Alpe Adria Green od mestnega sveta Ljubljana zahteva ​ odprav ​o​ odloka, kateri uvaja zemeljski plin kot primarni energetski vir


Mestni svet je koncem leta 2014 sprejel odlok o zaščiti Mestne občine Ljubljana, pred onesnaževanjem s prašnimi delci MP 10. Odlok je uvedel kot primarni energent zemeljski plin, pri tem pa je seveda spregledal njegovo fosilno poreklo. Ob sprejemu takšnega odloka, pa ni nihče povedal, da s sprejemom takšnega odloka onemogočajo svojim občanom pridobivanje subvencij od EKO sklada za vgradnjo strojne opreme za rabo trajnih in obnovljivih energetskih virov in le ti nimajo za posledico soproizvodnjo prašnih delcev.

Poleg mestne občine so takšen odlok v nasprotju s sprejetimi obveznostmi o zmanjševanju rabe fosilnih energentov, razen Mestne občine Kranj.

Zato AAG  poziva Mestni svet poziva k odpravi navedenega odloka in s tem k dopustitvi vgradnje subvencioniranih toplotnih črpalk. V ta namen prilagamo pismo župana New Yorka s katerim poziva svoje prebivalce k vgradnji toplotnih črpalk.

In odprava tega odloka je korak več k  Zeleni Ljubljani.

IMG_0764

New York1

New York2