Aktivisti visoko v zraku zaradi tal


Polona Malovrh

Zagorje – S predlagano uredbo o stanju tal, ki zvišuje doslej veljavne mejne vrednosti rakotvornih snovi v tleh celo na otroških igriščih, je ministrstvu za okolje in prostor (Mop) znova uspelo razburiti okoljske aktiviste. V Alpe Adrii Green (AAG) grozijo z ovadbo, zahtevajo umik uredbe in razkritje oseb, ki so jo spisale, v Eko krogu pa dodatna pojasnila o poskusu Mopa, da z uredbo uzakoni slabše standarde kakovosti okolja.

Vse dovoljene višje vrednosti posameznih onesnaževal od naravnega okolja, predvsem za tla in igrišča v vrtcih, so skrajno zavržno dejanje, zrelo za kazensko ovadbo, uredba pa je spisana zgolj zaradi zmanjševanja stroškov sanacije degradiranih območij, za možnost nadaljevanja onesnaževanja tal, ki ga povzroča umazana industrija, in za lažje pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj, so ostri v AAG.
Uroš Macerl iz Eko kroga se je na zadnjo Mopovo potezo odzval: »V luči teh številk je vsako Mopovo leporečenje o varovanju najmlajših odveč.« Njegov največji očitek je namenjen neupoštevanju vsote rakotvornih snovi v okolju. Otroška igra na onesnaženih tleh ali zgolj vdihavanje prašnih delcev pomenita veliko tveganje, ki pa ga uredba ne prepozna, ker ne sešteva strupov. Še več: iz nabora škodljivih parametrov Mop umika cink, ki je zdravju škodljiv že pri dnevnih vnosih, višjih od 45 mikrogramov za odraslo osebo; iz standardov kakovosti tal na kmetijskih zemljiščih umika antimon, iz vseh standardov kakovosti še kobalt in antimon.

V AAG opozarjamo, da je uživanje zelenjave, predvsem zelene solate in zelja  iz onesnaženih območij zdravju škodljivo! 

Ogrožanje zdravstvene blagajne
Z ignoriranjem stopenj onesnaženja uredba po mnenju AAG krši zakon o varstvu okolja in ogroža zdravstveno blagajno, ministrstvo za zdravje pa nič … Uredba pomeni hudo nevarnost za poslabšanje kakovosti kmetijskega območja z insekticidi na bazi kloriranih ogljikovodikov za 3900 odstotkov (z 0,1 na štiri miligrame na kilogram suhe snovi), z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi (atrazin) pa celo za 29.900 odstotkov (z 0,01 na tri).
Enako grozljive so številke na industrijskih območjih: nova uredba dovoljuje povečanje vsebnosti živega srebra za 9900 odstotkov, kadmija za 5900 odstotkov, svinca za 2253 odstotkov.
V Eko krogu so prepričani, da uredba, kakršna je trenutno, ne bo pripomogla k sanaciji tal, še manj k varovanju zdravja ljudi z degradiranih območij Celjske kotline, Zasavja, Mežiške doline, okolice Jesenic in Idrije, Šaleške doline … »Z zviševanjem mejnih vrednosti bo država ta območja le administrativno opredelila kot manj ogrožena. S tem njihova sanacija ne bo več nujna, dodatni vnosi snovi v tla pa bodo mogoči in dopustni,« svari Macerl.

Povezava:

AAG poslal na MOP “Pripombe na osnutek Uredbe o stanju tal”

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.