Bazen ne bo postal napajalnik za živino


Smučarska zveza na upravnem sodišču izgubila proti Arsu, UE Radovljica pa je zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja.

Blaž Račič– Delo

Bazen ne bo postal napajalnik za živino

Akumulacijski bazen na Rudnem polju. Foto: Dokumentacija Dela

Rudno polje na Pokljuki – Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Smučarske zveze Slovenije (SZS) proti Agenciji RS za okolje, ker ji ta leta 2014 ni izdala naravovarstvenega soglasja za prevelik akumulacijski bazen na Rudnem polju na Pokljuki. Zveza, ki se na odločitev sodišča ne more pritožiti, tako bazena ne bo mogla prekvalificirati v napajalnik za živino, zaradi česar ostaja črna gradnja.

SZS je v sklopu gradnje biatlonskega centra namesto meter globokega bazena za vodo za zasneževanje s prostornino 1400 kubičnih metrov, kakršen je bil predviden  v gradbenem dovoljenju, zgradila tri metre globok bazen s prostornino okoli 5500 kubičnih metrov.

Čeprav si SZS že več let prizadeva za legalizacijo bazena, saj za-zasnežitev biatlonskega stadiona potrebujejo najmanj toliko vode, kolikor je lahko v njem shranijo zdaj, pri tem niso bili uspešni. Poleg tega SZS za vratom visi odločba gradbene inšpekcije, ki od leta 2014 zahteva uskladitev velikosti z gradbenim dovoljenjem in je zvezi zaradi tega septembra 2014 izrekla 40.000 evrov kazni. Čeprav so na SZS pridobili gradbeno dovoljenje za zmanjšanje akumulacije, kljub jasnim določbam zakona o TNP vztrajajo pri legalizaciji prevelikega bazena.

Tudi zbiralnik za napajanje živine

Bazen so na SZS poskušali legalizirati s tem, da bi ga prekvalificirali v zbiralnik za napajanje živine, saj zakon o TNP ne dovoljuje gradnje vodnih zbiralnikov, izjemoma pa dopušča gradnjo napajalnikov za živino. To je potrdilo tudi upravno sodišče, ki je v obrazložitvi zapisalo, da je »zakonodajalec ocenil, da vodni zbiralniki, namenjeni čemurkoli drugemu kot napajanju živine, torej tudi zalogi
vode za zasneževanje in gašenju požarov, pomenijo nedopustno obremenitev narodnega parka«.

Vojko6

Lani vložena zahteva SZS za izdajo gradbenega dovoljenja za prevelik bazen je le dokaz več, da gre za zavlačevanje, saj je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja odložena izvršba odločbe gradbene inšpekcije, opozarja vodja nevladne okoljske
organizacije Alpe Adria Green Vojko Bernard. Prepričan je, da je sedanja odločitev upravnega sodišča samo nova potrditev, da je bazen črna gradnja.
Brez naravovarstvenega soglasja za prevelik bazen zveza nima najpomembnejšega dokumenta, ki bi ga morala priložiti k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. Postopek so vodili na radovljiški upravni enoti (UE), kjer je načelnica Maja Antonič povedala, da so zavrnili vlogo SZS za izdajo gradbenega dovoljenja za prevelik bazen, vendar so na odločitev že prejeli pritožbo.

Na smučarski zvezi še naprej molčijo

Na SZS o težavah na Pokljuki že več kot eno leto ne dajejo nobenih pooblastil, saj, kot pravi predstavnik za stike z javnostjo Tomi Trbovc, »postopki še tečejo«.Z enakim pojasnilom nočejo komentirati niti zahteve evropske komisije za vračilo 539.000 evrov, približno desetine zneska, ki ga je za gradnjo deset milijonov evrov vrednega biatlonskega centra SZS pridobila iz evropskih virov.

V postopku za izbiro izvajalca je evropska komisija ugotovila, da je SZS z razpisom kršila načela transparentnosti in enake obravnave. Zaradi napačnega sklepanja dodatnih aneksov z izvajalcem gradbenih del, podjetjem SGP Tehnik Škofja Loka, ki je gradilo biatlonski center, mora SZS po ugotovitvah urada za nadzor proračuna šolskemu ministrstvu vrniti dobrih 204.000 evrov. Tudi v tem primeru za SZS pravijo, da »postopki še tečejo«.

