e-novice AAG: HRAST 6/2016


Odgovor AAG na pojasnila MOP o osnutku Uredbe o stanju tal po zaključeni javni razpravi

29.08.2016

 • IZJAVA ZA JAVNOST

  Odgovor AAG na pojasnila MOP o osnutku Uredbe o stanju tal, po zaključeni javni razpravi, ki jih najdemo na strani MOP pod Medijsko središče, z dne 23.8.2016.

  AAG ponovno ugotavlja, kljub pojasnilom MOP, da osnutek nove uredbe krši več členov Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki ga je sprejel državni zbor. Osnutek nove uredbe (ki je podrejen ZVO-1 in ga sprejema vlada) navaja, da je pripravljen na osnovi 23.člena ZVO-1, ki določa standarde kakovosti okolja (v našem primeru tal) in sicer njegovega prvega in drugega odstavka.

  Obišči

   


  FINANCIRANJE NVO PO OBČINAH

   

  27.08.2016

   

  Slovenska žilet-žica opasna i za ljude i za životinje

  27.08.2016

  Igor Lasić

  Sve je veći broj divljači stradale na žilet-žici koju je Slovenija postavila na granici prema Hrvatskoj radi zaustavljanja izbjeglica. Neke životinjske vrste mogle bi zbog toga uskoro i sasvim iščeznuti s ovih prostora.

  Jelen stradao na žilet-žici između Hrvatske i Slovenije

  Žičane ograde na državnim granicama europskih zemalja postale su nakon lanjskog sirijsko-izbjegličkog vala prema ovom kontinentu, na žalost, sasvim uobičajena pojava. Europa sve češće upravo tako izražava svoje stajalište prema tim unesrećenim ljudima. Štoviše, sudeći prema kartama žicom oivičenih granica, čini se da su europske vlade najvišu mjeru suglasnosti oko tretmana izbjeglica postigle upravo na tom konkretnom rješenju. Jer, svi drugi prijedlozi – ne toliko izolacionistički – nailaze na manji stupanj konsenzusa, a najavljuje se i da će slično ograđivanje najvjerojatnije dodatno eskalirati.

  Obišči

  Aktivisti visoko v zraku zaradi tal

  19. avg. 2016

  Polona Malovrh

  Zagorje – S predlagano uredbo o stanju tal, ki zvišuje doslej veljavne mejne vrednosti rakotvornih snovi v tleh celo na otroških igriščih, je ministrstvu za okolje in prostor (Mop) znova uspelo razburiti okoljske aktiviste. V Alpe Adrii Green (AAG) grozijo z ovadbo, zahtevajo umik uredbe in razkritje oseb, ki so jo spisale, v Eko krogu pa dodatna pojasnila o poskusu Mopa, da z uredbo uzakoni slabše standarde kakovosti okolja.
  Vse dovoljene višje vrednosti posameznih onesnaževal od naravnega okolja, predvsem za tla in igrišča v vrtcih, so skrajno zavržno dejanje, zrelo za kazensko ovadbo, uredba pa je spisana zgolj zaradi zmanjševanja stroškov sanacije degradiranih območij, za možnost nadaljevanja onesnaževanja tal, ki ga povzroča umazana industrija, in za lažje pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj, so ostri v AAG.
  Uroš Macerl iz Eko kroga se je na zadnjo Mopovo potezo odzval: »V luči teh številk je vsako Mopovo leporečenje o varovanju najmlajših odveč.« Njegov največji očitek je namenjen neupoštevanju vsote rakotvornih snovi v okolju. Otroška igra na onesnaženih tleh ali zgolj vdihavanje prašnih delcev pomenita veliko tveganje, ki pa ga uredba ne prepozna, ker ne sešteva strupov. Še več: iz nabora škodljivih parametrov Mop umika cink, ki je zdravju škodljiv že pri dnevnih vnosih, višjih od 45 mikrogramov za odraslo osebo; iz standardov kakovosti tal na kmetijskih zemljiščih umika antimon, iz vseh standardov kakovosti še kobalt in antimon.

  V AAG opozarjamo, da je uživanje zelenjave, predvsem zelene solate in zelja  iz onesnaženih območij zdravju škodljivo!

  AAG poslal na MOP “Pripombe na osnutek Uredbe o stanju tal”

  O nevarnih odpadkih le neformalno

  18. avg. 2016

  Blaž Račič

  Od 28 svetnikov na izredni seji le 12. Pomisleke svetnikov v Ekologiji zavračajo.

  Dvorišče podjetja Ekologija iz Škofje Loke. Foto: Špela Ankele/Slovenske novice

  AAG podal zahtevek za vstop v postopek na ARSO v zadevi: “Ekologija d.o.o.–Škofja Loka”

   

  Tržaški parlamentarec Aris Prodan je poslal vprašanje Italijanskemu Ministru za ekonomski razvoj

  16. avg. 2016

  Tržaški parlamentarec Aris Prodan je poslal vprašanje Italijanskemu Ministru za ekonomski razvoj v zvezi s postopkom VIA (ocenjevanje vplivov na okolje) glede načrtovane gradnje uplinjevalnika v Žavljah.

