedli poleg tega so še ugotovili, da:

Obišči

clip_image007

Bel prah prestrašil Jesenice

.Blaž Račič

Izpust perlita v kisikarni podjetja TPJ. Pet delavcev odpeljali v bolnišnico…….

· Obišči

clip_image009

IZPUST PRAHU IZ TPJ NA JESENICAH

Na cesti Prvega maja pri križišču z Ilirsko cesto na Jesenicah se je pojavil bel prah, kot posledica izpusta emisij iz TPJ, proizvodnje in prodaja tehničnih plinov, d.o.o. Jesenice, C. 1. Maja 42.

V Alpe Adria Green smo bili v ponedeljek 17.10.2016 zvečer od stanovalcev iz Ilirske ceste in ceste 1.maja na Jesenicah obveščeni, da ….

Obišči

clip_image010

AAG NE PODPIRA PODPISA TRGOVINSKEGA SPORAZUMA CETA!

Državnemu Zboru Republike Slovenije in Poslanskim skupinam Državnega Zbora Republike Slovenije

Zadeva: AAG NE PODPIRA PODPISA TRGOVINSKEGA SPORAZUMA CETA!

Trgovinski sporazum med EU in Kanado CETA, je vojna napoved korporacij, ki prinaša samomor države Slovenije in med drugim tudi pogreb upravljanja z naravnimi viri in javnih storitev….

Obišči

clip_image011

Pozor, škodljivi delci v zraku: ne kurite premalo suhega lesa, zmanjšajte ogrevanje!

V primeru napovedane velike verjetnosti preseganja dnevnih mejnih vrednosti priporočamo občanom in pravnim osebam, da ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil ter da ne kurijo na prostem….

Obišči<?

clip_image012

NA DEGRADIRANIH OBMOČJIH BODO PRIDELOVALI EKO PRIDELKE OBOGATENE Z TEŽKIMI KOVINAMI!

Obišči

dim

Bi novo peč? Na voljo je milijon evrov, izkoriščenih pa zgolj 81.000

STA 12.10.2016 Spet je tu kurilna sezona in spet bo zrak, ki ga dihamo, bolj onesnažen. “Ob dneh, ko je več kurjenja, je tudi več sprejemov v bolnišnice in več smrti,” opozarja Peter Otorepec z NIJZ. Največjo težavo predstavljajo individualna kurišča. Pomembno je tako kaj kot kje kurimo. Eko sklad vam lahko financira novo kurilno napravo. Preverite, kako pravilno kurimo z lesom….

· Obišči

clip_image013

Koliko je odpadkov v “KRAŠKEM PODZEMLJU” v Slovenji ne nihče

Jamarsko društvo Dimnice je izvedlo 11.10.2016 opozorilno akcijo čiščenja odpadkov iz brezna Mt7 pri Materiji.

Jamarsko društvo Dimnice je sodelovalo pri izvedbi teka skozi jamo Dimnice in njeno okolico pod pokroviteljstvom Občine Hrpelje-Kozina. Udeleženci teka so se strinjali nameniti 10% prispevka čistejšemu kraškemu podzemlju. Odločili so se, da bi skušali odstraniti vsaj del odpadkov iz Brezna Mt 7…..

Obišči

clip_image015

PISMO IZ KRAJINSKEGA PARKA POHOGAJSKI DOLOMITI

Spoštovani,

živim na majhni hribovski domačiji v krajinskem parku Polhograjski Dolomiti. Rad bi opozoril na hudo ekološko razdejanje, ki se pri nas redno odvija dan za dnem, a ki dejansko zadeva celotno območje republike Slovenije. Namreč, kjerkoli sem v naši državi bil, povsod sem naletel na podobne situacije, v večjem ali manjšem obsegu. Nahajam se pod izredno pestrim in zoprnim letalskim koridorjem, ki, poleg živce…..

Obišči

clip_image017

Evropski parlament pokazal rdeč karton gensko spremenjenim organizmom

Evropski parlament pokazal rdeč karton gensko spremenjenim organizmom

Evropski poslanci so danes, 6. 10. 2016, zavrnili odločitev Evropske komisije, da se odobri gojenje treh in uvoz dveh gensko spremenjenih organizmov v EU. Glasovanje se je nanašalo na več vrst gensko spremenjeno koruze, med katerimi je tudi zloglasna Monsantova koruza MON 810, in gensko spremenjeni bombaž….

Obišči

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

 

 


AAG POZIVA VSE, DA ZA PRAZNIK 1.NOVEMBRA, KOT TUDI V VSAKODNEVNI UPORABI, PRIŽGETE V SPOMIN POKOJNIM ELEKTRONSKO SVEČO, KI JE OKOLJU MNOGO BOLJ PRIJAZNA V PRIMERJAVI Z DRUGIMI!


Prižiganje sveč na grobovih je že stoletja način za vidno oznanjanje našega spomina na pokojne. Slovenci smo med vodilnimi narodi glede porabe nagrobnih sveč, saj jih letno prižgemo okrog 20 milijonov (10.000 ton) in s tem ustvarimo približno 4.000 ton odpadkov. Ravno v novembru je poraba nagrobnih sveč najbolj intenzivna. Samo na ljubljanskih Žalah prvega novembra gori približno pol milijona nagrobnih sveč.

Najbolj prodajane nagrobne sveče v Sloveniji so večinoma izdelane iz PVC-ja z neugodnimi toksičnimi učinki. Na trgu pa je tudi več drugih sveč z ohišji iz polipropilena, stekla, papirja ipd. Kot alternativa klasičnim svečam se vse bolj pojavljajo tudi elektronske sveče, a prevladujejo še vedno klasične, parafinske sveče (95 %). Glede na pestro ponudbo različnih nagrobnih sveč je potrošnikom težko izbrati tisto z najmanjšimi vplivi na okolje, saj o vplivih različnih sveč na okolje niso seznanjeni. Pravzaprav ne morejo biti, saj tovrstna študija v svetu še ni bila opravljena.