Sodba Rudno Polje - 1 stran

 

Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na peticijo TISA NE HVALA


Objavljamo odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na peticijo Alpe Adria Green “TISA NE HVALA”, ki jo je podpisalo  6194 oseb. http://www.pravapeticija.com/tisa__najhuji_strup_demokracije

Naše pripombe na ta odgovor bomo objavili na tej spletni strani. Že sedaj pa se sprašujemo, kako na ministrstvu vedo, kaj bo pisalo v končni verziji saj še vedno potekajo pogajanja v najstrožji tajnosti v Ženevi.

Page1

Page2

Page3

Page4

tisa3

PRISOTNI SMO NA DRUŽBENIH OMREŽJIH:

facebook- alpeadriagreen Slovenija

facebook- alpeadriagreen internacional

linkedin.com

twitter.com – @alpeadriagreen

google +

publishwall – alpe.adria.green

CI CELJA ZAHTEVAJO DA PREDSEDNIK VLADE RAZREŠI MINISTRICO ZA OKOLJE IRENO MAJCEN


CI CELJE, ki delujejo v sklopu AAG so konec leta 2015 poslale na Predsednika Vlade Republike Slovenije g. Dr. Miru Cerarju apel, da naj  ob napovedani rekonstrukciji Vlade razreši ministrico za okolje in prostor ga. Ireno Majcen zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v celjski kotlini.

V obrazložitvi so zapisali:

Ustanovitev preštevilne in neoperativne strokovne skupine za sanacijo celjske kotline je zgolj odmikanje reševanja akutnih težav v nedoločeno prihodnost. Prekinitev sodelovanja z NVO Civilne iniciative Celja pa je škandal, ki odraža bojazen do soočanja z utemeljenimi zahtevami prebivalstva celjske kotline.

Predlagamo Vam, da zadolžite državne sekretarje na ministrstvu za okolje in prostor, ministrstvu za zdravje, ministrstvu za gospodarstvo, ministrstvu za kmetijstvo v sodelovanju s kompetentno stroko pripravijo nujne ukrepe za zaščito okolja in zdravja ljudi. Vse strokovne rešitve so strokovnjaki že zdavnaj pripravili v projektu »Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik razvoja v Sloveniji- modelni pristop za degradirana območja«, ki ga je vodila dr. Cvetka Ribarič Lasnik, ministrica ga. Majcen pa bi še kar zapravljala davkoplačevalski denar za ugotavljanje stanja in neplodne sestanke. Takšna skupina visokih uradnikov je ob Vaši podpori lahko uspešna pri zagotavljanju ustavne pravice do zdravega okolja, da se bo vsaj zmanjšalo tveganje za okolje in zdravje ljudi.

Ko ministrica ga. Majcen v skoraj dveh letih od uradne analize nevarnih odpadkov v celjskem mestnem parku zraven sprehajalnih poti, »hiše na drevesu« in otroškega igrišča ni sposobna s pristojnimi službami, ukrepati in odrediti takojšen odvoz strupenih odpadkov je eklatanten primer nesposobnosti reševanja enostavno rešljivih problemov. Nesposobnost reševanja in podcenjevanje hudega onesnaženja z rakotvornimi prašnimi delci PM 10 (106 000 kg/leto) in PM 2.5 (cca 23 600kg/leto) pa kaže na nekompetentnost in nerazumevanje škodljivih vplivov kontaminiranega zraka na zdravje ljudi. Naj samo omenim, da je po podatkih EU tega onesnaženja cca 100% več.

Navedena vsa dejstva na sestanku z ministrico ga. Majcen pri Varuhinji človekovih pravic dne 20.10.2015 pa so tako zaskrbljujoča, da pričakujemo vaše ukrepanje za zaščito okolja in zdravja ljudi, sicer bomo z vsemi dejstvi ponovno morali seznaniti EK, Evropski parlament in mednarodno javnost.

