V Celje po zdravje?


ROZMARI PETEK

Poleti, med dopusti, je bil v javno obravnavo dan predlog nove uredbe o stanju tal. Gre za že nekaj časa pričakovano uredbo, ki naj bi bila podlaga za končno sanacijo okoljskih bremen Celjske kotline. Vendar, kot je trenutno videti (ministrstvo se je po burnem odzivu okoljevarstvenikov odločilo za popravke), večji del Celja po novi uredbi okoljske sanacije sploh ne bo več potrebovalo. Kot je že poleti opozorila okoljevarstvenica dr. Cvetka Ribarič Lasnik , po novi uredbi cinka sploh ne bi več spremljali, povišali bodo dovoljene vsebnosti kadmija, svinca in nekaterih drugih kovin. “Ne razumem, zakaj cink ni zajet. Esencialen je samo v sledovih, v odstotkih ni več esencialen, prej toksičen. Razumeli bi, da se ga umakne iz uredbe, če bi bila njegova pojavnost v Sloveniji majhna. Pri nas pa ni. Z umikanjem iz uredbe ministrstvo daje signal, da je ta element v Sloveniji v mejah normale, sprejemljiv za okolje, zdravju prijazen in več kot zaželen,” je predlog komentirala Ribarič Lasnikova in dodala primer, ko so na na laboratorijskih živalih opravili test in ugotovili, da izpostavljenost cinku povzroča prebavne težave, zaostajanje v rasti, hudo slabokrvnost in okvare srca, jeter, ledvic …

Nerazumen predlog uredbe

Preseneča jo tudi dvig dovoljenih vrednosti za kadmij, svinec in druge kovine. “Kadmij mednarodna agencija za raziskave raka uvršča v prvo skupino snovi za nastanek pljučnega raka, ne izključujejo možnosti, da vpliva na nastanek raka na ledvicah in prostati. Ali je zdravstveno stanje pri nas res tako čudovito v mejah normale, da si lahko privoščimo povečane vrednosti tako rekoč rakotvornih snovi,” se sprašuje. “Zakaj sploh povišane vrednosti vseh parametrov? Ali se je zdravje ljudi na degradiranih območjih izboljšalo?” Kar pa najbolj bode v oči, je dejstvo, da se bo z novo uredbo čez noč vse spremenilo. Raziskave, ki so se na obremenjenih tleh (predvsem v Celjski kotlini in Mežici) delale zadnjih 20 let, bodo neuporabne, narejene bodo nove, kar bo davkoplačevalce spet stalo. Ob tem se bo na papirju veliko območij iz degradiranih spremenilo v neoporečna. “Super! Dvignili smo mejne vrednosti in ljudem dali signal, da živijo na neoporečnih tleh. Zdravje in kvaliteta življenja sta postranskega pomena,” se zgraža sogovornica. Konkretneje, mejne vrednosti kadmija so bile po do zdaj narejenih raziskavah presežene na celotnem osrednjem in južnem delu občine, kjer živi večina prebivalcev Celja. Po predlogu nove uredbe ta del Celja sploh ne bi bil več problematičen. Enako bi veljalo za dobršen del zemljišč v okolici stare Cinkarne.

Predlagatelj zrel za ovadbo

Ostro kritični so tudi v Civilni iniciativi Celje: “Namesto da bi sprejeli nujne ukrepe za zaščito zdravja ljudi ob evidentnem ogrožanju, predvsem otrok, z birokratskimi predpisi znižujejo standarde zaščite, kar je odraz popolne nesposobnosti soočiti se z dejanskim stanjem. Vse dovoljene višje vrednosti posameznih onesnaževal naravnega okolja, predvsem za tla in igrišča v vrtcih, so skrajno zavrženo dejanje. Tudi za tla na vrtovih in kmetijskih zemljiščih bi morale dovoljene vrednosti ostati vsaj enake kot doslej. Če bi bile za industrijska območja sedaj dovoljene vrednosti, ki so kar 500-krat čez sedanjo kritično vrednost, pa je predlagatelj zrel za kazensko ovadbo,” je dodal koordinator Civilnih iniciativ Boris Šuštar . “Zlohotnost te spremembe je v tem, da bi za vse rabe poslabšali kriterije. Tako bi po novem otroška igrišča lahko imela 100 odstotkov več kadmija, kmetijska zemljišča 3900 odstotkov več insekticidov, atrazina pa celo 29.900 odstotkov več. Industrijska zemljišča, kjer se tudi gradi in odvaža zemljino drugam, bi lahko imela 9900 odstotkov več živega srebra, kadmija 5900 odstotkov več, svinca 2253 odstotkov več, cink pa je izločen, češ, da je mikroelement, potreben našemu organizmu,” se ostrim kritikam pridružuje Vojko Bernard iz organizacije Alpe Adria Green. Glede na to, da ima Celje bogato tradicijo industrije, v kateri je neobhoden cink (pocinkovalnica je med drugim še vedno ena večjih dejavnosti), je mogoče po predlogu uredbe sklepati, da bodo ljudje v Celje hodili po zdravje, je še slišati med kritiki.
Ministrstvo za okolje, kjer so sicer že priznali nekatere pomote (nekatere določbe niso pripravljene dovolj razumljivo) in obljubljajo popravke, poudarja, da ne gre za zviševanje dovoljenih vrednosti strupenih snovi v tleh, temveč zgolj za drugačen pristop. In da pri tem niso želeli izničiti prizadevanj za varstvo zdravja in ljudi: “Nasprotno. Po mnenju ministrstva je predlagana rešitev boljša od obstoječe, saj je v novi uredbi določeno, pri katerih vrstah rabe tal in katerih vrednostih parametrov nastopi verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolja. Pri tem velja izpostaviti, da preseganje parametra na enem vzorčnem mestu še ne pomeni, da lahko to vrednost preprosto apliciramo na širše območje.”
Posledično to konkretno za Celje pomeni, da bodo zemljo v prihodnje še pošteno prevzorčili, preden bo Celje dočakalo kakšen predpis, ki bi bil osnova za sanacijo. Pa čeprav je bila že leta 2014 povsem pripravljena odredba o razglasitvi Celjske kotline v razrede onesnaženosti tal, a je takratni minister Dejan Židan ni podpisal.

Celje

Če ne bo popravkov uredbe o stanju tal, bo Celje postalo okoljsko neobremenjeno. Še več: postalo bo mesto, kjer bodo lahko ljudje brezplačno vdihovali zdrav cink ?!?

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.