Iz stanovanj bo treba metati lončene peči, odprte kamine in štedilnike


Marjeta Kralj

Vlada je zaostrila pogoje za kurilne naprave v stanovanjih. Predpisala je obvezne meritve in najvišje dovoljene izpuste tudi za štedilnike, lončene peči in odprte kamine na drva. V neustrezne peči bo poslej treba vgraditi filtre ali jih ugasniti.

Neustrezne štedilnike, odprte kamine in lončene peči na drva bo treba po novi vladni uredbi predelati ali pa jih ugasniti. (Foto: Bojan Velikonja)

Zaradi štedilnikov, odprtih kaminov in lončenih peči na drva lastnikom doslej ni bilo treba odpirati vrat dimnikarjem in plačevati pregledov oziroma meritev izpustov iz teh naprav, kaj šele, da bi morali peči sanirati ali odstraniti. Včeraj pa je vlada na predlog ministrstva za okolje in prostor s spremembami uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav ukinila to olajšavo in tudi za najosnovnejše enosobne peči na trdno gorivo uvedla obvezne redne meritve. »Izvajanje meritev in posledično morebiti potrebna prilagoditev enosobne kurilne naprave mejnim vrednostim emisij – na primer z vgradnjo filtra – bosta pozitivno vplivala na kakovost zraka predvsem na degradiranih območjih zaradi onesnaženosti zraka z delci PM10, ki so razglašena v mestnih občinah Celje, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ljubljana ter v Zasavju,« so dodatno obremenitev gospodinjstev utemeljili na okoljskem ministrstvu.

Če ni mogoče sanirati…

Toda v odprt kamin ni mogoče vgraditi filtra. V lončeni peči pa ni mogoče izmeriti dimnih plinov, ne da bi vanjo izvrtali luknjo, so nas opozorili v dimnikarskih vrstah. Če bi meritve izvajali, pa bi gospodinjstva zanje ob vsakem obisku dimnikarja morala odšteti celo več kot sto evrov, saj bi bila lahko cena zaradi daljšega časa meritev po opozorilih odbora pečarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije tudi nekajkrat višja kot pri meritvah oljnih ali plinskih peči, ki stanejo okoli 30 evrov.

Povsem nelogična je za dimnikarje tudi predvidena izjema v uredbi, po kateri ljudem ne bo treba opraviti zahtevanih meritev in sanacijskih posegov, če bo kurilna naprava edini vir ogrevanja stanovanj ali bo stara več kot pol stoletja, ker je bila izdelana pred letom 1950. »Če bi v resnici šlo za nadzor prašnih delcev, bi verjetno morali meriti peč, ki redno obratuje, ker v sobi ni drugega vira ogrevanja, ne pa peči, ki ima ob sebi še drugo peč ali radiator in torej dela le občasno. Gre za različno obravnavo istega proizvoda,« je opozoril predsednik sekcije za dimnikarje pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Simon Dovrtel.

… bo prepovedano

Ob tem po njegovih besedah nobena druga država razen Slovenije ne predpisuje meritev na sobnih pečeh. Merjenje izpustov iz njih pri današnjem stanju tehnike pač ni dovolj učinkovito oziroma rezultati meritev sploh niso realni, ugotovitve nemških in švicarskih kolegov izpostavljajo v OZS.

Takšne neuresničljive zahteve bi lahko pomenile, da želi ministrstvo v resnici vse sobne peči na les, ki niso edini vir ogrevanja gospodinjstev, prepovedati. Na prikrite namene uradnikov vsekakor kaže dejstvo, da ministrstvo v spremnem gradivu za vlado protestov stroke med prejetimi pripombami javnosti ni niti omenilo.

Na ministrstvu pa so nam potrdili, da bodo inšpekcijske službe na predlog dimnikarja prepovedale uporabo vsake kurilne naprave, katere izpustov ne bo mogoče prilagoditi predpisanim zahtevam. V tolažbo ljubiteljem odprtih kaminov so ob tem napovedali, da bodo dimnikarji meritve začeli izvajati šele po sprejetju posebne metodologije izvajanja meritev na sobnih pečeh. Izdelali naj bi jo najkasneje prihodnje leto.

Dodatne zahteve tudi za nove peči

Medtem ko vlada s svojimi ne dovolj premišljenimi potezami ustvarja nove probleme, enega vendarle rešuje. Po našem januarskem razkritju, da trgovci v Sloveniji prodajajo vse vrste kurilnih naprav, tudi povsem neustrezne, je vlada v uredbi zdaj zaostrila tudi zahteve za nove peči. Doslej so morali njihovi proizvajalci upoštevati zgolj zgornjo dovoljeno mejo izpustov dušikovih oksidov, in še to le pri plinskih pečeh in pečeh na tekoče gorivo. Po novem pa bodo trgovci lahko prodajali le tiste kurilne naprave na plinasto ali trdno gorivo, ki izpolnjujejo tudi predpise o najvišjih dovoljenih izpustih celotnega prahu in ogljikovega monoksida.

Te kriterije morajo že zdaj izpolnjevati vse stare oziroma že nameščene kurilne naprave v stanovanjih, sicer inšpekcijske službe na podlagi dimnikarjeve prijave njihovo uporabo prepovejo. Zato je bilo naše januarsko razkritje, da za povsem nove peči v trgovinah te zahteve sploh ne veljajo, toliko bolj presenetljivo. »Verjetno bodo trgovci v prihodnje iz ponudbe izločili najcenejše kurilne naprave, ki ne ustrezajo emisijskim zahtevam,« zdaj napovedujejo na ministrstvu.

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/