AAG TRST IZVEDEL EKO PATRULJO


Alpe Adria Green enota Trst je izvedela 03.04.2016 v okolici Trsta EKO PATRULJO. Pregledali so območje Trebče (Trebiciano), kjer je obsežno  odlagališče odpadkov, v bližini Občin, nekaj sto metrov od meje s Slovenijo. Odkrili so sodove z ostanki industrijskega strupenega blata, ki izteka v kraško podzemlje. Sodove so na tem območju ob odložili konec 20 stoletja. Obstaja nevarnost čezmejnega onesnaženja vode. Odlagališče se razteza na tem področju več kot sto metrov.

Roberto 1

Roberto 2

Roberto 3

Roberto 4

Roberto 5

Roberto 6