Zaradi izpustov iz kamnoloma Laže, opuščajo kmetovanje


AAG je 06.09.2016 podal prijavo na inšpekcijske službe ter na posamezna ministrstva  zaradi onesnaženja in prevelikega hrupa, ki ga povzroča Kamnolom Laže. Za to prijavo smo se odločili po opravljeni EKO – PATRULJI 30.08.2016.

 

V neposredni bližini vasi  (Laže pri Senožečah) deluje kamnolom, ki je trenutno še v lasti CPG (Cestno podjetje Gorica). Že več let se krajani na tem območju bojujejo proti delovanju tega kamnoloma, a žal neuspešno. Situacija je vsako leto slabša  zaradi onesnaževanja okolja s prahom in hrupom, ki ga proizvede kamnolom z njegovim delovanjem.

Bel prah, ki se dviga in onesnažuje okolico vasi, je prisilil krajane da so na določenih mestih morali celo opustiti kmetovanje in ta trend se tudi letos nadaljuje.

Hrup številnih tovornjakov, ki ves dan vozijo po cesti proti vasi in jo tudi uničujejo, so nadloge, ki krajane pestijo že tri desetletja v zadnjem času pa se je stanje zelo poslabšalo. Tovornjaki dodatno zaprašujejo okolico, hrup le teh (verjetno zaradi iztrošenosti) pa presega dovoljene vrednosti. Po naši vizoelni oceni so izpusti škodljivih plinov iz njihovih motorjev v ozračje zelo veliki in zdravju škodljivi.

Vzrok za prašenje v kamnolomu so nedelujoči filtri za prašne delce in slaba tehnološka usposobljenost kamnoloma, ki jo ocenjujemo, kot neprimerno.V kamnolomu bi prav tako morali vlažiti z vodnimi prhami vse pot, okolico strojev in naprav na gradbišču, vendar to CPG ne izvaja.

Zaradi zgoraj navedenega so naši člani ter sokrajani, živeči na tem območju so ogroženi po navedbi iz 4.4. točke 2. člena Zakona o rudarstvu, ki pravi, da je: »Nevaren pojav je vsak pojav v procesu priprave, raziskovanja in izkoriščanja mineralne surovine in pri izvajanju drugih rudarskih del, ki ogroža zdravje in življenje ljudi, imetje, ter rudarsko opremo, objekte in okolico«. Pri tem jim je kršena tudi ustavna pravica RS po 72. členu, ki pravi da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja ter, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti.

AAG zahteva trajno prepoved rudarskih del vse dokler lastnik ne bo vgradil primernih filtrov, pričel vlažiti delovna območja in poti ter pričel uporabljati sodobnejše delovne stroje in prevozna sredstva, ki bodo povzročali manj hrupa ter spuščala v ozračje manj škodljivih emisij.

irsi-luze

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.