O nevarnih odpadkih le neformalno


Blaž Račič

Od 28 svetnikov na izredni seji le 12. Pomisleke svetnikov v Ekologiji zavračajo.

 

O nevarnih odpadkih le neformalno

Dvorišče podjetja Ekologija iz Škofje Loke. Foto: Špela Ankele/Slovenske novice

Škofja Loka – Škofjeloško podjetje Ekologija je lani na agenciji za okolje vložilo zahtevo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za povečanje obsega predelave nevarnih industrijskih odpadkov. Svetniki so o tem želeli razpravljati na sredini izredni seji, ki pa ni bila sklepčna.
Kljub temu je v neformalni razpravi 12 svetnikov od 28 vztrajalo, »da je nujno treba ugotoviti, ali so postopki, ki naj bi se izvajali v podjetju Ekologija, varni oziroma v skladu s strokovnimi predpisi in zakonodajo«, je v imenu predlagateljev izredne seje v izjavi po njej zapisal svetnik Rolando Krajnik.

Jožef Kocon, direktor Ekologije, je v zvezi z navedbami, da bi radi dobili dovoljenje za predelavo 92 ton nevarnih odpadkov, pojasnil, da je takšna nazivna moč naprave in da bodo v resnici predelali največ 22 ton nevarnih odpadkov, kar je še vedno trikrat več kot doslej, ko so jih predelali šest ton in pol na dan. V povečanje obsega predelave jih sili ekonomika, saj bodo odprli popoldansko izmeno in zaposlili še štiri delavce, pravi Kocon, ki okoljevarstveno soglasje pričakuje najprej do konca leta.
»Nismo a priori proti predelovalcem odpadkov, ki jih ne nazadnje proizvajamo tudi v našem okolju, ne želimo pa, da bi se v naše okolje začeli stekati nevarni odpadki iz vse Evrope in z Balkana, kar daje slutiti zahtevek za tako veliko povečanje kapacitet,« je zapisal Krajnik, medtem ko Kocon zatrjuje, da uvoz odpadkov v Slovenijo brez soglasja Arsa ni mogoč in da bodo predelovali le nevarne odpadke iz Gorenjske. Na pomisleke o zastarelih in neprimernih prostorih, kjer deluje Ekologija, Kocon odgovarja, da imajo vsa dovoljenja in da državni organi izvajajo monitoring.

POVEZAVA:

AAG podal zahtevek za vstop v postopek na ARSO v zadevi: “Ekologija d.o.o.–Škofja Loka”

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.