VPLIV ONESNAŽENEGA OKOLJA NA ZDRAVJE


Malo je znanstvenikov kot je član AAG dr. Pretnar, ki so strokovno tako suvereni, da si upajo povedati dejstva o vplivu onesnaženega okolja na zdravje ljudi in imenovati osebe, ki niso naredile nič ali veliko premalo za zaščito zdravja ljudi. Presejalni programi so zgolj »zvonenje po toči« in ne boj proti raku. Škandalozno navajanje predvidevanj, da bo vsak drugi rojeni deček in vsaka tretja rojena deklica v prihodnosti umrla zaradi raka, pa je samo odraz popolne nesposobnosti upreti se kemizaciji okolja in zastrupljanju prebivalstva z zrakom, hrano in vodo. Uveljavitev previdnostnega načela pri zaščiti zdravja ljudi bi morala biti prioriteta zdravniškega ceha. V Celju smo do leta 2005 pili vodo »obogateno« s kadmijem, pa ni bilo nikogar, ki bi vsaj za otroke prepovedal piti vodo iz pipe!

Potrebno je navesti nekaj podatkov o slabem zdravstvenem stanju prebivalstva v celjski kotlini, ki je nedvomno posledica hudega onesnaženja okolja.

Po podatkih ministrstva za zdravje leta 2012 je razširjenost kroničnih bolezni pljuč v UE Celje 10,6% v SLO pa 6,8%. TO JE VEČ KOT 50% VEČ OD POVPREČJA.

Po istih podatkih naj bi bil delež obolelih za srčno žilnimi boleznimi v UE Celje 12,9% v SLO pa 10,6%. TO JE VEČ KOT 20% VEČ OD POVPREČJA.

Po istih podatkih naj bi bilo tveganje za obolevanje za rakom v UE Celje primerljivo povprečnemu slovenskemu tveganju. Ta podatek je v nasprotju s podatkom v raziskavi o pojavnosti raka v Celju in okolici, kjer trdijo, »da imajo Celjani 1,2 krat večje tveganje raka dojke in prostate, prebivalci Vojnika pa 1,5 krat večje tveganje raka prostate, ust, žrela in grla. Zamislite, v tej raziskavi je tudi navedena, »večja ogroženost za ledvičnim rakom v naseljih Proseniško, Bukovžlak, Vrhe, Teharje in Slance«. To so najbolj izpostavljena naselja neposredno v smeri gibanja zračnih mas industrijskega onesnaženja v Celju – pa nihče ne ukrepa, da bi zaščitil zdravje prebivalstva!

Podatek, da bi naj bilo tveganje za obolevanje za rakom v UE Celje primerljivo s SLO povprečjem tudi ni resničen, saj je po podatkih ZZV Celje zbolelo v preiskovanih desetih letih 344 ljudi več od SLO povprečja in umrlo 143 ljudi več od SLO povprečja. V starostnih strukturah od 22-45 in od 45-64 let je rak kot bolezen na prvem mestu kot razlog za smrt in po 64 letu na drugem mestu za srčno žilnimi boleznimi. Torej rak na celjskem ni bolezen samo starih ljudi! Pa rak še zdaleč ni edina bolezen, ki jo povzroča naše zastrupljeno okolje.

Navajam strokovno mnenje, žal pokojnega, dr. sci. prim. Franca Fazarinca dr. med. spec. nefrologa «Epidemija-eksplozija vseh bolezni povezanih z onesnaženim okoljem nas v celjski kotlini še čaka«

Strokovno mnenje mag. Tomaža Ogrina dipl. ing. kem. teh. ki je strokovni sodelovec AAG, pa je naslednje:«Stanje spremljam skozi več let. Zato lahko zagovarjam trditev, da ne gre za pojem nezdravega okolja, ampak za kemično strupeno okolje, ki je gosto poseljeno. Celje je zastrupljeno mesto in zastrupljanje se nezmanjšano nadaljuje.«

Oseba, ki je na mestu župana v Celju, pa si upa modrovati o svojih uspehih na področju varovanja okolja, pa hkrati ni vedel za strokovno mnenje IVZ RS s 13.3.2013 v zvezi z analizami onesnaženega celjskega okolja : »Do ureditve kompleksne sanacije je potrebno izvajanje higienskih ukrepov, s katerimi se lahko zmanjša vnos nevarnih snovi v organizem (mokro čiščenje notranjega okolja, prepoved pridelave in uživanja lokalno pridelanih vrtnin)«.

Kompetentna stroka celo odsvetuje posest psov in mačk zaradi vnosa strupov iz okolja.

Direktiva 2004/107/ES z dne 15.12.2004 točka 3 navaja «Znanstveni dokazi kažejo, da so arzen, kadmij, nikelj in nekateri policiklični aromatski ogljikovodiki človeku genotoksične rakotvorne snovi in, da ni mogoče določiti praga, pod katerim te snovi ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi«

Poglejte si oddajo TV Koper – sprememba okoljske zakonodaje, ki govori tudi o zgoraj navedenih problemih

– AAG je zastopal Gorazd Pretnar!

http://4d.rtvslo.si/arhiv/izostritev/174398627

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/