Kanalce zanimajo spremembe, ki jih uvaja Salonit Anhovo


Sodelovali bodo pri spremembah gradbenega dovoljenja

Občina Kanal bo kot stranka v postopku sodelovala pri spreminjanju gradbenega dovoljenja za skladiščno-transportne naprave za alternativno gorivo v anhovski cementarni.

K sodelovanju v postopku je Kanalce pozvala novogoriška upravna enota, kanalski svetniki pa so o tem razpravljali na občinski seji, ki so se je udeležili tudi predstavniki Salonita Anhovo in člani društva Eko Anhovo in dolina Soče.

Družba Salonit Anhovo je novembra 2014 pridobila gradbeno dovoljenje za postavitev naprav za skladiščenje in transport alternativnih goriv v zgorevalno komoro. Gradnjo so že začeli, vendar so jo morali ustaviti. Inšpektor je namreč ugotovil odstopanja od veljavnega gradbenega dovoljenja in zahteval uskladitev.

Ker smo se o dobavitelju same tehnološke opreme odločali šele po tem, ko je bilo gradbeno dovoljenje že izdano, so se seveda zaradi same tehnološke opreme pojavila manjša odstopanja glede na parametre iz obstoječega gradbenega dovoljenja, je pojasnil predsednik uprave Salonita Julijan Fortunat.

Novo okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno
Agencijo za okolje (Arso) so zaradi spreminjanja gradbenega dovoljenja zaprosili za mnenje, ali morajo opraviti celovito presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Arso je v sklepu določil, da to ni potrebno, saj ne spreminjajo proizvodne zmogljivosti naprave. Spremembe razmestitve objektov ne povzročajo vplivov na okolje, ni niti predvidenih novih izpustov v okolje, še pravijo na agenciji za okolje.

Občinski svetniki so se seznanili tudi s podrobnostmi kot tudi z argumenti članov društva Eko Anhovo in dolina Soče, da mora pri tako pomembnem projektu občina Kanala sodelovati kot stranka v postopku.

Kanal potrdil udeležbo
Da se ve, ali se spreminja tehnologija ali se spreminja način kurjenja ali se spreminja kaj takega. Če se pa spreminja samo barva sten, bom tudi to izvedel in bom potolažil svetnike ter krajane, upam. Ni moj interes, da bi mižal pred tem, da ne bi sodeloval pri razpravi o gradbenem dovoljenju na račun tega, da bi oni dodatno svinjali dolino,” je kanalski župan Andrej Maffi potrdil sodelovanje v postopku.

Mi se bomo v sklopu drugih okoljevarstvenih organizacij, nevladnih organizacij, kot so Alpe Adria Green in druge, potrudili, da bomo pripravili vse dokumente, kaj je sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo. Mi nočemo rušiti stvari, ampak da se zadeve uredijo,” pa je svoje načrte pojasnil Ivan Križnič iz društva Eko Anhovo in dolina Soče.

Na novogoriški upravni enoti so že potrdili, da je občina Kanal že priglasila svojo udeležbo v postopku.

Karin Zorn, TV Koper

false

Družba Salonit Anhovo je novembra 2014 pridobila gradbeno dovoljenje za postavitev naprav za skladiščenje in transport alternativnih goriv v zgorevalno komoro. Gradnjo so že začeli, vendar so jo morali ustaviti. Foto: BoBo

POSTANITE ČLAN AAG ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK

NAMENITE 0,5 % DOHODNINE ALPE ADRIA GREEN, KI DELUJE KOT NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA BREZ REDNO ZAPOSLENIH. VES ZBRANI DENAR NAMENIMO ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.