Strah pred onesnaženo zemljo


Mirjam Bezek-Jakše

Na dnevnem redu seje občinskega sveta se je zopet znašla problematika bioplinske in prašičje gnojevke. Po črnomaljski občini se namreč širijo neprijetne vonjave, in kot je dejala županja Mojca Čemas Stjepanovič, se dogaja, da občani zaradi tega kličejo na občino.

Bioplinarna na Lokvah pri Črnomlju

Obravnavo preče problematike bodo svetniki nadaljevali jeseni. Foto: mbj

Da jim na občinski upravi ni vseeno, kaj se dogaja z gnojevko, ko zapusti bioplinsko elektrarno na Lokvah pri Črnomlju, dokazuje tudi zelo obširno gradivo za to točko dnevnega reda, na katero so povabili tudi predstavnike Petrola, ki upravlja bioplinarno. Od aprila 2015 do konca letošnjega maja so v bioplinarni oddali 19.500 m³ digestata, in sicer 4500 m³ zunaj Bele krajine ter 15.000 m³ 53 belokranjskim odjemnikom, največ, kar 14.000 m³, pa 41 odjemnikom v črnomaljski občini. Prav to, da večina digestata ostane v Beli krajini, čeprav surovino za bioplinarno vozijo z vseh koncev Slovenije, najbolj skrbi Črnomaljce. Zato je bilo slišati celo predlog, da bi morali nekaj gnojevke prevzeti tudi tisti, ki prispevajo surovino.

Mojca Čemas Stjepanovič

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič pravi, da zaradi smradu občani enkrat do dvakrat na teden kličejo na občino. Foto: mbj

PREMALO NADZORA?

V odboru za turizem in varstvo okolja so bili prepričani, da je inšpekcijskega nadzora še vedno premalo, da so nekatera pojasnila pristojnih služb ali posameznikov nepopolna, med seboj neskladna in dvoumna. Predvsem pa jih skrbi podatek, da 77 odstotkov digestata raztrosijo po občutljivih belokranjskih kraških tleh, na posameznih kmetijah celo v zelo velikih količinah. Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti pa je med drugim predlagal, da županja z dopisom zaprosi inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, da opravi kontrolo ustreznosti analiz zemlje, gnojilnih načrtov in uporabe digestata iz bioplinarne pri vseh uporabnikih digestata iz črnomaljske občine. Prav tako naj inšpektorat v črnomaljski občini poveča predvideno število vzorčenj tal, še posebno na območjih vodnih virov. Kot so povedali s Petrola, lahko uporabniki naročijo digestat po telefonu, dobijo pa ga v najkrajšem možnem času. Vsak odjemalec digestata ob prejemu prejme izpolnjeno in podpisano deklaracijo za digestat, podpisano prevoznico za digestat in podpisani obrazec B1 za oddajo in prejem živinskih gnojil. Zagotovili so, da vsakemu uporabniku zagotovijo toliko gnojevke, kot si je želi. Ne vedo pa, kam bodo kmetje zlili gnojevko, prav tako od strank ne morejo zahtevati potrdila, da imajo gnojilni načrt. S tistimi, ki pripeljejo odpadke v bioplinarno, pa nimajo dogovora, da bi morali nazaj prevzeti gnojevko. Zagotovili so, da iščejo nove odjemnike za gnojevko, ki jo že vozijo tudi na novomeški in trebanjski konec ter proti Ljubljani. Sicer pa v Petrolu zagotavljajo, da je digestat kakovostno organsko gnojilo prvega kakovostnega razreda, ki ima manj težkih kovin kot živinska gnojevka.

GNOJILNI NAČRT

Mojca Črnič z občinske uprave je opozorila tudi, da je vsak, ki gnoji z bioplinsko gnojevko, dolžan imeti gnojilni načrt, ki je narejen na podlagi analize zemlje, ki jo opravi pooblaščena organizacija. Po njenih informacijah pa takšne analize nima noben črnomaljski kmet. Ob inšpekcijskem pregledu pri 12 kmetih nihče ni imel ustrezne analize zemlje. Če pride do povečanih količin določenih snovi v pridelkih in kmet nima analize zemlje, je za prekoračitev kriv kmet. Če pa analizo ima, je odgovoren Petrol. Očitno je ta problematika v črnomaljski občini bolj pereča, kot je videti na prvi pogled. Zato so se svetniki odločili, da bodo njeno obravnavo nadaljevali jeseni.

12 kmetov ni imelo ustrezne analize zemlje, ki je podlaga za gnojilni načrt, je bilo ugotovljeno med inšpekcijskim nadzorom. (slika je simbolična)