Pet človekovih dejavnosti, ki predstavljajo grožnjo za pitno vodo


 

Čista, pitna voda je več kot dragocenega  – ta je ključnega pomena za življenje ljudi. Na žalost, rast prebivalstva in onesnaževanje pa grozi, da resno ogrozi količino čiste pitne vode. Glede na razpoložljive podatke , so se stroški za čiščenje vode povečali.

To pomeni, da je ohranjanje kakovosti čiste pitno vodo za ljudi, je postala vse bolj zahtevna naloga, ki zahteva, ne samo  plačilo za drago zdravljenje v kolikor pride do okužbe, ampak bomo morali graditi nove čistilne naprave  za pitno vodo.

V glavnem so  trije elementi krivi za  onesnaževanje vode – sediment, dušik in fosfor – ki se razgradijo v povodja, iz katerih  pridobivamo našo vodo za pitje. Te vrste onesnaževanja lahko vstopijo v porečja zaradi različnih razlogov, vendar imajo skupno eno stvar – človeške dejavnosti, ki  imajo lahko resen vpliv na kakovost pitne vode.

V nadaljevanju bomo navedli samo nekaj različnih primerov.

 

Kmetijstvo

Kmetijstvo  veliko prispeva k onesnaženosti vode, zaradi gnojil, ki se uporabljajo za gnojenje ( tudi iz bioelekraren) do gnoja, ki ga  živali obsežno ustvarjajo. Velika pridelava mleka in mlečnih izdelkov lahko onesnažuje podzemne vode v bližnji, zaradi česar se raven nitratov v  pitni vodi poveča čez dovoljeno mejo. V kolikor so nitrati v vodi povečani lahko povzročijo resne zdravstvene težave, tako za dojenčke in odrasle z oslabljenim imunskim sistemom.

Drugod je vir onesnaževanja industrijska proizvodnja pridelkov, kot je koruza, katera rast je  močno odvisna od gnojila za povečanje pridelka. To gnojenje  lahko privede do rasti nevarnih alg v vodotokih in vodnih zajetjih. Te alge so strupene in bi morali v najhujših primerih celo zapreti cela vodovodna omrežja. Ko je gnojilo pretirano uporabljeno, ga zemlja na njivah in travnikih ne more absorbirati,  preostanek gnojila pa  konča tako v  potokih, rekah, in, navsezadnje, jezerih in morjih. Ta višek  gnojil, pa je  v veliki meri kriv za toksično cvetenje alg.

Cvetenje voda pokriva jezera Erie v bližini mesta Toledo sesalnega voda jaslice približno 2,5 milje od obale Curtice, Ohio.

proizvodnja fosilnih goriv

Proizvodnja električne energije iz  fosilnih goriv je še ena človeška dejavnost, ki daje precejšen pitne vode

Omenimo naj samo porabo premoga, ki ima lahko tudi resne posledice za kakovost vode. Pepel premoga kot stranski produkt kurjenja premoga za proizvodnjo el energije, je eden od največjih oblik odpadkov.Ta pepel vsebuje nevarne elemente, kot so arzen in živo srebro, kot tudi radioaktivne snovi . V kolikor ta pepel ni pravilno shranjen lahko onesnaži podtalnico

. Pepel iz termoelektrarne

Premogovniški pepel v ribniku iz termoelektrarne

 

kanalizacija

V nekaterih krajih se  rast prebivalstva hitro povečuje in čistilne naprave pa so bile zgrajene za manjšo populacijo, zato ne morejo več kvalitetno očistiti odpadno vodo.

Še huje pa je na območjih, kjer država dovoljuje industrijske cone brez kanalizacije. Neočiščene odpadne vode, direktno brez ovir tečejo v podtalnico, potoke, jezera od tam pa v zajetja za pitno vodo.

razvoj

Razvoj območij terja tudi spremembo rabe zemljišč – iz kmetijskih v industrijska. Načrtovalci pa imajo po naši zakonodaji nalogo samo, da ocenijo vplive na okolje posamezne naprave, vpliva druge naprave na to napravo ali naravo pa jim ni potrebno upoštevati. Tako ozko načrtovanje lahko privede do preobremenjenosti vodne infrastrukture in s tem do domino efekta onesnaženja voda.

Najbolj absurden primer pa je ko načrtovalci zgradijo glavni vod kanalizacije nad vodno- zbirnem območju, ker so prepričani, da so cevi kanalizacije tako kvalitetne, da se nikoli ne bodo poškodovale. Ne zaradi kvalitete, ne  zaradi potresnih sunkov, ne zaradi vibracij od prometne infrastrukture,…… V kolikor bo počila samo ena cev bodo prebivalci na tem območju pili vodo z fekalijami.

Bomo prisiljeni piti samo še vodo iz plastenk?

 

Krčenje gozdov – ki se pogosto zgodi, da bi naredili prostor za kmetijstvo in razvoj –  tudi veliko prispeva k onesnaženosti sedimenta v pitni vodi.

Sprememba podnebja

Slaba novica je, da bodo podnebne spremembe poslabšale veliko problemov, ki že ponekod ogrožajo naše vodne vire. Upadanje količine padavin poleti bo imelo za posledice več suš z negativnimi učinki na dostopnost vodnih virov. Pričakujemo lahko daljša sušna obdobja ter krajša in krajevno razporejena obdobja intenzivnih padavin. Posledično se bodo spremenili časovni in geografski poplavni vzorci, upadli bodo srednji nizki pretoki vodotokov, prav tako pa lahko pričakujemo tudi težave s preskrbo z vodo zaradi padca nivoja podtalnice oziroma črpanja zalog podtalne vode pod obstoječi spodnji nivo.

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

POSTANITE ČLAN ALPE ADRIA GREEN –  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.