  Pripomnil je, da je po členu št. 252 zakona št. 152 z leta 2006 tržaško območje področje državnega interesa in kot tako tudi zaščiteno. Tehnična komisija za ugotavljanje vplivov na okolje je ugotovila, da je območje Tržaškega pristanišča v ulici Errera zelo onesnaženo. To je bivše odlagališče smeti, ki je še vedno onesnaženo in kontaminirano z nevarnimi odpadki. Le ti so se v 20 metrov toliko nabrali plast za plastjo, da so dosegli debelino 20 metrov in so prekrili naravne ilovnate sedimente.

  V tej gmoti so našli ostanke stekla, kovin, rastlin, plastike itd…Vzorce so analizirali in zaključili, da onesnaževanje na tem predelu presega dovoljeni nivo, saj je v zemlji preveč kovin, lahkih in težkih ogljikovodikov, dioksinov, fitofarmacevtskih preparatov, v vodi pa prav tako preveč kovin, ogljikovodikov, fluoridov, soli žveplove kisline.

  Slovenija se na izdajo okoljevarstvenega soglasja za plinski terminal v Žavljah tokrat ni pritožila

  16. avg. 2016

  Slovenija ni izkoristila roka za pritožbo zoper odločbo o okoljski sprejemljivosti plinskega terminala v Žavljah, ki jo je maja letos izdalo italijansko okoljsko ministrstvo.

  Če bo italijanska komisija izdala gradbeno dovoljenje za žaveljski uplinjevalnik, se bodo pravdni postopki tako v Italiji kot na ravni EU z veliko verjetnostjo nadaljevali.

  Slovenija je izgubila možnost pritožbe na novo okoljevarstveno soglasje za plinski terminal v Žavljah, ki ga je konec letošnjega maja izdalo italijansko okoljsko ministrstvo. Rok za sodno izpodbijanje dopolnilne odločbe italijanske vlade o okoljski sprejemljivosti terminala se je namreč iztekel konec julija, upravni spor proti italijanskemu ministrstvu pa je sprožila zgolj Furlanija – Julijska krajina. V nasprotju s to italijansko pokrajino so na slovenskem ministrstvu za okolje in prostor presodili, da je skupna spomladanska izjava pokrajinskih oblasti in Slovenije o nasprotovanju terminalom v Žavljah dovolj.

  Prestara dokumentacija Dva verjetna scenarija

  Stražišče pri Kranju: Z onesnaženim okoljem in brez kanalizacije

  14. avg. 2016

  Miran Šubic

  Stražišče. – Težavo s podjetniškim območjem Laze nimajo le krajani, ki se pritožujejo nad onesnaževanjem okolja, temveč tudi občina, ki tam ne more zgraditi kanalizacije.

  Podjetniško območje Laze v kranjskem predmestju Stražišče zaradi onesnaževanja okolja že dolga leta skrbi krajane, ki so leta 2014 na javnem zboru zahtevali rešitve. Na tem območju deluje okoli 25 različnih podjetij tudi zelo bogatih lastnikov (Don don, Ekorel ipd.), ki pa jim do zdaj ne samim ne z občino ni uspelo najti rešitev za onesnaženje.

  Občina nemočna

  Drug pogled na medvede in volkove

  8. avg. 2016

  Barbara Győrfi

  Medved in volk sta na tem območju bivala že dolgo pred človekom. Z opuščanjem kmetijstva se širi gozd in med naselji vedno pogosteje manjka zeleni pas, ki bi pomenil ločnico med naselji in naravo. Po drugi strani tudi ljudje vdiramo v naravo veliko bolj, kot je treba, in živalim kratimo njihov prostor in mir. Šport ni več dovolj, tudi živeti hočemo sredi gozda. Ne poznamo pravil vedenja v gozdu in ne ravnamo samozaščitno, tako da bi z govorom, žvižganjem in podobnim opozarjali nase ter s tem odvrnili živali.

  Po državi imamo kupe divjih odlagališč, raznih prostorov za piknike, kjer puščamo smeti, in ker se medved in volk prehranjujeta oportuno, živali navadimo na človeško hrano. V vsej državi nimamo niti enega medvedovarnega smetnjaka. Rejci in kmetovalci so bolj zainteresirani za odškodnine kot za varovanje divjadi, zato so za grozljiva trupla, ki skrbijo g. Pogačnika, odgovorni sami. Varovanje sadovnjakov, čebelnjakov in pašnikov z električno žico in po možnosti s pastirskimi psi bi moralo biti nujen pogoj za izplačilo odškodnine – kjer bi bilo to sploh še potrebno. …

  Na ilirskobistriškem zaradi različnih bolezni umre občutno več ljudi

  4. avg. 2016

  Barbara Kampos – Radio Koper

  V občini Ilirska Bistrica zaradi različnih bolezni umre kar 11 odstotkov več ljudi kot je slovensko povprečje. Najbolj so na udaru občani med 30-im in 65-im letom.

