OBRAVNAVA V HAAG-u V ZADEVI “MONSATO” BO V MESECU OKTOBRU 2016


Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta (EP) v Strasbourgu je 12. aprila 2016 potekalo glasovanje o resoluciji o pridržku EP za podaljšanje uporabe herbicida glifosata v kmetijske namene. Z glasovanjem so evropski poslanci izrazili pomisleke do predloga Evropske komisije (EK) o podaljšanju obdobja uporabe herbicida glifosata v EU za 15 let, ki ga je EK pripravila na podlagi znanstvenih priporočil Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). Obdobje dovoljene uporabe glifosata v EU se je  namreč zaključilo junija 2016, poslanci pa so večinsko podprli podaljšanje uporabe glifosata za 7 let. Med njimi so bili tudi Slovenski poslanci saj je samo g.Lojze Peterle glasoval proti podaljšanju.

V mesecu aprilu 2016 smo v AAG prejeli iz  Mednarodne pobude civilne družbe, ki je dala pobudo na sodišče v Haagu, da obravnava primer  Monsanto in nas povabila, da se ji priključimo. Po tehtnem premisleku smo se  v AAG zaradi večje možnosti, da zaščitimo zdravje ljudi in naravo, odločili pridružiti pobudi (ECI),  (http://www.monsanto-tribunal.org/signers-organisations/ ). Po mnenju pobude ( ECI)  in po mnenju AAG  je Monsanto odgovoren za kršitve človekovih pravic, za zločine proti človeštvu, in onesnaževanje okolja. Ugledni sodniki bodo poslušali pričevanja žrtev, in podali svetovalno mnenje po postopkih Meddržavnega sodišča. Obravnava bo na sodišču v Haagu na Nizozemskem potekala med 14. in 16. oktobrom 2016 .

Image result for monsantoZa vse večje število ljudi iz celega sveta je Monsanto  danes simbol industrijsko – kemičnega kmetijstva. Ta kemijska intenzivna oblika proizvodnje onesnažuje okolje, pospešuje izgubo biotske raznovrstnosti in močno prispeva k globalnemu segrevanju.

Monsanto spodbuja živilskopredelovalno industrijo, ki prispeva najmanj eno tretjino svetovnih antropogenih emisij toplogrednih plinov; je tudi v veliki meri odgovoren za izčrpavanje tal in vodnih virov, izumrtjem vrst in upadanja biotske raznovrstnosti. Odgovoren je tudi za propad milijonov malih kmetov po vsem svetu. To je model, ki ogroža prehransko suverenost ljudi, pomaga pa patentirali Monsantu semena, ki malim kmetom odvzamejo suverenost..

Na žalost tako politiko prikrito v nekaterih delih pa tudi javno podpirata tako Ministrstvo za kmetijstvo RS in Ministrstvo za okolje in prostor RS, ki z različnimi uredbami hote ali nehote pomaga tej multinacionalki na slovenskih tleh.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.