Zaradi tega so izvedli analizo okoljskih vplivov različnih, funkcionalno primerljivih nagrobnih sveč domačih proizvajalcev (z izjemo sveče s steklenim ohišjem nizozemskega proizvajalca). Analizirali so 5 sveč iz različnih materialov in različnih izvedb (klasična parafinska ali elektronska). V raziskavi je bila uporabljena metoda analize življenjskega cikla (angl. Life Cycle Assessment, LCA), ki ocenjuje vse masne in energijske vtoke ter odpadne iztoke v vseh življenjskih fazah sveče, od pridobivanja surovin, dobave in transporta materialov, proizvodnje do ravnanja z odpadnimi svečami po uporabi. Pri tem so uporabili programsko orodje GaBi Professional, ki je profesionalno orodje za zbiranje, analiziranje in spremljanje okoljskega delovanja proizvodov. Rezultati analize lahko potrošnikom prikažejo vpliv njihovega izbora določenega tipa sveče na okolje. Hkrati raziskava seznanja svečarje in druge proizvajalce z metodo LCA, ki je pri razvoju novih, okolju prijaznejših izdelkov (tudi nagrobnih sveč), nepogrešljivo, a v Sloveniji žal premalo poznano in uporabljeno orodje.

Faze življenjskega cikla nagrobne sveče in okoljske obremenitve

V prvi fazi analize je bila izvedena inventura oz. popis okoljskih obremenitev nagrobnih sveč v njihovem življenjskem ciklu. Vse sveče so bile razstavljene na osnovne sestavne komponente, ki so jih natančno stehtali v laboratoriju (Preglednica 1). Za vsako posamezno svečo je bil razvit model, ki je vključeval vse proizvodne faze (pridobivanje surovin, proizvodnja komponent za sveče in samih sveč, uporaba, ravnanje z odpadki). Pri tem so bili uporabljeni podatki proizvodnih procesov za posamezne materiale iz integrirane podatkovne baze Ecoinvent 2.0. V tej študiji je bilo upoštevanih nekaj predpostavk, s katerimi so zagotovili medsebojno primerljivost sveč. Zaradi smiselnosti rezultatov so analizo LCA izvedli za funkcijsko enoto teže tistega števila sveč, ki je potrebno za zaporedno razsvetljevanje groba vseh 365 dni. Sveče so se glede časa gorenja medsebojno precej razlikovale (sveča 1 (PVC) 98 h; sveča 2 (PP) 150 h; sveča 3 (GL) 72 h; sveča 4 (PAP) 120 h; sveča 5 (ELEC) 960 h), kar naj bi pomenilo manj letno uporabljenih tistih sveč, ki imajo daljši čas gorenja. Za transport različnih sestavnih komponent sveč so upoštevali povprečno razdaljo 100 km in način cestnega transporta s tovornim vozilom.

Meritve tež komponent nagrobnih sveč

Preglednica 1: Meritve tež komponent nagrobnih sveč (meritev za 100 sveč)

Okoljske obremenitve posameznih faz življenjskega cikla sveče so bile združene v manjše število kategorij okoljskih vplivov, da bi ovrednotili potencialni vpliv na zdravje ljudi in okolja ter obseg izkoriščanja naravnih virov. Upoštevani so bili najpogosteje uporabljani in najbolj signifikantni vplivi: izkoriščanje neobnovljivih surovinskih virov, zakislinjenje, evtrofikacija, globalno segrevanje (podnebne spremembe) in tanjšanje ozonske plasti. Za karakterizacijo in klasifikacijo rezultatov je bila uporabljena metoda CML2001 Dec. 07, Experts IKP (Central Europe). Zaradi lažje interpretacije so bili rezultati normalizirani glede na referenčno vrednost celotnih emisij v Vzhodni Evropi.

Rezultati analize – elektronska sveča za okolje optimalna, PP-sveča najmanj

Rezultati analize LCA so pokazali, da so emisije v zrak glavna skupina emisij v življenjskem ciklu nagrobnih sveč, saj predstavljajo kar 75 % vseh odpadnih tokov. Najpomembnejše emisije, sproščene v ozračje med življenjsko dobo sveče, so: ogljikov dioksid, ki mu sledijo žveplove spojine (žveplov heksafluorid in žveplov dioksid) ter dušikovi oksidi. Največje količine emisij iz življenjskega cikla nagrobnih sveč so povezane s potencialom izkoriščanja neobnovljivih surovinskih virov, evtrofikacije in globalnega segrevanja. Skupna količina emisij na posamezno nagrobno svečo je podobna za klasične in elektronske sveče, z izjemo sveč iz steklenega in papirnega ohišja z manjšo količino proizvedenih emisij. Ko pa skupne vrednosti emisij preračunamo na življenjsko dobo sveče (trajanje gorenja) in število potrebnih letnih zamenjav za neprekinjeno gorenje, se elektronska sveča izkaže kot najbolj optimalna glede razmerja proizvedenih emisij in časa gorenja. Analiza je pokazala, da je poleg sveče iz PVC-ohišja za okolje najmanj ugodna tudi PP-sveča, ki je marsikje prodajana kot “eko” alternativa PVC-svečam. Ugodnejše okoljske rezultate izkazujeta steklena in papirna sveča, ki sta ugodnejši alternativi PVC- in PP-svečam, a premalo zastopani na grobovih. Elektronska sveča se je v domala vseh vidikih izkazala kot okolju najprimernejša, kar lahko pripišemo zlasti njenemu dolgotrajnemu gorenju, saj je posledično potrebnih manj takšnih sveč letno.

Prikaz posameznih kategorij okoljskih vplivov v življenjskem ciklu sveč

Slika 1: Prikaz posameznih kategorij okoljskih vplivov v življenjskem ciklu sveč

Zaključek

Da bi zagotovili varovanje okolja v celoti, je potrebno uporabljati sistematični pristop ocenitve celotnega življenjskega cikla nekega proizvoda. Analiza LCA, ki so jo uporabili v raziskavi nagrobnih sveč, je eden izmed najpomembnejših orodij pri celovitem načrtovanju proizvodov. V tem  primeru so jo uporabili za analizo obstoječih nagrobnih sveč, a njen glavni pomen se pokaže pri načrtovanju novih ali posodabljanju obstoječih sveč. Z analizo LCA lahko ocenimo okoljske vplive novo razvitega proizvoda in ga primerjamo s konkurenčnimi proizvodi ter identificiramo ključne procesne stopnje, v katerih bi procesne spremembe znižale vplive produkta (procesa) na okolje.