  V organizaciji Alpe Adria Green so zaradi zaskrbljujočih rezultatov zdravstvene študije prst usmerili v tovarno Lesonit, tam pa študije ne komentirajo in zavračajo kakršno koli krivdo. Foto: Radio Koper/Barbara Kampos

  Obišči

  AAG poslal na MOP “Pripombe na osnutek Uredbe o stanju tal”

  3. avg. 2016

  Pripombe na osnutek Uredbe o stanju tal.

  1.

  AAG zahteva umik osnutka Uredbe.

  Onesnaženje zemlje ne bo manjše Brane Piano – Delo sre, 03.08.2016, 18:00 Celjska kotlina Foto: Brane Piano VIDEO – SLOVENSKA KRONIKA RTV – UREDBA O STANJU TAL RAZBURJA …….

  Obišči

  OBRAVNAVA V HAAG-u V ZADEVI “MONSATO” BO V MESECU OKTOBRU 2016

  Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta (EP) v Strasbourgu je 12. aprila 2016 potekalo glasovanje o resoluciji o pridržku EP za podaljšanje uporabe herbicida glifosata v kmetijske namene. Z glasovanjem so evropski poslanci izrazili pomisleke do predloga Evropske komisije (EK) o podaljšanju obdobja uporabe herbicida glifosata v EU za 15 let, ki ga je EK pripravila na podlagi znanstvenih priporočil Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). Obdobje dovoljene uporabe glifosata v EU se je  namreč zaključilo junija 2016, poslanci pa so večinsko podprli podaljšanje uporabe glifosata za 7 let. Med njimi so bili tudi Slovenski poslanci saj je samo g.Lojze Peterle glasoval proti podaljšanju.

  V mesecu aprilu 2016 smo v AAG prejeli iz  Mednarodne pobude civilne družbe, ki je dala pobudo na sodišče v Haagu, da obravnava primer  Monsanto in nas povabila, da se ji priključimo. Po tehtnem premisleku smo se  v AAG zaradi večje možnosti, da zaščitimo zdravje ljudi in naravo, odločili pridružiti pobudi (ECI),  (http://www.monsanto-tribunal.org/signers-organisations/ ). Po mnenju pobude ( ECI)  in po mnenju AAG  je Monsanto odgovoren za kršitve človekovih pravic, za zločine proti človeštvu, in onesnaževanje okolja. Ugledni sodniki bodo poslušali pričevanja žrtev, in podali svetovalno mnenje po postopkih Meddržavnega sodišča. Obravnava bo na sodišču v Haagu na Nizozemskem potekala med 14. in 16. oktobrom 2016 .
  Za vse večje število ljudi iz celega sveta je Monsanto  danes simbol industrijsko – kemičnega kmetijstva. Ta kemijska intenzivna oblika proizvodnje onesnažuje okolje, pospešuje izgubo biotske raznovrstnosti in močno prispeva k globalnemu segrevanju.

  Nesposobnost vlade škodi ugledu Triglavskega narodnega parka

  DO KDAJ BODO V “ZELENI PRESTOLNICI” ŠE LAHKO PILI VODO IZ PIP???

   

  MOP zavrnil pritožbo Papir Servisa

  AAG podal zahtevek za vstop v postopek na ARSO v zadevi: “Ekologija d.o.o.–Škofja Loka”

  Skladno z določili iz ZVO-1 se je v zakonskem roku  Alpe Adria Green (AAG)  prijavila za vstop v postopek  izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, kot stranski udeleženec, za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaženje okolja večjega obsega in sicer naprave za obdelavo nevarnih odpadkov, stranki – upravljavcu Podjetje Ekologija d.o.o., Kidričeva cesta 75, 4220 Škofja Loka.

  Organizacija Alpe Adria Green bo kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja za obratovanje naprave zastopala interese članov AAG ter njihovih družinskih članov živečih na tem območju v občini Škofja Loka.

  Za vstop v postopek smo se odločili predvsem zaradi vpliva naprave in zbirališča nevarnih odpadkov Ekologija d.o.o., ki bi povzročila preveliko spremembo naravnih in bivalnih vrednot okoliških prebivalcev in jih celo zdravstveno ogrožala. Zbirna mesta za odpadni material te naprave bodo imela neposredni in daljinski vpliv na okolje ter na njegove sestavine: tekoče vode,zrak, rastline, živali in ljudi. Pri presoji vplivov na okolje so bili na terenu upoštevani specifična ekologija in lastnosti posameznih živalskih vrst, tip posega v okolje in območje (relief, vodna mreža in klimatske razmere). Negativen vpliv zbirališča naprave Ekologija se bo pokazala v onesnaženosti okoliških potokih. Ogrožene so lahko tako površinske vode in podtalnice, živali kot tudi rastline na področju do koder sega negativen vpliv iz omenjene naprave.

  Obišči

 •  

  NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

  https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

  POSTANITE ČLAN ALPE ADRIA GREEN –  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

 

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.