Vlada predlagala spremembe ZVO1


clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

IZJAVA ZA JAVNOST

Vlada je 23.12.2015 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja in ga je posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku. (http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6563/84d472d39d4494ad43d140cfb4f8b663/ )

Spremembe zakona se nanašajo tudi na izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, ki bi jih tudi ekološko sporna podjetja pričela pridobivati šele po tem, ko bi bilo že izdano gradbeno dovoljenje in bi bil ta ekološko sporen objekt že v fazi gradnje ali celo že zgrajen. To vse kaže na to, da imamo vlado, ki podpira razvoj ne glede na to, kakšne posledice bo to imelo za okolje in zdravje ljudi, samo da bi dosegla zadano rast gospodarstva, pa četudi bi bile zato potrebne žrtve.

Ta vlada nas hoče vrniti v prva leta kapitalističnega ali socialističnega gospodarstva, ko so lahko postavljali tovarne, ki so ubijale ljudi v središča mest, na obali gradili terminale, gradili industrijske cone brez komunalne ureditve,….

Alpe Adria Green je zato da bi preprečil sprejetje tega predloga na vladi RS poslal 11,12.2015 zahtevo za umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, (https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/12/11/zahteva-za-umik-predloga-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-varstvu-okolja/ ) vendar neuspešno.

Predlagane spremembe 69., 82. in 86.člena ZVO-1, ki določajo, da mora naprava pridobiti pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje šele pred začetkom obratovanja, to je po izdaji gradbenega dovoljenja in po izgradnji objekta ter montaži vse tehnološke opreme, pomeni, da ne govorimo več o zgodnji fazi projekta, ampak o najkasnejši možni fazi projekta oz. že izvršenemu dejstvu. Če je država izdala določenemu podjetju gradbeno dovoljenje, potem to pomeni, da mu gradbenega dovoljenja več ne more vzeti. Na tehničnem pregledu pa se skladno z določili 95. člena Zakona o graditvi objekta ugotavlja, ali je objekt zgrajen skladno z določili izdanega gradbenega dovoljenja. Ker pa bo gradbeno dovoljenje izdano pred sodelovanjem javnosti v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, je jasno, da zahteve javnosti pri izdaji gradbenega dovoljenja ne bodo in glede na ureditev gradnje objektov ne morejo biti upoštevane, razen se gradbeno dovoljenje spremeni, kar pa seveda pomeni več stroškov za investitorja in daljši čas od priprave dokumentacije do izdaje uporabnega dovoljenja. Z navedeno spremembo torej predlagatelj sprememb in dopolnitev ZVO-1 ne samo, da podaljšuje in otežuje fazo pridobivanja vse dokumentacije za obratovanje objektov, ampak tudi zavestno krši evropsko Direktivo o napravah, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega in evropsko Direktivo o napravah, ki lahko povzročijo tveganje za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi (Seveso obrati) ter seveda predvsem načela Aarhunške konvencije o sodelovanju javnosti pri izdaji dovoljenj pri objektih, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi in okolje.

Predlagatelj sprememb in dopolnitev ZVO-1 celo sam v svoji obrazložitvi navaja, da je ureditev v Nemčiji taka, da se okoljevarstveno dovoljenje izda skupaj z gradbenim dovoljenjem, torej ne po izdaji gradbenega dovoljenja, enako ugotavlja tudi za Poljsko in Hrvaško. Torej primeri, ki jih predlagatelj navaja kot potrditev ustreznosti predlaganih sprememb in dopolnitev ZVO-1 dokazujejo ravno nasprotno, to je, da se v drugih državah izda okoljevarstveno soglasje najmanj sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja, nikakor pa ne po izdaji gradbenega dovoljenja. ureditev, kot jo uvajajo spremembe in dopolnitve ZVO-1.

V AAG še vedno trdimo, da je predlagana sprememba 69. , 82. in 86., člena ZVO-1 v popolnem nasprotju z navedenimi zahtevami obeh Direktiv. V nasprotju je prav tako z Aarhunško konvencijo, ki zagotavlja sodelovanju javnosti v najzgodnejši fazi projekta. V nevladnih organizacijah več ali manj zastopamo javnost zato smatramo, da nas vlada RS želi s tem zakonom izločiti iz postopkov.

Predsednik Alpe Adria Green:                                           Jesenice: 06.01.2015

Vojko Bernard

PRISPEVEK RTV:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-tv-porocila/174381824

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.