V  raziskavi so ocenili vplive na okolje petih različnih nagrobnih sveč, kjer se je izkazalo, da je najpogosteje uporabljana sveča iz PVC-ohišja okolju najmanj primerna. Raziskava je bila zastavljena tako, da je primerjala količino sveč, potrebnih za razsvetljevanje groba vseh 365 dni. Med  vzorci sveč bi bilo potrebno PVC-svečo nadomestiti 89-krat, PP-svečo 58-krat, stekleno 122-krat in papirno 73-krat letno. Zato je pri interpretaciji rezultatov potrebno poudariti, da raba okolju primernejših sveč pogojuje tudi razumno potrošnjo teh sveč glede na njihovo trajanje gorenja. Tako je na primer analizirana elektronska sveča okolju primernejša le takrat, ko jo potrošnik modro uporablja in jo nadomesti le 9-krat letno. Kadar pa potrošnjo sveč prilagaja svojim potrošniškim navadam ne glede na vrsto nagrobne sveče, rezultati te analize niso relevantni. Kljub temu je priporočljivo, da potrošnik v misli na okolje izbere manj, predvsem pa okolju prijaznejše sveče.

Potrošniki so pripravljeni uporabljati okolju prijaznejše sveče, če so dovolj informirani in okoljsko osveščeni. Kot je pokazala  analiza, je bila elektronska sveča ob podanih pogojih uporabe okolju najprimernejša. Seveda pa pri izbiri nagrobne sveče ne smemo zanemariti tudi psihološkega vidika, saj potrošniki še vedno raje posegajo po klasičnih svečah, ki dajejo toplino plamena. Toda ne glede na izvedbo sveče (parafinska ali elektronska) se z razvojem novih materialov in idejnih rešitev odpirajo vedno nove možnosti okoljskih izboljšav. Zato je bil  namen raziskave tudi stimulirati svečarje k razvoju in trženju okolju primernejših izdelkov, razvitih na osnovi preverljivih študij, kot je analiza LCA. Le na podlagi strokovno podkrepljenih utemeljitev bodo lahko potrošnikom ponudili resnično okolju primernejše sveče brez bojazni glede “eko” zavajanja.

Ponudba nagrobnih sveč je pestra in v prihodnosti je mogoče pričakovati še več različnih izvedb, tudi resnično okolju prijaznejših. Ne glede na izbiro sveče pa bi se slovenski potrošniki morali zavedati kumulativnih vplivov nagrobnih sveč na okolje in jih pričeti razumneje uporabljati. Le tako bo preprečeno nastajanje odpadnih sveč na samem izvoru, kar nas bo pridružilo tistim evropskim narodom, ki v skrbi za prihodnje generacije spomin na pokojne izražajo na okolju primernejši način, brez pretirane rabe nagrobnih sveč.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Opomin Sloveniji, ker se ne ukvarja s hrupom


 Darja Valenčič – DNEVNIK

Že več let je znano, da na številnih območjih v prestolnici hrup zaradi cestnega in železniškega prometa presega mejne vrednosti, vendar protihrupnih ukrepov še vedno ni. V društvu Alpe Adria Green so zato Slovenijo prijavili evropski komisiji.

Ob Bleiweisovi cesti od nekdaj trpijo zaradi hrupa z železniških tirov, od zaprtja Slovenske ceste pa je na tem območju še bolj hrupno in nevzdržno. (Foto: Maja Marko)

Stanovalcem ob Bleiweisovi cesti in v njeni okolici že leta in leta vsakdanji mir podnevi in ponoči kali hrup, ki ga na starih tračnicah povzročajo težke dizelske lokomotive in vagoni. Več kot stokrat na dan peljejo mimo njihovih domov; odkar je Mestna občina Ljubljana zaprla del Slovenske ceste za avtomobilski promet, pa se je njihovo življenje še bistveno poslabšalo. V zadnjem letu ne samo, da je železniškega prometa vedno več, ampak je zaradi povečanega prometa bistveno večji še hrup z dvopasovne ceste, ki teče ob železnici.

Stanovalci na Bleiweisovi cesti in Veselovi ulici opozarjajo, da je postalo stanje zaradi emisij hrupa iz kar dveh virov hkrati nevzdržno. Poleti sploh ne morejo imeti odprtih oken niti se ne morejo zadrževati na svojih balkonih in vrtovih. Poleg hrupa in izpušnih plinov, ki negativno vplivajo tudi na kakovost zraka, pa vlaki, avtomobili in tovorna vozila povzročajo tudi tresljaje, pojavljajo se razpoke na starih meščanskih stavbah. V neposredni bližini sta tudi dva vrtca, za katera je Nacionalni inštitut za zdravje že na podlagi karte hrupa iz leta 2010 opozoril na preseganje kritičnih vrednosti za hrup, a se do danes nihče – ne upravljavci ceste ne železnic, ne Mestna občina Ljubljana ne okoljsko ali infrastrukturno ministrstvo – še ni lotil reševanja problematike.

Za lase privlečen izgovor

V stiski so se stanovalci obrnili na slovensko vejo mednarodnega društva za varovanje okolja Alpe Adria Green, ki pa je prav tako naletelo na neodzivnost. Podali so prijavi na inšpektorat za promet, energetiko in prostor in na inšpektorat za okolje, a do včeraj niso dobili še nobenega odgovora. Ko so se na njih z istim problemom obrnili še predstavniki četrtne skupnosti Polje, a znova niso uspeli priti niti do rezultatov študije o izvedljivosti ukrepov za odpravo hrupa na območju železniških postaj Ljubljana Polje in Ljubljana Zalog, so potegnili črto. V začetku oktobra so na evropsko komisijo vložili prijavo zoper Republiko Slovenijo, ker kljub zahtevam evropske direktive še ni sprejela operativnega programa varstva pred hrupom s pomembnih železniških prog in cest.