K zahtevi so poleg drugega predložile mnenje Inštituta za varovanje zdravja RS iz leta 2012

Page2

Page1

ter zabeleško  Sestaneka z ministrico Ireno Majcen MOP pri Varuhinji 20.10.2015

Seznaniti vas želimo z nekaj dejstvi in izraziti vam želimo stališče do vašega podcenjevalnega odnosa do ogrožanja okolja in zdravja ljudi. Vaše odklanjanje sodelovanja s civilno družbo, ki se že vrsto let borimo za Ustavno pravico do zdravega okolja smo sicer že navajeni od predstavnikov SLS, vi pa ta odnos samo nadaljujete. Nič niste v času vašega ministrovanja naredili za reševanje »celjske okoljske katastrofe«, kot je bilo postavljeno vprašanje v EU parlamentu Evropski Komisiji. Ker v Sloveniji niste sposobni reševati probleme okolja in ljudi smo se tudi prisiljeni obračati na EK in EU parlament. Sodba sodišča EU z dne 16.7.2015, kjer vam očitajo kršitev nabora evropske okoljske zakonodaje in Direktiv upamo, da bo pomenila streznitev in spoznanje, da EK ne bo dovolila nadaljnje kršitve na tem področju. Z ustanovitvijo preštevilne in neoperativne strokovne skupine, ki bi naj ugotavljala stanje onesnaženja celjske kotline pa le zapravljate čas in denar nas davkoplačevalcev za ugotovitve, ki so že zdavnaj znane.

Ker domnevam, da marsikaj ne veste, vaše strokovne službe pa bi morale vedeti bom predstavil nekaj že zdavnaj znanih in dokazanih dejstev.

Sanacija 13 600 m3 nevarnih odpadkov na področju stare cinkarne ali po vaše Gaberje Jug se je izvedla zgolj na pritisk in zahtevo EK. Nič niste naredili na sanaciji celotnega področja stare cinkarne, kjer je na 17 ha 1,5 milijona m3, najbolj onesnaženega področja v Sloveniji. S prašenjem v okolje in izluževanjem iz tega področja se ogroža zdravje ljudi in okolje in v že prej omenjeni sodbi je navedeno, da ti nevarni odpadki predstavljajo »…visoko nevarnost za zdravje ljudi in okolje« » V zadnji analizi o onesnaženju stare cinkarne ZZV Celje, ki je zadolžen za varovanje okolja in zdravja ljudi leta 2013 je navedeno »Hkrati opozarjamo, da je potrebno pristopiti k reševanju problematike onesnaženosti celotnega področja stare Cinkarne TAKOJ, CELOSTNO IN NAENKRAT«

Dokaz nesposobnost reševanja hudih okoljskih problemov je tudi več kot eno leto in pol od uradne analize navoza strupenih odpadkov v celjski park zraven sprehajalnih poti in sedaj izgrajene hiše na drevesu in otroškega igrišča. Vsi skupaj na MOP-u niste sposobni odrediti odvoz cca 500 m3 nevarnih odpadkov, ker je lažje zanikati problem, kot pa ga reševati.

Za ilegalno deponijo v Bukovžlaku neresnično trdite, da je tam odloženo cca 100 000 m3 nenevarnih odpadkov na 3 ha. V Komisariatu za okolje so zgroženi ob tako neverodostojnih podatkih s katerimi operirate, saj je tod odloženo več kot 400 000 m3 odpadkov in parcela je velika 60243 m2. V sodbi sodišča je navedeno, da je EK prepričana o nevarnosti odloženih odpadkov na področju nezakonite deponije v Bukovžlaku vi pa bi opravljali monitoringe kako ti strupi vplivajo na podtalnico! Analiza zemlje pod to deponijo na enem od izcedkov je dokazala čez kritično mejo arzena, ki se najlažje izplavlja iz tam odloženih strupov. Eden od vzorcev v analizi IOP, ki smo jo naročili in plačali v Ci.Celja in jo je sodišče EU prepoznalo kot verodostojno je kar 714 mg/kg arzena- kritična vrednost za tiste, ki ne veste je 55mg/kg arzena.

Nesmiselno je omenjati, da je okoljska inšpekcije trdila, da je z izvajanjem proti poplavnih ukrepov vse v redu in to ste trdila tudi vi, zraven Zgodovinskega arhiva pa je zrasla nova deponija enako zastrupljene zemlje kot je na stari cinkarni. Dr. Lobnik je že davnega leta 2009 izjavil, da bi bila izgradnja nasipov iz tega materiala neodgovorno dejanje.

