Pregled onesnaženih območij le še na 5 let


Avtor: Jadran Vatovec

Le vsako peto leto naj bi še preverjali najhuje onesnažena območja.

  • Premier dr. Miro Cerar še zaupa ministrici za okolje Ireni Majcen: pa lahko zaupa tudi njeni strategiji monitoriranja onesnaženo
  • – Premier dr. Miro Cerar še zaupa ministrici za okolje Ireni Majcen: pa lahko zaupa tudi njeni strategiji monitoriranja onesnaženosti tal? Foto Igor Zaplatil
  • Na kakšne spremembe v tleh bi nas rade opozorile rastline, denimo bučke, ko geigerjev števec zacvrči?
  • Na kakšne spremembe v tleh bi nas rade opozorile rastline, denimo bučke, ko geigerjev števec zacvrči? – Foto Shutterstock
  • Od skrb vzbujajoče onesnaženosti tal, seveda, ni prav daleč niti do onesnaženih voda
  • Od skrb vzbujajoče onesnaženosti tal, seveda, ni prav daleč niti do onesnaženih voda – Od skrb vzbujajoče onesnaženosti tal, seveda, ni prav daleč niti do onesnaženih voda. Foto Shutterstock

LJUBLJANA – Kaj pravite, koliko cinka, kroma – predvsem, ja, najbolj strupenega šestvalentnega kroma Cr6+, ki ga praviloma najdemo med galvanskimi odpadki in ki je, točno, odlično topen v vodi –, rakotvornih policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH) ter, denimo, kobalta in molibdena je že zdaj pod našimi nogami (v slovenskih tleh)? Koliko jih bo šele jutri ali čez nekaj let? Imate prav, večina ljudi tega ne ve in niti ne razume, zakaj bi bili podatki o količini teh snovi v tleh lahko skrb vzbujajoči. Drži, dokler nečesa ne veš oziroma ne razumeš, te res še ne more skrbeti.

Tudi zaradi tega je najbrž še kako prav, da so iz slovenskega predstavništva mednarodne organizacije za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green (AAG), ki mu predseduje Vojko Bernard, našo vlado, pardon, ministrstvo za okolje in prostor (MOP), pozvali, naj za božjo voljo iz procedure umakne nedvomno pomanjkljiv in neustrezen osnutek pravilnika o monitoringu stanja (slovenskih) tal: »Osnutek pravilnika o monitoringu stanja tal kaže umakniti iz razprave in nadaljnje obravnave ter potem predvidoma pripraviti nov osnutek, ko bo sprejeta morebitna nova uredba (o stanju tal), čeprav je naše stališče, da že obstoječa uredba iz leta 1996 zadošča za sanacijo in vse analize. Osnutek pravilnika namreč prehiteva uredbo o stanju tal, ki še ni bila sprejeta in za katero, vsaj sodeč po nedavni izjavi predstavnika ministrstva za okolje in prostor, izrečeni za televizijo, se niti še ne ve, kdaj bo. Dejstvo pa je, da se osnutek pravilnika v več členih sklicuje prav na uredbo, ki je še ni, ki naj bi jo sprejeli šele enkrat v prihodnosti.«
Še dražje in nedostopne
Na podlagi tistega, kar so v osnutku pravilnika zapisali njegovi avtorji oziroma snovalci (na podlagi tako imenovanih kvalifikacij za prihodnje opravljanje analiz), opozarja slovenski AAG, je žal mogoče sklepati, da želi MOP slovenskim javnostim preprečiti, da bi lahko enakovredno sodelovale pri vrednotenju onesnaženosti tal z analizami, ki bi jih same (lahko) naročile tudi v tujini, na primer v Belgiji: »Domače analize pa naj bi bile po novem še dražje oziroma nedostopne širši javnosti. To je v nasprotju s prakso (z možnostjo), da vsakdo lahko prinese prst na brezplačno analizo tudi v neko tujo ustanovo.«

Nadaljevanje preberite v skeniranem članku:

SN - članek - tla_cel.jpg

 

Povezava:

AAG na MOP poslala pripombe na osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.