e-novice AAG: HRAST 7/2016


AAG podal prijavo prekoračitve hrupne obremenjenosti v okolje

AAG je 27.09.2016 na INŠPEKTORAT RS ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN NARAVO ter VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC RS podal prijavo zaradi stalne prekoračitve hrupne obremenjenosti okolja, ki ogroža zdravje in počutje naših članov ter ostalih prebivalcev na Bleiweisovi cesti in Veselovi ulici v Ljubljani. Prijavo je AAG podal na podlagi pritožb občanov Ljubljane živečih na tem območju in na podlagi zaključkov ekološke patrulje, ki smo jo opravili 26. Septembra 2016….

Obišči

 

V Celje po zdravje?

ROZMARI PETEK

Poleti, med dopusti, je bil v javno obravnavo dan predlog nove uredbe o stanju tal. Gre za že nekaj časa pričakovano uredbo, ki naj bi bila podlaga za končno sanacijo okoljskih bremen Celjske kotline. Vendar, kot je trenutno videti (ministrstvo se je po burnem odzivu okoljevarstvenikov odločilo za popravke), večji del Celja po novi uredbi okoljske sanacije sploh ne bo več potrebovalo…

Obišči

Pregled onesnaženih območij le še na 5 let

Avtor: Jadran Vatovec

Od skrb vzbujajoče onesnaženosti tal, seveda, ni prav daleč niti do onesnaženih voda – Od skrb vzbujajoče onesnaženosti tal, seveda, ni prav daleč niti do onesnaženih voda…

Obišči

AAG na MOP poslala pripombe na osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green je v zakonitem roku na MOP poslal pripombe na osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal

V AAG smo 22.09.2016 poslali pripombe na osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal in sicer:

1. AAG zahteva umik osnutka Pravilnika o monitoringu stanja tal…..

Obišči

Poslansko vprašanje g.Matjaža Hanžka ministrici ga.Ireni Majcen

Objavljamo poslansko vprašanje g. Matjaža Hanžka, ki ga je na 22. redni seji Državnega zbora naslovil na ministrico za okolje in prostor go. Ireno Majcen v zvezi z ratifikacijo Pariškega podnebnega sporazuma ter odgovor ministrice……

Obišči

 

Ubijanje volkov in medvedov ne reši problemov, v mnogih primerih se je škoda celo povečala

Študija na pumah je pokazala, da po odstrelu odrasle teritorialne živali njen izpraznjeni teritorij zasedejo mlade pume, ki nato pogosteje plenijo domače živali. Podobno se pri volkovih po izgubi katerega izmed ključnih članov tropa zmanjša njihov uspeh pri lovu na naravni plen, kar spet vodi v povečanje plenjenja domačih živali…

Obišči

Razkrili tajne dokumente s pogajanj o mednarodnem trgovinskem sporazumu–TISA

 

Na Nizozemskem je NVO danes razkrila tekste iz pogajanj o sporazumu Tisa, ki naj bi uredil trgovanje s storitvami med 51 državami. Objavili so tudi analizo delov teh dokumentov, ki po njihovem mnenju kaže na to, da bi lahko sporazum ogrozil podnebne ukrepe v skladu s pariškim podnebnim sporazumom…

Obišči

 

 

Kozolci so del etnične kulturne krajine in del žive gospodarske dediščine.

Alpe Adria Green, Zelena prihodnost Dovje – Mojstrana, Društvo za Naravo – Jalovec, Društvo za varstvo okolja Bled so 16. 9. 2016 poslali pismo Županom občin Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica in Bled z naslovom:

Kozolci so del etnične kulturne krajine in del žive gospodarske dediščine…..

Obišči

 

Predlog uredbe o stanju tal – “zlohoten” ali zgolj nerodno napisan?

Tanja Kozorog Blatnik

Ministrstvo bo predlog popravilo do konca leta

16. september 2016

Vlada hoče s predlogom uredbe o stanju tal zmanjšati število degradiranih območij, trdijo okoljevarstveniki, pristojno ministrstvo pa se brani, da gre le za drugačen pristop in da ne želijo “izničiti prizadevanj” za zdravje ljudi….

Obišči

 

Količina emisij oglikovega dioksida v 2014 za desetino manjša kot v 2013

Obišči

Kamnolom pod lupo inšpekcije

Obišči

 

Slovenija še vedno v objemu premoga in nafte

Obišči

Zaradi izpustov iz kamnoloma Laže, opuščajo kmetovanje

AAG je 06.09.2016 podal prijavo na inšpekcijske službe ter na posamezna ministrstva zaradi onesnaženja in prevelikega hrupa, ki ga povzroča Kamnolom Laže. Za to prijavo smo se odločili po opravljeni EKO – PATRULJI 30.08.2016.

V neposredni bližini vasi (Laže pri Senožečah) deluje kamnolom, ki je trenutno še v lasti CPG (Cestno podjetje Gorica). Že več let se krajani na tem območju bojujejo proti delovanju tega kamnoloma, a žal neuspešno. Situacija je vsako leto slabša zaradi onesnaževanja okolja s prahom in hrupom, ki ga proizvede kamnolom z njegovim delovanjem….

Obišči

 

EKO PATRULJA V ILIRSKI BISTRICI

V sklopu mednarodne konference članic Alpe Adria Green, ki je potekala od 03.06 do 05.06 je v centu šolskih in obšolskih dejavnosti _ RAK v Rakovem Škocjanu je Zelena patrola na delu – Vojvodinska civilna iniciativa, ki je ena izmed ustanovnih članov AAG, izvedla eko patruljo v Ilirski Bistrici…

Obišči

 

TTIP bo kmalu mrtev, vendar so živi še drugi čezatlantski sporazumi

TTIP je bila žrtvovan za podpis gospodarsko – trgovinskih sporazumov (CETA) in trgovinskem storitvenem sporazumu (TISA)…

Obišči

 

Pet človekovih dejavnosti, ki predstavljajo grožnjo za pitno vodo

Čista, pitna voda je več kot dragocenega – ta je ključnega pomena za življenje ljudi. Na žalost, rast prebivalstva in onesnaževanje pa grozi, da resno ogrozi količino čiste pitne vode. Glede na razpoložljive podatke , so se stroški za čiščenje vode povečali…

Obišči

 

Imejmo radi vse živali, ne le medvede in volkove

Barbara Györfi

Je morda pismo Boruta S. Pogačnika v Dnevniku 19. avgusta 2016 posledica površnega branja mojega pisma, morebitne slabše bralne pismenosti ali namernega podtikanja trditev, ki naj bi jih zapisala? Svoje mnenje, ki temelji na predsodkih in pomanjkanju argumentov, je postavil nad javna, dokazana in preverljiva strokovna spoznanja pristojnih institucij, a jih zavrača, ker ne potrjujejo njegove resnice…

Obišči

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/