Škandalozen sklep ministrstva za okolje, da se ustavi ugotavljanje okoljske škode, ki nedvomno nastaja na področju nove Cinkarne po ugotovitvah poljske družbe Environ namesto, da bi naložili Cinkarni Celje, da nujno pristopi k ukrepom za zmanjšanje onesnaženja okolja in ogrožanja zdravja ljudi pa je dokaz kako kapital obvladuje politiko.

Onesnažena podtalnica z vsemi mogočimi strupi in celo hormonskimi motilci po uradnih meritvah na merilnih mestih pod deponijami v Bukovžlaku in za Travnikom pa vas pušča ravnodušno, po principu saj ne bodo zvedeli kaj vse so pokazale uradne analize .

Visoko kontaminirano blato iz komunalne čistilne naprave, ki ga sežigajo v sežigalnici komunalnih odpadkov in zastrupljen kompost s kadmijem iz kompostarne centra za ravnanje z odpadki pa bi moral pomeniti alarm za odgovorne na vašem ministrstvu, kot še en dokaz več, kako nujni so ukrepi za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi.

Moram še omeniti, da predvsem v času temperaturne inverzije, ko dolina ni prevetrena, dež izpira strupene snovi iz ozračja, kar dokazujejo analizirane strupene deževne oborine.

100 krat višje vrednosti kadmija in 50 krat višje vrednosti ostalih polutantov v analiziranem podstrešnem prahu od slo povprečja pa dokazujejo alarmantnost onesnaženja. Zato je kar 7000 ha prekomerno onesnažene zemlje in od tega 2800ha obdelovalne. Podstrešni prah je označen kot kvalitetna cinkova ruda!!!

Vso to onesnaženje povzroča 50% več obolenja dihal, 20% večje tveganje za srčno žilne bolezni, 10% višjo standarizirano starostno umrljivost in v preiskovanih desetih letih 6,77% večjo incidenco raka. Zbolelo je 344 ljudi več od SLO povprečja in 143 jih je več umrlo. Po mnenju dr. sci. Franca Fazarinca dr. med. specialista nefrologa pa nas epidemija – eksplozija vseh bolezni povezanih z onesnaženim okoljem šele čaka.

Upam, da poznate rek »tisti, ki reši eno samo življenje je rešil človeštvo«

In na koncu. Bivši predsednik Sveta za varstvo okolja prof, dr. Lobnik je leta 2008 na sestanku na Uradu za kemikalije jasno povedal« naj se politika neha sprenevedati in prične ukrepati«.Preveč časa bi potreboval, da bi vam citiral vse ostale eminentne znanstvenice in znanstvenike, kot so dr Ribarič Lasnikova, dr. Dušan Plut, dr. Domen Leštan, mag Tomaž Ogrin, dr Helena Grčman in mnoge druge, ki se zavedajo kaj dolgoročno pomeni tako degradirano okolje.

PRISOTNI SMO NA DRUŽBENIH OMREŽJIH:

facebook- alpeadriagreen Slovenija

facebook- alpeadriagreen internacional

linkedin.com

twitter.com – @alpeadriagreen

google +

publishwall – alpe.adria.green

 

Vlada predlagala spremembe ZVO1


clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

IZJAVA ZA JAVNOST

Vlada je 23.12.2015 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja in ga je posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku. (http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/6563/84d472d39d4494ad43d140cfb4f8b663/ )

Spremembe zakona se nanašajo tudi na izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, ki bi jih tudi ekološko sporna podjetja pričela pridobivati šele po tem, ko bi bilo že izdano gradbeno dovoljenje in bi bil ta ekološko sporen objekt že v fazi gradnje ali celo že zgrajen. To vse kaže na to, da imamo vlado, ki podpira razvoj ne glede na to, kakšne posledice bo to imelo za okolje in zdravje ljudi, samo da bi dosegla zadano rast gospodarstva, pa četudi bi bile zato potrebne žrtve.

Ta vlada nas hoče vrniti v prva leta kapitalističnega ali socialističnega gospodarstva, ko so lahko postavljali tovarne, ki so ubijale ljudi v središča mest, na obali gradili terminale, gradili industrijske cone brez komunalne ureditve,….

Alpe Adria Green je zato da bi preprečil sprejetje tega predloga na vladi RS poslal 11,12.2015 zahtevo za umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, (https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/12/11/zahteva-za-umik-predloga-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-varstvu-okolja/ ) vendar neuspešno.

