Tržaški parlamentarec Aris Prodan je poslal vprašanje Italijanskemu Ministru za ekonomski razvoj


Tržaški parlamentarec Aris Prodan je poslal vprašanje Italijanskemu Ministru za ekonomski razvoj v zvezi s postopkom VIA (ocenjevanje vplivov na okolje) glede načrtovane gradnje uplinjevalnika v Žavljah.

10335_1123464042109_1092348294_30308844_2443138_n

Pripomnil je, da je po členu št. 252 zakona št. 152 z leta 2006 tržaško območje področje državnega interesa in kot tako tudi zaščiteno. Tehnična komisija za ugotavljanje vplivov na okolje je ugotovila, da je območje Tržaškega pristanišča v ulici Errera zelo onesnaženo. To je bivše odlagališče smeti, ki je še vedno onesnaženo in kontaminirano z nevarnimi odpadki. Le ti so se v 20 metrov toliko nabrali plast za plastjo, da so dosegli debelino 20 metrov in so prekrili naravne ilovnate sedimente.

V tej gmoti so našli ostanke stekla, kovin, rastlin, plastike itd…Vzorce so analizirali in zaključili, da onesnaževanje na tem predelu presega dovoljeni nivo, saj je v zemlji preveč kovin, lahkih in težkih ogljikovodikov, dioksinov, fitofarmacevtskih preparatov, v vodi pa prav tako preveč kovin, ogljikovodikov, fluoridov, soli žveplove kisline.

Lastnik tega zemljišča je tržaško pristanišče, ki pa ne sprejema odgovornosti za to onesnaženje in zahteva, da se izdela načrt za sanacijo in bonificiranje tega območja. Poleg tega navaja, da ta nova odkritja glede onesnaževanja tega območja, spremenijo celotno sliko načrta za izgradnjo uplinjevalnika, saj je okolje bolj obremenjeno, kot je bilo do sedaj prikazano.

Ta okoljska obremenitev namreč ni zajeta v dokumentaciji, ki jo je družba Gas Natural Internacional predstavila in bi bilo zato potrebno še enkrat pregledati vso dokumentacijo ter upoštevati ta nova odkritja glede onesnaženosti.

Prodan zato sprašuje Ministra, če po vsem tem, kar je bilo sedaj odkrito, namerava še enkrat pričeti postopek VIA (ocenjevanje vplivov na okolje) za uplinjevalnik, upoštevajoč še to okoljsko problematiko. Odgovora še ni prejel.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.