»V odzivih, ki so jih zbrali stanovalci, so jim vsi, od inšpektorata, občine do Slovenskih železnic, zatrdili, da bodo ukrepali, ko bo ministrstvo za okolje sprejelo operativni program. To je za lase privlečen izgovor, saj imamo dovolj zakonskih predpisov, ki urejajo to področje. Upravljalec, ki krši zakonodajo, mora prevzeti odgovornost za ogrožanje zdravja ljudi, toda oni se izgovarjajo na ta program, zato naj ga že enkrat sprejmejo, da bo konec izgovorov,« je potezo pojasnil Vojko Bernard, predsednik društva, ki zahteva takojšnje ukrepanje, protihrupno sanacijo, plačilo odškodnine prebivalcem in dostop do podatkov o izpostavljenosti hrupu.

Ukvarjajo se z odgovorom

Omenjeni program bi moralo okoljsko ministrstvo s partnerji pripraviti že poleti leta 2008, nato pa ga na pet let posodabljati. Leta 2018 bi morali tako spisati že tretjega, a mogoče ne bodo niti prvega. Novembra lani so sicer objavili javno naročilo za izdelavo strokovnih podlag za mestni občini Ljubljana in Maribor, a teh po enem letu še vedno ni. Najprej so namreč potrebovali pol leta za izbiro izvajalca, potem pa je še junija revizijska komisija razveljavila njihovo odločitev in do danes se ni premaknilo z mrtve točke.

»Naročnik trenutno preverja popolnost drugih prejetih ponudb,« je skop odgovor okoljskega ministrstva, kjer pa so nam potrdili, da so že dobili uradni opomin evropske komisije in se ukvarjajo z odgovorom, ki ga morajo pripraviti do 30. novembra.

Tudi šole in vrtci v prehrupnem okolju

Devetnajst ljubljanskih vrtcev in sedem osnovnih šol je že leta v prehrupnem okolju. O tem smo že poročali v sodelovanju s spletnim portalom Pod črto, ki je pod drobnogled vzel podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Strokovnjaki so glede na karto hrupa iz leta 2010 pogledali, katere vzgojne in izobraževalne ustanove ležijo na območjih s povprečno vrednostjo hrupa, višjo od 65 decibelov oziroma višjo od kritične meje, ki znaša 69 decibelov. Našteli so 16 vrtcev in šol, kjer znaša povprečna stopnja hrupa na najbolj izpostavljeni fasadi 70 decibelov, v dveh šolah in v treh vrtcih pa kar 75 decibelov – to sta obe enoti vrtca Ledina, enota vrtca Galjevica na Dolenjski cesti in enota Vrtača vrtca dr. Franceta Prešerna v neposredni bližini Bleiweisove ceste.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

EU KOMISIJA PRIČELA PROTI RS POSTOPEK ZA UGOTAVLJANJE KRŠITEV PRI IZVAJANJU DIREKTIVE 2002/49/ES


Republika Slovenija bi morala, kot članica EU po 14.členu Direktive 2002/49/ES ,  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa v svoj pravni red, najpozneje do 2008 leta, sprejeti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s  direktivo, vendar vse do danes tega ni storila. Med drugim bi morala sprejeti »Operativni program varstva pred hrupom, ki ga povzroča promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah«, zaradi nesprejetega tega programa, že prihaja do hudih posledic, ki imajo ne samo moteče ampak tudi zdravstvene posledice.

Zaradi ne- prenosa te direktive v svoj pravni red je Alpe Adria Green 06.10.2016 vložila prijavo zoper RS Slovenijo na Evropsko Komisijo.

Po elektronski pošti smo 19.10.2016 na AAG iz Evropske Komisije prejeli odgovor, da je Evropska komisija na podlagi naše prijave pričela .postopek za ugotavljanje kršitev zoper Vlado Republike Slovenije zaradi zamude pri izvajanju direktive, predvsem zaradi aglomeracije Ljubljana.

V Alpe Adria Green smo se za to prijavo odločili zaradi številnih prijav prekoračitve hrupa iz območja četrtne skupnosti Moste – Polje MO Ljubljana. Dokončno odločitev pa smo sprejeli na podlagi zaključkov ekološke patrulje AAG, ki smo jo opravili na Bleiweisovi cesti in Veselovi ulici v Ljubljani 26. Septembra 2016.

Eko Patrulja AAG v svojem poročilu med drugim navaja, da stanje v bivalnem okolju na  Bleiweisova cesta in Veselova ulica v Ljubljani postaja nevzdržno zaradi hkratne emisije hrupa, katerega vir je železniški in cestni promet. To je še posebno zaznavno v poletnem času, ko zaradi hrupa stanovalci na tem območju ne morejo odpirati oken, saj se zaradi jakosti hrupa sploh ne morejo pogovarjati.  Prav tako ne morejo biti na vrtovih in na balkonih.

EkoPatrulja-Bleiweisova in Veselova ul.v Ljubljani 1

Tedensko vozi mimo hiš 840 vlakov ali v povprečju 120 vlakov na dan (vir M.Kranjc, Slovenske Železnice). Izjemno je moteč tudi hrup opozorilnih piskov zaradi uporabe strojne piščalke. Ti impulzivni hrupni dogodki povzročajo moteče učinke, ki so posledica preplaha. V bližini je tudi postajališče Tivoli in ovinek proge, kjer vlaki pogosto zavirajo in celo ustavljajo (hrup zaviralnih naprav). Posebno je izrazit hrup tudi v času vzdrževanja proge. Državne institucije, čeprav jim je poznano da hrup presega kritične vrednosti, zaradi vpliva železniškega lobija ne ukrepajo.

EkoPatrulja-Bleiweisova in Veselova ul.v Ljubljani 4

Bleiweisova cesta v skrajnem delu poteka le 60 (šestdeset) cm od nekaterih stavb. Gost in hiter cestni promet (natančna gostota nam ni poznana), težka tovorna in druga vozila pa poleg hrupa ter onesnaženja zraka (izpušni plini) povzročajo tudi močne tresljaje, katerih posledica so razpoke na zidovih, predvsem v stopniščih, in povešen pod vzdolž nosilnih sten v stanovanjih in stopniščih nekaterih stavb. V bližini je križišče Bleiweisove ceste in Šubičeve ulice, kjer pred semaforjem vozila ustavljajo in pospešujejo. Cestni promet se je na tej cesti povečal, zaradi zaprtja Slovenske ceste v Ljubljani. Slovensko cesto so zaprli in jo spremenili v peš in kolesarsko pot, ne da bi prej pomislili, kam se bodo preusmerila vozila, ki so prej vozila po omenjeni cesti. Župan Ljubljane je z zaporo te ceste svetu želel pokazati, da ima »ZELENA PRESTOLNICA« v centru mesta urejen promet, obrobje mesta pa ga ne zanima. Zaradi reklame »ZELENE PRESTOLNICE« so zamižale tudi vse institucije RS, ki morale ukrepati, ker se je promet, ki povzroča prekoračitve kritičnih vrednosti hrupa pričel obremenjevati Bleiweisovo cesto in Šubičevo ulico.

V neposredni bližini sta tudi dve enoti vrtca dr.Franceta Prešerna (Prešernova cesta 39 in Erjavčeva cesta 29), kjer so meritve hrupa tudi pokazale preseganje dovoljenih nivojev (vir: Poročilo o meritvah hrupa v okolju pri vrtcu France Prešeren na Vrtači in pri vrtcu France Prešeren, Prešernova 39, leta 2012).

Znani so negativni učinki hrupa na fizično in mentalno zdravje prebivalstva, kar potrjujejo izsledki številnih raziskav. Poleg motenj v komuniciranju, stanovalci ob Bleiweisovi cesti, zaznavajo tudi druge učinke hrupa, kot so motnje spanja in posledično slabše počutje, vznemirjenost in utrujenost. V zgradbah živijo starejši ljudje in otroci, torej ranljive skupine, na katere ima preseženi hrup še posebno škodljive učinke. Nekateri otroci na tem območju imajo izrazite motnje spanja in strahove, posebno v nočnem času.

Na tem mestu je potrebno omeniti še potencialne škodljive somatske in psihične primarne, sekundarne ter terciarne posledice na zdravje, ki izvirajo iz prekomerne izpostavljenosti hrupu.

Hrup je eden pomembnih kazalcev kakovosti življenja, ki v urbanem naselju ni le stvar udobja (npr. ‘ da si v mestu lahko kupimo vsak dan sveže žemljice’, kot je ob priliki pripomnila odgovorna oseba za hrup). Kadar emisije presežejo mejne vrednosti (NOAEL/LOAEL – osnova za opredelitev mejnih vrednosti okoljskega hrupa), je mogoče govoriti o takem vplivu na osebnostne pravice posameznika, ki utemeljuje nastanek pravno priznane škode in s tem tudi odškodninske odgovornosti.

Na podlagi dokumentov, ki smo jih pridobili naknadno RS nima operativnega programa varstva pred hrupom za območji Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Maribor, ki bi ga vlada morala sprejeti že pred leti. Ta operativni program, bi vlada morala sprejeti prav zaradi direktive o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa.

120-vlako-hrup

Celotno poročilo Ekološke patrulje AAG lahko preberete na:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2016/09/29/aag-podal-prijavo-prekoracitve-hrupne-obremenjenosti-v-okolje/

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

PETICIJA – DREVESNI PARK V CELJU


DREVESNI PARK V CELJU

IDEJA DREVESNEGA PARKA V CELJU

Nedaleč stran od mesta stoji starodavna medloška platana, ob njej pa dvorec z zanimivo zgodovino in vrtnarska šola s tradicijo. Med staro platano in Savinjo se razprostira področje navdušujočega prepleta različnih drevesnih vrst.

Ideja Drevesnega parka je vzopstavitev parka, javne zelene površine, kot javnega dobrega v opusteli drevesnici ob Savnji, kjer sedaj domujejo čudovita drevesa v sožitju s srnami, sovami, fazani in nenapisane zgodbe preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Taka zelena točka mesta omogoča, da se lahko prebivalci na teh površinah zadržujejo in prispevajo k spontanemu mestnemu skupnostnemu življenju – torej življenju mesta ki ni pogojeno zgolj z vidika izpolnjevanja osnovnih pogojev za bivanje. Poleg te očitne funkcionalne lastnosti, so drevesa zatočišče za ptice in druge člene mestnega ekosistema.

DREVESNI PARK je ideja trajnega, naravi, ljudem, živalim, starim mestnim drevesom, naklonjenega razvoja.

DREVESNI PARK je prostor, ki čaka na ustvarjalne, med sabo povezane ljudi.

DREVESNI PARK je odgovor na vprašanje o sobivanju.

V DREVESNI PARK vodi pet poti.

SRČNA POT vodi iz središča mesta Celje, ob Savinji, po pešpoti.

DREVESNA POT je cesta, ki se odcepi od Ljubljanske ceste v Medlogu.

VODNA POT je stezica ob koncu protipoplavnega nasipa.

POT PRETEKLOSTI je vhod, kjer stoji več stoletna platana in Kristinin dvorec.

POT MODROSTI vodi od vrtnarske šole, preko opustelih steklenjakov.

VSE POTI SE ZAČNEJO IN KONČAJO V SPIRALI DREVESNEGA PARKA.

S PODPISI PODPIRAMO UREJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN NA NAČIN, DA SE DREVESA OHRANJA. MESTO POTREBUJE ZELENE POVRŠINE, ZATO ŽELIMO, DA SE ZAŠČITI ŽE VZPOSTAVLJEN HABITAT. ODRASLA DREVESA V MESTU SO DODANA VREDNOST BIVANJU.

OB IZVEDBI PROTIPOPLAVNIH UKREPOV JE V CELJU PADLO VELIKO PREVEČ DREVES. OHRANIMO VSAJ TISTA, KI SO ŠE OSTALA.

S SVOJIM PODPISOM PODPIRATE IDEJO DREVESNEGA PARKA TER TAKO OMOGOČATE SPREMEMBO V CELJU IN SLOVENIJI.

NE ZAMUDIMO ŠE ENE PRILOŽNOSTI OHRANITI PONUJENE OKOLJSKE DANOSTI. ODLOČATE TUDI O SVOJI PRIHODNOSTI IN PROTI NADVLADI KAPITALA ZA OSEBNE INTERESE. JAVNI INTERES JE PO ZAKONU PRED INTERESOM KAPITALA.

VODA JE VODILO ŽIVLJENJSKE SPIRALE.

DREVESA SO BITJA, KI SPIRALO OHRANJAJO.

CELJSKI OBČANI PREDSTAVLJAJO SVOJE ŽELJE PREDSTAVNIKOM OBČINE – PRISPEVKI IN IZJAVE – TV POROČILA

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-tv-porocila/174433106

Dosedanja prizadevanja Pobude za Drevesni park:

http://www.publishwall.si/casopisvecer/post/220763/nasip-zacasen-skoda-dolgorocna
http://www.delo.si/novice/slovenija/nejasna-usoda-podarjene-vrtnarije.html
http://www.celje.info/splosno/iniciativa-za-drevesni-park-se-je-sestala-z-zupanom/
http://www.delo.si/novice/slovenija/v-celjskem-vrtu-bi-se-sli-socialno-podjetnistvo.html
http://www.vecer.com/clanek/201204035768386
https://www.facebook.com/Drevesni-PARK-327210147451712/?fref=ts
https://www.facebook.com/Drevesni-park-Celje-747497411986354/?fref=ts

PODPIŠI PETICIJO

http://www.pravapeticija.com/drevesni_park_v_celju

 

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

 

EKO PATRULJA V STANOVAJSKEM NASELJU POLEG BETONARNE NA JESENICAH


Stanovalci iz ceste Franceta Prešerna  na  Jesenicah, so se obrnili na Alpe Adria Green v zvezi z neekološkim obratovanjem betonarne trenutno v upravljanju stranke Projekt Beton d.o.o. Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

V AAG smo izvedli 21.10.2016 EKO PATRULJO, ki je potrdila njihove trditve, ki so jih navedli poleg tega so še ugotovili, da:

– naprava – Betonarna obratuje brez okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja,

– obratuje betonarna za potrebe izvajanja gradbene dejavnosti v neposredni bližini stanovanjskih blokov na cesti Franceta Prešerna 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4270 Jesenice,

– betonarna, ki povzroča hrup obratuje tudi po 6 dni v tednu (po potrebi tudi do poznih večernih ur),

– tovornjaki dvigajo neznosen prah,

– so prisotne vibracije,

– je prisoten prekomeren hrup,

– na se lokaciji betonarne odlaga »odpadni material«, ki ga verjetno uporabljajo tudi za potrebe izdelave betona,

– odplake od pranja tovornjakov za prevoz betona odtekajo v reko Savo,

– je ob prihodu tovornjakov na lokacijo betonarne, ko pripeljejo cement, apno, pesek gramoz,…. v bokse, količina prahu tolikšna., da morajo otroci zaradi otežkočenega dihanja takoj zapustiti otroško igrišče,

– je v stanovanjih zaradi prahu potrebno nujno zapreti vsa okna in vrata,

– na balkonih zaradi prahu ni mogoče sušiti perila,

– se fasada, zgradbe, ki je bila v letošnjem letu obnovljena, zaradi posledic delovanja betonarne znova uničuje,

– se v okolici naselja in na lokaciji betonarne vidijo izkopane luknje od glodalcev ( podgane, miši,…)

– nepremičnine v okolici zaradi delovanja betonarne izgubljajo nominalno vrednost.

Zaradi zgoraj navedenega v Alpe Adria Green smatramo, da ima betonarna po grobi oceni velik vpliv na okolje in lahko povzroči onesnaženje večjega obsega, zato smo primer prijavili na Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Od Inšpektorata RS za okolje in prostor pričakujemo, da bo primer obravnaval prednostno in da proti cementarni  ustrezno ukrepal saj ta obratuje brez okoljevarstvenega soglasja in brez okoljevarstvenega dovoljenja.  

Po mnenju AAG je lokacija poleg stanovanjskega naselja neprimerna in bi jo morali preseliti na drugo lokacijo ali pa jo ustrezno sanirati. V kolikor bi ostala na tej lokaciji pa bi morala pred ponovnim pričetkom delovanja po Zakonu o varstvu okolja pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za svoje delovanje.

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

Foto: AAG

Blaž Račič –

Arso in inšpektorji pri betonarni vsak po svoje

Medtem ko agencija pravi, da bi v Projekt betonu morali imeti dovoljenje, inšpekcija ugotavlja, da obratujejo skladno s predpisi.

Jesenice – Stanovalci blokov na Prešernovi cesti na Jesenicah že dlje časa opozarjajo na hrup, vibracije in prah, ki jih z dejavnostjo povzroča betonarna podjetja Projekt beton. Čeprav na agenciji za okolje (Arso) pravijo, da bi družba morala imeti okoljevarstveno dovoljenje za emisije v vode, na okoljski inšpekciji trdijo, da podjetje dovoljenja ne potrebuje.

Med zadnjim inšpekcijskim nadzorom junija letos so na inšpektoratu za okolje in prostor ugotovili, da »betonarna obratuje skladno s predpisi iz varstva okolja« in da »naprava betonarne čezmerno ne obremenjuje okolja z odpadnimi vodami, z emisijami snovi v zrak, niti s hrupom«. Na inšpektoratu, kjer redni inšpekcijski nadzor v betonarni opravijo najmanj enkrat na leto, so poleg tega ugotovili, da »družba v končni izdelek beton ne vgrajuje nobenih odpadkov in tako ne predeluje nobenih odpadkov oziroma ne izvaja dejavnosti predelave odpadkov. Zavezanec deluje v mejah predpisanega in ni pogojev za nadaljevanje inšpekcijskega postopka.«

»Kupce stanovanj nategnili«

Za stanovalce, ki morajo zaradi prašenja iz betonarne pobirati perilo z balkonov, zapirati okna stanovanj, otroke pa z igrišča poklicati domov, je takšna ugotovitev inšpekcije daleč od pričakovanj in skregana z zdravo pametjo. Inšpekcija v odgovorih na novinarska vprašanja potem predlaga, da bi bil »verjetno smiseln predhodni razmislek lokalnih skupnosti (občin) o gradnji stanovanj blizu industrijskih con«.

Eden od stanovalcev, ki noče biti imenovan, je dejal, da navedbam inšpekcije ne verjamejo in bodo počakali na rezultate meritev hrupa, prahu in podtalnice, ki jo napoveduje okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG) in ki je o problematiki tudi sama obvestila inšpektorat. Predsednik AAG Vojko Bernard pravi, da bodo vzorce verjetno lahko vzeli šele pomladi. Na vprašanje, kako komentira razmere, pa je dejal, da na Prešernovi cesti stanovanja gotovo ne bi kupil. »Očitno so kupce nategnili,« je dejal Bernard. Stanovanja je zgradil Gradis.

Prah se dviga, občasno delajo tudi ob sobotah, izjemoma, le nekajkrat na leto, tudi pozno zvečer, medtem ko pozimi betonarna ne obratuje, na opozorila stanovalcev odgovarja Edi Fetah, direktor podjetja Projekt beton. Pravi, da drži tudi ugotovitev Arsa, da jim je pred več kot enim letom potekla veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja za emisije v vode. Fetah je dejal, da so lani v kanalizacijski sistem, ki se konča na čistilni napravi na Jesenicah, skupaj odvedli za 121 kubičnih metrov vode.

Čeprav po ugotovitvah nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano odpadne vode iz betonarne niso predstavljale čezmernega obremenjevanja, na Arsu pravijo, da bi na podlagi veljavne zakonodaje podjetje Projekt beton okoljevarstveno dovoljenje moralo imeti, vendar sami po uradni dolžnosti postopka ne morejo začeti, saj betonarna že obratuje in bi postopek lahko začeli le na pobudo stranke. Zdaj Edi Fetah zatrjuje, da so začeli postopek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Na očitke stanovalcev blokov tik ob betonarni, da na območju betonarne odlagajo tudi odpadke, Fetah pravi, da odlagajo le strjen beton, ki nastane kot ostanek pri čiščenju strojev in naprav.

 

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Bel prah prestrašil Jesenice


.Blaž Račič

Izpust perlita v kisikarni podjetja TPJ.  Pet delavcev odpeljali v bolnišnico

Bel prah prestrašil Jesenice

Bel prah prestrašil Jesenice

Foto: Blaž Račič/Delo

Jesenice – V kisikarni podjetja TPJ na cesti 1. maja je danes popoldne prišlo do izpusta perlita, ki je kemično nevtralen in popolnoma sprejemljiv za okolje, so sporočili iz regijskega centra za obveščanje. Pet delavcev, ki je dobilo vdihavalo prah perlita in ga dobilo v oči, so odpeljali v oskrbo v splošno bolnišnico Jesenice.

Bel oblak prahu je presenetil okoliške prebivalce in kot je dejal Vojko Bernard iz okoljske organizacije Alpe Adria Green, so ga na vrtovih v okolici kisikarne opazili že v nedeljo.

Po neuradnih informacijah se je perlit, ki se uporablja za izolacijo in ni strupen ali nevaren, razširil zaradi zamašene cevi v napeljavi v kisikarni.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

IZPUST PRAHU IZ TPJ NA JESENICAH


Na cesti Prvega maja pri križišču z Ilirsko cesto na Jesenicah se je pojavil bel prah, kot posledica izpusta emisij  iz TPJ, proizvodnje in prodaja tehničnih plinov, d.o.o. Jesenice, C. 1. Maja 42.

V Alpe Adria Green smo bili v ponedeljek 17.10.2016 zvečer od stanovalcev iz Ilirske ceste in ceste 1.maja na Jesenicah obveščeni, da je po vrtovih, dvoriščih in cestah bel prah, kot posledica dima, ki ga je veter zanesel preko teh ulic v nedeljo 16.10,2016. AAG je 18.10.2016 zjutraj opravila ekološko patruljo, ter ugotovila, da se ta prah v stiku z dežjem tipi, nekaj pa ga je ostalo na robovih cest. Po vsej verjetnosti je ta prah posledica izpusta iz TPJ. Zaradi verjetnosti, da ta prah vsebuje tudi človeku nevarne strupene snovi, vas prosimo za takojšne ukrepanje.

Danes dopoldan smo preko e-pošte obvestili inšpekcijske službe v Kranju, vendar še nismo prejeli odgovora.

Do ponovnega izpusta emisij – belega prahu iz TPJ je prišlo danes 18.10.2016 okoli 15 ure.

Resized_20161018_152903[1]

Izpust belega prahu 18.10..2016 okoli 15 ure

IMG_0058

IMG_0057

Ostanki že  izpranega prahu na križišču na cesti 1. maja z Ilirsko cesto.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

AAG NE PODPIRA PODPISA TRGOVINSKEGA SPORAZUMA CETA!


Državnemu Zboru Republike Slovenije in Poslanskim skupinam Državnega Zbora Republike Slovenije

Zadeva: AAG NE PODPIRA PODPISA TRGOVINSKEGA SPORAZUMA CETA!

Trgovinski sporazum med EU in Kanado CETA, je vojna napoved korporacij, ki prinaša samomor države Slovenije in med drugim tudi pogreb upravljanja z naravnimi viri in javnih storitev. Sporazum je eden izmed najhujših strupov demokracije, ki bo povzročil apokaliptično razdejanje skupnosti. Naj kot primer navedemo, da v Sloveniji  že sedaj tujci upravljajo preko koncesij z veliko vodnih virov, ko se bodo te iztekle bode kooperacije enostavno tožile državo Slovenijo, saj jim bo CETA in drugi trgovinski sporazumi to omogočali. Tožbe lahko trajajo desetletja vse dokler jim ne bo uspelo spremeniti zakonodajo držav, ki bo v prid kooperacijam. CETA bo vedno predstavljala odvisno od trenutne politične volje grožnjo v državi, da uveljavi  gensko tehnologijo na naših poljih in da ne bo preprečevala onesnaženja naše pitne vode, zraka in zemlje, ki jo bi povzročile umazane tehnologije, saj ima tudi Kanada interes, da se “znebi” umazanih tehnologij. To domnevo potrjuje tudi dejstvo, da Ministrstvo za Okolje in Prostor pospešeno predlaga uredbe, ki bi omogočila delovanje teh umazanih tehnologij (od uredbe, da bodo okoljevarstvena dovoljenja veljala večno, do uredbe, ki zvišuje koncentracije strupenih snovi v tleh).  

STOP CETA

CETA in drugi trgovinski sporazumi imajo cilj vrniti kapitalizem, ki je bil prej v vojni s komunizmom, sedaj pa je v vojni z državami in državljani, en  odstotek najbogatejših je v vojni z 99 odstotki državljanov!

Cilj multinacionalk: vrnitev v čisti kapitalizem 19. stoletja na sodoben kitajski način. Neoliberalci  so s kontrarevolucijo proti socialni državi začeli nasilno spreminjati EU. Socialna država in javni sektor sta danes lovišče kapitala, edini možni trg, ki je še preostal. Kapital nima več kam, zato ima za cilj privatizacijo vsega, kar je v državni, javni ali skupni lasti: od socialnih storitev, elektrogospodarstva do telekomunikacij, od inženiringa do gradbeništva, od pošte do železnic, od cest in luk do letališč, od zdravstva do šolstva, od pokojnin do zavarovanj, od varovanja narave do turizma, od zaporov do pogrebov, od rudnikov mineralov do pitne vode. In prav to je med drugim tudi vsebina tajnega sporazuma CETA in ostalih trgovinskih sporazumov. Slovenija deluje kot država, ki je izgubila vojno. Naša oblast  sodeluje na pogajanjih CETA in ostalih trgovinskih sporazumih, torej je zarila nož v hrbet »svojim« državljanom. Sprašujemo parlamentarce, kdo nas predstavlja v pogajanjih za te sporazume in kdo je te ljudi brez soglasja parlamenta poslal v Ženevo in Bruselj?

Pobudnike sporazuma CETA  povezuje zgolj pohlep po profitu, ki bi z grobo deregulacijo uničil predvsem  javne storitve in skupno dobro državljanov, delavcev, kmetov, uporabnikov storitev in okolja. Trgovinski sporazumi so zgolj podla prevara na način, da se s trgovinskimi sporazumi uveljavi profitni interes korporacij nad javnim interesom in naravnimi viri.

Med drugimi so pobudniki tudi vplivne organizacije lobistov multinacionalk, torej so političen projekt treh lobističnih skupin.  Njihova zamisel temelji na »zdravem jedru« držav, ki bi kasneje s političnimi in finančnimi pritiski prisilile preostale države k podpisu sporazuma. To je pot k neofevdalnemu redu in novodobnemu tlačanstvu!

Ali se vlada ni ničesar naučila iz finančne krize leta 2008 in kraj družbenega premoženja s strani “tajkunov”? Namesto da bi uvedla strožji nadzor finančnih trgov, sedaj podpira pohlep korporacij po razprodaji predvsem naravnih virov in javnih storitev. Namesto da bi stopila v bran interesov državljanov, se udeležuje tajnih in nedemokratičnih pogajanj, ki bodo izničila pravice dostopa ljudi do naravnih virov in javnih storitev ter omogočila razprodajo skupnih dobrin in naravnih virov. To je grob napad na javni interes S to potezo je prevarala državljane, delavce in lokalne skupnosti.

V Alpe Adria Green  opozarjamo, da bodo sporazumi povzročili ekonomsko, socialno in okoljsko katastrofo in da je Vlada RS sprejela odločitev proti lastnemu ljudstvu, ko je potrdila sporazum CETA. Obravnava naravnih virov in javnih storitev kot blaga na trgu prinaša temeljno spremembo same koncepcije teh storitev. To je škandal. Kdo bi v demokratični državi na demokratičen način sprejel odločitve proti lastnemu ljudstvu in hkrati zvezal roke pri upravljanju z naravnimi viri in javnimi storitvami  prihodnjim vladam? Trajni prisilni jopič privatizacije je namenjen tudi vsem novonastalim javnim storitvam, ki jih danes niti ne poznamo.  Vsekakor je eden izmed vrhuncev sporazumov, da bo lahko korporacija tožila državo izven običajne jurisdikcije, če bo ta kakorkoli ogrožala njene pravice do neomejene privatizacije javnih storitev in razprodaje naravnih virov. Drža države naj bi bila zgolj »kompetitivno nevtralna«.

Javne storitve in ohranitev naravnih virov za naslednje generacije so vitalnega pomena za skupnost in  jih ne smemo prepustiti korporacijam.

Sporazum  CETA je pred podpisom. Podpis tega sporazuma pa bo na široko odprl vrata zaključku pogajanj za podpis sporazumov TISA in TTIP. Ne pozabimo, da je vlada že potrdila pristop k sporazumu CETA! En sam dvig rok nespametnih poslancev ZA v Državnem Zboru RS bo uničil prihodnost državljanov Slovenije predvsem pa prihodnost NAŠIH OTROK, zato v AAG zahtevamo, da naj o tem sporazumu odločimo državljanke in državljani na REFERENDUMU!

Predsednik Alpe Adria Green:                                                    Jesenice: 17.10.2016

Vojko Bernard

 

Poslano po e-pošti

– Predsednik DZ RS

– Poslanske skupine DZ RS

 

 

Pozor, škodljivi delci v zraku: ne kurite premalo suhega lesa, zmanjšajte ogrevanje!


Fotografija je simbolična.

V primeru napovedane velike verjetnosti preseganja dnevnih mejnih vrednosti  priporočamo občanom in pravnim osebam, da ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil ter da ne kurijo na prostem.

Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 mikrogramov na kubični meter. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

dim

Delež malih kurilnih naprav v skupnih emisijah delcev PM10 v Sloveniji je kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih zunaj območij, za katera so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les, zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati zgoraj navedena priporočila tudi na takih območjih.

Opozarjamo tudi. da pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav, ki je bil sprejet lani, določa za obstoječe kurilne naprave, ki so vgrajene v bivalni prostor in so odvisne od zraka v prostoru, treba zagotoviti dodatni varnostni ukrep. Poleg tehničnih zahtev je treba do 1. januarja 2017 vgraditi javljalnik ogljikovega monoksida, ki v skrajnem primeru lahko opozori na izhajanje nevarnih plinov iz kurilne ali dimovodne naprave v prostor.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/