Predlagane spremembe 69., 82. in 86.člena ZVO-1, ki določajo, da mora naprava pridobiti pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje šele pred začetkom obratovanja, to je po izdaji gradbenega dovoljenja in po izgradnji objekta ter montaži vse tehnološke opreme, pomeni, da ne govorimo več o zgodnji fazi projekta, ampak o najkasnejši možni fazi projekta oz. že izvršenemu dejstvu. Če je država izdala določenemu podjetju gradbeno dovoljenje, potem to pomeni, da mu gradbenega dovoljenja več ne more vzeti. Na tehničnem pregledu pa se skladno z določili 95. člena Zakona o graditvi objekta ugotavlja, ali je objekt zgrajen skladno z določili izdanega gradbenega dovoljenja. Ker pa bo gradbeno dovoljenje izdano pred sodelovanjem javnosti v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, je jasno, da zahteve javnosti pri izdaji gradbenega dovoljenja ne bodo in glede na ureditev gradnje objektov ne morejo biti upoštevane, razen se gradbeno dovoljenje spremeni, kar pa seveda pomeni več stroškov za investitorja in daljši čas od priprave dokumentacije do izdaje uporabnega dovoljenja. Z navedeno spremembo torej predlagatelj sprememb in dopolnitev ZVO-1 ne samo, da podaljšuje in otežuje fazo pridobivanja vse dokumentacije za obratovanje objektov, ampak tudi zavestno krši evropsko Direktivo o napravah, ki povzročajo onesnaževanje večjega obsega in evropsko Direktivo o napravah, ki lahko povzročijo tveganje za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi (Seveso obrati) ter seveda predvsem načela Aarhunške konvencije o sodelovanju javnosti pri izdaji dovoljenj pri objektih, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi in okolje.

Predlagatelj sprememb in dopolnitev ZVO-1 celo sam v svoji obrazložitvi navaja, da je ureditev v Nemčiji taka, da se okoljevarstveno dovoljenje izda skupaj z gradbenim dovoljenjem, torej ne po izdaji gradbenega dovoljenja, enako ugotavlja tudi za Poljsko in Hrvaško. Torej primeri, ki jih predlagatelj navaja kot potrditev ustreznosti predlaganih sprememb in dopolnitev ZVO-1 dokazujejo ravno nasprotno, to je, da se v drugih državah izda okoljevarstveno soglasje najmanj sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja, nikakor pa ne po izdaji gradbenega dovoljenja. ureditev, kot jo uvajajo spremembe in dopolnitve ZVO-1.

V AAG še vedno trdimo, da je predlagana sprememba 69. , 82. in 86., člena ZVO-1 v popolnem nasprotju z navedenimi zahtevami obeh Direktiv. V nasprotju je prav tako z Aarhunško konvencijo, ki zagotavlja sodelovanju javnosti v najzgodnejši fazi projekta. V nevladnih organizacijah več ali manj zastopamo javnost zato smatramo, da nas vlada RS želi s tem zakonom izločiti iz postopkov.

Predsednik Alpe Adria Green:                                           Jesenice: 06.01.2015

Vojko Bernard

PRISPEVEK RTV:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-tv-porocila/174381824

 

LAZE – O NEVARNIH ODPADKIH ŠE NA (USTAVNEM SODIŠČU) UPRAVNEM SODIŠČU


Od pritožb do tožbeKot je znano, je Agencija Republike Slovenije za okolje družbi Ekorel lani spomladi izdala okoljevarstveno dovoljenje. »Na izdano okoljevarstveno dovoljenje, ki se nanaša na obratovanje (bodoče) naprave za odstranjevanje nevarnih odpadkov, se je maja pritožilo mednarodno društvo za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, a je ministrstvo za okolje ta pritožbeni zahtevek septembra zavrnilo,« so zadnje v nizu dogodkov, ki spremljajo industrijsko cono Laze, opisali v Ekorelu…….

Laze - Kranj

Postopek teče na upravnem in ne na ustavnem sodišču, kot je novinarska pomotoma napisala!

Zgodba o napravi za obdelovanje odpadkov v Lazah še zdaleč ni končana.

– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU,

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike