Referendum v Tržaški pokrajini proti raziskovalnim vrtinam v Jadranu


 

Dne 18. marca, je komisar italijanske vlade  formalno potrdil, da se v Tržaški pokrajini  izvede referendum, ki bo potekal 17. aprila o raziskavah in pridobivanju ogljikovodikov v Jadranskem morju (glej prilogo, v angleškem jeziku).

Razlog za to zahtevo so zelo velika tveganja za okolje, ki bi ga povzročile raziskovalne vrtine in nameravano črpanje nafte ter zemeljskega plina v Jadranskem morju s strani Hrvaške. Ta dejavnost, bi pustila tudi posledice na okolju in naravi tako v Italijanskem delu Jadrana, kot tudi v Slovenskem delu.

AAG internacional ta referendum podpira saj je pobudo za ta referendum dala izpostava Alpe Adria Green v Trstu.

referendum_roberto-eng-page-001

referendum_roberto-eng-page-002

referendum_roberto-eng-page-003